Kristoffer Andreas Huldt och Elin Johanna Torell
Make Kristoffer Andreas Huldt
    Född: 19 Jul 1871 - Umeå 1
    Döpt: 
     Död: 14 Jun 1948 - , Stockholm, Stockholms län 2
   Begravd: 


     Far: Herman Christoffer Huldt (1842-1874)
     Mor: Ida Christina Tunell (      -      ) 3


  Äktenskap: 28 Maj 1898 - Brännkyrka, Stockholms län 4

Händelser

Allmänna källor:
Maka Elin Johanna Torell
    Född: 1873 - Stockholm( Adolf Fredrik ) 5
    Döpt: 
     Död: 20 Jan 1929 4
   Begravd: 


     Far: Otto Martin Torell (1828-1900)
     Mor: Anna Elvira Beata Strömberg (1836-      ) 5


Händelser

Hon finns i folkräkningen år 1890 i Brännkyrka, Stockholms län.


Barn


Johan Hult och Barbro *Margareta* Schreil
Make Johan Hult 6

    Född: Okänt
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: 15 Okt 1756 - Kävlinge, Malmöhus Län 7

Händelser

Han arbetade som Vicepastor år 1756.
Maka Barbro *Margareta* Schreil 8

    Född: 1719 - Västra Hoby, Malmöhus län 9
    Döpt: 
     Död: 3 Maj 1791 - Rebbelberga 9
   Begravd: 


     Far: Jöns Henrik Schreil (1687-1733) 10
     Mor: Catharina Widing (Omkr 1692-1768) 11 Annan make: Olof Denell (1701-Före 1754) 12 - Ca 1741 - Västra Hoby, Malmöhus län 13

 Annan make: Carl Fredrik Walkendorff (1730-1808) - 12 Aug 1763 - Kävlinge fsg, Malmöhus Län 14


Barn


Diedrik Gustaf von Porath och Elisabeth Ulrica Hultman
Make Diedrik Gustaf von Porath 15

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Elisabeth Ulrica Hultman 15

    Född: 1788
    Döpt: 
     Död: 1818
   Begravd: 


     Far: Nils Johan Hultman (1758-1815) 16
     Mor: Susanna Catharina Norlin (1763-1844) 17
Barn


Nils Johan Hultman och Susanna Catharina Norlin
Make Nils Johan Hultman 16

    Född: 22 Jan 1758
    Döpt: 
     Död: 6 Feb 1815 18
   Begravd: 
  Äktenskap: 7 Dec 1784 - Skirö 19

Händelser

Han arbetade som kronogogde i Östra härad.
Maka Susanna Catharina Norlin 17

    Född: 23 Apr 1763 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 14 Sep 1844 - Tolja, Skirö 20
   Begravd: 


     Far: Johannes Norlin (1716-1787) 21
     Mor: Ulrica Oxelgren (1736-1810) 22
Barn
1 M Jan Hultman 23

    Född: 24 Apr 1786
    Döpt: 
     Död: 23 Maj 1840 - Lorensnäs, Skirö
   Begravd: 2 K Elisabeth Ulrica Hultman 15

    Född: 1788
    Döpt: 
     Död: 1818
   Begravd: 
    Make: Diedrik Gustaf von Porath (      -      ) 15


3 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser: Maka - Susanna Catharina Norlin

I Fataburen 1931, i art om modern.
Susanna Katarina omtalas som en blid kvinna med mycket enkla vanor. Efter all anledning var hon moderns käraste barn.

I fataburen, moderns ant.
ANTECKNINGAR AF EN SMÅLÄNDSK PRESTFRU. 1784 d. 9 December flyttade war Kära dotter Susanna Cattarina
Norlin bort mäd sin K. Man Nils Jonas Hultman,
Kronobefalnings-man i Östra härad, som hon wigdes wid d. 7 dato, och hade hon mäd sig
så mycke, som ei alt kan upräcknas, men skal i nogaste uptecknas.

Guld: en tiädja af 4 dukater, af pistolättguld; 2 guldringar af en
dukat stycket; 2 öronringar af en dukat; et guldliierta, kostar 5 d. Smt.

Silfioer: l förlägsied om 161/* lod; 6 matsieder om 26 lod; 2 til om
71 2 lod, 11 lödie; 6 tesieder om G lod; en Såckersålla, kostar 13 d. Smt.

Siängt sedan til min kära gudoter Lisa Ulrica Hultman en
guldring; en sockertång och en förlägsied af silfwer.

Koppar: en Kiettel af et lispun; l munckpanna, kostar l
Bix-dal.; l putta, som kostade 3 d. smt.

l stor sop(p)kiättel siänktes til dotern E. U. (Elisabet Ulrika
Hultman) i hemgift.

Mässing: l Kiättel, som kosta 4 d. smt.

Malm: strykejarn.

Ten: 2 flata fat; 6 flata talrickar; l stop; 4 sieder; 6 flata
tal-rickar til; (> jupa af oljoten; l bägare; l siön soppeskål; l nattputta.
(Senare tillägg:) til dotren en bägare.

Jarnsakor: 6 p. Knifwar; l häckla; l p. Karder; 2 strykelod; 2
sisare (små saxar); l stöpt putta; stor stekpanna.

Träsakor: l Kista; l byrå; l syskrin; 6 skålar; l sälla; 6
slef-war; 16 talrickar; 12 skedar; l par wäftrissor; l spinråck; 6
wäf-sieder; 2 bryggekar; l öltnnna; l så; l litet trög; l flor-sigt; l dito
af tagel; l stort Kar ät slå säd uti; l gamalt matskåp; l bra
eke-skåp (Öfverstruket).

Böcker: l bibell; l Catties; l salmbok; l perleskrud; l hushålsbok.

Krettur: 2 Kor; 2 stutar, små; 15 får; l Ko til. 1786: en fole i
3:die året.

