Erik Abraham Kullman och Petronella Lindberg
Make Erik Abraham Kullman 1

    Född: 11 Aug 1790 - Göteborg, Kristine förs. 2
    Döpt: 
     Död: 1853 2
   Begravd: 


     Far: Eric Svensson Kullman (      -      ) 3
     Mor: Anna Bauer (      -      ) 4


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Segelsömmarmästare.
Maka Petronella Lindberg 5

    Född: Okänt
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn


Jonas Malm och Maria Kullman
Make Jonas Malm 6

    Född: 22 Feb 1745 - Amiralitetsförs. Göteborg 7
    Döpt: 24 Feb 1745 - Amiralitetsförs. Göteborg 8
     Död: 13 Jan 1808 - Kristine fsg, Göteborg 9
   Begravd: 17 Jan 1808 - Kristine fsg, Göteborg 10


     Far: Jonas Malm (1706-1783) 11
     Mor: Britta Liungwall (Omkr 1706-1783)


  Äktenskap: 29 Nov 1774 - Göteborg, Kristine förs. 12

 Annan maka: Catharina Charlotta Grabien (1766-1845) 13

Händelser

Han arbetade som Direktör vid Ostindiska Kompaniet. Han bodde Lerjeholm före 1793 i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden. Han arbetade som grosshandlare i Göteborg , Sweden. Han blev begravd i Gamla Warfvets Begrafningsplats i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.
Maka Maria Kullman 14

    Född: 23 Jul 1757 15
    Döpt: 
     Död: 12 Aug 1781 - Göteborg, Kristine förs. 16
   Begravd: 


     Far: Sven Eriksson Kullman (      -Före 1768) 17
     Mor: Maria Hülphers (1731-1787) 18
Barn
1 M Johan *Niclas* Malm 19
    Född: 7 Aug 1775 - Göteborg, Kristine förs. 20
    Döpt: 
     Död: 16 Apr 1829 - Göteborg, Kristine förs. 21
   Begravd: 
    Maka: Maria Cornelia Damm (1779-1816) 22
   Äktensk: 8 Sep 1802 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 23


2 K Birgitta Maria Malm 24

    Född: 18 Okt 1777 - Göteborg, Kristine förs. 25
    Döpt: 
     Död: 21 Dec 1835 - Göteborg, Kristine förs. 2
   Begravd: 
    Make: Carl Adam Iggeström (1771-1845) 26
   Äktensk: 23 Jun 1801 - Göteborg, Kristine förs. 27


3 K Christina Elisabeth Malm 28

    Född: 9 Sep 1778 - Göteborg, Kristine förs. 29
    Döpt: 
     Död: 9 Mar 1854 - Göteborg, Kristine förs. 30
   Begravd: 
    Make: Christian Heinrich Ewert (1759-1831) 31
   Äktensk: 4 Dec 1801 - Göteborg (Garnisonsförsaml.) 32


4 M Sven Peter Malm 33

    Född: 2 Sep 1779 - Göteborg, Kristine förs. 34
    Döpt: 
     Död: 3 Sep 1825 - Göteborg, Kristine förs. 2
   Begravd: 
    Maka: Katarina Darin (1775-1848) 35
   Äktensk: 22 Maj 1803 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 36


5 K Wilhelmina Malm 37

    Född: 17 Jan 1781 - Göteborg, Kristine förs. 38
    Döpt: 
     Död: 5 Feb 1795 - Göteborg, Kristine förs. 39
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - Jonas Malm

Grosshandlaren och skeppsredaren Jonas M (1745-1808), som från 1794 var en av Trollhätte kanals revisorer och 1799-1805 ledamot av borgerskapets äldste i Gbg. Han var en av de fem göteborgsköpmän som 1797 tog initiativ till inrättandet av en ny diskont i Gbg för diskontering av riksgäldssedlar. 1799 köpte M besittningsrätten till landeriet Kvibergsnäs vid Gbg. Bouppteckningen efter honom visar, att han också ägde salterier och trankokerier vid Älvsborgs fästning och i Marstrands skärgård, och att han hade handelsförbindelser med Khvn, Helsingör, Hamburg, Amsterdam, Dunkerque, London, Plymouth, Cork, Guernsey, Le Havre, Petersburg, Barcelona, Livorno, Neapel och Brasilien.
Litteraturuppgiften (Fischer; Redbergslid...), att M skulle ha varit konsul, har ej kunnat verifieras.
Källor: Jonas M (d 1808): Kommerskoll:s skr till K M:t, vol 265:6 april 1797, RA; Gbgs stads arkiv E III b: 44 (bouppt), GLA; R Adamson, Den sv järnhanteringens finansieringsförhållanden, Förlagsinteckn: ar 1800-84 (1963); S E Bring, Trollhätte kanals hist till 1844 (1911); S Brisman, Sveriges affärsbanker, Grundläggningstiden (1924), s 16; E Fischer, Gbgs landerier (1923); H Fröding, Gbgs köp- o handelsgille... 1661-1911 (1911), s 2 17; K G Hildebrand, Sexton- o sjuttonhundratalen (Fagerstabrukens hist, 1, 1957), s 198; Ortnamnen i Got, 2 (1929); Redbergslid med omnejd genom tiderna (2, uppl, 1964), s 90 f. SBL


Allmänna notiser för barn - Johan *Niclas* Malm

M var far till grosshandlaren Johan Niclas M (1775-1829) i Gbg, vilken som riksdagsman 1809-10 jämte sin göteborgskollega Berndt Santesson genom en motion tog initiativet till beslutet om näringsfrihet för kvinnor. Niclas M var ledamot av borgerskapets äldste 1809-15 och rådman 1824-29 samt fick vid obekant tidpunkt kommerseråds titel. 1810-18 var han en av Gbgs direktörer i Göta kanalbolags diskont.
Källor: Johan Niclas M: A Baeckström, Studier i Gbgs byggnadshist före 1814 (1923); K O Bonnier, Bonniers, 1-2, 4 (1930-31); Bring, a a; C R A Fredberg, Det gamla Gbg, 2-3 (omtr 1977); H Fröding, a a 1911, s 129, 136, 2 17; dens, Berättelser ur Gbgs hist under nyare tiden (1924); A Godhe, Minnestal öfver med döden afgångne ledamöter af VVS (1850); Göta kanals hist, 1-2 (1922-30); H Lindström, Näringsfrihetens utveckl i Sverige 1809-36 (1923), s 123, 132; V Ljungberg o E E:son Uggla, Gbgsporträtt (1923); Millqvist; G Qvist, Kvinnofrågan i Sverige 1809-46 (1960); Redbergslid... (2. uppl, 1964), s 90; C A Tiselius, Gbg under kontinentaltiden, perioden 1808-10 (1935); C G Weibull, Gbgssläkter under 1700-talets senare del (1915). /SBL


Allmänna notiser för barn - Sven Peter Malm

Hade ett handelshus tills. m. sin bror Niclas, enl. Gbgs Hi. av B. Andersson


Sven Kunn och Hedewig Hansdotter von Schoting
Make Sven Kunn 40

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 17 Apr 1713 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 41

Händelser

Han arbetade som handelsman.
Maka Hedewig Hansdotter von Schoting 42

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Hans von Schoting (      -      ) 43
     Mor: 


Äktenskapshändelser

Det lystes för dem första gången den 22 Mar 1713 i , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden.


