Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: *Nils* Sture Oscar Fredrik Wilhelm Flensburg (1917-2000)
     Mor: Levande
Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Pehr Eriksson och Kerstin Nilsdotter
Make Pehr Eriksson 1

    Född: 9 Dec 1737 - , Skellefteå lfs, Västerbottens län 2
    Döpt: 10 Dec 1737 - , Skellefteå lfs, Västerbottens län 3
     Död: 25 Jan 1809 4
   Begravd: 


     Far: Erik Olofsson (1710-1785)
     Mor: Karin Persdotter (1713-1792)


  Äktenskap: 1768 4

Händelser

Han bodde i , Skellefteå lfs, Västerbottens län. Han arbetade som Gästgivare.
Maka Kerstin Nilsdotter

    Född: 1747 4
    Döpt: 
     Död: 20 Maj 1815 4
   Begravd: 


     Far: Nils Nilsson (1710-1757)
     Mor: Maria (      -      )
Barn
1 M Avliden

    Född: 1771 5
    Döpt: 
     Död: 1846 6
   Begravd: 2 M Nils Persson Lundström

    Född: 14 Sep 1775 - Åbyn, Skellefteå s:n 4
    Döpt: 
     Död: 1842 6
   Begravd: 
    Maka: Fredrika Risberg (1785-1849)
   Äktensk: 14 Okt 1810 4


3 M Avliden 7

    Född: 1781 6
    Döpt: 
     Död: 1828 6
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - Pehr Eriksson

Enl. Släktträdet: Hemmansägare i Ersmark,Skellefteå född 1738.
Enl. Rötter, V Lindfors anor: Gästgivare i Åbyn 3, Skellefteå lfs.


Allmänna notiser för barn - Nils Persson Lundström

Nedan en artikel från tidskriften Västerbotten från 1976
BRÄNNFORS 1760 privilegierades ett finbladigt sågverk vid Brännforsen i Åbyälven. Delägarna, kyrkoherden i Skellefteå, Pehr Högström, borgmästare Nils Kröger, rådman Carl Sterner samt handelsmännen Johan Månsson Sterner, Samuel Degerman och Jonas Uddman, alla från Piteå, fick endast inrätta två av begärda fyra ramar. I stockfångst tilldelades 2 000 träd på kronoallmänningar utmed älven. Sågen beviljades sex frihetsår och var länge befriad från stubböresavgift. För såghusbygget kontrakterades 1761 Christian Kramm. Två år senare uppfördes en gårdsbyggnad. Vid skattläggningen 1790 uppgick årstillverkningen till 1220 tolfter, räntan sattes till 35 tolfter. Ytterligare två ramar inrättades 1818. Man fick nu tillstånd att för salusågning använda 2 455 växande och 246 torra träd. 1826 utökades stockfångsten med 1 748 träd på kronoallmänningar innanför lappmarksgränsen. Vid Renholmen, vilken liksom sågstället upplåtits av Åby byamän, hade sågverket sin lastageplats. Dit måste sågvirket först föras 1/8 mil på land och därefter flottas 1/4 mil. Vid förnyad skattläggning 1828 befanns att krononybyggen anlagts på de 1760 tilldelade stockfångstskogarna. Tillverkningen vid sågen uppgick detta år till 1 666 2/3 tolfter. Räntan skulle utgöra 1/35 härav. Vice borgmästaren och handlanden E M Degerman innehade nu tillsammans med sin moder den största andelen i sågverket. Sågens inspektor och disponent Nils Lundström ägde 1/18. Bland övriga delägare fanns bataljonsläkaren N E Åmans stärbhus, brukspatron E Degerman, avlidne grosshandlaren Öhmans arvtagare, kofferdikaptenen Johan Sandström och hemmansägaren Lars Kågeman. Såghuset ombyggdes dels på 1810-talet, dels på 1850-talet. Vid det senare tillfället höjdes byggnaden från två till tre bottnar. Av de fyra ramarna var två i gjutjärn och två i trä, de drevs med ett järn- och ett trähjul. 1876 hade järnhjulet bytts ut mot ett trähjul, vilket resulterat i att såghastigheten som tidigare varit 25-30 slag i minuten fördubblats. Ett särskilt kantverk hade också inrättats. 1874 avled patron Nils Lundström, son till den tidigare disponenten med samma namn och under många år sågverkets kraftfulle chef. Han efterträddes av patron C A Hedquist från Piteå, som också var delägare i sågen. Hedquist var ännu disponent när Aktiebolaget Storfors 1887 förvärvade sågen av Brännfors Sågverksaktiebolag. Sågen var då utrustad med två dubbla ramar. Årstillverkningen uppgick till 2 500 standards. Redan i början av 1800-talet hade vattensågens ägare umgåtts med planer på en ångdriven såg, planer som förverkligades i slutet av 1880-talet då Brännfors Ångsågs- aktiebolag bildades och en ångsåg (i drift 1890) anlades vid lastageplatsen på Renholmen. Vattensågen drevs ytterligare 19 år, eftersom dess privilegier inte fick överflyttas till ångsågen. Först 1909 lades Brännfors sågen ner.

Västerbottens bygd och folk / G. Westin, E. Westerlund, G. Wirsell 1952

Med anspråk på vederhäftighet uppges att den första sågen byggdes redan 1760 i Åbyn och att den var övre Norrlands första exportsåg. Det var en "finbladig" vattendriven såg om två ramar och med en kapacitet på 20 000 stockar per säsong. Hülphers uppger 1789 att "Brännfors finbladiga sågverk är i senare år anlagt av ståndspersoner i orten och några Piteåhandlande och sågar årligen mellan 1000 och 2000 tolfter"

Det var en bygdens son, patron Nils Lundström, som var den drivande kraften. 1873 försåldes sågen till Brännfors aktiebolag. Den stannade för alltid 1909.


Carl Hampus Huldt och Selma Gustava Eriksson
Make Carl Hampus Huldt
    Född: 1833 6
    Döpt: 
     Död: 1894 6
   Begravd: 


     Far: Christoffer Huldt (1800-1832)
     Mor: Ulrika Charlotta Holst (1804-1866)


  Äktenskap: 1860 6

Händelser

Han arbetade som Kommissionslantmätare.
Maka Selma Gustava Eriksson

    Född: 1840 6
    Döpt: 
     Död: 1910 6
   Begravd: 


     Far: Gustaf Eriksson (1793-1859)
     Mor: Mathilda Lundström (1812-1894)
Barn
1 M Major Carl Axel Hjalmar Huldt

    Född: 7 Dec 1862 6
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Maria Margareta Mathilda Markstedt (1871-1908)
   Äktensk: 12 Okt 1892 8


2 M *Hampus* Gustav Christoffer Huldt

    Född: 18 Jul 1866 6
    Döpt: 
     Död: 1947 9
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: *Beda* Theresie Waldenström (1871-1918)
   Äktensk: 15 Okt 1894 8
    Maka: Ruth Victoria Särenholm (1884-1978)
   Äktensk: 1924 9


3 K Selma Charlotta Mathilda Huldt

    Född: 28 Nov 1870 6
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 M Herman Georg Alarik Huldt

    Född: 18 Feb 1872 6
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Dalia Carolina Winroth (1873-      )
   Äktensk: 2 Nov 1901 8


5 K *Signe* Maria Aurora Huldt

    Född: 3 Feb 1874 6
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Bernhard Tunell (1861-      )
   Äktensk: 8 Okt 1902 8


6 M Ivar *Hugo* Eugene Huldt

    Född: 30 Nov 1878 - Umeå 10
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Regina Winther (1879-      )
   Äktensk: 5 Dec 1907 8Allmänna notiser för barn - Major Carl Axel Hjalmar Huldt

SSK13: Kapten o. kompanichef vid Västerbottens regemente, RSO.


Allmänna notiser för barn - *Hampus* Gustav Christoffer Huldt

SSK13: Kommissionslandtmätare, justerare i 2:a o. 3:e distrikten( Stockholm).


Allmänna notiser för barn - Selma Charlotta Mathilda Huldt

SSK13: ( Anundsjö )


Allmänna notiser för barn - Herman Georg Alarik Huldt

Fam L:s familjeträd: Kamrer o. kontorschef vid Skandinaviska Kredit AB's kontor i Piteå, Ordf. i styrelsen för Piteå Spirituosa AB. SSK13: Kemrerare vid ab Norrlandsbankens kontor i Piteå, ledamot af stadsfullmäktige i Piteå.


