Herman Hartelius och Susanna Hartelius
Make Herman Hartelius 1

    Född: 26 Mar 1728 - Norra Svalöf 2
    Döpt: 29 Mar 1728 - Norra Svalöf 3
     Död: 16 Aug 1785 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 4
  Dödsorsak: gicktwärk
   Begravd: 20 Aug 1785 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län


     Far: Jöns Johansson (1690-1764)
     Mor: Anna Dinesdotter (      -      ) 5


  Äktenskap: Apr 1757 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 6

Händelser

Han arbetade som Vallsättare. Adress: Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län.
Maka Susanna Hartelius 7

    Född: 1 Sep 1720 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 8
    Döpt: 
     Död: 24 Maj 1788 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 9
  Dödsorsak: Bröstwärck
   Begravd: 30 Maj 1788 - Vä, Kristianstads län 10


     Far: Wilhelm Andersson Hartelius (Omkr 1659-1723) 11
     Mor: Levande 12
Barn
1 M Jöns Wilhelm Hartelius 13

  Alt. namn: Johan
    Född: 2 Jun 1759 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 2
    Döpt: 5 Jun 1759 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 14
     Död: 10 Apr 1804 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 2
   Begravd: 17 Apr 1804 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 15
    Maka: Johanna Margareta Adrian (1768-1831) 16
   Äktensk: 9 Jan 1788 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 17


2 M Adrian Valentin Hartelius 18

    Född: 2 Dec 1761 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 19
    Döpt: 5 Dec 1761 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 19
     Död: 2 Dec 1831 - Gårdstånga och Holmby fsg, Malmöhus län 20
   Begravd: 
    Maka: Botilla Friberg (1741-1807) 21
   Äktensk: 24 Feb 1787 - Gårdstånga och Holmby fsg, Malmöhus län 22
    Maka: Ulrica Eleonora Hommerberg (1774-      ) 23
   Äktensk: 7 Feb 1809 - Vomb fsg, Färs härad, Malmöhus län 24Allmänna notiser: Maka - Susanna Hartelius

Vollmar: Susannas ursprung är ej känt, förmodligen är hon syster till Olaus Wilhelmson Hartelius.


Allmänna notiser för barn - Jöns Wilhelm Hartelius

Volmar: mogenhetsexamen i Kristianstad, student i Lund 1777.

Vallmästare, fortif., från 1540-talet benämning på den
i militär byggnadskonst något kunniga person, som hade
vidmakthållandet af en eller flera fästningars vallar
o. d. om hand. Under 1570-talet kallades i Finland
motsvarande befattningshafvare vallvaktmästare. I
början af 1600-talet funnos äfven vallmästare i
fält med uppdrag att handha skansbyggnad o. d. 1630
tillsattes äfven undervallmästare vid af svenskarna
innehafda fästningar i Preussen. Under Trettioåriga
kriget kallades vallmästarna ibland verkmästare (se
d. o.), och denna tid förekommo äfven vallsättare
som biträden åt vallmästarna. Under 1500-talet hade
sådana biträden kallats vallmästardrängar. Vid midten
af 1600-talet hade vallmästarna i allmänhet försvunnit
utom på vissa slottsstater, där sådana ännu någon
tid funnos uppförda, och i de tyska besittningarna,
där såväl vallmästare som vallsättare funnos kvar
(i Greifswald fanns några år en vallmästarlöjtnant)
ända tills därvarande fästningar under Karl
XII:s krig gingo förlorade. Efter krigets slut
återinfördes emellertid båda befattningarna vid
samtliga fortifikationsbrigader och räknades
först till handtverksstaten, men efter 1739 till
underofficerare, hvarvid vallmästarna motsvarade
underkonduktörer och vallsättarna sergeanter. De
bibehöllos sedan till Fortifikationens omorganisation
1811.
L. W:son M.
Nordisk Familjebok, uggleuppl s. 523-524


Hindrick Holst och Ingeborg Hartelius
Make Hindrick Holst 25

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 27 Aug 1728 - Torrlösa 26
   Begravd: 


     Far: Levande 27
     Mor: Levande 28


  Äktenskap: 1724 - Torrlösa 29Maka Ingeborg Hartelius 30

    Född: 24 Aug 1707 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 11
    Döpt: 
     Död: 4 Jan 1747 - Torrlösa 29
   Begravd: 


     Far: Wilhelm Andersson Hartelius (Omkr 1659-1723) 11
     Mor: Levande 12
Barn
1 K Anna Holst 32

    Född: 16 Aug 1724 - Torrlösa
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Dorothea Holst 32

    Född: 23 Jan 1726 - Torrlösa
    Döpt: 
     Död: 27 Aug 1728 - Torrlösa
   Begravd: 3 K Margaretha Holst 32

    Född: 1728 - Torrlösa
    Döpt: 
     Död: Aug 1728 - Torrlösa
   Begravd: 

Jakob Julianus Hartelius och Lovisa Wilhelmina Sylvander
Make Jakob Julianus Hartelius 33

    Född: 9 Jan 1809 - Oderljunga, Kristianstads Län 34
    Döpt: 11 Jan 1809 - Oderljunga, Kristianstads Län 35
     Död: 16 Jun 1886 - Wägga, Karlshamn, Blekinge län 36
   Begravd: 20 Jun 1886 - , Karlshamn , Blekinge län


     Far: Jöns Hartelius (1762-1840) 37
     Mor: Cecilia Svensson (1779-1857) 38


  Äktenskap: 21 Dec 1845 - , Karlskrona, Blekinge län, Sweden 39

Händelser

Adress: Blekinge. Han arbetade som vice häradshövding den 20 Dec 1839. Flyttade 9 Okt 1848 till Asarum, Blekinge.
Maka Lovisa Wilhelmina Sylvander 40

    Född: 20 Dec 1816 41
    Döpt: 
     Död: 23 Dec 1898 - , Karlshamn , Blekinge län 42
   Begravd: 30 Dec 1898 - , Karlshamn , Blekinge län


Barn
1 K Hilma Zaira Adrienne Hartelius

    Född: 28 Sep 1847 - , Karlskrona, Blekinge län, Sweden 43
    Döpt: 7 Okt 1847 - Karlskrona (Amiralitetsfsg), Blekinge
     Död: 20 Okt 1869 - , Karlshamn , Blekinge län 44
   Begravd: 24 Okt 1869 - , Karlshamn , Blekinge län 452 K Zelma Fatima Hartelius

    Född: 11 Sep 1848 - Asarum, Blekinge 46
    Döpt: 16 Okt 1848 - Asarum, Blekinge
     Död: 21 Sep 1869 - , Karlshamn , Blekinge län 44
   Begravd: 26 Sep 1869 - , Karlshamn , Blekinge län 473 K Hanna Hartelius 48

    Född: 6 Mar 1854 - Elisberg, Hällaryd, Blekinge 41
    Döpt: 6 Apr 1854 - Elisberg, Hällaryd, Blekinge 49
     Död: Efter 1935
   Begravd: 4 K Emma Wendela Cecilia Charlotta Carolina Wilhelmina Hartelius 50

    Född: 24 Jul 1855 - Elisberg, Hällaryd, Blekinge 41
    Döpt: 29 Jul 1855 - Elisberg, Hällaryd, Blekinge 51
     Död: 26 Mar 1935 - , Karlshamn , Blekinge län
   Begravd: 29 Mar 1935 - , Karlshamn , Blekinge län 525 M Alexander Gustaf Hartelius

    Född: 10 Jun 1857 - Elisberg, Hällaryd, Blekinge 41
    Döpt: 10 Jun 1857 - Elisberg, Hällaryd, Blekinge 53
     Död: 1 Maj 1868 - , Karlshamn , Blekinge län 54
   Begravd: 7 Maj 1868 - , Karlshamn , Blekinge län 55
Allmänna notiser: Make - Jakob Julianus Hartelius

Vollmar: Student i Lund 1823. ( Född i Oderljunga i Skåne mellan Örkelljunga och Perstorp.Ma)


Allmänna notiser för barn - Hilma Zaira Adrienne Hartelius

kan ej hitta födelsen i Karlskrona stads fsg 1847.


Allmänna notiser för barn - Hanna Hartelius

f.d. telegrafist i Karlshamn. SSK

troligen död efter 1935, då hennes syster Emma dör o Hanna står kvar i hfl i Karlshamn. Ej ngn hfl efter detta, ej heller dödbok efter 1937. Finns ej med i Sveriges dödsbok 1901 till 2009


Allmänna notiser för barn - Emma Wendela Cecilia Charlotta Carolina Wilhelmina Hartelius

Dött som spädbarn? Karlshamn SSK
Följde med till Karlshamn 1862, så då levde hon.


Johan Hartelius och Gertrud *Regina* von Braun
Make Johan Hartelius 56

  Alt. namn: Johannes
    Född: 21 Jul 1703 - Reslöf, Malmöhus län 57
    Döpt: 
     Död: 15 Aug 1741 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 2
   Begravd: 


     Far: Rasmus Andersson Hartelius (1660-1721) 58
     Mor: Marna Jönsdotter (      -      ) 59


  Äktenskap: 1 Nov 1729 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 60

Händelser

Han arbetade som Klockare i Torrlösa fsg, Malmöhus län.
Maka Gertrud *Regina* von Braun 61

    Född: 1687 - Stralsund, Pommern 62
    Döpt: 
     Död: 31 Jul 1758 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 63
   Begravd: 


     Far: Niklas von Braun (1656-      ) 64
     Mor: Gertrud Margareta von Braun (1664-      ) 65 Annan make: Lars Nordbeck (1679-1728) 66 - 15 Maj 1715 - Stralsund (Death of one spouse) 67


Barn
1 K Maria Hartelius 68

    Född: 31 Okt 1730 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 11
    Döpt: 
     Död: 8 Jun 1734 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 69
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Anna Sophia Hartelius 70

    Född: 23 Feb 1734 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 71
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 18 Feb 1787 - Välluv
    Make: Jöns Fries (Omkr 1737-1815) 73
   Äktensk: 23 Apr 1760 - Välluv 74
Johannes Hartelius och Johanna Meliander
Make Johannes Hartelius 75

    Född: 13 Okt 1737 - Södra Svalöf 76
    Döpt: 16 Okt 1737 - Södra Svalöf 77
     Död: 30 Nov 1772 - Svalöf 78
   Begravd: 


     Far: Jöns Johansson (1690-1764)
     Mor: Anna Dinesdotter (      -      ) 5


  Äktenskap: 7 Okt 1759 - Håstad fsg, Malmöhus län 79

Händelser

Han arbetade som Klockare år 1764 i Norra Svalöf.
Maka Johanna Meliander 80

    Född: Före 13 Okt 1734 - Håstad fsg, Malmöhus län 81
    Döpt: 13 Okt 1734 - Håstad fsg, Malmöhus län 82
     Död: 2 Mar 1796 - Svalöf fsg. Malmöhus län 83
   Begravd: 


     Far: Jöns Meliander (      -      )
     Mor: 


Händelser

Allmänna källor: Husförhör.


Barn
1 M Jonas Hartelius 84

    Född: 16 Jul 1761 - Norra Svalöf, Malmöhus Län 85
    Döpt: 
     Död: 26 Sep 1831 - Norra Svalöf 86
   Begravd: 
    Maka: Karna Persdotter (1751-1788)
   Äktensk: 3 Mar 1787 87
    Maka: Greta Eskilsdotter (1762-1833)
   Äktensk: Efter 1788 88


2 K Catharina Hartelius 89

    Född: 1764
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 K Maria Hartelius 90

    Född: 16 Jan 1767 - Norra Svalöf, Svalöf fsg, Malmöhus Län 91
    Döpt: 18 Jan 1767 - Norra Svalöf, Svalöf fsg, Malmöhus Län 90
     Död: 
   Begravd: 4 M Zacharias Hartelius 92

    Född: 14 Nov 1769 - Norra Svalöf 2
    Döpt: 
     Död: 3 Apr 1797 - , Lund, Malmöhus län 2
   Begravd: 5 K Johanna Hartelius 93

    Född: 1773 93
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser för barn - Jonas Hartelius

Bouppteckning Rönnebergs häradsrätt
FII:a vol 20, sid 569
1831 den 28 December
.... 96


Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: *Bernhard* Emanuel Hezekiel Hartelius (1881-1950)
     Mor: Helfrid Eklind (1886-      )


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 4 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Jonas Hartelius och Karna Persdotter
Make Jonas Hartelius 84

    Född: 16 Jul 1761 - Norra Svalöf, Malmöhus Län 85
    Döpt: 
     Död: 26 Sep 1831 - Norra Svalöf 86
   Begravd: 


     Far: Johannes Hartelius (1737-1772) 75
     Mor: Johanna Meliander (Före 1734-1796) 80


  Äktenskap: 3 Mar 1787 87

 Annan maka: Greta Eskilsdotter (1762-1833) - Efter 1788 88

Händelser

Han arbetade som Klockare år 1778 i Norra Svalöf. Klockarfullmakt 1778 29/5 enl Skånska Klockare Han bodde Bosatt i Skolehuset i Svalöv.
Maka Karna Persdotter

    Född: 8 Okt 1751 - Oröd 98
    Döpt: 
     Död: 22 Jan 1788 99
  Dödsorsak: Feber efter barnsäng
   Begravd: 27 Jan 1788 100


Barn
1 K Avliden

    Född: 12 Jan 1788 100
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
    Make: LevandeAllmänna notiser: Make - Jonas Hartelius

Bouppteckning Rönnebergs häradsrätt
FII:a vol 20, sid 569
1831 den 28 December
.... 96


Jonas Ludvig Emanuel Hartelius och Cecilia Mårtensson
Make Jonas Ludvig Emanuel Hartelius 101

    Född: 23 Jul 1853 - Välinge, Malmöhus Län 102
    Döpt: 30 Jul 1853 - Välinge 103
     Död: 1937 104
   Begravd: 


     Far: Johannes Jonas Hartelius (1796-1865) 105
     Mor: Anna Catharina Bengtsdotter (1826-1890) 106


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Järnvägstjänsteman. Han bodde i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.
Maka Cecilia Mårtensson 107

    Född: 1851 107
    Döpt: 
     Död: 1923 107
   Begravd: 


Barn
1 K *Adčle* Ingeborg Hartelius 108

    Född: 9 Dec 1885 - Göteborg, Kristine förs. 109
    Döpt: 
     Död: 3 Jul 1982 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 109
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Johan *Albin* Larsson (1880-1959) 110Allmänna notiser: Make - Jonas Ludvig Emanuel Hartelius

Enl. Lars Stures uppgifter är hans morfar Jonas Hartelius densamma som den Jonas Hartelius som vi hade från Vollmar. Ej fullständigt bevisat./MWJ


Jöns Hartelius och Cecilia Svensson
Make Jöns Hartelius 37
    Född: 19 Sep 1762 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 111
    Döpt: 20 Sep 1762 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 112
     Död: 20 Dec 1840 - Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län 113
   Begravd: 6 Jan 1841 - Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län 114


     Far: Olaus Wilhelmsson Hartelius (1718-1790) 115
     Mor: Helena Liljedahl (1727-1797) 116


  Äktenskap: 7 Sep 1806 - Hjerup, Uppåkra fsg, Malmöhus län 117

Händelser

Adress: Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län. Han arbetade som Kyrkoherde den 28 Feb 1821.
Maka Cecilia Svensson 38

    Född: 11 Jun 1779 - Hjerup, Uppåkra fsg, Malmöhus län 118
    Döpt: 
     Död: 29 Dec 1857 - Eliseberg, Hällaryd fsg, Blekinge 119
   Begravd: 5 Jan 1858 - Hellaryd fsg 120


Barn
1 M Johan Olof Albanus Hartelius

    Född: 21 Jun 1807 - Oderljunga, Kristianstads Län 121
    Döpt: 26 Jun 1807 - Oderljunga, Kristianstads Län 122
     Död: 25 Dec 1820 - Hjärnarp 41
   Begravd: 2 M Jakob Julianus Hartelius 33

    Född: 9 Jan 1809 - Oderljunga, Kristianstads Län 34
    Döpt: 11 Jan 1809 - Oderljunga, Kristianstads Län 35
     Död: 16 Jun 1886 - Wägga, Karlshamn, Blekinge län 36
   Begravd: 20 Jun 1886 - , Karlshamn , Blekinge län
    Maka: Lovisa Wilhelmina Sylvander (1816-1898) 123
   Äktensk: 21 Dec 1845 - , Karlskrona, Blekinge län, Sweden 39


3 M Svante Emanuel Hartelius 124

    Född: 16 Okt 1812 - Förslöf 125
    Döpt: 
     Död: 28 Jun 1897 126


   Begravd: 3 Jul 1897 - Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län 127
    Maka: Gustava *Adolfine* Ljungh (1815-1896) 128
   Äktensk: 23 Jun 1842 - Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län 129


4 M Med. Dr. Alexander Magnus Peter Hartelius 130

    Född: 12 Dec 1813 - Förslöf 2
    Döpt: 
     Död: 15 Feb 1883 - , Lund, Malmöhus län 2
   Begravd: 
    Maka: Hedvig *Hedda* Elisabeth Lovén (1838-1866) 131
   Äktensk: 6 Nov 1858 - , Lund, Malmöhus län 132


5 M Philip Wilhelm Hartelius 133

    Född: 24 Apr 1815 - Förslöf 134
    Döpt: 
     Död: 10 Aug 1835 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 134
  Dödsorsak: Lungsot
   Begravd: 18 Aug 1835 - Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län 1146 K Helena Maria Hartelius

    Född: 16 Dec 1817 - Hjärnarp 135
    Döpt: 22 Dec 1817 - Hjärnarp 136
     Död: 13 Sep 1832 - Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län 137
  Dödsorsak: tvinsot
   Begravd: 7 M Carl Fredrik Octavius Hartelius 138

    Född: 19 Sep 1820 - Förslöf 119
    Döpt: 
     Död: 18 Jun 1879 - , Karlshamn , Blekinge län 139
   Begravd: 
    Maka: Helena Kristina Dahl (1825-1855) 140
   Äktensk: 16 Nov 1847 - Stoby fsg, Kristianstads Län 141
    Maka: Helena Kristina Håkansson (1827-1913) 142
   Äktensk: 14 Sep 1856 143


8 K Maria Helena Hartelius

    Född: Efter 1820 144
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - Jöns Hartelius

Kyrkoherde i Östra Broby och Emislöf 28/2 1821. Tvilling. Student i Lund 1784, prästvigd11/12 1787.