Barn


Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Avliden 44


2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Levande
Sveno Magni Oxelgren och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: 
Barn
1 K Christina Oxelgren 46

    Född: 1684
    Döpt: 
     Död: 1687
   Begravd: 2 M Magnus Oxelgren 47

    Född: 1 Nov 1686 - Visingsö, Jönköpings län
    Döpt: 
     Död: 21 Maj 1750 - Visingsö, Jönköpings län
   Begravd: 
    Maka: Elisabeth Rogberg (1702-1765) 48
   Äktensk: 7 Feb 1723 - Södra Unnaryd, Jönköpings län 49


3 K Avliden 46

    Född: 1688
    Döpt: 
     Död: 8 Jun 1766
   Begravd: 
    Make: Levande
    Make: Levande
    Make: Levande
Baltzar Nettelbladt och Margareta Küsel
Make Baltzar Nettelbladt 50

    Född: Okänt
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Grosshandlare.
Maka Margareta Küsel 51

    Född: Okänt
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn
1 K Anna Margareta Nettelbladt

    Född: 1731
    Döpt: 
     Död: 4 Apr 1763 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 5
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Christian Arfvidsson (1717-1799) 52
   Äktensk: 1759 5
Georg Lennart Sahlin och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande


  Äktenskap: 

 Annan maka: LevandeMaka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Henrik König och Elsabe Nissen
Make Henrik König 53

    Född: 1717 54
    Döpt: 
     Död: 1785 54
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Superkarg vid Ostind. Komp.
Maka Elsabe Nissen 55

    Född: 1723 55
    Döpt: 
     Död: 1744 55
   Begravd: 


     Far: Eric Nissen (1687-1750) 56
     Mor: Maria Calmes (1685-1744) 57
Barn


Hindrick König och Petronella Schaij
Make Hindrick König 58

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 26 Jan 1716 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 59

Händelser

Han arbetade som handelsman i , Stockholm, Stockholms län.
Maka Petronella Schaij 60

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Peter Theodor König och Sofia Dorothea Nissen
Make Peter Theodor König 54

    Född: 1718 54
    Döpt: 
     Död: 1800 54
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Direktör vid Ostindiska Kompaniet.
Maka Sofia Dorothea Nissen 61

    Född: 21 Jan 1727 62
    Döpt: 
     Död: 1761 54
   Begravd: 


     Far: Eric Nissen (1687-1750) 56
     Mor: Maria Calmes (1685-1744) 57
Barn


Johannes Österling och Carolina Johanna Königsson
Make Johannes Österling 63

    Född: 16 Maj 1816 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
    Döpt: 17 Maj 1816 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Zacharias Österling (Omkr 1789-1840) 65
     Mor: Anna Lena Lorentson (Omkr 1788-1825) 66


  Äktenskap: 1 Maj 1839 - Släp fsg, Onsala, Halland 67

 Annan maka: Johanna Maria Bolin (1829-      ) 68 - 11 Dec 1849 - Släp fsg, Onsala, Halland 69

Händelser

Han arbetade som Åboe. Adress: No 4 Sannå, Släp fsg, Onsala, Halland.
Maka Carolina Johanna Königsson 70

    Född: 27 Maj 1818 71
    Döpt: 
     Död: 7 Okt 1847 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
   Begravd: 10 Okt 1847 - Släp fsg, Onsala, Halland 64


Barn
1 K Antoinette Carolina Österling 72

    Född: 30 Nov 1839 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
    Döpt: 3 Dec 1839 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Elisa Wilhelmina Österling 73

    Född: 12 Jun 1841 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
    Döpt: 17 Jun 1841 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Carl Johan Wennerdahl (1827-      ) 74
   Äktensk: 19 Dec 1858 - Släp fsg, Onsala, Halland 75


3 K Maria Elvira Österling 76

    Född: 2 Jun 1843 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
    Döpt: 7 Jun 1843 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 K Helena Georgina Österling 77

    Född: 15 Feb 1845 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
    Döpt: Feb 1845 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet5 K Hilda Johanna Österling 78

    Född: 15 Okt 1847 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
    Döpt: 17 Okt 1847 - Släp fsg, Onsala, Halland 64
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Maximilian Körner och Maria Lundberg
Make Maximilian Körner 79

    Född: 3 Sep 1814 - Igellösa Fsg 80
    Döpt: 
     Död: 16 Feb 1865 - Helsingborg, Malmöhus län 81
  Dödsorsak: alcoholismus chronia apoplexia pulmonum
   Begravd: 
  Äktenskap: Före 1852

 Annan maka: Maria Fredrika Schér (1824-1874) 82 - 11 Jan 1854 - Helsingborg, Malmöhus län 83

Händelser

Han bodde Helsingborg 125 mellan 1848 och 1861 i Helsingborg, Malmöhus län. Han bodde Helsingborg 10 före 1848 i Helsingborg, Malmöhus län. Han arbetade som Folkskollärare mellan 1852 och 1855. Han arbetade som f. Folkskolärare år 1865.
Maka Maria Lundberg 84

    Född: Omkr Mar 1814 85
    Döpt: 
     Död: 3 Aug 1852 - Helsingborg, Malmöhus län 81
  Dödsorsak: kräfta i magen
   Begravd: 


Barn


Maximilian Körner och Maria Fredrika Schér
Make Maximilian Körner 79

    Född: 3 Sep 1814 - Igellösa Fsg 80
    Döpt: 
     Död: 16 Feb 1865 - Helsingborg, Malmöhus län 81
  Dödsorsak: alcoholismus chronia apoplexia pulmonum
   Begravd: 
  Äktenskap: 11 Jan 1854 - Helsingborg, Malmöhus län 83

 Annan maka: Maria Lundberg (Omkr 1814-1852) 84 - Före 1852

Händelser

Han bodde Helsingborg 125 mellan 1848 och 1861 i Helsingborg, Malmöhus län. Han bodde Helsingborg 10 före 1848 i Helsingborg, Malmöhus län. Han arbetade som Folkskollärare mellan 1852 och 1855. Han arbetade som f. Folkskolärare år 1865.
Maka Maria Fredrika Schér 82

    Född: 7 Feb 1824 - Helsingborg, Malmöhus län 80
    Döpt: 
     Död: 24 Okt 1874 - Helsingborg, Malmöhus län 81
  Dödsorsak: febris typhoid
   Begravd: 


     Far: Nils Fredrich Schjer (1802-1864) 86
     Mor: Gunilda Elisabeth Bergström (Omkr 1800-1887) 87


Händelser

Hon bodde Helsingborg 228 före 1853 i Helsingborg, Malmöhus län.


