Nils Månsson och Karna Knutsdotter
Make Nils Månsson 1

    Född: 1712 - Böösmöllan, Håstad 2
    Döpt: 
     Död: 5 Jun 1772 - Fladevadsmöllan, Håstad 3
   Begravd: 


     Far: Måns Nilsson (      -      ) 4
     Mor: Anna Mårtensotter (      -      ) 4


  Äktenskap: 9 Jan 1765 5

 Annan maka: Magdalena Rasmusdotter Hartelius (1696-1763) 6 - 19 Sep 1733 3

Händelser

Han bodde Fladewadsmöllan år 1734 i Västra Hoby o Håstad fsg, Malmöhus län.
Maka Karna Knutsdotter 7

    Född: Okänt
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn


Nils Friedrick Zoll och Catharina Christina Knutsson
Make Nils Friedrick Zoll 8

    Född: 11 Aug 1789 - Helsingborg, Malmöhus län 9
    Döpt: 
     Död: 1869 10
   Begravd: 


     Far: *Kilian* Michael Zoll (1742-1809) 11
     Mor: Christina Maria Möller (Omkr 1748-1806) 12


  Äktenskap: 4 Jun 1817 - Skanör, Malmöhus Län 13Maka Catharina Christina Knutsson 14

    Född: 1799 15
    Döpt: 
     Död: 1874 10
   Begravd: 


Barn
1 M Kilian Zoll 16

    Född: 20 Sep 1818 - Hyllie Sn, Skåne 17
    Döpt: 
     Död: 9 Nov 1860 - Laholm, Halland 17
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Henriette Gustava Horn af Rantzien (      -      ) 18
   Äktensk: 1858 17
Nils Johan Knutsson och Kirstina Månsdotter
Make Nils Johan Knutsson

    Född: 8 Jan 1846 - Ystad, Herresta hd, Malmöhus län
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: 8 Mar 1868 - Stora Köpinge, Malmöhus länMaka Kirstina Månsdotter

    Född: 28 Apr 1836 - Ropingsberg, Stora Köpinge, Malmöhus, Sn
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn

Allmänna notiser: Maka - Kirstina Månsdotter

!BIRTH: Stora Köpinge parish register FHL #147364. Chris date not given.
AKA: Kirsti. Appears she used name of Månsdr. instead of Murberg.
MARR: Date appears on St. Köpinge c.s. 1868-75 FHL #498321 page 36 No. 5. It
also states that she moved back to St. Köpinge in 1867 from Hedeskoga, which
would mean that they were most likely married in St. Köpinge. Husband moved in
to St.Köpinge in 1868. They move to Löderup 25 Oct 1875. Need to follow up.


Rusthållare Pehr Knutsson och Else Nilsdotter
Make Rusthållare Pehr Knutsson

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Else Nilsdotter

    Född: 1793
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Måns J. Hartelius 20

    Född: 25 Jan 1830 - Strövelstorp, Skåne 21
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Maria Pehrsdotter (1828-      ) 20
   Äktensk: 24 Mar 1860 - Farhult fsg, Malmöhus län 23
Jöns Jacobsson Tönning och Anna Mätta Koch
Make Jöns Jacobsson Tönning 24

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Handlande i , Landskrona, Malmöhus län.
Maka Anna Mätta Koch 24

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 7 Apr 1807 25
   Begravd: 


Barn
1 K Anna Catharina Tönning 26

    Född: Ca 1750 25
    Döpt: 
     Död: 21 Nov 1828 - Helsingborg, Malmöhus län 9
  Dödsorsak: ålderdom
   Begravd: 
    Make: Isack Meisner (1742-1800) 27
Claes Christan Löfvall och Christina Benedicta Kock
Make Claes Christan Löfvall 28

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Klockare.
Maka Christina Benedicta Kock 28

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Åke August Löfvall 29

    Född: 29 Nov 1833 - Bösarp fsg, Malmöhus län 30
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
    Maka: Mathilda Elisabeth Hedman (1842-      ) 31
   Äktensk: 8 Maj 1867 32
Johan Christian Kock och Anna Christina Sjöström
Make Johan Christian Kock 33

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

 Annan maka: Gunnela Pehrsdotter (      -      ) 33

Händelser

Han titulerades år 1755 Borgare i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Anna Christina Sjöström 34

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Äktenskapshändelser

Det lystes för dem i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn


*Frans* Henrik Kockum och Laura Lovisa (Louise) von Platen
Make *Frans* Henrik Kockum 35

    Född: 2 Jul 1840 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 36
    Döpt: 
     Död: 18 Feb 1910 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 36
   Begravd: 


     Far: *Frans* Henric Kockum (1802-1875) 37
     Mor: Christina Dorothea (*Jeanna*) Beijer (1805-1875) 38


  Äktenskap: 18 Apr 1877 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 36

Händelser

Han arbetade som Direktör, Företagsledare.
Maka Laura Lovisa (Louise) von Platen 39

    Född: 7 Jul 1851 - Gångvad, Össjö, Kristianstads Län 36
    Döpt: 
     Död: 26 Aug 1920 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 36
   Begravd: 


     Far: Carl Teodor Ernst von Platen (      -      ) 36
     Mor: Margareta Helena Beata Catharina Sjöcrona (1827-      ) 40
Barn

