Carl Ludewig Hegardt och Rosenlund
Make Carl Ludewig Hegardt 1

    Född: 1727 2
    Döpt: 
     Död: 1765-Okt 1766 3
   Begravd: 


     Far: Josias Hegardt (1683-1762) 4
     Mor: Maria Catharina Lang (Före 1691-1730) 5


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Klädesfabrikör. Han förekom år 1765 i en mantalslängd i , Malmö, Malmöhus län. Han bodde Nr. 378, 4:E Roten år 1765 i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Rosenlund 6

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Händelser

Hon var den 8 Sep 1747 med som vittne på dopet av Tobakspinnaren Hindrich Laurenti (Fremlings) och Ingebor Falcks son Marcus i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
Hon var den 8 Aug 1755 med som vittne på dopet av pastor Isac Winquists och Anna Elisabeth Corvins dotter Johanna Sophia i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
"Fru Rosenlund stod hos" Hon var den 3 Apr 1764 med som vittne på dopet av handelsman Petter Dahls och Christina Morsings son Petter i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn
1 K Carolina Ludovica Hegardt

    Född: 10 Okt 1766 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län
    Döpt: 13 Okt 1766 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 7
     Död: 
   Begravd: 

Gustaf Hegardt och Catharina Morsing
Make Gustaf Hegardt 8

    Född: 25 Jul 1723 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 9
    Döpt: 27 Jul 1723 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 10
     Död: 16-17 Apr 1783 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 11
   Begravd: 25 Apr 1783 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 12


     Far: Peter Hegardt (Omkr 1680-1753)
     Mor: Helena Faxe (1687-1758)


  Äktenskap: 1761

 Annan maka: Helena Margaretha Faxe (1728-1758) 13 - 1755 14

Händelser

Han arbetade som Handlande. Han var den 3 Apr 1764 med som vittne på dopet av handelsman Petter Dahls och Christina Morsings son Petter i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
"Handelsmannen Herr Gustaf Hegardt" Han var den 1 Jul 1772 med som vittne på dopet av hadelsman Peter Dahls och Christina Morsins son Mathias i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
Han var den 16 Aug 1774 med som vittne på dopet av handlanden Peter Dahls och Christina Morsings son Malte i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
Han var den 17 Jun 1781 med som vittne på dopet av dotterdottern Anna Catharina Schiuberg i Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden.
Maka Catharina Morsing 15

    Född: 8 Okt 1740 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 16
    Döpt: 11 Okt 1740 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 15
     Död: 13 Okt 1773 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län
   Begravd: 


     Far: Mathias Morsing (      -1744) 17
     Mor: *Agneta* Rebecka Haak (1720-      ) 18


Händelser

Hon var den 27 Feb 1757 med som vittne på dopet av handelsman Petter Dahls och Hedvig Rebecka Simsons son Jacob i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
"Jungfru Catharina Morsing" Hon var den 4 Mar 1762 med som vittne på dopet av handelsmannen Petter Dahls och Christina Morsings dotter Hedwig Rebecca i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
"Handelsmannen H Gustaf Hegarts fru Catharina Morsing stod hos"


Barn
1 K Mathiana Hegardt

    Född: 3 Mar 1771 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 19
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Hans Peter Schiuberg och Helena Elisabeth Hegardt
Make Hans Peter Schiuberg 20

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han bodde i , Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Handelsman.
Maka Helena Elisabeth Hegardt 21

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Gustaf Hegardt (1723-1783/1783) 8
     Mor: Helena Margaretha Faxe (1728-1758) 13


Händelser

Hon var den 1 Jul 1772 med som vittne på dopet av hadelsman Peter Dahls och Christina Morsins son Mathias i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn
1 K Anna Johanna Schiuberg 22

    Född: 10 Okt 1777 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 23
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 2 K Helena Margareta Schiuberg 24

    Född: 25 Dec 1778 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 25
    Döpt: 
     Död: 1811 26
   Begravd: 
    Make: Cornelius Faxe (1768-1813) 27


3 K Anna Katarina Schiuberg 28

    Född: 16 Jun 1781 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 28
    Döpt: 17 Jun 1781 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 29
     Död: 
   Begravd: 4 M Gustaf Schiuberg 30

    Född: 2 Sep 1786 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 23
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

Jessia Hegardt och Maria Petersdotter
Make Jessia Hegardt 31

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1639 2
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han bodde near Tönder i Schleswig, Danmark. Han arbetade som Bildhuggare. Han bodde Hedegaard i Oster Höjsts Sn, Tender Amt, Holstein, Danmark.
Maka Maria Petersdotter

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Avliden

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 M Avliden

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 M Peter Hegardt 33

    Född: 11 Dec 1638 - Oster Höjsts Sn, Tender Amt, Holstein, Danmark 2
    Döpt: 
     Död: 5 Aug 1711 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden
   Begravd: 
    Maka: Margareta Jörgensdtr Faxe (      -      ) 34Allmänna notiser: Make - Jessia Hegardt

SSK13: Denna vidt utgrenade släkts ättefader var bildhuggaren i byn Hegard i närheten af Töndern i Schleswig Josias Hegardt, d. 1639 g. m. Maria Petersdotter. Af deras tre söner inflyttade yngsta sonen Peter Hegardt d. ä., f. 1638, d. 1711 redan 1655 till Malmö. Hans släktgren, yngsta huvudgrenen, till vilken hörde adl. o. frih. ätterna von Hegardt, är numera utdöda.


