Jakob Fischer och Johanna Maria Torslow
Make Jakob Fischer 1

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde i S:t Ibb i S:t Ibb, Hven, Malmöhus Län.
Maka Johanna Maria Torslow 2

    Född: Ca 1700 - Kyrkheddinge fsg, Malmöhus län 2
    Döpt: 
     Död: 7 Jan 1753 - S:t Ibb, Hven, Malmöhus Län 2
   Begravd: 


     Far: Hans Hansson Torslow (Ca 1656-      ) 3
     Mor: Maria Erman (      -      ) 3 Annan make: Gottfrid Hüphauff (1689-1730) 4 - 5 Feb 1725 - Kyrkheddinge fsg, Malmöhus län

 Annan make: Anders Darin (Ca 1691-1740) 5 - 7 Nov 1733 - , Bara förs., Malmöhus län 6


Barn


P A Fischer och Kristina Richert
Make P A Fischer 7

    Född: Omkr 1819 8
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 25 Aug 1844 - Fredsberg Fsg 9

Händelser

Han arbetade som Klädesfabrikör.
Maka Kristina Richert 10

    Född: Omkr 1817 11
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Gustaf Birger Richert (Omkr 1788-      ) 12
     Mor: Carolina Charlotta Hasselström (Omkr 1793-      ) 13
Barn


Andreas Fischerström och Lucia Catharina Mesterton
Make Andreas Fischerström 14

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 30 Nov 1744 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 15

Händelser

Han arbetade som handelsman i , Kristianstad, Kristianstads län.
Maka Lucia Catharina Mesterton 16

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Benedictus Fistulator och Catelena Josten
Make Benedictus Fistulator 17

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 19 Feb 1651 - Kristine fsg, Göteborg 19
  Äktenskap: 5 Okt 1631 - Kristine fsg, Göteborg 18

Händelser

Borgare:1621, i Göteborg. Blev borgare i Gbg 1621, när staden grundades.
Maka Catelena Josten

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 7 Aug 1660 - Kristine fsg, Göteborg 20


     Far: 
     Mor: Barbara Josten (      -1646)
Barn
1 M Eugenius Fistulator 21

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 15 Apr 1696 - Kristine fsg, Göteborg 18
    Maka: Anna Tuchler (Ca 1635-1712)
   Äktensk: 16 Feb 1664 - Kristine fsg, Göteborg 18


2 K Maria Fistulator 22

    Född: Ca 1636
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 19 Jun 1717 - Kristine fsg, Göteborg 23
    Make: Ratke Seth (1631-1676) 24
   Äktensk: 1 Jan 1655 - Kristine fsg, Göteborg 25


3 M Avliden 26

    Född: Ca 1641
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 25 Nov 1718 - Kristine fsg, Göteborg 18
    Maka: Anna Kühn (1634-1682) 18
   Äktensk: 4 Jan 1663 - Kristine fsg, Göteborg 18
    Maka: LevandeAllmänna notiser: Make - Benedictus Fistulator

Hugo Fröding, Berättelser ur Göteborgs äldsta historia, Wald. Zackrissons förl. 1908.
sid 241: "Övergå vi till rådsförvanterna, återfinna vi bland dess Johan Braun... och Benedictus Fistulator (1648)."
...
sid 242: "Benedictus Fistulator tillhörde sannolikt skaran af de först inflyttade utlänningarna. Åtminstone företedde hans änka i rätten en af konduktören Johan Arendssen år 1621 till mannen utfärdad skuldsedel. Till yrket var han barberare eller fältskär men tycks längre fram äfven hafva sysslat med köpenskap, rederi o annat. Såsom rådsförvant figurerar han på hvarje sida i stadens räkenskaper, å stadens vägnar betalande än den ene än den andre handtverkaren, hvarför han tycks hafva beklädt någon förtroendepost inom magistraten. Och då han därtill var en af tyska kyrkans föreståndare samt sällan eller aldrig förekommer i någon rättegång, måste han säkert hafva varit en hederlig och from man.
Men hvadan detta ovanliga namn, och från hvilket land var mannen? Af så mycket störe intresse är det att härutinnan vinna någon klarhet, som det gäller stamfadern för de nuvarande adliga, friherrliga och grefliga ätterna Lagerbielke.
Hvad namnet Fistulator beträffar är detta vissserligen mycket ovanligt. Det har dock, förenadt med förnamnet Blasius, enligt Naglers Künstler-Lexicon i slutet af 1500- och början af 1600-talet burits af en bildhuggare och stuckatör i München, om hvars familj o omständigheter för övrigt ingenting uppges. Naturligtvis kommer detta namn af det latinska fistula (flöjt) och kan således ej betyda annat än flöjtblåsare. Detta bekräftas också genom sigillet å ett af mäster Benediktus skrifvet bref till öfverste Kristoffer Johansson Ekeblad,med inneliggande räkning på till dennes regemente lämnad medicin (förbandsmaterial). Ty istället för hjälm eller krona synes på detta delvis skadade sigill höftbilden af en man, som håller något liknande ett munstycke i munnen - under det att han dock egenondomligt nog sätter båda armarna i sidan.
Intet angifver Benediktus Fistulators nationalitet, och för den tradition, att han skulle varit skotte, liksom för den, att han varit en (döpt) jude, har jag ej funnit stöd i samtida handlingar."

se även sid 272


Johan Planck och Catharina Fistulator
Make Johan Planck 27

    Född: 1664 28
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 16 Jul 1738 - , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden 29
  Äktenskap: 13 Okt 1697 - , Gryt fsg, Kristianstads län 30

Händelser

Han arbetade som tullnär den 4 Jun 1697-1710 i , Simrishamn, Kristianstads län, Sweden. Han arbetade som tullkontrollör vid Stora sjötullen den 6 Jul 1710-11 Sep 1731 i , Karlshamn , Blekinge län.
Maka Catharina Fistulator 31

    Född: 
    Döpt: 19 Aug 1669 - Kristine fsg, Göteborg
     Död: 
   Begravd: 15 Nov 1754 - , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden 32


     Far: Gustav Fistulator (Ca 1641-1718) 26
     Mor: Anna Kühn (1634-1682) 18


Händelser

Hon var den 9 Jul 1729 med som vittne på dopet av tullnären Jöran Grams och Helena Sophia Plancks son Johan i , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden.
"H:r Controleuren Plancks Fru ifrån Carlshamn, bar honom till Dopet" Hon var den 28 Mar 1738 med som vittne på dopet av tullnärens Jöran Grams och Helena Sophia Plancks son Elias i , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden.
" Tullnär Jöran Plancks Kiersta härstädes, bar honom till doopen Hon var den 23 Apr 1740 med som vittne på dopet av tullnär Jöran Grams och Helena Sophia Plancks dotter Mätta Elisabeth i , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden.
"Hr Tullnär Plancks Fru härstädes, bar henne till doopen." Hon var den 21 Dec 1742 med som vittne på dopet av tullnär Jöran Grams och Helena Sophia Plancks dotter Helena Sophia i , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden.
"Sahl. Hr Plancks fru Catharina Fistulator ibm, bar henne till doopen" Catharina var den 17 Jan 1750 dopvittne vid dopet av Edvard Planck och Brita Albergs son Carl i Allhelgona förs, Nyköping, , Södermanlands län, Sweden.