Barn


Haquinus Lacander och Anna Christina Petraeus
Make Haquinus Lacander 88

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 1742 89Maka Anna Christina Petraeus 90

    Född: Ca 1699
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 12 Feb 1764 - Köpinge, Gärds härad


     Far: Levande 91
     Mor: Levande 92 Annan make: Pridbjörn Blanxius (1678-1739) 93 - 18 Jan 1730 - Köpinge, Gärds härad 92


Barn


Carl *Fredrik* Wærn och Grevinna Maria *Augusta* Coraldina Lagerberg
Make Carl *Fredrik* Wærn 94

    Född: 15 Jan 1819 - Göteborg, Kristine förs. 95
    Döpt: 
     Död: 31 Okt 1899 - Steneby, Älvsb. Län 96
   Begravd: 


     Far: Carl Fredrik Wærn (1787-1858) 97
     Mor: Gustava Elisabeth (Betty) Melin (1802-1875) 98


  Äktenskap: 13 Jul 1848 - , Stockholm, Stockholms län 99

Händelser

Adress: Göteborg, , Västra Götaland, Sweden. Han bodde V. Hamng. 13 År 1857 i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden. Han arbetade som Statsråd, president.
Maka Grevinna Maria *Augusta* Coraldina Lagerberg 100

    Född: 15 Sep 1821 - Mariestad 99
    Döpt: 
     Död: 21 Jul 1901 - Steneby, Älvsb. Län 99
   Begravd: 


     Far: Otto Henrik Adam Lagerberg (      -      ) 101
     Mor: Maria Johanna Frölich (      -      ) 101
Barn
1 M Carl Fredrik Wærn 102

    Född: 18 Sep 1849 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 103
    Döpt: 
     Död: 6 Jun 1910 104
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Alida (Lalla) Bonnier (1857-1920)
   Äktensk: 22 Sep 1881 104


2 M Peder Colbiörnsen Wærn 105

    Född: 15 Mar 1851 - , Stockholm, Stockholms län 106
    Döpt: 
     Död: 5 Apr 1929 - Göteborg( Johanneberg ) 107
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: *Sigrid* Petronella Möller (1855-1933) 108
   Äktensk: 12 Sep 1877 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 109


3 M Henry Unwin Wærn 110

    Född: 20 Aug 1852 104
    Döpt: 
     Död: 1932 111
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Hilma Leffler (1863-      )
   Äktensk: 9 Okt 1890


4 K Maria Elisabeth Wærn 112

    Född: 10 Sep 1853 104
    Döpt: 
     Död: Efter 1905 113
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet5 K Ebba Christina Wærn 114

    Född: 5 Feb 1859 - Göteborg, Kristine förs. 115
    Döpt: 
     Död: 22 Sep 1943 - Sunne, Värmland 116
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Hampus Edvard Montgomery (1852-1911) 117
   Äktensk: 30 Dec 1878 - Stockholm( Klara fsg ) 118Allmänna notiser för barn - Peder Colbiörnsen Wærn

SSK 13: grosshandlare, verkst. dir. för KB C. Fr. Wærn & Co. Ordf. i styrelserna för Billingsfors AB, Håfreströms AB, AB Upperuds Trämassefabrik, Dalslands Kanals AB. Ledamot af stadsfullm. i Gbg. RWO.verkst. dir. för KB Waern & Co. Göteborg.
Enl. Kajs pärm nr 5, var han förmyndare för de omyndiga barnen Malm efter Max Malms död. Se dok. med årsredov.


Källor


1 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 115. År 1790
11/8 döpt 12/8 Erik Abraham
Fadren, Lect. o Cons. Notarien M:r Er. Kullman. Modren Dess k. Maka Anna Bauer.
Faddrar: Grossh. Sam Schütz, Supercarg. Friedr. Bratt, Amiralitets Medic. D:r Pehr Dubb, Fru Eleon. Lundvall, Fru Brita D. Kullman, Jungfru El. MInten
not: Segelsömmarmäst. i Stockholm, död 1853. Gift med Petronella Lindberg. Utdrag ur Gbgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790

2 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915).

3 Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1762-1780, Trol. msf vid Magdalena Christiana Stares dop sep 1764. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se sonen. .... Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 96. Sven Kullman var gift med Maria Hülphers från Västerås o hade med henne barnen Sven Peter, handelsman, Eric Svensson, lektor, Christina, gift med handelsman Gudmund Dahl, Elisabeth, gift med mäklare Johan Leffler och Maria, gift med handelsman Jonas Malm.
.

4 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), Se sonen.

5 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken.