Allmänna notiser för barn - Avliden

SSK13: Af de båda äldre sönerna blef den äldsta fader till Josias Hegardt, f. 1672, d. 1727, som inflyttade till Sverige och blev stamfader för den äldsta huvudgrenen. Hans ädre son Peter Josias, f. 1704, d. 1786 såsom rådman och handlande i Uddevalla, inflyttade omkr. år 1730 till Sverige och blev gift 1734 med Torborg Brun, f. 1703, d. 1783.


Allmänna notiser för barn - Avliden

SSK13: Andre sonen i ordningen till Josias Hegardt (d. 1639) blef fader till Peter Hegardt d. y. f. omkr. 1680.


Johan Hegardt och Anna Brita Lohman
Make Johan Hegardt 35

    Född: 1712 2
    Döpt: 
     Död: 29 Jun 1753 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 36
   Begravd: 2 Jul 1753 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 37


     Far: Josias Hegardt (1683-1762) 4
     Mor: Maria Catharina Lang (Före 1691-1730) 5


  Äktenskap: 9 Jul 1739 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 38

 Annan maka: Christina Wejer (1723-1752) 39 - 28 Apr 1741 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 38

 Annan maka: Catharina Elisabeth Faxe (1722-1776) 13 - 1752 40

Händelser

Han bodde i , Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Klädesfabrikör. Han var den 18 Maj 1752 med som vittne på dopet av handelsmannen Petter Dahls och Hedvig Simsons dotter Hedvig i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
"Fabriqueuren herr Johan Hegardt"
Maka Anna Brita Lohman

    Född: 1723
    Döpt: 14 Mar 1723 - Helsingborg, Malmöhus län 41
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Lucas Lohman (      -      )
     Mor: 


Äktenskapshändelser

Det lystes för dem den 24 Jun 1739 i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn


Johan Hegardt och Christina Wejer
Make Johan Hegardt 35

    Född: 1712 2
    Döpt: 
     Död: 29 Jun 1753 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 36
   Begravd: 2 Jul 1753 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 42


     Far: Josias Hegardt (1683-1762) 4
     Mor: Maria Catharina Lang (Före 1691-1730) 5


  Äktenskap: 28 Apr 1741 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 38

 Annan maka: Anna Brita Lohman (1723-      ) - 9 Jul 1739 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 38

 Annan maka: Catharina Elisabeth Faxe (1722-1776) 13 - 1752 40

Händelser

Han bodde i , Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Klädesfabrikör. Han var den 18 Maj 1752 med som vittne på dopet av handelsmannen Petter Dahls och Hedvig Simsons dotter Hedvig i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
"Fabriqueuren herr Johan Hegardt"
Maka Christina Wejer 39

    Född: 3 Dec 1723 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 43
    Döpt: 4 Dec 1723 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län
     Död: 25 Feb 1752 44
   Begravd: 


     Far: Jöran Weijer (1694-1769) 45
     Mor: Anna Maria Faxe (1693-1738) 46


Äktenskapshändelser

Det lystes för dem den 12 Apr 1741 i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn


Josias Hegardt och Maria Catharina Lang
Make Josias Hegardt 4

    Född: 19 Aug 1683 - , Malmö, Malmöhus län 2
    Döpt: 
     Död: 18 Jul 1762 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 2
   Begravd: 


     Far: Peter Hegardt (1638-1711) 33
     Mor: Margareta Jörgensdtr Faxe (      -      ) 34


  Äktenskap: 2 Sep 1710 - , Landskrona, Malmöhus län 47

 Annan maka: Kristina Sofia Bager (1698-1759) 48 - Omkr 1732 - , Malmö, Malmöhus län 49

Händelser

Han bodde mellan 1710 och 1762 i , Malmö, Malmöhus län. Fick burskap burskap, 3 Dec 1710, , Malmö, Malmöhus län. [Noter] Han var den 4 Okt 1711 med som vittne på dopet av kompastor Jacob Sarnows och Anna Elisabeth Strellners dotter Anna Diedrica i Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden.
Han arbetade som Förman för stadens äldste år 1714 i , Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Kyrkoföreståndare i Caroli fsg mellan 1715 och 1762 i Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden. Han arbetade som Riksdagsman för Malmö o. Led. Av SU år 1719. Han arbetade som Anlade en Ylle- o. Klädesfabrik år 1725. Han arbetade som Politieborgmästare den 24 Sep 1726 i , Malmö, Malmöhus län. Han var den 28 Okt 1729 med som vittne på dopet av Stadzsecreterare Wilhelm Flensburgs och Anna Margaretha Ribers son Johan Lorentz i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
Han var den 19 Jun 1750 med som vittne på dopet av handelsman Petter Dahls och Hedvig Rebecca Simsons dotter Anna Christina i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
"Borgmästaren Herr Josias Hegardt" Han var den 4 Mar 1762 med som vittne på dopet av handelsmannen Petter Dahls och Christina Morsings dotter Hedwig Rebecca i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
"Borgmästaren H Josias Hegardt"
Maka Maria Catharina Lang 5

  Alt. namn: Lange
    Född: Före 1 Sep 1691 - , Landskrona, Malmöhus län
    Döpt: 1 Sep 1691 - , Landskrona, Malmöhus län 2
     Död: 21 Jun 1730 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 2
   Begravd: 


