Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser för barn - Levande

Troligen barn pga samma address./MWJ


Allmänna notiser för barn - Levande

Troligen barn pga samma address./MWJ


?
Make ?

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Kristen Mikkelsen 1

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1572 2
   Begravd: 
    Maka: Margrete Kristensdatter (      -      ) 3


2 M Jens Wibe 4

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

*Sven* Otto Torell och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande


  Äktenskap: 

 Annan maka: Levande

 Annan maka: LevandeMaka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Handelsman Cort Mouvert och ?
Make Handelsman Cort Mouvert 5

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka ? 6

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Elsa Maria Mouvert 7

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Efter 1736 8
   Begravd: 
    Make: Jonas Magirus (Omkr 1683-1723) 9
   Äktensk: 1 Maj 1715 - Laholm, Halland 10
? och Bereta Fogel
Make ?

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Bereta Fogel 11

    Född: Ber 1727 11
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Nils Fogel (ber 1690-1760) 12
     Mor: Inger J..sdotter (ber 1692-1758) 13 Annan make: Jacob Flensburg (ber 1740-1773) 14 - 11 Aug 1765 - Hardeberga fsg, Malmöhus län 15

Händelser

1759 blev hon antecknad i en husförhörslängd i Hardeberga fsg, Malmöhus län.
Hon bodde Foglehuset, Tygelsjö år 1759 i Hardeberga fsg, Malmöhus län.


Barn
1 K Hanna 16

    Född: Ber 1753 16
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - ?

Okänd fader till lilla Hanna.
Hanna ej född i Hardeberga 1752-1754, så kanske de bodde utomsocknes...
Bereta inte vigd i Hardeberga fram till 1751, men inga vigslar registerade mellan dec 1752 och nov 1757... lucka?


Johan Flensburg och ?
Make Johan Flensburg

  Alt. namn: Johannes Flensburg
    Född: 5 Aug 1740 - Hardeberga fsg, Malmöhus län 17
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Nicolaus Flensburg (1707-1771) 18
     Mor: Karna Christersdotter (ber 1705/1709-      ) 19


  Äktenskap: 

 Annan maka: Karna Larsdotter (ber 1739-1774) 20 - 29 Mar 1771 - Hardeberga fsg, Malmöhus län 21

 Annan maka: Elna Andersdotter (1751-      ) 22 - 6 Jul 1774 - Dalby, Torna härad, Malmöhus län 23

Händelser

Han bodde Tygelsjö nr 2 år 1769-1770 i Hardeberga fsg, Malmöhus län. Han bodde Tygelsjö år 1771-1774 i Hardeberga fsg, Malmöhus län. Han arbetade som Smed år 1771. Han arbetade som Rusthållare år 1774. Han arbetade som Smed år 1780-1796. Han bodde år 1780-1796 i Dalby, Torna härad, Malmöhus län. Han arbetade som Husman på Dalby Kongsgård år 1800-1810 i Dalby, Torna härad, Malmöhus län. Dalby, kungsgård i Dalby socken, Torna härad,
Malmöhus län. 323/64 mtl, tax.-värde 284,400
kr. (1905). Liksom alla hemman i denna socken
tillhörde det under medeltiden Dalby kloster. Sedan
Skåne blifvit svenskt (1658), anslogs D. till
kungligt stuteri och stallgård.
Han bodde Dalby nr 43 år 1800-1821 i Hällestad fsg, Malmöhus län. 1800 blev han antecknad i en husförhörslängd i Dalby, Torna härad, Malmöhus län.
1803 blev han antecknad i en husförhörslängd i Dalby, Torna härad, Malmöhus län.
1806 blev han antecknad i en husförhörslängd i Dalby, Torna härad, Malmöhus län.
Han arbetade som Gårdsman år 1710-1713 i Dalby, Torna härad, Malmöhus län. 1810-1812 blev han antecknad i en husförhörslängd i Dalby, Torna härad, Malmöhus län.
1812-1813 blev han antecknad i en husförhörslängd i Dalby, Torna härad, Malmöhus län.
1817-1821 blev han antecknad i en husförhörslängd i Dalby, Torna härad, Malmöhus län.
Maka ? 13

    Född: Ber 1739 13
    Döpt: 
     Död: 
  Dödsorsak: Barnasäng
   Begravd: 2 Feb 1769 - Hardeberga fsg, Malmöhus län 24


Barn

Allmänna notiser: Make - Johan Flensburg

Smed och Husman behöver inte utesluta varandra, husman=bebor hus med ev täppa mot arbete på Kungsgården, kanske arbete som smed.