Allmänna notiser för barn - Jakob Julianus Hartelius

Vollmar: Student i Lund 1823. ( Född i Oderljunga i Skåne mellan Örkelljunga och Perstorp.Ma)


Allmänna notiser för barn - Svante Emanuel Hartelius

Anteckning av Valdemar Hartelius (eller Jeanna Hartelius f. Sandberg) i Almanach 1879
Oktober 16 Farsgubben


Allmänna notiser för barn - Med. Dr. Alexander Magnus Peter Hartelius

Enl. Vollmar: Student i Lund 1830, med lic 1843, docent i anatomi vid Lunds universitet 1845 - 1854, tf professor, bataljonsläkare vid S. Skånska inf. reg. 1854 - 1858, reg.läkare vid samma 1858 - 1874. Gift 2 ggr med 2 systrar. Andra ggn med Hedvig.
Enligt Astrid Lovén, Nio systrar från Lund, - om familjen Lovén - var AH trolovad med äldsta systern Margret Lovén. Hon dog 21 år gammal, av nervfeber. Några år senare gifte han sig med Hedvig Lovén.
SSK: med.dr., kir.mag. regementsläkare. 145


Allmänna notiser för barn - Philip Wilhelm Hartelius

Student i Lund 1835.


Allmänna notiser för barn - Carl Fredrik Octavius Hartelius

lantbrukare. Gift två ggr. SSK30 Sergeant vid N. Skånska Inf. reg:tet. Volmar


Jöns Hartelius och Anna Pålsdotter
Make Jöns Hartelius 146

    Född: 26 Jun 1851 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 147
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Håkan Bengtsson (      -      ) 149
     Mor: Elna Pålsdotter (      -      ) 150


  Äktenskap: 31 Mar 1882 - Norra Skrävlinge 151

Händelser

Han arbetade som skräddaregesäll år 1883 i Sireköpinge fsg, Malmöhus län. Han bodde Tågarp 3 år 1883 i Sireköpinge fsg, Malmöhus län. Han arbetade som Skräddare år 1889-1893 i Sireköpinge fsg, Malmöhus län. Han bodde Tågarp 6 år 1889-1891 i Sireköpinge fsg, Malmöhus län.
Maka Anna Pålsdotter

    Född: 8 Sep 1863 - Reslöf fsg, Malmöhus län 152
    Döpt: 
     Död: 17 Sep 1893 - Sireköpinge fsg, Malmöhus län 153
  Dödsorsak: parametritis dext, nephritis chronich
   Begravd: 23 Sep 1893 - Sireköpinge fsg, Malmöhus län 154


     Far: Pål Persson (      -      ) 155
     Mor: 
Barn
1 K Albertina Carolina Viktoria Hartelius 156

    Född: 23 Jan 1883 - Sireköpinge fsg, Malmöhus län 157
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Augusta Ulrika Clara Hartelius

    Född: 14 Jan 1889 - Sireköpinge fsg, Malmöhus län 158
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 M Christian Teodor Birger Hartelius

    Född: 13 Mar 1891 - Sireköpinge fsg, Malmöhus län 159
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 4 M Hugo Pål Yngve Hartelius 160

    Född: 18 Apr 1893 - Sireköpinge fsg, Malmöhus län 161
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 5 K Astrid Eleonora Teresia Hartelius

    Född: 28 Mar 1887 - Sireköpinge fsg, Malmöhus län 162
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 6 M Karl Tobias Bror Hartelius

    Född: 24 Okt 1885 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 163
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Med Lic Jöns Gustaf *Wilhelm* Hartelius och Albertina *Augusta* Sandberg
Make Med Lic Jöns Gustaf *Wilhelm* Hartelius 165

    Född: 16 Maj 1845 - Nymölla Egendom i Emmislöfs Socken 166
    Döpt: 
     Död: 24 Feb 1913 166
   Begravd: 


     Far: Svante Emanuel Hartelius (1812-1897) 124
     Mor: Gustava *Adolfine* Ljungh (1815-1896) 128


  Äktenskap: 26 Okt 1875 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 167

Händelser

Han bodde år 1875 i Arboga. Han arbetade som 2:dre Stadsläkare år 1875. Han arbetade som Stadsläkare.
Maka Albertina *Augusta* Sandberg 168

    Född: 13 Maj 1850 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 169
    Döpt: 
     Död: 6 Dec 1902 166
   Begravd: 


     Far: Peter Sandberg (      -      ) 170
     Mor: Charlotta Vilhelmina Lundgren (Omkr 1811-      ) 170
Barn
1 M Sven Frans *Gustaf* Waldemar Hartelius

    Född: 6 Aug 1876 166
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
    Maka: Rut Nanny Lindahl (1890-      ) 171
   Äktensk: 16 Dec 1913 166


2 K Hanna Charlotta Adolfina Hartelius 172

    Född: 14 Aug 1877 - Arboga
    Döpt: 
     Död: 12 Mar 1976 - Arboga 173
   Begravd: 3 M Ernst *Filip* Wilhelm Hartelius

    Född: 23 Feb 1879 - Arboga 166
    Döpt: 
     Död: 10 Feb 1933 166
   Begravd: 
    Maka: Ella Maria von Stapelmohr (1878-      )
   Äktensk: 18 Nov 1910 - Arboga 166Allmänna notiser: Make - Med Lic Jöns Gustaf *Wilhelm* Hartelius

med.lic., stadsläkare i Arboga. SSK30 Vollmar: Mogenhetsexamen i Kristianstad 1864, Student i Lund s.å., med lic 1874, 2:ndre stadsläkare i Arboga s.å., R.V.O.
Finns även ett par kort på honom, ett runt 20 år i uniform, ett från 1910.


Allmänna notiser för barn - Sven Frans *Gustaf* Waldemar Hartelius

med. fil. kand. Föreståndare för kemiska stationen i Härnösand. SSK Vollmar: mogenhetsexamen i Örebro, student i Uppsala s.å., med. fil. kand.


Allmänna notiser för barn - Hanna Charlotta Adolfina Hartelius

Slöjdlärarinna i Arboga.


Allmänna notiser för barn - Ernst *Filip* Wilhelm Hartelius

SSK30: Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente, RSO (Skövde). Vollmar: mogenhetsexamen i Örebro 1897, underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1899, löjtnant 1903, kapten 1914, major 1922, överste och chef för Hälsinge regemente 1932.
Enligt brev till Walter H. den 9/9 1931, med lyckönskningar till det nya äktenskapet, bodde "kusin Filip" då i Skövde.


Kaj Svante Hartelius och Jenny *Irene* Höglund
Make Kaj Svante Hartelius

    Född: 30 Apr 1922 - Göteborg, Vasa fsg 174
    Döpt: 28 Maj 1922 - , Göteborg, Göteborgs och Bohus län 175
     Död: 13 Aug 1989 - Uplo Egendom, Sollebrunn, Västergötland 176
   Begravd: 25 Aug 1989 - Christine k:a, Alingsås 177


     Far: Walter Hartelius (1889-1953) 178
     Mor: Lotty Bäck (1898-1983) 179


  Äktenskap: 24 Feb 1951 - (Death of one spouse) 166

Händelser

Han arbetade som Direktör för Grefab. Han bodde Uplo egendom i Sollebrunn. Han blev begravd i Hartelius Fam.Grav, Östra Kyrkogården i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.
Maka Jenny *Irene* Höglund

    Född: 6 Aug 1923 - Masthuggs Fsg, Göteborg 180
    Döpt: 
     Död: 9 Okt 1996 - Alingsås 181
   Begravd: 

Händelser

Hon blev begravd i Hartelius Fam.Grav, Östra Kyrkogården den 18 Okt 1996 i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.


Barn

Dopnotiser: Make - Kaj Svante Hartelius

Döptes Av Isaac Béen


Allmänna notiser: Make - Kaj Svante Hartelius

Vollmar: Ingenjör GTI. Dokument se Kajs pärm onumrerad.
Döpt 28 maj 1922, Göteborg av Isaac Béen (2)
(2) Walter & Lottys gästbok.


Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Karl Johan Hartelius (1913-1971)
     Mor: Rut Johanna (1915-1992)


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Notiser: Äktenskap

Säkert gifta pga samma giftermålsdag och adress./MWJ


Karl Theodor Hartelius och Elisabeth (*Lisen*) Maria Wettermark
Make Karl Theodor Hartelius 182

    Född: 11 Jul 1858 - , Lund, Malmöhus län 183
    Döpt: 
     Död: 29 Jul 1897 - Chicago, USA 183
   Begravd: 


     Far: Jonas Daniel Högstedt (1822-      ) 184
     Mor: Christina Pettersson (1822-1892) 185


  Äktenskap: 29 Apr 1883 186

Händelser

Han utvandrade Från Jönköping över Göteborg den 3 Mar 1893 från Göteborg , Sweden.
Maka Elisabeth (*Lisen*) Maria Wettermark

    Född: 7 Jan 1849 - , Jönköping, Jönköpings län 187
    Döpt: 
     Död: 16 Sep 1910 - Omaha 187
   Begravd: 


Barn
1 K Brita Maria Kristina Högstedt-Hartelius 183

    Född: 9 Mar 1884 183
    Döpt: 
     Död: 2 Maj 1919 - USA 183
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Ruth Hanna Elisabeth Högstedt-Hartelius 183

    Född: 21 Dec 1885 183
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 M Joseph Daniel Walfrid Högstedt-Hartelius 183

    Född: 31 Dec 1887 183
    Döpt: 
     Död: Nov 1897 183
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 M Carl Enock Emanuel Högstedt-Hartelius 183

    Född: 8 Maj 1889 183
    Döpt: 
     Död: 15 Okt 1966 - Sioux City, Iowa, USA 183
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet5 K Elin Helena Dorotea Högstedt-Hartelius 183

    Född: 7 Jan 1892 183
    Döpt: 
     Död: Jun 1893 - Chicago, USA 183
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Erik Hartelius (1890-1942)
     Mor: Olivia (Vivan) Wilhelmina Höglund-Möller (1897-1968)
Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Källor


1 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), nr 1984, Jöns Wilhelm Hartelius, son af vallsättaren Herman H. ( d. 1785 ) och Susanna Hartelius (d. 1788 ); f. i Christanstad 2 juni 1759; gick i skolan der; vallsättare vid artilleriet; död i Christianstad 10 april 1804.
Fadren var klockareson från Svalöf och giftes i Torrlösa 1757. - Kusin med 2397. - Gift i Christianstad 1788 med Johanna Margareta Adrian (d. i Frillestad 1831 )
.

2 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri).

3 (Genline
födda, döpta 1700-1800), Kyrkböcker Svalöv C:1 bild 84/sid 79. Anno 1728
Martii 26 Natus i Swallöf
29 ejusdem baptisutus (?) Klåckarens Jöns Johansson och Anna Dinesdotters son kallat Herman.
Susc: Anna Erin (?) Wettersten
Testes Anders Johansson och Måns Andersson hölt fram och Fru Wettersten Kierstine Lars Olof ... ... .... ....
. bitvis mycket svårläst MH.

4 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se son Jöns Wilhelm. .... Kyrkböcker, Kristianstad, Krist. sfs F:2. 1785
Aug:
73; d: 20 begrofs Wallsättaren Herman Hartelius som gift och 60 år gammal d 16 Aug: dödde utaf gicktwärk.

5 (Genline
födda, döpta 1700-1800), se sons födelse 1737.

6 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se son Jöns Wilhelm. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:2 1/10. 1757 April Dominum Tisdag efter (XXL:) .... blef Wall-sättaren uti Christianstad, som vara född i Swalöf och klockareson, ibm Herman Hartelius, copulerade wid jungfrun ifrån Torrlösa By, Susanna Hartelius.

7 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se son Jöns Wilhelm. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:1 2/5 bild 138. 1720
Torsdagen d 1 Sept. blev klockaren Willum Anderssons lilla doter Susanna här i Torrlössa född, wid pass kl 12 på dagen och döpt Dnica XII post Trinit. Hög?myndiga kyrkoherdens Nordbäcks dygdädla hustru bar barnet, Testes baptismi Inspectoren Espholt på Ericksholm, Rasmus Andersson, klockaren Rooslöf, Nils Månsson i Brödåkra och JonJönss i Tickomatorp och Nils Jönsson här i Everlöf, item Jungfru Elna _ i Svalbo?, Jungfru ... i Torrlösa prästgård, fruarna Ola Nilssons i Torrlösa och Elna Anders Bengtsons i Jörgasgård (?).

8 Bernhard Granholm, Grums, e-mail feb 1999. Hittat i Torrlösas födelsebok. Född i Tartu, Estland 1931.
Pensionär. Ingenjör vid Televerket Radio (nuv TERACOM) -1961.
Släktforskat sedan 27/7 1984.
Forskar på: Birath fr Kvistbro mm(T), Edholm fr Fors(Z), Frisendahl fr Ragunda(Z), Frisk fr Sunne(S), Frykbom fr Sunne(S), Granholm fr Korsholm och Graninge(Y), Hahne fr Lerbäck(T), Hammarström fr Arboga mm(U), Hartelius fr Svalöv(M), Schult fr (T) samt avgreningar till och från dessa släkter.
Några av mina anor (Edholm och Frisendahl) bodde i Fors och Ragunda när köpmannen Magnus Huss (Vildhussen) verkställde grävningen av en vattenkanal förbi vattenfallet Gedungsen i Indalsälven, varvid Ragundasjön tömdes och Döda fallet bildades.
Forskat i domböcker sedan 1987. Specialforskar i domböcker från år 1796 i ca 50 härader och städer från hela landet. Specialforskar på ogifta mödrar under 1700-talet.
Skrivit C-uppsats "Gedungsen i arkiven" i arkivvetenskap, C-uppsats "Rätt i Sverige 1796" i historia (ur domböcker) och D-uppsats "Regalrätt i Ragunda" (om förhistorien till regleringen i Indalsälven).
Medlem i Jämtlands läns släktforskarförening, Härnösands släktforskare, Värmlands släktforskarförening, Ådalens släktforskarförening, Åsbo släkt- och hembygdsforskare, Probanden i Grums samt Föreningen Tingshuset i Häljebol. V ordf i Värmlands släktforskarförening och Probanden. Ledamot av styrelsen för Folkrörelsernas arkiv i Värmland.
Email: bernhard.granholm@grums.mail.telia.com
Very serious

9 Kyrkböcker, Kristianstad, Krist. sfs F:2. 1788
30 Maj
nr. 20. Samma dagen utfördes til Wee (och) begrafdes Wallsättaren Herman Hatrelius änka, Susanna Hartelius, som 68 år gammal d 24 dödde utaf Bröstwärck.

10 Kyrkböcker, Kristianstad, Se död.

11 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa.

12 AD, CI:1 s 106 wigde.

13 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Sid 381. nr 1984, Jöns Wilhelm Hartelius, son af vallsättaren Herman H. ( d. 1785 ) och Susanna Hartelius ( d. 1788 ); f. i Christanstad 2 juni 1759; gick i skolan der; vallsättare vid artilleriet; död i Christianstad 10 april 1804.
Fadren var klockareson från Svalöf och giftes i Torrlösa 1757. - Kusin med 2397. - Gift i Christianstad 1788 med Johanna Margareta Adrian (d. i Frillestad 1831 ).

14 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5 1750-1766 Födda 2/5. 1759
23) d. 5 Juni lät Wallsättaren Herman Hartelius och dess hustru Susanna Hartelius h... döpa sin son Jeuns Wilhelm som föddes den 2 Juni. G... Bengt Lindbergs hustru Botilla Hartelius frambar barnet till dopet. Peruque-Makaren Johan Knausts hustru Eva Bergendahl gick jämte. Öfriga faddrar woro Jungfrun An(it)a Maria Sansonius, Skräddar-åldermammen Jacob Witting, Fortifications ... Caspar Dömling samt Murar-gesällen Jonas Wiehström.