Allmänna notiser för barn - Ivar *Hugo* Eugene Huldt

Lundströms Familjeträd: Direktör i Sundsvalls Enskilda Bank. SSK13: Revisor i AB Norrlandsbanken( Stockholm).
Vem är vem, Norrland, 1950: Ivar *Hugo* Eugen, fd bankdirektör, Härnösand, f 30/11/78 i Umeå, av komm:lantmät. C. H. H. o Selma Gustava Ericsson.
G. 07 m. Regina Winther. Barn: Erland f. 12, civiljägmäst., kapt. i KA res. - Avg:bet. fr. h. a. l. i Umeå 99. Anst. i Bank A-B Stockhol-Övre Norrl., sederm. A-B Norrl:banken 99-17, dir. i Sundsvalls Ensk. Bank A-B kont. i Härnösand 17-37, v verkst. dir. v. dess kont. i Sundsvall 37-43, pens. 43.


Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: *Karl* Emanuel Hartelius (1900-1969)
     Mor: Mary Bladlund (1903-1970)
Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Örge Eriksson
Make Örge Eriksson 11

    Född: Omkr 1550 12
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Matthias Ilsbodius 13

    Född: 1578 - Berge, Ilsbo 12
    Döpt: 
     Död: 3 Mar 1642 - Jäder 12
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Brita Persdotter Duus (1594-1638) 14
Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Ingeborg Hartelius (1707-1747) 15


2 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Sissela Kröger (Ca 1684-1758) 17
Severin Torslow och Abela Maria Erman
Make Severin Torslow 18

    Född: 28 Jan 1652 - Lund, Skåneland, Danmark 19
    Döpt: 
     Död: 15 Mar 1698 - , Lund, Malmöhus län 19
   Begravd: 


     Far: Hans Mortensen Torslow (      -1680) 20
     Mor: Johanna Hansdotter (1615-1681) 21


  Äktenskap: 4 Nov 1681 - , Lund, Malmöhus län 22

Händelser

Han arbetade som Överste kappelan i , Lund, Malmöhus län.
Maka Abela Maria Erman 23

    Född: Ca 1651 - Lund, Skåneland, Danmark 22
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 17 Sep 1712 - , Lund, Malmöhus län 22


     Far: Paul Erman (      -      ) 24
     Mor: Maria Nicolaidotter (      -      ) 24
Barn
1 M Johannes Torslow 25

    Född: 
    Döpt: 20 Aug 1682 - Lunds Domkyrkoförs, Lund, Malmöhus Län 26
     Död: 31 Jan 1692 - Lunds Domkyrkoförs, Lund, Malmöhus Län 25
   Begravd: 2 M Paulus Torslow 25

    Född: 
    Döpt: 9 Sep 1683 - Lunds Domkyrkoförs, Lund, Malmöhus Län 27
     Död: 
   Begravd: 3 K Johanna Maria Torslow 28

    Född: 
    Döpt: 25 Feb 1687 - , Lund, Malmöhus län 29
     Död: 6 Aug 1715 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 30
   Begravd: 
    Make: Nils Robelius (Ca 1678-1747) 31
   Äktensk: 3 Sep 1712 - , Lund, Malmöhus län 22


4 K Else *Elisabeth* Catharina Torslow 32

    Född: 12 Mar 1688 - , Lund, Malmöhus län 25
    Döpt: 18 Mar 1688 - Lunds Domkyrkoförs, Lund, Malmöhus Län 33
     Död: 1742 - , Karlshamn , Blekinge län 25
   Begravd: 
    Make: Herman Schlyter (1686-1735) 34
   Äktensk: 1715 - Lunds Domkyrkoförs, Lund, Malmöhus Län 34


5 M Johannes Torslow 25

    Född: 2 Mar 1692 - Lunds Domkyrkoförs, Lund, Malmöhus Län 25
    Döpt: 4 Mar 1692 - Lunds Domkyrkoförs, Lund, Malmöhus Län 35
     Död: Före 1698 25
   Begravd: 

David Mandorff och Annika Erman
Make David Mandorff 36

    Född: Omkr 1690 - Finnja 37
    Döpt: 
     Död: 7 Apr 1764 - Önnarp 37
   Begravd: 


     Far: Hans Hansson Gudmantorp (      -      ) 38
     Mor: Sofia Möllenstedt (      -      ) 38


  Äktenskap: 11 Jun 1718 39

 Annan maka: Bodil Thomasdotter (      -1717) 40 - 8 Jun 1716 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 41

 Annan maka: Gertrud Seehusen (Omkr 1718-1781) 40 - 1744 39

Händelser

Allmänna källor: RÅDHUSRÄTTENS PROTOKOLL, Feb 1733, Ystad, Herresta hd, Malmöhus län. ...
Borgare och handelsman David Mandorf lät avgiva en skrift som upplästes, givande han därigenom tillkänna att han näst kommande påsk ämnar flytta av staden till sina gårdar på landet, därför han sitt burskap alldeles avsagt, så att han varken i skattetaxeringen eller andra stades X vill hava det med X samma skrifts innehåll. Magistraten finner vid detta tillfälle nödigt, det bör handelsman Mandorf på all sin egendom uppgiva ett riktigt Inventorium emedan stadens i lika fall därav bör hava den rättighet som dess tillfölja av privelegierna till sommar. Skolandes stadsvaktmästaren med detta magistratens föreliggande till Mandorf avskicka.
...
Han ägde Hedvig sal Knut Ols gård före Mar 1733 i Ystad, Herresta hd, Malmöhus län. Stadsorganisten Baltzar Knölcke lät uppvisa av sig och borgaren David Mandorff lämnat köpebrev på benämde Mandorfs i boende huvudgård, den Knölcke av honom tillhandlat, anhållandes Knölcke att få derpå behörig lagfart, varför köpebrevet upplästes som sålunda lyder.

I detta tillstår undertecknad att hava med fri villja avhänt och försålt ifrån mig, min k hustru, barn och arvingar till ärborne och välförnäme organisten här i staden herr Baltzar Knölcke, min östra gård på Stora Norra gatan och östra raden, belägen på hörnet nordom för urmakaren mäster Per Larsson Grams gård och till förneskallad Hedvig sal Knut Ols gård, så jag nu förtiden själv bebo, blivande under detta gjorda köpe begreppet X på samma gård i längd och bredd efter svenska alnmått som följa näm bredden på gården till Stora Norra gatan ifrån urmakare mäster Per Larsson Grams gård eller hörnstolpe syder och norr intill mellan trädet X aln. Längden vid norra sidan väster och över ifrån huset härnstolpe och Stora Norra gatan lång år mellan trädet under till min log ? 54 alnar och kvarter, breddeb vid den östra ändan tvärs över gården norr och syder 20 aln och qvarterm bestående av gatulängan varti lämnas vid gården en järnkakelugn i förtugekammaren sådan hållare längan varnäst lämnas vid gården en järnkakelugn i kökskmmaren brygghuslängan med X uti samt stalllängan utan kuskX eller X uti man vad X är blir kvart dessutom, jämte alla de X appertinenter och förmåner som under förnämda rum och lägenheter nu förhyrda kunna och böra begrippas och detta allt samma för en summa av tre hundra daler och emedan benämde herr organist efter min begäran och vårt överenskomma summa 300 X uti goda och redbara penningar betalt och mig dörför förnöht, allstå bliver berörda gård och lägenheter här medelst och i kraft av deeta köpebrev herr organisten Knölcke överlåtan att för sig, sin k huru och arvingar nyttja, bruka och bemäkta, såsom dess rättmätiga och välfångna egendom, skolandes jag den samma efter lag X och försvar man klander och tilltal sörsvara och framedla, och kan födenskull köparen X begagna, här å laga uppbud och fasta X, till yttermera X är detta med min och min k hustrus underskrift beträffat och av X tvenne goda män, såsom vittnen tillika med oss underskriver som skedde i Ystad d 29 jan A 1733
Annika Erman
D Mandorff
Christian Tohlin
P L Gram

och som vid den begärda lagfarten intet var att påminna, blev idag första uppbudet beviljat som och genom vanlig anslagssedel å rådstugetavlan skall bliva insinuerat.
Han arbetade som Handelsman år 1744. Han gick i skola vid Elev i Kristianstad Skola år 1705 i Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län.
Maka Annika Erman 40

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Johan Erman (Ca 1645-1693) 42
     Mor: Sibylla Ebbelman (Ca 1650-1711) 43
Barn
1 M Johannes Mandorff

    Född: 14 Feb 1717 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 44
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Bodel Sophia Mandorff

    Född: 15 Apr 1719 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 45
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 K Sibilla Catharina Mandorff

    Född: 29 Mar 1720 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 46
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Jonas Bromme (      -      )
   Äktensk: 16 Jun 1738 - Helsingborg, Malmöhus län 47
    Make: Johan Georg Meisner (Före 1713-1788) 48
   Äktensk: 5 Jun 1765 - Helsingborg, Malmöhus län 49