? Malmstedt och ?
Make ? Malmstedt 25

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Före 1819 26
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka ?

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Händelser

Hon var den 9 Apr 1819 med som vittne på dopet av handelsmannen Jonas Ståhles och Helena Margaretha Malmsteds dotter Aurora Mahtilda; tillika hennes dotterdotter i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
"Enkefru Malmstedt"


Barn
1 K Helena Margaretha Malmstedt

    Född: Omkr 1790 27
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
    Make: Jonas Ståhle (      -      )
   Äktensk: 7 Jun 1809 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 28
Claes Flensburg och ?
Make Claes Flensburg 29

    Född: Ca 1692 30
    Döpt: 
     Död: Före 1745 31
   Begravd: 


     Far: Jacob Johansson Flensburg (1660-      ) 32
     Mor: Anna Hansdaatter (Ca 1660-1740) 33


  Äktenskap: 

 Annan maka: Lena Delander (ber 1692-1770) - 8 Apr 1737 - Burlöf fsg, Malmöhus län 34

Händelser

Han bodde Nr. 19 År 1722 i Södra Sandby, Torna härad, Malmöhus län. 1722 blev han antecknad i en husförhörslängd i Södra Sandby, Torna härad, Malmöhus län.
Katekismilängd Han arbetade som kronolänsman mellan 18 Apr 1722 och Jun 1739. Han bodde nr 8 år 1736 i Södra Sandby, Torna härad, Malmöhus län. 1736 blev han antecknad i en husförhörslängd i Södra Sandby, Torna härad, Malmöhus län.
katekismilängd
Maka ?

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Före 1736 35
   Begravd: 

Händelser

? var antecknad i en husförhörslängd tillsammans med Claes Flensburg år 1722 Södra Sandby, Torna härad, Malmöhus län.


Barn
1 K Maija Flensburg 36

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Johanna Flensburg 36

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 K Anna Cathrina Flensburg 36

    Född: Ber 1713
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 10 Apr 1750 - Brandstad fsg, Färs härad, Malmöhus län
    Make: Johan Jacob Bunthen (ber 1705-1760) 37


4 K Chatarina Flensburg 38

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Hans Lorich och ? Söffrensdatter
Make Hans Lorich 39

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1635 40
   Begravd: 


     Far: Thomas Lorck (1569-1634) 41
     Mor: Margrete Wibe (      -1651) 42


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Köpman i , Malmö, Malmöhus län.
Maka ? Söffrensdatter 43

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Söffren Christensen (      -1649) 44
     Mor:  Annan make: Jacob Clausen Wilschiött (      -      ) 45 - 1646 46


Barn
1 M Baltzar Hansen Lorich 47

    Född: 9 Jun 1634 2
    Döpt: 
     Död: 13 Jul 1694 2
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Mette Pedersdatter Weijer (1638-1712) 48
   Äktensk: 26 Apr 1653 48


2 K Karen Hansdatter Lorich 49

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Före 26 Jan 1645 50
   Begravd: 

Jacob Clausen Wilschiött och ? Söffrensdatter
Make Jacob Clausen Wilschiött 45

  Alt. namn: Jacob Clausen Wildschiödt
    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 1646 46

 Annan maka: Kirstine Jacobsdatter (      -      ) 51

Händelser

Han arbetade som Borgmästare i , Malmö, Malmöhus län.
Maka ? Söffrensdatter 43

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Söffren Christensen (      -1649) 44
     Mor:  Annan make: Hans Lorich (      -1635) 53


Barn


Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Arne Carlsson (1920-2014)
     Mor: Kathe ? (1922-Omkr 1969)


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Jacob Kielsson Thrane och Agneta Echardzdotter
Make Jacob Kielsson Thrane 54

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Arrendator.
Maka Agneta Echardzdotter

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Sicillia Catharinas Thrane 55

    Född: Ca 18 Jun 1688 56
    Döpt: 
     Död: 1 Dec 1705 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 57
   Begravd: 22 Dec 1705 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 58
    Make: Jacob Thomasson Jyde (1649-1716) 59
Albret Tomasons och Karna
Make Albret Tomasons 60

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Karna 60

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Anna Albretsdotter 62

  Alt. namn: Anna Albrechtzdotter 61
    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Hans Nilson Pripp (      -      ) 61
Anders
Make Anders

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Johan Andersson Åström 63

    Född: 1819 64
    Döpt: 
     Död: 1882 64
   Begravd: 
    Maka: Susanna Lundström (1820-1859) 65
    Maka: Märta Lundström (1815-1864) 66