15 Kyrkböcker, Kristianstads Stadsförs, CI:7 bild 102.

16 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se Jöns Wilhelm Hartelius.

17 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se Jöns Wilhelm Hartelius. .... Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianstads sfs C:6. 1788
nr 1; d: 9 Jan: wigdes Sergeanten Johan Wilhelm Hartelius och Jungf: Johanna Margreta Adrian.

18 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5 1750-1766 Födda 3/5. 1761
52) D. 5 Dec. lät Wallsättaren Herman Hartelius och dess hustru Susanna Hartelius döpa sin son Adrian (Faltin), som föddes d. 2 Dec.
Handelsman Thomas Beurtz hustru Catharina Witte (bar) Barnet til dopet. Magister Carl Kropps hustru Anna Margareta Hiort gick jämte. Faddrarna woro Jungfrurna Annika Beurtz och Petronella Norgren, Handelsmannen Hindrich Schenck, Conducteuren Petter Klint samt Fortifications Casseuren Noach Norgren. .... Norne, Jan-Erik, Adrian Valentin Hartelius

Född 17601203 [Holmby AI:1]
Död 18311202 i Holmby No 5 [Holmby C:2]
I dödboken står följande notis:
"Av ålderdom dog Klockaren i Gårdstånga och Holmby Förs. Adrian Valentin Hartelius. Han hade här i Pastoratet tjent som klockare i 45 år och vunnit allmän kärlek och aktning"

Gift 1. 17870224 med Botilla Friberg död 1807 [Gårdstånga C:2]
Botilla Friberg, död i Gårdstånga 18071018 [Gårdstånga C:2], var gift 1767 [Gårdstånga C:2] med Klockaren i Gårdstånga Hans Christiansson Lundeberg och hade med honom 6 barn.
Gift 2. före 1809 (troligen i Vomb) med Ulrica Eleonora Hommerberg
Ulrica Eleonora Hommerberg var troligen dotter till Klockaren i Vomb Magnus Petter Hommerberg 1747 - 1809 och hans hustru Anna Elisabeth Schrewelius f.1751 [Holmby AI:1(1814)] d.1828[Holmby C:2]. I [Holmby AI:1 (1816)] står det att Anna Elisabeth är utan arbetsförmåga, njuter sitt uppehälle av svärsonen.

Barn i 2. äktenskapet:
Magnus Peter född 18091002 i Holmby No 5 [Holmby C:2]
I dopboken står:
"1809 den 2 Oct föddes Magnus Peter, Klåckaren Adrian Valentin Hartelius och Ulrica Eleonora Hommerbergs son. Dopmoder Prostinnan Engela Rönbeck född Trägård i Westra Gårdstånga. Faddrar: Comminister Ljuverqvist i W.G., Comminister Hans Hommerberg i Esphult, Trädgårdsmästaren Jöns Hommerberg på Swabesholm och Demoiselle Elisabeth maria Sommar i W. G., så ock Klåckaren i Womb Hommerbergs enka Anna Elisabeth Schrewelius samt hennes döttrar Jungfruerna Catharina Dorothea Hommerberg och Benedicta Hommerberg alle i Womb."

(Om jag minns rätt finns mer att hämta om Hommerbergs i Lunds Stifts Herdaminne)

Magnus Peter verkar ha dött i späd ålder. Jag har dock inte kunnat hitta honom i dödboken [Holmby C:2]. Han finns inte heller i Holmby husförhörslängder.

forts. .... Norne, Jan-Erik, Forts. Anna Brigitta Elisabeth född 18130509 [Holmby C:2]
I dopboken står:"
Dopmoder: Catharina Dorothea Hommerberg [barnets moster] i Lund. Faddrar: vice Pastorn Herr Mag. David Broberg, Nådårspredikanten Herr Hans Hommerberg, Qvartersmästaren Hr Gustaf Broms, Trädgårdsmästaren Jöns David Hommerberg, Fru Anette Hommerberg f. Ahlberg, Demoiselle Elisabeth Maria Sommar, Demoiselle Broms, Fru Karin Hommerberg f. Erlander.

Anna Brigitta Elisabeth gifter sig i Holmby 18311217 [Holmby C:2] med Smedgesällen och vice Kantorn Johan Lundberg f 18021204 [Holmby AI:1].
De får 3 barn:
Carl Adrian f i Holmby 18320806 [Holmby C:2]
Johanna Margareta f i Gårdstånga 18341102 [Gårdstånga C:?]
Maria Lovisa f i Gårdstånga18370809 [Gårdstånga C:?]
(Holmby är annex till Gårdstånga och födelseböckerna växlar i beteckning; jag har inte varit tillräckligt noggrann här. Mitt intryck är att Carl Adrian hela tiden bor på Holmby No 5.)

Anna Brigitta Elisabeth dör i Holmby No 5 18830106 [Holmby C:5]
Johan Lundberg dör i Holmby No 5 18800929 [Holmby C:5]

I Holmby AI:1 (1832) står Johan Lundberg som vicekantor och vid vigseln året innan som smedgesäll. I dödboken står han som Klockare i Gårdstånga och Holmby församling. Johan Lundberg har med all sannolikhet efterträtt svärfadern som klockare.

Carl Adrian Lundberg är gift med Hanna Jönsdotter f 1835, bor på Holmby No 5 och står som skomakare. De får 7 barn mellan 1861 och 1876.

A V Hartelius' 2. hustrus syster Benedicta Elisabeth Hommerberg gifter sig före 1819 (i Vomb?) med avskedade underofficeren (1819) Peter Cronwall. De får 1819 tvillingarna Hans och Christian. Cronwall kan vara släkt med kantorn Johan Cronwall, kantor i 47 år i Veberöd/Vomb, död 1858.

I Klockarehandlingarna, Lunds Landsarkiv, finns dokument om A V Hartelius, men dessa har jag inte tagit del av. Om du vill kan jag undersöka dem.
Vänliga hälsningar

Jan-Erik

Lund den 26 februari 2001
Jan-Erik Norne
Adelgatan 11 A, 223 50 Lund
jan-erik.norne@fkem2. .... Magnus Ekdahl, Bihang till Lunds Stifts-Matrikel rörande klockarelägenheterne, enligt erhållne uppgifter, författad år 1821 af Magnus Ekdahl. (Christianstad 1821
Tryckt uti Hof-Secreteraren F.F.Cedergréens Boktryckeri), s 45. .... Skånska Klockare.

19 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5.

20 Norne, Jan-Erik.

21 Norne, Jan-Erik, Se make Adrian. .... Skånska Klockare.

22 Norne, Jan-Erik, Se make.

23 Norne, Jan-Erik, Se make Adrian Hartelius. .... Skånska Klockare.

24 Norne, Jan-Erik, Se make. .... Skånska Klockare.

25 Skånska Klockare, cd namnet.

26 (<http://www.sloff.se/abolangd.pdf>
från Torrlösa socken från 1687 - ca 1830
Från Trolle-Bondes bok "Trolleholm förr och nu".
Endast arrendegårdar under Trolleholm.), s 9.

27 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 9 s 244f.

28 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 9 s 244.

29 (<http://www.sloff.se/abolangd.pdf>
från Torrlösa socken från 1687 - ca 1830
Från Trolle-Bondes bok "Trolleholm förr och nu".
Endast arrendegårdar under Trolleholm.), s 10.

30 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, genline s 82/339. 1707
...dans afton d 24 Aug. blef Klockarens Willum Anderssons lilla doter Ingeborg i Torlösa född, och döpt hemma i ... för .... Dnica XI post Trinit. Chr. Johan klockare af Sw... hölt barnet fram dopet. Testes bapt. Johan KLockare af Swallöf (?), Nils Nilsson ... Anders William... item Elna Anders Rasmusdoter, Hanna Hans Smöd.. och Th˙er Ola Nilssons i Torlösa.

31 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:1 bd 87. 1707
...dags afton d 24 Aug. blef Klockarens Willum Anderssons lilla doter Ingeborg i Torlösa född, och döpt hemma i huset för .... Dnica XI post Trinit. Chr. Johan klockarens af Swa... hölt barnet inför dopet. Testes bapt. Johan Klockare af Swallöf (?), Nils Nilsson och Anders Willum... item Elna Anders Rasmusdoter, Hanna Hans Smöds? och Th˙er Ola Nilssons i Torlösa
.

32 Skånska Klockare.

33 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), sid 630. nr 3303, Jakob Julianus Hartelius (VI: 4), son av kyrkoherden i Broby Jöns H. ( d. 1840 ) och Cecilia Svensson; f. i Oderljunga 9 jan. 1809, jur examen 20 dec. 1831, vice häradshövding i Skånska hovrätten 20 dec. 1839; kanslist i amiralens kansli i Carlskrona; kronofogde i Bräkne och Listers härad 6 okt. 1848, avsked 27 febr. 1874; d. vid Vägga 16 juni 1886.
Bröder: 3567, 3602 och VI: 53. - Fadren (f. i Torrlösa 1762; gift i Hjerup, Uppåkra förs., 1806) var son af skräddaren Olaus Vilhelmsson H. (d. 1790 ) och Helena Liljedahl (d. 1797), hvilka båda afledo i Hjerup. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, dopvittne vid Jöns Gustaf Wilhelms dop 16/5 1845. .... Kyrkböcker, Broby, C:4. 1828 dec d 16 föddes o d 19 döptes Herr v Reg.skrivaren Carl Gustaf Lindells o Henriette Bergs dotter Amanda Gustafva Lovisa från Gustafsberg. Högv.fru Friherrinnan Mariana Bennet höll barnet till dopet. Faddrar Ryttm. Högv. Hr Baron Axel Bennet, Hr kronolensmannen CG Berthelius, Jur. Stud. Hr Jacob Hartelius, Fältwäblen Hr Andreas Eldh, Contosristen hr CP Berg, Fru Ryttm. Gustafva appeltofft, Fru Gustava Ljungh, Mamsellerna Anette Appeltofft, Carolina Ljung samt Catharina Hagman.
(Äv. dop 3 dec 1830 o 28 jan 1833 m. bl a Helena Adolfina Ljungh som fadder). .... (Genline), AI:12 sid 299 hfl. .... (Genline), AI:11 s 225 hfl. .... Kyrkböcker, Karlshamn, BI:4 sid 15 flyttlängd. .... Kyrkböcker, Karlshamn, hfl AI:21 sid 224. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:27 hfl sid 94. .... Kyrkböcker, Karlskrona, AI:27 sid 68. .... Kyrkböcker, Karlskrona, AI:33 sid 33.

34 SSK30. .... (genline).

35 (genline), Oderljunga C:2 1783-1816.

36 Volmar Hartelius släktpärm. .... Kyrkböcker, Karlshamn, FI:5 sid 182 döda.

37 Pehr Johnsson (No 325, utg. förlag. Lånat av Ingrid Hartelius. Tryckt 1919.), s 114. Jöns Hartelius var född i Torrlösa fsg och son av skräddaren därstädes Olaus Wilhelmsson Hartelius och dennes hustru Helena Liljedahl. Född den 19 september 1762 blev han student i Lund 1777 o prästvigd 1787. Efter tjänstgöring på olika ställen blev han kyrkoherde i Broby 1822. Han innehade denna befattning till sin död den 21 december 1840. I sitt äktenskap med Cecilia Svensson hade han sex barn, av vilka Jakob Julianus, född 1812, blev kronofogde i Blekinge. Svante Emanuel, född 1813, lantbrukare å Nymölla, Emitslöfs socken, o sedan sparbankssekreterare i Broby. Alexander Magnus, född 1813, praktiserande läkare i Lund, samt Philip Vilhelm, född 1855 (ska vara 1815), vilken dog som student. Vidare funnos sonen Carl Fredrik Octavianus, f. 1820 o dottern Helena Maria, f. 1817. .... Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1826-1830 Östra Broby AI:3. hfl Broby 17.1
Herr Kyrkoherde Magister J. Hartelius födelse 62 19/9 Torrlösa
Fru Pastorskan Cecilia Svensson 79 11/ Oderljunga
Söner Jakob 09 9/1 do
Svante 12 16/10 Förslöf
Alexander Magnus 13 12/12 do
Philipp Wilhelm 15 24/4 do Död 1835
doter Helena Maria 17 16/12 Hjernarp evigheten 1832
Sn Carl Fredrik 20 19/9 do

Herr Commissarie C G (?) Harthelius 05 24/1 Christianstad. Kom Traue (?) år 28. .... Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se son Jakob Julianus Hartelius. .... Gravstenen, Broby g:a kyrkogård no 108. Kyrkoherden i Ö Broby och Emitslöfs Församlingar 1821 - 1840
J. Hartelius
f. 19/9 1762 d. 20/12 1840
Vården restes 1918 på donationsfondens bekostnad. .... Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 47. Östra Göinge kontrakt...
2. Östra Broby o. Emitslöf: Reg. (2.); tax 260; qvm. 0,883; fm. 2,261, 1,092; lr. st. 18/10 72; lrs. 5.800 kr; lkl. 2. Broby.
Khden - s. inh. pgd n:o 1; 3/4 mtl B. (197 tld, ö. 50 tld, btaxv. 18.000 kr., öfb. 8,799 kr.), anh. n:o 11, 5/8 mtl E. (88 tld, btaxv. 14.500 kr., 5/16 mtl l., 5/16 mtl 20/82: 150 kft o 5 kr.) o. anh. n:o 7, 3/8 mtl Vestraby (73 tld, btaxv. 8,000 kr., 20/81: 135 kft o 240 kr.) samt uppb. ansl. landgille 2 lisp. 6 skålp. smör - åtnj. 1.346 kft 7 k:r 1/2 rk. o. omkr. 1,470 kr.
Khde: Herman Christofer Eugene Lindqvist, f. 26, utn. 74, tillr. 77. Adr Broby.
tax=taxa, qvm= qvadratmil, fm= folkmängd, lr. st.= lönereglering stadfäst, lrs= löneregleringssumma, lkl= löneklass, s.= som, inh.= innehar, pgd= prästgård, mtl= mantal, tld= tunnland, ö.= öppen jord, btaxv= bevillningstaxeringsvärde, öfb= överbyggnadssumma, anh= annexhemman, kft= kubikfot, uppb.= uppbär,
ansl.= anslagen, åtnj.= åtnjuter, k:r= kannor, utn.= utnämnd, tilltr.= tillträdde. .... Kyrkböcker, Broby, C:6. 1840
December 21 dog och den 6 Januari 1841 begrofs Kyrkoherden vid Broby och Emmitslöfs församling Jöns Hartelius. Ålder 78 år - 3 - (ingen dödsorsak angiven). .... Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, s 235. 1784
1186 Jöns Hartelius, son av skräddaren Olaus Wilhelm Hartelius (d. 1790) och Helena Liljedahl (d. 1797);
f. i Torrlösa 19.9 1762, prästvigd 11.12 1787, kyrkoherde i Östra Broby 28.2 1821, d. 21.12 1840.
Tvillingbror till 1187.
Gift i Hjerup Uppåkra socken 1806 (ej 1802) med Cecilia Svensson.
Söner: Jacob Julianus f 1809. stud. skån. 1823, f.d. kronofogde, död 1886),
Svante Emanuel (f 1812, stud. skån. 1829, lantbrukare i Ö. Broby, död 1897),
Alexander Magnus Peter (se kuratorer i blekingska nationen) och
Philip Wilhelm (f 1815, stud skån 1835, död samma år).
. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), serie II, bd 11, sid 406f.

38 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se son Jakob Julianus Hartelius. .... Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ), Jöns Hartelius. G. 1806 m. Cecilia Svensson, f. 1779, d. 1857. .... Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, Jöns Hartelius ( no 1168 ). Gift i Hjerup, Uppåkra socken 1806 m. Cecilia Svensson. .... Kyrkböcker, Broby, Flyttningslängd B:1. Utflyttad 1847 1/8 Pastorskan C. Hartelius Carlskrona (3) Broby.

39 Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, Individual Record FamilySearch™ Vital Records Index
Sweden

--------------------------------------------------------------------------------
Jacob Julianus HARTELIUS Age At Marriage: 36
Sex: <M>

--------------------------------------------------------------------------------

Event(s):
Birth: <1809>

--------------------------------------------------------------------------------

Marriage:
Spouse: Lovisa Wilhelmina SYLVANDER Age At Marriage: 29
Marriage: 21 Dec 1845 Place: Karlskrona, Blekinge, Sweden

--------------------------------------------------------------------------------

Source Information:
Batch Number: M431232
Source Dates: 1768 - 1847
Film or Fiche Number: 86255
Collection Details: Stadsforsamling; Svenska Kyrkan

. .... Kyrkböcker, Karlskrona, Karlskrona stadsfsg EI:1 bild 161 vigda.

40 Hartelius, Sven, Släktträd m. kommentarer, Jakob Julianus Hartelius. Gift med Lovisa Wilhelmina Sylvander, död 1898, född 20.12 1816. Skickat 980115 av Mikael Hartelius i Härnösand
Saknar källhänvisningar .... (AD), CI:7 bild 16 födda. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:27 sid 94 hfl. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:30 sid 1246 hfl. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:1 sid 113.