4 K Elsa Maria Mandorff

    Född: 26 Mar 1722 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 50
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 5 M Thomas Mandorff
    Född: 23 Apr 1723 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 51
    Döpt: 
     Död: 1796 52
   Begravd: 
    Maka: Maria Christina Ekholth (1727-1794)


6 M Hans Mandorff

    Född: 30 Jun 1724 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 53
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 7 M Johan Mandorff

    Född: 23 Aug 1725 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 54
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 8 K Christina Catharina Mandorff

    Född: 9 Nov 1726 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 55
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 9 K Margaretha Elisabeth Mandorff

    Född: 21 Jun 1728 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 56
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Simon Meisner och Christina 'Stina' Erman
Make Simon Meisner 57

    Född: 8 Apr 1677 - Höja, Kristianstads Län 57
    Döpt: 
     Död: 2 Jun 1731 - Hälsingborg, Malmöhus län 57
   Begravd: 
  Äktenskap: 17 Jun 1702 - Väling fsg, Malmöhus län 57

Händelser

Han arbetade som Handlande och rådman i Helsingborg.
Maka Christina 'Stina' Erman 58

    Född: Ca 1682 - Väling fsg, Malmöhus län 58
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Johan Erman (Ca 1645-1693) 42
     Mor: Sibylla Ebbelman (Ca 1650-1711) 43
Barn


Jöran Erman och Eline Hane
Make Jöran Erman 59

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 18 Okt 1705 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 60

Händelser

Han arbetade som Handelsman år 1705.
Maka Eline Hane 59

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Äktenskapshändelser

Det lystes för dem den 24 Sep 1705 i Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län.


Barn


Hans Hansson Torslow och Maria Erman
Make Hans Hansson Torslow 61

    Född: Ca 1656 - Lund, Skåneland, Danmark 62
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Hans Mortensen Torslow (      -1680) 20
     Mor: Johanna Hansdotter (1615-1681) 21


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde i Kyrkheddinge i Kyrkheddinge fsg, Malmöhus län.
Maka Maria Erman 61

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Paul Erman (      -      ) 24
     Mor: Maria Nicolaidotter (      -      ) 24
Barn
1 M Paul Torslow 63

    Född: Ca 1691 - Kyrkheddinge fsg, Malmöhus län 64
    Döpt: 
     Död: 26 Okt 1773 - Västra Sallerup fsg, Malmöhus län 65
   Begravd: 9 Nov 1773 - Västra Sallerup fsg, Malmöhus län 66
    Maka: Sibylla Hüphauff (Ca 1698-1765)


2 K Johanna Maria Torslow 67

    Född: Ca 1700 - Kyrkheddinge fsg, Malmöhus län 68
    Döpt: 
     Död: 7 Jan 1753 - S:t Ibb, Hven, Malmöhus Län 69
   Begravd: 
    Make: Gottfrid Hüphauff (1689-1730) 70
   Äktensk: 5 Feb 1725 - Kyrkheddinge fsg, Malmöhus län
    Make: Anders Darin (Ca 1691-1740) 71
   Äktensk: 7 Nov 1733 - , Bara förs., Malmöhus län 72
    Make: Jakob Fischer (      -      ) 73
Nicolaus Erman och Margareta Flensburg
Make Nicolaus Erman 74

    Född: Ber 30 Mar 1718 75
    Döpt: 
     Död: 13 Maj 1803 - Snårestad, Malmöhus Län 76
   Begravd: Maj 1803 - Snårestad, Malmöhus Län 77
  Äktenskap: 3 Nov 1741 - Skårby fsg, Ljunits härad, Malmöhus län 78

Händelser

Han arbetade som Klockare i Snårestad o. Balkåkra år 1741-1749. Han bodde år 1741-1749 i Snårestad, Malmöhus Län.
Maka Margareta Flensburg 79

    Född: 20 Dec 1718 - Skårby fsg, Ljunits härad, Malmöhus län 79
    Döpt: 22 Dec 1718 - Skårby fsg, Ljunits härad, Malmöhus län 80
     Död: 24 Mar 1789 - Snårestad, Malmöhus Län 81
   Begravd: 7 Apr 1789 - Snårestad, Malmöhus Län 77


     Far: Christian *Johannes* Flensburg (1685-1768) 82
     Mor: Nilla Nilsdotter Viborg (Ca 1681-1759) 83


Händelser

Hon var den 2 Feb 1739 med som vittne på dopet av Johan Flensburgs son Jacob Friederich i Sövde fsg, Färs härad, Malmöhus län.
Hon var den 12 Feb 1741 med som vittne på dopet av Olaus Magnus i Sövde fsg, Färs härad, Malmöhus län.


Barn
1 M Johan Jacob Ehrman 84

    Född: 18 Okt 1742 - Snårestad, Malmöhus Län 84
    Döpt: 24 Okt 1742 - Snårestad, Malmöhus Län 85
     Död: 
   Begravd: 2 M Petrus Erman 86

    Född: 29 Sep 1744 - Snårestad, Malmöhus Län 87
    Döpt: 7 Okt 1744 - Snårestad, Malmöhus Län 88
     Död: 27 Nov 1753 - Snårestad, Malmöhus Län 89
  Dödsorsak: swår mageplåga
   Begravd: 2 Dec 1753 - Snårestad, Malmöhus Län 903 K Helena Catharina Ehrman 84

    Född: 5 Nov 1746 - Snårestad, Malmöhus Län 84
    Döpt: 9 Nov 1746 - Snårestad, Malmöhus Län 91
     Död: 
   Begravd: 4 M Paulus Erman 84

    Född: 21 Apr 1749 - Snårestad, Malmöhus Län 84
    Döpt: 22 Apr 1749 - Snårestad, Malmöhus Län 92
     Död: 4 Feb 1750 - Snårestad, Malmöhus Län 93
   Begravd: 16 Feb 1750 - Snårestad, Malmöhus Län 94

Peter Schult och Maria Ersdotter
Make Peter Schult 95

    Född: 1705 - Hammar, Örebro Län 96
    Döpt: 
     Död: 16 Mar 1779 - Snavlunda, Örebro Län 96
   Begravd: 


     Far: Jan Schult (1678-      ) 97
     Mor: Johanna Hero (      -      ) 98


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Mästersmed.
Maka Maria Ersdotter 99

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1769 99
   Begravd: 


     Far: Erik Eriksson (1667-1743) 100
     Mor: Brita Johansdotter (1674-1738) 101
Barn
1 K Catharina Schult 102

    Född: 9 Apr 1738 - Svennevad, Örebro Län 102
    Döpt: 
     Död: 14 Okt 1813 - Ramundeboda, Örebro Län 102
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Johan Forsberg (1734-1814) 103
   Äktensk: 22 Aug 1762 - Snavlunda, Örebro Län 102
Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Knud Erslev (1875-1957)
     Mor: *Ellen* Margrete Sofie William-Jörgensen (1883-1958) Annan make: Levande


Barn


Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Knud Erslev (1875-1957)
     Mor: *Ellen* Margrete Sofie William-Jörgensen (1883-1958) Annan make: Levande


Barn
1 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Källor


1 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, Hej Mikeal,
Here is a chart I made to illustrate how are bloodlines are parallel to the split from our common 4X Great Grandparents Pehr Eriksson and Christina Nilsdotter. It begins with our 3X Great Grandfathers, brothers Pehr and Nils Pehrsson Lundstrom.
Best Regards,
John D.Ostrom (Åström)
DESCENDENTS OF GREAT-GREAT-GREAT-GREAT GRANDPARENTS PEHR ERIKSSON (1737-1809) AND CHRISTINA NILSDOTTER (1747-1815)
^ ^
SON PEHR PEHRSSON SON NILS PEHRSSON LUNDSTROM LUNDSTROM
GREAT-GREAT-GREAT (1775-1842)
GRANDFATHER (1781-1825)
^ ^
DAUGHTER SUSANNA LUNDSTROM SON NILS LUNDSTROM
GREAT-GREAT GRANDMOHTER (1821-1878)
(1820-1859)
^ ^
SON JOHAN JOHANSSON ÅSTRÖM SON NILS EMIL NILSSON
GREAT GRANDFATHER LUNDSTROM (1865-1960)
(1849-1930)
^ ^
SON JOHAN GUSTAF ÅSTRÖM DAUGHTER CARLA ‘LOLA’
GRANDFATHER EMILIA LUNDSTROM
(1879-1955) (1893-1978)
^ ^
SON JOHN RAYMOND OSTROM SON ULF SKATESON
FATHER (1915- ) WILLIAM-JORGENSEN
(1923-1994)
^ ^
SON JOHN DAVID OSTROM SON MIKEAL WILLIAM-
(1954- ) JORGENSEN
PEHR AND NILS WERE BROTHERS, SUSANNA AND NILS WERE FIRST COUSINS JOHAN AND NILS EMIL WERE SECOND COUSINS,
JOHAN GUSTAF AND CARLA ‘LOTTA’ WERE THIRD COUSINS, JOHN RAYMOND AND ULF WERE FOURTH COUSINS AND JOHN DAVID AND MIKEAL ARE FIFTH COUSINS. OR SOMETHING LIKE THAT.
. .... Kyrkböcker, Skellefteå lfs, se födsel.