Barn
1 M Gustaf Törner Planck 33

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 25 Sep 1748 - S:t Nicolai förs, Nyköping, , Södermanlands län, Sweden 34
    Maka: Margareta (      -      ) 35


2 M Josua Planck 36

    Född: 10 Mar 1703 - Simrishamn förs., Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 37
    Döpt: 
     Död: 1764
   Begravd: 
   Status: Tvilling 38
    Maka: Birgitta Christina Bulich (      -      ) 39


3 K Cecilia Planck 40

    Född: 10 Mar 1703 - Simrishamn förs., Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 41
    Döpt: 
     Död: 7 Apr 1756 - Ronneby förs., Ronneby, , Blekinge län, Sweden 42
   Begravd: 
   Status: Tvilling
    Make: Olof Willstadius (      -1724) 43
   Äktensk: Ca 1721 44
    Make: Johan Elers (1694-1750) 43
   Äktensk: 20 Apr 1725 45


4 M Edvard Planck 46

    Född: 9 Apr 1706 - Simrishamn förs., Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 46
    Döpt: 
     Död: 12 Aug 1786 - Göteborg 47
   Begravd: 
    Maka: *Brita* Christina Ahlberg (      -1751) 48


5 K Helena Sofia Planck 49

    Född: 6 Dec 1707 - , Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 49
    Döpt: 
     Död: 15 Maj 1791 - , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden 50
   Begravd: 27 Maj 1791 - , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden 51
    Make: Jöran Gram (1699-1769) 52
   Äktensk: Aug 1728 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 53


6 K Catharina Anna Maria Planck 54

    Född: Ber 1709 - Simrishamn förs., Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 55
    Döpt: 
     Död: 7 Apr 1770 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 56
   Begravd: 13 Apr 1770 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 57
    Make: Magnus Norgren (ber 1699-1759) 58
   Äktensk: 17 Mar 1732 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 59


7 K Margaretha Planck 60

    Född: 12 Jan 1712 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 61
    Döpt: 14 Jan 1712 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 62
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser för barn - Gustaf Törner Planck

Döda 1734 Kristina fsg, Jönk.: N:r 47. d 24 october afsommnade ProvincialInpect:n Plancks Sohn


Eugenius Fistulator och Anna Tuchler
Make Eugenius Fistulator 21

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 15 Apr 1696 - Kristine fsg, Göteborg 18


     Far: Benedictus Fistulator (      -1651) 17
     Mor: Catelena Josten (      -1660)


  Äktenskap: 16 Feb 1664 - Kristine fsg, Göteborg 18

Händelser

Han bodde i Göteborg. Bodde i hörnet Vöästra Hamngatan och Drottninggatan 1671-1696.
Änkan bodde där till 1699.
Maka Anna Tuchler

    Född: Ca 1635
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 Aug 1712 - Kristine fsg, Göteborg 18


Barn
1 K Magdalena Fistulator 63

    Född: 
    Döpt: 14 Apr 1667 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Gotfried Meisner (      -1695) 64
   Äktensk: 12 Maj 1691 - Kristine fsg, Göteborg 65


2 M Benedictus Fistulator

    Född: 
    Döpt: 27 Aug 1671 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 12 Mar 1702 - Kristine fsg, Göteborg 18

Gustav Fistulator och Anna Kühn
Make Gustav Fistulator 26

    Född: Ca 1641
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 25 Nov 1718 - Kristine fsg, Göteborg 18


     Far: Benedictus Fistulator (      -1651) 17
     Mor: Catelena Josten (      -1660)


  Äktenskap: 4 Jan 1663 - Kristine fsg, Göteborg 18

 Annan maka: LevandeMaka Anna Kühn 18

    Född: 1634
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 21 Maj 1682 - Kristine fsg, Göteborg 18


Barn
1 M Nn Fistulator

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 13 Jun 1665 - Kristine fsg, Göteborg 662 M Nn Fistulator

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 18 Apr 1666 - Kristine fsg, Göteborg 663 M Johan Eugenius Lagerbielke 68

  Alt. namn: Johann Eugenius Fistulator 67
    Född: 
    Döpt: 4 Jun 1667 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 4 K Catharina Fistulator 18

    Född: 
    Döpt: 26 Jul 1668 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: troligen 1668 69
   Begravd: 5 K Catharina Fistulator 31

    Född: 
    Döpt: 19 Aug 1669 - Kristine fsg, Göteborg
     Död: 
   Begravd: 15 Nov 1754 - , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden 32
    Make: Johan Planck (1664-1738) 27
   Äktensk: 13 Okt 1697 - , Gryt fsg, Kristianstads län 30


6 M Josua Stiernblad 71

  Alt. namn: Josua Fistulator 70
    Född: 
    Döpt: 11 Jan 1671 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 7 K Elisabeth Fistulator

    Född: 
    Döpt: 10 Maj 1672 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 13 Apr 1673 - Kristine fsg, Göteborg 188 M Thomas Fistulator

    Född: 
    Döpt: 11 Apr 1673 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 9 M Gustavus Fistulator

    Född: 
    Döpt: 17 Jul 1674 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 10 Sep 1674 - Kristine fsg, Göteborg 1810 K Elisabeth Fistulator

    Född: 
    Döpt: 12 Sep 1675 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 11 K Annike Fistulator

    Född: 
    Döpt: 14 Feb 1677 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 8 Jun 1677 - Kristine fsg, Göteborg 1812 M Frans Lagerbielke 68

  Alt. namn: Frantz Fistulator 68
    Född: 
    Döpt: 19 Maj 1678 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 1732 72
   Begravd: 13 K Anna Maria Fistulator

    Född: 
    Döpt: 31 Jul 1681 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser för barn - Johan Eugenius Lagerbielke

Lagerbielke, Lagerbjelke, släkt, urn:sbl:10840, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2013-08-23.

Lagerbielke (Lagerbjelke), släkt, härstammande från handelsmannen (ej fältskären) Gustaf Fistulator (d 1718, 77 år gammal) i Gbg (bd 16). Av dennes söner adlades överinspektören över tullarna o acciserna i Skåne o Blekinge Josua Fistulator (1671'971717) 1698 med namnet Stiernblad, överinspektören över stora sjötullarna i Blekinge Johan Eugenius Fistulator (1667'971732) s å med namnet L samt amiralitetskaptenen Frans Fistulator (1678'971736) o kaptenen vid Kronobergs regemente Rutger Fistulator (1688'971762) 1715, likaledes med namnet L.


Den ovannämnde Johan Eugenius L blev 1711 överkommissarie i amiralitetskollegium o 1712 amiralitetskammarråd men avsattes efter långvariga utredningar 1718 för att han fört räkenskaperna oordentligt o misshushållat. Hans son Axel L (1703'9782) blev 1713 student i Uppsala o 1719 lärstyrman vid amiralitet, där han befordrades till medelstyrman 1720, löjtnant 1721 o skeppskapten s å. 1724 deltog han i holländsk tjänst i en expedition via Kap Horn till Co-quimbo i Chile, där han o hans kamrater tillfångatogs av spanjorerna. Efter sju månaders fångenskap i Lima fördes de till Panama, varifrån L lyckades fly o tog sig hem via Jamaica o London 1726. Han deltog senare i ryska kriget 1741-'9743, ingick i de eskadrar, som förde Adolf Fredrik 1743 o Lovisa Ulrika 1744 till Sverige, samt befordrades till amiralitetskapten 1742, kommendör 1746, generaladjutant utan säte o stämma i amiralitetskollegium 1749, schoutbynacht 1756 o vice amiral 1758. Under pommerska kriget förde L 1758 befälet över åtta sv fartyg i en sv-dansk eskader i Nordsjön mot engelska kapare o 1759 o 1760 över eskadrar i Östersjön, som opererade tillsammans med ryska flottenheter. Ehuru föga politiskt engagerad, föreslogs han till riksråd 1760 o 1761 o nådde detta ämbete 1765, varefter han 1766 blev friherre o riddare av serafimerorden. Då rådet 1768 kom i konflikt med kammarkollegiet, var L bland de riksråd som ville, att detta ämbetsverk skulle anklagas o dömas, men han var också ett av dem som av konungens därpå följande abdikationshot föranleddes att tillstyrka inkallande av urtima riksdag. Vid justeringen var han emellertid ett av de två riksråd som återtog sistnämnda tillstyrkande som förhastat. Efter hattarnas återtagande av makten var L bland de tio riksråd som licentierades 1769. Både 1771 o 1772 avböjde han erbjudande att återinträda i rådet. 1772 köpte L godset Älvsjö sydväst om Sthlm, som han genom sitt testamente 1778 gjorde till fideikommiss, o vars slott ända till 1968 ägdes av ättlingar till honom.

