August Gustaf *Alvarez* Lindencrona och Walborg *Adelin* Hasselrot
Make August Gustaf *Alvarez* Lindencrona 1

    Född: 2 Jul 1839 2
    Döpt: 
     Död: 27 Jul 1881 3
   Begravd: 


     Far: Gustaf Gudmund Gabriel Lindencrona (1807-1871) 4
     Mor: *Gustafva* Fredrika von Knorring (1808-1888) 5


  Äktenskap: 1871 6

Händelser

Han arbetade som Landskamrerare. Adress: Linköping, Östergötland.
Maka Walborg *Adelin* Hasselrot 7

    Född: 4 Okt 1845 8
    Döpt: 
     Död: 1933 9
   Begravd: 


Barn


Sven Tranchell och Anna Margreta Hasselroth
Make Sven Tranchell 10

    Född: 1752 11
    Döpt: 
     Död: 1817 11
   Begravd: 


     Far: Per Tranchelius (1700-1767) 12
     Mor: Brita Maria Ring (1714-1794)


  Äktenskap: 1793 13

Händelser

Han arbetade som Kontraktsprost o. Kyrkoherde i Tranemo, Älvsborgs Län. Adress: Tranemo, Älvsborgs Län.
Maka Anna Margreta Hasselroth 14

    Född: 28 Apr 1763 15
    Döpt: 
     Död: 14 Jun 1822 15
   Begravd: 

Händelser

Hon blev begravd på Gamla Begrafningsplatsen ( Stampen ) i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.


Barn
1 K Brita Sophia Tranchell 16

    Född: 4 Jul 1794 - Tranemo, Älvsborgs Län 17
    Döpt: 
     Död: 26 Jan 1831 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 17
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Anders Georg Levgren (1788-1857) 18
   Äktensk: 24 Jun 1814 - Tranemo, Älvsborgs Län 19


2 M Olof Peter Tranchell 20

    Född: 1797 21
    Döpt: 
     Död: 1854 21
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 K J M Tranchell 22

    Född: 5 Apr 1800 23
    Döpt: 
     Död: 7 Sep 1829 23
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Hörbeck (      -      ) 24
*Carl Henrik* Tranchell och Brita Maria Hasselroth
Make *Carl Henrik* Tranchell 25

    Född: 7 Aug 1753 - Rommelanda Prästgård 26
    Döpt: 
     Död: 25 Okt 1822 - Burgården, Göteborg 26
   Begravd: Efter Okt 1822 15


     Far: Per Tranchelius (1700-1767) 12
     Mor: Brita Maria Ring (1714-1794)


  Äktenskap: 1786 27

Händelser

Han arbetade som Sekreterare hos Ostindiska kompaniet, diskontdirektör. Han blev begravd på Gamla Begrafningsplatsen ( Stampen ) i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.
Maka Brita Maria Hasselroth 28

    Född: 1768 11
    Döpt: 
     Död: 1805 11
   Begravd: 


Barn
1 K Anna Maria Tranchell 29

    Född: 9 Mar 1788 - Göteborg, Kristine förs. 30
    Döpt: 
     Död: 1849 - Vänersborg 30
   Begravd: 
    Make: Carl Magnus Palm (1774-1838) 31
   Äktensk: 26 Okt 1804 - Göteborg, Kristine förs. 32


2 M Gustaf Tranchell 33

    Född: 3 Okt 1790 - Göteborg, Kristine förs. 30
    Döpt: 
     Död: 3 Dec 1790 - Göteborg, Kristine förs. 30
   Begravd: 3 M Jonas Tranchell 34

    Född: 1794 11
    Döpt: 
     Död: 1844 11
   Begravd: 
    Maka: Wilhelmina Grönvall (1795-1876) 35


4 K Amalia Tranchell 36

    Född: 24 Dec 1804 - Göteborg, Kristine förs. 37
    Döpt: 
     Död: 8 Feb 1888 - Storeberg, Tådene, Skaraborgs Län 37
   Begravd: 
    Make: Jonas Anders Kjellberg (1788-1877) 38
   Äktensk: 6 Dec 1822 - Göteborg, Kristine förs. 19
Anders Lönner och Elisabet Hasselroth
Make Anders Lönner

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Hovpredikant, Kyrkoherde.
Maka Elisabet Hasselroth

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Anna Brita Lönner 17

    Född: 27 Apr 1797 - Kalv, Älvsborgs Län 17
    Döpt: 
     Död: 6 Maj 1856 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 17
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Anders Georg Levgren (1788-1857) 18
   Äktensk: 18 Maj 1837 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 19
Gustaf Birger Richert och Carolina Charlotta Hasselström
Make Gustaf Birger Richert 39

    Född: Omkr 1788 40
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 1 Okt 1815 - Fredsberg Fsg 41

Händelser

Han arbetade som Häradshöfding. Han bodde Båstebacken.
Maka Carolina Charlotta Hasselström 42

    Född: Omkr 1793 42
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn
1 K Kristina Richert 43

    Född: Omkr 1817 40
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
    Make: P A Fischer (Omkr 1819-      ) 44
   Äktensk: 25 Aug 1844 - Fredsberg Fsg 45
Levande och *Viveca* Thorstensdotter Lindfors
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande Annan make: Levande

 Annan make: Levande


Barn


Lorens Petter Kockum och Augusta Hecker
Make Lorens Petter Kockum 46

    Född: 1834 11
    Döpt: 
     Död: 3 Aug 1899 11
   Begravd: 


     Far: *Frans* Henric Kockum (1802-1875) 47
     Mor: Christina Dorothea (*Jeanna*) Beijer (1805-1875) 48


  Äktenskap: 7 Aug 1871 11

Händelser

Adress: Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Tobaksfabrikör.
Maka Augusta Hecker 49