Sängkläder: 2 siöna bulstrar, blårandiga, af god wickt; l stor
rö(d)randig långdyna: l dito af blåt ullgarn; l blårandig, linen; l
dito grårandig; l af parkum, rörand ig; 2 mindre örn egotsdyner; l
Kartunstäcke; l flanelstäcke; l grön gietskinsfäll; l wit bra
fårskins-fäll; l ryja; l linet Klutkläde; l ullet dito; l röd fotpose.

Linkläder: 30 al. fin dräll; l p. fina utsydde örnegotp. sämre och mindre; 3 p. läroftslakan; 3 p. grofwa lakan; 3 p. giort
af fin wäf. Så mäd grofwa och granna gick til 10 p. lakan och
Örnegotshufwor til; och handukar, som hon mast samkat af egen wäf
(och) som jag hulpit henne ät samla. 30 al. grof dräll; 2 Kiökshan-
dukar; 6 halfina, halfsletna serwitter; l dus. halfSna; 5 al., 6
sär-witter. (Senare:) Griet til dotren E. U. H. 9 al. dräll af tågegarn; l
par läroftslakan; l säck.

När Sonen Jan Hultman (1804) reste til Lund, så gaf jag honom
10 Kixd. och l p. lakan. (Öfverstruket i handskriften.)

Flämsk och rugg: 6 ragstolar; l hyneswar; 6 flämska har moster
C. O. wäfwi; och 6 hyneswar; l flämst hy ne, som jag wäfwi.

Gångkläder: Brudklädning; 30 al. Cueltyg(?) 6 och 1,/2 daler alnen.
172 d. och 16 öre kostar tyget. Foderläroft, kanfas, fiskeben, silke,
skräddarelön, band, tilhopa löd. Smt. Tilhopa kostar brudklädningen
188 d. Smt. En swart armosinsklädning, som kostade 100 d. Smt,
war giet til jungfruklädning; l bordalurssalopp; l röd
damaskläd-ning af min jungfruråb; l halfsidenströjja; 4 silkeskläden; 4
band-garnadyrer (garnityrer?); l florskläde och mössor; l par silkeswantar;
l Kamlotskiortel: l grå frisanssertut; Brudstubb och tröjja af
Kar-tun; l Koft af Kartunsets; l röd Kamlotskappa.

Men hemagiort är nästan otalit: l wit walmarssertut; l blå
bomuls-klädning; l gul; l fiolät randig; 4 bomulskiortlar och tröjjer dertil; en
rödswart Klädning af ull; l blå; l röd; l grön; förutan alt til häldas- och
wardasklär, oräcknelit; och wäl 12 par skor, och lintyg ock utan räckning.

Til honom: natrock och tröjja af fint Kartun, som kostat 10 m.
al.; brudgummelintyg och twå halflintyg mäd fine Kammerduks-krus
för; l bomulsnatmyssa.

1/a pun fin ull; 8 limar lin af 6 m(arker) limen. När hon flytte
til Slätåckra,1 gaf jag henne 6 h alffina och halfsletna särwitter. 24


Allmänna notiser för barn - Jan Hultman

Från mormoderns ant. i Fataburen
När Sonen Jan Hultman (1804) reste til Lund, så gaf jag honom
10 Kixd. och l p. lakan. (Öfverstruket i handskriften.) 25


Ored Palm och Lovisa Charlotta Humbla
Make Ored Palm 26

    Född: 30 Aug 1836 - Oppmanna 27
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: John Palm (      -      ) 28
     Mor: Bengta Mårtensdotter (      -      ) 28


  Äktenskap: 1874 29

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde i V. Karleby. Han arbetade som Kontraktsprost den 17 Dec 1884 i Harjager.
Maka Lovisa Charlotta Humbla

    Född: 26 Jan 1856 30
    Döpt: 
     Död: 31 Mar 1884 31
   Begravd: 


     Far: Victor Humbla (1812-      ) 32
     Mor: Charlotte Maria Westerström (1821-1884)
Barn
1 K Maria Palm

    Född: 29 Jul 1875 33
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Jenny Martina Palm

    Född: 25 Mar 1877 34
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 M John Victor Ored Palm

    Född: 24 Apr 1878 34
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 K Agnes Palm

    Född: 18 Jul 1879 34
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet5 K Elsa Palm

    Född: 21 Apr 1881 34
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet6 K Karl Yngve Palm

    Född: 13 Aug 1882 34
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Victor Humbla och Charlotte Maria Westerström
Make Victor Humbla 32

    Född: 13 Feb 1812 - , Karlskrona, Blekinge län, Sweden 35
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Adolf Humbla (      -      ) 36
     Mor: Martha Carolina Bergqvist (      -      ) 37


  Äktenskap: 3 Sep 1843 38

Händelser

Han arbetade som Stadskomminister.
Maka Charlotte Maria Westerström

    Född: 10 Dec 1821 39
    Döpt: 
     Död: 24 Jul 1884 40
   Begravd: 


     Far: N. P. Westerström (      -      ) 41
     Mor: Christina Pettersson (      -      ) 41
Barn
1 K Jenny Maria Christina Humbla 31

    Född: 11 Jul 1844 42
    Döpt: 
     Död: 30 Sep 1874 43
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Jacob Deichmann Gleerup (1834-1914)
   Äktensk: 7 Okt 1868 - , Lund, Malmöhus län 44


2 K Wilhelmina Ulrika Humbla 31

    Född: 18 Maj 1846 31
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 M Nils Adolf Humbla

    Född: 29 Mar 1848 31
    Döpt: 
     Död: 17 Jan 1854 31
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 K Hilda Gustafva Humbla

    Född: 16 Feb 1850 31
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet5 K Agnes Ebba Göthilda Humbla 31

    Född: 14 Jan 1852 31
    Döpt: 
     Död: 16 Aug 1853 31
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet6 K Ebba Göthilda Humbla

    Född: 6 Jan 1854 31
    Döpt: 
     Död: 3 Mar 1880 31
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet7 K Lovisa Charlotta Humbla

    Född: 26 Jan 1856 30
    Döpt: 
     Död: 31 Mar 1884 31
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Ored Palm (1836-      ) 26
   Äktensk: 1874 29