Allmänna notiser: Make - *Frans* Henrik Kockum

Frans K hade grundlig teknisk o ekonomisk utbildning, när han 1861 upptogs i handelshuset F H Kockum i Malmö, där fadern då ännu var den ledande. K placerades först vid kopparverket i Virum, men sedan detta sålts 63, arbetade han på huvudkontoret i Malmö, där han blev faderns närmaste medarbetare. När F H Kockums tobaksfabrik 66 blev aktiebolag, utsågs K o äldste brodern Lorens till disponenter, men K behöll samtidigt sin befattning på huvudkontoret. Ett nytt fabrikskomplex för tobakstillverkningen invigdes 74 med adress Västergatan 58, o dit förlades hela handelshusets centraladministration. I tobaksbolaget efterträddes fadern, som avled 75, av Lorens K som VD. Långvarig lågkonjunktur rådde, o faderns stora förmögenhet var bunden i hans företag, varför delning mellan arvingarna ej kunde ske. Det var därför nödvändigt, att även för Örmo o Kallinge bruk samt manufakturverket i Ronneby bilda ett gemensamt aktiebolag, där släktkretsen innehade aktiestocken. Genom K:s energiska arbete tillkom den första bolagsordningen redan 29 okt s å, så att Kockums jernverks ab från 1 jan 76 kunde överta de tre industrierna. K blev både styrelseordf o VD med säte i Malmö. Det nya bolaget hade länge finansiella svårigheter, genom att bankerna under depressionen var återhållsamma med krediter. K lämnade därför personligen stora försträckningar till bolaget o arbetade oupphörligt på rationaliseringar o förbättringar. Särskilt intresserade honom martinprocessen, eftersom Kallinge arbetade med både tackjärn o skrot som utgångsmaterial. 83 köpte K ett begagnat engelskt tunnplåtvalsverk till Kallinge, som därigenom tredubblade produktionen med oförändrad arbetsstyrka o kunde åstadkomma en glödskalfri plåt av högre kvalitet. Vid Örmo bruk med sina stora skogsarealer började K planera för en sulfitfabrik, varvid järnhanteringen skulle nedläggas o gjuteri- o verkstadsrörelsen flyttas till Kallinge. Trots styrelsens betänksamhet lyckades K 87 genomdriva dessa planer o fick Kockums jernverks ab att med stor andel inträda i Konga ab, som för ändamålet grundades 11 maj 88 med K som VD. Maskiner, bostäder o arbetare med familjer förflyttades med fordon den ca 4 mil långa vägen till Kallinge. Följande år kom sulfitfabriken i gång vid Örmo o vid Kallinge uppfördes gjuteri o mekanisk verkstad för tillverkning av bl a slåttermaskiner. Vid manufakturverket i Ronneby producerades mest förtenta plåtkärl. Men allmänhetens konservativa vanor o utländsk konkurrens hämmade utvecklingen o rörelsen var föga lönande. K satsade därför 90 på ett galvaniseringsverk, där plåtkärlen överdrogs med zink o genast blev en stor artikel. Kort därefter uppstod efterfrågan på emaljerade kärl, som börjat uppmärksammas utomlands. Styrelsen var tveksam, men K lyckades 92 få till stånd ett litet emaljeringsverk efter engelskt mönster. Det igångsattes följande år men var svårare än beräknat att sköta. K engagerade därför hösten 94 den tyske emaljermästaren Albert Vollmer från Pinneberg. Genom honom blev verket framgångsrikt; Vollmer utsågs 96 till disponent, o Kockums emaljerade hushållskärl visades på Malmöutställningen s å. Bolagets utställningspaviljong flyttades därifrån till Kallinge o förvandlades till ett kapell åt bruksfolket (använt till 38). Vid sthlmsutställningen 97 väckte de emaljerade kärlen stor uppmärksamhet. Året därpå lät K uppföra en anläggning i Kallinge för emaljering av gjutna kaminer. I Ronneby medförde framgångarna, att produktionen lades om till enbart emaljerade kärl, o avsättningen inriktades allt mera på export. Snart vann Kockums emaljerverk världsrykte. Kallinge bruks martinugn hade sur infodring o därför problem med fosforhalten. K hade följt utvecklingen utomlands o beslöt 90 att ombygga ugnen för den defosforerande basiska martinprocessen, vilket ledde till en avsevärd produktionsökning o kostnadssänkning. En ny 14 tons basisk martinugn blev klar 08, o metoden blev snart den i Sverige mest använda. K intresserade sig också varmt för hemstaden Malmö, där han liksom fadern var mycket uppskattad o till vars skolor han donerade stora summor. Hans hem utgjorde länge en medelpunkt i stadens societetsliv. Efter K:s frånfälle övertog hans änka skötseln av den stora förmögenheten o blev styrelseordf i Kockums förvaltningsab.
K:s arkiv i MSA. Källor o litt: A Attman, K:verken vid Ronnebyh (1951); T Fogelberg, Suell-K-arkiv (Malmö fornminnesfören. Årsskr 1975); Internat industrilex 1884-85 (1884); K:s emaljerverk, Ronneby (Baltiska ingeniörskongressens industribok, 1914); K:s jernverk, Kallinge (ibid); K:s jernverks ab (Sveriges handel & industri, Malmödelen, 1904); K:s mek verkstads ab, Malmö, 1840-1940, ed C E v Seth (1940); C Sahlin, nekr:er över K i Affärsvärlden 1911 o i Blad för bergshandteringens vänner 1911; Sv industrien 1907, ed C o E Sjögren (1906); Sv industrien 1918- 1919, ed C Sjögren (1918).
Rune Kjellander


*Stig* Paul Lennart Kockum och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Oscar Frithiof Zander och Anna *Ida* Henrica Kockum
Make Oscar Frithiof Zander

    Född: 1829 41
    Döpt: 
     Död: 1891 41
   Begravd: 
  Äktenskap: 8 Okt 1857 41

Händelser

Han arbetade som Öfveringenjör.
Maka Anna *Ida* Henrica Kockum 42

    Född: 9 Jul 1837 41
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Henric Kockum (1801-1858) 43
     Mor: Julia Lundberg (1810-1845)


Händelser

Adress:
Stockholm
Barn


*Christian* Leonard Benedictus Mattsson och Anne Sophie Kockum
Make *Christian* Leonard Benedictus Mattsson 44

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: H J Mattsson (      -      ) 45
     Mor: 


  Äktenskap: 1851 36Maka Anne Sophie Kockum 36

    Född: Omkr 1831 46
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: *Frans* Henric Kockum (1802-1875) 37
     Mor: Christina Dorothea (*Jeanna*) Beijer (1805-1875) 38
Barn
1 K Jeanna Alida Margaretha Mattsson 47

    Född: 25 Dec 1858 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 48
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 2 K Anna Sophia Christina Mattsson 49

    Född: 25 Sep 1860 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 48
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 3 M Hans Jacob Christian Mattsson 50

    Född: 22 Feb 1862 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 48
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 4 K Rudolfina Agneta Maria Mattsson 51

    Född: 6 Maj 1864 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 48
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 5 K Emma Hindrika Mattsson 52

    Född: 12 Maj 1866 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 48
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 6 K Helena Amalia Mattsson 53

    Född: 12 Maj 1866 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 48
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

Johan Daniel Ruhe och Bengta Sofia Kockum
Make Johan Daniel Ruhe 54

    Född: 1791 55
    Döpt: 7 Jul 1791 56
     Död: 1836 55
   Begravd: 


     Far: Nils Johan Ruhe (1754-1827) 57
     Mor: Orsa Nilsson (1765-1813) 58


  Äktenskap: 27 Dec 1816

Händelser

Han arbetade som Färgare. Han bodde i , Malmö, Malmöhus län. Johan har motstridande födelseinformation den 6 Jul 1791. Han har motstridande dödsinformation den 16 Apr 1836.
Maka Bengta Sofia Kockum 59

    Född: 23 Jan 1797 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 60
    Döpt: 
     Död: 1879 55
   Begravd: 


     Far: Christian Peter Kockum (1771-1828) 61
     Mor: Johanna Cecilia Bergh (1768-1846) 62


Händelser

Bengta har motstridande dödsinformation den 24 Mar 1879.