I äktenskap med en dtr till presidenten Gustaf von Psilander var L far till överamiralen, sedermera presidenten Johan Gustaf Lagerbjelke (L 1), som 1809 blev greve enl RF § 37. Denne var i äktenskap med en syster till sv generalkonsuln i Tanger Johan Mathias Ehrenhoff (bd 12) far till Johan L (1778'971856). Han inskrevs redan 1785 som fänrik vid arméns flotta, undergick 1793 sjöofficersexamen, tjänstgjorde i en konvoj-expedition till Alger 1794 o i en sv-dansk neutralitetsexpedition i Öresund 1795 samt blev 1796 löjtnant vid arméns flotta. Efter deltagande i en expedition till Tanger 1797'9799 o i expeditioner i Nordsjön o Östersjön blev L kapten i armén 1800 o tjänstgjorde 1801'9703 i O R Cederströms (bd 8) eskader till Tripolis. Han blev 1803 major o överadjutant hos Gustav IV Adolf samt förde 1804 befälet på en jakt som skulle överföra denne o hans gemål till Ystad från Stralsund men måste återvända på grund av storm o gick på grund vid pommerska kusten (H E Charlottas dagbok). 1809 blev L överstelöjtnant vid örlogsflottan, o 1813 tjänstgjorde han under Cederströms befäl i södra Östersjön. Han blev överste 1814, generaladjutant 1815 o konteramiral 1818, var 1819'9724 ordf i konvojkommissariatet o sjöförsäkringsöverrätten o 1824'9739 befälha-vande amiral i Karlskrona samt blev 1827 vice amiral. 1829 publicerade L en broschyr, i vilken han mot en skrift av Baltzar von Plåten om skärgårdsflottans betydelse hävdade bevarandet av linjeskeppen. 1834'9735 var han tf landshövding i Blekinge län. På grund av stridigheter med överordnade önskade L förflyttning från sin befattning i Karlskrona, men trots Karl XIV Johans upprepade löften att utnämna honom till generalamiral o generaladjutant för flottan gjordes han 1839 i stället till statsråd. Vid regeringsombildningen 1840 var han ett av de tre statsråd som ej utbyttes, o han blev vid departementalreformen chef för sjöförsvarsdepartementet. Kort efter Oscar I:s tronbestigning avgick L. Avgången uppges ha påskyndats av hans missnöje med Oscar I:s eftergift för norska önskemål i fråga om unionsflaggan (Fåhraeus; Heckscher). Under sina sista år var han en giktbruten krympling, som nästan ständigt låg till sängs (Hellberg). Hans bror Adolph L (1780'971821) deltog i striderna i Pommern 1805'9706, finska kriget 1808'9709 samt fälttågen i Tyskland o Norge 1813'9714, fick överstes n h o v 1814 o blev överste i armén o i generalstaben 1816. En äldre bror var statsrådet Gustaf L (L 2), som blev greve 1821 men ej introducerades o dog ogift.

Deras äldste bror, Axel Lagerbjelke (1775'971832) på Älvsjö, deltog i striderna i Pommern 1805, Västerbotten 1809 samt Tyskland o Norge 1813'9714, blev 1814 överste i armén samt förvaltade från 1823 järnbruket Trångfors i Kolbäck, Vm, varur han löst ut flera av sin hustrus medarvingar. Han var far till löjtnant Axel L (1824'9749), vilken efter deltagande i den sv expeditionen till Fyen 1848 ingick som frivillig officer i danska armén o sårades dödligt i striden vid Fredericia. Dennes äldre bror landshövding Gustaf Lagerbjelke (L 3) var far till kapten Axel Bengt Henric L (1861'971906), som var gift med Lucie L, f Smith (1865'97 1931), dtr till den sk brännvinskungen Lars Olsson Smith o verksam som författarinna i spiritistiska ämnen samt som målarinna. Henric L:s äldre bror Johan Gustaf Lagerbjelke (1860'971937) på Älvsjö blev byråchef i patent- o registreringsverket 1914. Gustaf Lagerbjelke var ledamot av Sthlms läns landsting 1905'9715, rdgm i FK 1909'97 30, ledamot av Sthlms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1910'9718, riksgälds-fullmäktig 1912'9729 (förste deputerad 1915'9727 o vice ordf 1918'9729), ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1913'9723 samt ordf i Sv svinavelsföreningen 1920'9730 o i styrelsen för Sv lantmännens riksförbund 1924'9730. Han hade också en mängd kommittéuppdrag. Sondtr till honom är formgivaren Gunilla L (f 1924).

se även http://runeberg.org/nfbo/0446.html
Lagerbielke


Allmänna notiser för barn - Josua Stiernblad

Fistulator, släkt, urn:sbl:14161, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2013-08-23.

Fistulator, släkt


Band 16 (1964-1966), sida 75
Biografi

Fistulator, släkt. Det latinska fistula kan betyda böld och då släkten i början uppvisar tre fältskärer, kan namnet Fistulator anspela på detta yrke. Släktens ursprung är troligen tyskt. I Göteborg fanns på 1600-talet många tyska fältskärer. Såväl Benedikt F:s som sönerna Gustav och Eugenius F:s (om dessa se nedan) giften visar tyska namn och den sistnämnde var i besittning av ett lärbrev, utfärdat av barberargillet i Leipzig (Almquist, 1, s 746). Strödda litteraturuppgifter om ev skotsk härstamning för släkten är alla obevisade (även hos Carlander).

Släktens stamfar är Benedikt F (begr 19 febr 1651 i Gbg, Kristine). Han blev rådman i Gbg 1 juni 1648. Hans änka Catelene (Catharina) Josten (begr 7 aug 1660 i Gbg, Kristine), med vilken han haft minst 7 barn, handlade med apoteksvaror (Lindroth). Av barnen blev Maria F (f omkr 1636, begr 19 juni 1717 i Gbg, Kristine) g 1655 m Ratke Seth, handlande och rådman i Gbg och stamfar för ätterna von Seth. Söner till Benedikt och Catalene var stads- och rege-mentsfältskären Gustav F (f omkr 1641, be- gr 25 nov 1718 i Gbg, Kristine) och rege-mentsfältskären Eugenius F (begr där 15 april 1696); den senares gren utgick snart. Av Gustav F:s barn adlades tre söner med namnet Lagerbielke (se denna släkt). En annan son till G F var Josua F (d. barnlös 1717), slutligen överkrigskommissarie, 1698 adlad med namnet Stiernblad, men ej stamfar för nuv ätten Stiernblad, som i st utgår från en hans tredje makas, Maria Hegardts, son i hennes första gifte.


Allmänna notiser för barn - Frans Lagerbielke

se även http://runeberg.org/nfbo/0446.html
Lagerbielke


Gustav Fistulator och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande


  Äktenskap: 

 Annan maka: LevandeMaka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Barbara Fistulator 18

    Född: 
    Döpt: 18 Apr 1684 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 9 Maj 1684 - Kristine fsg, Göteborg 182 K Margareta Fistulator

    Född: 
    Döpt: 18 Jul 1685 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 3 M Rutger Lagerbielke 68

  Alt. namn: Ratge Fistulator 68
    Född: 
    Döpt: 31 Jan 1688 - Kristine fsg, Göteborg 73
     Död: 
   Begravd: 4 K Barbara Fistulator

    Född: 
    Döpt: 28 Maj 1691 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 17 Feb 1693 - Kristine fsg, Göteborg 18
Allmänna notiser för barn - Rutger Lagerbielke

se även http://runeberg.org/nfbo/0446.html
Lagerbielke


Gotfried Meisner och Magdalena Fistulator
Make Gotfried Meisner 64

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1695 - Göteborg 74
   Begravd: 
  Äktenskap: 12 Maj 1691 - Kristine fsg, Göteborg 65Maka Magdalena Fistulator 63

    Född: 
    Döpt: 14 Apr 1667 - Kristine fsg, Göteborg 18
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Eugenius Fistulator (      -1696) 21
     Mor: Anna Tuchler (Ca 1635-1712)
Barn

Allmänna notiser: Make - Gotfried Meisner

se födda Krist. fsg, W. Berg sid 242
1691
28 Maij
Gustav Fistulator Töchterlein Barbara
Gevattern:
Gotfried Meisner....