6 (B:1 In- och utflyttningslängder 1774-1785. Med Communicanter och Quittenser.), Communicanter
varje år mellan 1774 och 1777 Gross. Jonas Malm med sin fru. 2 (avgift)
Kyrkoherde Carl Johan Brag. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), B:1. Nykomne personer och Hushold sedan d. 28 Januari 1774
(hösten 1774)
Herr Jonas Malm, ungkarl , 29 år 36 - 1. genline Kba bibl. .... Sören Skarbäck (Tre böcker 1995), s 38. Mot slutet av 1700-talet var Kvibergsnäs gamla byggnad så förfallen att man lät riva den. En ny stod färdigbyggd 1801, då konsul Jonas Malm var den som hade upplåtelse på marken. Samma år invigdes en huvudbyggnad på gården Liseberg i Gbgs södra utkanter. Liseberg ägdes av kommerserådet Andersson och faktum är att Malm på Kvibergsnäs o Andersson på Liseberg besökte varandras invigningsfester under en o samma månad. En stor del av den göteborgska societeten var på plats. På båda ställena står byggnaderna kvar än i dag. Bör vara samma Jonas Malm. .... Ingrid Wirsin (Tre böcker 1997), s 140. Lärjeholms landeri
Hjällbo
Byggnadsår omkring 1800, anor från 1400-talet
Byggnadsminne 1973
...
PÅ 1700-talet var det mest förmögna göteborgare som ägde Lärjeholm. Det var bland annat direktören Niklas Ström och familjen Malm. Johan Niclas Malm var kommerseråd och Jonas Malm direktör vid Ostindiska kompaniet. Men 1791 köptes gården av Claes Adam Wachtmeister...Det var också han som lät bygga den nuvarande mangårdsbyggnaden....
. .... Sven Gulin, Om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan (1977.), s 225 del 1. ...George Bellenden... hade varit läkare i Skottland, när han 7/4 1752 erhöll burskap som grosshandlare i Göteborg i bolag med Martin Törngren och Jonas Malm. .... Rudolf Röding (Biogr. uppg. om lektorerna vig Götheborgs gymnasium. 1921.), s 167. Började vid Göteborgs latinläroverk 1759. .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), 88. Gamla Warfvets Begrafningsplats
Stenhäll:
Jonas Malm
Handlande i Göteborg
född den 22 Februari 1745
död den 13 Januari 1808
--------------
dess efterlemnade Enka
Catharina Charlotta Malm
född Grabien i Stockholm 1766
död i Göteborg den 5 April 1845. Faxsimil.
Orginal: Tryckte hos Anders Lindgren, 1869
Innehåller avskrifter av gravinskrifter från Gbg's gamla begravningsplatser. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., 1775-1860. Malm, Jonas, grosshandlare, Grabin K.C. Joakim tv. 11/3 1792
Jonas tv. 11/3 1792
" " " " Kat. Charl. Karl Gustav 5/5 1793
" " " " Kr. Vilhelm 5/10 1794
" " " " A. Charlotta Juliana Christina 25/12 1797. .... Register till Gbgs Kristine församlings död- och begravningsböcker 1775-1860, Malm, J. köpman, s. Joakim 3 d. 1792 15/3
" " s. Jonas 2 d. 1792 13/3
Malm, Jonas, handelsman: h. Maria Kullman 24 år 20 d. 1781 12/8. .... Register till Gbgs Kristine församlings död- och begravningsböcker 1775-1860, Malm, Jonas, Grosshandlare,: d. Wilhelmina, 14 år 1795 5/2. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., 1775-1860. Malm, Jonas grossör h. Kullman, Maria Johan Nikolas 7/8 1773
" " " " dödf dotter -/8 1776
" " " " Birgitta Maria 18/10 1777
" " " " Kristina Elisabet 9/9 1778
" " " " Sven Peter 2/9 1779
" " " " Vilhelmina 17/1 1781. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), 138. År 1797 8/12 Jonas Malm, handelsman. Blev borgare i Gbg. Skrifter utgifna af personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), sid 19. Jonas Malm, son av förenämnda, f. 1745 22/22; grosshandlare i Göteborg, död i Göteborgs Kristine församling 1808 13/1.
Gift 1:o 1774 29/11 i Göteborgs Kristine församling med Maria Kullman, f. 1757, död där 1781 12/8, 24 år, 20 dagar gammal, dotter av handlanden Sven Eriksson Kullman och Maria Hülphers; 2:o med Charlotta Grabien, f. 1766 i Stockholm, död 1845 5/4. här blandar Weibull ihop Jonas Ericsson Malm med Jonas Malm. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se anteckningar, även om Alexander M och Jonas M, senior. High .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 55. Msf till Jacob Bernhard Ström 1771 26/9, se denne. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), B:1. Nykomna Pesoner o Hushold sedan d 28 Januarii 1774
1774 + Herr Jonas Malm ungkarl 29 år 36 1 person. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), msf till Anna Maria Charlotta Igeström 1802 29 april.

7 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993). .... födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), se dop.

8 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), födda 1745.

9 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993). .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C:8 födda döda vigda 1804-23.

10 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993).

11 (Utg. 1757. Krigsarkivet.
Läst på Landsarkivet i Gbg). .... Ulla Johansson (Militärhist. forskn. 1976), s 159. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

12 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3. 1774
d 29 nov. copulirte Dn: Brag den Handelsman Jonas Malm und Demoiselle Maria Kullman. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C:II 4/5. 1774
Utlyst den Nov 27 Wigde den Nov 29
Grosshandlare Jonas Malm med Jungfru Maria Kullman
Brudgummens ålder 29 Brudens ålder 18 Lysn. Charts. 4.

13 Göteborgs Domkyrko Födelse och dopböcker 1828-, Trol. fadder på Philip Anders Oterdahls dop, född 13 okt 1833. .... Ingrid Wirsin (Tre böcker 1997), Norra Hamngatan 4, ”Gamla Tullen”