8 K Anna Elisabeth Humbla

    Född: 5 Apr 1858 31
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet9 K Clara Beata Emilia Humbla

    Född: 13 Jul 1860 31
    Döpt: 
     Död: 28 Okt 1861 31
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet10 K Bertha Cornelia Humbla

    Född: 30 Apr 1862 31
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
Allmänna notiser: Make - Victor Humbla

Humbla, Victor, född i Karlskrona d. 13 febr 1812; föräldrar: materialförv. vid kongl. örlogsflottan Adolf Humbla och Martha Carolina Bergqvist; student i Lund h.t. 1829; teor. teol. ex. d. 29 april 1837; prakt. teol. ex. d. 17 juni s.å.; ex. sacerd. d. 19 och prestvigd d. 21 juni s.å.; t.f. domkyrkoadjunkt och v. pastor i Lund 1841-52; v. pastors fullmagt d. 23 aug. 1843; 2:dre statskomminister vid Lunds domkyrkoförsamling d. 21 aug. 1850; tilltr. d. 1 maj 1852; predikant vid prestmötet i Lund 1870; medlem af svenska bibelsällskapet; ledamot i styrelsen för Lunds stifts bibelsällskap sedan d. 26 aug. 1872.
Gift d. 3 sept. 1843 med Charlotta Maria Westerström, född d. 10 dex 1821, dotter at kontraktsprosten och kyrkoherden dr N. P. Westerström och Christina Petersson. - Barn: (Jenny Maria Christina, född d. 11 juli 1844, gift 1863 med bokhandlarren Jacob Gleerup, död d. 30 sept. 1874). Wilhelmina Ulrika, född d. 18 maj 1846. - (Nils Adolf, född d. 29 mars 1848, död dö 17 jan 1854). Hilda Gustafva, född d. 16 feb. 1850. - (Agnes Ebba Göthilda, född d. 14 jan. 1852, död d. 16 aug. 1853). -(Ebba Göthilda, född d. 6 1854, död d. 3 mars 1880). - (Lovisa Charlotta, född d. 26 jan 1856, gift 1874 med kyrkoherden i V. Karleby dr Ored Palm, död d. 31 mars 1884). - Anna Elisabeth, född d. 5 april 1858. - (Clara Beata Emilia, född d. 13 juli 1860, död d. 28 okt. 1861). - Bertha Cornelia, född d. 30 april 1862. - Enkling d. 24 juli 1884.
(Tryckta skrifter se Lunds stifts Matrikel 1886)


Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: LevandeAllmänna notiser för barn - Levande

Enl Ulla: Ambassadör i Nigeria, när vi bodde där.
Vem är vem i Sthlm: Chef UD's juridiska byrå 1959, Ambassadör Nigeria 1961.


Jonas Lyström och Christina Hummerstedt
Make Jonas Lyström

    Född: 6 Nov 1743 - Lyåsa, Slätthög Sn 45
    Döpt: 
     Död: 1794 - , Stockholm, Stockholms län 45
   Begravd: 
  Äktenskap: 2 Jun 1771 - Stockholm( Hedvig Eleonora fsg ) 45

Händelser

Han arbetade som Timmerdräng. Han bodde i , Stockholm, Stockholms län.
Maka Christina Hummerstedt

    Född: 1735 46
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn
1 M Erik Lyström

    Född: 16 Okt 1772 - Stockholm( Hedvig Eleonora fsg ) 45
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Hedvig Johanna Vendla Springer (1784-1820)
   Äktensk: 16 Okt 1800 - Stockholm( Hedvig Eleonora fsg ) 45Allmänna notiser: Make - Jonas Lyström

SSK36: Född 1740, arrendator.


Herman Pastoor och Catharina Husberg
Make Herman Pastoor

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Destillator. Han bodde i , Stockholm, Stockholms län.
Maka Catharina Husberg

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Maria Pastoor

    Född: 1711 47
    Döpt: 
     Död: 25 Dec 1772 - Stockholm( Klara fsg ) 48
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Olof Andersson (      -1742) 49
   Äktensk: 13 Maj 1736 - , Stockholm, Stockholms län 45
Johan Gunnar Krüger och Thora Helene Hvalsöe
Make Johan Gunnar Krüger 50

    Född: 15 Dec 1868 - Göteborg , Sweden
    Döpt: 
     Död: 10 Dec 1910 - Odense, Danmark
   Begravd: 


     Far: Joachim Heinrich Krüger (      -      ) 51
     Mor: Susanna Elisabeth Dymling (1825-1895) 51


  Äktenskap: 

Händelser

Han invandrade från Sverige den 1 Feb 1907 till , København, Danmark. Adress 1 Feb 1907: Østerbrogade 82 , 1 tr, , København, Danmark. Adress 1 Maj 1908: Koldinggade 9, 4 tr, , København, Danmark.
Maka Thora Helene Hvalsöe 52

    Född: 9 Nov 1876 53
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Sebold Herman Simson och Helena Hvasser
Make Sebold Herman Simson 54

    Född: Ber 1671 - , , Tyskland 55
    Döpt: 
     Död: 19 Jun 1737 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 55
   Begravd: 22 Jun 1737 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 56
  Äktenskap: 27 Nov 1715 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 57

 Annan maka: Ingeborg Pedersdotter Tinckel (1673-1715) 58 - 18 Okt 1707 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 59

 Annan maka: Hedevigh Planck (1705-1729) 60

Händelser

Han arbetade som handelsman. Det gjordes en bouppteckning efter Sebold Herman Simson den 16 Feb 1741 i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Helena Hvasser 62

    Född: 1696 - , Malmö, Malmöhus län 63
    Döpt: 
     Död: 13 Feb 1720 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 64
   Begravd: 19 Feb 1720 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 65


     Far: Lars Birgeri Hvasser (      -1699) 66
     Mor: Helena Jöransdotter Faxe (1669-1714) 67