2 Kyrkböcker, Skellefteå lfs, C:2, sid 85. 1737
Erich Olofssons Son Pehr, född d (9) och döpt d 10 December, modn: Hustrun Karin, Testes (Måns) Olofsson och dess hustru i ..., Erich Andersson och dess hustru i M..., .n. Nilsson i (V)... och pigan (Margaret) ...dtr i M(adln).

3 Kyrkböcker, Skellefteå lfs, se födsel.

4 Bo Lindvall o. Håkan Skogsjö, Rötter, Nättidningen: Utredning om Viveka Lindfors anor.

5 Ivan Jæderlund, Fam. Lundströms släktträd. Sammanställd av Ivan Jæderlund, Nacka
Kop. o kompl. 1943 av J. Jörgensen

6 Ivan Jæderlund, Fam. Lundströms släktträd.

7 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, Mikeal,

Hello again. I wrote you yesterday about your geneaology website. I got
your e mail today so I'll fill you in some more. I am John D.
Ostrom(Americanized from Astrom). My Grandfather was Johan G. Astrom
(1879-1955) and his father, my Great Grandfather was Johan Astrom
(1849-1930). His father , my Great-Great Grandfather was Johan Andersson
Astrom (1819-1882) of Abyn. Johan married Susanna Lundstrom (1820-1859) who
was the daughter of Member of Parlaiment Pehr Pehrsson Lundstrom
(1781-1828). Great-Great Grandmother Susanna was also the 1st cousin of Nils
Lundstrom (1821-1878). Nils owned the Brannfors sawmill in Abyn and built a
beautiful country estate. He married the daughter of the county Governor
from Pitea and married his daughters off to prominent husbands, a Stockholm
professor, a Stockholm businessman, a French diplomat, a factory owner, a
landowner, a Lt. Colonel and a pottery artist.
When my Great-Great Grandmother Susanna Lundstrom died my Great-Great
Grandfather Johan Astrom married her sister Marta Lundstrom (1815-1864).
Great-Great Grandfather's brother Anton Andersson Astrom who added Sundberg
to his last name married Susanna and Marta's sister Eva Lundstrom
(1817-1892).
Lundstrom and Astrom nieces and nephews and cousins continued to marry into
each other for generations and can get confusing at times but I have most of
it sorted out.
Do you yourself share common ancestors with the Lundstrom family?

John D. Ostrom
Palm Springs, Ca. USA.

.

8 SSK13.

9 SSK78 ( Svensk Släktkalender ).

10 Vem är Vem Norrland 1950.

11 Staffan Nilsson / Piteå's Hemsida, 980329. 16380 Örge Eriksson
född ca 1550
far 32760 barn 8190. Mail 971230:
Min källa i detta sammanhang är en släktutredning jag skrivit av i Piteå
biblioteks forskarrum.
Tack för påpekandet. Jag ha skrivit fel, mitt orginalregister säger också
1777.
Födda i Adolfström:
Johan 1777-12-24
Elsa Christina 1779-02-22
Anna Helena 1780
Elisabet Catharina 1781
Fredrika 1784
(Jag ser att du har 1785 - 1849 född i Piteå Lands
har du datum?? )
Födda i Öjebyn:
Sara Brita 1786-03-11
Sven 1788-01-02 - 1788-07-19
Gustav Wilhelm 1790-09-03 - 1790-12-12
Födda i Gammelstad,Luleå
Jonas Gustaf 1792-07-20
Har du mer uppgifter om barnen?
====================================================
Som jag skrivit har jag inte hållit på så länge, men ändå lyckats samla ihop ganska mycket uppgifter tycker jag själv.
Dels har jag fått färdiga släktträd av några släktingar(anhöriga) som forskat i sin del av släkten.
Dels har släktforskarföreningen här i Piteå lyckats bra med att samla ihop mycket materiel på ett överskådligt sätt.
Om jag förklarar mig så här:
När jag går till forskarrummet och letar i en timme har jag hittat 10 nya anor.
När min syster gör samma sak i Värmland, får hon hålla på i 10 timmar för att hitta en ana i vår Värmland-Dalsland gren.
Från 1700-1806 finns alla husförhörslängder uppskrivna på maskinskrivna blad.
(1700-1720 är en rekonstruktion med hjälp av födelseböcker mm.)
För de flesta är dessutom födelsegårdar angivna för båda makarna, så långt
man kunnat hitta dessa. När det gäller Skellefteförsamlingen finns vissa uppgifter nedtecknade på samma sätt.
Men här kommer Knut Lundbergs familjeregister.
Han har gått igenom allt gammalt material från 1500 till 1750 ungefär, och
ställt samman det gård för gård i hela församlingen.
Vem som ägt gården under vilka år.
Vilka barn man kunnat dokumentera, och vart dessa har tagit vägen.
(Materialet mellan 1500-1606 är ganska knapphändigt och utan klara släktskapsrelationer - men om gårdsägarna heter Nils Olofsson - Olof Nilsson - Nils Olofsson osv ...)
Good

12 Staffan Nilsson / Piteå's Hemsida.

13 Staffan Nilsson / Piteå's Hemsida, 980329. 8190 Matthias Ilsbodius
född 1578 i Berge, Ilsbo
död 1642-03-03 i Jäder
far 16380 maka 8191 barn 4095.

14 Staffan Nilsson / Piteå's Hemsida, 980329. 8191 Brita Persdotter Duus
född 1594
död 1638
far 16382 make 8190 barn 4095.

15 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, genline s 82/339. 1707
...dans afton d 24 Aug. blef Klockarens Willum Anderssons lilla doter Ingeborg i Torlösa född, och döpt hemma i ... för .... Dnica XI post Trinit. Chr. Johan klockare af Sw... hölt barnet fram dopet. Testes bapt. Johan KLockare af Swallöf (?), Nils Nilsson ... Anders William... item Elna Anders Rasmusdoter, Hanna Hans Smöd.. och Th˙er Ola Nilssons i Torlösa.

16 (<http://www.sloff.se/abolangd.pdf>
från Torrlösa socken från 1687 - ca 1830
Från Trolle-Bondes bok "Trolleholm förr och nu".
Endast arrendegårdar under Trolleholm.), s 10.

17 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 9 s 244.

18 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), band 4, Lund. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

19 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

20 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 4. Torna Kontrakt Lund, Förste Stadskomministrar. 7. Hans Mortensen Torslow (lat. Johannes Martini Torslovius el. Törsllovius, egenh. Hans Mortensen )
H. T., som enl. gravstensinskr. var "född in Sædland 1613", har möjl. varit från byn Törslev i närheten av Fredrikssund, den enda byn på Själland med detta namn (på Jylland finns det däremot åtskilliga), och kan måhända identifieras med "Johannes Martinus", som, dim. från Helsingörs skola, 1636 12/5 blev inskr. vid Khmns univ. Sedan kapitlet 1642 5/12 kallat honom till nederste kapellan, blev han prv därtill s.å. 7/12, frater Sodalitii 1647 samt efterträdde 1667 Olof Svane som överste kapellan. Under större delen av sin tjänstetid låg H.T. i kamp för sina egna och sina ståndsbröders ekonomiska intressen. På Sodalitiets vägnar förde han en vidlyftig rättegång mot staden Lunds magistrat och borgare för att återbörda till Sodalitiet en rad gårdar, vilka efter hand frånhänts Sodalitiet. Genom överenskommelse inför Skånes landsting 1662 3/10 återvunnos också många av dem, trots att, som H.T.:s son Severin klagade, "verdens börn er klogere og snillere end Sodalitii", och själv fick han 1663 12/1 hyra den "have i det strede, som löber til Nunde kloster sönden ved gaden", dvs tomten n:r 318, där sederm. hans son Severin lät uppföra det lilla fattighus, som går under namnet "Torslowska själabodarna". Framför allt låg emellertid H.T. i en mångårig och hetsig kamp med akad:s nitiske och hänsynslöse prokansler Bernt Oelreich .....
H.T. börjar nu också känna sig trött. I en suppl. till G. O. Stenbock 1673 kallar han sig "jag fattige gamle oc moxen udlefluet prestemand" och ber med hänvisning till sin 30-åriga tjänstetid, att någon av sönerna, Morten el. Sören, måtte få "nederste capellaniet". När H.T. 1680 9/8 avlidit och Olof Hiersås befordrats till hans eftertr., blev också sonen Sören ( Severin ) enl. faderns önskan kallad till nedersta kapellan. H.T:s numera försvunna gravsten låg tidigare i domkyrkans södra sidoskepp.
G. o. 1644 m. Johanna Hansdatter, enl. gravstensinskr. f. på ön Samsö 1615, död i L. 1681 15/11. De hade enl. samma inskr. 4 (endast de 3 kända) söner och 3 döttrar:
- Elisabeth, g. 1669 m. handlanden i Malmö Hans Albrektsson Hoborg, i hans 2:a gifte (g. 1:o se V. Ljungfors i Ph.T., 38, 1937, sid 167).
- Mårten, f. i L. o. 1648, stadskm. i Malmö.
- Cecilia, g.m. prof., slutl. biskop Christian Papke.
- Sören ( Severin ), f. i L. 1652 18/1, 1:e stadskm i Lund.
- Hans, f. i L. o. 1656, kh i Kyrkheddinge.
- Metta, g. 1:o m. kh i Borgeby Knut Svensson Ronnovius, 2:o m. kh. därst. Johan Farenholtz, 3:o m. kh därst. Anders Johan Delphin.