     Far: Johan Lang (      -      ) 50
     Mor: Elisabeth Hoelingh (      -      ) 51
Barn
1 M Peter Hegardt 52

    Född: 31 Maj 1711 - , Malmö, Malmöhus län 53
    Döpt: 
     Död: 5 Okt 1769 - Håslöv 54
   Begravd: 
    Maka: Anna Aquilonius (1708-1755) 55
   Äktensk: 15 Feb 1737 - Håslöv 56


2 M Johan Hegardt 35

    Född: 1712 2
    Döpt: 
     Död: 29 Jun 1753 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 36
   Begravd: 2 Jul 1753 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 57
    Maka: Anna Brita Lohman (1723-      )
   Äktensk: 9 Jul 1739 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 38
    Maka: Christina Wejer (1723-1752) 39
   Äktensk: 28 Apr 1741 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 38
    Maka: Catharina Elisabeth Faxe (1722-1776) 13
   Äktensk: 1752 40


3 M Georg Hegardt 13

    Född: 1714 2
    Döpt: 
     Död: 1757 2
   Begravd: 
    Maka: *Agneta* Rebecka Haak (1720-      ) 18


4 K Catharina Liboria Hegardt 10

    Född: 18 Mar 1723 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 58
    Döpt: 21 Mar 1723 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 10
     Död: 
   Begravd: 5 M Carl Ludewig Hegardt 13

    Född: 1727 2
    Döpt: 
     Död: 1765-Okt 1766 3
   Begravd: 
    Maka: Rosenlund (      -      ) 6
Josias Hegardt
Make Josias Hegardt

    Född: 1672 32
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: ?1 Hegardt (      -      )
     Mor: 


  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Peter Josias Hegardt 59

    Född: 1704 32
    Döpt: 
     Död: 18 Feb 1786 - Uddevalla, Bohuslän 60
   Begravd: 24 Feb 1786 - Uddevalla, Bohuslän 61
    Maka: Torborg Brun (1703-1783) 59
   Äktensk: 5 Nov 1734 - Uddevalla, Bohuslän 62Allmänna notiser: Make - Josias Hegardt

SSK13: Hans (Josias) äldre son Peter Josias, f. 1704, d. 1786 såsom rådman och handlande i Uddevalla, inflyttade omkr. år 1730 till Sverige och blev gift 1734 med Torborg Brun, f. 1703, d. 1783.


Johan Albrecht Leffler och Maria Theresia Hegardt
Make Johan Albrecht Leffler 63

    Född: 1801 64
    Döpt: 
     Död: 1870 64
   Begravd: 


     Far: Anders Leffler (1773-1855) 65
     Mor: Maria Lovisa Brink (1781-1857) 66


  Äktenskap: 1840 67

Händelser

Han arbetade som Stadsmäklare.
Maka Maria Theresia Hegardt 68

    Född: 1818 68
    Döpt: 
     Död: 1907 68
   Begravd: 


Barn
1 M Ernst Christian Leffler 69

    Född: 1852 64
    Döpt: 
     Död: 1909 64
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Emilie Cecilia Dymling (1855-1937) 70


2 M Johan Anders Leffler 71

    Född: 1845 64
    Döpt: 
     Död: 1912 64
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Elisabeth Kristina Dymling (1846-1873) 72
   Äktensk: 1869 67
Martin Hegardt och Liboria von Corswanten
Make Martin Hegardt 73

    Född: 1685 2
    Döpt: 
     Död: 1732 2
   Begravd: 


     Far: Peter Hegardt (1638-1711) 33
     Mor: Margareta Jörgensdtr Faxe (      -      ) 34


  Äktenskap: 

Händelser

Han bodde i , Lund, Malmöhus län. Han arbetade som Eo Professor i kyrkohistoria år 1710 i , Lund, Malmöhus län. Han ägde Källby mölla år 1715-1732. Han arbetade som Professor i Teologi år 1716 i , Lund, Malmöhus län. Han var den 23 Nov 1725 med som vittne på dopet av Carl Papkes och Christina Repplers son Jonas i Lunds Domkyrkoförs, Lund, Malmöhus Län.
Han arbetade som Domprost år 1728.
Maka Liboria von Corswanten 74

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Händelser

Hon var den 30 Dec 1719 med som vittne på dopet av handelsmannen Sebold Herman Simsons och Helena Hwassers son Göran Fredrik i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn
1 M Friherre Peter Fredrik von Hegardt 75

    Född: 1716 2
    Döpt: 
     Död: 1780 2
   Begravd: 

Lars Laurén och Sofia Birgitta Hegardt
Make Lars Laurén 76

    Född: 14 Nov 1731 - Skanör, Malmöhus Län 77
    Döpt: 
     Död: 25 Mar 1808 - Håslöv 77
   Begravd: 
  Äktenskap: 26 Feb 1772 - Håslöv 56Maka Sofia Birgitta Hegardt 78

    Född: 24 Mar 1740 - Håslöv 77
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Peter Hegardt (1711-1769) 52
     Mor: Anna Aquilonius (1708-1755) 55


Händelser

Hon var den 10 Dec 1754 med som vittne på dopet av Compastoren Sven Munthes och Ingri Greta Morsings dotter (namn ej angivet) i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn
1 K Catharina Magdalena Herlin 79