Ratke Seth och Maria Fistulator
Make Ratke Seth 24

    Född: Jun 1631 75
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 6 Aug 1676 - Kristine fsg, Göteborg 76


     Far: Andries Seth (      -1646) 77
     Mor: Levande 78


  Äktenskap: 1 Jan 1655 - Kristine fsg, Göteborg 25Maka Maria Fistulator 22

    Född: Ca 1636
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 19 Jun 1717 - Kristine fsg, Göteborg 23


     Far: Benedictus Fistulator (      -1651) 17
     Mor: Catelena Josten (      -1660)
Barn
1 M Martinus Seth

    Född: 
    Döpt: 23 Nov 1659 - Kristine fsg, Göteborg 79
     Död: 
   Begravd: 2 M Johann Eugenius Seth 80

    Född: 
    Döpt: 21 Apr 1661 - Kristine fsg, Göteborg 81
     Död: 
   Begravd: 10 Jul 1718 - Kristine fsg, Göteborg 82
    Maka: Magdalena Schmidt (1655-1715) 83
   Äktensk: 13 Aug 1684 - Kristine fsg, Göteborg 84


3 M Gustavus Seth 85

    Född: Sep 1663 85
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 13 Okt 1674 - Kristine fsg, Göteborg 864 M Hindrich Seth 86

    Född: Jan 1672 18
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 20 Sep 1674 - Kristine fsg, Göteborg 875 M Lorentz Seth 88

    Född: 27 Apr 1675 - Kristine fsg, Göteborg 87
    Döpt: 30 Apr 1675 - Kristine fsg, Göteborg 87
     Död: 
   Begravd: 4 Apr 1679 - Kristine fsg, Göteborg 89
Allmänna notiser: Make - Ratke Seth

På nätet finns bl a
https://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Seth

https://www.riddarhuset.se/att/von-seth-2/
von Seth

Rang: Adlig
Ättenummer: 1505
Adlad: 1716-08-13 & 1772-11-10 & 1808-12-17
Introducerad: 1719 & 1778-10-01 & 1809-03-18
Ursprung: Holland & Sverige, Småland, Norra Sandsjö socken, Hattsjöhult & Sverige, Västergötland, Kinds och Redvägs härader
Ingress
Ätten von Seth omfattar tre ättegrenar, varav den äldre grenen och den äldre adopterade grenen var befryndade genom gifte.
Äldre grenens äldste kände stamfader är holländaren Johan Seth (död 1632), som inflyttade till Göteborg på 1620-talet och verkade där som ingenjör vid stadens anläggande.
Hans sonsons son, guvernementssekreteraren i Göteborg Johan Seth (1661'961718), adlades 1716 13/8 i Norby av konung Karl XII med namnet von Seth, men sköldebrevet utfärdades först 1719 i Palatset i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora, och sönerna introducerades 1719 under nuvarande nr 1505.
Hans son, Gabriel von Seth (1690'961774) upphöjdes 1747 i friherrlig och 1762 i grevlig värdighet, se grevliga ätten von Seth nr 88.
Äldre ättegrenen utgick i adlig värdighet på svärdssidan 1790 6/12.
Den äldre adopterade grenen härstammar från Hattsjöhult i Norra Sandsjö socken i Småland, med kontraktsprosten i Östbo härad, kyrkoherden i Rydaholms och Gällaryds församlingars pastorat av Växjö stift, filosofie magistern Eric Hultgren (1700'961765) som äldste kände stamfader.
Hans son, häradshövdingen i Kinds och Redvägs jurisdiktion samt Dals och Västgöta lagsagor i Älvsborgs län, lagmannen och sedermera landshövdingen Pehr Hultgren (1748'961811), i sitt andra gifte gift med en sonsons dotter till ovannämnde Johan von Seth, adlades 1772 10/11 i Göteborg av konung Gustav III med adoption på det von Sethska namnet och vapnet, och introducerades sålunda 1778 1/10 på sin andre svärfaders nummer 1505. Han slöt dock själv sin ättegren på svärdssidan 1811 26/11.
Den yngre adopterade ättegrenen härstammar från Västergötland, med kronofogden i Kinds och Redvägs härader i Älvsborgs län Anders Boman (levde 1797) som äldste kände stamfader.
Hans son, häradshövdingen och sedermera kammarherren Johan Boman (1781'961834), vilken var fosterson till ovannämnde landshövdingen Pehr von Seth, adlades 1808 17/12 på Haga slott av konung Gustav IV Adolf med adoption på det von Sethska namnet och vapnet, och introducerades sålunda 1809 18/3 under fosterfaderns nummer 1505.
Originalsköldebrevet från 1808 i privat ägo.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Seth_nr_1505
Den mest intressanta.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Seth_nr_88
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=5868
där står bl a Biografi
(von) Seth, släkt om vars ursprung olika uppgifter föreligger: att den skulle härstamma från Holland (Elgenstierna) eller från Frankfurt am Main (v Stiernman). Den i Sverige förste kände medlemmen var ingenjören Johan Seth (d 1632), som inflyttade till Gbg omkr 1620 och deltog vid byggandet av staden. Hans son uppges ha varit köpmannen Andries (Andreas) Seethe (Seeth, d 1646), som innan han kom till Gbg, där han påträffas tidigast 1625, varit verksam i Hamburg. Andries S:s sonsons dotter Anna Magdalena S (1704'9689) var gift med ryttmästaren Barthold Ennes (bd 13)....

Adliga ätten von Seth nr 1505
Den äldre grenen adlad 1716-08-13, introducerad 1719. Utdöd 1790-12-06. Den äldre adopterade grenen adlad 1772-11-10, introducerad 1778. Utdöd 1811-11-26. Den yngre adopterade grenen adlad 1808-12-17, introducerad 1809.

TAB 1
Johan Seth, av en patriciersläkt i Holland. Inflyttade omkring 1620 till Göteborg såsom ingenjör och brukades vid stadens uppbyggande. Död 1632 i slutet av året.
Barn:
Andries Seth. Köpman i Göteborg. Död 1646. Gift 1627 med Dorotea Aambeck, likaledes av en till staden inflyttad holländsk släkt.
Barn:
Rutger (Ratke) Andriesson Seth, född 1631-05-25. Handlande och rådman i Göteborg. Tillika mantalskommissarie och kronofogde i Norrvikens fögderi, Göteborgs och Bohus län 1660-06-27. Fick 1668-07-14 två hemman Folkestad i Ske socken, Göteborgs och Bohus län att bruka i avräkning på lönen. Avsked 1671. Död 1676-07-26 i Göteborg. Gift 1655-01-01 i Göteborg med Maria Fistulator, född 1636, död 1717 i Göteborg, dotter av råd- och handelsmannen i Göteborg Benediktus Fistulator (stamfader för ätterna Lagerbielke och Stjemblad) och Catelena Josten.
Barn:
Johan Seth, adlad von Seth, döpt 1661-04-21 i Kristine förs, Göteborg. Biträde åt landskamreraren i Bohuslän Anders Holst 1676. Häradsfogde på Orust och Tjörn 1682-09-14. Handskrivare (landssekreterare) i Bohuslän 1696-05-10. Guvernementssekreterare i Göteborg 1716-06-20. Adlad 1716-08-13 (sönerna introducerade 1719 under nr 1505). Död i Göteborg 1718 och begraven 1718-07-10 i Kristine kyrka. Gift 1684-08-13 i Göteborg med Magdalena Schmidt, döpt 1655-11-08 i Kristine förs, Göteborg död i Kristine förs, Göteborg 1715 och begraven 1715-12-07 i Kristine kyrka, dotter av postmästaren och rådmannen Herman Schmidt och Magdalena Brun.
Barn:
Rutger, född 1685-06-25. Underlöjtnant vid amiralitetet. Överlöjtnant vid amiralitetet 1710-05-02. Skeppskapten 1714-05-05. Amiralitetskapten 1716-07-23. Avsked 1720-02-17. Död 1755-10-16 i Göteborg. 'Bevistade aktionen vid Dynekil 1716-06-27, där han för fiendens övermakt måste sänka sin galliot Vreden. Hade genom svåra travailler åsamkat sig ett lidande, vilket omsider kom honom från sitt förstånd.' Gift med Christina Pernovia, född 1690, död 1778-09-02 i Göteborg.
Magdalena, född 1686-06-27, död 1717 och begraven 1717-06-18 i Göteborg. Gift 1708-06-24 med fortifikationskaptenen och stadsarkitekten i Stockholm Johan Eberhard Carlberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1718-05-18 med Birgitta Thingwall, född 1699, död 1732-07-30, dotter av brukspatronen på Molkoms bruk Lars Tingwall och Christina Maria Carlberg. Gift 3:o 1733 med sin kusins dotter Christina Engel Geijer, född 1713-02-24 Bosjö, död 1781-10-27, dotter av bruksägaren Bengt Gustaf Geijer och hans 1:a fru Engelborg Strokirk), född 1683-02-24 i Göteborg, död 1773-10-22 i Stockholm. [Bbl.]
Herman, född 1687. Sjötullsinspektor. Död 1720. Se Tab. 2
Gabriel, friherre och greve von Seth, född 1690. Riksråd. Död 1774. Se friherrliga och grevliga ätterna von Seth, tab 1.
Maria, född 1692-06-04, död 1777-05-04 i Göteborg. Gift med justitieborgmästaren i Göteborg Arend Nilsson Holst, död 1748-04-14.
Catharina, född 1699-05-31, död 1765-09-17. Gift med justitieborgmästaren i Göteborg Erik Tellander.
från https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Seth_nr_1505


Gustaf Daniel Heüman och Emelie *Helena* Fjellman
Make Gustaf Daniel Heüman

    Född: 1868 90
    Döpt: 
     Död: 1934 90
   Begravd: 
  Äktenskap: 17 Feb 1898 90

Händelser

Han arbetade som Med D:R.
Maka Emelie *Helena* Fjellman

    Född: 12 Maj 1874 90
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

Händelser

Adress:
Göteborg
Barn
1 M Avliden

    Född: 12 Sep 1900 90
    Döpt: 
     Död: 1978 91
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: LevandeAllmänna notiser: Make - Gustaf Daniel Heüman

SSK36: Gustaf Daniel Heüman, f 1868, med dr, d 1934 g m Helena Fjellman.