Barn
1 M Christian Peter Ruhe 63

    Född: Före 1830 63
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 M Robert Wilhelm Ruhe 64

    Född: 16 Nov 1830 - , Malmö, Malmöhus län
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Ellen (      -      ) 65
   Äktensk: Ca 1862 - Australien 66Allmänna notiser: Make - Johan Daniel Ruhe

Burskap som färgare i Malmö 1815. 56


Berndt Kockum och Maria Elisabeth Malmros
Make Berndt Kockum 67

    Född: 29 Jun 1788 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 48
    Döpt: 
     Död: 1870 68
   Begravd: 


     Far: Hindric Kockum (1748-1825) 69
     Mor: Gunilla Ruhe (1764-1809) 70


  Äktenskap: 1813 71

Händelser

Han arbetade som Godsägare.
Maka Maria Elisabeth Malmros 72

    Född: 6 Jul 1795 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 73
    Döpt: 
     Död: 1847 74
   Begravd: 


     Far: Per Malmros (1748-1808) 75
     Mor: Helena Bergman (Mellan 1758/1760-      ) 76
Barn
1 M Henrik Wilhelm Kockum 77

    Född: 1815 68
    Döpt: 
     Död: 1873 68
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Gertrud Johanna Olsson (1824-      ) 78


2 M Christian Lorens Kockum 79

    Född: 1826 68
    Döpt: 
     Död: 3 Apr 1893 - Helsingborg, Malmöhus län 80
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Fredrika Lovisa Lundblad (1829-1909) 81
   Äktensk: 26 Aug 1865 - Helsingborg, Malmöhus län 82


3 M Johan Daniel Kockum 83

    Född: 1826 68
    Döpt: 
     Död: 1900 68
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Emma Barck (1828-1871) 84
   Äktensk: 1862 85
Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Carl Georg Westrup (1865-1917)
     Mor: Maria Elisabeth Hedenbergh (1875-      )


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Carl *Frans Henrik* Kockum och Karin Schram
Make Carl *Frans Henrik* Kockum 86

    Född: 9 Okt 1878 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 36
    Döpt: 
     Död: 15 Jul 1941 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 36
   Begravd: 


     Far: Lorens Petter Kockum (1834-1899) 87
     Mor: Augusta Hecker (1840-      ) 36


  Äktenskap: 18 Sep 1909 - Stockholm( Hedvig Eleonora fsg ) 36

Händelser

Han arbetade som Industriman i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Karin Schram 88

    Född: 4 Aug 1886 - Stockholm( Hedvig Eleonora fsg ) 36
    Döpt: 
     Död: 14 Nov 1975 - Malmö( Slottsstaden ), Malmöhus län
   Begravd: 


     Far: Magnus Fredrik Schram (      -      ) 36
     Mor: Alma Beata Christina Dillberg (      -      ) 36
Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - Carl *Frans Henrik* Kockum

Frans Henrik K anställdes 1904 vid Kockums mek verkstads ab i Malmö, samtidigt som civilingenjör Georg Ahlrot blev överingenjör o VD. K placerades snart i administrationen o utsågs 08 till kamrer. Under de närmast följande åren genomfördes en kostnadskrävande strukturomvandling i samband med företagets concentration till hamnen. Intill varvet förvärvades av Malmö stad avsevärda markarealer, på vilka bl a maskin- o järnvägsvagnsverkstäder, gjuteri, smedja o kontorshus anlades. Därtill kom ombyggnad av kajer, kranar o transport-anordningar. 13 skedde överflyttningen till det nya fabriksområdet, o de gamla verkstäderna i Södra förstaden nedlades. Då 1:a världskriget bröt ut, stod Kockums nya an-läggningar rustade o kunde ta emot beställningar både på last- o örlogsfartyg. Bland de senare kan nämnas pansarskeppet Gustaf V. Efter fredsslutet inträdde en högkonjuktur för varvsindustrin, o ny utbyggnad verkställdes skyndsamt. 19 utsågs K till VD jämte Ahlrot o fick allt större möjligheter att påverka utvecklingen av företaget, ekonomiskt o organisatoriskt. Broavdelningen, som legat nere 13-21, erhöll av Järnvägsstyrelsen stora brobeställningar för de norrländska älvarna. 23 förvärvades licens av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG för tillverkning av dieselmotorer, som här kallades Kockum-M A N-motorer. Denna fabrikation krävde ytterligare utvidgning av verkstäderna o anskaffning av åtskillig maskinell utrustning. Dieselmotorn hävdade sig som drivkraft för allt större handelsfartyg. En dieseldriven motorboggievagn, levererad 29 till Varberg-Borås-Herrljunga järnväg, var inledningen till företagets motorvagnstillverkning. 34 började dieselmotorvagnar o lok byggas med motorer enl A/S Frichs i Aarhus system. K blev 36 ensam VD, o Ahlrot kvarstod endast som styrelseordf. Vid Kockums jernverks ab hade K sedan 26 lett styrelsearbetet, men han lämnade nu ordförandeposten för att koncentrera sig på Kockums mek verkstads ab. På några få år genomförde han de största o dyrbaraste förändringarna dittills, som innebar högre teknisk standard, rationellare drift o betydligt ökad leveranskapacitet. Tidigare levererades i genomsnitt 4 stora motorfartyg per år, men 40 var kapaciteten 8 stora fartyg, förutom ubåtar. Genom anläggande av ny stapelbädd med en bredd på 24 m kunde fartyg byggas med upp till 24 000 d w tons lastförmåga. K förbättrade även kontorstekniken, o hans företag var det första i landet, som införde huvudbokföring med hålkortsmaskiner. Vid årskiftet 40-41, då bolaget firade 100-årsjubileum, drog sig K tillbaka p g a försvagad hälsa. Sedan hans inträde i direktionen 12 hade tillverkningsvärdet ökat från c:a 6 miljoner kronor till c:a 25 miljoner. Antalet anställda hade stigit från omkr 1 100 till 2 500. K hade stor del av förtjänsten för rörelsens utveckling, soliditet o höga standard, o han var länge en av landets ledande industrimän. Han var också mycket uppskattad av personalen genom sin vänlighet o humor.
Källor o litt: F H K 60 år (Verkstäderna 1938, nr 8); Handelns o industrins män (1939); K:s i Malmö 100 år (Verkstäderna okt 1940); K:s mek verkstads ab (E v Gegerfelt, Sv storföretag, 1, 1945); K:s mek verkstads ab, Malmö, 1840-1940, ed C E v Seth (1940); Sv industrien 1918-1919, ed C Sjögren (1918); Sveriges handelskal 1939, 1 (1939); SMoK; Vem är vem i Norden (1941). - Nekr i SvD 16 juli 1941. Rune Kjellander


Källor


1 Rudolf Böös, Böös släktpärm (Malmö i Juli 1987), pärmen finns på släktforskarförb. i Gbg, 1 Långg. 20. Där står:
Nils Månsson 21/1
Född: 1712 på Böösmöllan
Död: 1772-06-05 på Fladevadsmöllan, Håstad
Yrke: Möllare, Bostad :Fladevadsmöllan
Föräldrar:Måns Nilsson o h h Anna (Hanna) Mårtensdotter
Vigd 1733-09-19 med Magdalena Rasmusdotter Hartelius, född: 1696-03-07 i Reslöv. Död: 1763-07-04 på Fladevadsmöllan i Håstad. Föräldrar: Klockaren Rasmus Andersson o h h Maria Jönsdotter.
Barn: Jöns 1734-05-20, Nils 1735-07-13, Elna 1737-03-25.
Noterinar: 1733: Dom:p Trinit 16 copulerades unga möllanren Nils Månsson med Änkian Malena Hartelia uti Fladevadsmöllan. 1765: Jan 9 wigdes Nils Månss i Fladevadsmöllan med Pigan Karna Knuts. (Inga barn). 1772: Junius d: 5 dödde och begrovs Fladevadsmöllaren Nils Månsson. 60 år. (Troligen kommer dessa uppgifter från kyrkböcker).
Kommentar: Nils Månsson blev tydligen ägare till Fladevadsmöllan genom giftermål med Magdalena Rasmusdotter få hennes man nr 1 Jöns Olsson, bror till Påhls Olsson, möllare på Håstad avled. Om Jöns Olsson säger kyrkoböckerna:" ren i liffstijden gudfruk. stilla salig och beskedelig man, hwars åhlder war 68 åhr 4 mån och några dagar.
I Nils Månssons syster Bengra Månssons (24/1) bouppteckning 1750 talas om svågern Nils Månsson i Vademöllan. Namnet på möllan har tydligen ändrats närmare det nu gällande Wadmöllan. (Är Bengta syster eller svägerska?! Ma). se även http://welcome.to/boos