    Född: 21 Maj 1840 11
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

Händelser

Adress:
Berlin
Barn
1 K Klara Alice Kockum 50

    Född: 29 Okt 1872 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 51
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 M ? Kockum 52

    Född: 20 Nov 1874 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 51
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 K Alida Alexandra Kockum 53

    Född: 7 Apr 1877 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 51
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 M Carl *Frans Henrik* Kockum 54

    Född: 9 Okt 1878 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 49
    Döpt: 
     Död: 15 Jul 1941 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 49
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Karin Schram (1886-1975) 55
   Äktensk: 18 Sep 1909 - Stockholm( Hedvig Eleonora fsg ) 49Allmänna notiser för barn - Carl *Frans Henrik* Kockum

Frans Henrik K anställdes 1904 vid Kockums mek verkstads ab i Malmö, samtidigt som civilingenjör Georg Ahlrot blev överingenjör o VD. K placerades snart i administrationen o utsågs 08 till kamrer. Under de närmast följande åren genomfördes en kostnadskrävande strukturomvandling i samband med företagets concentration till hamnen. Intill varvet förvärvades av Malmö stad avsevärda markarealer, på vilka bl a maskin- o järnvägsvagnsverkstäder, gjuteri, smedja o kontorshus anlades. Därtill kom ombyggnad av kajer, kranar o transport-anordningar. 13 skedde överflyttningen till det nya fabriksområdet, o de gamla verkstäderna i Södra förstaden nedlades. Då 1:a världskriget bröt ut, stod Kockums nya an-läggningar rustade o kunde ta emot beställningar både på last- o örlogsfartyg. Bland de senare kan nämnas pansarskeppet Gustaf V. Efter fredsslutet inträdde en högkonjuktur för varvsindustrin, o ny utbyggnad verkställdes skyndsamt. 19 utsågs K till VD jämte Ahlrot o fick allt större möjligheter att påverka utvecklingen av företaget, ekonomiskt o organisatoriskt. Broavdelningen, som legat nere 13-21, erhöll av Järnvägsstyrelsen stora brobeställningar för de norrländska älvarna. 23 förvärvades licens av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG för tillverkning av dieselmotorer, som här kallades Kockum-M A N-motorer. Denna fabrikation krävde ytterligare utvidgning av verkstäderna o anskaffning av åtskillig maskinell utrustning. Dieselmotorn hävdade sig som drivkraft för allt större handelsfartyg. En dieseldriven motorboggievagn, levererad 29 till Varberg-Borås-Herrljunga järnväg, var inledningen till företagets motorvagnstillverkning. 34 började dieselmotorvagnar o lok byggas med motorer enl A/S Frichs i Aarhus system. K blev 36 ensam VD, o Ahlrot kvarstod endast som styrelseordf. Vid Kockums jernverks ab hade K sedan 26 lett styrelsearbetet, men han lämnade nu ordförandeposten för att koncentrera sig på Kockums mek verkstads ab. På några få år genomförde han de största o dyrbaraste förändringarna dittills, som innebar högre teknisk standard, rationellare drift o betydligt ökad leveranskapacitet. Tidigare levererades i genomsnitt 4 stora motorfartyg per år, men 40 var kapaciteten 8 stora fartyg, förutom ubåtar. Genom anläggande av ny stapelbädd med en bredd på 24 m kunde fartyg byggas med upp till 24 000 d w tons lastförmåga. K förbättrade även kontorstekniken, o hans företag var det första i landet, som införde huvudbokföring med hålkortsmaskiner. Vid årskiftet 40-41, då bolaget firade 100-årsjubileum, drog sig K tillbaka p g a försvagad hälsa. Sedan hans inträde i direktionen 12 hade tillverkningsvärdet ökat från c:a 6 miljoner kronor till c:a 25 miljoner. Antalet anställda hade stigit från omkr 1 100 till 2 500. K hade stor del av förtjänsten för rörelsens utveckling, soliditet o höga standard, o han var länge en av landets ledande industrimän. Han var också mycket uppskattad av personalen genom sin vänlighet o humor.
Källor o litt: F H K 60 år (Verkstäderna 1938, nr 8); Handelns o industrins män (1939); K:s i Malmö 100 år (Verkstäderna okt 1940); K:s mek verkstads ab (E v Gegerfelt, Sv storföretag, 1, 1945); K:s mek verkstads ab, Malmö, 1840-1940, ed C E v Seth (1940); Sv industrien 1918-1919, ed C Sjögren (1918); Sveriges handelskal 1939, 1 (1939); SMoK; Vem är vem i Norden (1941). - Nekr i SvD 16 juli 1941. Rune Kjellander


Lars Hedberg och Anna Greta Månsdotter
Make Lars Hedberg 56

    Född: 28 Feb 1760 57
    Döpt: 
     Död: 23 Nov 1824 - Tölö fsg, Hallands län 58
  Dödsorsak: Frossfeber
   Begravd: 3 Dec 1824 - Tölö fsg, Hallands län 58
  Äktenskap: Före 1814 59

 Annan maka: Catharina Petterson (1791-      ) 60 - 17 Mar 1822 - Tölö fsg, Hallands län 61

Händelser

Han arbetade som Hemmansåboe.
Maka Anna Greta Månsdotter 62

    Född: 1778 63
    Döpt: 
     Död: 16 Mar 1817 - Tölö fsg, Hallands län 58
  Dödsorsak: Lungsot
   Begravd: 21 Mar 1817 - Tölö fsg, Hallands län 58