21 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se sonen.

22 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maken.

23 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:12 s 394. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maken.

24 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se dotter Abela Marias make.

25 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader ST.

26 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader ST. .... Kyrkböcker, Lund Domkyrkofsg, C:1. 1682
Den 20 August: blef Her (pastoren) (Hansen) Torlowij, Vice-Pastoris her till Dom Kierckan dränge barn Christnad med namn, Johannes
Faddrer Velb˙rdig Jungfru Mette Sophia Krabbe bar (det lilla barnet) Herr Professor Papkes ... o Högverdige Hr Biskopen mester (Enud) (Hahne) Christian Erman ... (vel)byrdig Jungfru M:lle L˙cke, Hedvig Erman Peder Hahne.

27 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader ST. .... Kyrkböcker, Lund Domkyrkofsg, C:1. 1683
Den 9 Septemb. blef her (pastoren) (Hansen) Torslow Vice Pastoris her ved Dom Kierckia drengebarn Christnat vedna(st), Paulus.
Fadd kh... Prossor Papkes bar det Elisabeta mester Hans Winslous tager m˙ss.. ...
Fadderne Jungfru Mette Hansdatter, Niclas Erman, Peter Hahn, Hans Törslow, D...dis ... Hr (From) Grefvinna Beata Stenbock, Fru Christina Sparre, Jungfru Margrethe Catrina Sparre.

28 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:12 s 394 se maken.

29 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maken. .... Kyrkböcker, Lund Domkyrkofsg, C:1. (Den) . blef ... Pastoren H:r Severins Torslovij Barn Christnat wid namnet kallat Johanna Maria,
Fru Professorskan S... Papkens bar ... ... Professor Papke. Mag: Winslof ... Ertman, Hedvig Per Hahne, J. Maria Ertman. ... faddrar från ..., Baron L... Sp..., Jungf. Carlotta, Beata, Ella Sparre, Axels döttrar.
( nästa dat = 27 Feb).

30 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se make.

31 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:12 s 393.

32 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader ST. .... Kyrkböcker, Lund Domkyrkofsg, Se dop. Döpt till Else, inte Elsa.

33 Kyrkböcker, Lund Domkyrkofsg, C:1. 1688
D 18 Martii Christnades H:r Severin Hansons Torslows barn Vice Pastor ... ... ... ... Pastor til Closters och N˙..löfs församlingar som föddes d 12 ... om natten. .. .. H:r Profes: Papke döpth det och kallades Else Catharina.
Hedevig Ertmans baar ... . .... ... ... i ... ... hustrun ... faddrarna ... Linnerius Christ... ... ... ................. Anders Ehren... ............. och P... på Svansjiö.

34 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka E Torslows fader ST.

35 Kyrkböcker, Lund Domkyrkofsg, C:1. 1692
d 4 martij Christnades Mag: Severini Torslovij och H Abella Maria Ertmans barn Johannes d 2 dito födt kl half f˙ra morg. Fru Biskopsskan Cecilia Papke baar honom.
Faddrarna, hr Grof.. .underst..., mag: .eta ... (Knobst) i ... H:r Rådmansfru ... B(ager), samt ... Elisabeth Ertman, Jungfru Anna Malena Haboy.

36 Trollencrona, Johan, Hej
Vet inte om detta är av intresse,men fann att du hade namnet Mandorff på din
sida.

David Mandorff f.omkring 1689 i Finja Död den 7/4 1764 i Önnarp.
Nämnd som handelsman i Önnarp 1744.
1)Gift 1716 8/6 med Bodil Thomasdotter Död 1717 22/5 i Ystad.
2)Gift 1718 11/6 med Annika Erman.Dotter till Johan E. och Sibylla Ebbelman.
3)Gift 1744 (enl.Charta Sigillata) med Gertrud Seehusen Död 1781 10/4 i
Önnarp i en ålder av 63 år.

MVH
Johann Trollencrona i Ballingslöv
warghufvud@hotmail.com.

37 Trollencrona, Johan.

38 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se son OM.

39 Trollencrona, Johan, Se make.

40 Trollencrona, Johan, Se make DM.

41 Trollencrona, Johan, Se make. .... Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Ystad S:t Petri församling. Datum Datum avser
1716-06-08 Vigsel
Ospecificerad ort

Brudgum Brud
Namn Namn
David Mandorff Botilla Thomasdoter
Titel Titel
handelsman matrona
Ort Ort

Ålder/födelseår Ålder/födelseår

Civilstånd Civilstånd
ej angivet ej angivet
Sida i husförhörslängd Sida i husförhörslängd

Anmärkning
dygdesama Matronan Botilla Thomas doter.
Källhänvisning
Sidnummer Ordningsnummer
140
Arkiv Seriesignum
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Microfich volymnr Tidsperiod
1689 - 1747
Anmärkning.

42 Trollencrona, Johan, Se dotter Annika's make OM. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 8. Luggude Kontrakt Välinge och Kattarp. 7. Johan Erman.
J.E. var f. i Lund o. 1645, son av apotekaren Paul E. och Maria Nilsdotter; Elev i Lunds skola, student 1668 18/2, blev 1674 v.p. i V & K. samt prv. hit s.å. 18/9. Efter kh. Enert Hacksson Spegers död i dec. 1677 meddelar häradsprosten R. Hoffgard i Kropp till gen-guv. 1678 10/2 1), att G. O. Stenbock som patronus för 3 år sedan >af den afdöde præstes suaghed foraarsaget, kaldet J.E. at være v.p. med succession udj kaldet udj all maade>, varför nu J.E. håller sig till pastoratet såsom pastor legitimus vocatus, och han har tydligen utan invändning från något håll tillträtt pastoratet. Vid hans tillträde skänktes till kyrkan i V. av hans bror, akad.-apotekaren Christian E., och syster, professorskan Magdalena Sibylla Cassius, en ståtlig mässingskrona 2). 1680 11/10 hölls visitation i pastoratet av biskop C. Hahn 3), varvid J.E. anmälde, att vid Vegeholm fanns en >twerklöfftig> ek, vid vilken stor vidskepelse förövades, i det att >folk om söndagsmorgan för solens uppgång kryper nakna igenom, vilket både av unga och gamla förövas>; biskopen resolverade, att man skulle tillskriva gårdens ägare, riksamiralen, >att därpå kan rådas bot>. Hos G. Sommelius 4) men säkerligen after C. Sshönbeck, J.E:s styvsvärson, heter det om J.E.: >Han tog emot en mycket ruinerad prästgård, vars åker ock var mycket bortskämd genom att företr. bortlejt den till främmande; nu var ock den svåra krigstiden, uti han blev ofta av alldeles utplundrad. Men det som svårast var, honom hände den olyckan, att hans häst med honom stupade i en grop, då han bröt axel, arm och lår alldeles utav och låg där långt inpå kvällen, till dess att hästen hemkommit, då en hund han hade haft med sig, gav hustrun anledning att uppsöka och låta hemföra honom. Han var därefter aldrig frisk. Han måste då våga vad han hade på sin hälsa, och lämna den påbegynnta byggningen på prästgården orörd. 1693 24/4 gjorde han, som dessutom var ofärdig, en misstrin utför en trappa, varigenom bråket tog så överhand, att han nödgades gå till sängs och dödde 4:e dagen därefter el. 28/4.> Sedan lagmannen Johan Cedercrantz tillhandlat sig Vegeholm och Rögle, hade J.E. långvariga, först genom J.E:s död avbrutna tvister och processer med J.C. ang. bl.a. prästrättigheterna 5). J.E. avled enligt kb. 1693 29/4 >i 49:e året>.
G. m. Sibylla Ebelman, f. i V. o. 1650, död därst. 1711 17/2, >61 år, 4 m., 3 v.>, dotter av V. 5) (Jörgen Andersen Ebblemand), i hennes 1:a gifte (g. 2:o m. V. 8) (Caspar Schönbeck)).
Barn (7 4) av vilka följande äro kända; ordningen obekant):
- Paul, f. i V. o. 1674, student Sk. nat. 1696 21/10 (Sjm Sk. 274), klockare i Slågarp, sederm. i V. Nöbbelöv; då han enligt CEP 1748 10/8, >75 år>, entledigades, vitsordades, att han >alltid fört ett hederligt och nyktert och även uti sin ålderdom förer ett snyggt och anständigt leverne>.
- Christina (Stina), f. i V. o. 1682, död i Malmö Pe. 1742 8/6, g. 1:o i V. 1702 17/6 m. handlanden och rådmannen i Helsingborg Simon Meisner, f. i Höja 1677 8/4 (enl. personal.), död i Hälsingborg 1731 2/6, 2:o
...