    Född: 1771 80
    Döpt: 
     Död: 1822 80
   Begravd: 
   Status: Fosterdotter
   Släk.barn-för.: Far: Fosterbarn, Mor: Fosterbarn
    Make: Johan Lovén (1759-1809) 81
   Äktensk: 1793 80
Johan Andreas Tausson och Anna *Christina* Heideman
Make Johan Andreas Tausson 82

    Född: Omkr 1752 83
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 16 Dec 1809 - , Landskrona, Malmöhus län 84

Händelser

Han bodde 17, Kvarteret Gamla Bryggan, Nya Stadens Rote år 1808 i , Landskrona, Malmöhus län. Han arbetade som Bokhållare år 1778. Han arbetade som Handelsman mellan 1806 och 1810. Han bodde Nya Stadens Rote mellan 1806 och 1807 i , Landskrona, Malmöhus län. Han bodde Nr. 13, Nya Stadens Rote år 1778 i , Landskrona, Malmöhus län.
Maka Anna *Christina* Heideman 85

    Född: Mellan 12 Mar 1767 och 12 Mar 1768 86
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

Äktenskapshändelser

Marriage Bann: 26 Nov 1809, , Landskrona, Malmöhus län. [Noter]


Barn
1 M Pehr Otto Tausson 87

    Född: 10 Mar 1810 - , Landskrona, Malmöhus län 88
    Döpt: 12 Mar 1810 - , Landskrona, Malmöhus län 89
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn

Allmänna notiser: Make - *Ulf* Jonas Kjellberg

SSK89: Civilingenjör. G. 27/6 1987 m. *Agneta* Heijel, f. 9/2 1961, Byggnadsingenjör (Mölndal)


Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Fredrik (Freddy) Wærn (1884-      )
     Mor: Jenny Westerholm (1888-      )


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Daniel Adolph Detlof Heijkenskjöld och Sophia Emilia (*Si*) Uggla
Make Daniel Adolph Detlof Heijkenskjöld 90

    Född: 1848 91
    Döpt: 
     Död: 1919
   Begravd: 


     Far: Tor Viktor Henrik Heikenskiöld (1818-1872)
     Mor: Sofia Augusta Lorichs (1825-1868)


  Äktenskap: 1875 92

Händelser

Han arbetade som Sekr. I arméförv.
Maka Sophia Emilia (*Si*) Uggla 93

    Född: 1851 94
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Anders Julius Uggla (      -1857) 95
     Mor: Emelie Sophia Mathilda Bäck (1819-Efter 1878) 96
Barn
1 M Carl Anders Detlof Heikenskiöld 97

    Född: 1876 98
    Döpt: 
     Död: 1943 99
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Signe Söderlund (      -1979)Allmänna notiser: Make - Daniel Adolph Detlof Heijkenskjöld

Befullmäktigat ombud för Knut Bäck vid arvskifte efter Chr. Bäck. (Varför?)


Källor


1 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se fadern. High

2 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

3 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Kyrkböcker, Malmö, Se dotters födelse 10 okt 1766. Fadern stod som afliden vid dopet den 13 oktober. .... Juridiska arkiv, Län, Malmöhus län, mtl 1765.

4 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1 Hegardt, Josias. f 19 aug 1683 i Malmö, d. 18 juli 1762 där (Caroli). Föräldrar: handl o rådmannen Peter H o Margareta Jörgensdtr Faxe. Utbildn i handel o manufaktur i utlandet 97-05, förestod faderns handelsrörelse i Malmö, burskap där 3 dec 10, förman för stadens äldste 14, kyrkoförest i Caroli förs 15-62, riksdagsman för Malmö o led av SU 19, anlade en ylle- o klädesfabrik 25, politieborgmästare 24 sept 26. ...

5 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se gifte 1710.

6 Kyrkböcker, Malmö, Se barns födelse 1766.

7 Kyrkböcker, Malmö, Malmö S:t Petri CI:3 1746-1766, födde. D 13 october 1766 Hemmadöptes afl: Fabriceuren Hr Carl Ludewig Hegardts lilla dotter med nomen Carolina Ludovica född 10. Moderns N: Rosenlund
wittnen woro.
Herr Rådman Thrane H Rådman Jöns Rosenlund, Hr Magister Niclas Wulff.
Cancellisten Hr Carl Sommar.
Fru Christina Rosenlund, bar barnet
Fru Anna Brita Myrman stod hos, Jungfru Tollsten och Catrina Rosenlund.
Embetet förrättade Hr Magister Herslov. Barnet föds efter att fadern dött.
H Rådman Jöns Rosenlund och Fru Christina Rosenlund är troligen moderns föräldrar.

8 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se maka HM Faxes far.

9 (födda, döpta, vigda, döda, begravda), Malmö Caroli CI:2. 1723
nr 8: Den 25 Julij. Abends um 10 Uhr, ist Hr Peter Hegardt Kauff: und Handdelsman, von ... ... Helena ein Sohn(lein) zur welt gebohren; so d: 27 ejusd: von M: Bützov ... und Gustaph genannt worden. Die ... sind ...: ... H: M: Wilhelm Faxe in stalle von den .: Assessor Ehrencron. H: Jürgen Weijer ... ... vor Hr Josias Hegardt als Vater... ... ... . Die ...: ... ... Assessorin Anna Aina Ehrencron und das kind trug ... fr: Anna Faxe des Grosmutterer das ....

10 (födda, döpta, vigda, döda, begravda), Se födsel.