Barn


Lars Hedberg och Catharina Petterson
Make Lars Hedberg 56

    Född: 28 Feb 1760 57
    Döpt: 
     Död: 23 Nov 1824 - Tölö fsg, Hallands län 58
  Dödsorsak: Frossfeber
   Begravd: 3 Dec 1824 - Tölö fsg, Hallands län 58
  Äktenskap: 17 Mar 1822 - Tölö fsg, Hallands län 61

 Annan maka: Anna Greta Månsdotter (1778-1817) 62 - Före 1814 59

Händelser

Han arbetade som Hemmansåboe.
Maka Catharina Petterson 60

    Född: 8 Sep 1791 64
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

 Annan make: Zacharias Österling (Omkr 1789-1840) 65 - 3 Jan 1826 - Släp fsg, Onsala, Halland 66


Barn


Thorsten Wullt och Maria Hedberg
Make Thorsten Wullt 67

    Född: 19 Feb 1877 - Helsingborg, Malmöhus län 68
    Döpt: 
     Död: 1 Nov 1960 - Helsingborgs Stadsförsamling( Maria ), Malmöhus län 69
   Begravd: 


     Far: Johannes Nilsson (Omkr 1841-      ) 70
     Mor: Hilda Augusta Flink (Omkr 1856-      ) 71


  Äktenskap: Maka Maria Hedberg 72

    Född: 5 Jul 1883 73
    Döpt: 
     Död: 4 Nov 1963 - Helsingborgs Stadsförsamling( Maria ), Malmöhus län 69
   Begravd: 


Barn
1 K Kerstin Maria (*Tetti*) Wullt 74

    Född: 28 Feb 1904 - Helsingborg, Malmöhus län 73
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser för barn - Kerstin Maria (*Tetti*) Wullt

Kerstin Maria (*Tetti*) Wullt

född: 1904 02 28
födelseort: Helsingborg, Sweden


Ando Wikström och Sigrid Ada Charlotta Hedborg
Make Ando Wikström

    Född: 9 Aug 1878 75
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Anders Gabriel Wikström (1844-1878)
     Mor: Anna Fredrika Theresia Dymling (1856-      )


  Äktenskap: 4 Apr 1906 75

Händelser

Adress: Sundsvall. Han arbetade som Trävaruhandlare.
Maka Sigrid Ada Charlotta Hedborg

    Född: 12 Mar 1876 75
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn

Allmänna notiser: Make - Ando Wikström

SSK13: Trävaruhandlare, ledamot av styrelsen för Sundsvalls Enskilda Bank. Äg. Korsta egendom i Västernorrland.


Bror Erland Harry Hedén och Gunhild Uggla
Make Bror Erland Harry Hedén

    Född: 28 Jan 1901 76
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 26 Mar 1922 76

Händelser

Han arbetade som Folkskollärare. Han bodde i Österskär.
Maka Gunhild Uggla

    Född: 28 Jan 1900 76
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: *Hampus* Oskar Uggla (1873-1915)
     Mor: Ragnhild Lenngren (1870-      )
Barn


Anders Hedenberg och Anna Catharina Lewin
Make Anders Hedenberg

    Född: 5 Apr 1737 - Stockholm( Klara fsg ) 77
    Döpt: 
     Död: 19 Dec 1798 - Stockholm(Hovfs) 77
   Begravd: 


     Far: Olof Andersson (      -1742) 78
     Mor: Maria Pastoor (1711-1772)


  Äktenskap: 20 Jul 1777 - Stockholm( Riddarholmen ) 79

Händelser

Han arbetade som Arkiater. Han bodde i , Stockholm, Stockholms län. Han arbetade som Hertig Karls livmedikus år 1770 i , Stockholm, Stockholms län. Han arbetade som Assessor i Collegium medicum år 1793 i , Stockholm, Stockholms län.
Maka Anna Catharina Lewin

    Född: 17 Feb 1760 - , Stockholm Nicolai förs, Stockholms län 77
    Döpt: 
     Död: 9 Apr 1814
   Begravd: 


     Far: Adolf Ludvig Lewin (1733-1807)
     Mor: Maria Becker (1736-1801)
Barn
1 M Carl August von Hedenberg

    Född: 29 Jun 1784 - Stockholm(Hovfs) 79
    Döpt: 
     Död: 10 Apr 1849 - Piteå
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Hedvig Sofia Christina Lyström (1801-1868)
   Äktensk: 7 Aug 1829 - , Stockholm, Stockholms län 80Allmänna notiser: Make - Anders Hedenberg

Sv Adelns Ättart.: Sjukhusläkare under kriget i Pommern, med. dr., livmedikus hos hertig Karl 1770, läkare hos änkedrottning Lovisa Ulrika.


Allmänna notiser för barn - Carl August von Hedenberg

Enl Sv Adelns Ättar.:Generaladjunkt, adlad von Hedenberg 1816, Landshövding i Norrbottens län 1837.


Carl Georg Westrup och Maria Elisabeth Hedenbergh
Make Carl Georg Westrup 81

    Född: 1865 82
    Döpt: 
     Död: 1917 82
   Begravd: 


     Far: Lars Magnus Westrup (1833-1905) 83
     Mor: Anna Elisabeth Pauline Gleerup (1841-1910)


  Äktenskap: 11 Jun 1895 82

Händelser

Han arbetade som Disponent. Han bodde i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Maria Elisabeth Hedenbergh

    Född: 14 Mar 1875 82
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn
1 K Gärd Ingeborg Westrup

    Född: 8 Sep 1896
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Wivan (*Wiv*) Ingeborg Westrup

    Född: 5 Feb 1898 82
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: *Gunnar* Anders Peter Forkman (1893-      ) 84


3 K Zenia Maria Hilma Westrup

    Född: 29 Sep 1899 82
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 K Paulina Armida Torborg Westrup

    Född: 26 Dec 1900
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Paul Ejner Henriksen (1901-      )


5 M Folke Carl Magnus Westrup

    Född: 20 Dec 1901
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Rut Anna Ingeborg Dillner (1900-      )


6 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: LevandeAllmänna notiser för barn - Folke Carl Magnus Westrup

SSK36: Stiftsadj., sekreterare i Sv. kyrkans missionsstyrelse.


Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: *William* Gibson Kjellberg (1878-1950)
     Mor: Elsa Isabella Eleonora Mark (1882-1916)


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Levande


2 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Levande


3 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Levande


4 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - *Jonas* Mark Kjellberg

SSK36: med kand (Uppsala).
SSK43: med lic (Uppsala).
SSK50: +praktiserande läkare(Uppsala).


Allmänna notiser för barn - Levande

SSK89: Jur kand, bankjurist i S-E-banken i Göteborg. G. 25/10 1958 m. *Barbro* Anna Christina Gylje f. 11/3 1934, kammarskrivare i tullverket (Mölndal).


Allmänna notiser för barn - Levande

SSK89: Bergsingenjör, verkst. direktör i Forshammargruppen AB, major i Svea Livgardes reserv. G. 27/6 1964 m. *Inga* Birgitta Sjulander, f. 13/5 1941, (Göteborg)


Allmänna notiser för barn - Levande

SSK89: f. 27/4 1945, fil kand, verkst. direktör i Gulf Agencies Hong Kong Ltd. G. 5/10 1968 m *Anna* Elisabeth Pettersson, f. 9/6 1946, (Hong Kong).


Allmänna notiser för barn - Levande

SSK89: f. 6/12 1946, leg sjuksköterska, (Stockholm).


Källor


1 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), 573. Huvudmannens syskon,
1. August Gustaf *Alvarez*, f. 1839; Vice Häradshöfding; Läns-Notarie i Linköpings län; Vice Auditör vid Andra Lifgrenadier-reg:tet; Bor i Linköping. - Gift 1871 med Walborg *Adelin* Hasselrot, f. 1845.
Deras söner,
*Gustaf* Carl Adolph, f. 1871
*August* Wilhelm Carl, f. 1873.

2 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), 1839. .... Hasselrot, Jonas, Se maka Adelin.

3 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877). .... Hasselrot, Jonas, Se maka Adelin.

4 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se son GCARL.

5 von Knorring, Harald, Hej!
Jag satt och surfade lite och fann en uppgift på en knorring. Jag ser att Du saknar dödsåret för henne, här får Du lite fakta att komplettera med:
Gustava Fredrika, * 1808 3/11 på Skålltorp, † 1888 28/11 i Mariestad. Æ 1836 27/2 i nämnda stad (bokf. i Hassle församl.) m. sin kusin, kammarherren Gustaf Gudmund Gabriel Lindencrona, nr 1579, * 1807, † 1871.

Hennes far:

Anton * 1766 8/9 † 1834 17/5 g. 1802 16/9 † 1857 17/4. Æ 1802 16/9 på Börstorp m. grevinnan Augusta Spens, * 1781 29/11 i Södra Råda (Värml.), † 1857 17/4 i Mariestad, dit hon flyttade på hösten 1834, dotter till kaptenen, greve Carl Gabriel Spens, nr 54, och hans 1:o fru friherrinnan Ulrika Augusta Palbitzki, nr 67.

Hennes farfar:

Isaac * 1723 5/2 † 1798 19/3 g. Lovisa Sofia Nordencrantz * 1744 27/10 † 1776 12/2

Hennes farfars far:

Jöran Albert Anton Knorring friherre * 1691 20/2 † 1766 14/1 g. 1720 5/7 Gertrud Tham * 1702 5/11 † 1773 17/4

...

/Hälsningar från en tidig söndagmorgon i Knivsta

Harald von Knorring.

6 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se make.

7 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se make AGAL. .... Hasselrot, Jonas, Hej Mikael!

Jag gjorde en sökning på mitt efternamn och fick upp din släktdatabas. Jag blev nyfiken på allvar när jag såg att du har med personer från tre helt olika grenar av släkten Hasselrot[h]. Är alla dessa Hasselrötter resultat från forskning på en och samma släkt? Hur ser sambanden från din synvinkel ut i så fall?

...

När det gäller Walborg Adelin Lindencrona (vår släktkalender stavar Valborg) kan jag komplettera med följande: född 1845-10-04, död 1933. Hennes man August Gustaf Alvarez Lindencrona föddes 1839-07-21 och dog 1881-07-27.

Jag ser fram mot att få höra vad du vet.
Hälsningar

Jonas Hasselrot
Södertälje.

8 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877). .... Hasselrot, Jonas.

9 Hasselrot, Jonas.

10 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1089. Tranchell, Första grenen
Sven, f. 1752, kontraktsprost o. kyrkoherde i Tranemo, d. 1817. G. 1793 m. Anna Margreta Hasselroth, f. 1760, d. 1822
Son:
Olof Peter, f. 1797, grosshandlare i Göteborg, d. 1854. G. 1829 m. Hedvig Lovisa Dahl, f. 1812, d. 1879.

11 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943).

12 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1089. Anders Tranchelius...hade han tre söner, däraf yngst Per, f. 1700, d. 1767, kyrkoherde i Karreby, g.m. Brita Maria Ring, f. 1714, d. 1794. Deras söner ändrade släktnamnet till Tranchell. Dessa vore Anders, f. 1737, d. 1773, rektor i Kungälf, och Jonas f. 1740, d. 1809, direktör vid Ostindiska kompaniet, hvilkas släktgrenar numera äro utdöda, samt Sven, Carl Henrik, Johannes och Per.

13 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Se make.