43 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 12. 7.Lars Blanxius 1674-1713
Österslöv
LB, stamfar för den under 1700-talet så betydande prästsläkten Blanxius, var enl Brenner, född 1640 i Nakskov på Lolland, som son t Christoffer Basunblaeser… o döpt 31/5 med en tvillingsyster Margrethe. …
LB var i sitt första äkt g m sin företr änka, prästdotter från Visseltofta. …
G 1:o 1675 m Pernilla Jörgensdotr, f i Visseltofta ca 1642, dld i Österslöv 1705 25/4… dtr t kh i Visseltofta Jörgen Simonsen Schee o Anne Pedersdatter Bigh
Barn: Ivar, f i Ö ca 1675, kh i Vinslöv, död i Vinslöv 1744, begr 27/3
Pridbjörn, f i Ö 1678 21/10, kh i Köpinge, död i Köpinge 1739
Christoffer, f i Ö 1680, kh i Ivetofta, sist Everöd, död i Ivetofta 1730 16/9
Christina, f i Ö 1682 död i Vittskövle 17631/8, "81 år", g 1:o i Ö 1698 24/7 m kh i Oppmanna Hans Widing. G 2:o m kh i Vittskövle Laurentius Hartvig Rave
G 2:o i Välinge 1707 6/6 m Anna Maria Erman, levde ännu 1763, dtr t kh i Välinge Johan Erman o Sibylla Ebbelman
Barn: Petronella f i Ö 1709 19/11, död i Röddinge 1784 7/10 g 1:o 1732 18/10 m kh i Tryde Jakob Bolmstadius, g 2:o i Ystad.

44 Demografisk databas för södra Sverige, Ystads S:t Petri C:1 1689-1748. Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884
Datum Datum avser
1717-02-14 födelse
Barnet
Namn Kön
Johannes man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
David Mandorph [ej angivet ]
Titel Titel
handelssman
Ort Ort

Ålder/födelseår

Dopvittnen
Fru Prostinnan i Gröndby Madame Sophia Möllenstedt hölt det til dopet. Fadrar Collega 1-ma Classis Dnus Petrus Sylvan. Handelssmannen Johannes Belljn. Mad. Ingri Bengt Kåcks, och Jungfru Ingebor Sylvan.
Övrigt
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1 59 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.
.

45 Demografisk databas för södra Sverige, Ystads S:t Petri C:1 1689-1748.
Tillbaka
Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884
Datum Datum avser
1719-04-15 födelse
Barnet
Namn Kön
Bodel Sophia kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
David Mandorff [ej angivet ]
Titel Titel
handelssman
Ort Ort

Ålder/födelseår

Dopvittnen
Fru Prostinnan Eusodii i Grönby hölt henne til dopet, Test: Borgmästaren Jonas Kråka, Tulförwaltaren Johan Planck Rådman Krutmejer Anna Maria Erman Jungfru Maria Slange.
Övrigt
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1 67 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.
.

46 Demografisk databas för södra Sverige, Ystads S:t Petri C:1 1689-1748.
Tillbaka
Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884
Datum Datum avser
1720-03-29 födelse
Barnet
Namn Kön
Sibilla Catharina kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
David Mandorff [ej angivet ]
Titel Titel
handelssman
Ort Ort

Ålder/födelseår

Dopvittnen
H-r Kyrkioherdens Arved Kenorins Käresta från Wämmerlöf. hölt henne til dopet. Testes: Rådman Johan Gråberg KyrckioInspectoren Jöns Klerck, H-r Paulus och Mandorff och H-r Alexander Ingelsten. Kyrckioherdens i Cimbris Käresta Anna Maria, Elisabeth Möllenstedt. Jungfru Sine Olofz-dr.
Övrigt
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1 70 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.
.

47 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databas Vigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum: 1738-06-16 Datum avser: v
Ospecifiserad ort: Helsingborg
z
Brudgummens namn: Jonas Bromme ort:
titel: handelsman sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:
z
Brudens namn: Sibilla Catharina Mandorf ort:
titel: jungfru sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: handelsmannen här i staden".

48 Skånes Demografiska Databas, Står oftast som detta. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1788-06-13 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Joh. Georg Meisner ort:
titel: borgmästare, vice kön: m
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 75 år 0 mån 0 veckor 0 dagar

civilstånd: e dödsorsak: ålderdomssvaghet
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1713-06-24 Datum avser: d
z
Barnets namn: Johan Jörgen Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: ålder/födelseår: 0
titel: ort:
z
Faderns namn: Rasmus Meisner ort:
titel: handelsman

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

49 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databas Vigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum: 1765-06-05 Datum avser: v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn: Johan Georg Meisner ort:
titel: borgmästare vice herr sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:
z
Brudens namn: Sibilla Catharina Mandorff ort:
titel: fru sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

50 Demografisk databas för södra Sverige, Ystads S:t Petri C:1 1689-1748. Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884
Datum Datum avser
1722-03-26 födelse
Barnet
Namn Kön
Elsa Maria kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
David Mandorf Annika Erman
Titel Titel
h-r handelsman m:
Ort Ort

Ålder/födelseår

Dopvittnen
Fru Prostinnan Sophia Möllenstedt bar barnet. Test: H-r Mag. Jean Mandorf och Stadz Comministeren i Lund H-r Engelow, jeunne Comministeren här wid Församl. H-r Lars Lefgrehn, Fru Mag Anna Maria Möllenstedt. Jnugfru Ingefred Hwaz och Jungfru Lischen Falckman.
Övrigt
föddes kl: 9 antemerid:
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1 76 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.
.

51 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884
Datum Datum avser
1723-04-23 födelse
Barnet
Namn Kön
Thomas man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
David Mandorf Annika Erman
Titel Titel
h-r handelsman
Ort Ort

Ålder/födelseår

Dopvittnen
Fru Magisterskan Anna Maija Möllenstedt bar barnet, Test. H-r Rådman Delphin. Stadz= Cominist. H-r Gerhard Hegelund Fr. Mag: Hedvig Mariana Mandorfs, Jungf: Christina Möllenstedt.
Övrigt
föddes kl: 2 om efftermiddagen.
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1 81 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.
.

52 Per Flensburg, Ur Per Flensburgs efterlämnade papper (Malmö 1949
Sysvenska Dagbladets AB).

53 Demografisk databas för södra Sverige, Ystads S:t Petri C:1 1689-1748. Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884
Datum Datum avser
1724-06-30 födelse
Barnet
Namn Kön
Hans man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
David Mandorf [ej angivet ]
Titel Titel
handelsman
Ort Ort

Ålder/födelseår

Dopvittnen
Fru Probstinnan Sophia Möllenstedt hölt honom öfwer dopet. Test. Handelsmanen Johan Fiskerström Stud: Monsieur Eurodius, Madame Johanna Engelovs, Jungf: Ingefred Waz.
Övrigt
föddes kl 3 om morgonen

Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1 86 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.
.

54 Demografisk databas för södra Sverige, Ystads S:t Petri C:1 1689-1748. Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884
Datum Datum avser
1725-08-23 födelse
Barnet
Namn Kön
Johan man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
David Mandorf Annika Erman
Titel Titel
handelsman
Ort Ort

Ålder/födelseår

Dopvittnen
Bars till dopet af Fru Pastorskan Anna Maja Kenorin. Test. H-r Krigz Commissarien Carl Sundel. H-r Rådman Tideman Krutmejer, Fru Probstinnan Sophia Möllenstet. Jungf-r Susanna Herman.
Övrigt
föddes kl. 6 om morgonen
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1 90 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.
.