11 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... (födda, döpta, vigda, döda, begravda), Malmö Caroli CI:5. 1783
Aprilis
Den 25 ..u.d. Handelsmann Gustaf Hegardt .om Pastore B: E: Crüger b...di.nt, ... ... ... ... zwischen den 16 und 17 ... in ... ... von 60 J.. ..........

12 (födda, döpta, vigda, döda, begravda), Se död.

13 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se fadern.

14 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se fadern CF.

15 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se född.

16 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Petri CI:2. 1740
October
d 11 Christnades Hr: Handelsmannen Morsings barn wid N: Catharina föd d 8 ejusdem.
... N: Agneta Haak
wittnen
Tullförvaltningsman Apellberg, Mr: (Rådman) Flensburg, Inspectoren Nr: Segervall. ...: Rådman Nilssons Fru bar Barnet, Madame Ledebur stod hoos Jungfru Catharina Maria Suel.
.... förättade Hr Magister Corvin.

17 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se dotter Catharinas make Hegardts första makas fader CF.

18 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se dotter Catharinas make Hegardts första makas fader CF. .... (födda, döpta, vigda, döda, begravda), Se dopvittne.

19 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Malmö Caroli församling
1688 - 1908
Datum1771-03-03Datum avserfödelse
ID-nr/Regler10039352/MSA
Barnet
NamnMathianaKönkvinna
Äktenskaplig bördinom äktenskapetAntal födda1
DödföddParitet-
Fadern
NamnGustav Hegardt
Titelhandelsmann
handelsman
Ort


Modern
NamnCatharina Moursing
Titel
Ort
Ålder/födelseår-
Dopvittnen
Övrigt

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Malmö Caroli kyrkoarkiv CI:516 /
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Malmö Stadsarkiv
Läsproblem i förlagaMicrofiche volym nr (ej obligatoriskt)

Källanmärkning
Volymen innehåller:
Övrig information
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur:
OBS! Luckor 1710-1767, 1861-1862, 1867-1868, 1883, 1865-1913.
I Malmö Caroli födelseböcker finns 1747-1765 även anteckningar för Bjärshög och Oxie.

20 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Se dotter HMS. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se hustru HEH's morfar.

21 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se morfar C Faxe. .... Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Se dotter HMS.

22 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Födda i Malmö Caroli
Datum1777-10-10 Datum avserej angivet

Barnets förnamnAnna Johanna efternamn
Dödfödd Könflicka
Antal födda 1Paritet
Äkt. bördinom äktenskapet
Moderns förnamnHelena Elisabeth efternamn Hegardt
titel ort
ålder/födelseår
Faderns förnamnHans Peter efternamnSchiuberg
titel handelsmann handelsman ort
Dopvittnen
Övrigt
SidnummerÅrsnummer
Sida i HflKällaMalmö Caroli CI:5.

23 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS.

24 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se Adolph. .... Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Födda i Malmö Caroli

Datum 1778-12-25 Datum avser ej angivet

Barnets förnamn Helena Margaretha efternamn
Dödfödd Kön flicka
Antal födda 1 Paritet
Äkt. börd inom äktenskapet

--------------------------------------------------------------------------------
Moderns förnamn Helena Elisabeth efternamn Hegardt
titel ort
ålder/födelseår

--------------------------------------------------------------------------------
Faderns förnamn Hans Peter efternamn Schiuberg
titel handelsmann handelsman ort

--------------------------------------------------------------------------------
Dopvittnen
Övrigt
Sidnummer Årsnummer
Sida i Hfl Källa Malmö Caroli CI:5. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se mormors far C Faxe.

25 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), f. 1778. .... Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS.

26 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ). .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

27 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Födda i Malmö Caroli
Datum1768-07-27 Datum avserej angivet

Barnets förnamnCornelius efternamn
Dödfödd Könpojke
Antal födda 1Paritet
Äkt. bördinom äktenskapet
Moderns förnamnAnna Britha efternamn
titel ort
ålder/födelseår
Faderns förnamnLorentz efternamnFaxe
titel kaufmann köpman ort
Dopvittnen
Övrigt
SidnummerÅrsnummer
Sida i HflKällaMalmö Caroli CI:5.

28 (födda, döpta, vigda, döda, begravda), se dop.

29 (födda, döpta, vigda, döda, begravda), Malmö Caroli CI:5 (1768-1797) Bild 750 / sid 141. 1781 Juni
Den 16. das Lebends um halb 9 Uhr würde den
handels-Mann Schiuberg, von Seiner Ehe:Frau ein
Töchterlein gebohren, das den 17. derauf den
und darin den ...... Anna Catharina erhälte.
Gewittern wäre: handelsmann Gustaf Hegardt, des Täu.-
lings Großwater; handelsman Peter Dahl. Run......i..-
Lun........ Mathias Hegardt, handels-Lu.......er Hans
Thomas Niclasson. Das kind träg zur T...., Frau Kat..-
harrin Agneta Hegardt. Frau Helena Margaretha He-
gardt stand bei if. . Jungfer Anna Sophia Faxe, Jung-
fer Agneta Hegardt.
.

30 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Födda i Malmö Caroli
Datum1786-09-02 Datum avserej angivet

Barnets förnamnGustaf efternamn
Dödfödd Könpojke
Antal födda 1Paritet
Äkt. bördinom äktenskapet
Moderns förnamnHelena Elisabeth efternamn Hegardt
titel ort
ålder/födelseår
Faderns förnamnHans Peter efternamnSchiuberg
titel Handelsmann handelsman ort
Dopvittnen
Övrigt
SidnummerÅrsnummer
Sida i HflKällaMalmö Caroli CI:5.