Äktenskapshändelser

Det lystes för dem den 6 Nov 1715 i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn
1 K Helena Margareta Simson 68

    Född: 23 Sep 1716 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 68
    Döpt: 24 Sep 1716 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 69
     Död: 
   Begravd: 26 Feb 1717 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 702 M Jonas Lorens Simson 68

    Född: 28 Mar 1718 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 68
    Döpt: 30 Mar 1718 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 71
     Död: 
   Begravd: 16 Mar 1720 723 M Göran Fredrick Simson 73

    Född: 
    Döpt: 30 Dec 1719 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 74
     Död: 
   Begravd: 25 Jan 1720 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 75

Sven Wilhelm Meliander och Anna Hylander
Make Sven Wilhelm Meliander 76

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 11 Maj 1735 - Västra Hoby o Håstad fsg, Malmöhus län 77Maka Anna Hylander 76

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Abraham Hülphers och Kristina Westdahl
Make Abraham Hülphers

    Född: 1704
    Döpt: 
     Död: 1770
   Begravd: 


     Far: Daniel Hülphers (1670-1728)
     Mor: Katarina Torpensis (1676-1745)


  Äktenskap: 1729Maka Kristina Westdahl

    Född: 1711
    Döpt: 
     Död: 1767
   Begravd: 


     Far: Lars Olson Westdahl (      -      )
     Mor: Kristina Wettersten (      -      )
Barn
1 M Abraham Hülphers 78

    Född: 1734
    Döpt: 
     Död: 1798 - Västerås
   Begravd: 
    Maka: Anna Kristina Grave (1740-1804)
   Äktensk: 1761


2 K Maria Hülphers 79

    Född: 1731 80
    Döpt: 
     Död: 1787 81
   Begravd: 
    Make: Sven Eriksson Kullman (      -Före 1768) 82
    Make: Niclas Matzen (1710-1775) 83
   Äktensk: 24 Maj 1768 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 84
Daniel Hülphers och Katarina Torpensis
Make Daniel Hülphers

    Född: 1670
    Döpt: 
     Död: 1728
   Begravd: 


     Far: Johan Hanson Hülphers (1638-1682)
     Mor: Margareta Danielsdotter (1640-1716)


  Äktenskap: 1697Maka Katarina Torpensis

    Född: 1676
    Döpt: 
     Död: 1745
   Begravd: 


     Far: Peter Petrinus Torpensis (1647-1711)
     Mor: Elisabet Maria Angerstein (1653-1732)
Barn
1 M Abraham Hülphers

    Född: 1704
    Döpt: 
     Död: 1770
   Begravd: 
    Maka: Kristina Westdahl (1711-1767)
   Äktensk: 1729
Hans Hülphers
Make Hans Hülphers

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Adress:
Hedemora

Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Johan Hanson Hülphers

    Född: 1638 85
    Döpt: 
     Död: 1682
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Margareta Danielsdotter (1640-1716)Allmänna notiser: Make - Hans Hülphers

Enl. Bäcks släktbok: infyttad 1630 från Holland. Stålsmed i Hedemora


Källor


1 (Rötters porträttfynd - www.genealogi.se/portratt - Bilder och kommentarer av Kristoffer Huldt), Kristoffer Andreas Huldt, född 19 juli 1871 i Umeå, död 14 juni 1948 i Stockholm. Bergsingenjör, ägare av Kolsva järnverk och Trelleborgs Linoleumindustri, vd för Finspångs metallverk, J&C.G. Bolinders mekaniska verkstad m. fl. företag. Son till Herman Ckristoffer Huldt.

2 (Rötters porträttfynd - www.genealogi.se/portratt - Bilder och kommentarer av Kristoffer Huldt).

3 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se son Kristoffer Andreas. High

4 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make.

5 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Se folkräkning.

6 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), SE MAKAN.

7 Skånes Demografiska Databas, Vigda i Kävlinge. Skånes Demografiska databasVigda i Kävlinge
Datum:1756-10-15Datum avser:v
Ospecifiserad ort:Qvidinge
Brudgummens namn:Johannes Hult ort:
titel: vicepastor sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:
Brudens namn:Barbro Margareta Schreil ort:
titel:pastorska, änkiofrusida i Hfl:
civilstånd:ä ålder/födelseår:
Övrigt:.

8 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se fadern
...Om henne (Margareta Schreil) har J C Barfod (Märkvärdigheter rörande skånska adeln, 1925) några lustiga upplysningar. Hon ägde det rusthåll, för vilket Walkendorff red, och "nu i sitt andra änkestånd fattade hon tycke för den välborne ryttaren och beslöt göra honom till sin rusthållare. Sedan han som vice korpral hemkommit från kriget, skaffade hon honom korpralstjänst, innan han med henne fick träda i brudsäng. För att litet taga bonden ur honom, som hon sade vara högst nödvändigt, lät hon honomn lära sig dansa, i sällskap med hennes båda söner av första giftet. Denna undervisning gjorde dock föga verkan på herr korpralen." Barfod meddelar ytterligare att "den ärliga och beskedliga prästänkan har som adelsdame alls icke gjort heder åt sitt stånd och vad värre är, gått osnyggt och besynnerligt klädd. Så minns jag mig en gång ha sett henne spatsera på Lunds marknad uti sidennattrock och tofflor". .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make OD.

9 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

10 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:4 s 328 f. Jöns Henrik Schreil kh 15 i Västra Hoby o Håstad
JHS var f i Fjälkestad 1687 4/3, son av dåv vp, sederm. kh därst. Anders S. och Margareta Jensdotter; gick i Kristianstads skola, student 1706 (Blek. nat. 28/1)...1711 prv...1716 kh i Västra Hoby...avled i VH 1733 25/8
G i Oppmanna 1717 5/5 m Catharina Widing, f därst. o 1692, död i Kävlinge 1768 23/3, "i 77:e året", dotter av kh i Oppmanna, hdsprosten Hans W. och hans 1:a hustru Barbara Opman, i hennes 1:a gifte (g 2 m VH 16)
Barn: Barbro Margareta, f i VH o 1719, f m VH 17 kh Olof Denell
Anders, f i VH 1721 23/6, kh i Ystads St Petri
Metta Christina, dpt i VH 1724 8/5, död i Håstad 1807 6/9
Hans dpt i VH 1726 9/8, se Obef. 1752
Nils, dpt i VH 23/7 1729, Sjm Sk 13121, foderkommissarie under pommerska kriget, död i Sthm Maria Magd., 1781 7/12.