55 Demografisk databas för södra Sverige, Ystads S:t Petri C:1 1689-1748. Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884
Datum Datum avser
1726-11-09 födelse
Barnet
Namn Kön
Christina Catharina kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
David Mandorf Annika Ehrman
Titel Titel
handelsman mad.
Ort Ort

Ålder/födelseår

Dopvittnen
den som bar barnet til dopet. Fru Magisterskan Hedevig Mariana Mandorf i Espö. Faddrarnas namn. H-r Pastor Sven Runbom i Köpinge Comministeren H-r Oluf Mandorf Comminist. här wid församlingen Magnus Sundins Handelsm. H-r Caspar Grefvenhold Fru Borgmästerskan Caisa Kråka Jungfru Petronella Blanxia.
Övrigt
föddes kl. 7. eftermiddagen
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1 94 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.
.

56 Demografisk databas för södra Sverige, Ystads S:t Petri C:1 1689-1748. Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884
Datum Datum avser
1728-06-21 födelse
Barnet
Namn Kön
Margaretha Elisabeth kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
David Mandorf Annika Ehrman
Titel Titel
handelsm. mad.
Ort Ort

Ålder/födelseår

Dopvittnen
den som bar Barnet til dopet. Fru Pastorskan i Wäsby Johanna Sibilla Engelau Faddrarnas namn. Kyrkioherden i Wämmerlöf Arvid Kenori Magister Johannes Eurodius Fru Pastorskan Anna Maja Kenorins Jungfru Petronella Blanxia.
Övrigt
föddes kl. 6 eftermiddag
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1 98 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.
.

57 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka Stina E:s fader Johan Erman.

58 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader Johan Erman.

59 Kyrkböcker, Kristianstads Stadsförs, Se vigsel 1705.

60 Kyrkböcker, Kristianstads Stadsförs, E:2. 1705
Söndagen
d 24 7bris ... ... och ... ... och förnamm Guds ...ling ... första gång till Ektenskapsförbund som ... är emellan välboren och förnäma Hr: Handelsman Jöran Erman med Välboren och Dygdesamma Madama Eline Hane och wigdes d 18 8bris.

61 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se dotter Johanna Marias make GH.

62 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader HT.

63 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka Sibylla H:s far.

64 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka Sibylla H:s far. .... Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Sid 115. (491. Hans Torslow, son af kyrkoherden i Kyrkheddinge hans T. )
492. Pål Torslow, broder till föregående; f. o. 1691; klockare i V. Sallerup 1734; öfverlämnade tjänsten år 1770 åt sin svärson >musikantgesällen> Engle Nordstedt; död derstädes 26 okt. 1773.

65 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka Sibylla H:s far. .... Kyrkböcker, Västra Sallerup, C:1. 1773
Tisdagen d. 26 oct. dödde gaml: Klåckaren a..l: Paul Torslow af ålderdoms Svaghet 82 år gl:
begrofs d: 9 November.

66 Kyrkböcker, Västra Sallerup, se död.

67 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make.

68 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make.

69 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make.

70 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Del 5, sid 96. Bara och Mölleberga
10. Gottfrid Hüpauff d. y. ( egenh. Gotfridh Huphauff).
G. H. var f. i B. 1689 29/5, son av företr. Han blev Student 1705 12/4 (sk. nat. 13/4), skolkollega i Karlshamn 1708 och, sedan han 1710 återvänt till hemmet, faderns medhj., prv. därtill 1711 26/1. Generallöjtn. och guv., friherre Jakob Burensköld, som bodde på det nu som löneboställe av Kronan till gen.-guv. upplåtna Torup, rekommenderar honom hos CE 1713 6/2 såsom den där "i några år ensam förestått förs. i dess sjukliga faders ställe och sitter i stor fattigdom, emedan fadern har många barn och ett stort hushåll", och 1715 13/1 och 16/2 upprepar guv. i ganska irriterad ton sin rekomendation och uttrycker sin förväntan, att G.H. snart måtte få något, så att han (Burensköld) "för framtiden blir nödsakad avsöndra sig från CE:s förslag". CE svarar ödmjukt, att G.H. inte skulle bli bortglömd, "i synnerhet där något föränderligt skulle ske med dess fader, som nu gammal och ålderstigen är". Han var sedan på tal till åtskilliga andra pastorat, Rörum, Tranås och Hammerlöv, men först 1717 22/5, sedan G.H. d.ä. uppsagt sitt pastorat till sonens förmån, meddelar CE, att G.H. "såsom såväl vid skolan som predikoämbetet väl meriterad kan få succedera fadern", vilken sistnämnda levde ännu i 2 år. Kort efter G.H:s tillträde inträffade, 1719 25/9, den olyckan, att prästgården brann ned, sannol. genom mordbrand, varvid kyrkans sigill och böcker, G.H:s och hans fars egna böcker förstördes samt även enl. G.H:s f.ö. mycket värdefulla sockenrelation, dat 1729 17/9, den av hans far "omständel. inrättade series pastorum, framme i kyrckioboken intecknad"; till samma relation är det dock som bilaga fogad en avskrift av denna, ovan ofta citerade kh.-krönika. Biskop Swedberg, som godtroget accepterade de hemska beskyllningar, som G.H:s sinnessjuka syster riktat mot honom (jfr ovan), och därför kallar G.H. "en ohörd missgärningsman", förmenar i anslutning härtill, att prästgårdsbranden var ett Herrens straff för de "gruveliga brott", som i prästgården blivit begågna.
Enl. Elmgren lät G.H. återuppbygga prästgården på ett annat ställe, och från den skuldsättning han härvid nödgades till, repade han sig aldrig. Sommaren 1730 råkade han ut för en ny olycka. Hästarna skenade med honom och hans hustru, då de var på hemväg från ett bröllop, han bröt benet, fick kallbrand i det och dog kort därefter, 13/7 (enl. Bjärshögs kb.). Enl. bouppt. 1731 9/3 hade G.H. "genom eldsvåda o.a. besvärliga tillfällen förolyckats", så att tillg. blott voro 695 dlr mot 2,132 dlr skuld; änkan fick cedera bonis, varemot G.H:s syster, inspektorskan Elsa Sofia, protesterade med fordran på betalning för 600 dlr smt, som G.H. 1726 lånat, jämte obetald ränta, men häradsrätten gav den i övrigt som ett särdeles obehagligt fruntimmer kända änkan (jfr nedan) rätt.
G. 1:o i B. 1711 14/3 m. Elisabet Margareta Platin, f. i Lund 1688 26/9, död i B. 1724 7/8, dotter av dåv. stadsnotarien i Lund, slutl. borgmäst. i Karlshamn Niklas P. och hans 1:a h. Catharina Jakobsdotter. - Barn (själv uppger sig G.H. 1730 16/2 ha haft inalles 15 barn; enl. F. Svanander skola i detta gifte ha funnits 11, av vilka väl de flesta dött späda; kända äro blott):
Catharina (Caisa) Sofia, f. i B. o. 1716, död i N. Vram 1756 11/12, "40 år", g. på Knutstorp Kågeröd 1743 16/9 m. kronolänsmannen Peter Schönbeck, f. i V. Vram 1718 19/9, död i N. Vram 1756 11/11.
- Niclas, f. i B. 1720 3/11, död därst. s. d.
- 2:o i Kyrkheddinge 1725 5/2 m. Johanna Maria Torslow, f. därst. o. 1700. död i S:t Ibb 1753 7/1, "52 år", dotter av kh. i Kyrkheddinge Hans Hansson T. och Maria Erman, i hennes 1:a gifte ( g. 2:o m. makens efterträdare Anders darin, 3:o m. kh. i S:t Ibb Jakob Fischer). - Barn (enl. Svanander 7 st. av vilka anträffats):
Maria Elisabet, f. i B. 1726 28/2, d. i B. före fadern.
- Gottfrid, f. i B. 1727 3/3, kh. i V. Hoby.
- Johannes (Johan), f. i B. 1728 20/4, frälsekamrer på Torup, död i B. 1788 26/2.
- Nils, f. i B. 1729 6/6, inspektor på Bjersjöholm och Kronovall, sederm. tullinspektor i Landskrona, död därst. 1790 12/5.
- Hans Gottfrid, f. i B. posth. 1730 21/11, död därst. s.å. 4/12.