2 M *Anton* Andersson Åström Sundberg 67

    Född: 1822 - Byske fsg, Västerbottens Län 68
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Eva Lundström (1817-1892) 69
Anders Hansson
Make Anders Hansson 70

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Lantbrukare.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Kerstin 71

    Född: 2 Mar 1789 71
    Döpt: 
     Död: 16 Apr 1827 71
   Begravd: 
    Make: Johan Thomson (1775-1848) 72
   Äktensk: 27 Dec 1810 71Källor


1 Einar Bager, Einar Bagers Samling, Anteckningsbok "B", sid 4. IV Kristen Mikkelsen
bonde i Leegaard vid Holstebro † 1572
g.m. Margrete Kristensdatter
barn:
Mikkel Wibe se II sid 2.

En Kristen Mikkelsens broder var Jens Wibe, rådman i Köpenhamn, en annan broder var prästen Herr Niels i Tyregod. Jens Wibe var år 1578 med sin hustru i Malmö vid bouppteckningen efter Mickel Matsön.

2 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se namn.

3 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se make Kristen Mikkelsens namn.

4 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se broder Kristen Mikkelsens namn.

5 Axel Ejwertz (Bd 1 Kyrka och skola
Bd 2 Land och folk
Utg. av St Knuts gille i Laholm, 1961), ...
Den här gången var det inte rektorsfrun som var framme, utan henner mor (hennes make Cort Mouvert var mantalsskriven i Halmstad 1673, där han drev handel och ägde fartyg. Han flyttade till Laholm på 1680-talet. Verkade här som handelsman och bryggare och hade dessutom ett rätt betydande jordbruk; 1686 utsågs han sålunda till ålderman för Nyvång.).

6 Axel Ejwertz (Bd 1 Kyrka och skola
Bd 2 Land och folk
Utg. av St Knuts gille i Laholm, 1961), Den nye rektorn hette Jonas Magirus. Född omkring 1683 var han son till kyrkoherden Petrus M. (Skarstedt s 739 f.) i Snöstorp. Efter skolgång i Halmstad blev han student i Lund 1703. Rektor i Laholm 1709 verkade han här till sin död 1723.
Här i staden gifte han sig med Elsa Maria Mouvert, änka med fem barn, som hon haft med sina bägge äkta män, borgarna Hans Hansson Lagström, som dog 1710, och Pavel Philsson, som avled 1714, 9/5.
...
Det var nu lände sedan en rektorsgemål smusslade med borgerlig näring och rubbade den själsliga jämvikten hos det burskapshavande borgerskapet, som betalt dryga avgifter på rådstugan för att få ha sin hantering i fred. Men nu artade det sig åter till storm. (s 263)
Den här gången var det inte rektorsfrun som var framme, utan henner mor (hennes make Cort Mouvert var mantalsskriven i Halmstad 1673, där han drev handel och ägde fartyg. Han flyttade till Laholm på 1680-talet. Verkade här som handelsman och bryggare och hade dessutom ett rätt betydande jordbruk; 1686 utsågs han sålunda till ålderman för Nyvång.), som bodde i svärsonens hus, nr 11 (på 1799 års karta). Där drev hon "en liten handel". Magistraten avfattade en skrivelse i ärendet till landshövdingeämbetet. Det framkom emellertid att hon behövde "den lilla affären" för sin utkomst. Men rektorn ställde sig på det uppbragta borgerskapets sida, som han lugnade genom att harmfullt förklara sig "inte tåla sådant oroligt uti sitt hus"; (Magistraten till landsh. 1718 22/6. Länsst. ark. LLA) till och med utan handel kunde svärmödrar vara en prövning. ...
.