11 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se maken HH
G i Oppmanna 1717 5/5 m Catharina Widing, f därst. o 1692, död i Kävlinge 1768 23/3, "i 77:e året", dotter av kh i Oppmanna, hdsprosten Hans W. och hans 1:a hustru Barbara Opman, i hennes 1:a gifte (g 2 m VH 16).

12 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:4 s 330. Olaus Denell kh i Västra Hoby o Håstad, 17
...bondson från Ö. Göinge, f o. 1701...prv 1729...from 1738 medhj. till kh O Ahlström i Brandstad. Här blev det mycket misshälligheter mellan Ahlström o OD, vilka båda"voro korta för Hufwud". Osämjan kom sig av att OD förlovat sig med dotten i huset Catharina, mot att Ahlström skulle begära honom till vp, men sedan åtrade sig OD, och när han begärde 200 dlr om året i lön, ville ahlström endast ge honom 50. ...Ahlström utvecklade sitt missnöje med OD d å han "såg ut av ögonen som vore han argsint,... och därför befruktade ett gott och roligt umgänge med honom". OD erbjöd sig 1738 att i st f Catharina gifta sig med yngsta dottern Ursula, om Ahlström ville behålla honom med utlovade förmåner... men istället fortsatte grälet i ännu längre o häftigare skrivelser...1740 förflyttades OD till VH, blev kh där 1740...Karakteristiken "en stilla och from man" förefaller misstänkt schablonmässig efter detta...Begrovs i VH 12/5 1754, "i 54:e året".
G i VH o. 1741 m Barbro Margareta Schreil, f därst. o 1719, död i Rebbelberga 1791 3/5, "72 år"bouppt. Bjäre s. å. 15/10, dotter av V 15, i hennes 1:a gifte. ( g. 2:o m. Obef. 1745 Johan Hult, 3:o i Kävlinge 1763 12/8 m. korpralen, sederm. kornetten vid Norra skånska kav.-reg. Carl Fredrik Walkendorff, f. i Fulltofta 1730 28/12, död på Maglö, N. Mällby, 1808 8/8). ...
Barn: Jöns Henrik, f i VH 1742 19/9, begr. därst. 1748 8/7
Achatius, dpt i VH 1744 11/10, begr därst. 1753 30/12
Metta Margareta, f i VH 1747 2/1, begr. dörst 1750 13/6
Jöns Henrik, f i VH 1749 13/8, Sjm Bl 906, fil mag., språkmästare i Lund, sederm. translator i Gbg, död därst. 1814 5/11. Om honom o hans förf. skap se SBL 11 (1945)
Laurentius "Lars", f i VH 1751 9/7, Sjm Bl 907, korpral vid Norra skånska reg., död på sjukhuset Tylots i Finland 1790 3/9.
Catharina, f i VH 1753 8/12, död i Kävlinge 1756 7/6.

13 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se 17. Olaus Denell, make nr 1.

14 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se 17. Olaus Denell, 1:a maken.

15 (Projekt Runeberg), 1913.
Slutligen nämna vi….dotterbarnen Jan Hultman,född den 24 april 1786, student i Lund 1804, död på Lorensnäs i Skirö den 23 maj 1840, hofrättsauskultant och landtbrukare, och Elisabeth Ulrika Hultman, född 1788, död 1818, gift med fanjunkare Diedrik Gustaf von Porath i Alseda.
Efter prostinnans död kom handskriften i hennes dotters
assessorskan Susanna Katarina Hultmans ägo; hon lämnade den i sin
ordning till sin sondotter Elisabet Hultman, gift Wistrand, och af
henne skänktes den 1875 till Nordiska Museet. Till häftets historia
hör slutligen, att det ett par gånger räddats från att klippas sönder
till spolpapper. Habent sua fata libelli!
.

16 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Susanna Catharina... gift 7/12 1784 m kronofogden i Östra härad Nils Johan Hultman.

17 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Susanna Catharina, f 23/4 1763, + 14/9 1844, gift 7/12 1784 m kronofogden i Östra Härad Nils Johan Hultman.

18 (Projekt Runeberg), 1931. ...blev gift med kronofogen i Östra härad, Nils Johan Hultman, f 22 jan 1758 och död 6 feb 1815.

19 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Susanna Catharina... g 7/12 1784 m ...

20 (Projekt Runeberg), 1931. död 14 sep 1844 i Tolja I Skirö.

21 Växjö stifts herdaminnen, Skirö pastorat
13. Johannes Norlin, 1754-87. Son till företr. ... prost 1777, v. preses vid prästmötet 1780. God predikant av den ortodoxa riktningen. Hade ett förmöget hus o ägde flera gårdar i socknen. Ett talande vittnesbörd om familjens burgna ställning är de av hustrun 1751-1810 gjorda anteckn. som publ. av P.G. Vistrand i Fataburen 1911. N. avled den 18 juli 1787.
G.1755 m Ulrica Oxelgren, f 27/1 1736, + 13/2 1810, dotr till kh i Skärstad Magnus Oxelgren. En dugande husmor av gamla stammen, särskilt mycket skicklig i vävning (se Fataburen 1931)
Barn: Christina Elisabet f 24& 1756, g m kh i Kvenneberga Gislo Unnerus
Bengt, f 17/2 1758, kh i Ölmstad
Magnus, f 19/1 1760, + 30/1 1762
Erik, f 4/12 1761, + 30/1 1762
Susanna Catharina, f 23/4 1736, + 14/9 1844, g 7/12 1784 m kronofogden i Östra härad Nils Johan Hullman.
Magnus, f 28/8 1765, + s å
Johanna Ulrica, f 26/3 1767, g m komm. i Åsheda Olof Wikbom
Israel, f 21/7 1769, hemmansägare i Skirö, + 5/2 1833
Sophia Magdalena, f 9/10 1771, + s å
Anna Sara, f 9/10 1771 (tvilling), + 22/2 1772
Anna Brita, f 16/11 1773, + drunknad 14/4 1819
Helena Sophia, f 1775, + 7/10 s å
Eva Maria, f 13/12 1779, + ogift 26/4 1799.