Allmänna notiser: Maka - Emelie *Helena* Fjellman

SSK36: Emelie *Helena* Fjellman, f 12/5 1874, (Göteborg).


Notiser: Äktenskap

SSK36: G 17/2 1898.


Allmänna notiser för barn - Avliden

SSK36: Löjtnanten i Göta artillerireg:te, läraren vid Ethiopiens krigsakademi, Gustaf Vilhelm (*Gösta*) Heüman, f 12/9 1900.
Son: Jonas Carl *Christer*
SSK43: Majoren vid Karlsborgs luftvärnsreg:te ( Karlsborg).
SSK50: Överstelöjtnanten vid luftvärnet, RSO, ... ( Stockholm ).
SSK89: d 1978.


Johannes Hielm och Susanna Flachsenia
Make Johannes Hielm

    Född: 20 Okt 1712 - Dädesjö Sn 92
    Döpt: 
     Död: 20 Maj 1756 - Barnarp Sn 92
   Begravd: 
  Äktenskap: 1743 92

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde. Adress: Barnarp Sn.
Maka Susanna Flachsenia

    Född: 1717 92
    Döpt: 
     Död: 22 Jun 1756 - Barnarp Sn
   Begravd: 


Barn
1 K Brita Kristina Hielm

    Född: 1748 92
    Döpt: 
     Död: 1805 92
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Anders Otto Lindfors (1742-1807)
   Äktensk: 23 Mar 1770 - Karlstorp Sn
Adolf Georg Fleetwood och Cathrine-Marie Reenstierna
Make Adolf Georg Fleetwood 93

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1866 94
   Begravd: 


     Far: Harald Georg Fleetwood (      -      ) 95
     Mor: 


  Äktenskap: 1811 96

Händelser

Han arbetade som Ryttmästare.
Maka Cathrine-Marie Reenstierna 96

    Född: 1791 96
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

Händelser

Adress: Suntetorp.
Skövde
VästergötlandBarn
1 K Christina Sophie Fleetwood 97

    Född: 1813 98
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
    Make: Theodor Grönvall (      -1875) 99


2 M Lars Harald Adolf Fleetwood 100

    Född: 8 Maj 1815 - Trävattna, Skarab. 101
    Döpt: 
     Död: 11 Aug 1907 - Göteborg( Masthuggets fsg )
   Begravd: 
    Maka: Marie Catharina Matsén (1814-1891) 99
   Äktensk: 1844 99


3 M Gustaf Jacob *Svante* Fleetwood 102

    Född: 1816 98
    Döpt: 
     Död: 1903 94
   Begravd: 
    Maka: Ida Aurora Bäck (1821-1893)
   Äktensk: 1845 103


4 M Carl William Georg Fleetwood 104

    Född: 12 Okt 1817 - Trävattna, Skarab. 101
    Döpt: 
     Död: 5 Jan 1895 - Örgryte, Göteborgs O Bohus Län 105
   Begravd: 
    Maka: Albertina Wilhelmina Kjerrström (1818-1872) 99
   Äktensk: 8 Feb 1842 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 106Allmänna notiser för barn - Gustaf Jacob *Svante* Fleetwood

Enl. Bäcks familjearkiv: Friherre. Se adelskal.


Axel Nils Fredrik Leth och Anna Sophia Fleetwood
Make Axel Nils Fredrik Leth

    Född: 24 Okt 1890 94
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Fredrik Johan Leth (1850-      )
     Mor: Anna Gustafva Emerentia Lagerheim (1863-1903)


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Major i armén. Adress: Stockholm, Stockholms län.
Maka Anna Sophia Fleetwood

    Född: 1 Aug 1896
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Richard Adolf Svante Fleetwood (1862-1920)
     Mor: Ellen Blomberg (1872-      )
Barn


Carl William Georg Fleetwood och Albertina Wilhelmina Kjerrström
Make Carl William Georg Fleetwood 104

    Född: 12 Okt 1817 - Trävattna, Skarab. 101
    Döpt: 
     Död: 5 Jan 1895 - Örgryte, Göteborgs O Bohus Län 105
   Begravd: 


     Far: Adolf Georg Fleetwood (      -1866) 93
     Mor: Cathrine-Marie Reenstierna (1791-      ) 96


  Äktenskap: 8 Feb 1842 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 106Maka Albertina Wilhelmina Kjerrström 99

    Född: 12 Aug 1818 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 105
    Döpt: 
     Död: 3 Jul 1872 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 107
   Begravd: 


Barn

Källor


1 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se makas 1:a man GH.

2 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make.

3 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se dotter Johanna Marias make GH.

4 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Del 5, sid 96. Bara och Mölleberga
10. Gottfrid Hüpauff d. y. ( egenh. Gotfridh Huphauff).
G. H. var f. i B. 1689 29/5, son av företr. Han blev Student 1705 12/4 (sk. nat. 13/4), skolkollega i Karlshamn 1708 och, sedan han 1710 återvänt till hemmet, faderns medhj., prv. därtill 1711 26/1. Generallöjtn. och guv., friherre Jakob Burensköld, som bodde på det nu som löneboställe av Kronan till gen.-guv. upplåtna Torup, rekommenderar honom hos CE 1713 6/2 såsom den där "i några år ensam förestått förs. i dess sjukliga faders ställe och sitter i stor fattigdom, emedan fadern har många barn och ett stort hushåll", och 1715 13/1 och 16/2 upprepar guv. i ganska irriterad ton sin rekomendation och uttrycker sin förväntan, att G.H. snart måtte få något, så att han (Burensköld) "för framtiden blir nödsakad avsöndra sig från CE:s förslag". CE svarar ödmjukt, att G.H. inte skulle bli bortglömd, "i synnerhet där något föränderligt skulle ske med dess fader, som nu gammal och ålderstigen är". Han var sedan på tal till åtskilliga andra pastorat, Rörum, Tranås och Hammerlöv, men först 1717 22/5, sedan G.H. d.ä. uppsagt sitt pastorat till sonens förmån, meddelar CE, att G.H. "såsom såväl vid skolan som predikoämbetet väl meriterad kan få succedera fadern", vilken sistnämnda levde ännu i 2 år. Kort efter G.H:s tillträde inträffade, 1719 25/9, den olyckan, att prästgården brann ned, sannol. genom mordbrand, varvid kyrkans sigill och böcker, G.H:s och hans fars egna böcker förstördes samt även enl. G.H:s f.ö. mycket värdefulla sockenrelation, dat 1729 17/9, den av hans far "omständel. inrättade series pastorum, framme i kyrckioboken intecknad"; till samma relation är det dock som bilaga fogad en avskrift av denna, ovan ofta citerade kh.-krönika. Biskop Swedberg, som godtroget accepterade de hemska beskyllningar, som G.H:s sinnessjuka syster riktat mot honom (jfr ovan), och därför kallar G.H. "en ohörd missgärningsman", förmenar i anslutning härtill, att prästgårdsbranden var ett Herrens straff för de "gruveliga brott", som i prästgården blivit begågna.
Enl. Elmgren lät G.H. återuppbygga prästgården på ett annat ställe, och från den skuldsättning han härvid nödgades till, repade han sig aldrig. Sommaren 1730 råkade han ut för en ny olycka. Hästarna skenade med honom och hans hustru, då de var på hemväg från ett bröllop, han bröt benet, fick kallbrand i det och dog kort därefter, 13/7 (enl. Bjärshögs kb.). Enl. bouppt. 1731 9/3 hade G.H. "genom eldsvåda o.a. besvärliga tillfällen förolyckats", så att tillg. blott voro 695 dlr mot 2,132 dlr skuld; änkan fick cedera bonis, varemot G.H:s syster, inspektorskan Elsa Sofia, protesterade med fordran på betalning för 600 dlr smt, som G.H. 1726 lånat, jämte obetald ränta, men häradsrätten gav den i övrigt som ett särdeles obehagligt fruntimmer kända änkan (jfr nedan) rätt.
G. 1:o i B. 1711 14/3 m. Elisabet Margareta Platin, f. i Lund 1688 26/9, död i B. 1724 7/8, dotter av dåv. stadsnotarien i Lund, slutl. borgmäst. i Karlshamn Niklas P. och hans 1:a h. Catharina Jakobsdotter. - Barn (själv uppger sig G.H. 1730 16/2 ha haft inalles 15 barn; enl. F. Svanander skola i detta gifte ha funnits 11, av vilka väl de flesta dött späda; kända äro blott):
Catharina (Caisa) Sofia, f. i B. o. 1716, död i N. Vram 1756 11/12, "40 år", g. på Knutstorp Kågeröd 1743 16/9 m. kronolänsmannen Peter Schönbeck, f. i V. Vram 1718 19/9, död i N. Vram 1756 11/11.
- Niclas, f. i B. 1720 3/11, död därst. s. d.
- 2:o i Kyrkheddinge 1725 5/2 m. Johanna Maria Torslow, f. därst. o. 1700. död i S:t Ibb 1753 7/1, "52 år", dotter av kh. i Kyrkheddinge Hans Hansson T. och Maria Erman, i hennes 1:a gifte ( g. 2:o m. makens efterträdare Anders darin, 3:o m. kh. i S:t Ibb Jakob Fischer). - Barn (enl. Svanander 7 st. av vilka anträffats):
Maria Elisabet, f. i B. 1726 28/2, d. i B. före fadern.
- Gottfrid, f. i B. 1727 3/3, kh. i V. Hoby.
- Johannes (Johan), f. i B. 1728 20/4, frälsekamrer på Torup, död i B. 1788 26/2.
- Nils, f. i B. 1729 6/6, inspektor på Bjersjöholm och Kronovall, sederm. tullinspektor i Landskrona, död därst. 1790 12/5.
- Hans Gottfrid, f. i B. posth. 1730 21/11, död därst. s.å. 4/12.