7 Axel Ejwertz (Bd 1 Kyrka och skola
Bd 2 Land och folk
Utg. av St Knuts gille i Laholm, 1961), Den nye rektorn hette Jonas Magirus. Född omkring 1683 var han son till kyrkoherden Petrus M. (Skarstedt s 739 f.) i Snöstorp. Efter skolgång i Halmstad blev han student i Lund 1703. Rektor i Laholm 1709 verkade han här till sin död 1723.
Här i staden gifte han sig med Elsa Maria Mouvert, änka med fem barn, som hon haft med sina bägge äkta män, borgarna Hans Hansson Lagström, som dog 1710, och Pavel Philsson, som avled 1714, 9/5.
Den 21/9 samma år föddes sonen Pavel Hans. Året därpå den 1/5 blev hon Jonas Magirus maka och den 24/8 samma år födde hon honom tvillingarna Petter Jonas och Botilla Britta (Laholms kyrkböcker LLA). Kalkylerande begåvningar räknade ut att hon på elva månader fått tre barn med två män, av vilka hon varit gift med den siste i knappt fyra månader. Denne var till på köpet präst i reserven, och man var inte van vid så snabba pastors-expeditioner. Saken uppväckte en storm av sedlig förfärelse i formstränga kretsar i samhället. Rektorn fick en fruktansvärd skrapa av kyrkoherden, som måste inrapportera historien till domkapitlet. I skrivelsens avslutande fras dallrar dock en underton av medkänsla och den bästa förhoppning om syndarens bot och bättring: " Han ångrar och skall deprekera en söndag i församlingen." (Skarstedt s 538)
...
Det var nu lände sedan en rektorsgemål smusslade med borgerlig näring och rubbade den själsliga jämvikten hos det burskapshavande borgerskapet, som betalt dryga avgifter på rådstugan för att få ha sin hantering i fred. Men nu artade det sig åter till storm. (s 263)
Den här gången var det inte rektorsfrun som var framme, utan henner mor (hennes make Cort Mouvert var mantalsskriven i Halmstad 1673, där han drev handel och ägde fartyg. Han flyttade till Laholm på 1680-talet. Verkade här som handelsman och bryggare och hade dessutom ett rätt betydande jordbruk; 1686 utsågs han sålunda till ålderman för Nyvång.), som bodde i svärsonens hus, nr 11 (på 1799 års karta). Där drev hon "en liten handel". Magistraten avfattade en skrivelse i ärendet till landshövdingeämbetet. Det framkom emellertid att hon behövde "den lilla affären" för sin utkomst. Men rektorn ställde sig på det uppbragta borgerskapets sida, som han lugnade genom att harmfullt förklara sig "inte tåla sådant oroligt uti sitt hus"; (Magistraten till landsh. 1718 22/6. Länsst. ark. LLA) till och med utan handel kunde svärmödrar vara en prövning. ...
Rektor Jonas Magirus betraktades nog som ganska välbärgade vid sin bortgång. Boets behållning uppgick till 1,065 dlr 21 öre smt. Han hade en förnämlig boksamling, värderad till 117 dlr 9 öre smt. (Arvskifteshandling 1731 5/3. LLA)
Hans änka levde ännu 1736.
.

8 Axel Ejwertz (Bd 1 Kyrka och skola
Bd 2 Land och folk
Utg. av St Knuts gille i Laholm, 1961).

9 Axel Ejwertz (Bd 1 Kyrka och skola
Bd 2 Land och folk
Utg. av St Knuts gille i Laholm, 1961), s 260ff. Den nye rektorn hette Jonas Magirus. Född omkring 1683 var han son till kyrkoherden Petrus M. (Skarstedt s 739 f.) i Snöstorp. Efter skolgång i Halmstad blev han student i Lund 1703. Rektor i Laholm 1709 verkade han här till sin död 1723.
Här i staden gifte han sig med Elsa Maria Mouvert, änka med fem barn, som hon haft med sina bägge äkta män, borgarna Hans Hansson Lagström, som dog 1710, och Pavel Philsson, som avled 1714, 9/5.
Den 21/9 samma år föddes sonen Pavel Hans. Året därpå den 1/5 blev hon Jonas Magirus maka och den 24/8 samma år födde hon honom tvillingarna Petter Jonas och Botilla Britta (Laholms kyrkböcker LLA). Kalkylerande begåvningar räknade ut att hon på elva månader fått tre barn med två män, av vilka hon varit gift med den siste i knappt fyra månader. Denne var till på köpet präst i reserven, och man var inte van vid så snabba pastors-expeditioner. Saken uppväckte en storm av sedlig förfärelse i formstränga kretsar i samhället. Rektorn fick en fruktansvärd skrapa av kyrkoherden, som måste inrapportera historien till domkapitlet. I skrivelsens avslutande fras dallrar dock en underton av medkänsla och den bästa förhoppning om syndarens bot och bättring: " Han ångrar och skall deprekera en söndag i församlingen." (Skarstedt s 538)
...
1710 ...upptog rektors lönekonto 50 dlr 25 öre 14 2/3 penningar, vartill...kom förmånen av den fria dispositionsrätten till skoljorden. (s 261)
...
Det var nu lände sedan en rektorsgemål smusslade med borgerlig näring och rubbade den själsliga jämvikten hos det burskapshavande borgerskapet, som betalt dryga avgifter på rådstugan för att få ha sin hantering i fred. Men nu artade det sig åter till storm. (s 263)
Den här gången var det inte rektorsfrun som var framme, utan henner mor (hennes make Cort Mouvert var mantalsskriven i Halmstad 1673, där han drev handel och ägde fartyg. Han flyttade till Laholm på 1680-talet. Verkade här som handelsman och bryggare och hade dessutom ett rätt betydande jordbruk; 1686 utsågs han sålunda till ålderman för Nyvång.), som bodde i svärsonens hus, nr 11 (på 1799 års karta). Där drev hon "en liten handel". Magistraten avfattade en skrivelse i ärendet till landshövdingeämbetet. Det framkom emellertid att hon behövde "den lilla affären" för sin utkomst. Men rektorn ställde sig på det uppbragta borgerskapets sida, som han lugnade genom att harmfullt förklara sig "inte tåla sådant oroligt uti sitt hus"; (Magistraten till landsh. 1718 22/6. Länsst. ark. LLA) till och med utan handel kunde svärmödrar vara en prövning. ...
Rektor Jonas Magirus betraktades nog som ganska välbärgade vid sin bortgång. Boets behållning uppgick till 1,065 dlr 21 öre smt. Han hade en förnämlig boksamling, värderad till 117 dlr 9 öre smt. (Arvskifteshandling 1731 5/3. LLA)
Hans änka levde ännu 1736. .... Carl Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669-1906
Biografiska och genealogiska antecknigar jemte historik
(Lund 1907), 1703
301. Jonas Magirus, bror till 254; rektor i Laholm 1715, död 1753 (?)-
Gift i Laholm med Elsa Maria Mauvert.