2 Rudolf Böös, Böös släktpärm (Malmö i Juli 1987).

3 Rudolf Böös, Böös släktpärm (Malmö i Juli 1987), se namnet.

4 Rudolf Böös, Böös släktpärm (Malmö i Juli 1987), se sonen.

5 Rudolf Böös, Böös släktpärm (Malmö i Juli 1987), se maken.

6 Thornberg, Arne, enl email 7 jun 1998. Magdalena Rasmusdotter Hartelius.
Född 7/3 1696. Död 4/7 1763.
Gm Jöns Olofsson, mjölnare i Wadmöllan, Håstad.


Gift 11/8 1713 enligt avskrifter av Onsjö Härads Vigselböcker. Styrelsemedlem i en släktforskarförening i Billinge, centrala Skåne
Gunnarödsv. 15,Billinge,0413-42096 .... Thornberg, Arne, Adress:. Gunnarödsv. 15,
Billinge,
Tel 0413-42096. .... Rudolf Böös, Böös släktpärm (Malmö i Juli 1987), pärmen finns på släktforskarförb. i Gbg, 1 Långg. 20. Där står:
...Magdalena Rasmusdotter Hartelius, född: 1696-03-07 i Reslöv. Död: 1763-07-04 på Fladevadsmöllan i Håstad. Föräldrar: Klockaren Rasmus Andersson o h h Maria Jönsdotter. .... Thornberg, Arne, Text from a Word-document. Släkten Hartelius (enl SSK 1930).
Äldste kände stamfader var Andreas Lauritzen Hart.Hans tre söner Lars, Rasmus och Wilhelm antog släktnamnet Hartelius (sannolikt av Hartis filius, dvs Harts son). Rasmus Andersson Hartelius . Född ca 1660. Död 18/10 1721 i Reslöv. Klockare i Reslöv under mycket lång tid.
Magdalena Rasmusdotter Hartelius.
Född 7/3 1696. Död 4/7 1763. Gift 11/8 1713 enligt avskrifter av Onsjö Härads Vigselböcker.
Gm Jöns Olofsson, mjölnare i Wadmöllan, Håstad
Ola Jönsson. Född 1717?. Död 23/9 1790, Bögerup
Gm Margareta Danielsdotter Schmeling 1739. (Dotter till legendariske Daniel Schmeling korporal, invandrad från Brandenburg).
Marna (Maria) Olsdotter. Född 6/1 1742, Bögerup
Gm Nils Åkesson på sin 25-årsdag 6/1 1767.
På Gamlegård i Billinge finns bröllopskläderna.
Malena Nilsdotter. Född 22/6 1770 i Bögerup.
(Cecilia) Sissa Nilsdotter. Död 21/6 1838 i Öslöv 14, Bosarp. Född 28/3 1768 i Bögerup. Gm Ola Pehrsson, Rusthållare, Öslöv 14. Gm Nils Larsson, rusthållare.
Bengta Olsdotter. Född 19/9 1804 i Bosarp
...

. Släkten Hartelius (enl SSK 1930). Äldste
Rasmus Andersson Hartelius. Född ca 1660. kände stamfader var Andreas Lauritzen Hart
Död 18/10 1721 i Reslöv. Klockare i Reslöv Hans tre söner Lars, Rasmus och Wilhelm
under mycket lång tid. antog släktnamnet Hartelius (sannolikt av Hartis filius, dvs Harts son).

Magdalena Rasmusdotter Hartelius.
Född 7/3 1696. Död 4/7 1763. Gift 11/8 1713 enligt avskrifter
Gm Jöns Olofsson, mjölnare i Wadmöllan, Håstad. av Onsjö Härads Vigselböcker.Ola Jönsson. Född 1717?. Död 23/9 1790, Bögerup
Gm Margareta Danielsdotter Schmeling 1739. (Dotter till legendariske Daniel Schmeling korporal, invandrad från Brandenburg).


Marna (Maria) Olsdotter. Född 6/1 1742, Bögerup
Gm Nils Åkesson på sin 25-årsdag 6/1 1767.
På Gamlegård i Billinge finns bröllopskläderna.


Malena Nilsdotter. Född 22/6 1770 i Bögerup. (Cecilia) Sissa Nilsdotter. Död 21/6 1838 i Öslöv 14, Bosarp. Född 28/3 1768 i Bögerup. Gm Ola Pehrsson, Rusthållare, Öslöv 14. Gm Nils Larsson, rusthållare.


Bengta Olsdotter. Född 19/9 1804 i Bosarp Anna Nilsdotter. Född 3/10 1800 i Bögerup. (Öslöv 14). Gm Tue Svensson. Gm Ola Sonesson.

Maria Olsdotter. Född 15/3 1833 i Bosarp. Sissela Tuvesdotter. Död 26/3 1875 i Bosarp. Född 25/5 1832 i Lilla Påltorp. Gm Olof (Persson) Hector, husar. Gm Petter S Mauritz.

Maria Hector. Född 5/3 1868 i Bosarp. Anna Mauritz. Född 3/3 1853. Död 29/8 1932. Död 17/10 1932 i Stehag. Gm Ola Pettersson. Gm Johannes Nilsson.

Nils Harald Nilsson. Född 1/8 1896 i Bosarp Nanny Teolina Olsson. Född 8/3 1899 i (Kärrstorp nr 4). Död 27/10 1983 i Farsta. Misterhult. Död 20/2 1984 i Hultseröd. Gm Inga M P Paulsson. Gm Nils Parker Rosberg.

Anders S Nilsson. Född 22/6 1924. Åke Rosberg. Född 13/1 1933 i Hultseröd. Gm Siv I Johannesson. Gm Elsie Johansson.

7 Rudolf Böös, Böös släktpärm (Malmö i Juli 1987), 1765: Jan 9 wigdes Nils Månss i Fladevadsmöllan med Pigan Karna Knuts. (Inga barn).

8 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1789-08-11 Datum avser: f
z
Barnets namn: Nils Friedrick Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: Maria Christina Möller ålder/födelseår: 0
titel: ort:
z
Faderns namn: Zoll ort:
titel: orgenist herr
--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, FamilySearch® International Genealogical Index™ v4.01Sweden
IGI Record
Select record to download - (50 maximum)

Nils Fredric ZOLL
Sex: M

Marriage(s):
Spouse: Catharina Christina KNUTSSON
Marriage: 4 Jun 1817
Skanor, Malmohus, Sweden
Source Information:
Batch number: Dates Source Call No. Type Printout Call No. Type
7619511-1058573 FilmNONE
Sheet:68.