22 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstads pastorat
18. Magnus Oxelgren, 1729-50. Född på Visingsö den 1 nov 1686, son till kh Sveno Magni Oxelgreen och Anna Andersdotter Kylandra. Skol. På Visingsö 1694, stud. i Lund (Jönk. Nation) 1703, reste därifrån vid fiendens infall 1709, nådårspredikant o vik. Lektor på Visingsö 1711-13, disp. I Lund 1714, stud. i Uppsala 1717,orerade där s.å., prv i Uppsala 18/6 1718 … andre notarie i prästeståndet vid riksdagen 1720,… kh Visingsö 1729, prost 1743… Död den 21 maj 1750.
…Rogberg kallade honom en "mångkunnig, grundlärd, gudfruktig och uppbyggelig man." …Avhållen av sina elever…
Gift 7/2 1723 med Elisabet Rogberg, f 1/5 1702, + 9/6 1765, dotter till kh i Södra Unnaryd Joh. Rogbergius. Barn: Johannes, f 19/9 1724, + s.å.
Anna Christina, f 23/10 1725, gift med kronobefallningsmannen i Tveta, Vista och Mo härader, hovkamreraren Georg Reinhold Liedbeck
Birgitta, f 15/3 1728, g m kh i Björkö Sven Liungh
Elieser, f 22/3 1730, + s.å.
Johannes, f 1/7 1731, + 10/5 1736
Elisabet, f 24/10 1733, g m kh i Älghult Erland Colliander
Ulrica f 27/1 1736, g m kh i Skirö Joh. Norlin
Elieser Magnus, f 16/5 1738, bokhållare i riksbanken, + 29/3 1787
Catharina f 20/10 1740, g m kh i Jönköping Jacob Ekerman
.

23 (Projekt Runeberg), 1931.
Slutligen nämna vi….dotterbarnen Jan Hultman,född den 24 april 1786, student i Lund 1804, död på Lorensnäs i Skirö den 23 maj 1840, hofrättsauskultant och landtbrukare, och Elisabeth Ulrika Hultman, född 1788, död 1818, gift med fanjunkare Diedrik Gustaf von Porath i Alseda.
Efter prostinnans död kom handskriften i hennes dotters
assessorskan Susanna Katarina Hultmans ägo; hon lämnade den i sin
ordning till sin sondotter Elisabet Hultman, gift Wistrand, och af
henne skänktes den 1875 till Nordiska Museet. Till häftets historia
hör slutligen, att det ett par gånger räddats från att klippas sönder
till spolpapper. Habent sua fata libelli!.

24 (Projekt Runeberg), 1931. moderns anteckngar om dotterns utrustning vid giftermålet mm.

25 (Projekt Runeberg), 1931. Ulrica Oxelgrens ant.

26 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not svärfadern VH. .... Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 235. Palm, Ored, född i Oppmanna d. 30 aug 1836; föräldrar: hemmansegaren John Palm och Bengta Mårtensdotter;...Kyrkoherde i V.Karleby d. 16 juni 1873;...ord. kontraktsprost i Harjagers kontrakt d. 17 dec. 1884; tilltr. d. 1 jan 1885;...
Gift d. 25 aug. 1874 med Louisa Charlotta Humbla, född d. 26 jan. 1856, dotter af andre statskomministern i Lund V. Humbla och Charlotta Maria Westerström. - Barn: Maria, född d. 29 juli 1875. - Jenny Martina, född d. 25 mars 1877. - John Victor Ored, född d. 24 april 1878. - Agnes, född d. 18 juli 1879. - Elsa, född d. 21 april 1881. - Karl Yngve, född d. 13 aug. 1882. - Enkling d. 31 mars 1884.
...

27 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), s 235.

28 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 235. se not sonen OP.

29 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not Viktor Humbla.

30 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not fadern VH.

31 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not fadern VH.

32 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), J.D, Gleerup. G 1) 7 okt 63 i Lund m Jenny Maria Christina Humbla, f 11 juli 44 där, d 30 sept 74 där, dtr till stadskomministern Victor H o Charlotte Maria Westerström SBL. .... Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), tryckt i Lund 1886. s. 171, se not.Humbla, Victor, född i Karlskrona d. 13 febr 1812; föräldrar: materialförv. vid kongl. örlogsflottan Adolf Humbla och Martha Carolina Bergqvist; student i Lund h.t. 1829; teor. teol. ex. d. 29 april 1837; prakt. teol. ex. d. 17 juni s.å; ex. sacerd. d. 19 och prestvigd d. 21 juni s.å; t.f. domkyrkoadjunkt och v. pastor i Lund 1841-52; v. pastors fullmagt d. 23 aug. 1843; 2:dre statskomminister vid Lunds domkyrkoförsamling d. 21 aug. 1850; tilltr. d. 1 maj 1852; predikant vid prestmötet i Lund 1870; medlem af svenska bibelsällskapet; ledamot i styrelsen för Lunds stifts bibelsällskap sedan d. 26 aug. 1872.
Gift d. 3 sept. 1843 med Charlotta Maria Westerström, född d. 10 dec 1821, dotter t. kontraktsprosten och kyrkoherden dr N. P. Westerström och Christina Petersson. - Barn: (Jenny Maria Christina, född d. 11 juli 1844, gift 1863 med bokhandlarren Jacob Gleerup, död d. 30 sept. 1874). Wilhelmina Ulrika, född d. 18 maj 1846. - (Nils Adolf, född d. 29 mars 1848, död d 17 jan 1854). Hilda Gustafva, född d. 16 feb. 1850. - (Agnes Ebba Göthilda, född d. 14 jan. 1852, död d. 16 aug. 1853). -(Ebba Göthilda, född d. 6 1854, död d. 3 mars 1880). - (Lovisa Charlotta, född d. 26 jan 1856, gift 1874 med kyrkoherden i V. Karleby dr Ored Palm, död d. 31 mars 1884). - Anna Elisabeth, född d. 5 april 1858. - (Clara Beata Emilia, född d. 13 juli 1860, död d. 28 okt. 1861). - Bertha Cornelia, född d. 30 april 1862. - Enkling d. 24 juli 1884.
(Tryckta skrifter se Lunds stifts Matrikel 1886).