Byggnadsår 1882-1883
Byggnadsminne 1987

I dånet och luftföroreningarna från Oscarsleden ligger en läckerbit till fastighet på Norra Hamngatan 4. Det är ett fyravåningshus i sandstensfärg och fult, rikt dekorerat från husgrund till tak. Huset är byggt i kontinental nyrenässans 1882-1883. Arkitekt var Adrian C. Peterson, som lämnat många vackra byggnader efter sig.
Huset Norra Hamngatan 4 domineras av ett centralt burspråk i de två översta våningarna. En gång avslutades burspråket med en sexkantig kupol, men den togs bort vid en ombyggnad 1931. Fortfarande bärs det dock upp av två karyatider, antika kvinnofigurer.
Alla våningarna har olika utsmyckningar. De två nedersta är rusticerande, bottenvåningen kraftigast. Mittfönstret på andra våningen omges av karyatiderna. Fönstren i tredje våningen är markerade av kraftiga pilastrar.
Dekorerade pilastrar omger också fönstren i fjärde våningen, som är rikt utsmyckade. Fasaden avslutas med ett ornamenterat parti, uppdelat med lejonhuvuden. Man ser allt detta perfekt om man ställer sig på andra sidan Hamnkanalen.
När huset byggdes var det högst i sin omgivning. Möjligen ville ägaren Max Malm bräda sina grannar, bland annat Sahlgrenska huset. Malm var handelsman och de två nedersta våningarna blev hans kontor, i de två översta bodde han med familjen. Man kan ännu se på rumsdispositionen hur en förmögen man ville ha sin bostad.
Huset innehöll på den tiden bland annat salong, kabinett, herrum och biljardrum. In mot gården låg barnkammare och tjänstefolkets rum. Inredningen tyder på ett stort hushåll och livligt umgänge, skriver länsstyrelsen i sin dokumentation.
Familjen Malm bodde alltså ståndsmässigt tills den flyttade från huset 1893. Sedan ägdes fastigheten av olika personer. 1900-1920 var det hyreshus med 50 hyresgäster. Sedan blev det kontor av alltihop och så är det fortfarande.
Men som alla andra hus har även detta en tidigare historia. Första gången huset nämns är 1720. Då bodde kommendeur Christen (Christian) Gathenhielm, bror till Lars, i huset. Han bodde perfekt, för dels hade han broder Lars i hans hus vid Lilla Torget tvärs över Hamnkanalen, dels var dess kvarter nere vid hamnen ett livligt handelscentrum och stadens träffpunkt på den tiden. Det var långt innan Oscarsleden skiljde staden från vattnet.
1784 köper Anna Björnberg huset på auktion efter Niclas Brunjeansson. En blyertsteckning från den tiden visar ett trevånings reverterat trähus med valmat tak. Då är huset enbart ett bostadshus. Men 1815 bygger kommerserådet Niklas Björnberg till en lager- och magasinsbyggnad på gården. Arkitekt är Jonas Hagberg. Familjen Björnberg hade alltså både bostad och arbetsplats på Norra Hamngatan 4.
Niklas Björnberg var en rik man, direktör vid Ostindiska kompaniet 1806-1813. Men sin stora förmögenhet tjänade han på brännvinsbränneri. Detta gjorde honom mäkta impopulär bland folket. Nödåret 1799 blev det upplopp i stan när borgarna ville ha säden till bröd istället för brännvin. Fredberg skriver i Det gamla Göteborg:
- När intet hjälpte begåvo sig massorna dels till bränneriet, där de ramponerade byggnaderna och förde mängden brännvinsfat, tömmande innehållet i Fattighusån, dels till Björnbergska huset vid Norra Hamngatan, vilket grundligt ramponerades.
1839 köpte änkan Catharina Charlotta Malm huset för 15 000 riksdaler. Därmed är familjen Malm inne i huset. Vad som sedan hände har ni redan läst. Då vet ni också att dagens hus är ett annat det som den hungrande hopen ramponerade. Det var i stället det reveterade timmerhuset med valmat tak från blyertsteckningen. Adrian C Petersons vackra hus kom först nästan ett sekel senare.
Men även det vackraste hus för illa av väder, vind och luftföroreningar, inte minst om det ligger vi en starkt trafikerad motorled. Adrian Petersons hus på Norra Hamngatan 4 hade farit så illa att det krävdes en grundlig restaurering. Den genomfördes 1983-1984.
Då fick delar av den rika utsmyckningen och delar av karyatiderna bytas ut. Fasaden fick också ny färgsättning, som framhäver de rika dekorationerna och husets skönhet. Fasaden får inte ändras, säger länsstyrelsen och framhåller att huset har stort kulturhistoriskt värde och står betydelse för miljön kring Stora Hamnkanalen.

Hus med hiskliga historier
Ingrid Wirsin
Tre böcker
1997
. .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), Se make Jonas Malm
/* Med stor sannolikhet så är CCG moder till WM */.

14 Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 96. Sven Kullman var gift med Maria Hülphers från Västerås o hade med henne barnen Sven Peter, handelsman, Eric Svensson, lektor, Christina, gift med handelsman Gudmund Dahl, Elisabeth, gift med mäklare Johan Leffler och Maria, gift med handelsman Jonas Malm.
. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., 1775-1860. se maken.

15 Register till Gbgs Kristine församlings död- och begravningsböcker 1775-1860, se maken.

16 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), /* Wilhelm Malm f. 1794, betecknas som halvbror till JNM och SPM */. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., se maken.

17 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 17. .... Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 96.

18 Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 96. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.). Av marginellt faktamässigt värde. Kulturhistoriskt rolig o intressant dock. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915). .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 104. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda vigda döda.

19 (Förda av den tyske kyrkoherden.
Inkl. Lysnings- och vigselböcker 1781 25/3 - 1824
och Död- och begravningsböcker 1781-1832), Fadder till Wilhelm Malm, f. 5/10 1794
. .... Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 149f. Drottninggatan 28 4 roten nr 112

Johan Minten d.y., som fått burskap som handelsman 1780 och 1801 blev vald till rådman, tillbytte sig 1784 fastigheten av Samuel Schütz. Redan i början på 1800-talet flyttade rådman Minten till det bekanta hörnhuset Södra Hamng.-Västra Hamng., som länge bar hans namn o sålde denna fastighet.

Landskamrer Fredrik Magnus Åkerman övertog fastigheten, som enligt uppgift då var försedd med 16 dubbla och 3 enkla fönster. Men efter ett år brann den ner till grunden och ödetomten försåldes 1803 till kommerserådet Andreas Andersson, som alltså nu var ägare till tre tomter i kvarteret Frimuraren.