14 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Se make ST. .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), 43. Gamla Begrafningsplatsen ( Stampen )
Sten:
Stoftet af
Enkefru Prostinnan
A. M. Tranchell
född Hasselroth 17 28/4 63.
Död 18 14/6 22.
----------
Fru J. M. Hörbeck
f. Tranchell 18 5/4 00
d. 18 7/9 29
--------------------
Sven Johan f. 18 13/5 21
d. 18 19/4 26.
Carl Philip f. 18 15/3 23
d. 18 25/10 25. Faxsimil.
Orginal: Tryckte hos Anders Lindgren, 1869
Innehåller avskrifter av gravinskrifter från Gbg's gamla begravningsplatser. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda vigda döda. fadder till Anna Christina Bolander 1780 14/4.

15 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993).

16 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make AGL. High

17 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make AGL.

18 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Band 22, sid 653. 2 Levgren, Anders Georg, son till L 1, f 13 sept 1788 i Gbg, Domk, d 6 maj 1857 där, ibid. Burskap som handl i Gbg 25 jan 11, deläg i firma Lars Levgren & son 11-25 o från 44, ensam ägare 25-44, skattmästare i bibelsällsk i Gbg från 17, led av styr för handelssocieteten 18-24 o ordf där 24-26, led av dir för Gbgs sparbank från 20, av borgerskapets äldste 22-34, förest för Börsen 24-26, grundare av Gbgs handelsinst o led av dess styr 26, av Gustavi domkyrkas församl: råd, skattmästare i missionssällsk i Gbg o Gbgs barnhusstyr, i Willinska skolan 25- 40, i Kjellbergska skolan 32-39, i Fruntimmersfören: s flickskola 30-44, led av hantverksskolans styr. - LVVS 36. G 1) 24 juni 14 i Tranemo, Älvsb, m Brita Sophia Tranchell, f 4 juli 94 där, d. 26 jan 31 i Gbg, Domk, dtr till kontraktsprosten Sven T o Anna Margareta Hasselroth; 2) 18 maj 37 i Gbg, Domk, m Anna Brita Lönner, f 27 april 97 i Kalv, Älvsb, d. 6 maj 56 i Gbg, Domk, dtr till hovpredikanten kh Anders L o Elisabet Hasselroth. Forts i Notes. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 108.

19 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make.

20 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Se fadern. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), 169. År 1825 4/11 Olof Peter Tranchell, handlande. Blev borgare i Gbg. Skrifter utgifna af personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter

21 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Se fadern.

22 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), Se modern
Gamla Begrafningsplatsen ( Stampen )
Sten:...
----------
Fru J. M. Hörbeck
f. Tranchell 18 5/4 00
...

23 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), Se modern.

24 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), Se maka JMT's moder. .... Christer Carlsson (6/8 2001), ...J.M: heter Jeanna o gifte sig med johan Peter Hörbeck, f i Varberg 1787, fadern klensmed, till Lund 1807, prästvigd 1810, mag. 1817, lärare vid skolan Prins Oscar, s.å. Bat. predikant s.å. kyrkoherde i Örgryte 1829. Död 1860.
Fadern till J.P. var Pehr eller Petter Hörbeck född 31/8 1761 i Varberg.

25 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1089. Carl Henrik, f. 1753, sekreterare hos Ostindiska kompaniet, diskontdirektör, d. 1822. G.m. Brita Maria Hasselroth. .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), 17. Gamla Begrafningsplatsen ( Stampen )
Stenhäll:
Här under hvilar
Sekreteraren vid Gamla Ostindiska Compagniet
Herr Carl Henrik Tranchell
född på Rommelanda prästgård
d. 7 Aug. 1753.
Död på Burgården den 25 Oktober 1822.

26 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943). .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993).

27 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1089. G. 1786.

28 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1089. Brita Maria Hasselroth, f. 1768, d. 1805.

29 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 114. År 1788
f 9/3 döpt 11/3 Anna Maria
Fadren,secr. i Ostind. Komp. tjenst Carl H. Tranchell.. Modren Dess k. Maka Brita Maria Hasselroth.
Faddrar: Hr Hofssecr. C.W. Walche, Hr Olof Hasselroth, Hr Casseur Jon. Tranchell, Skepps-Predikant Hr Sven Tranchell, Fru A. Br. Hasselroth, Fru Marg. El. Tranchell, Fru Ulrica Tranchell, jfr A.M. Hasselroth.
not: död i Vänersborg 1849. Gift 1804 26/10 i Gbgs Krist. fsg med apotekaren i Gbg, assessorn Carl Magnus Palm i hans 2:dra gifte, f 1774 2/7 i Norrköping, död på Ekedahl vid Lidköping 1838 1/1. Utdrag ur Gbgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790

30 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915).

31 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se hustrun.

32 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se frun.

33 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), S 115. åR 1790
F 3/10 Döpt 4/10 Gustaf
Fadren, Secr. i resp. Ostind. Comp. tjenst Carl H. Tranchell. Modren Dess k. Maka Brita Maria Haaelroth.
Faddrar: Landssecr. H. Hummel, Capit. Pehr Tranchell, Lector Adolph W. Ekebom, Fru Coecilia Walcke, Fru Ingr. Åkerman, Jungfru Cath. Eleon. Oelisch
not: död i Gbg Krist fsg 1790 3/12.