10 Axel Ejwertz (Bd 1 Kyrka och skola
Bd 2 Land och folk
Utg. av St Knuts gille i Laholm, 1961), s 260. .... DDSS Vigselregister Halland, Vigselregister Halland
Vigda i Laholm
Datum: 1715-05-01
Datum avser:
Nuvarande kommun: Laholm
Härad: Hök
Ospecificerad ort: Laholm
Källa: Laholm C:1

Brudgummens förnamn:
Jonas
civilstånd:
Ej angivet
efternamn:
Magirus
sida i Hfl:
titel:
Recktor
ålder/födelseår:
ort:

Brudens förnamn:
Elsa Maria
civilstånd:
Ej angivet
efternamn:
Måvert
sida i Hfl:
titel:
ålder/födelseår:
ort:

Övrigt:
.

11 Kyrkböcker, Hardeberga, hfl 1759.

12 Kyrkböcker, Hardeberga, hfl 1759, se hustru Bereta.

13 Kyrkböcker, Hardeberga, se begr.

14 Juridiska arkiv, Län, Malmöhus län, se mtl 1765 fadern.

15 Kyrkböcker, Hardeberga, C:1. 1765 nr 3
Den 11 wigdes drängen Jacob Flensburg med Enkan Bere(t)a Fogel.
bägge från Tygelsiö.

16 Kyrkböcker, Hardeberga, hfl 1759, modern.

17 Kyrkböcker, Hällestad, husf 1800 "59 år". .... Kyrkböcker, Dalby, hfl 1810-12.

18 Kyrkböcker, Skårby, Se dop. .... Otto Lindberg, Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917 (Malmö 1919 A.-B. Lundgrens Söners Boktr.), Tryckt litteratur Lindberg:1 (1719-1917) sid 173 L. Kronolänsmännen Torna härads mellersta distrikt. 53. Niklas Flensburgh, f. i Skårby 1707 21/4; föräldrar: klockaren Johan F. och Nilla Nilsdotter Viborg; hade först anställning hos en häradsskrivare, som erhöll 100 daler för det han skulle göra F. försvarlig i kronoräkenskapernas slutande; kom därefter in på kronofogdekontor och begav sig sedan, för att bättre söka sin lycka, till en kyrkbokhållare; slutligen gårdsskrivare på åtskilliga gårdar, till dess han 1738 blev vice krl. hos ovannämnde Claes Flensborg; odinarie krl. i juli 1739; död i Tygelsjö av Hardeberga socken i juli 1771.
G. m. Karna Kristensdotter. Barn: Johannes, rusthållare, Hans och Jakob samt Katarina, g. m. drängen Sven Persson.