Kommerserådet Niclas Malms fastighet
År 1811 såldes fastigheten till kommerserådet och rådmannen Johan Nicolaus Malm. Till de många förtroendeuppdrag som han innehade, hörde även at han år 1809 blev stadens riksdagsman tillsammans med grosshandlare Berndt Harder Santesson. När de återkom från Stockholm möttes de vid Nyebro - nuv. Agnesberg - av ett stort sällskap o firades festligt. Malm utsägs även 1812 till riksdagsman och gick 1810 med i Göta Kanal diskont. I bottenvåningen av huset hade firma Malm & Söner sitt kontor o den ena bostadsvåningen hyrde han från början ut till justitieborgmästare Erik E. Brusewitz. Men när stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg efter branden vid Norra Hamngatan år 1813 blivit husvill, fick också han sin bostad i Malms hus och det var här han avled 1814.
Niclas Malm, som var gift med Cornelia Maria Damm, dog 1817. hustrun hade avlidit året innan. Hans fem barn, av vilka det äldsta var 24 år, ärvde hans grundmurade stenhus och tomter i 5 roten nr 25, 26 och bakgården 4 roten nr 112, samt en del av landeriet Kvibergsnäs. Stadsfastigheten såldes 1820 till grosshandlare Anders Magnus Prytz.
. Enl. Kjellin dör Niclas Malm 1817, Enl. andra källor (reg. t. Krist. fsg oGbgporträtt) dör han 1829.
Kolla
Ma. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C:3 10/10 (Vigda ). 1802 September
Aug 14, Sept 8 Herr Johan Niclas Malm o. Jfru Carolina Maria Damm. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., Hududregister, sid 81. Malm, Nik., handelsman Damm, Korn. Maria Maria 1806 3/2
" N. grosshandlare " " " Hilda 1807 5/11
" " " " " M. Klementina 1809 30/4
" " kommerseråd " Fredrik 1811 22/2
" " " " K. M. Teodor 1813 4/11. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 507 bd 3. På 1700-talet kom Lerjeholm i Direktören Nils Ströms och familjen Malms ägo. Och jag gissar att Malmarna, av vilka kommerserådet Johan Niclas Malm och direktören vid Ostindiska kompaniet Jonas Malm voro de mest framstående, förde stort hus på det gamla säteriet.
Not om s 507 Makarna Wachtmeister ägde Lerjeholm 1793-1810. Malm bör alltså ha sålt L. till Wachtmeister 1793. .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), 144. Kommerce-Rådet Niclas Malms Familje Graf
Örgryte Kyrkogård. .... Register till Gbgs Kristine församlings död- och begravningsböcker 1775-1860, Malm, Nik., kommerseråd, 57 år 8 m 1829 16/4
Nik., " , h Korn. M. Damm, 38 år 1816 /11
Nik., " : s. Nicklas 11 år 4 m 12 d 1815 10/5
Nik., " : s. Teodor 12 år 7 m 1826 2/6. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), 143. År 1802 16/7 Niclas Malm, handelsman. Blev borgare i Gbg. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 103. År 1775
född 7/8 döpt 8/8 Johan Nicolas
Fader Grosseuren Herr Jonas Malm. Moder, dess Fru Maria Kullman.
Faddrar: Casseuren Herr Jonas Malm, Barnets farfader, Landscammereraren Herr Magnus Prytz, Handelsmannen Herr Gudmund Dahl, Consistorii Notarien Herr Alexander Malm, Fru Maria Matsen, född Hylphers, Barnets mormor, Fru Coecilia Buchau, född Malm, Fru Elisabeth Leffler, född Kullman, Mamsell Ulrica Beyer.
not: Grosshandlare i Göteborg och kommerseråd; riksdagsman för Gbg 1809-10, död i Gbg Kristine fsg 1829 16/4. Gift 1802 8/9 i Gbg med Cornelia Maria Damm. Se domkyrkoförs. 1779 14/1. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda vigda döda. se Weibull. Samma. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 119. Malm, Johan Niclas.
F i Gbg 1775, d. där 1829. Köpman i Gbg, kommerseråd. .... (B:1 In- och utflyttningslängder 1774-1785. Med Communicanter och Quittenser.), genline husförhör 1812. 5 rot. 25
Malm, Nicl. Direktör 37
hust. Maria
son Niclas 1 död 1815 10/5
Fredric 1812
Teodor 1813
Niclas 1815
Dtr Maria 7 +
Hilda 5 +
Klementina 4 +
Elis. 1802 +. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), Msf till Anna Maria Charlotta Iggeström f 1802 29 april. .... Ingrid Wirsin (Tre böcker 1997), s 140. Lärjeholms landeri
Hjällbo
Byggnadsår omkring 1800, anor från 1400-talet
Byggnadsminne 1973
...
PÅ 1700-talet var det mest förmögna göteborgare som ägde Lärjeholm. Det var bland annat direktören Niklas Ström och familjen Malm. Johan Niclas Malm var kommerseråd och Jonas Malm direktör vid Ostindiska kompaniet. Men 1791 köptes gården av Claes Adam Wachtmeister...Det var också han som lät bygga den nuvarande mangårdsbyggnaden.... .... (B:1 In- och utflyttningslängder 1774-1785. Med Communicanter och Quittenser.), hfl. 5 Roten 25, 26
Malm, Nic. Commerceråd 37 -
hust. Corn. M. 33 + † 1816 8/4
son Niclas f. 1803 28/12 8 - † 1815 10/5
" J.B. f. 1811 22/2 -
" Theodor f. 1813 4/11 -
" Niclas f. 1815 14/4 7 +
Dtr Maria -
Hilda 5 +
Clem 4 +
Elis. f. 1810 9/10 +. .... Utarb. av Erik Hemlin, Förteckning över Stora Amaranther Ordens i Göteborg ämbetsmän och officianter 1766-1966 samt matrikel över Ordens ledamöter 1966. (1966.), s 28.

20 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., se fadern. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 103. Johan Nicolas
Fader, Grosseuren Herr Jonas Malm. Moder, dess fru Maria Kullman.
faddrar Herr Jonas Malm, barnets farfader, Landscammereraren Herr Magnus Prytz, Handelsmannen Herr Gudmund Dahl, Consistorii Notarien Herr Alexander Malm, Fru Maria Matsen, född Hylphers, Fru Elisabeth Leffler, född Kullman, Mamsell Ulrica Beyer.
not. Grosshandlare i Gbg och kommerseråd, riksdagsman för Gbg 1809-10, död i Gbgs Kristine fsg 1829 16/4. Gift 1802 8/9 i Gbg med Cornelia Maria Damm. Se Domkyrkofsg 1779 14/1.

21 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Register till Gbgs Kristine församlings död- och begravningsböcker 1775-1860, se namnet.

22 Andersson, Bertil, Göteborgs historia (Nerenius & Santerus Förl. 1996), Sid 137. Flyttade 1802 från Kristine förs. t. Domkyrkoförs., där han gifte sig 14 aug. Flyttade tillbaka vid årets slut med fru, f. Damm. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Damm, Karolina Maria, jungfru, g.m. Malm, Johan Niclas, herr 8/9 1802. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 75. År 1779
14/1 född 16/1 döpt
Cornelia Maria
Fadren Herr Friedrich Damm, modr. Fru Elisabeth Lund.
Msf Hr Directeuren Johan Friedrich Ström, Dito Hr Martin törngren, Hr Johan Peter Holterman.
Qsf. Fru Rådmanskan Cornelia Lund, född Hall, Fru Johanna Soph. Pettersson, född Damm, jfr Cornelia Lund.
not: död i Gbg, Kristine fsg 1816 8/11. Gift 1802 8/9 i Gbg med grosshandl. o kommerserådet Johan Niclas Malm. Se Kristine fsg 1775 7/8. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 45. Damm, Cornelia Maria
F. i Göteborg 1779, d. där 1816. 1802 g..m. köpmanen och kommerserådet Johan Niclas Malm. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), Qsf till Anna Maria Charlotta Iggeström f 1802 29 april.

23 Andersson, Bertil, Göteborgs historia (Nerenius & Santerus Förl. 1996), del 1, sid 137. 14 augusti 1802
se maka. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), Se make. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, se frun.