34 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1089. Jonas, f 1794, diskontrevisor, d. 1844. G.m. Wilhelmina Grönvall. .... Förteckning över Gbg Kristine fsg kyrkoarkiv (418/1952), hfl 1812. Tranchell, Jonas Contorist Ankom 1814
hust. Wilh. 19 år
dtr Charl. 1812 31/12
Aug. Clementina 1814 1/4
son Theodor Wilh. 1815 20/10
Gust. Julius 1821 20/2
Claës Henr. 1823 29/1. Register övwer Christine församlings Ledamöter som hafva hushåll eller äro sina egna, upprättadt af undertecknad i Dec. 1812 och som alt framgent kommer att föras af pastor.
Sv. Helander
Svensk kyrkoherde wid fsg. .... Förteckning över Gbg Kristine fsg kyrkoarkiv (418/1952), in o utflyttningslängd 1812-1823. 1813 Tranchell, Jonas, Contorist. född 1793 ålder 19.

35 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1089. Wilhelmina Grönvall, f. 1795, d. 1876.

36 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make JAK. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 188. Tranchell, Amalia
F i Gbg 1804, d. å Storeberg, Tådene fsg i Västergötland 1888. 1822 g.m. köpmannen i Gbg, brukspatron Jonas Anders Kjellberg.

37 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make JAK.

38 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 2 Kjellberg, Jonas Anders, brorson till K 1, f 3 jan 1788 i Gbg, Kristine, d 23 jan 1877 där, ibid. Föräldrar: grosshandl Sven Roland K o Christina Lovisa Lidholm. Inskr vid LU 13 okt 02, burskap i Gbg 1 febr 11, deläg i firma J A & C F K & co 12-31, i firma J A K & co 1 mars 33-46, i firma J A K & söner 1 jan 47-31 dec 56, bisittare i Gbgs handelssocietet 24-28, led av styr för Gbgs sparbank 24-28, led av Kristine förs:s kyrkoråd 24-32 (ordf från 27), led av dir för Gbgs sjömanshus 30-32, av drätselkommissionen 31-35, av styr för K:ska flickskolan 32-66 (ordf 48-52 o 65), deltog i riksdagarna 40-41 o 44-45 (led av statsutsk 40-41 o 44-45), deltog i reformmötet i Örebro 49. G 6 dec 22 i Gbg, Kristine, m Amalia Tranchell, f 24 dec 04 där, ibid, d. 8 febr 88 på Storeberg, Tådene, Skar, dtr till dir Carl Henrik T o Brita Maria Hasselroth. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se sid 114 i boken. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 95. Kjellberg, Jonas Anders
F i Gbg 1788, d. där 1877. Köpman i Gbg, riksdagsfullm. åren 1840-41 och 1844-45; godsäg.

39 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Löpnr: 4630
Vigseldatum: 1815-10-01
Lysningsdatum 1: ....-..-..
M titel: Häradshöfding
M förnamn: Gustaf Birger
M efternamn: Richert
M adress: Båstebacken
K titel: Mademoiselle
K förnamn: Carolina Charlotta
K efternamn: Hasselström
Övrigt 1: Morgongåva enligt lag. M 27 år. K 22 år. I adressfälten visas ofta också varifrån personen kommit. Antal: 816 poster Läst av: Märta och Erik Dahlengren, Kontr.av: Ulla-Britt och Lennart Eklund, Inmatat av: Irene Fredriksson. Allt fö

40 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/).

41 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se make.

42 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se make GBR.

43 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Löpnr: 5690
Vigseldatum: 1844-08-25
Lysningsdatum 1: ....-..-..
M titel: Klädesfabrikör
M förnamn: P A
M efternamn: Fischer
M adress: Lidköping
K titel: Lagmansdtr (se övr.)
K förnamn: Kristina
K efternamn: Richert
Övrigt 1: Charta 7,8. Dotter av lagman G.B. Richert. M 25 år. K 27 år.

44 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se maka KR.

45 Föreningen Släktdata på internet, Vigselreg. SD-kod: 166302V2 Förs.: Fredsberg (R) Vigda Period: 1860-1920, FREDS-V1.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se maka.

46 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Kockum. Lorens Petter, f. 1834, fabriksidkare i Malmö, d. 3/8 1899. G. 7/8 1871 m. Augusta Hecker i hennes 2:a gifte, f. 21/5 1840 (Berlin).

47 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1 Kockum, Frans Henric, f 27 sept 1802 i Malmö, S:t Petri, d. 12 febr 1875 där, ibid. Föräldrar: spannmålshandl Lorens K o Anne Sophie Suell. Elev vid handelsinst i Lübeck, bokhållare i handelshuset Frans Suell 22-25, arrenderade F Suells tobaksfabrik, Malmö, 1 aug 25-26, innehade F H Kockums tobaksfabrik 29 mars 26-66 (VD o ordf i styr för F H Kockums tobaksfabriks ab, Malmö, 10 juli 66-73), burskap 27 nov 26, drev tegelbruk i Lomma 27-71, led av Malmö stads äldste 31-50, led av hamndir 39-66, innehade Kockums gjuteri & mek verkstad, Malmo, 40-66 (ordf i styr för Kockums mek verkstads ab 24 aug 66-73), deläg i Malmö ångbåts ab 40-50, innehade Örmo bruk, Södra Sandsjö, Kron, 46-75, deläg i Gällivare malmfält 47-50, deläg i Kallinge bruk, Ronneby, 49-52, ensam ägare från 52, deläg i Landskrona sockerfabrik 51-53, ordf i styr för Skånska sockerfabriks ab 14 juni 53-72, led av dir för tekn elementarskolan i Malmo 53-69, deläg i Manufakturab i Malmö 55-72, i Malmoö mek bomullsväfveri 55-72, i Mattssonska bryggeriet, Malmö, 56-72, innehade Kockums manufakturverk, Ronneby 56-75, deläg i Virums kopparverk, Misterhult, Kalm, 60-63, led av stadsfullm i Malmö 63-66, deläg i Skånska cementab 71-75. Dessutom ägare av Kockums tobaksfabrik, bryggeri o såpfabrik i Åbo o Kockums mek verkstad i Füzes-Abony, Ungern, samt deläg i Malmö franska ångkvarns ab, Tändsticksfabriken Phoenix, Malmö, Benmjöls ab, Malmö, o i Malmö porslinsfabrik. .... Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1802-09-27
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Frans Hinrich
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Lorents
Faderns efternamn Kockum
Faderns titel handelsm.
Faderns ort
Moderns förnamn Anna Sophia
Moderns efternamn Suell
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:5.