19 Kyrkböcker, Hardeberga, Se hfl 1759 make NF.

20 Kyrkböcker, Hardeberga, Se vigsel.

21 Kyrkböcker, Hardeberga, C:1. 1771, Martij
2:dr Den 29:de som war Långfredagen wigdes Smeden Johan Flänsburg ifrån Tygelsiö, med Pigan Karna Lars dott: i Hardeberga.

22 Kyrkböcker, Dalby, Se vigsel 1774.

23 Kyrkböcker, Dalby, C:2. 1774 Juli
Den 6 Trin: wigdes Rusthållaren i Tygelsiö och Hardeberga Socken Johan Flensburg med Pigan Elna Andersdotter ifrån Siöstorp.

24 Kyrkböcker, Hardeberga, C:1. 1769, Februari
1) den 2 begrofs Johannes Flensburgs hustru från T˙gelsiö 30 åhr gammal död uti barnsäng. .... Kyrkböcker, Hardeberga, se begr.

25 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dotterdotter Aurora Mathildas födelse 1819.

26 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dotterdotter Aurora Mathildas födelse 1819. "Enkefru Malmstedt".

27 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Framräknat från son ATS's födelse.

28 Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, Jonas STAHLE
Sex: M

Marriage(s):
Spouse: Helena Margaretha MALMSTEDT
Marriage: 7 Jun 1809
Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden


Source Information:

Batch number: Dates Source Call No. Type Printout Call No. Type
M4307361698-17440146194 FilmNONE
M4307361763-18630146194 FilmNONE.

29 Kyrkböcker, Hardeberga, Se fader JF, Katekismilängd 1706. .... Otto Lindberg, Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917 (Malmö 1919 A.-B. Lundgrens Söners Boktr.), Tryckt litteratur Lindberg:1 (1719-1917) sid 173 L. Kronolänsmännen Torna härads mellersta distrikt. 52. Claes Flensborg, antagligen broder till krl. Jakob F. och Hans F., blev krl. här 1722 18/4 och hade tidigare varit krl. i Ö. Göinge härad; avsked i Juni 1739. Uppgav i avskedsansökningen, att han tjänat i 35 år såväl för kronolänsman som korpral samt ej länge kunde för ålderdom och tillstötande svagheter uthärda den oroliga länsmansbeställningen.
I en förklaring, som han angav i anledning av en lagsökning mot honom år 1737, påstod han, att fattigdomen tryckt honom så hårt, att han knappast ägde kläderna på kroppen eller en häst att rida på i kronans ärenden.
Efter det F. lämnat tjänsten, klagade han hos k. m. b. över att efterträdaren icke ville fullgöra de skyldigheter, vilka denne åtagit sig gentemot F.
G. i Burlöv 1737 m. hushållerskan Lina Delander, död i S. Sandby 1770, 78 år.

30 Kyrkböcker, Hardeberga, Se fader JF, Katekismilängd 1706.

31 Kyrkböcker, Södra Sandby, Kan inte hitta hans död 1745 och framåt. 1770 dör makan som enka.

32 Kyrkböcker, Hardeberga, Katekismilängd.

33 Kyrkböcker, Hardeberga, Se make JF, Katekismilängd 1705.

34 Kyrkböcker, Burlöv fsg, Bara kontrakt, Lunds stift, C:2. 1737
Långfredag. Copulerades KronoLänsmannen wälaktad Claes Flensburg ifrån Sandb˙ Sokn och Fl˙nge b˙ samt Hushållerskan Lena Delander på Storegård här i B˙n.

35 Kyrkböcker, Södra Sandby, Kat 1736. Clas stod ensam där.

36 Kyrkböcker, Södra Sandby, Se katikismilängd 1722, fadern.

37 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Sid 1759. Nr. 930.
Johan Bunthén, son af 157; f. i Ilstorp o. 1711; gick i Lunds skola; inspektor, boende i Klamby, Brandstads socken; † derstädes 9 nov. 1760.
Gift 1) med Anna Catharina Flensburg (f. 1714; † i Brandstad 1750), troligen dotter af kronolänsman Hans F. (se vid 1031); 2) i Brandstad 1751 med Ulrika Eleonora Ahlström, dotter af 336. Hon lefde 1762 och kallas >en fattig enka>.