33 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not fadern OP.

34 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se fadern OP.

35 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 171.

36 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not Viktor Humbla, son.

37 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not sonen VH.

38 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se VH.

39 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not maken VH.

40 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se mske VH.

41 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se svärsonen VH.

42 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Jacob C. Gleerup.

43 SSK13. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Jacob D. Gleerup.

44 SSK13. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Jacob D. Gleerup. g. 7 oktober 1863. .... Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not fadern VH, "gift 1863".

45 Bo Lindvall o. Håkan Skogsjö, Rötter, Nättidningen: Utredning om Viveka Lindfors anor.

46 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ).

47 Elgenstiernas Sv. Adelns Ättartavlor.

48 Elgenstiernas Sv. Adelns Ättartavlor, Rötter.

49 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Hedenberg (von Hedenberg), släkter.

1 Bryggaren Olof Andersson (ej Olofsson) H († 1742) i Sthlm var född i Falun (ej Hedemora). Hans son Anders H (1737-98) blev 1770 hertig Karls livmedikus o 1793 assessor i Collegium medicum (H:s resejournal från hertigens utl resa 1770 i Karol inst:s bibl). Han var g m en dtr till den förmögne bruksägaren A L Lewin på Muskö (Sth) .
.

50 Erland Långström, Göteborgs Högre Latinläroverks Studenter 1883-1939 (1952, Elanders tryckeri), s 62. 1889
Avd. B
Johan Gunnar Krüger. F. i G 15/12 68 av byggmäst. Joachim Heinrich K. o Susanna Elisabeth Dymling. Stud. i Uppsala 89, i Lund 92. PPr i Uppsala 92. Godsäg. å Norraby. Död i Odense 10/12 10.
Gift m Helene Hvalsöe. Förkortningar:
Dim ex = teologisk dimmissionsexamen
FD = fil. doktor
FK = fil. kandidat
G = Göteborg
GL = Göteborgs högre latinläroverk
GR = " " realläroverk
GVR = " västra realskola
GÖR = " östra "
H = " högskola
h = hösttermin
HÅ = Högskolans årsskrift
JF = Juridisk filosofie examen
JPr = " preliminärexamen
JUD = Juris utriusque doktor
JUK = " " kandidat
JUL = " " licentiat
L = Allmänt läroverk
LL = latinläroverk
LUÅ = Lunds universitets årsskrift
MD = medicine doktor
MK = " kand
ML = " lic.
pv = prästvigd
S = studentförening eller Studentkår (efter 18/2 1907)
s = sommersemester (i Tyskl.)
Stud. = studentexamen
TD = teologie doktor
TF = " fil. ex.
TK = " kand.
TL = " lic.
UUÅ = Uppsala univ. årsskrift
v = vårtermin
W = Wintersemester ( i Tyskl)

51 Erland Långström, Göteborgs Högre Latinläroverks Studenter 1883-1939 (1952, Elanders tryckeri), se sonen.

52 Erland Långström, Göteborgs Högre Latinläroverks Studenter 1883-1939 (1952, Elanders tryckeri), se maken. .... (http://www.politietsregisterblade.dk/), se föddes.

53 (http://www.politietsregisterblade.dk/), Registerblad 2216 (Unikt id:2314617). Oplysninger om registerbladet
Udfyldelsesdato: 1-2-1907
Personer
Hovedperson
Johan Gunnar Krüger , 15-12-1868 , Sverige, Göteborg
Stillinger: Godsejer
Ægtefælle
Thora Helene Krüger (født Hvalsøe) , 9-11-1876 , København
Adresser
1-2-1907: Fra Sverige til Østerbrogade 82 , 1.
1-5-1908: Koldinggade 9 , 4.

54 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se hustru Hvassers faders namn.

55 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se begravning.

56 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri FI:2 (1728-1788) Bild 550 / sid 99. 1737
d 22 Junij
Af S. Gatan Handelsman herr Sebeoldt Her-
man Siemson barnafödd i ....... Re.infeldt
i Tyskland .i.k.. 5 Junij .... .i..ig .... död
d 19 Junii ....... ............ i S:t Peders
Kyrka med ................
66 åhr gl:
.

57 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se hustru Hvassers faders namn. .... Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se hustru Helena Hvassers begr. .... Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri EI:1 (1698-1739) Bild 800 / sid 76. 1715, Novemb.
d. 6. lystes för Handelsmannen
Sebold Herman Simson och Jungf
Helena Hvasser. ...
A:o 1715 d. 27. Novemb.
copulerades (Hvidstående)
Personer af Präposito.
Brudstolen är betalt
till kyrkio... Holm
med 4 ....

58 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se giftermål 1707.

59 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri EI:1 (1698-1739) Bild 390 / sid 35. 1707, September
d. 1. lystes för Handelsmannen Sebold
Herman Simsen, och J: Ingeborg Persd:
Tinkel för (Herr) caverar Ernst Stein
A:o 1707 d. 18. oct. copulerades
Handelsmannen Sebold Herman Sim-
sen och J: Ingeborg Persdotter
Tinkel, af Präposito. Brudstolen
är betalt till kyrkio... ...

60 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se begr.

61 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se Hedevighs begravning.