24 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 105. År 1777
f 18/10 döpt 19/10 Birgitta Maria
Fader, Grosseuren Herr Jonas Malm. Moder, dess Fru Maria Kullman.
Faddrar: Handelsm. o Kyrkoförest. Hr Harder Matsen, Lietnenanten Herr Peter Malm, Herr Sven Peter Kullman, Directeurskan Fru Sara Törngren, f. Chambers, Fru Christina Dahl, f. Kullman, Mademoielle Inga Elisabeth Dahlström.
not: död i Gbgs Kristine fsg 1835 21/12. Gift där 1801 23/6 med handl i Gbg, sedermera kamreraren i Gbgs diskont Carl Adolf Igeström, f. 1771 23/6, död 1845 23/5. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda, vigda, döda. ssamma som Weibull.

25 Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., se fadern.

26 Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), s 139. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se hustrun. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 5/5. Gifta
1801 Utlyst Juni 21 Wigde Juni 23
Handelsman Carl Adam Iggeström 31 år
Jungfru Brita Maria Malm 24 år 4 (avg.).

27 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C:II 5/5. År 1801
Utlyst Juni 21 Wigde Juni 23
Handelsman Carl Adam Iggeström och Jungfru Brita Maria Malm.
Brudg. ålder 31, Brudens 24. Lysn. Charts 4.

28 Regementets personhistoria 1794-1962, Kungl. Göta Artilleriregemente (Utg. Regementets historiekommitté. AWG 1962), se maken. även inneh. Det motoriserade regementet 1951-1962 .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 107. År 1778
f 9/9 döpt 11/9 Christina Elisabet
Fader, Grosseuren Herr Jonas Malm, Moder, Dess Fru Maria Kullman.
Faddrar: Herr Jonas Ericsson, Hr Håkan Leffler, Hr Candidat Er. Kullman, Fru Rådmanskan Kullman, Fru Malm, demois. A.L. Dahl.
not: död i Gbg Kristine fsg 1854 9/3. Gift 1801 med läkaren i Gbg, assessorn Christian Heinrich Ewert i hans 2:a gifte, f 1759 3/4 i Stralsund, död 1831 10/5. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), B:2 Confirmationsungdom. 1794 d 3 Maji faderns yrke vita genus födelse ort
Christ. Elis. Malm Grosshandl. Hemadr. f d ? ? 1778 Gborg (gifter sig). .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda, vigda, döda. samma som Weibull.

29 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., se fadern. .... Regementets personhistoria 1794-1962, Kungl. Göta Artilleriregemente (Utg. Regementets historiekommitté. AWG 1962), se maken.

30 Regementets personhistoria 1794-1962, Kungl. Göta Artilleriregemente (Utg. Regementets historiekommitté. AWG 1962).

31 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), bd 3 s 862. Christian Heinrich (1759-1831), kirurg vid Sahlgrenska sjukhuset, assessor, g m Christina Elisabeth Malm (1778-1854), se Malm. .... Regementets personhistoria 1794-1962, Kungl. Göta Artilleriregemente (Utg. Regementets historiekommitté. AWG 1962), 431. Civilmil. pers. Läkare
1627 Ewert, Christian Heinrich
F 3/4 1759 i Stralsund, son av borgaren Christian Ewert och Anna Witt; död 10/5 1831 i Gbg (Garn).
Kir studex i Sthm 1788, kir mag 1793.... Stadsfältskär i Gbg 1810-12 (avgick för sjukdom).
Gift 1:o 7/12 1798 i Gbg (Garn) m Hedvig Eleonora Sasse, f 16/8 1767 i Gbg (Krist), dotter av apotekare Casper Sasse o Anna Lisa Meijster; död 26/3 1801 i Gbg (Garn); 2:o 4/12 1801 i Gbg (Garn) m Christina Elisabeth Malm, f 9/9 1778 i Gbg (Krist), dotter av grosshandl. Jonas Malm o Maria Kullman; död 9/3 1854 i Gbg (Krist). .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Ewert, ursprungligen pommersk släkt, härstammar från borgaren i Stralsund Christian Ewert. Dennes son Christian Heinrich E. (f. 3 april 1759 i Stralsund, död 10 maj 1831 i Göteborg) kom vid nitton års ålder till Stockholm och studerade till fältskär. Han blev ordinarie underläkare vid Amiralitetet i Karlskrona 1782
och var kirurg på divisionsskeppet Prins Gustaf i slaget vid Hogland 1788, där han blev fången; han kvarhölls av ryssarna till krigets slut.
Han blev 1793 kirurgie magister och flyttade senare till Göteborg, var
regementsfältskär vid Göta artillerireg:te 7 okt. 1795-1810, andre läkare vid Sahlgrenska sjukhuset samt erhöll assessors titel; LVVS 1810. Assessor E. blev nära vän till de kända Göteborgsläkarna P. Dubb (SBL, 11, s. 478 ff.) och Chr. Carlander (SBL, 7, s. 317 ff.).
Tillsammans stiftade de en "societet", som dock mera var en umgängeskrets
än en organiserad förening, vanligen kallad "Den Carlanderska societeten"; den blev emellertid en betydelsefull föregångare till Göteborgs läkaresällskap.

I sitt andra gifte äktade C. H. E. köp-mansdottern Christina Elisabeth Malm, syster till grosshandlaren, tit. kommerserådet och riksdagsmannen J. N. Malm. De hade söner, som blevo bemärkta göteborgare. Den äldste, Carl Henrik E. (f. 27
sept, 1802 i Göteborg, död 2 okt. 1882 där), var rådman i staden 1835- 45 samt handels- och politiborgmästare där 1845-67. Som borgmästare var C. H. E. synnerligen myndig, men samtidigt kunnig, klar och redig, rättrådig och oegennyttig samt med starkt utpräglat ordningssinne (Ambrosiani). Han var livligt kommunalt verksam (kommittéuppdrag angivna i "The Royal Bachelor's Club") och satt även i representationskommittén 1846-47, där han räknades till de mot kungen
lojala medlemmarna. C. H. E. hade i sina äktenskap ingen son. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se frun. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), Msf till Anna Maria Charlotta Iggeström f 1802 29 april.

32 Regementets personhistoria 1794-1962, Kungl. Göta Artilleriregemente (Utg. Regementets historiekommitté. AWG 1962), se maken.