5 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se fadern. High .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Volym 5, sid 92. Bara och Mölleberga
11. Anders Darin
A.D. var f. o. 1691 i Daretorp, Skarab. l., varav han och två av hans bröder, slutl. kh. i Torhamn, resp. N. Vram, upptogo namnet D.,
son av kh. därst. Lars Hansson Qvist och Kerstin Månsdotter Graan;
... A.D. avled i B. 1740 3/6.
G. i B. 1733 7/11 m. Johanna Maria Torslow, företr:s änka (se ovan).
- Barn: Christina Maria, f. i B. 1734 14/8, g. m. B. 13) Niclas Lönqvist.
- Laurentius Johannes, f. i B. 1735 18/11, d. därst. 1736 18/12.
- Magdalena Judit, dpt i B. 1738 29/9, säkerl. identisk med ogifta "Margreta Juditta D.", död i Lund 1790 22/1, "52 år".

6 Demografisk databas för södra Sverige, Se make A Darin.

7 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se maka KR. I adressfälten visas ofta också varifrån personen kommit. Antal: 816 poster Läst av: Märta och Erik Dahlengren, Kontr.av: Ulla-Britt och Lennart Eklund, Inmatat av: Irene Fredriksson. Allt fö

8 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se maka KR.

9 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se maka.

10 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Löpnr: 5690
Vigseldatum: 1844-08-25
Lysningsdatum 1: ....-..-..
M titel: Klädesfabrikör
M förnamn: P A
M efternamn: Fischer
M adress: Lidköping
K titel: Lagmansdtr (se övr.)
K förnamn: Kristina
K efternamn: Richert
Övrigt 1: Charta 7,8. Dotter av lagman G.B. Richert. M 25 år. K 27 år.

11 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/).

12 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Löpnr: 4630
Vigseldatum: 1815-10-01
Lysningsdatum 1: ....-..-..
M titel: Häradshöfding
M förnamn: Gustaf Birger
M efternamn: Richert
M adress: Båstebacken
K titel: Mademoiselle
K förnamn: Carolina Charlotta
K efternamn: Hasselström
Övrigt 1: Morgongåva enligt lag. M 27 år. K 22 år.

13 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se make GBR.

14 Kyrkböcker, Karlshamn, se giftermål m. Lucia Catharina Mesterton 1744.

15 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:2 (1724-1767) Bild 256 / sid 250. 1744
(no)v:30: Copulerades hemma uti Hr Rådman Mestertons Huus Handelsmannen
från Christianstad H Andreas Fischerström med Jungfrun Lucia
Catharina Mesterton.

16 Kyrkböcker, Karlshamn, se giftermål m. Andreas Fischerström 1744.

17 Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon), Fistulator, släkt, http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/artikel/14161, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2013-08-01. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), W. Berg sid 448, döda.

18 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD).

19 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD). .... utg. av Göteborgs hembydsförbund, Gbg förr o nu VII, 1972.

20 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CI:1 sid 213.

21 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), dopvittne. .... olga Dahl, "www.gbgtomter.se," database, adress. .... olga Dahl, "www.gbgtomter.se," database(accessed 5 Maj 2015), http://www.gbgtomter.se/Rote_2/2.23.pdf. .... Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon).

22 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), KbReg:1 sid 56 do s 58 do s 60 do s 63 do 65 do s 197. .... Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon), se begravd. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), W. Berg, sid 349, 261.

23 Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon), http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14161.

24 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), KbReg:1 sid 56 do sid 58 do 60 do s 80. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), W. Berg sid 2.

25 Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon), http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14161. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD).

26 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD). .... olga Dahl, "www.gbgtomter.se," database(accessed 12 Jan 2016), Rote 3. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), Kristine fsg, Gbg, Tyska avd.

27 Sjöström: I Blekinge nation 1697-1900 (AD, tryckt litteratur), nr 188. Gustaf T. Planck s 63. 188. Gustaf Törner Planck, son af tullförvaltaren i Carlskrona Johan P. (+1738) och
Catharina Fistualtor (+ 1754); överinspektor vid tullarna
...
. .... Paul Wilstadius, "Geneologiska snapshots från Karlskrona," Släkt och Hävd, 2-3 1970, 116; (accessed 28 Aug 2013); Tab. 2.
Johan Planck,2 f. 1664 17/3 (Odencrantz), † i Ka 1738 /6 Tullskrivare i Kristianstad, tullnär i Simrishamn enl. fullmakt av 1697 4/2, tullkontrollör i Kh. enl. fullmakt av 1710 6/7. Erhöll avsked 1731 11/9 p.g.a. ålderdom och fick då tjänsten transporterad på sin måg Magnus Norgren.
Gift 1687 13/10 (Odencrantz) med Catharina Fistulator, dpt i Göteborgs Christine 1669 19/8, † i Åhus 1754 5/11, dotter till stadsfältskären Gustaf F. och Anna Kühn. -- ...
Barn, kända:
-- Gustaf Törner, provincialinspector vid Lilla tullen i Ka.3
-- Helena Sofia, † 1786 8/12 -- 84 år --,g. i Kh. 1728 /8 m. tullkontrollören i Åhus Göran Gram, f i Hyby (M) 1699 11/9, † i Kristianstad 1769 9/1.
-- Catharina Maria, † i Kh. 1770 7/4 -- 61 år --, g. i Kh. 1732 17/3 m tullkontrollören i Kh. Magnus Norgren, f. i Kristianstad 1699, † i Kh. 1759 17/8.
-- Josua, f. tv. i Simrishamn 1703 10/3, † på Birgitteberg i Ydre 1764 4/9.
Hovrättsråd i Göta hovrätt (utförlig biografi i Odencranz). -- Gift m. Birgitta Bulich, † 1782 16/6, dotter till hhgn i Ingelstads m.fl. härader Martin Bulich och Brita Törne.
-- Cicilia,4 f. tv. i Simrishamn 1703 10/3, † i Rby 1756 7/4, g. 1:o c 1721 m. stadsbokhållaren och stadskassören i Ka Olof Wilstadius, † 1724. -- 2:o 1725 20/4 (de Rees) m. sedermera justitieborgmästaren i Ka Johan Elers, f. i Ka 1694 18/11 (Anrep), † ibm 1750 4/2 (bgr.skr.).
-- Edvard, f. 1706 9/4, † i Kristianstad 1786 8/12, överinspektör vid Lilla tullen i Göteborg.5
-- Margareta, f. i Kh. 1712 12/1, ej vidare känd. Hon uppges felaktigt i Bergström gift m. köpmannen i Kh. Mattias Möldener. Dennes hustru Ingrid Planck var emellertid dotter till Lars Planck (Tab. 3).