41 Volmar Hartelius släktpärm.

42 Vollmar Hartelius, släktregister, död i Karlshamn. Volmar Hartelius släktpärm. .... Hartelius, Sven, Släktträd m. kommentarer. .... Kyrkböcker, Karlshamn, FI:7 sid 62.

43 Kyrkböcker, Karlskrona, genline. September 1847
1. Copisten vid Befälhavande Amirals Canclie, t.f. Landskamreraren Jacob Julianus Hartelius's Dotter, Hilma Zaira Adrienne, f.d. 24/7
Dess fru Lovisa Wilh. Silvander, 30 år.
Wittnen: aflidne Kyrkoherden Hartelii Enka Cecilia Hartelius och Handlanden Rud. Sylvander. .... Kyrkböcker, Karlskrona, CIa:13, sid 251 födda.

44 Volmar Hartelius släktpärm. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:21 sid 224.

45 Kyrkböcker, Karlshamn, FI:4 sid 138.

46 Volmar Hartelius släktpärm. .... (AD), CI:7 1848-61 bild 16.

47 Kyrkböcker, Karlshamn, FI:4 sid 137.

48 Kyrkböcker, Karlshamn, AI:27 sid 94. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:30 sid 1246. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:1 s 113. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:1 s 211. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:1 s 90. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:8 sid 143. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:10 sid 606. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:20 sid 3604. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:29 sid 1135. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:29 sid 1118. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:29 sid 1113. .... Utgifven efter Kongl. Maj:ts nådigste förordnande af dess vetenskapsakademi., editor, Sveriges statskalender för år 1884. (Stockholm: Nor, 1883), Sveriges statskalender 1884.

49 (Genline), CI:7 sid 83 födda.

50 Kyrkböcker, Karlshamn, AI:27 s 94. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:30 sid 1246. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:1 s 113. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:1 s 211. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:1 s 90. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:8 sid 143. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:10 sid 606. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:20 sid 3604. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:29 sid 1135. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:29 sid 1138. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:29 s 1113.

51 (Genline), CI:7 s 94 födda.

52 Kyrkböcker, Karlshamn, FI:8 1917-1937 bild 234.

53 (Genline), CI:7 sid 108.

54 Volmar Hartelius släktpärm. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:21 sid 224 hfl.

55 Kyrkböcker, Karlshamn, FI:4 sid 106 döda.

56 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), 168, År 1723. Nr 794, Johan Hartelius, broder till 464; f. i Reslöf o. 1704; gick i Lunds skola; klockare i Torrlösa; d. därstädes 15 aug 1741.
Gift med Gertrud Regina von Braun ( f. 1687, d. 1758 ) änka efter 300. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se Lars Nordbeck not, "g. 2:o i T. 1729 1/11 m. klockaren därst. Johannes Hartelius, f. i Reslöv 1703 21/7, Sjm Sk 794, död i T. 1741 15/8.

57 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri). .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), datum enl. Lars Nordbeck not.

58 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se son Olaus. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, ev fadder till brorsdottern Susanna H.

59 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se son Olaus.

60 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se Lars Nordbeck not. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:1 4/5. Anno 1729...wigda....Torrlösa studenten hr Johannes Hartelius wid...Lars Nordbecks enka Gertrud Regina von Braun.
(Tillskrivet allra sist bland de vigda. Ma). .... Dis syd (www.dis-syd.m.se), <http://www.dis-syd.m.se/>

Dis syd
Onsjö vigselregister

Antal träffar: 3

Vigsel 1729-11-01 i Torrlösa mellan
student Johannes Hartelius och Giertrud Regina von Braun
Vigda Alla helgone dagh. Hon: sahl hr Lars Norbecks enkia.
.

61 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri). .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Tilltalsnamn: se make Lars.

62 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se maken Lars N. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, se maken.

63 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se maken Lars N. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se maken. Datum ang. i L.st.h.

64 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se dottern Reginas man Lars N. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, Niklas von Braun
B: 1656, Of Stralsund, Pommerania, Prussia.

65 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se dotter Reginas make Lars Nordbeck not. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site,
Gertrud Margareta von Braun
Abt 1664, Of Mohrdorf, Pommerania, Prussia.

66 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), 85, År 1697. Nr 300, Lars Norbeck, broder till 247; f. i Gråmanstorp 12 juli 1679; kom i Helsingborgs skola 1695; medföljde 1704 en del rekryter till Polen; prestvigd i konungens tält 10 maj 1708; kyrkoherde i Höör 2 maj 1715; transport till Torrlösa 24 jan 1716; d. 12 april 1728.
Gift 1715 med Gertrud Regina von Braun (f. 1687 d. i Torrlösa 1758), dotter af stadsmajoren Niklas von B. i Malmö och omgift med 794. - Son: 1171. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Bd 2:7 s 25-26. 7. LARS NORDBECK
L.N. var enl. levernesbeskr. (not 1:So B 2. LUB) f. i Gråmanstorp o. 1679 12/7, son av km. därst. Isak Persson (Obef. 1675; död 1681) och Johanna Larsdotter, som efter makens död blev omg. m. kh. i Gråmanstorp Jöns Tulin. LN undervisades av denne, av hans bror Lars, sederm. kh. i Vankiva, och av sederm. kh. i Brönnestad Ebbe Bring, kom 1695 i Hälsingborgs skola, student 1697 21/10 (Sk. nat. 22/10). Efter några års konditioner och predikande, bl.a. hos styvfarbrodern i V. Karup, medföljde han 1705 en transport rekryter till Norra skånska kav.-reg. I Polen "och det fastän hans villkor voro så svaga, att han med blott 12 dlr smt gick ombord i Ystad". Han "genomvandrade därefter Brandenburgiska och Polniska Preussen, Polen, Sachsen, Ryssland intill Poltava slag, gick över Dnjeprströmmen till Bender genom ödemarken och därifrån genom Ungern, kejsardömet, Hessen-Cassel tillbaka till Pommern". Under denna tid gick han de första åren Norra och Södra skånska reg. till handa med predikande, fick CE:s rekommendation till fältsuperintendenten 1707 20/2 (not 2: CEP.), "dock att denne ville hava någon uppsikt på dem som utom CE:s rekommendation resa av studerande ungdomen till lägret", föreslogs 1708 av överste C.G. Örnestedt till reg.-pastorn Joh. Kniphofs eftertr., examinerades i fältkonsistoriet och blev s.å. 10/5 i kungens tält och i dennes närvaro prv., k. fullm. dock dat. först. i Bender 1711 30/10 (se not 1). Efter Poltava "hade han i sin olycka den lyckan" att få följa med kungen till Bender. Tre gånger under kriget förlorade han "ej allenast sitt lilla equipage utan ock sina böcker och manuskript", näml. vid Kalisz, där han tillfångatogs, vid Poltava och vid "Benderska rapturen"; vid den sistn. Var han dock icke tillstädes utan just då kommenderad med en eskort 8 mil därifrån, och kungen återsåg LN icke förrän 1715, då han återkom till Stralsund, "ej rikare än då han vid Ystad embarkerade". ". Vid sistn. eskort skall han ha uppträtt med stort mod och "då eskorten, som av turkar och tatarer blev angrepen, begynte bliva vankelmodig, uppmuntrade han den med eget exempel till tro och tapperhet, att den så länge gjorde kraftigt motstånd till dess den genom turkiske sultanens eget protectorial blev ställd på fri fot". Till belöning utnämnde honom kungen i Stralsund 1715 2/5 utan ansökan till kh. I Höör & M. med löfte om första bättre lägenhet, men Höör var han icke nöjd med, då där fanns "en utfattig prästänka, vars man på prästgårdens uppbyggande efter eldsvåda tillsatt sina medel och lämnat hustru och barn i största fattigdom och elände" (not 3: Supplik u.d. i Acta ecclesiastica. Lunds st. Höör. RA. Jfr L.st.h., Ser. 2:6 s. 137.). Innan nådaårstiden efter kh Erasmus Nollerodh gått till ända, avled emellertid kh. i T. Otto Bang, och 1716 24/1 erhöll LN i st. kungens från Ystad det. fullm. hit. Av sina "svåra fatiger" under kriget hade han vår och höst och vid föränderlig väderlek obehagliga känningar av en blessyr, som han fått av ett skott i låret. Han avled i fläckfeber i T. 1728 5/4, "49 år ringare än 14 veckor".
G. i Stralsund 1715 15/5 (enl. personalier) m. Gertrud Regina von Braun, död i T. 1758 31/7, "70 år, 6m.", dotter av stadsmajoren i Malmö Niklas von Braun och Gertrud Margareta von Braun (Schlegel-Klingspor, s. 29), i hennes 1:a gifte (g. 2:o i T. 1729 1/11 m. klockaren därst. Johannes Hartelius, f. i Reslöv 1703 21/7, Sjm Sk 794, död i T. 1741 15/8). - Barn: Johanna, f. O. 1715, död i Väsby 1802 29/9, "87 år", g. i T. 1740 23/2 m. trumpetaren i Norra skånska kav.-reg. Carl Fredrik Grunditz, f. I T. 1716 17/5, död i Väsby 1785 30/8. - Isak, f. I T. 1720 30/1, kh i Solberga. - Margareta, f. I T. 1721 28/6, död i Kvidinge 1803 9/1, g. i T. 1739 24/10 m. trumpetaren vid Norra skånska kav.-reg- Carl Wilhelm Lamé, död i Stoby, bouppt. V. Göinge 1758 10/1. -
Sibilla, f. I T. O. 1725, död i Välluv1810 31/1, "i 87 året", g. i T. 1754 4/12 m. inspektoren på Bosarp, sederm. Gedsholm Börje Falkengren, f. I Falkenberg 1693 23/7, död i Ekeby 1773 8/6, i hans 3:e gifte (g. 1:o och 2:o se Sjm Sk, II, s. 507). -Sofia, f. I T. 1725, död därst. 1727 15/10, "1 år, 16 v.".

. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, Family Group RecordFamilySearchŽ Ancestral File™ v4.19
Husband's Name
Lars Isaksson NORDBECK (AFN:1KV6-5XC)
Born: Abt 12 1679 Jul Place: , Gramanstorp, Kristianstad, Sweden
Died: 5 Apr 1728 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Married: 15 May 1715 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Father: Isak PERSSON (AFN:1KV6-5VX)
Mother: Johanna LARSDOTTER (AFN:1KV6-5W5)

Wife's Name
Gertrud Regina VON BRAUN (AFN:1KV6-61X)
Born: 1688 Place: , Of Stralsund, Pommerania, Prussia
Died: 31 Jul 1758 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Married: 15 May 1715 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Father: Niklas VON BRAUN (AFN:1KV6-6HT)
Mother: Gertrud Margareta VON BRAUN (AFN:1KV6-6LG)
Children
1. Sex Name
F Margareta NORDBECK (AFN:1KV6-5CT)
Born: 28 Jun 1721 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Died: 9 Jan 1803 Place: , Kvidinge, Kristianstad, Sweden.

67 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se maken Lars N. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se not till maken LN.

68 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:1 5/5. Anno 1730 Natten mellan 31 Oct och 1 Nov. som var en lördag natt blef Monsieur Hartelii hustru Madam Gertrud Regina von Braun förlöst med en dotter, som måndagen därefter d. 2 Nov. blef samma Christnadt. Frälsehustrun Anna Margaretha Leche hölt samma vid dopet...vid dopet kallat Maria. faddrarna.

69 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, Genline. 1734
...ndagen d 8 Juni afsomnade uti ... klockaren J. Hartelii dotter Maria Hartelius som war 3 åhr 1 månad och 3 dagar. ... och begrofs... 1ma S. Trinit. ... (wästra kiyrkogården?)
Text ... 2 Sam. 12 V 22& 23.

70 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Välluvs församling
1755 - 1894
Datum Datum avser
1761-04-11 födelse
Barnet
Namn Kön
Anna Maria kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
Jöns Fries Anna Sophia Hartelius
Titel Titel
klåckare
Ort Ort
Wälluf
Ålder/födelseår

Dopvittnen
Fru Inspectorskan Sibilla Fallkengren i Ekby bar Barnet Fadder skrädaren Mäster Hagmark och samt Friedrick Wilhelm Weidick i Hellsingborg Jöns Orström i Krokstorp, samt Jungfruarna Gunnela Mortell, i Hellsingborg, och Magdalena Sofia Larne i Häslunda
Övrigt


Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Välluvs kyrkoarkiv C:2 5 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1755 - 1827, Vigda 1755 - 1827, Döda 1755 - 1827

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Välluv C:2 1755-1827, Välluv C:4 1828-1861 samt Välluv C:5 1861-1894.

. Denna Anna Sophia kan vara dotter till JOhan Hartelius o Gertrud von Braun.
Passar i tiden. Dessutom är Sibilla Falkengren o jfru Lamé dopvittnen. Halvsyster resp. halvsysterdotter, om det är så. MH. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, genline. se dopet.

71 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, Genline. 1734
Februaris 23
Som ... om Lördag (?) om morgonen kl 4 föddes klockaren Joh. Hartelii och G. Regina Brauns lilla sotter Anna Sophia och döptes Dom. Invocentrit (?) ... af kyrkoherden Linde (?) ... i ... Jungfru Anna Sophia (?) Leche (?) ... bars Inspector Tullberg på Ericksholm. (Åsbergmannen?) Ca... E(f?)sholt i Högnstorp (?) samt Andiossons And. ... Limhamn (?) Andreas Hartelius i Reslöf, Mölleren Nils Månsson i Fladewadsmöllan. H...karan (?) hustru Hedwig Abelin i Ask och Befallningsman Måns Hellmans dotter i Gengetorp (?) ... Ingivade (?) Jungfrun Brigitta Maja Hellman.

72 Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Välluvs församling
1755 - 1894
Datum Datum avser
1815-03-02 död
Den avlidne
Namn Kön
Jöns Fries man
Titel Civilstånd
klåckare ej angivet
Ort Äktenskaplig börd
Wälluf ej angivet
Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)
ålderdomsbräcklighet År: 77 Månad: 2 Dag: 23
Födelsedatum:
Attest

Anförvant
Namn Ort

Titel Relation

Övrigt
och har varit klåckare vid Wällufs och Råus Församlingar 56 år och saknades af 2-ne Barn en Son och en dotter, och dotteren är nu gift med Simon J: Landby som blef klåckare 1809 den 20 December i Jöns Fries ställe.

Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Välluvs kyrkoarkiv C:2 165 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1755 - 1827, Vigda 1755 - 1827, Döda 1755 - 1827

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Välluv C:2 1755-1827, Välluv C:4 1828-1861 samt Välluv F:1 1861-1894.

. Då han inte saknades av hustru, måste hon dött innan. Ma. .... Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Välluvs församling
1755 - 1894
Datum Datum avser
1787-02-18 begravning
Den avlidne
Namn Kön
Anna Sophia Hartelia kvinna
Titel Civilstånd
madam gift
Ort Äktenskaplig börd
Wälluf ej angivet
Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)
hufvudvärck och mageplåga År: 53 Månad: Dag:
Födelsedatum:
Attest

Anförvant
Namn Ort
Jöns Fries
Titel Relation
klåckare make
Övrigt


Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Välluvs kyrkoarkiv C:2 151 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1755 - 1827, Vigda 1755 - 1827, Döda 1755 - 1827

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Välluv C:2 1755-1827, Välluv C:4 1828-1861 samt Välluv F:1 1861-1894.

. .... (genline), genline. Välluf 1787
D 18 Februare Begrofs ...kmann Jöns Friesses hustru Madame Anna Sophia Hartelius i Wälluf. Hennes ålder då hon d 9 näst föregående genom döden afled, war 53 år på 25 dagar när och dödde af hufwudwärk (?) och ...plåga.

73 Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Välluvs församling
1755 - 1894
Datum Datum avser
1758-06-12 död
Den avlidne
Namn Kön
Eva Maria Fries kvinna
Titel Civilstånd
ej angivet
Ort Äktenskaplig börd
Wälluf inom äktenskapet
Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)
bröstsiuka och hosta År: 17 Månad: Dag:
Födelsedatum:
Attest

Anförvant
Namn Ort
Fries
Titel Relation
klåckare fader
Övrigt


Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Välluvs kyrkoarkiv C:2 141 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1755 - 1827, Vigda 1755 - 1827, Döda 1755 - 1827

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Välluv C:2 1755-1827, Välluv C:4 1828-1861 samt Välluv F:1 1861-1894.

. Syster?. .... Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Välluvs församling
1755 - 1894
Datum Datum avser
1804-03-24 död
Den avlidne
Namn Kön
Andreas Peter Fries man
Titel Civilstånd
medicine doctor ej angivet
Ort Äktenskaplig börd
Helsingborg ej angivet
Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)
hetsig siukdom, mage plåga År: 47 Månad: 3 Dag: 22
Födelsedatum: 1756-12-02
Attest

Anförvant
Namn Ort

Titel Relation

Övrigt
D 30 Martii som var Långfredag Begrofs.Medicine Doctoren Wäladle och HögLärde Herr Andreas Peter Fries från Helsingborg, som var född här i Wälluf d 2 December år 1756, och dödde i Helsingborg d 24 Marii nästf: om morgonen kl: mellan 12 och 16 af hetsig siukdom och mage plåga, utj sin ålder af 47 år 3 månader och 22 dagar och efter egen åstundan ville vara begrafven på Wällufs K˙rckjogård hos sin moder.

Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Välluvs kyrkoarkiv C:2 159 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1755 - 1827, Vigda 1755 - 1827, Döda 1755 - 1827

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Välluv C:2 1755-1827, Välluv C:4 1828-1861 samt Välluv F:1 1861-1894.

. son?. .... Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Välluvs församling
1755 - 1894
Datum Datum avser
1834-04-03 död
Den avlidne
Namn Kön
Andreas Magnus Fries man
Titel Civilstånd
husman ej angivet
Ort Äktenskaplig börd
Welluf ej angivet
Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)
ålderdomsbräklighet År: 71 Månad: Dag:
Födelsedatum:
Attest

Anförvant
Namn Ort

Titel Relation

Övrigt


Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Välluvs kyrkoarkiv C:4 83 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1828 - 1861, Vigda 1828 - 1861

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Välluv C:2 1755-1827, Välluv C:4 1828-1861 samt Välluv F:1 1861-1894.

. Son?. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Välluvs församling
1755 - 1894
Datum Datum avser
1761-04-11 födelse
Barnet
Namn Kön
Anna Maria kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
Jöns Fries Anna Sophia Hartelius
Titel Titel
klåckare
Ort Ort
Wälluf
Ålder/födelseår

Dopvittnen
Fru Inspectorskan Sibilla Fallkengren i Ekby bar Barnet Fadder skrädaren Mäster Hagmark och samt Friedrick Wilhelm Weidick i Hellsingborg Jöns Orström i Krokstorp, samt Jungfruarna Gunnela Mortell, i Hellsingborg, och Magdalena Sofia Larne i Häslunda
Övrigt


Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Välluvs kyrkoarkiv C:2 5 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1755 - 1827, Vigda 1755 - 1827, Döda 1755 - 1827

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Välluv C:2 1755-1827, Välluv C:4 1828-1861 samt Välluv C:5 1861-1894.

.

74 Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Välluvs församling
1755 - 1894
DatumDatum avser
1760-04-23vigsel
Ospecificerad ort
Torlösa
BrudgumBrud
NamnNamn
Jöns FriesAnna Sophia Hartelia
TitelTitel
klåckarejungfru
OrtOrt

Ålder/födelseårÅlder/födelseår

CivilståndCivilstånd
ej angivetej angivet
Sida i husförhörslängdenSida i husförhörslängden

Övrigt
Copulerades Klåckaren här wid församlingarna Ähreborne och Wälachtadt Jöns Fries samt Ähreborna och dygdesamma Jungfrun Anna Sophia Hartelia ifrån Torlösa och boo nu i Wälluf.

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
122 /
Förvarande institution

Läsproblem i förlagaMicrofiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning


Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Välluv C:2 1755-1827, Välluv C:4 1828-1861 samt Välluv E:1 1861-1894.

.

75 Vollmar Hartelius, släktregister, Johannes Hartelius född år 1737 i Norra Svalöf, klockare därstädes, död 1772. .... Hartelius, Sven, Släktträd m. kommentarer. .... Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se son Zacharias.

76 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se son Zacharias.

77 (Genline
födda, döpta 1700-1800), genline. 1737
10. Johan...
Octob d 13 Natus
16 Baptizatus Klockaren Jöns Johansson och Anna Dinesdotters lilla son Johan: kallad.
(Meste) (Jöns) hustru Kierstine i S. Swallöf bar barnet.
Testes Glasmästaren Vettergren i by ock (Bernard) Johansson i S(no)... hust. Hanna S... Gudmund ock (N)... Erland i S. Swallöf.

78 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se son Zacharias. .... Skånska Klockare, Johannes Hartelius
född 173710 13 Svalöv
död 17721130 Svalöv.

79 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se son Zacharias. .... Kyrkböcker, Västra Hoby & Håstad, Födde, Vigsel, död 1724-1768. 1759
Octob d. 7 vigdes (klåckaren) Johannes Hartelius från Swalöf med Jungfru Johanna Meliander i Håstad.

80 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se son Zacharias. .... Bernhard Granholm, Grums, *** Generation IV *** fffm
17 JOHANNA MELJANDER, född 1734.

81 Bernhard Granholm, Grums. .... Kyrkböcker, Västra Hoby & Håstad, Se dop.

82 Kyrkböcker, Västra Hoby & Håstad, Födde, Vigsel, död 1724-1768. 1734
Dom 18 ... Trinitis d. 13 Octobris döptes (Jöns) ... 2ne (äkta) döttrar ... ... Namn, Johanna.
... dopet af Fru Inspectorskan Karström (Jani...) ... . Den andra ... dopet af Niels Måns hustru i wadmöllan , Magdalena Hartelia, och blef kallat Elisabet.
Testes. ... ..., Pehr Jönsson af (måll...)möllan, Måns Nilson från (Böös)möllan, ... ..., ... ... från (Gåstang)mölla, (Gudmund) ... hustru Magaretha.

83 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se son Zacharias. .... (Genline
födda, döpta 1700-1800), genline. 1796 Svalöv
Martii 2
kl 3 am afsomnade förra klockaren Hartelii Enka Johanna Meljander här i B˙en ... ... och ... begrofs den 13 ejusdem, samt ... nordost om k˙rkan
(Skrivet i kanten:
4.
Johanna Meljander
61 Åhr gl).

84 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se brodern Zacharias. .... Bernhard Granholm, Grums, *** Generation III *** fff
8 JONAS HARTELIUS, född 16/7 1761 i Svalöv/M, död 1831 i Svalöv/M.
Gift med ffm
9 GRETA ESKILSDOTTER, född 2/2 1762 i Höja/L, död 1833 i Svalöv/M. .... Bernhard Granholm, Grums, Personakt Jonas Hartelius. Jonas Hartelius, f. 16/7 1761 i Svalöv, M-län, Klockare.
Fader: Johannes Hartelius; Moder: Johanna Meljander
Död 1831.
Gifte 1 med Karna Persdotter 3/3 1787, 8/10 1751, död 22/1 1788 om förmiddagen kl 12 i feber efter barnsäng, 36 å, 3m, 14 d. Begr 27/1.
Gifte 2 Gretha Eskilsdotter.
Barn 1: Bengta Maria kl 1 em född 12/1 1788
2: Helena Catrina 10/4 1790
2: Anna Rebecca 26/2 1792
2: Jonas Johannes kl 3 em 25/10 1796
2: Johanna kl 1/2 2 em 25/10 1796.

85 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se brodern Zacharias. .... Bernhard Granholm, Grums. .... (Genline
födda, döpta 1700-1800), Via Genline: Svalöf Födda. 1761
(I marg.) 13. Jonas
16 jüli (föddes) klockaren Johan Hartelius och dess hustru Johanna Meljanders son ..., till dopet frambars ... (M)... (B)... (hustru) ... Håstad Johanna (Andersdoter), och ... ... ...
Testes ... ... ... ... ... ... ... ... Meliander Håstad, ... ... ... ... ... ... ... ... Anna Jönsdoter Södra Swalöf.

86 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se brodern Zacharias. .... Bernhard Granholm, Grums, d. 1831 i Svalöf. .... 1790 U.S. census, p. FII:a vol 20, sid 569, ; NARA microfilm publication M637, roll Bouppteckning.

87 Bernhard Granholm, Grums, Personakt Jonas Hartelius. .... Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se makens broder Zacharias.

88 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se makens broder Zacharias. /* måste gift sig e f t e r förra fruns död /MWJ */.

89 (Genline
födda, döpta 1700-1800), hfl Svalöf 1777.

90 (Genline
födda, döpta 1700-1800), se födelse.

91 (Genline
födda, döpta 1700-1800), Via Genline. Swallöf födda
1767
2. Maria
Jan d. 16 föddes klåckaren Joh: Hartelius och dess hustru Johanna Miliander i N: Svallöfdess dotter som är 18 dito ... ... ... ... ... af Demoiselle Beata Catharina (Meurl)ing i ...gården och nämndes Maria. (V)itnen woro Alex: Mag: Tiderin ocj Anders Svensson i S: Svallöf ... Måns ... i N: Svallöf, samt ... ... Charlotta Meurling och Johanna Bagge i Håstad.

92 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), nr 2397, Zacharias Hartelius, son af klockaren Johannes H. ( d. 1772 ) och Johanna Meliander ( d. 1796 ); f. i N. Svalöf 14 nov. 1769; kom i Lunds skola 1788; prästvigd 26 okt. 1794; d. i Lund, som biträde i St. Råby, 3 april 1797. Begrofs i N. Svalöf. - Broder: Jonas (f. 1761; klockare i Svalöf 1778; d. 1831 ), g. 1) 1787 med Karna Persdotter från Oröd (f. 1751 d.1788 ); 2) med Greta Eskilsdotter (f. 1762 d. 1833 ). Han hade först varit förlovad med Malena Tirman, men de skildes 1787. - Fadren (f. 1737; gift i Håstad 1759; klockare 1764) var också klockareson från Svalöf och farbroder till 1984. .... ur Lunds katedralskolas historia, 261. 1792 . inskr. vid univ. matrikel 17/12
dimitterad från Katedralskolan 15/12 1792
inskr. vid Kat.skolan 1788. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), II Bd 14 Obefordrade präster, sid 236. Zacharias Hartelius
Prv 1794 26/10
född i Svalöv 1769 14/11, son till klockaren Johan Hartelius och Johanna Meliander. Tjänstgjorde som klockaresubstitut från sitt fjortonde år dles i Örtofta, dels i Vallkärra. Elev i Lunds skola 1788. Sudent i Lund 1792 17/12. Prästvigd 1794 26/10 till tjänst i St Råby och Bjällerup. Död i Lund som medhjälpare i St Råby 1797 3/4, begravd i Svalöv 14/4.

93 (Genline
födda, döpta 1700-1800), Se Husförhör modern Allm. källor.

94 (Genline
födda, döpta 1700-1800), hfl 1778 AI:2 1778-1796 arkiv digital. Norra Swalöf
21
Klockare Hartelius
enka Joh. Meliander
Son Zacharias 1769
Dot Maria 1767
do Johanna 1773. sonen Jonas tog över jobbet som klockare.

95 (Genline
födda, döpta 1700-1800), Hfl 1777 Svalöf AI:1 arkiv digital. Norra Svalöf
No 21 Enka Jon- Meljander född 1734
S Jonas 1761
do Zacharias 1769
D Catharina 1764
do Maria 1767
do Johanns 1773.

96 (Genline
födda, döpta 1700-1800), hfl 1778 AI:2 1778-1796 arkiv digital hfl 1779, 1780, 1781, 1790. Norra Swalöf
21
Klockare Hartelius
enka Joh. Meliander
Son Zacharias 1769
Dot Maria 1767
do Johanna 1773

hfl 1779
Klockare Hartelius
dess moder Enkan Joh. Meliander

hfl 1780
Klockare Hartelius 1761
Son Zacharias 11 (?)
Enkan Joh. Meljander
Son Zacharias 69
Dot Johanna 73

hfl 1781
Klockare Jonas Hartelius
Enckan Joh. Melljander

hfl 1790
Scholahus
Klock J. Hartelius 1761
H Greta 1762
Dot Bengta Maria 1788
Enk Meljander 1734
Dot Johanna 1773 Blef bokförd från ... d 14 Maii 90

. tog över faderns jobb som klockare, bodde på samma plats
bild på källa se fadern MH

syskonen flyttade tydligen 1778-79 MH.

97 (Genline
födda, döpta 1700-1800), hfl 1790 Svalöv AI:2 arkiv digital. Scholahus
Klock J. Hartelius 1761
H Greta 1762
Dot Bengta Maria 1788
Enk Meljander 1734
Dot Johanna 1773 Blef bokförd från ... d 14 Maii 90
.

98 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se makens broder Zacharias. .... Bernhard Granholm, Grums, Personakt Jonas H.

99 Bernhard Granholm, Grums, Personakt Jonas H. .... Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se makens broder Zacharias.

100 Bernhard Granholm, Grums, Personakt Jonas H.

101 Hartelius, Lars Sture, Brev 25/2 98. ... Morfar Jonas dog 1937 och Mormor Cecilia var född Mårtensson 1851 och dog 1923. .... Hartelius, Lars Sture, Berv 11/3 1998. Min Morfars fullständiga nmn var i nu nämnd ordning: Jonas Ludvig Emanuel. Han kallades Jonas.

102 Bernhard Granholm, Grums, Personakt Johannes H. .... Bernhard Granholm, Grums, Se fadern.

103 Demografisk databas för södra Sverige, www.ddss.nu. Datum 1853 07 23, födelse, ID-nr 466368/DDSS
Barnets namn: Ludvig Emanuel
Inom äktenskapet
kön man
Fadern
Namn J.J. Hartelius
Titel hemmansegare, cantor
ort Utvälinge
Modern Anna Cathrina Hartelius
Dopvittnen: B.B. Hemmansäg, Johanna Nilssons h.: Pernilla Andersd. Ibm Faddr: Cantor T. Pettersson och dess H. Helena Cathr. Hartelius I Borrlunda, Målar Mäst. J. Hägstedt och dess H: Christina Pettersson i Borrlunda. Källhänvisning
Arkiv Vällinge Kyrkoarkiv C:3 sid/årsnr 322/33
Landarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1810-1859. Med förteckning över dödfödda 1828-1854. Vigda 1810-1859. Före 1831 endast igselbok. Döda 1810-1859.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Vällinge C:1 1688-1759, Vällinge C:2 1760-1809, Vällinge C:3 1810-1859 samt Vällinge C:6 1860-1894. .... (genline), C:3 bild 169. 1853
24/7 30/7 Ludvig Emanuel i Utvälinge. Fadr Hemmansäg. Cantor J.J. Hartelius och dess H. Anna Cathrina Hartelia.
B.B. ? Hemmansäg Johannes Hansson?, H. Cornelia Andersd. ibm ?
Faddr. Cantor T. Pettersson och dess hustru Helena Cathr? Hartelius i Borrlanda, Målar mäst. J. Hagstål? och dess H. Christina Pettersson i Borrlanda. Pappans syster Helena Cathrina var gift i Borlunda med Theodor Ture Pettersson, också faddder vid dopet o kantor.

104 Hartelius, Lars Sture, se namn source.

105 Bernhard Granholm, Grums, *** Generation II *** ff
4 JONAS JOHANNES HARTELIUS, född 25/10 1796 i Svalöv/M,
död 21/10 1865 i Hishult/N. Gift 10/9 1842 i Hishult/N med
fm
5 ANNA CATHARINA BENGTSDOTTER, född 21/4 1826 i Hishult/N,
död 13/7 1890 i Vissefjärda/H. .... Bernhard Granholm, Grums, Personakt Johannes Hartelius. *Johannes* Jonas Hartelius, född 25/10 1796 i N. Svalöf, M-län, döpt 30/10.
Vice klockare, död 21/10 1865 i Hishult, N-län ( Scb:s utdrag )
Dopvittnen: Elisabeth Sophia Palm, Comissarien och Inspectoren Claes Johan Bergman i Gilleberga, Ingrid Margareta Holm. ( Källa: Svalöfs förs kyrkoarkiv )
Antal giften: 1
Gifte 1: Vigsel 10/9 1842, Hishult med Anna Catharina Bengtsdoter.
Barn: Jonas Carl Ludvig 2/10 1842
*Carl* Esekiel Vincent f. 22/1 1844, d. 27/6 1922
Jonas, f. 23/7 1853
Gustaf Adolf Hilasius f. 21/2 1860
Walfrid f. 12/10 1845.