9 Skånes Demografiska Databas.

10 Carl Sjöström, Skånska Nationen i Lund (AD, Tryckt litteratur Lund, 1897), s 288.

11 Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), se Peter von Möller. Släkten Möller från Södra Vram och Allerum med några förgreningar på spinnsidan. .... Skånes Demografiska Databas, Födelsebok Helsingborg. Datum: 1742-04-17 Datum avser: f
Barnets namn: Kilian Michael Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: ålder/födelseår: 0
titel: ort:
z
Faderns namn: Johan Lorentz Zoll ort: hr
titel: organist
--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Vigda i Helsingborgs stadsförsamling. Datum:1777-09-03Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
Brudgummens namn:Killian Zoll ort:
titel: organist hr. sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Maria Christina Möller ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1809-06-12Datum avser:d
z
Den dödes namn:K. Zollort:
titel:orgelnistkön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:68år0mån0veckor0dagar
civilstånd:edödsorsak:okänd sjukdom
z
Anhörigs namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:. .... Carl Sjöström, Skånska Nationen i Lund (AD, Tryckt litteratur Lund, 1897), s 288.

12 Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), se Peter von Möller. .... Skånes Demografiska Databas, Se dotter HMZ. .... Skånes Demografiska Databas, Dödsbok. Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1806-05-03Datum avser:d
z
Den dödes namn:Maria Christina Möllerort:
titel:hustrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:58år0mån0veckor0dagar
civilstånd:gdödsorsak:hektik
z
Anhörigs namn: Zollrelation:ma
titel: organist ort:
Övrigt:.

13 Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, se maken.

14 Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, se vigsel. .... Mästare i svensk konst (Edition vitus AB, Malmö 1951), se sonen KZ.

15 Mästare i svensk konst (Edition vitus AB, Malmö 1951), se sonen Kilian.

16 Mästare i svensk konst (Edition vitus AB, Malmö 1951), 119. Kilian Zoll föddes den 20/9 1818 i Hyllie socken söder om Malmö, dör hans fader Nils Fredrik Zoll, underofficer till yrket, hade sitt boställe. Kilians moder var Catarina Christina Knutsson, dotter till en skeppare i Skanör. Hon var endast 18 år, då hon gifte sig med Nils Fredrik. Sitt förnamn Kilian erhöll deras telning efter farfader, organisten Kilian Zoll. Släkten härstammar förmodligen från Tyskland.
For till Stockholm 1836 o skrev in sig vid Konstakademien. Till Köpenhamn 1845 o stud. I Düsseldorf. Samarbetade med Marcus Larsson.
Blev förälskad och lyckades med Marcus Larssons och 10.000 kr. hjälp gifta sig...
Våren 1858 firades bröllop o Zoll fick till maka fröken Henriette Horn, dotter till översten Henrik Horn af Rantzien. Hösten 1859 for de till svärföräldrarna i Laholm, där de fick en dotter. den 9 nov. 1860 avled han, förmodligen i hjärnfeber.... .... Carl Sjöström, Skånska Nationen i Lund (AD, Tryckt litteratur Lund, 1897), s 288.

17 Mästare i svensk konst (Edition vitus AB, Malmö 1951).

18 Mästare i svensk konst (Edition vitus AB, Malmö 1951), se maken. .... Axel Ejwertz (Bd 1 Kyrka och skola
Bd 2 Land och folk
Utg. av St Knuts gille i Laholm, 1961), s 266. Bildtext:
Mamsell Mariana Charlotta Horn af Rantzien (sittande) och hennes syster, Henrietta Gustava Zoll, nygift maka till konstnären Kilian Zoll. Mariana var den mest verksamma kraften i "frökenskolan"; Euphrosyne Louise höll sig gärna på avstånd både i skolan och nu, när nyvordne svågern oljemålar den förra och sin hustru sommaren 1858. Porträttet äges av arkitekt Hakon Ahlberg, Stockholm.
.

19 Gossläroverket i Helsingborg DIa:1 1708-1821, Gossläroverket i Helsingborg DIa:1 1708.1821 Bild 121/sid 140. 1800
d. 27 Octob Nils Fredric och Johan Lorentz Zoll den förra 9 och den senare 10 år gammal, söner af Organisten Zoll här i staden, blefvo efter anställtd förhör inskrefna i första Classen.

20 Arkiv Digital, databas. hfl A1:14
Måns Hartelius född 1830 25/1 Strövelstorp...
Maria Pehrsdr 1828 20/12 Bjuf af Malmö län ...
I Bu.... af Wäsby W är dem födt barnet Mariana 19/2 1860 i ... Wäsby. Enl hitförda attesten mod... begifwande af baptistisk tro och öfvertygelse
.

21 Demografisk databas för södra Sverige, Se giftermål 1860. .... Kyrkböcker, Strövelstorp.

22 Demografisk databas för södra Sverige, databas. Födda i Strövelstorps fsg 1806-1894
Barnet Måns kön man Inom äktenskapet
Fadern Pehr Knutsson, rusthållare, Bosarp
Modern Else Nilsdotter ålder 37
Dopvittnen: Susc. Åboen Nils Knutsssons Hustru Fredrika Gustafs Dotter i Tranekärr. Test: Mjölnaren Lars Tuwesson i Rysshus. Dr: Pehr Nilsson o Johan Svensson i Bosarp. Pigan Kersti Lars Dotter i Rysshus och Pigan Anna Nils D-r i Bos. Var kommer Måns efternamn Hartelius ifrån? Tog han det för att han tyckte det var snyggt? MH.

23 Demografisk databas för södra Sverige, Farhult E:2 1823-1861. Vigda i Farhults församling
1689 - 1894
Datum Datum avser
1860-03-24 vigsel
Ospecificerad ort
Brudgum Brud
Namn Namn
Måns Hartelius Maria Pehrsdotter
Titel Titel
snickaregesäll piga
Ort Ort
N-r 1 Farhult N-r 1 Farhult
Ålder/födelseår Ålder/födelseår
1830 1837
Civilstånd Civilstånd
ej angivet ej angivet
Sida i husförhörslängden Sida i husförhörslängden

Övrigt
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Farhults kyrkoarkiv E:2 47 /
Förvarande institution
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller:
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Farhult C:1 1689-1783; Farhult C:2 1784-1822; Före 1808 endast vigselbok. Farhult E:2 1823-1861; Slutar 1861-06-21. Även Jonstorp 1823-1861-07-28 ingår. Farhult E:4 1861-1886; Börjar 1861-03-17. Samt Farhult E:5 1887-1894.
.

24 Barbro Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen (CWK Gleerup 1981), Se dotter AC's make IM.

25 Barbro Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen (CWK Gleerup 1981).

26 Skånes Demografiska Databas, Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1828-11-21 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Anna Catharina Meisner ort: Helsingborg
titel: änkefru kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 78 år 0 mån 0 veckor 0 dagar

civilstånd: ä dödsorsak: ålderdom
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:

. .... Kyrkböcker, Landskrona, hfl 1779. se make 1779.