1 Som förmodad stamfader nämnes han först i Johan Odencranz: Kongl. Götha Hofrätts Presidenter etc., Linköping 1803.
2 Befordrings- och andra data i huvudsak enl. Gunnar Bergström: Stora Sjötullen & Lilla Tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658--1765, Lund 1958 (Stencil)
3 Bergström nr 644.
4 Jfr not 5.
5 Bergström nr 643 och Sj Bl nr 246. .... Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/ : accessed 15 Aug 2013), http://www.osterlen.com/slaktforskning/tullnarer.htm Tullnärer i Simrishamn; Johan Plank, född 1664, son av ryttmästaren Walter Plank och N.N. von Schoting; skrivare hos tullnären Evert Brink i Kristianstad och uppträder inför accisrätten där som dennes fullmäktige; tullskrivare i Kristianstad till dess han 1697 4/6 erhöll fullmakt på tullnärstjänsten i Simrishamn; tullnär i Simrishamn 1697-1710; städde år 1710 Byfogdegården på Kivik för 300 D:r Smt av Lave Beck; utnämnd till tullkontrollör vid Stora sjötullen i Karlshamn 1710 6/7 och tjänstgör där, med avbrott för arrendetiden 1715-1719, till dess han erhöll avsked 1731 11/9 och "på grund av dess höga ålder fick sin tjänst tranporterad på sin svärson tygskrivaren Magnus Nordgren; död i Karlskrona 1738.
Gift med Catharina Fistulator, döpt i Göteborg 1669 19/8, död 1754 5/11 i Ås. Barn: Gustaf Törner; Helena Sofia g.m. Jöran Gram; "1701 d: 27 Dito [januari] Tulnären Jean Plancks Barn 1/2 åhr gammal lagt i kiörkan 2:-"; "1702 d: 24 februarij begrofz Tullnären Johan Plancks Barn i kiörckin, Betalt 2:-"; Catharina Maria g.m. Magnus Norgren; Josua, född i Simrishamn 1703 10/3; Cecilia, död 1756 7/4 i Ronneby g.1.m landssekreteraren Willstadius, g.2.m borgmästaren i Karlskrona Johan Ellers; Edvard, född 1706 9/4; Margareta, född i Karlshamn 1712 12/1

28 Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/ : accessed 15 Aug 2013), se namn.

29 Kyrkböcker, Åhus, Åhus CI:2 (1724-1747) Bild 179 / sid 177. 1738 Begrafwen
Dom: 7:de post Trinitas d 16 Juli, Tullför-
waltaren H Johan Planck här i Åhuus.

30 Kyrkböcker, Gryts fsg, Kristianstads län, Gryt CI:2 (1690-1803) Bild 60 / sid 113. Onsdagen den 13 Octobr 1697
blef Johan Planck från Christianstadt
och Catrina Fistulator ifrån Wanåhs
Copulerat på Wanåhs på Salen. Wanåhs = Vanås slott.

31 Sjöström: I Blekinge nation 1697-1900 (AD, tryckt litteratur), nr 188, Gustaf Törner Planck s 63. 188. Gustaf Törner Planck, son af tullförvaltaren i Carlskrona Johan P. (+1738) och
Catharina Fistualtor (+ 1754); överinspektor vid tullarna
...

32 Kyrkböcker, Åhus, Åhus CI:3 (1749-1773) Bild 56 / sid 51. 1754
Fredagen d. 15 November Sahl: Controleur
Plancks Enckiefru wid Nomis Catharina
här i Åhuus war 86 år.

33 kyrkböcker, Jönköping, Se dotter Catharinas dop 1733.

34 Kyrkböcker, Nyköping, Nyköpings Sankt Nicolai FI:1 (1707-1758) Bild 294. 1748 September
N:o 47:d 25: ÖfwerInspectoren
Hr Gustaf Planks lik
(hörde) alla Klockorna 1/2
timme ..........
.......
...
..ådet. ok N:o 3: N:o 4 under
B..... B....., lik ..des
i Kiyrkian.

35 kyrkböcker, Jönköping, Jönköpings Kristina C:3 (1713-1734) Bild 198 / sid 383. vid dopet av Handelsman Gabriell Ellg's dotter Catharina finns bland faddrarna:
fru Marg. Planck.

36 (http://www.adelsvapen.com/genealogi/Borteij), http://www.adelsvapen.com/genealogi/Borteij. Otto Fredrik Borteij, (son till Jakob Claesson Borteij, Tab 1), född 1720-09-20 på Höraryd, Vetlanda sn (källa: Genline ID 1078.2.5800); hovkamrerare; bosatt på Torstorp, Bälaryds sn (källa: Genline ID 1078.2.5800). Gift med Brita Catharina Planck, född 1738 i Jönköping (källa: Genline ID 1078.2.5800), dotter till hovrättsrådet Josua Planck och Birgitta Christina Bulich.

37 Sjöström: I Blekinge nation 1697-1900 (AD, tryckt litteratur), 188. Gustaf Törner Planck, son af tullförvaltaren i Carlskrona Johan P. (+1738) och
Catharina Fistualtor (+ 1754); överinspektor vid tullarna
Bröder: Josua f 1703 ... + 1764...
...
. .... Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/ : accessed 15 Aug 2013), Se faders namn.

38 Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/ : accessed 15 Aug 2013), se faders namn.

39 (http://www.adelsvapen.com/genealogi/Borteij), http://www.adelsvapen.com/genealogi/Borteij.

40 Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/ : accessed 15 Aug 2013), Se faders namn; "Cecilia, död 1756 7/4 i Ronneby g.1.m landssekreteraren Willstadius, g.2.m borgmästaren i Karlskrona Johan Ellers" .... Paul Wilstadius, "Geneologiska snapshots från Karlskrona," Släkt och Hävd, 2-3 1970; Se fadern för komplett utdrag.
-- Cicilia,4 f. tv. i Simrishamn 1703 10/3, † i Rby 1756 7/4, g. 1:o c 1721 m. stadsbokhållaren och stadskassören i Ka Olof Wilstadius, † 1724. -- 2:o 1725 20/4 (de Rees) m. sedermera justitieborgmästaren i Ka Johan Elers, f. i Ka 1694 18/11 (Anrep), † ibm 1750 4/2 (bgr.skr.).

4 Jfr not 5.
5 Bergström nr 643 och Sj Bl nr 246.

41 Kyrkböcker, Ronneby, Se husförhörslängd 1753-1754. "Ålder 51". .... "se namn," Släkt och Hävd.

42 Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/ : accessed 15 Aug 2013), Se faders namn + eget namn.

43 Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/), Se hustru Cecilia Plancks faders namn.

44 Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/), Se hustru Cecilia Plancks faders namn. .... "se makas namn," Släkt och Hävd.

45 Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/), Se hustru Cecilia Plancks faders namn. .... "se makas namn - 1725 20/4 (De Rees)," Släkt och Hävd.

46 Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/ : accessed 15 Aug 2013), Se faders namn; "Edvard, född 1706 9/4"

47 Sjöström, Carl (Tryckt i Lund 1907), se son Carls namn. .... Demografisk databas för södra Sverige, ddss Döda i Åhus förs 1706-1894.

48 Kyrkböcker, Nyköping, Se son Carls dop 1750. .... Sjöström, Carl (Tryckt i Lund 1907), se son Carls namn.

49 Domkapitlet i Lund, Se makes namn gravinskription.

50 Domkapitlet i Lund, Se makes namn gravinskription. .... Kyrkböcker, Åhus, Åhus CI:4 (1774-1792) Bild 90 / sid 85. 1791 Maii
[död] 15 [Begr.] 27 [Ålder] 84
Helena Sophia Gram, född Planck, afl: .i......
Grams Enka, från Åhus, död af ....