38 Kyrkböcker, Södra Sandby, Se katikismilängd 1736, fadern.

39 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 3. ... Thomas Lorickes son Hans Lorich (d 1635) blev köpman i Malmö och far till rådmannen där Baltzer Lorich (1634-94). Den sistnämnde, som var bland stadens representanter på lantdagen där 1669 och några månader före sin död blev kämnärspreses, har efterlämnat en "memorialbok" med data för sina föräldrar, systrar och barn (orig hos avdelningsdirektör Yngve Herrström, Ängelholm; avskr i MSA). ... High

40 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

41 Einar Bager, Einar Bagers Samling, Anteckningsbok "B", sid 1. I Thomas Lorck ( Lorick) se XLVI sid 48.
köpman, rådman i Köpenhamn † 21/6 1634
g.m. 1. (utsuddat Karine) Hansdotter Se X sid 10.
2. Margrete Vibe omg. 1635 m. Kristian Weiner, sekretær i tysk Cancelli
† 11/10 1651
barn: Hans se A XLII sid 48.

se Anteckningar sid 11.

1628 lånade Th. L. och Simon Surbek Konungen pengar av Klædekompaniets medel
1637 kräves Jacob Clausen Wildschött, som var gift med Hans Lorcks änka, för en skuld till en köpman i Amsterdam på sin s: formands vägnar. Han begärde respit, eftersom Margrette Thomas Lorkis var hos sin man til Glögsted. Av hennes brev framgick att hennes förre man Thomas Lorck överlämnat all sin handel på Holland till sin son Hans, som sålunda var betalningsskyldig. ( Domboken) se Arvskiften sid 100.
Avskrifter: sid 100, 180, 192.

42 Einar Bager, Einar Bagers Samling, Se make Thomas Lorcks namn.

43 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se son Baltzar Lorichs namn.

44 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se dotters son Baltzar Lorichs namn.

45 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se maka Kirstine Jacobsdatters fars namn.

46 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se maka Söffrensdatters son Baltzar Lorichs namn.

47 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se not son Peters son Hans L. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 3. Se fadern. .... Einar Bager, Einar Bagers Samling, Anteckningsbok "A", sid 27. XXIV Baltzar Hansen Lorich se XLM sid 48.
f. 9/6 1634 köpman, rådman † 13/7 1694
arvsk 1695 nr 1310
g.m. 26/4 1653
Mette Pedersdatter se XXV sid 28
f. 6/5 1638 † 24/6 1712
barn: Peder f. 18/12 1656
Söfren, Jacob, Johan, Baltzar, Claus, Hans
Karine
B.L:s fader dog samma år, som han föddes, och modern, omg. m Jacob Clausen Wildchiött, 1646. Därefter kom han i morfaderns, Söffren Christensens hus och efter dennes död 1649 till Hamburg för att lära bokhålleri; återkom till Malmö 1651, först biträde till handl. Jacob Jacobsen, 1653 egen handlare. 1664 överförmyndare, 1670 30/10 rådman, 1694 kämnärspreses.
Ägde gården n:r 370 och 371 i kv. Claus Mortensen ( Åbergska gården med Kompasshuset ) vid östra sidan av Stortorget. Sålde den på 1680-talet, då han antagligen flyttade till gården n:r 601 i kv. Oscar vid torget, söder sida, av hvilken han 1692 är ägare. Flyttade kort därefter till sonen Hans, som ägde nuv. Faxska gården.
1658 intogs BL i Knutslaget.
Se Avskrifter sid 167
Namnteckning se Anteckningar.

48 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se make Batzar Lorichs namn.

49 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se faders morfar Hans Reinholdsen Folskenks namn.

50 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se farmors mors andra make Christian Schammelsens namn.

51 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se fars namn.

52 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se maka Kirstine Clausdatters fars namn.

53 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 3. ... Thomas Lorickes son Hans Lorich (d 1635) blev köpman i Malmö och far till rådmannen där Baltzer Lorich (1634-94). Den sistnämnde, som var bland stadens representanter på lantdagen där 1669 och några månader före sin död blev kämnärspreses, har efterlämnat en "memorialbok" med data för sina föräldrar, systrar och barn (orig hos avdelningsdirektör Yngve Herrström, Ängelholm; avskr i MSA). ...

54 Kyrkböcker, Malmö, se dotter Cissilia Catharinas begravn.

55 Kyrkböcker, Malmö, se son Jacobs begravn.

56 Kyrkböcker, Malmö, se begravn. ...dödde d.1 Decemb. Kl.3 om morgonen, sedan hon lefuat i thenne werlden 17 åhr 5 månader 1 wecka 6 dagar...