71 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se fadern. High .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Volym 5, sid 92. Bara och Mölleberga
11. Anders Darin
A.D. var f. o. 1691 i Daretorp, Skarab. l., varav han och två av hans bröder, slutl. kh. i Torhamn, resp. N. Vram, upptogo namnet D.,
son av kh. därst. Lars Hansson Qvist och Kerstin Månsdotter Graan;
... A.D. avled i B. 1740 3/6.
G. i B. 1733 7/11 m. Johanna Maria Torslow, företr:s änka (se ovan).
- Barn: Christina Maria, f. i B. 1734 14/8, g. m. B. 13) Niclas Lönqvist.
- Laurentius Johannes, f. i B. 1735 18/11, d. därst. 1736 18/12.
- Magdalena Judit, dpt i B. 1738 29/9, säkerl. identisk med ogifta "Margreta Juditta D.", död i Lund 1790 22/1, "52 år".

72 Demografisk databas för södra Sverige, Se make A Darin.

73 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se makas 1:a man GH.

74 Kyrkböcker, Skårby, Se vigsel 1741.

75 Kyrkböcker, Snårestad, Se död, framräknat.

76 Kyrkböcker, Snårestad, C:3. 1803, nr 7)
ds:13:de maij Dödde Klockaren vid Balkåckra och Snåresta församlingar Enklingen Nicolaus Erman, sedan han under en tid av 62 år har gådt bemätes församlingar tillhanda och begrofs med hedders Prosses uti Snåresta kyrka 7:20 i samma månad efter en upnådd ålder af 85 år, en månad och 13:ton dagar.

77 Kyrkböcker, Snårestad, Se död.

78 Kyrkböcker, Skårby, C:1. 1741
d: 3 Novembr: Klockaren wijd Snårestad och Balckåckra församlingar Nicolaus Ehrman och Jungfru Margaretha Flensburg.

79 Kyrkböcker, Skårby, Se dop.

80 Kyrkböcker, Skårby, C:1. Anno 1718
den 20 Decembr: föddes och d: 22 Ejusdem döptes Klåckarens Flensburgs ächta dotter Nom: Margareta Mater Nilla Nilsdotter.
Suscept: Sissa Jacobs af (Be)rgsiö.
Test: Mats ... Jeppson, Lars Trulson, (Pärni)lla S..dans, Ellsa ... ... och Pigan Margreta Trulsdotter.

81 Kyrkböcker, Snårestad, C:3. 1789 Nr: 8
Tisdagen d: 24 Martio kl 4 om morgonen, afsomnade Klockarens Nicol: Ermans hustru Margareta Flensburg, och med Heders: Processe: Begrofs Tisdagen d: 7 April, dess ålder war 70 år.

82 Kyrkböcker, Sövde, Färs kontrakt, Malmöhus, se begr. .... Kyrkböcker, Lund Domkyrkofsg, Se dop.

83 Kyrkböcker, Skårby, Se barns födelse samt Viborg från egen död. .... Kyrkböcker, Skårby, Se dop.

84 Kyrkböcker, Snårestad, Se dop.

85 Kyrkböcker, Snårestad, C:2. 1742
Oct:
N:6 d: 18. dito. föddes Klockarens Nicolaus Ermans Sohn som döptes d: 24 ejusd: och blef Kallad Johan Jacob; modern Margareta Flensborg. Testes: Petter Jacob Norrman ock Pehr Jonason, samt J: Susanna Margareta Asping, J: Maja Flensborg, jämväl Karna (H)åkans son i ... .... Kyrkböcker, Snårestad, Se dop.

86 Kyrkböcker, Snårestad, se dop.

87 Kyrkböcker, Snårestad, se dop.

88 Kyrkböcker, Snårestad, C:2. 1744
N:6. d: 29. Sept. föddes Klockaren Nicolaus Ermans Son, Som wid dopeth d: 7. Oct Blef Kallad Petrus; Modren Margareta Margareta Flensborg.
Testes: L...taren H: Andreas Pryttz och ... Mäst Truls Holmbeck, samt J: Dorothea Maria Asping ock. .... Kyrkböcker, Snårestad, se dop.

89 Kyrkböcker, Snårestad, Se begr.

90 Kyrkböcker, Snårestad, C:2. 1753
d: 27 Nov: dödde Klockarens Nicol: Ermans Son Petter, och blef jordfäst d: 2 Decemb: Hans Ålder war 9 åhr och 2:ne månader.
Siukdomen bestod uti en swår mageplåga.

91 Kyrkböcker, Snårestad, C:2. 1746
N:6. d: 5 Nov: föddes Klockarens Nils Ermans dotter Helena Catharina, som döptes d: 9. Dito, modren Margaretha Flensborgs dotter.
Testes Petrus Asping och Christoffer Wessell och Andreas Berg i Snarestad, samt Maja Flensburg i Skårby och Christina Erman i Nöbelöf. .... Kyrkböcker, Snårestad, Se dop.

92 Kyrkböcker, Snårestad, C:2. 1749
Fredagen d: 21 april föddes Klockaren Ermans och Margareta Flensborgs son, som för sin svaghets skull följande dagen blef hemma döpt och gifvet namnet Paulus.
Anna Pär Pärsons bar honom til dopet. Faddrar woro (Skrifvaren) Andreas Berg. Pär Pärson i Snårestad. Klockar Enkan Karna Ermans i Nöbbelöf samt Jungfru Maija Flensborg ifrån Skårby. .... Kyrkböcker, Snårestad, Se dop.

93 Kyrkböcker, Snårestad, Framräknat från födsel.

94 Kyrkböcker, Snårestad, C:2. 1750
d: 16 Febr: Begrofs Klockaren Nicol: Ermans lille Son Paulus dess ålder 9 månad: 14 dag:.

95 Bernhard Granholm, Grums, mmmfmf
122 PETER SCHULT, född 1705 i Hammar/T, död 16/3 1779 i Snavlunda/T.
Mästersmed. Gift med mmmfmm
123 MARIA ERSDOTTER, död 1769. Född i Tartu, Estland 1931.
Pensionär. Ingenjör vid Televerket Radio (nuv TERACOM) -1961.
Släktforskat sedan 27/7 1984.
Forskar på: Birath fr Kvistbro mm(T), Edholm fr Fors(Z), Frisendahl fr Ragunda(Z), Frisk fr Sunne(S), Frykbom fr Sunne(S), Granholm fr Korsholm och Graninge(Y), Hahne fr Lerbäck(T), Hammarström fr Arboga mm(U), Hartelius fr Svalöv(M), Schult fr (T) samt avgreningar till och från dessa släkter.
Några av mina anor (Edholm och Frisendahl) bodde i Fors och Ragunda när köpmannen Magnus Huss (Vildhussen) verkställde grävningen av en vattenkanal förbi vattenfallet Gedungsen i Indalsälven, varvid Ragundasjön tömdes och Döda fallet bildades.
Forskat i domböcker sedan 1987. Specialforskar i domböcker från år 1796 i ca 50 härader och städer från hela landet. Specialforskar på ogifta mödrar under 1700-talet.
Skrivit C-uppsats "Gedungsen i arkiven" i arkivvetenskap, C-uppsats "Rätt i Sverige 1796" i historia (ur domböcker) och D-uppsats "Regalrätt i Ragunda" (om förhistorien till regleringen i Indalsälven).
Medlem i Jämtlands läns släktforskarförening, Härnösands släktforskare, Värmlands släktforskarförening, Ådalens släktforskarförening, Åsbo släkt- och hembygdsforskare, Probanden i Grums samt Föreningen Tingshuset i Häljebol. V ordf i Värmlands släktforskarförening och Probanden. Ledamot av styrelsen för Folkrörelsernas arkiv i Värmland.
Email: bernhard.granholm@grums.mail.telia.com
Very serious

96 Bernhard Granholm, Grums.

97 Bernhard Granholm, Grums, mmmfmff 244 JAN SCHULT, född 1678. Gift 1703 med
mmmfmfm 245 JOHANNA HERO.

98 Bernhard Granholm, Grums, se Jan Schult.

99 Bernhard Granholm, Grums, se Peter Schult.

100 Bernhard Granholm, Grums, mmmfmmf 246 ERIK ERIKSSON, född 1667, död 1743.
Gift 1698 med mmmfmmm
247 BRITA JOHANSDOTTER, född 1674, död 1738.

101 Bernhard Granholm, Grums, se Erik Eriksson.

102 Bernhard Granholm, Grums, se Johan Forsberg.

103 Bernhard Granholm, Grums, mmmff
60 JOHAN FORSBERG, född 1734 i Ramundeboda/T, död 9/2 1814
i Ramundeboda/T. Mästerförman.
Gift 22/8 1762 i Snavlunda/T med mmmfm
61 CATHARINA SCHULT, född 9/4 1738 i Svennevad/T, död 14/10 1813
i Ramundeboda/T.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se