51 Kyrkböcker, Åhus, Se död.

52 Kyrkböcker, Åhus, se son Jöns dop. .... Domkapitlet i Lund, KyMä:21 Kyrkornas Märkvärdigheter, Åhus Kyrka. Likstenar
S. Sacristian
A) Å Stenen öfver Gramska grafven.
Härunder hvilar f. d. Controlleuren vid Christianstads Stora Sjötullkammare Jöns Gram, född i Skåne, Bara Härad, och Hyby socken år 1699 den 11 September, afled år 1769 den 19 September, Jämt dess kära maka Lena Sofia Planck, född i Cimbrishamn år 1707 den 6 Decemb, afsomnad år 1791 d 15 Maji.

53 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:2 (1724-1767) Bild 249 / sid 243. 1728
d (tomt) Augusti Copulerades Upsyningsmannen wid Åhus Siötull
Wählbetrodde H Jöran Gram med dygdesamma Jungfrun
Lena Sophia Planck.

54 Kyrkböcker, Karlshamn, Se gifte med Magnus Norgreen.

55 Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/ : accessed 15 Aug 2013), Se faders namn; "" .... Kyrkböcker, Karlshamn, se död "61 år".

56 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn FI:1 (1768-1798) Bild 17 / sid 13. 1770
Apr:
7. Aflidne tullförwaltarens H
Magnus Norgrens änka, fru
Anna Maria Planck, af ål-
derdoms swaghet, 61.år gl:, och
begrofs den 13. d:e i Kyrkan.

57 Kyrkböcker, Karlshamn, se död.

58 Kyrkböcker, Karlshamn, Se gifte med Catharina Anna Maria Planck.

59 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:2 (1724-1767) Bild 250 / sid 244. 1732
d 17 Martii Copulerades Controleuren wid Stora SiöTullen Hr Magnus
Norgréen med Jungfrun Catharina Anna Maria Planck.

60 Kyrkböcker, Karlshamn, se dop. .... Paul Wilstadius, "Geneologiska snapshots från Karlskrona," Släkt och Hävd, 2-3 1970; se fader Johan för full text, utdrag:

-- Margareta, f. i Kh. 1712 12/1, ej vidare känd. Hon uppges felaktigt i Bergström gift m. köpmannen i Kh. Mattias Möldener. Dennes hustru Ingrid Planck var emellertid dotter till Lars Planck (Tab. 3).

61 Kyrkböcker, Karlshamn, se dop.

62 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:1 (1687-1723) Bild 20 / sid 31. Anno 1712
Januarij
d:14. Controleurens H:r Johan Plancks ok hustrun Catharina
Fistulators dotter Margaretha döpt, som föddes d:12.
klåckan 8 efter Mid: Fru Tullmästerskan Langs bar bar-
net till dopet: fad:r Madam Grete Burmeisters, Jungfr.
Cornelia Welsseusen, H:r Häradshöfdingen Mathias
Grubb, Inspectoren Zacharias Klings, Jöran Hegardt.

63 olga Dahl, "www.gbgtomter.se," database(accessed 5 Maj 2015), http://www.gbgtomter.se/Rote_2/2.23.pdf. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), se dop.

64 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), se vigseln.

65 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD). .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CI:1 sid 47.

66 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), KbReg:1 sid 465.

67 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD). .... Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon), Lagerbielke, Lagerbjelke, släkt, urn:sbl:10840, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2013-08-23.

68 Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon), Lagerbielke, Lagerbjelke, släkt, urn:sbl:10840, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2013-08-23.

69 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), hittar henne ej i Kristines dödböcker, men bör vara död innan nästa Chatarina föds!.

70 Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon), Fistulator, släkt, urn:sbl:14161, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2013-08-23.

71 Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon), se alt namn.

72 Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon), se namn.

73 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), KbReg:1 s 217.

74 olga Dahl, "www.gbgtomter.se," database.

75 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), KbReg:1 sid 481.

76 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), Kb:Reg:1 sid 481.

77 http://www.adelsvapen.com/genealogi/Huvudsida (Adelsvapen. com Wiki), www.adelsvapen.com/genealogi/von Seth_nr_1505. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), 1621 sid 22. Skrifter utgifna af personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter

78 http://www.adelsvapen.com/genealogi/Huvudsida (Adelsvapen. com Wiki), se mannen.

79 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), KbReg:1 sid 61.

80 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), dopvittne.

81 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), KbReg:1 sid 56.

82 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), W. Berg s 557.

83 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), W. Berg s 27.

84 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), W berg s 27.

85 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), KbReg:1 sid 487.

86 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), KbReg:1.

87 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), se namnet.

88 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), KbReg:1 sid 128.

89 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), Kb:Reg:1 sid 489.

90 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ).

91 SSK89 ( Svensk Släktkalender ).

92 Bo Lindvall o. Håkan Skogsjö, Rötter, Nättidningen: Utredning om Viveka Lindfors anor.

93 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Afl. öfversten Frih. Harald Georgs Fleetwoods Barn, 1. Sonens, afl. Ryttmästaren Frih. Adolph Georg Fleetwoods Enka, Cathrine-Marie Reenstierna, f. 1791. Gift 1811; Enka 1866; Bor på Suntetorp i Westergötland (adr. Skövde)
2. Gustaf Jakob Svante, f. 1816; brukspatron; RNO; Bor i Upsala.- Gift 1845 med Ida Aurora Bäck, f. 1821.
3. Carl William Georg, f. 1817; F.d. sjökapten; Ombudsman vid Gbgs och Bohus läns samt Sveriges Ångfartygs-Assurans-Föreningar; Bor i Göteborg. - Gift 1842 med Albertina Wilhelmina Kjerrström; Enkl. 1872.
4. Christina Sophie, f. 1813. Enka 1875 efter possessionaten Theodor Grönvall; Eg. o beb. Suntetorp (adr. Skövde).

94 SAK 35 ( Svensk Adelsskalender ).

95 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se sonen AGF.

96 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se maken.

97 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se fadern AGF.

98 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se fadern.

99 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se svärfadern AGF.

100 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se fadern AGF
fyra barn enl. SAK. .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 49. Fleetwood, Lars Harald Adolf.
Sjökapten, assuransdirektör. Född 8/5 1815 i Trävattna (Skarab.), son av ryttmästare, friherre Adolph Georg Fleetwood och Catharina Maria Reenstjerna; död 11/8 1907 i Gbg, Masth....Led. av stadsfullmäktige 1863-68...
Gift 29/5 1844 i Göteborg (Krist.) med Maria Katarina Matsén, född 25/6 1814 i Gbg (Krist.), dotter av grossh. Lars Herder Matsén och Johanna Elisabeth Forsberg; död 28/4 1891 i Gbg, Masth.

101 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se fadern. .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962.

102 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se fadern AGF. .... Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Barn, Gustaf Miles Christopher, f. 1847; Löjtnant o Förste Adjutant vid Wermlands reg:te.
William Georg Edvard, f. 1856
James Harald William, f. 1857
Richard Adolph Svante, f. 1862
Ida Maria Aurora, f. 1849. Gift 1871 med Öfverdirektören för Trafik-Afdelningen af Styrelsen för Statens Jernvägs-Trafik, RNO, m.m., Jakob Emil Mauritz Hahr; Bor i Stockholm.
Barbara Sophia Aloysia, f. 1863.

103 Bäcks släktträd/familjearkivet.

104 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se fadern AGF
fem barn anl. SAK. .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 108. Fleetwood, Carl William Georg
Assuransdir. Född 12/10 1817 i Trävattna (Skarab.), son av ryttm. friherre Adolph Georg Fleetwood och Catharina Maria Reenstjerna; död 5/1 1895 i Örgryte (Gbgs o Bohus län)....led. av stadsf. 1877-80...
Gift 8/2 1842 i Gbg (Domk.) med Albertina Wilhelmina Kjerrström, född 12/8 1818 i Gbg (Domk.), dotter av kanslivakt Nils Fredrik Kjerrström och Helena Kristina Lundgren; död 3/7 1872 i Gbg (Domk.).

105 Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962.

106 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se AGF. .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962.

107 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se svärfadern AGF. .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se