57 Kyrkböcker, Malmö, se begravn.

58 Kyrkböcker, Malmö, enl Niclas Hertzmans tolkning. 1705 d.22 Decemb. Begrofs i S:t Peders kyrka H:r Rådmans Jacob Thomas hustru Cissilia Catharina Thranae, född af Erliga och ächta föräldrar, fadren Arrendatoren H:r Jacob Kielsson Thrane och modren h. Agneta Echardzdotter, dödde d.1 Decemb. Kl.3 om morgonen, sedan hon lefuat i thenne werlden 17 åhr 5 månader 1 wecka 6 dagar. Embetet förrättade Praeposito;Ähr begrafwen med Process och alla klåckorna
.

59 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se maka Helena Lorichs fader. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Hans bror Jacob Thomæson Jyde (1649- 1716), som var rdgm 1697 o blev rådman i Malmö 1700, hade två söner, som kallade sig Malmros, o den ene av dem blev stamfar för en känd släkt med detta namn. Deras bror handelsmannen Peter Jacobson (1708 -84) i Karlstad var rdgm 1751-52. En annan bror, Nicolas Jacobson ... .... Carlin, Mats, Se son JJM. Mats Carlin Research Scientist

Optical Measurement Systems & Data Analysis
SINTEF Electronics & Cybernetics Tel.+47 22 06 79 10
Forskningsveien 1 Fax.+47 22 06 73 50
Box 124 Blindern Email: Mats.Carlin@ecy.sintef.no
N-0314 Oslo, NORWAY http://www.sintef.no/ecy/7210/

60 Skånes Demografiska Databas, Se dotter Annas son Albrets födelse 1691.

61 Skånes Demografiska Databas, Se son Nathanaels födelse 1695.

62 Skånes Demografiska Databas, se sons födelse 1691.

63 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, se maka Susannas fader.

64 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA.

65 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, se fadern.

66 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, Se fader.

67 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, Se fru Eva Lundströms far.

68 Folkbokföringen 1890, Se hustru Eva Lundström. Anton Sundberg f. 1822 Byske

Om personen
Hemförsamling: Byske
Hemort: Åbyn
Kontrakt: Vesterbottens 2
Län: Västerbotten
Födelseår: 1822
Födelseort:
Födelseförs: Byske
Yrke: hemmansäg.
Titel:

.

69 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, Se fader. .... Folkbokföringen 1890, Eva Lundström f. 1817 Byske

Om personen
Hemförsamling: Byske
Hemort: Åbyn
Kontrakt: Vesterbottens 2
Län: Västerbotten
Födelseår: 1817
Födelseort:
Födelseförs: Byske
Yrke:
Titel:
Civilstånd: G
Kön: K
Familjest: h.
Famstkod: M
Hushåll nr: 10
Familj nr: 1
Frånvaro: Övrigt:
Om hushållet

Personer i hushållet:
Fam nr: 1
Anton Sundberg f. 1822, hemmansäg.
Eva Lundström f. 1817
Hanna f. 1852
Mathilda Björkman f. 1855
Fam nr: 2
Fredrika Sundberg f. 1826
Fam nr: 3
Johan Olofsson f. 1872

SVARvolym: 000390 Kort nr: 6 Sida: 12 Rad: 24

.

70 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se dotter Kerstins make Johan Thomsons fars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn.

71 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se make Johan Thomsons fars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn.

72 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se fars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn. ...
VII a. 4. Johan
född den 8 Dec 1775. död 30 Sept 1848.
Lantbrukare. Student vid Lunds univ.
Gift 27 Dec 1810 med Lantbrukare Anders Hanssons dotter Kerstin född 2 Mars 1789. död 16 April 1827. se (not 13.)
Barn:
VIII b. 1 Anna Catharina
född 15 Mars 1812. död 21 Juli 1867. (not 12.)
Gift med Seargenten vid Kgl. Skånska Husar Rgt.
Ulrik Erik Hallbeck född 4 April 1803. död 10 Aug 1858.
VIII b. 2.) Helena Elisabeth
född 5 Dec 1813 död 27 Mars 1816.
VIII b. 3.) Johanna Theodora
född 19 Dec 1815. död d. 16 April 1902.
VIII b. 4.) Helena Benedikta
född 11 Sept 1818 död 7 Mars 1829.
VIII b. 5) Thomas Anton
född 2 okt 1820 död 1 Aug 1897.
...
VIII b. 6) Svante Johan
född 19 Januari 1823 död 2 Mars 1859.
Guldsmed i Malmö, död å Vordingborg begr. derst. 7/3 59.
VIII b. 7. Carl Gustaf (not 16. & 20.)
född 13 Okt 1824. död 20 Sept 1899.
...


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se