31 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Hegardt. Se son Peter.

32 SSK13 ( Svensk Släktkalender ).

33 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Hegardt (von Hegardt), släkt. Peter H (1638-1711) var enligt egen uppgift (självbiogr "dagbok" hos fil dr E Bager, Malmö) född i den sedan 1700-talet försvunna byn Hegardt eller Hedegaard i Oster Höjsts sn, Tender amt (då i Holstein, nu i Danmark), o yngst av de tre sönerna till en bildhuggare Jessia H (d. 1639). Peter H flyttade 1655 till Malmö, där han senare blev handlande o rådman. I äktenskap med en dtr till prosten Jörgen Faxe (bd 15) blev han far till politieborgmästaren i Malmö Josias H (H 1) o till prof Martin H (1685 -1732), som var kh för sv församl i London 17 10-12 o blev eo prof i kyrkohistoria i Lund 1710 (tilltr 1714), teol prof 1716 o domprost 1728. Karl XII, som 1716-18 hade sitt huvudkvarter i H:s hus i Lund, adlade 1717 hans hustru o barn med namnet v H. Sonen Peter Fredrik v H (1716--80) blev eo assessor i Göta hovrätt 1750, revisionssekreterare 1756 o statssekreterare 1762, uppfördes 1769 två gånger på förslag till riksråd o blev 1771 friherre. 1773-75 representerade han justitiekanslersämbetet vid Gustav III:s räfst med Göta hovrätt. 1759 hade H köpt säteriet Berga i Högsby (Kalm) med underlydande, bl a järnbruket Fågelfors. 1760 fick han privilegium på en masugn vid Lamnehult i Långemåla (Kalm) o anlade så Hornsö masugn i samma sn. H grundade även Fredriksfors bruk i Döderhult (Kalm). Berga med underlydande ärvdes av hans syster o hennes söner av släkten Harmens (s 287). Josias H:s son prosten Peter H (1711-69) i Håslöv (Malm) har gjort lokalhistoriska uppteckningar om sitt pastorat (Håslövs kyrkoarkiv P I: 1, LLA) o om hela Skytts härad (G Sommelius saml, LUB). Yngre broder till honom var klädesfabrikörerna Johan H (1712-53) o Carl Luduig H (1727-66) samt eo rådmannen Georg H (1714-57), alla i Malmö. Denna gren av släkten utdog på manssidan 1837 med en av den sistnämndes söner.

34 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se son Josias, f 1683.

35 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se hustru CE Faxes far. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten H. Se fadern.

36 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... (födda, döpta, vigda, döda, begravda), Malmö Caroli CI:4, sid 44. 1753
Junius d (29) ... 3 (Grhg) ... 19 ... H:. Johan Hegardt Factor an ... ... ... und ... ... ... und war begrob. d 2 Juli ... (Montag) .... ... in Caroli ... .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka Faxes fader CF.

37 (födda, döpta, vigda, döda, begravda), se död.

38 Kyrkböcker, Malmö, se lysning.

39 Kyrkböcker, Malmö, Se lysning med Johan Hegardt.

40 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se brudens far.

41 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make Hegardts 3:e maka Faxes fader CF. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Helsingborgs Stadsförsamling
1687 - 1894
Datum1723-03-14Datum avserdop
ID-nr/Regler9935185/SDD
Barnet
NamnAnna BritaKönkvinna
Äktenskaplig bördinom äktenskapetAntal födda1
DödföddParitet
Fadern
NamnLucas Lohman
Titelpåstinspector rådman
Ort


Modern
Namn
Titel
Ort
Ålder/födelseår
Dopvittnen
Övrigt

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Helsingborgs stadsförsamlings kyrkoarkiv C:2 /
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlagaMicrofiche volym nr (ej obligatoriskt)

Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1710-1751.
Övrig information
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Helsingborgs Stadsförsamling C:1 1688-1709, Helsingborgs Stadsförsamling C:2 1710-1751, Helsingborgs Stadsförsamling C:3 1752-1778, Helsingborgs Stadsförsamling C:4 1779-1797, Helsingborgs Stadsförsamling C:5 1798-1825, Helsingborgs Stadsförsamling C:7 1826-1846, Helsingborgs Stadsförsamling C:9 1847-1861, Helsingborgs Stadsförsamling C:11 1861-1872, Helsingborgs Stadsförsamling C:12 1872-1878, Helsingborgs Stadsförsamling C:13 1879-1883, Helsingborgs Stadsförsamling C:14 1884-1886, Helsingborgs Stadsförsamling C:15 1887-1889, Helsingborgs Stadsförsamling C:16 1890-1893 samt Helsingborgs Stadsförsamling C:17 1894.

42 (födda, döpta, vigda, döda, begravda), se död.

43 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri CI:1. 1723
December
d 4 ... döp hr handelsmannen Jöran Weijers barn vid N: Christina föd d 3 .... Madam N: Anna Maria Faxe. Vittnen = Mag Wilhelm Faxe, ..., Lorichs ...... A... Faxe, ...

44 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make Hegardts 3:e maka Faxes fader CF.