Under prästens sjukdom läste J med läsbarnen och kom att fästa sig vid Anna Carolina. J. fungerade ofta som sakförare, genomförde processer om jordegendomar, var skicklig och vann ofta. Förlorarna hämnades. Två gånger brändes hemmet ned. Blev slutligen överfallen ute på en åker och så illa slagen med ett betsman, att han aldrig repade sig, utan en tid senare avled. ( Källa: Karl Emanuel Hartelius anteckningar )

12/11 1852 Utflyttad från Ågård till Ströfvelstorp ( Hishult B:1, p 11 )
1853 inflyttad fr Strövelstorp t Välinge ( Välinge A1:10, p 125 )
11/6 1859 utflyttad fr Wälinge t Hishult ( Välinge B:4, p 237 )
16/6 1859 Inflyttad från Våxtorp ( Hishult B:1, p 6 )
19/6 1859 Infllyttad fr Wälinge t Hishult nr 4 ( Hishult B:1. p 5 )
13/11 1863 utflyttad fr. Hishult nr 4 ( Hishult B:2 )
1863 Utflyttad till Remmeslöf ( Hishults kyrkoarkiv, A1:4, sid 27 )
1864 inflyttad fr Remmeslöv t Hishult ( Hishult A1:6, p 176 )
1864-1865 bor i "Socknens slut" ( Hishult A1:6, p 176 )

Nämnd i dödbok som "fattighjon" ( SCB:s utdrag ). .... Bernhard Granholm, Grums, Hej Margareta!
Jag har tillfört Hartelius-posterna lite mer uppgifter och sänder detta. Kan publiceras efter de normer du och din man tillämpar.
Bernhard


Familj 1
Jonas Johannes Hartelius, född 1796-10-25 i Svalöv/M, död 1865-10-21
i Hishult/N.
1796-10-30 Döpt
Dopvittnen: Elisabeth Sophia Palm, kommissarien och inspektoren
Claes Johan Bergman i Gilleberga, Ingrid Margareta Holm.
"Under prästens sjukdom läste J med läsbarnen och kom att fästa
sig vid Anna Carolina. J fungerade som sakförare; genomförde
processer om jordegendomar; var skicklig och vann ofta. Förlorna
hämnades. Två gånger brändes hemmet ned. Blev slutligen överfallen
ute på en åker och så illa slagen med ett besman, att han aldrig
repade sig, utan en tid senare avled." (Karl Emanuel Hartelius
anteckningar)
1852 flytt t Strövelstorp (Hishult B:2,p11)
1859-06-16 flytt fr Våxtorp (Hishult B:1,p6)
1863 flytt t Remmeslöv (Hishult A1:4,f27)
Nämnd i dösbok som "fattighjon" (F-SCB)

Gift 1842-09-10 i Hishult/N med
Anna Katarina Bengtsdotter, född 1826-04-21 i Hishult/N, död 1890-07-13
i Vissefjärda/H.
Dotter till Bengt Persson och Pernilla Persdotter.
1826-04-23 Döpt
Dopvittnen: Olaus Kihlberg i Hishult; Sven Petersson i Långhult;
Hustr Catrina Christensdotr i skräddarbygget; Pig Helena Friberg,
Hishult.
Dödsorsak: Kräfta enl avisering från pastor i Vissefjärda 15/7.

Barn:
Karl Ludvig Hartelius, född 1842-10-02 i Hishult/N.
Karl! Vincent Hezekiel Hartelius, född 1844-01-22 i Hishult/N,
Forts se Carl H...

Walfrid Hartelius, född 1845-10-12 i Hishult/N. Överkonduktör.
Jonas Ludvig Hartelius, född 1853-07-23 i Välinge/M.
Gustaf A H Hartelius, född 1860-02-21 i Hishult/N. .... Högstedt, Sten, Mail mars 1999. ---------------------- Tabell 10 (generation 6) ----------------------
(Från Tabell 9)
Hartelius, Johannes. Född 1796-10-25 i N. Svalöv. Tvilling, krympling

Gift med Hartelius, Anna. Född 1826-04-21 (Hishult AI:2, sid 237).

Barn:
Hartelius, Valfrid August Fritjof. Född 1845-10-12 i Hishult (Hfl.
Hishult AI:2, sid. 237). Se tabell 11.
Hartelius, Jonas Carl Ludvig. Född 1842-10-01 (Hishult AI:2, sid
237). Död 1848-03-30 (Hishult AI:2, sid. 237).
Hartelius, Carl Vincent Hezekiel. Hishult AI:2, sid. 237:
Ågård-Lundsberg: Klockare J.J. Hartelius ägare. Inhyses: Åb. J.J.
Hartelius 17961025 Hustru Anna Hartelius 18260421 Son Jonas Carl
Ludvig 18421001, död 18480330 Son Carl Esekiel Vincentius
18440122 Son Walfrid Aug. Frithiof 18451012 Stationsföreståndare,
Rönneshytta. Född 1844-01-22 (Svensk Rikskalender 1905, Hfl.
Hishult AI:2, sid. 237). stehog@hem2.passagen.se
http://hem.passagen.se/stehog/ .... Vigselboksregister för Halland 1672 - 1860 (Del av Demografisk Databas Södra Sverige), Vigselregister Halland
Vigda i Hishult
Datum: 1842-09-10Datum avser:
Kommun: LaholmHärad: Höks
Ospecifiserad ort: Källa: Hishult C:3

Brudgummens förnamn: J Jcivilstånd: Ej angivet
efternamn: Hartelius sida i Hfl:
titel: vice Cantor ålder/födelseår:
ort: Hishult

Brudens förnamn: Anna Catarina civilstånd: Ej angivet
efternamn: Bengtsdotter sida i Hfl:
titel: Hushållerskan ålder/födelseår:
ort: Hishult. .... (AD online), AI:1 hfl s 274. 1839-42
Klockaregd
Arendatorn J. Hartelius f. 1796 25 October
h. Anna Bengtsson f. 1826 21 April
Son Jonas Carl Ludvig f. 1842 4 October. Klockaren hette P. Killberg
hust. Thalena Olofsdoter. .... (AD online), AI:2 sid 238 hfl. Ågård 132 Rote ?
Klockare J.J. Hartelius egare
1/3 Åb. J.J. Hartelius f 1796 25/10
Hustru Hartelius 1826 21/4
S. Jonas Carl Ludvig 1842 1/10 (överstruket) död 1848 30/3
S. Carl Ezekiel Vincentius 1844 22/1
S. Walfrid Aug. Frithiof 1845 12/10. .... (AD online), AI:3 sid 244 hfl. Flyttat till Ströfvelstorp 1852
J.J. Hartelius f. Svaluf ... 1796 25/10
Hustru Anna Hartelius f. Hishult 1826 21/4
S. Carl Ezekiel Vincentius f. Hishult 1844 22/1
Walfrid August Frithiof Hishult 1845 12/10.

106 Bernhard Granholm, Grums, Personakt Anna Bengtsdoter. *Anna* Catharina Bengtsdoter, f. 21/4 1826 i Hishult, N-län, döpt 23/4 1826.
Dopvittnen: Olaus Kihlberg i Hishult, Sven Petersson i Långhult, Hustr Catrina Christens Dotr i Skräddarbygget, Pig Helena Friberg Hishult.
Fader: Bengt Persson, skräddare, moder: Pernilla Persdoter
Död: 13/7 1890 i Vissefjärda (H (eller M, svårtytt))
Dödsorsak: Kräfta enl avisering från pastor i Vissefjärda 15/7. .... Bernhard Granholm, Grums, Hemsida. 5 ANNA CATHARINA BENGTSDOTTER, född 21/4 1826 i Hishult/N,
död 13/7 1890 i Vissefjärda/H.

107 Hartelius, Lars Sture, se Jonas Hartelius.

108 Sveriges Släktforskarförbund, 1885-12-09

Larsson, Adéle Ingeborg

Hvitfeldtsg 1B
411 20 Göteborg

Kyrkobokförd i Göteborgs Gustavi (Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län, Västergötland), distrikt 01, fastighet 38248. Mantalsskriven på samma ort.

Född 9/12 1885 i Göteborgs Kristine (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
--------------
Källa: Mtl Göteborgs och Bohus län 1971
. .... Hartelius, Lena, 980104, Email. Min far antog sin mors flicknamn (min farmor -född 851208 tror jag - hette som flicka Adčle Hartelius och som gift Adčle Larson. Hon kom från Skåne såvitt jag vet och hennes föräldrar hette Jonas och Cecilia Hartelius). .... Hartelius, Lars Sture, Brev 24/2 1998. Min mor *Adčle* Ingeborg född Hartelius föddes 1885 och dog 1982 97 år gammal. Min far hette Johan *Albin* Larson född 1880 och död 1959. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000),
Larsson, Adéle Ingeborg

Hvitfeldtsg 1B
411 20 Göteborg

Död 3/7 1982.

Kyrkobokförd (1967) i Domkyrkoförs i Göteborg, Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län. Mantalsskriven (1967) på samma ort.

Född 9/12 1885 i Göteborgs Kristine (Västra Götalands, f d Göteborgs och Bohus län).

Änka (22/5 1959).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Domkyrkoförs i Göteborg, Göteborgs kn, Västra Götalands län

Födelseförsamling i källan:
KRISTINE (Göteborgs och Bohus län)

Källor:
SPAR 90, RTB 82.

109 Hartelius, Lars Sture. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000).

110 Hartelius, Lars Sture, se *Adčle* Ingeborg Hartelius. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Sökning: Man, Född 1880, död i Göteborg, gift:

18800301-521
18800518-501
18800606-501.

111 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ). .... Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se son Jakob Julianus Hartelius.

112 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, födda C:2 1729-1800 Bild 194. D 19 september som var en södag afton kl 10 blef Skräddar Mäst. Olaus Wilhelmssons hust. Helena Liljedahl förlöst med en son och kl 1 blef samma hustru förlöst med den andra sonen. Dessa bägge Söner blefvo ...? ...? på den 20 till dopet befordrade. Den först födda kallades Jöns hvilken klåckare And. Norrmans hust. Anna Maria Schlüter hölt över dopet. Den senare blef kallad Andreas som blef hållen af Hans Larssons hust. Hanna Jönsdotter. Test. Bapt. Cant. A. Norrman, Hans Larsson och ... Mikalsson H.

113 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ), död 20 december 1840.

114 Kyrkböcker, Broby.

115 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se Jakob Julianus Hartelius. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, Anno 1718 d 9 Junii blef (herr)...Willum Anderssons lilla son Ola i Torrlösa född och för ... ... ... döpt ... ... Ola Nilssons hölt barnet öfwer dopet, Test baptismi, Ola Nilsson, Hans Smed och ... Jönsson, item Bengta ..., Hanna ... och Bengta Hanssons doter i Torrlösa. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:2 3/10. 1757 17 Nov. som inföll på en Måndag kl 4.30 min före middag blef Skräddarmästaren Olaus Hartelius hustru Helena Liljedahl förlöst med en dotter som blef till dopet...den 13 ejusd. 23 sönd. e Tref. och kallad Dorothea Beata. Jungfru Anna Sophia Hartelius...dopet. Test.Bapt. Trägårdsmästaren Johan Liljedahl uti Färntofta och Anders Sandberg...

116 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se Jakob Julianus Hartelius.

117 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ), Uppåkra C:2 1779-1839 Bild 179/2id 180. Sammanwigde personer
1806.
September 7 Vice Pastoren Jöns Hartelius och Demoiselle Cecilia Svensson i Hjerup
. .... Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se Jakob Julianus Hartelius. .... Kyrkböcker, Uppåkra, Sammanwigde CI:2 sid 180. Uppåkra kyrkoarkiv HISTORIK I Lunds stifts Landebog 1569 betecknas Uppåkra och dess annexförsamling Flackarp som "ecclesiae canonicales", d.v.s. som stående under någon kapitelmedlems prebende. På 1600-talet övergick prebendet på universitetets stat och anknöts småningom med 2:e teol. professorn. 1922 upphörde pastoratets prebendenatur. 1962-01-01 sammanslogs Uppåkra och Flackarp med Knästorp, Tottarp, Görslöv, Särslöv och Mölleberga att bilda ett pastorat i Bara kontrakt. Uppåkra och Flackarp sammanslagna till Uppåkra församling fr o m 1965.

118 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ), Finns inte i kyrkböckerna för Uppåkra eller Stora Uppåkra vid denna tid.
Enl. LSH är hon född i Oderljunga, där är kyrkböckerna borta mellan 1767 och 1783. Ma.

119 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ).

120 (Genline), genline. Döde och begrafne år 1858 i Hellaryd
Dödsdag 29/12 Begrafn.dag 5/1 58 Enkefru Prostinnan Cecilia Hartelius på Elisberg. Dödsorsak Åld.svaghet.

121 (genline), födda 1807.

122 (genline), Oderljunga C:2 AD. No 13 Son Johann Olof Albanus född i Oderljunga d 21 Junii och döpt d. 26 ejusdem. Parentis V. Pastorn J. Hartelius, ...Modern fru Cicilia Hartelius 28 år gammal, susc. Mätta Sjösten i Röke: Test: Comm. Fubenlatz (?) i Örkelljunga, Qvartermästaren Resfeld i Oderlj. Fru Prostinnan Corvin i Finja (?), fru Kyrkoinspektorskan Söderberg å Kolleberga, J. Nilla Resfeld i Oderlj.

123 Hartelius, Sven, Släktträd m. kommentarer, Jakob Julianus Hartelius. Gift med Lovisa Wilhelmina Sylvander, död 1898, född 20.12 1816. .... (AD), CI:7 bild 16 födda. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:27 sid 94 hfl. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:30 sid 1246 hfl. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AIIa:1 sid 113.

124 Svenska orter, Atlas över Sverige med ortbeskrivning (Utg. 1932 av Generalstabens Litografiska Anstalt), Nymölla, gård i Krist. län, Emislövs kn, 1,3 km SV om kyrkan. Txv. å jbrf 34 100 kr, därav 32 400 jbrv och 1 700 skgsv. .... Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), sid 682. nr 3567, Svante Emanuel Hartelius (VI: 23 ), broder till 3303 ; f. i Förslöf 16 okt. 1812, landtbrukare i Broby.
Gift i Broby 1842 med Adolfina Ljungh. - Son VI: 424. .... Broby pastorsexp. gravbok mm, Muntlig redogörelse. Adolfina o. Svante o. Thia flyttade till Västerby nr 3, bodde där 1895 m fosterdottern Emma Jönsdotter Bostedt(?), f 10/1 1876 i Emmitslöf, flyttade till Wånga 1904. .... Persson, Hans, Säflacka, Broby, I Västerby låg de vackraste husen i Broby, där bodde mest pensionerade honoratios. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, A 1:6 2/3. Hr Svante Hartelius, född 1812 26/10 Förslöf, Kom från Broby 1842
Fru Ad. G. Ljungh, 1815 6/7 Helsingborg, -"-
Cicilia Gustafva Karolina M., 1843 4/8 Emmislöf
Hilda Wilhelmina - ,
Jöns Gustaf Wilhelm, 1845 16/4 Emmislöf
24 drängar o pigor mellan 1843-46, varav
Pigan Bengta Andersdtr, född 1777 /4 Perstorp, kom från Hjernarp, anm.: Hartelius har ansvaret för hennes under tid? födt oäkta barn. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, A 1:7 3/4. Nymölla
12. Arrend. Svante Hartelius se tidigare...
...
Julie Adolfina, född 1847 1/9 Emmislöf
Fritz Hjalmar...(?), född 1850 6/4 Emmislöf...död 17/5 1850
Elise Charlotte Göthilda, 1851 23/9 Emmislöf
(två mamseller, trol. för att hjälpa till med barnen, mellan 1846 o 1850)
11 drängar
10 pigor, varav Bengta Andersdtr finns med med anm. som tid. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, A 1:8 3/4 1852-62. Hr Arrend. Svante Hartelius... Anm. Arrenderas af Lötn. W. Barfoth
...fru plus 5 barn, under Flyttad till Broby 15.5 1853

Nästa arrend. hette Hans Henrik August Scharf, g m Mathilda Aurora Charlotta Barfoth
Barn
Drängar
Pigor, varav Bengta Andersdtr (kom från Hjärnarp 1822) med anm. Hartelius ansvarar för hennes underhåll. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, A1:9 Hfl 1863-67. No 3 Westraby född Kom från
Ghs f.d Inspector
Svante Hartelius 1812 Förslöf Broby 1854
Fru Adolphina Hartelius 1815 6/4 Broby 1854
f. Ljungh Helsingborg
Barn: Jöns G. W. 1845 16/5 Emmitslöf
Julia Adolfina 1847 1/9 "
Elise Charl. Göth. 1851 23/9 ". .... Kyrkböcker, Emmitslöf, A1:10 1863-70. No 3 Westraby
Gth f.d. Inspector född Kom från
Svante Hartelius se tid. Broby 1856
H. Adolfina Ljungh " "
Barn: Jöns G.W "
Julia A. "
Elise C.G. "
Cicilia Gustafva Carolina Mathilda Wilhelmina Hartelius
1843 4/8 Emmitslöf Lund 1870. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, A1:11 1870-80 Hfl. Gatehus född flyttat från flyttat till anm.
F.d. inspector se tid. se tid.
Svante Hartelius
Adolfina Ljungh " "
Barn: Jöns... " " Med.kand. Arboga 10/12 1935
Cicilia ... " Lund 20/4 1870
Julia... " se tid.
Elise... " Adm. 68. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, A1:12 1880-89 Hfl. No 3 Westraby född flyttad fr flyttad till
Svante Hartelius se tid. se tid. Se (?) 12 1887
Adolfina Ljungh " " "
Cicilia ... " " "
Elise... " Ersta (?) 12/2 1882
Julie... " " Stockholm 27/1 1883
Elise... " Stockholm 12/1 1881 Stockholm 24/12 1882. .... Kyrkböcker, Broby, C:6. Test vid Carolina Ljunghs dop 10/2 1848.

125 Avskrift gjord av Vollmar Hartelius, i vårt förvar, Sjöström, Carl - Skånska Nationen - avskrivet av Vollmar (Lund, 1897), Svante Emanuel Hartelius ( no 3567 ). High

126 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ), död 1897. .... Vollmar Hartelius, släktregister, Död 28/6 1897.

127 Begravningsinbjudan, Inbjudes öfvervara
f.d. Inspektoren
Svante Emanuel Hartelius'
Begrafnings-Akt
i Broby
Lördagen den 3 Juli 1897, kl 12 midd.
Barnen
Samlingen sker i sorgehuset kl. 11 f.m.