27 Kyrkböcker, Landskrona, AI:1 1782. Norra Roten,
40. herr Rådman Meisner, 41
Fru Anna Tönning, 32
son Jonas Daniel, 7
dito Cla(r)s, 4
D. Botilla, 8
dito Sophia, 3
dito Gustawa, 3/4. .... Barbro Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen (CWK Gleerup 1981), nr 527. Meisner, Isac Erasmi ( Erasmusson )
Skola i Hbg. Disp. i jur. fakulteten. Ausk. i G. H. 1762. Stadsnotarie i Landskrona, tullinspektor i Helsingborg.

Dpt 1742 19/6. S.t. handl. i Helsingborg Erasmus M. och Botilla Sunesson. Död i Hbg 1800 (bpt i Hbg 21/10). Vigd i Landskrona 1772 5/2 m. Anna Catharina Tönningh, f. omkr. 1750, d. i Hbg 1828 21/11, dtr t. handl. i L. Jöns Jacobsson T. och Anna Mätta Koch (d. 1807 7/4).

Barn:
Anna Botilla, f. i Landskrona 1774 8/8, d. i Hbg 1839 4/7, bpt s.å., ogift.
Jonas Daniel, f. i L. 1776 6/1, d. 1859, stadskassör, handl. i Hbg.
Sofia Christina, f. i L. 1780 11/6, d. i Hbg 1813 7/12, bpt 1814, g. m. handl. Pehr Thorsson Obel, f. i Köpenhamn 1782 9/2.
Gustafva, f. i L. 1782 20/1, d. i Hbg 1842 14/12, g. m. auditör Isak Been(bl. 1347).
Catharina Maria, f. i L. 1784 28/10, ogift (1839).
Erasmus, f. i Hbg 1787 25/9, d. 1839 21/1, handlande i Landskrona.
Jöns, f. i Hbg 1792 31/8, bruksbokhållare i Gbg (1839). .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1742-06-19 Datum avser: dop
z
Barnets namn: Isack Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: inom äktenskapet Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: ålder/födelseår: 0
titel: ort:
z
Faderns namn: Erasmi Meisner ort:
titel: handelsman

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:
. .... Skånes Demografiska Databas, döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1800-06-09 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Isaac Meisner ort:
titel: tullinspektor kön: m
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 57 år 0 mån 0 veckor 0 dagar

civilstånd: e dödsorsak: lungsot
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:

.

28 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se son ÅAL.

29 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 206. Löfvall, Åke August, född i Bösarp d. 29 nov. 1833; föräldrar: Claes Christan Löfvall, klockare, och Christina Benedicta Kock; student i Lund h.t. 1853; ..; Kyrkohede i Hjortsberga d. 13 sept. 1872; tilltr. 1873; ...
Gift d. 8 maj 1867 med Mathilda Elisabeth Hedman, född d. 31 dec. 1842, fosterdotter af handlanden i Malmö, R.V.O. Gabriel Hedman. - Barn: Christina Gabriella *Elisabeth*, född d. 5 febr. 1868. - *Henriette* Mathilda Augusta, född d. 7 okt. 1869. - *Åke* Gabriel Christian, född d. 4 april 1872. - Carl August *Gabriel*, född d. 13 maj 1876.

30 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri).

31 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make ÅAL.

32 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make.

33 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, se sons födelse 1755.

34 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se lysning.

35 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 2 Kockum, Frans Henrik, son till K 1, f 2 juli 1840 i Malmö, S:t Petri, d. 18 febr 1910 där, ibid. Elev vid Latinskolan i Malmö, vid Tekn skolan där 3 okt 53-30 maj 56, vid polytekn skolan i Hannover 56, utex där 58, studier vid bergsakad i Freiberg 58-60, i Leoben, Österrike, 60-61, bergsing:ex där 61, ing vid Virums kopparverk 61-63, vice chef vid handelshuset F H Kockums huvudkontor, Malmö, 63-75, disponent o dir i F H Kockums tobaksfabriks ab 19 sept 66-99, VD 99-09 (led av styr 66-09), led av styr för Malmo tekn skola 70-77, VD i o ordf i styr för Kockums jernverks ab 28 dec 75- 09, VD i o led av styr för Mattssonska bryggeriab från 2 okt 79, Sv tändsticksfabriksab 81-09, Skånska litografiska ab från 81, led av Malmö stadsfullm 87-06, av styr för Malmö navigationsskola 88-09, VD i Konga ab 25 juni 88-09, led av styr:erna för Skånska sockerfabriksab från 89, för Kockums mek verkstads ab 90-09 (v ordf där 94-09), Bergverksab Freja 22 nov 97-09, Malmö nya ångfartygsab från 02, Skånes ensk bank från 02, Rederiab Sverige-Tyskland från 05, m fl. High

36 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

37 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1 Kockum, Frans Henric, f 27 sept 1802 i Malmö, S:t Petri, d. 12 febr 1875 där, ibid. Föräldrar: spannmålshandl Lorens K o Anne Sophie Suell. Elev vid handelsinst i Lübeck, bokhållare i handelshuset Frans Suell 22-25, arrenderade F Suells tobaksfabrik, Malmö, 1 aug 25-26, innehade F H Kockums tobaksfabrik 29 mars 26-66 (VD o ordf i styr för F H Kockums tobaksfabriks ab, Malmö, 10 juli 66-73), burskap 27 nov 26, drev tegelbruk i Lomma 27-71, led av Malmö stads äldste 31-50, led av hamndir 39-66, innehade Kockums gjuteri & mek verkstad, Malmo, 40-66 (ordf i styr för Kockums mek verkstads ab 24 aug 66-73), deläg i Malmö ångbåts ab 40-50, innehade Örmo bruk, Södra Sandsjö, Kron, 46-75, deläg i Gällivare malmfält 47-50, deläg i Kallinge bruk, Ronneby, 49-52, ensam ägare från 52, deläg i Landskrona sockerfabrik 51-53, ordf i styr för Skånska sockerfabriks ab 14 juni 53-72, led av dir för tekn elementarskolan i Malmo 53-69, deläg i Manufakturab i Malmö 55-72, i Malmoö mek bomullsväfveri 55-72, i Mattssonska bryggeriet, Malmö, 56-72, innehade Kockums manufakturverk, Ronneby 56-75, deläg i Virums kopparverk, Misterhult, Kalm, 60-63, led av stadsfullm i Malmö 63-66, deläg i Skånska cementab 71-75. Dessutom ägare av Kockums tobaksfabrik, bryggeri o såpfabrik i Åbo o Kockums mek verkstad i Füzes-Abony, Ungern, samt deläg i Malmö franska ångkvarns ab, Tändsticksfabriken Phoenix, Malmö, Benmjöls ab, Malmö, o i Malmö porslinsfabrik. .... Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1802-09-27
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Frans Hinrich
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Lorents
Faderns efternamn Kockum
Faderns titel handelsm.
Faderns ort
Moderns förnamn Anna Sophia
Moderns efternamn Suell
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:5.

38 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 7 juni 29 i Landskrona m Christina Dorothea (Jeanna) Beijer, f 3 dec 05 i Malmö, S:t Petri, d. 8 febr 75 i Malmö, ibid, dtr till stadslakären MD Gottfried B o Agneta Maria Halling.