45 Gadd, Mattias, Jöran WEIJER [P255/F152] = Anna Maria FAXE [P244/F144]
Married ?? ??? 1720, cirka.
Jöran WEIJER:
Born ?? ??? 1694
Died ?? ??? 1769
Övertog som handlande sin fars rörelse i Malmö
Anna Maria FAXE:
Born ?? ??? 1693
Died ?? ??? 1738. Hej Mikael
S|kte lite p slkten och fann att vi hade gemensamma r|tter. Bifogar hr en
komplettering till din slkting Jakob Faxe (1659-1725), innefattande faderns
familj samt farfadern.
Lycka till med forskningen!
/Mattias Gadd
PS Den egentlige forskaren bakom denna information r f|r |vrigt min farfars, Helmer Gadds, syssling (och brylling) Carl Ludwig Kiellander (slktskap genom familjen Schartau).

46 Gadd, Mattias, Email maj 98. Anna Maria [P244] = Jöran WEIJER [P255/F152] > [F143]
Married ?? ??? 1720, cirka.
Born ?? ??? 1693
Died ?? ??? 1738.

47 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1 Hegardt, Josias. ... G 1) 2 sept 10 i Landskrona m Maria Catharina Lang, dp 1 sept 91 där, d. 21 juni 30 i Malmö (Caroli), dtr till handl Johan Lang o Elisabeth Hoelingh; ...

48 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se giftermål med Josias Hegardt, trol 32.

49 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1 Hegardt, Josias. ... 2) trol 32 i Malmö m Kristina Sofia Bager, f 12 juli 98 där (St Petri), d. 7 april 59 där (Caroli), dtr till handl Jöns Kristensson B o Margareta Hansdtr Brun.

50 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se dtr Maria C Lang's gifte 1710. .... Berit och Hans Fridh, Möllesving och andra ting i Skåne 1650 - 1750 (Staffanstorps Tryckeri AB 1977), Se Thomas Thomasson Jydes egendom Källby mölla.

51 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se dtr Maria C Lang's gifte 1710.

52 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se far. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:3 s 135.

53 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se namnet.

54 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

55 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:3 s 132. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:3 s 134.

56 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se maken.

57 (födda, döpta, vigda, döda, begravda), se död.

58 (födda, döpta, vigda, döda, begravda), Malmö Caroli C:2. 1723
nr 5: Den 18 Martij Nachmittags ... 51/2 Uhr ist hr: Josiam Hegardt, ..uff. und handelsman .........., von ... ... Maria Catharina, ein Töchters: zür welt gebohren; ... d: 21 ejusd: vom .: Bützov im ... ... und Catharina Liboria genannt worden.
(Die) ... sind ...: Hr Assessor Andreas Schenling, Hr David (Hoden)son Bager und Willhelmus Faxe.
Der ....: ... fr: ... Anna Laurell, Jungfr: Christina Lorich und das ... Jungfr: Baronesse Christin Ellenberg.

59 Kyrkböcker, Uddevalla, se sons födelse 1739.

60 Kyrkböcker, Uddevalla, Uddevalla C:5. 1786
Februarij
24 Herr Rådman ... Petter Hegardt död d 18 (ruf) Sjukdom=... Ålder=82
.

61 Kyrkböcker, Uddevalla, se död.

62 Kyrkböcker, Uddevalla, Uddevalla C:3. 1734
Novembr 5 Herr Petter Josias Heggard, med Jungfru Torborg Brun, Copulerades uti Hr Rådman Jonas Wennerquists huus.

63 Ulla Elgenstierna, SSK50 ( Svensk Släktkalender 1950 ) (1950), 496. 1. Johan Albrecht, f. 1801, stadsmäklare, d. 1870. G. 1840 m. Maria Theresia Hegardt, f. 1818, d. 1907.
Söner:
1) Johan Anders
2) Ernst Christian.

64 Ulla Elgenstierna, SSK50 ( Svensk Släktkalender 1950 ) (1950).

65 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se dotter HAL's make MH. .... Ulla Elgenstierna, SSK50 ( Svensk Släktkalender 1950 ) (1950), 496. Anders (d. y.), f. 1773, stadsmäklare o. skeppsklarerare, d. 1855. G 1799 m. Maria Lovisa Brink f. 1781, d. 1857
Söner: 1) Johan Albrecht
2) Anders
3) Lars August. .... Göteborg Gustavi förs. Döda 1855-60, F:1. 1855 Augusti
6. 10/8. f.d. Stadsmäklaren och skeppsklareraren And. Leffler M. 82 år 26 dagar. Ålderdom. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 103. Anders Leffler
F. i Gbg 1773, d. där 1855. Stadsmäklare och skeppklarerare i Gbg.

66 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se dotter HAL's make MH. .... Göteborg Gustavi förs. Döda 1855-60, F:1. 1857 Juni
2. 8/6. Enkefru Maria Lovisa Leffler f. Brink Enka 2. 75år 5 mån 15 dagar Ålderdom. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 36. Brink, Maria Lovisa
F i Borås 1781, d. i Göteborg 1857. 1799 g.m. stadsmäklaren och skeppsredaren i Göteborg Anders Leffler.

67 Ulla Elgenstierna, SSK50 ( Svensk Släktkalender 1950 ) (1950), Se make.

68 Ulla Elgenstierna, SSK50 ( Svensk Släktkalender 1950 ) (1950), Se make JAL.

69 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se dotter KMML's make CEP. .... Ulla Elgenstierna, SSK50 ( Svensk Släktkalender 1950 ) (1950), Ernst Christian Leffler, f. 1852, rentier, d. 1909. G. 1877 m. Emilie Cecilia Dymling, f. 1855, d. 1937.