48 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 7 juni 29 i Landskrona m Christina Dorothea (Jeanna) Beijer, f 3 dec 05 i Malmö, S:t Petri, d. 8 febr 75 i Malmö, ibid, dtr till stadslakären MD Gottfried B o Agneta Maria Halling.

49 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

50 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1872-10-29
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Klara Alice
Barnets efternamn
Barnets kön flicka
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 32
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet 1
Faderns förnamn Lorens Peter
Faderns efternamn Kockum
Faderns titel handlande
Faderns ort M. Stenb. I /193
Moderns förnamn Augusta
Moderns efternamn Hecker
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:9.

51 Demografisk databas för södra Sverige.

52 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1874-11-20
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 34
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet 2
Faderns förnamn Lorens Peter
Faderns efternamn Kockum
Faderns titel handlande
Faderns ort M. Stenb. I /193
Moderns förnamn Augusta
Moderns efternamn Heckor
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:9.

53 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1877-04-07
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Alida Alexandra
Barnets efternamn
Barnets kön flicka
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 36
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet 2
Faderns förnamn Lorens Peter
Faderns efternamn Kockum
Faderns titel handlande
Faderns ort M. Stenb. I /26
Moderns förnamn Augusta
Moderns efternamn Hecker
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:9.

54 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 3 Kockum, Carl Frans Henrik, brorson till K 2, f 9 okt 1878 i Malmö, S:t Petri, d. 15 juli 1941 där, ibid. Föräldrar: tobaksfabrikören Lorens Petter K o Augusta Hecker. Maskining:ex vid tekn högsk i Darmstadt 02, praktiserade i USA 02-04, vid K:s mek verkstads ab, Malmö, 04-07, kamrersassistent där 07-08, kamrer 08-12, VD i Fastighetsab Centrum, Malmö, 09-12 o från 22, led av styr för K:s jernverks ab från 10 (ordf i styr 26-35 o från 39), kassadir i K:s mek verkstads ab 12-19, andre VD 19-36 o VD 36-40 (led av styr 12-41), led av styr för Manufaktur ab i Malmö 33-40, Malmö fören bryggerier 34-40, Skånska inteckn: ab 34-40 o Navigationsskolan från 35. .... Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1878-10-09
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Karl Frans Henrik
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 38
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet 3
Faderns förnamn Lorens Peter
Faderns efternamn Kockum
Faderns titel handlande
Faderns ort M. Stenb. I /26
Moderns förnamn Augusta
Moderns efternamn Hecker
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:9.

55 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 18 sept 09 i Sthlm, Hedv El, m Karin Schram, f 4 aug 86 där, d. 14 nov 75 i Malmö, Slottsstaden, dtr till köpman Magnus Fredrik S o Alma Beata Christina Dillberg.

56 Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, Se hustru CP. .... Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, F:1 1/1 Döda. 1824
nov 23, [Begr.] 3, Hemmansägaren och Kyrkoföreståndaren Lars HEdberg uti Hede. Död af Frossfeber. 64 år 8 månader och 25 dagar. .... Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, A1:5 2/2 Husförhör 1814-1818. Hede by
Nidingen, 1, Åbo Lars Hedberg 28/2 1760
H. Anna Greta Månsdtr. 1778 Dödde 16/3 1817
... 2st. enkor, drängar och pigor.

57 Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, Se hustru CP.

58 Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland.

59 Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, Se husförhör make.

60 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter EWÖ. .... Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, AI:6 2/3 Husförhörslängd 1818-1822. Hede By
(Nidinge),1, Åboe, En... Lars Hedberg, 28/2 1760, dog 1824 2(3)/11
(överstruket)Hustru Änka Catharina Peterson 8/9 1791
(Överstruket) Hushållerskan Catharina Pettersson 8/9 1791 fr. Fjärås
( sedan följer drängar och pigor ). .... Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, E:2 1/1 Wigda. 1822
Mars 17, FrälseskatteHemmansåboen Hr. Lars Hedberg i Hede samt jungfrun Catharina Pettersson dersammastädes.

61 Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, Se maka.

62 Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, Se make LH. .... Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, F:1 1/1 Döda. 1817
mars 16, [begr.] 21, Åboen Lars Hedbergs ... Hustru i Hede Anna Greta Månsdtr. Död af Lung. 39 år.

63 Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, Se make LH.

64 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter EWÖ. .... Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, Se husförhörslängd.

65 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se son JÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter EWÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 3/4 Döda. 1840
Mars 25, Begrafdes Kyrko-föreståndaren och Landtbrukaren Zacharias Österling från Ween, i en ålder af 50 år 9 mån 7 dagar. Nervfeber. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:4 3/4 Wigda. 1810
Augusti 26, Wigdes Sjöman Zacharias Österling från Ween med Jungfrun Anna Lena Lorentzson e(f.ene) från Ween, M: R:. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 3/3 Wigda. 1826
Januari 3., Wigdes Enkoman Zacharias Österling på Ween med Enkefrun Catarina Hedbärg från Hede i Tölö.

66 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make.