39 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 18 april 77 i Malmö, S:t Petri, m Laura Lovisa (Louise) v Platen, f 7 juli 51 på Gångvad, Össjö, Krist, d. 26 aug 20 i Malmö, S:t Petri, där till översten Carl Teodor Ernst v P o Margareta Helena Beata Catharina Sjöcrona.

40 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Sveriges Adelskalender 1878, Sjöcrona. *Margarethe* Helena Beata Catharina, f. 1827 Gift 1850 med Öfverste-Löjtnanten vid Skånska Dragonreg:tet, F. d. Adjutanten hos Konung Carl XV, R. S. O., m. m., Carl Theodor Ernst Platen; Eg. o. beb. Rönneholm i Skåne (adr. Malmö).

41 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943).

42 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Kockum. Anna *Ida* Henrica, f. 9/7 1837. G. 8/10 1857 m. distriktschefen o. öfveringenjören, öfverstelöjtnanten i Väg- o. vattenbyggnadskåren Oscar Frithiof Zander, f. 1829, d. 1891 (Stockholm).

43 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Henric (Kockum), f. 1801, godsägare, d. 1858. G. 1834 m. Julia Lundberg, f. 1810, d. 1845. .... Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1801-03-24
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Hinrich
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Christian
Faderns efternamn Kockum
Faderns titel factor
Faderns ort
Moderns förnamn Cecilia
Moderns efternamn Bergh
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö Caroli
Källa Malmö Caroli CI:6.

44 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Även tilltalsnamn. .... Demografisk databas för södra Sverige, Se barnen.

45 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Ur Kockums biografi. K:s dotter Anne Sophie gifte sig 51 med H J Mattssons son Christian (56 jämte K m fl grundare av Mattssonska bryggeriet i Malmö). K blev kompanjon med H J Mattsson o tillsköt 70 000 rdr, varav 20 000 var resterande fordringar. Bruket raffinerade utländskt socker, men på Holmen gjorde K med hjälp av tyskar egna vitbetodlingsförsök. Resultatet blev lyckat, o 53 bildades Skånska sockerfabriks ab av K, H J Mattsson o dennes svärson Justus Tranchell.

46 Demografisk databas för södra Sverige, Se dotter JAMM.

47 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1858-12-25
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Jeanna Alida Margaretha
Barnets efternamn
Barnets kön flicka
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 27
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Christian Leonard Benedictus
Faderns efternamn Mattsson
Faderns titel handlande
Faderns ort N. 346
Moderns förnamn Anna Sophia
Moderns efternamn Kockum
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:7.

48 Demografisk databas för södra Sverige.

49 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1860-09-25
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Anna Sophia Christina
Barnets efternamn
Barnets kön flicka
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 29
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Christian Leonard Benedictus
Faderns efternamn Mattsson
Faderns titel handlande
Faderns ort N. 346
Moderns förnamn Anna Sophia
Moderns efternamn Kockum
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:7.

50 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1862-02-22
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Hans Jacob Christian
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 30
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Christian Leonard Benedictus
Faderns efternamn Mattsson
Faderns titel handlande
Faderns ort N. 346
Moderns förnamn Anna Sophia
Moderns efternamn Kockum
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa MALMÖ S:t PETRI CI:8.

51 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1864-05-06
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Rudolfina Agneta Maria
Barnets efternamn
Barnets kön flicka
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 32
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Christian Leonard Benedictus
Faderns efternamn Mattsson
Faderns titel handlande
Faderns ort N. 346
Moderns förnamn Anna Sophia
Moderns efternamn Kockum
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa MALMÖ S:t Petri CI:8.
Övrigt:
Moderns ålder osäker.

52 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1866-05-12
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Emma Hindrika
Barnets efternamn
Barnets kön flicka
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 35
Antal födda 2
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Christian Leonard Benediktus
Faderns efternamn Mattsson
Faderns titel handlande
Faderns ort 346
Moderns förnamn Agnes Sofia
Moderns efternamn Kockum
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa MALMÖ S:t Petri CI:8.
Övrigt:
hsf. p. 107.

53 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1866-05-12
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Helena Amalia
Barnets efternamn
Barnets kön flicka
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 35
Antal födda 2
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Christian Leonard Benediktus
Faderns efternamn Mattson
Faderns titel handlande
Faderns ort 346
Moderns förnamn Agnes Sofia
Moderns efternamn Kockum
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa MALMÖ S:t Petri CI:8.

54 Bertil Rietz, Singögatan 18, 257 32 Rydebäck. .... Hans Villius, Glimtar från det gamla Malmö (ca 1955), Färgaren i Malmö Johan Daniel Ruhe 1791 - 1836.

55 Hans Villius, Glimtar från det gamla Malmö (ca 1955).

56 Bertil Rietz, Singögatan 18, 257 32 Rydebäck.

57 Importerat från GEDCOM-fil från Erik Ruhe. .... Bertil Rietz, Singögatan 18, 257 32 Rydebäck.

58 Importerat från GEDCOM-fil från Erik Ruhe.

59 Bertil Rietz, Singögatan 18, 257 32 Rydebäck. .... Hans Villius, Glimtar från det gamla Malmö (ca 1955), 207. Släktträd Kockum: Bengta Sofia Kockum 1797 - 1879. G. m. Johan Daniel Ruhe.

60 Hans Villius, Glimtar från det gamla Malmö (ca 1955). .... Bertil Rietz, Singögatan 18, 257 32 Rydebäck. .... Demografisk databas för södra Sverige.

61 Hans Villius, Glimtar från det gamla Malmö (ca 1955), 207. Släktträd Kockum: Garverifabrikör i Malmö Christian Peter Kockum 1771 - 1828. .... Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1771-03-25
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Christian Peter
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Heinrich
Faderns efternamn Kokum
Faderns titel brauer bryggare
Faderns ort
Moderns förnamn Benedicta Sophia
Moderns efternamn Holm
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö Caroli
Källa Malmö Caroli CI:5.

62 Hans Villius, Glimtar från det gamla Malmö (ca 1955), Släktträd Bergh: Johanna Cecilia Bergh 1768 - 1846. G. m Christian Peter Kockum.

63 Ruhe, Erik, Se broder Robert Wilhelm.

64 Ruhe, Erik, Kopia av släktpapper från Erik Ruhe. Robert Ruhe och hans barn.

Robert Wilhelm Ruhe, yngste son till färgerifabrikören Johan Daniel Ruhe och Bengta Sophia Kockum, föddes i Malmö den 16 november 1830. Emigrerade i unga år jämte sin broder Christian Peter till Australien för att där "gräfva guld". Blef gift där, antagligen 1862, med (Ellen) -- -, engelsk australiensiska. Återvände jämte hustrun och fyra barn till Malmö hösten 1872, där de dock stannade blott något öfver ett år. På 1880-talet lämnade han sin familj och har sedan icke afhörts. Med sin hustru Ellen, som 1902 - det sista år man hört från familjen - ännu lefde men var sjuklig, så att hon icke själf kunde skrifva utan uppdrog detta åt sin dotter Helen, hade hon följande barn:
Sophie, född 1863, var 1908 gift med W(all)er Samuel Bra(ssk)ier i Pine Ridge, New South Wales.
John, född 1865, död vid 19 års ålder.
Edith, född 1868, ogift.
Helen (Nelly) född 1870, ogift.
Alice Gabriella född 1874, ogift.
Mary Elisabeth Berta, född 1876
Frank Edward född 1885.