62 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se faders namn.

63 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se faders namn. .... Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, se begr.

64 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, se begr.

65 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri FI:1 (1698-1728) Bild 1440 / sid 275. 1720
d. 19. Feb. begrofs Handelsmannens Sebolt
Herman Simsons Hustru, Helena Hwasser i
S: Petri Kyrka. Barnfödd i Malmö af Heder-
liga föräldrar, fadren Handelsmannen H Lars
Hwas och modren Mad. Helena Faxe. dödd
d. 13. feb, i innewarande åhr, sedan Hon lefwat
i werlden 24 åhr 5 .: Embetet förrättade Probsten
... ............... 1 onsdagen.

66 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Tryckt litteratur Sjöström:5 (1682-1832) Bild 53 / sid 43. 44. Lars Birgeri Hvass, son af råd- och handelsmannen Börje Larsson H. och Petronella Larsdotter ; f. i Trelleborg ; handlande i Malmö och vann som sådan burskap 13 juni 1696; † därstädes och begrofs 13 juni 1699.
Kallade sig sedermera liksom sina efterkommande Hvasser. Var, oaktadt han hade samma förnamn, broder till följande [45]. Föräldrarne hade bott i Malmö, men voro aflidna år 1693.
-- Gift 1693 med Helena Göransdotter Faxe (f. i Skabersjö 1669; omgift 1702 med handl. Albrecht Nerman; † 1714). syster till 262.
Söner:
Börje (f. 1695; auditör vid öfverste Horns reg; hfdg i Vikornas domsaga; afsked 1770; † 1779);
Jöran (f. 1697; gift i Malmö 1720 med madame Maria Wasonia; † i Malmö som stadsmäklare 1729)
och Lars (621).
Döttrar:
Petronella (f. 1694; gift 1713 med handl. David Christensen från Ystad och moder till 946) och
Helena (f. 1696; gift med handl. i Malmö, tysken Sebold Herman Simson; † 1720).

67 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se makes Hvassers namn.

68 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dop.

69 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri CI:1 (1698-1729) Bild 1850 / sid 367. 1716, September
d 24. Christnades Handelsmannens Herman
Sebold Simsons barn wid N: Helena
Margareta föd d 23 ejusdaem Moderns
N: Helena Wasser; Wittnen H: Secrete-
ren And: B(ering) Alberdt Nerman,
...ing H.....d, Madam Ingeborg
Hans Neermans bar barnet Madame
Petronella David Christianson från Ystadh
gick hos, Jungfru Anna Stina
Neermans, Embetet förrättade .....

70 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri FI:1 (1698-1728) Bild 1270 / sid 241. 1717
d. 26. feb. begrofs i St. Peders Kyrka Handelsman-
nens Sebold Herman Simsens och Madame Helena
Hwassers dotter, Helena Margaretha, som war (allr)-
(na)st 22 weckor gammal. Embetet förrättade Prob-
sten i ..... om aftonen.

71 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri CI:1 (1698-1729) Bild 2030 / sid 403. 1718 (Mars) el April
d 30 Christnades Handelsmannens Sebol
Herman Simsens barn wid N: Jonas
Lorens föd d: 28 ejusdem, Moderns
N: Helena Hwasser, wittnen H
Hans Neerman. ............ .............,
.. ... ............ .... Madame
M..in.... bar barnet, ....: En...
.... ....å... gick hos, Jungfru
Maria Samsiö. Embetet förrätta-
de H: P... Electrin
.

72 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri FI:1 (1698-1728) Bild 1440 / sid 275. 1720
d. 16. Mart. begrofs Handelsmannens Sebold Herman
Simsons och Madam Sl. Helena Hvassers Son Johan
Lorentz i S:t Peders Kyrka, som lefwat i Werlden 1. Åhr
10. månader och 2 dagar. Embetet förrättade Probsten
kl. 3 efter middagen i tysthet, uthan Predikan och andra
alerst brukerliga ceremonier.

73 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, se begr.

74 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri CI:1 (1698-1729) Bild 2770 / sid 547. 1719 Decemb.
d 30 Döptes Handelsmannens H Sebold
Herman Simsons barn wid N: (tomt)
föd d (tomt) Ejusdem Moderns N: Helena
Wasser Wittnen ....or Eren-
Crona, Rådm: Niels ....: H: Da-
vid Neerman, H: Stiernblads
Fru bar barnet, Professor Hegards Fru
gick hos,
Embetet förträttade Electrin.

75 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri FI:1 (1698-1728) Bild 1430 / sid 273. 1720, Januarius
d: 25: Begrofs I S:te Peders Kyrkia
Handelsmannen Sebold Herman Simsons
och Madame Helena Wassers Son
Göran Fredrick; Har lefwat I wärl-
den 3 weckor, Embetet förrättade
Hr Probsten.
.

76 Kyrkböcker, Västra Hoby & Håstad, Se giftermål 1735.

77 Kyrkböcker, Västra Hoby & Håstad, Via Genline. ... ...ogate d. 11 Maji Copulerades Rådmannen från Lund (Hög)... och (Wäl)... Hr: Sven Wilhelm Meliander med Ädla och (Wäl)...borna (Fru) Anna .ylander. Gifna Gud uti en lyckelig stund.

78 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.). utg. 1901 .... Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 96.

79 Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 96. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.). Av marginellt faktamässigt värde. Kulturhistoriskt rolig o intressant dock. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915). Utdrag ur Gbgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790 .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 104. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda vigda döda.

80 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.).

81 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.). .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 4/5.

82 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 17. .... Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 96.

83 Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1762-1780. .... Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 96f. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 868. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915). .... Maja Kjellin, Kvarteret Kommerserådet i Göteborg (Utg. av Skand. Banken, Gbg 1965), 268, 173. - dess historia fram till våra dagar. .... Göteborgs Domkyrka lysningsbok 1762-1776, E:1. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 födda.

84 Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Änkor omgifta. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844.

85 Bäcks släktträd/familjearkivet.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se