67 Bo Herlin (http://familj.herlin.se/), http://familj.herlin.se/tree.php?tree=140:1&maxdec=1. [Först kommer föräldrarna:]
Torsten Wullt
1877 02 19 - 1960 11 01
Maria Hedberg
1883 07 05 - 1963 11 04

[Sedan personen:]
Träd nr 140:1
Kerstin Maria Wullt
"Tetti"
född: 1904 02 28
födelseort: Helsingborg, Sweden

[Vem som ansvarar:]
trädkramare: bo@herlin.se

[maken:]
Knut Harald Gudmundsson Bergstrand
[samt sist barnen:]
Lars Bergstrand 1944 01 10 - 19XX
Ulla Bergstrand 1928 09 14 - 1963 12 04
Klas Nils Torsten G:son Bergstrand 1925 09 12 - 2001
Sassa Kerstin Knutsdotter Bergstrand 1932 04 14


. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), (Inga namn- eller adressuppgifter)

Död ?/11 1960.

Kyrkobokförd i Maria Hälsingborgs, Helsingborgs kn, Malmöhus län.

(Ingen uppgift om födelseort)

Gift man.
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Maria, Helsingborgs kn, Skåne län
Filborna, Helsingborgs kn, Skåne län

Källor:
DOR 52-60
. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1877-02-19Datum avser:f
z
Barnets namn:Thorsten Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:1
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Hilda Augusta Flink ålder/födelseår:20
titel:ort:
z
Faderns namn:Johannes Nilssonort:Strömkarlen 1
titel:handlande
Övrigt:Fadern 36 år.

68 Skånes Demografiska Databas.

69 Bo Herlin (http://familj.herlin.se/). .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000).

70 Skånes Demografiska Databas, Se barnens födelse. .... Göteborgare 1923. Enkel biografisk publikation. .... Ulla Wullt, f. Flensburg, Alingsås, Verkst direktör för Esso i Stockholm. Min mor

71 Göteborgare 1923. .... Skånes Demografiska Databas, Flyttlängd. Skånes Demografiska DatabasFlyttningslängd Kågeröd

Datum:1874-02-23Datum avser:

zNamn: Hilda Augusta FlinckKön: k
Titel: Födelsedatum:
Flyttar från: N WramFlyttar till:Kågeröd 2

Maka/make namn:
z
Antal flyttande: 0
Övrigt:.

72 Bo Herlin (http://familj.herlin.se/), Se make Thorsten Wullt. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), (Inga namn- eller adressuppgifter)

Död 4/11 1963.

Kyrkobokförd i Maria Hälsingborgs, Helsingborgs kn, Malmöhus län.

(Ingen uppgift om födelseort)

Änka (1960).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Maria, Helsingborgs kn, Skåne län
Filborna, Helsingborgs kn, Skåne län

Källor:
DOR 63, UTD 61-67
.

73 Bo Herlin (http://familj.herlin.se/).

74 Bo Herlin (http://familj.herlin.se/), Se fadern.

75 SSK13 ( Svensk Släktkalender ).

76 SAK 35 ( Svensk Adelsskalender ).

77 Elgenstiernas Sv. Adelns Ättartavlor, Rötter.

78 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Hedenberg (von Hedenberg), släkter.

1 Bryggaren Olof Andersson (ej Olofsson) H († 1742) i Sthlm var född i Falun (ej Hedemora). Hans son Anders H (1737-98) blev 1770 hertig Karls livmedikus o 1793 assessor i Collegium medicum (H:s resejournal från hertigens utl resa 1770 i Karol inst:s bibl). Han var g m en dtr till den förmögne bruksägaren A L Lewin på Muskö (Sth) .
.

79 Bo Lindvall o. Håkan Skogsjö, Rötter, Nättidningen: Utredning om Viveka Lindfors anor.

80 Elgenstiernas Sv. Adelns Ättartavlor.

81 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ), 908. Carl Georg, f 1865, d. 1917. G. 1895 11/6 m. *Maria* Elisabeth Hedenbergh, f. 1875 14/3 (Malmö).
Barn:
...
*Gustaf Adolf*...

82 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ).

83 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ), 908. Lars Magnus, f. 1833, grosshandlare, bankdirktör, d. 1905. G. 1861 m. Anna Elisabeth Paulina Gleerup, f. 1841, d. 1910.
Barn:
1) Johan *Wilhelm* Magnus....
2) Carl Georg ...
...
5) *Hilda* Maria Alexandra
... .... Kyrkböcker, Allerum, C:3 4/7 Födda. 1833 30/3, döpt 16/4, V. Auditören J. Westrups och dess Fru Em. Leydesdorfs i Bröda, S. Lars Magnus.
Susc. ... A. S. ...berg i Klockaregården.
Test. Inspekt. P. Nilsson på Kgstp. Stud. H. O. Rihlman, Fru Marie Hammar fr. Pålsjö ... G. Björk fr. Prestegården. .... Kyrkböcker, Allerum, B:3 1/2 Flyttlängder 1847-62. Utfl. 1849
84. 20/11 ,M, ... L. M. Westrup 18.. (10)/4 (16)/4 Allerum, Dufvebolet, Helsingb.
85. 20/11 ,M, Gust (O. N. ) Westrup 1835 29/9 Kattarp, ibim, ibim /* Jag är säker på att detta är Petter Alexander, 1835 är tydligt, han är född i Kattarp, Han flyttar enl husfl. 1849 till Helsingborg */.

84 Moje Biarner, Skånska Biografier (Bokförlaget Scania, 1940), 51. Forkman, *Gunnar* Anders Peter, Kyrkoadjunkt, Malmö
F. i Kävlinge 11.1.93 av kyrkoherden Andreas P. F. o. Nanna Wilhelmina Göthilda Mauritzson. ...
G. m. Wiv (Wivan) Ingrid Westrup, dtr till disponenten Carl Georg W. o. Maria Elisabeth Hedenbergh.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se