128 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se make Svante Emanuel Hartelius ( no 3567 ). .... Svensk släktmatrikel 2, 188. Adolphine, f. 1815; g.m. Svante Hartelius, landtbrukare; bo i Broby i Skåne. .... Kyrkböcker, Broby, C:6. Susc för Caroline Ljungh, brorsdotter 10/2 1848. .... Kyrkböcker, Broby, C:4. 1828 dec d 16 föddes o d 19 döptes Herr v Reg.skrivaren Carl Gustaf Lindells o Henriette Bergs dotter Amanda Gustafva Lovisa från Gustafsberg. Högv.fru Friherrinnan Mariana Bennet höll barnet till dopet. Faddrar Ryttm. Högv. Hr Baron Axel Bennet, Hr kronolensmannen CG Berthelius, Jur. Stud. Hr Jacob Hartelius, Fältwäblen Hr Andreas Eldh, Contosristen hr CP Berg, Fru Ryttm. Gustafva appeltofft, Fru Gustava Ljungh, Mamsellerna Anette Appeltofft, Carolina Ljung samt Catharina Hagman.
(Äv. dop 3 dec 1830 o 28 jan 1833 m. bl a Helena Adolfina Ljungh som fadder).

129 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ). .... Vollmar Hartelius, släktregister, gift 23/6 1842. .... Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se make Svante Emanuel Hartelius ( no 3567 ). .... Kyrkböcker, Broby, C:6. Ingångna äktenskap under 1842
Maj d 15 för Lantbrukaren Svante Emanuel Hartelius på Nymölla af Emmitslöf förs- och Demoiselle Adolphina Helena Ljungh No 5 Broby. Han 29 år och Hon 26 år.
Vigdes D 23 Junii 1842 (12.).

130 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), sid 689. no 3602 Alexander Magnus Peter Hartelius(VI: 29), broder till 3303; f. i Förslöf 12 dec 1813, med lic 13 juni 1843, kirurgie mag. 24 okt. 1844, docent i anatomi 1845-54, bataljonsläkare vid södra skånska infanterireg. 21 nov. 1848 - 2 aug. 1854. L.L.F.S. 1850, regementsläkare vid nämda reg. 27 april 1858 - 29 maj 1874, RNO 28 jan. 1865, med. hedersdoktor i Lund 1868, praktiserande läkare i Lund, död därstädes 15 febr. 1883.
Kurator för Blekingska nationen i Lund 1845-55. Gift 1858 m. Hedvig Elisabeth Lovén ( f. 1838 d. 1866 ), dotter af 3087. Son: I: 440 ( d. å Dannäs 1885 ). .... Carl Sjöström, Skånska nationen 1833-1889. Biografiska och genealogiska anteckningar (AD, Tryckt litteratur Lund 1904.), 332. Kristianstads afdelning, 1830, nr. 29
...
Uti doktor Hartelius förlorade svenska läkarekåren en af sina mest framstående medlemmar. Bosatt i Lund uti 40 år, hade han i sin krafts dagar en mycket vidsträckt praktik samt åtnjöt såsom skicklig läkare stort och odelat anseende, hvarjemte han genom sitt humana och tillmötesgående sätt tillvann sig sina patienters fulla förtroende. Så småningom drog han sig dock från praktiken, hvilken skaffat honom en mycket god ekonomisk ställning. Han donerade 1871 till Lunds universitet ett kapital af 25,000 kronor, hvaraf räntan skulle tilldelas en med. kand. vid universitetet för att sätta honom i tillfälle att studera medicin i Kristiania eller Kjöbenhavn. Dessutom skänkte han den 14 apr. 81 till samma institution 10,000 kr., hvaraf räntan skulle användas till honorarium åt en lärare i med. fakulteten, som vore villig att vid universitetet hålla populära föreläsningar öfver fysiologisk dietetik. - R. N. O. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, fadder till Mathilda Hartelius 16/8 1843, se denna och till Jöns Gustaf Wilhelm 16/5 1845. .... Kyrkböcker, Broby, Mathilda H. (brorsdtr) flyttar 1867 till Lund. Trol. för att hjälpa "farbror Alexander" med barnen. Ma.

131 Astrid Lovén, Nio systrar från Lund (Monitorförl 1998), står en hel del om Hedda i boken, speciellt s 93-103.

132 Anrep: Svensk Släktbok 1872.

133 Avskrift gjord av Vollmar Hartelius, i vårt förvar, Sjöström, Carl - Skånska Nationen - avskrivet av Vollmar (Lund, 1897), Philip Wilhelm Hartelius ( no 3762 ). son av kyrkoherden Jöns H o. C. Svensson ; f. i Förslöf 24.4 1815, d. i Christianstad som student 10.8 1835. .... Kyrkböcker, Broby, C:6. Dödde och begrafne
1835
Augusti den 10 dödde och den 18 begrofs Studeranden Philip Wilh. Hartelius från Broby. -20 år - 3 1/2 - Lungsot.

134 Avskrift gjord av Vollmar Hartelius, i vårt förvar, Sjöström, Carl - Skånska Nationen - avskrivet av Vollmar (Lund, 1897), Philip Wilhelm Hartelius ( no 3762 ).

135 Volmar Hartelius släktpärm. .... Kyrkböcker, Broby, C:4. 1832 September den 13 dödde och den 19 begrofs Demoiselle Helena Maria Hartelius från Broby Prestgård.
Ålder 14 år (8)
Dödsorsak Tvinsot.
. Hon borde alltså vara född 1818. (Ma)
.

136 (AD), C:2 sid 200. 1817
December
47. dec 16 född, 22 döpt
Pastor Hartelii och dess Frus Cecialia Hartelii dotter Nn Helena Maria.
Faddrar: Herr Baron v. Lieven på Borrstorp, Herr Professom M. Wieslander på Hultet, Herr Adj. Joh. Wieslander i Förslöf, Herr Pastor Joh. Cedergran i Barkåkra, Herr Ingenieuren Wennerberg, Anna Maaria Malm i Förslöf, som hölt barnet, Fru Bafonessan v. Lieven på borrstorp, Fru Professorskan Chr. Wieslander på hultet, Fru Carolina Wieslander i Förslöf.

137 Volmar Hartelius släktpärm. .... Kyrkböcker, Broby, C:4 döda o begrafna. 1832 September den 13 dödde och den 19 begrofs Demoiselle Helena Maria Hartelius från Broby Prestgård.
Ålder 14 år (8)
Dödsorsak Tvinsot.

138 Hartelius, Sven, Släktträd m. kommentarer, 29. Carl Fredrik Octavius Hartelius, född den 19.9 1820, var en kort tid segeant vid Norra Skånska Infanteriregementet, befordrades till officer, var lantbrukare, bodde med sin första hustru i Svinoberga i Emitslövs socken, sedan i Algotstorp, var gift med: 1) Helena Kristina Dahl 2) Helena Kristina Håkansson. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, A1:8 4/4 1852-62. Husförhörslängder
No 2 3/16 Svinoberga
Sergeant CFO Hartelius född 1820 19/9 Hjärnarp flyttad från Broby 1847, flyttad till Amerika 1852.
H. Christ. Hel, Dahl född 1825 27/2 Malmö, se ovan.'
Sålde gården 1852. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, A1:7 4/4 1847-51 Husförhörslängd. No 2 3/16 Svinoberga
Segeant C.F.O. Hartelius född 1820 19/9 Hjernarp, kom från Broby 1847
Hustru Christ. Hel. Dahl född 1825 27/12 Malmö, kom från Stoby 1847
Barn Alex. Herrman 1848 21/9 Emitslöf död 18/12 1848
Herrman född 1850 22/5 Emitslöf död 22/5 1850.
6 drängar, varav en, Nils larsson 27/12 1819m var fd kronarbetskarl, straffad för inbrott och en annan, John Mattisson 24/6 1833, var sjuk och oförmögen att arbeta.
5 pigor, varav två med oäkta barn. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, C:3 4/5. 1851
Mars 3 begrofs f.d. sergenat Carl Hartelius i Svinoberga. dödfödda gossebarnet. dödfödd. .... Kyrkböcker, Broby, Flyttningslängd B:1 1835-. Utflyttad 1836 14/5 Carl Hartelius Broby Ystad
Utflyttad 1839 2/4 C. Oct. Hartelius Broby Sölvesborg
Inflyttad 1841 4/6 C. Hartelius Sölvesborg Broby
Utfllyttad 1842 13/2 Carl Hartelius Broby Stockholm
Inflyttad 1843 23/7 Tit. C. J. Oct. Hartelius Stockholm (1) Broby. .... Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Emmislöv församling C 3. Döda i Emmislöv församling
Datum Datum avser
1851-03-03 begravning
Den döde
Namn
Kön M
Titel Civilstånd ogift
Ort Svinaberga
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Dödsorsak Ålder/födelseår
dödfödd år mån dagar

Attest

Anhörig
Namn Ort
C; Hartelii
Titel Relation
f. d. sergeant fader
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer 325
Arkiv Seriesignum Emmislövs kyrkoarkiv C:3
Läsproblem Förvarande institution N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod 1778 - 1851
Anmärkning Microfich volym nr. .... (Genline), B:4 utfl. 1872-94. sid 39. .... (Genline), hfl AI:14 sid 288. .... (Genline), AI:11 sid 224 hfl 1859-61. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 13B s 116.

139 Volmar Hartelius släktmapp. .... Svensk släktmatrikel 2, 1886. Föreg. till SSK. .... Kyrkböcker, Karlshamn, FI:5 sid 64.

140 Hartelius, Sven, Släktträd m. kommentarer, 1) Helena Kristina Dahl, född den 27.12 1827, dotter till handlanden Olof Dahl i Malmö och h. h. Marie Magdalena Silow, död i Algotstorp den 11.6.1855.
Son: Vilhelm, död i lungsot i Karlshamn den 24.2 1878. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, Kan hon ha varit dopvittne vid Julie Hartelius dop? Demoiselle Kristina Dahl i Stoby? Det skulle ha varit strax innan hon och Carl H. gifte sig i så fall. Inte omöjligt i alla fall. Ma. .... Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Födda i Malmö Caroli
Datum1825-12-27 Datum avserej angivet

Barnets förnamnChristin Helen efternamn
Dödfödd Könflicka
Antal födda 1Paritet
Äkt. bördinom äktenskapet
Moderns förnamnMaria Magdalena efternamn Silov
titel fru ort
ålder/födelseår36
Faderns förnamnOlof efternamnDahl
titel handlande förra ortN. 78
Dopvittnen
Övrigt
SidnummerÅrsnummer
Sida i HflKällaMalmö Caroli CI:9. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, Flyttningslängd Ö. Broby B:1. Inflyttad 1842 5/11 M. Petr. Ekberg Malmö Vestraby
Inflyttad 1847 Chr. Hel. Dahl Stoby (146) Svinoberga. .... Skånes Demografiska Databas, Vigda i Stoby församling. Vigda i Stoby församling
Datum: 1847-11-16 Datum avser: vigsel
Ospecifiserad ort:

Brudgummens namn: Carl F.O. Harthelius ort: Broby
titel: hr sergeant sida i Hfl:
civilstånd: ej angivet ålder/födelseår: 27
Brudens namn: Christine Helene Dahl ort: Stoby
titel: mamsell sida i Hfl:
civilstånd: ej angivet ålder/födelseår: 22
Övrigt: Skrifteligt medgifvande af Mamsell Dahls äldsta broder och förmyndare.

--------------------------------------------------------------------------------
Arkiv: Stoby kyrkoarkiv Volymsignum: E:1 Tidsomfattning: -
Sidnummer: 14 Årsnummer: 8 Läsproblem: N
Förvarande intitution: LLA Volymnummer mikrofich:
Anmärkning:. .... (Genline), AI:15 hfl s 159.

141 Skånes Demografiska Databas, Stoby kyrkoarkiv Volymsignum: E:1 Tidsomfattning: - Sidnummer: 14 Årsnummer: 8. Vigda i Stoby församling
Datum: 1847-11-16 Datum avser: vigsel
Ospecifiserad ort:

Brudgummens namn: Carl F.O. Harthelius ort: Broby
titel: hr sergeant sida i Hfl:
civilstånd: ej angivet ålder/födelseår: 27

Brudens namn: Christine Helene Dahl ort: Stoby
titel: mamsell sida i Hfl:
civilstånd: ej angivet ålder/födelseår: 22
Övrigt: Skrifteligt medgifvande af Mamsell Dahls äldsta broder och förmyndare.

--------------------------------------------------------------------------------
Arkiv: Stoby kyrkoarkiv Volymsignum: E:1 Tidsomfattning: -
Sidnummer: 14 Årsnummer: 8 Läsproblem: N
Förvarande intitution: LLA Volymnummer mikrofich:
Anmärkning:.

142 Hartelius, Sven, Släktträd m. kommentarer, 2) Helena Kristina Håkansson, dotter till prosten och kyrkoherden i Helloryd och h. h. Hedda Benedicta född Holst, född den 17.5 1827 (bor med dotter i Åbo i Finland ) Söner: 1. Jakob Emanuel Alexander, tvillingbror med Cecilia, född den 16/6 1858, död den 1/7 1858.
2. David Herman född den 17.10 1860, död i Karlshamn den 14.3 1876 ( I lungsot )
Döttrar:
3. Suna Hedda Karoline, född den 27.7 1851, död den 8.11 1857.
4. Suna Cecilia Maria född den 16.6 1858.
5. Anna Kristina född den 24.9 1862, död den 30.6 1863.
6. Inggerd Karolina och tvillingsyster födda den 11.3 1864, döda den 12.3 1864. .... (Genline), AI:14 sid 288 hfl. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 13B s 116.

143 Svensk släktmatrikel 2.

144 Volmar Hartelius släktpärm, Kolla. Finns hon? Ma.

145 Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, Sjöström:1 Bild 32/sid 24. Blekinge Nation
Hedersledamöter
A.M. Hartelius 1/11 1858 Se kuratorer. .... Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, Sjöström:1 Bild 36/sid 28. Kuratorer:
...
Alexander Magnus Hartelius, 25/10 1845- 10/2 1855. Son af 1186. f. i Förslöf 12 dec 1813; stud. skån. 1813; docent 1845-54; 1858-1874. + i Lund 15 feb 1883.
Nationens hederledamot 1858. Gift 1858 med Hedvig Elisabeth Lovén (f 1838 + 1866).

146 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, Utflyttning Torrlösa 1886. Årsnummer 119 Attestens datum 3/11 Folio 354
Jöns Håkansson Hartelius Skräddare Utflyttad från Gryttinge till Sireköpinge
Anna Pålsdotter, hans hustru
Albertina Karolina Viktoria och
Karl Tobias bror, deras barn.

147 Skånes Demografiska Databas, se barns födelse. 31 år 1883.

148 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, Torrlösa C:4 Födelse 1801-59. 1851
26 juni Torpare Håkan Bengtsson i Albergshus med dess hustru Elna Pålsdotter son Jöns.

149 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, se sonens födelse. .... Dis syd (www.dis-syd.m.se), se sonen. Vigsel 1882-03-31 i Norra Skrävlinge mellan
skräddare Jöns Håkansson Hartelius, Tågarp Zireköpinge församling och stationskarlsdotter Anna Pålsdotter, Tekomatorp
. om sonen heter Håkansson Hartelius, bör enl tidens namnskick fadern heta Håkan Hartelius.

150 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, se sonens födelse.

151 Skånes Demografiska Databas, se barns födelse 1883. Gifta 1 år 1883. .... Dis syd (www.dis-syd.m.se), Vigsel 1882-03-31 i Norra Skrävlinge mellan
skräddare Jöns Håkansson Hartelius, Tågarp Zireköpinge församling och stationskarlsdotter Anna Pålsdotter, Tekomatorp
Hon: Fader stationskarlen Pål Persson i Tekomatorp...
.

152 Skånes Demografiska Databas, Se barns födelse. 19 år 1883. .... Skånes Demografiska Databas, Se egen död. Dog 30 år och 10 daqar gammal.

153 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska databas Avliden i Sireköpinge
Datum: 1893-09-17 Datum avser: d

Den avlidnes:
namn: Anna Pålsdotter ort: Tågarp 3
titel: kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 30 år 0 mån 0 veckor 10 dagar
civilstånd: g dödsorsak: parametritis dext, nephritis chronich
z
Anhörigs:
namn: Jöns Hartelius relation: ma
titel: skräddare ort:

Övrigt: dog på lasarettet i Lund hfl. 195

. .... Kyrkböcker, Sireköpinge, hfl Sireköpinge AI:14 1891-1814. Skräddare Jöns Hansson Hartelius 51 26/6 Torrlösa, inflyttat Torrlösa år 86
hustru Anna Pålsdotter, 63 8/9, Reslöf. Död 17/9 93
Barn: Albertina Carolina Viktoria
Karl Tobias Bror
Astrid Eleonora Viktoria
Christian Teodor Birger
Hugo Pål Yngve.

154 Kyrkböcker, Sireköpinge, F:1 1862-1894 Bild 107 Arkiv Digital. 1893
Död 17 sept Begrafdes 23 sept Anna Pålsdotter hustru till skräddare Jöns Hartelius på No 3 Tågarp. Ålder 30 år 10 dagar
Dödsorsak, se död ant. Intyg af läkare.