Alla barn, med undantag af John lefde 1908 och bodde i New South Wales, Alison, (Duesn)e Street, Woola(koa).

65 Ruhe, Erik, Se make Robert Ruhe.

66 Ruhe, Erik, Se maken.

67 Demografisk databas för södra Sverige, Malmö Caroli CI:5. Födda i Malmö Caroli
Datum 1788-06-29 Datum avser ej angivet

Barnets förnamn Berend efternamn
Dödfödd Kön pojke
Antal födda 1 Paritet
Äkt. börd inom äktenskapet

Moderns förnamn Gundela efternamn Ruhe
titel ort
ålder/födelseår

Faderns förnamn Hinrich efternamn Kockom
titel factor faktor ort

Dopvittnen
Övrigt
Sidnummer Årsnummer
Sida i Hfl Källa Malmö Caroli CI:5.

. .... SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), 635. 4. Berndt, f. 1788, godsägare, d. 1870. G. 1813 m. Maria Elisabeth Malmros, f. 1795, d. 1847.
Söner:
1) Henrik Wilhelm, f. 1815 ....
2) Johan Daniel, f. 1826 ...
3) Christian Lorens, f. 1826 ...

68 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ).

69 Hans Villius, Glimtar från det gamla Malmö (ca 1955), 207. Släkträd Kockum: Hindric Kockum, 1748 -1825, sämskmakaremästare och rådman i Malmö, ägde Bulltofta, Fredriksberg m fl gårdar. g. m. 1) Bengta Sofia Holm, 2) Gunilla Ruhe. .... Bertil Rietz, Singögatan 18, 257 32 Rydebäck. .... Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ), 469. Henric, f 1748, sämskmakare i Malmö, framstående kommunalman, d 1825.

70 Bertil Rietz, Singögatan 18, 257 32 Rydebäck. .... Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ), Gunilla Ruhe f 1764, d 1809.

71 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), SE make.

72 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Se make BK. .... Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1795-07-06
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Maria Elisabeth
Barnets efternamn
Barnets kön flicka
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 35
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Per
Faderns efternamn Malmros
Faderns titel handelsman
Faderns ort
Moderns förnamn Helena
Moderns efternamn Bergman
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:5.

73 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Se make BK. .... Demografisk databas för södra Sverige.

74 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Se make BK.

75 Demografisk databas för södra Sverige, Se dotter MEM. .... Carlin, Mats, 154. Per Malmros 1748-1808 Handlande Malmö
155* Helena Bergman Malmö
VIII
..
308. Jöran Jacobsson Malmros 1707-1780 Rådman Malmö
309. Catharina Maria Bothe 1727-1828 Malmö. Mats Carlin Research Scientist

Optical Measurement Systems & Data Analysis
SINTEF Electronics & Cybernetics Tel.+47 22 06 79 10
Forskningsveien 1 Fax.+47 22 06 73 50
Box 124 Blindern Email: Mats.Carlin@ecy.sintef.no
N-0314 Oslo, NORWAY http://www.sintef.no/ecy/7210/

76 Demografisk databas för södra Sverige, Se dotter MEM.

77 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Se fadern. .... SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Henrik Wilhelm, f. 1815, stationsinspektor, d. 1873. G. m. Gertrud Johabþnna Olsson, f. 1824, d.
Barn:
Mathilda, f. 1848 ...
Henrik, f. 1853 ....
Wilhelm, f 1854 ...
Eufemia Elisabeth, f 1858 ....
*Gerda* Agnes Isabella, f. 1868 ....

78 Demografisk databas för södra Sverige. .... SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Se make H W Kockum.

79 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Se fadern. .... SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Christian Lorens, f. 1826, handsfabrikör, d. 1893. G. 1855 m. Fredrika Lovisa Lundblad, f. 1829, d. 1909.
Barn: ... .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum:1865-08-26Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Christian Lorens Kockum ort:Helsingborg 200 1/2
titel: handskm.ges. sida i Hfl:
civilstånd:o ålder/födelseår:826
z
Brudens namn:Fredrika Lovisa Lundblad ort:Helsingborg 177
titel:pigasida i Hfl:
civilstånd:o ålder/födelseår:829
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1893-04-03Datum avser:d
z
Den dödes namn:Christian Lorens Kockumort:N. Parkqvarteret 9
titel:handskmakarekön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:66år9mån9veckor8dagar


civilstånd:gdödsorsak:haemorrhagia cerebri
z
Anhörigs namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:hfl s 2367.

80 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ). .... Skånes Demografiska Databas.

81 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1829-09-20 Datum avser: f
z
Barnets namn: Fredrika Lovisa Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: k Dödfödd: e
z
Moderns namn: Kartrina Maria Lindqvist ålder/födelseår: 33
titel: hustru ort:
z
Faderns namn: Carl Lundblad ort: Helsingborg
titel: husar

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

82 Skånes Demografiska Databas, Se make.

83 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Se fadern. .... SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Johan Daniel, f. 1826, fabrikör, d. 1900. G. 1:o 1862 m. Emma Barck, f. 1828, d. 1871 ; 2:o ...

84 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Se make JDK.

85 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), se make.

86 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 3 Kockum, Carl Frans Henrik, brorson till K 2, f 9 okt 1878 i Malmö, S:t Petri, d. 15 juli 1941 där, ibid. Föräldrar: tobaksfabrikören Lorens Petter K o Augusta Hecker. Maskining:ex vid tekn högsk i Darmstadt 02, praktiserade i USA 02-04, vid K:s mek verkstads ab, Malmö, 04-07, kamrersassistent där 07-08, kamrer 08-12, VD i Fastighetsab Centrum, Malmö, 09-12 o från 22, led av styr för K:s jernverks ab från 10 (ordf i styr 26-35 o från 39), kassadir i K:s mek verkstads ab 12-19, andre VD 19-36 o VD 36-40 (led av styr 12-41), led av styr för Manufaktur ab i Malmö 33-40, Malmö fören bryggerier 34-40, Skånska inteckn: ab 34-40 o Navigationsskolan från 35. .... Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1878-10-09
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Karl Frans Henrik
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 38
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet 3
Faderns förnamn Lorens Peter
Faderns efternamn Kockum
Faderns titel handlande
Faderns ort M. Stenb. I /26
Moderns förnamn Augusta
Moderns efternamn Hecker
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:9.

87 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Kockum. Lorens Petter, f. 1834, fabriksidkare i Malmö, d. 3/8 1899. G. 7/8 1871 m. Augusta Hecker i hennes 2:a gifte, f. 21/5 1840 (Berlin).

88 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 18 sept 09 i Sthlm, Hedv El, m Karin Schram, f 4 aug 86 där, d. 14 nov 75 i Malmö, Slottsstaden, dtr till köpman Magnus Fredrik S o Alma Beata Christina Dillberg.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se