70 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se dotter KMML's make CEP. .... Gravstenen, Emelie Leffler
f. Dymling
1855 - 1937.

71 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949). .... Ulla Elgenstierna, SSK50 ( Svensk Släktkalender 1950 ) (1950), 1) Johan Anders L., f. 1845, fil. d:r, d. 1912. G. 1869 m. Elisabeth Kristina Dymling, f. 1846, d. 1873.

72 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se dotter ALTL's make EGF.

73 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten H. Se broder Josias.

74 Berit och Hans Fridh, Möllesving och andra ting i Skåne 1650 - 1750 (Staffanstorps Tryckeri AB 1977), Se Thomas Thomasson Jydes egendom Källby mölla.

75 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten H. Se farbror Josias H.

76 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:3 s 136f.

77 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

78 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:3 s 136.

79 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 747. Catharina Magdalena Herlin, f. 1771, d. 1822. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:3 s 137.

80 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943).

81 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 747. Johan, f. 1759, plantagedirektör, d. 1809. G. 1793 m. Catharina Magdalena Herlin. .... Astrid Lovén, Nio systrar från Lund (Monitorförl 1998), 27 f. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se fadern.

82 Kyrkböcker, Landskrona, Landskrona sfs AI:1 1778 1/4. Nya Stadens Rota, 5:te [kvarteret?]
(13) h. Erik Törlof, 47
Fru Sara Lovisa Tausson, 32
Bokhåll: (h:) Johan Tausson, 26
6:te [kvarteret?]
19. ... h. (.)dd(es) Tausson, 47
h: Johanna Cronholm, 57. .... Kyrkböcker, Landskrona, Landskrona sfs AI:5 1806 2/5. Nya Staden, 1806
- Herr Handelsman Joh: (.): Tauson, 53. .... Kyrkböcker, Landskrona, Landskrona sfs AI:5 1807 3/5. Nya Stadsfsgs Rota
- Herr Handelsman Joh. (A) Tauson, 54. .... Kyrkböcker, Landskrona, Landskrona sfs AI:5 1808. Nya Staden, Kvarteret Gamla Bryggan
8. Hr Handelsman Joh. Tauson, 55
Fru Christina ..., 42. .... Kyrkböcker, Landskrona, Landskrona sfs AI:5 1811. H... Joh Tausson
(Fru) Christina (H)...deman
Son ... Otto, 1810, 10/3.

83 Kyrkböcker, Landskrona, hfl 1778.

84 Kyrkböcker, Landskrona, C:6 Wigda 1791-1812. 1809
19) den 26 Nov: Lystes första gången för Borgaren och handelsmannen herr Johan Andreas Tausson samt Demoiselle Anna Christina Heideman.
Copulerades den 16 Dec.

85 Kyrkböcker, Landskrona, hfl 1808. Se make Joh: Tauson.

86 Kyrkböcker, Landskrona, C:6. 42 år 12 mar 1810.

87 Kyrkböcker, Landskrona, C:6 1791-1813 3/5. 1810
11. den 12 Martii läht herr handelsman Johan And: Tausson med dess Fru Anna Christina Heideman döpa sin Son Pehr Otto född den 10 dito. Susc: Fru Häradshöfdingen Weibull Test: herr häradshöfding Weibull, herr Arrendatoren Peter Otto Tausson, herr handelsman Gustaf Gjörloff, herr stadsfiskalen Peter Borrman, Fru Kiökemeister, Demoiselle Sara Sjökvist. 42 år gammal.

88 Kyrkböcker, Landskrona, hfl 1811 + C:6.

89 Kyrkböcker, Landskrona.

90 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), 389. Hufvudmannens faders farbroders, afl. grukspatronen Thor Viktor Henrik Heijkenskjölds barn (med Sophia Augusta Lorich),
1. Daniel Adolph Detlof, f. 1848; E.o. notarie i Svea Hofrätt; Eg., tillsammans med sina syskon, del i Skinnskattebergs bruk i Westmanland, bor i Stockholm. - Gift 1875 med Sophia Emilia (Si) Uggla, f. 1851.
Deras son, Carl Anders Detlof, f. 1876.
2. Carl Henric Wilhelm, f- 1849; student vid Upsala Universitet.
3. Ernst William Gustaf, f. 1856; bo i Sthm
4. Knut Fredrik, f. 1857. Bo i Sthm
5. Anna Maria, se friherrl. ätten Lagerheim
6. Mathilda Charlotta Alice, f. 1859; bor i Sthm.

91 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se namnet.

92 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877).

93 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se modern.

94 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se mannen.

95 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se fadern. .... Bodil Paulsson, Bodil Paulsson (Disbyt).

96 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), 1014. Sonens, afl. Löjtnanten Anders Julius Ugglas Enka, Emilie *Sophie* Mathilda Bäck. Gift 1844; Enka 1857; Bor i Stockholm.
Hennes Döttrar,
Maria Aurora (Nina), Se adel. ätten Lindecrona.
Sophia Emilia (Si). Se adel. ätten Heijkenskjöld.

97 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se fadern DAD.

98 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se fadern.

99 SAK 86 ( Svensk Adelsskalender ).


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se