155 Dis syd (www.dis-syd.m.se), Vigsel 1882-03-31 i Norra Skrävlinge mellan
skräddare Jöns Håkansson Hartelius, Tågarp Zireköpinge församling och stationskarlsdotter Anna Pålsdotter, Tekomatorp
Hon: Fader stationskarlen Pål Persson i Tekomatorp...
.

156 Skånes Demografiska Databas, Se födelse.

157 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Sireköpinge
Datum: 1883-01-23 Datum avser:födelse
Barnets namn: Albertina Carolina Viktoria
Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: inom äktenskapet
Paritet: 1
Kön: k Dödfödd: e
Moderns namn: Anna Pålsdotter ålder/födelseår: 19
titel: ort:
Faderns namn: Jöns Hartelius
ort: Tågarp 3
titel: skräddaregesäll
Övrigt: Fadern 31 år, varit gifta 1 år.

.

158 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Sireköpinge
Datum: 1889-01-14
Datum avser: födelse
Barnets namn: Augusta Ulrika Clara
Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: inom äktenskapet
Paritet: 4
Kön: k Dödfödd: e
Moderns namn: Anna Pålsdotter ålder/födelseår: 25
titel: ort:
Faderns namn: Jöns Hartelius ort: Tågarp 6
titel: skräddare
Övrigt: Fadern 37 år, varit gifta 6 år.

.

159 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Sireköpinge
Datum: 1891-03-13
Datum avser: födelse
Barnets namn: Christian Teodor Birger
Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: inom äktenskapet
Paritet: 5
Kön: m Dödfödd: e
Moderns namn: Anna Pålsdotter ålder/födelseår: 27
titel: ort:
Faderns namn: Jöns Hartelius ort: Tågarp 6
titel: skräddare
Övrigt: fadern 39 år, varit gifta 9 år.

.

160 Demografisk databas för södra Sverige, Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Sireköpinge

Datum: 1893-04-18
Datum avser: födelse
Barnets namn: Hugo Pål Yngve
Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: inom äktenskapet
Paritet: 6
Kön: m Dödfödd: e
Moderns namn: Anna Pålsdotter ålder/födelseår: 29
titel: ort:
Faderns namn: Jöns H. son Hartelius ort: Tågarp 3
titel: skräddare
Övrigt: fadern 41 år, varit gifta 11 år.

.

161 Demografisk databas för södra Sverige, Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Sireköpinge

Datum: 1893-04-18 Datum avser: födelse
z
Barnets namn: Hugo Pål Yngve Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: inom äktenskapet Paritet: 6
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: Anna Pålsdotter ålder/födelseår: 29
titel: ort:
z
Faderns namn: Jöns H. son Hartelius ort: Tågarp 3
titel: skräddare

Övrigt: fadern 41 år, varit gifta 11 år.

.

162 Demografisk databas för södra Sverige, databas. Födda i Sireköpinge fsg 1646-1894
1887 03 28 födelse
Barnet
Astrid Kleonora Teresia kvinna
inom äktenskapet antal födda 1 paritet 3
Fadern
Jöns H.son Hartolius
Skräddare Tågarp 6
Modern
Anna Pålsdotter
ålder 23
Övrigt Fadern 35 år, varit gifta i 5 år. Sireköpinge kyrkoarkiv C:2
Landsarkivet i Lund
Volymen innehåller: Födda 1862-1894.

163 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, 1885 års födelse och dopbok. 24 nov Carl Tobias Bror
Skräddare Jöns Håkansson Hartelius 34 år hustru Anna Pålsdotter 22 år
Gryttinge nr 24 .. (?) 354
Gudmor Barnets moder
Vittnen Skräddare Carl Larsson i Gryttinge och soldat K (?) Lindgren
AM 24 ibm
.

164 Kyrkböcker, Strövelstorp, hfl Sireköpinge AI:13 1883-1890 databas. Hfl Tågarp Bild 193
Skräddare Jöns Hson Hartelius, 51 26/6 Torrlösa, äktenskap 31/3 82, inflyttad från Torrlösa 86
Hustrun Anna Pålsdotter, 63 8/9 Reslöf
Barn Albertina Karolina Viktoria, 83 23/1 Zireköpinge
Karl Tobia Bror 85 24/19, Torrlösa
Astrid Eleonora Teresia, 87 28/9 Zireköpinge
Augusta Ulrika Clara, 89 14/1 ibm
Christian Teodor Birger, 91 13/3 ibm.

165 Kyrkböcker, Emmitslöf, C:3 3/5. Föddes år 1845
Maj 16 föddes i Nymölla och d. 30 döptes Arrendatoren Svante Hartelius och dess hustru Adolphina Helena Ljunghs son, Jöns Gustaf Wilhelm.
Susc. Demoiselle Wilhelmina Ljung från Eksjö. (syster till Gustaf Ljung?)
Test. Häradshöfding J.J. Hartelius från Karlskrona, Skogsförvaltaren Fr. B (D?) Ritter i Glimminge och Färjare P.I. (?) Dahl i Västraby samt Medic Doct. A.W. Hartelius från Lund, Fru Doctorskan Charlotte .?. Grennadier (?) i Broby, Fru Marie Petronella Dahl i Vestraby och Demoiselle Charlotte Vesterson i Broby.

166 Volmar Hartelius släktmapp.

167 Demografisk databas för södra Sverige, Gifta. Vigda i Kristianstad Stad församling
Datum Datum avser
1875-10-26 vigsel
Ospecificerad ort

Brudgum Brud
Namn Namn
Jöns Gustaf Vilhelm Hartelius Albertina Augusta Sandberg
Titel Titel
2-dre stadsläkare medicine licentiat mamsell
Ort Ort
Arboga
Ålder/födelseår Ålder/födelseår
1845 1850
Civilstånd Civilstånd
ogift ogift
Sida i husförhörslängd Sida i husförhörslängd
1451
Anmärkning
Hinderslöshets betyg från Pastor i Arboga af d. 22/9 1875. Bruden myndig. Fadren gaf dessutom sitt samtycke
Källhänvisning
Sidnummer Ordningsnummer
41 26
Arkiv Seriesignum
Kristianstads stadsförsamlings kyrkoarkiv E:6
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Microfich volymnr Tidsperiod
1870 - 1894
Anmärkning.

168 Almanach 1879, tillhört Waldemar Hartelius, maj 13 Augusta
maj 16 Wilhelm
alltså bör Augusta kallas för Augusta o inte för Albertina. Ma. Almanach 1879, tillhört Waldemar Hartelius, maj 13 Augusta
maj 16 Wilhelm
alltså bör Augusta kallas för Augusta o inte för Albertina. Ma.
I Hartelius familjearkiv. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda. Födda i Kristianstad Stad församling
Datum Datum avser
1850-05-13 Född
Barnets
Namn Kön
Albertina Augusta K
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Moderns Faderns
Namn Namn
Charlotta Vilhelmina Lundgren Peter Sandberg
Titel Titel
waktmästare
Ort Ort

Ålder/födelseår
39
Dopvittnen
Susc. Glasmästare A. P. Ekekrantz. Test. Tractör Lundgren och Serg. Berg.
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
70
Arkiv Seriesignum
Kristianstad slottsförsamling C:11
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
1846 - 1855
Anmärkning Microfich volym nr.

169 Vollmar Hartelius, släktregister. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda.

170 Demografisk databas för södra Sverige, Födda. Se dotter Augustas födelse 1850.

171 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Post 4469157

Nanny Ruth

f. 1890 i Arnäs (Västernorrlands län, Ångermanland)

d.
Flicka, barn i familjen

Jerfeds Gjuteri
Arnäs (Västernorrlands län, Ångermanland)

Födelseort i källan: Arnäs
.

172 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), CONF!
18770814-6928
ENDCONF!

Hartelius, Hanna Charlotta Adolfina

(Inga adressuppgifter)

Död 12/3 1976.

Kyrkobokförd i Arboga stadsförs, Arboga kn, Västmanlands län. Mantalsskriven (1971) på samma ort.

Född 14/8 1877 i Arboga stadsförs (Västmanlands län).

Ogift kvinna.
--------------
Födelseförsamling i källan:
ARBOGA SF (Västmanlands län)

Källor:
RTB 76, MTL 71.

173 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000).

174 Volmar Hartelius släktmapp. .... Bouppteckning för Dick S-C, Bland Inger Ns papper. Bland Inger N.s papper

175 Walter & Lottys gästbok.

176 Hartelius Familjegrav. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Hartelius, Kaj Svante

Uplo Egendom, pl 2376
466 00 Sollebrunn

Död 13/8 1989.

Kyrkobokförd (1987) i Magra, Alingsås kn, Älvsborgs län. Mantalsskriven (1987) på samma ort.

Född 30/4 1922 i Vasa (Västra Götalands, f d Göteborgs och Bohus län).

Gift man (24/2 1951).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Magra, Alingsås kn, Västra Götalands län

Födelseförsamling i källan:
VASA (Göteborgs och Bohus län)

Källor:
SPAR 90, RTB 89.

177 Papper från begravningen.

178 Konfirmationsbevis, Walter Hartelius
född den 31 Maj 1889 i Göteborg har konfirmerats i Göteborg Kristine kyrka den 31 Mars 1906 samt denna dag begått Herrens Heliga Nattvard.
Göteborg den 1 April 1906 Johan Florén.

179 Hedvig Eleonora fsg, Flyttningsbetyg för Lotty Bäck, Dick S-C född 14/2 1887 i Frillestads fsg i Malmöhus län
Lotty Bäck född 27/5 1898 o Domkyrko fsg Göteborg
Gifta 31/1 1924
Äktenskapet upplöst 15/16 1944 (felavskrivet 15/6?). ändringar tillskrivna efteråt. Bland Inger Nieuborgs papper

180 Volmar Hartelius släktmapp. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000).

181 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Hartelius, Jenny Irene

Kungsallén 6 /Svensson/
466 95 Sollebrunn

Död 9/10 1996.

Folkbokförd (1997) i Alingsås, Alingsås kn, Älvsborgs län.

Född 6/8 1923 i Göteborgs Masthugg (Västra Götalands, f d Göteborgs och Bohus län).

Änka (13/8 1989).
--------------
Folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Alingsås, Alingsås kn, Västra Götalands län

Födelseförsamling i källan:
MASTHUGG (Göteborgs och Bohus län)

Källor:
SPAR 97, RTB 96, SPAR 92.

182 Högstedt, Sten, Se fadern. .... Högstedt, Sten, ---------------------- Tabell 16 (generation 8) ----------------------
(Från Tabell 14)

Hartelius, Karl Theodor, Högstedt. Enligt uppgifter ur
Emigranten-CD-ROM: Utvandrade 18930303 från Jönköping över Göteborg
till Chicago tillsammans med hustrun Maria och barnen Ruth, Britta,
Carl, Elin och Josef. Karl Theodor for först ensam, 18920401. Carl and
Lisen Högstedt came to America March 1893, with their 5 children. Carl
Högstedt studied for the Ministry at North Park Theological Seminary
in Chicago, where he was ordained Pastor of Swedish Mission Church,
Chicago, now the Covenant Church.After his death in July, 1897, the
family returned to Sweden: Mother, Ruth, Joseph and Carl.Breta stayed
with an uncle in Texas. After 4 years, the family returned to U.S.A.
(Mother, Ruth and Carl). Född 1858-07-11 i Lund. Död 1897-07-29 i
Chicago. Gift 18830429

Gift med Wettermark, Elisabeth (Lisen), Maria. Född 1849-01-07 i
Jönköping ?. Död 1910-09-16 i Omaha.

Barn:
Högstedt-Hartelius, Elin Helena Dorotea. Född 1892-01-07. Död
1893-06-.. i Chicago.
Högstedt-Hartelius, Carl Enock Emanuel. Född 1889-05-08. Död
1966-10-15 i Sioux City, Iowa. Se tabell 17.
Högstedt-Hartelius, Joseph Daniel Walfrid. Född 1887-12-31. Död
1897-11-...
Högstedt-Hartelius, Ruth Hanna Elisabeth. Född 1885-12-21. Se
tabell 19.
Högstedt-Hartelius, Brita Maria Kristina. Född 1884-03-09. Död
1919-05-02 i Usa.

183 Högstedt, Sten, Se fadern.

184 Högstedt, Sten, se Christina Pettersson. .... Högstedt, Sten, ---------------------- Tabell 14 (generation 7) ----------------------
(Från Tabell 13)

Pettersson, Christina. Född 1822-06-02 i Ellinge, Västra Sallerup.
Födelsedatum kan vara 18220603. Död 1892-04-23 i Agerum. Begravd 1892
i Gammalstorps kyrkogård i Bollings familjegrav.

Gift med Högstedt, Jonas Daniel. Född 1822-06-27 i Genarp.
Barn:
Hartelius, Hjalmar Fritjof, Högstedt. Född 1861-07-11 i Lund. Död
1948-01-04 i Los Angeles. Se tabell 15.
Högstedt, Axel Esbjörn. Född 1861-07-11 i Lund. Död 1862-01-29 i
Lund.
Hartelius, Karl Theodor, Högstedt. Född 1858-07-11 i Lund. Död
1897-07-29 i Chicago. Se tabell 16.
Högstedt, Helena Gunilla Julia. Död i Pukavik. Begravd i
Agerum,Blekinge. Född 1856-02-05 i Lunds St.förs.. Se tabell 23.
Högstedt, Carl Julius. Född 1853-12-03. Död 1853-12-18 i Borlunda.
Högstedt, Elin Fredrica Christina. Död 1925-07-15 i Malmö, St.
Pauli. Född 1849-12-02 i Borlunda. Se tabell 24.
Högstedt, Sten Johan. Född 1851-11-03 i Borlunda, Möhus. län. Död
1923-01-12 i St. Nicolai förs. Halmstad. Begravd i Västra
kyrkogården i Halmstad. Se tabell 26. .... Dawkins, Peter, from letter written 2001. ...
Of Elina Fredrika Christina's father, Jonas Daniel Hogstedt, I know very little except that he was obviously quite a keen amateur painter. My sister has one small flower painting by him and I have two proparbly made by him - a landscape from Skane and another still life of flowers. My mother has a portrait of her grandmother in her wedding dress painted by Jonas Daniel H and I even have a fotograph of her at that time, 1874! ... Wrote a letter in june 2001, giving us details about his grandmother Elina Fredrika Christina Högstedt. .... Dawkins, Peter, from letter written 2001. ...
My mother has also sometimes spoken of an American connection through her grandmothers family ... During the second World War in 1943/44 an American officer was sent to England and worked with General Eisenhower's staff preparing for the invasion of France. My mother thinks his surname was Briggs and that he must have been a fairly senior officer even then. They did communicate either by letter or by telephone but they were not able to meet because he could not get away from his posting. He was connected to the family of her grandmother's brother, presumably Hartelius, and possibly married to ( or perhaps the son of ) one of the daughters of that brother. My mother thinks that the name was Ruth. From your lists I now realise that TWO brothers of my great grandmother emigrated to America ... One of the two, Hjalmar Frithof, who married Edith Olson in 1900 had a daughter of approximately the right age called Ruth. The other brother, Karl Theodor, also had a daughter called Ruth Hannah Elizabeth, born in 1885, listed in your records.
I have found an American Air Force Lieutenant General James E. Briggs, born in 1906, who was posted to Europe( presuably England ) in 1943. He died in 1979 but his USAF biografy notice does not give details of his wife or family. So at present I have no solid evidence that he might be the right person! ....

185 Högstedt, Sten, se *Helena* Catrina Hartelius. Pettersson, Christina. Född 1822-06-02 i Ellinge, Västra Sallerup. Födelsedatum kan vara 18220603. Död 1892-04-23 i Agerum. Begravd 1892 i Gammalstorps kyrkogård i Bollings familjegrav.
Gift med Högstedt, Jonas Daniel. (Född 1822-06-27 i Genarp.)
Barn:
Hartelius, Hjalmar Fritjof, Högstedt. Född 1861-07-11 i Lund. Död 1948-01-04 i Los Angeles. Se tabell 13, s *.
Högstedt, Axel Esbjörn. Född 1861-07-11 i Lund. Död 1862-01-29 i Lund.
Hartelius, Karl Theodor, Högstedt. Född 1858-07-11 i Lund. Död 1897-07-29 i Chicago. Se tabell 14, s *.
Högstedt, Helena Gunilla Julia. Död i Pukavik. Begravd i Agerum,Blekinge. Född 1856-02-05 i Lunds St.förs.. Se tabell 21, s *.
Högstedt, Carl Julius. Född 1853-12-03. Död 1853-12-18 i Borlunda.
Högstedt, Elin Fredrica Christina. Död 1925-07-15 i Malmö, St. Pauli. Född 1849-12-02 i Borlunda. Se tabell 22, s *.
Högstedt, Sten Johan. Född 1851-11-03 i Borlunda, Möhus. län. Död 1923-01-12 i St. Nicolai förs. Halmstad. Begravd i Västra kyrkogården i Halmstad. Se tabell 24, s *.

186 Högstedt, Sten, Se make.

187 Högstedt, Sten, Se make KTH.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se