33 (B:1 In- och utflyttningslängder 1774-1785. Med Communicanter och Quittenser.), födda 1804-1823. .... F. Stenström, En minnesbok del I och II (Faksimileupplaga sammanställd av Sällskapet Örgryte Odalmän. Falun 1966.), s 56f. .... F. Stenström, En minnesbok del I och II (Faksimileupplaga sammanställd av Sällskapet Örgryte Odalmän. Falun 1966.), s 143. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Sven Peter M: Bring, a a; Fröding, a a 1911, s 196, 217; dens, a a 1924; Millqvist; Redbergslid... (2. uppl, 1964), s 90; Weibull, a a. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), 145. År 1804 17/2 Sven Peter Malm, handlande. Blev borgare i Gbg. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Sven Peter Malm, herr och Darin Katarina jfru 1803 22/5. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 108. År 1779
f 2/9 döpt 3/9 Sven Petter
Fader, Grosshandlaren Herr Jonas Malm. Moder, dess k. Maka Fru Maria Kullman.
Faddrar: Handelsmannen Herr Johan Carl Böker, Dito Herr C.W. Buchau, Herr Niclaes Albrecht Matsen, Herr Harder Matsens Fru, Fru Ulrica Malm, Mamselle Christine Lauterbach.
not: Grosshand. i Gbg, Riksdagsman 1812, död i Gbgs Kristine fsg 1825 3/9. Gift 1803 22/5 i Gbg med Karin Darin, f 1775, död i Gbgs Kristine fsg 1848 15/5. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda vigda döda. samma som hos Weibull. .... (B:1 In- och utflyttningslängder 1774-1785. Med Communicanter och Quittenser.), Genline Husförhör 1812. 4 Rot 467
Malm P. Handl. 33 -
hust. Carin 37 +
Son Jonas 1806 4/1 6 1818 27/4
son Carl Wilh. 1814 7/4 - 1818 12/4. .... (B:1 In- och utflyttningslängder 1774-1785. Med Communicanter och Quittenser.), CII:1 3/5 födde. Msf till Juliana Charlotta Malm, 25/12 1797.

34 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., se fadern. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915).

35 F. Stenström, En minnesbok del I och II (Faksimileupplaga sammanställd av Sällskapet Örgryte Odalmän. Falun 1966.), s 143 del 1. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, se maken. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 108. se maken.

36 Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Sven Peter Malm, herr och Darin Katarina jfru 1803 22/5.

37 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 109. År 1781
f 17/1 döpt 18/1 Wilhelmina
Fader, Grosseuren Herr Jonas Malm. Moder, Dess k. Maka Fru Maria Kullman.
Faddrar: Directeuren Herr Martin Törngren, Grosshandl. Herr Lars Kåhre, Herr Philip Oterdahl, Fru Maria E. Alroth, född Matsen, Fru M.C. Andersson, född Jönsson, Mamsell M.E. Hülphers.
not: död i Gbg Kristine fsg 1795 5/2. .... Göteborgs Allehanda 1795, Den 6 Febr. Döde i Göteborg
Tillkännagifwes Anhöriga och Wänner, Mademoiselle Wilhelmina Malms saliga död, som timade den 5 dennes, i en ålder af 14 år och 7 dygn, med anållan om benägen ursäkt, at ingen annan Notification göres. Alt sorgebetyg undanbedes. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda vigda döda. samma som hos Weibull. .... (Förda av den tyske kyrkoherden.
Inkl. Lysnings- och vigselböcker 1781 25/3 - 1824
och Död- och begravningsböcker 1781-1832), Födde år 1781
Wilhelmina Malm (i övr. se Weibull, som skrivit av samma källa).

38 Register till Gbgs Kristine församlings död- och begravningsböcker 1775-1860, se fadern. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., se fadern. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915).

39 Göteborgs Allehanda 1795, Den 6 Febr. Döde i Göteborg
Tillkännagifwes Anhöriga och Wänner, Mademoiselle Wilhelmina Malms saliga död, som timade den 5 dennes, i en ålder af 14 år och 7 dygn, med anållan om benägen ursäkt, at ingen annan Notification göres. Alt sorgebetyg undanbedes. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 4/5. 1795
Feb 3 Grosshandlare Jon. Malms dotter Wilhelmina
dödsorsak feber
ålder 14 år.

40 Kyrkböcker, Karlshamn, Se gifte med Hedewig von Schoting.

41 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:1 (1687-1723) Bild 191 / sid 367. 1713 Martii
d 22 Handelsmannen Sven (K)unn ok Jungfru
Hedewig Hansdotter von Schoting.
d 17. April.

42 Kyrkböcker, Karlshamn, Se gifte med Sven Kunn.

43 Kyrkböcker, Karlshamn, Se dooter Hedewigs gifte med Sven Kunn.

44 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstads pastorat
18. Magnus Oxelgren, 1729-50. Född på Visingsö den 1 nov 1686, son till kh Sveno Magni Oxelgreen och Anna Andersdotter Kylandra.

45 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstads pastorat
18. Magnus Oxelgren, 1729-50. Född på Visingsö den 1 nov 1686, son till kh Sveno Magni Oxelgreen och Anna Andersdotter Kylandra. .... Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Visingsö pastorat
Sveno Magni Oxelgreen 1686-91
F. här 2/8 1648.Skol på Visingsö 1661, stud i Åbo, disp där 1677, komrektor o komm. här 1679. prv 11/11 s å, kh här 1686. Död 3 aug 1691.
G m Anna Andersdotter Kylandra 24/7 1681, dtr till kh i Lommaryd Andras Kylandre o omgift m eftertr.
Barn: Christina f 1684 + 1687
Catharina
Magnus f 1/11 1686, kh i Skärstad
Anna f 1688 + 8/6 1766 g m häradsskrivaren i Linköping Nils Nordström, omgift med häradsskrivaren Anders Lindbom, omg m komm. i Norra Solberga Andreas Horneer.
.

46 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Visingsö pastorat
Sveno Magni Oxelgreen 1686-91
F. här 2/8 1648.Skol på Visingsö 1661, stud i Åbo, disp där 1677, komrektor o komm. här 1679. prv 11/11 s å, kh här 1686. Död 3 aug 1691.
G m Anna Andersdotter Kylandra 24/7 1681, dtr till kh i Lommaryd Andras Kylandre o omgift m eftertr.
Barn: Christina f 1684 + 1687
Catharina
Magnus f 1/11 1686, kh i Skärstad
Anna f 1688 + 8/6 1766 g m häradsskrivaren i Linköping Nils Nordström, omgift med häradsskrivaren Anders Lindbom, omg m komm. i Norra Solberga Andreas Horneer.
.

47 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstads pastorat
18. Magnus Oxelgren, 1729-50. Född på Visingsö den 1 nov 1686, son till kh Sveno Magni Oxelgreen och Anna Andersdotter Kylandra. Skol. På Visingsö 1694, stud. i Lund (Jönk. Nation) 1703, reste därifrån vid fiendens infall 1709, nådårspredikant o vik. Lektor på Visingsö 1711-13, disp. I Lund 1714, stud. i Uppsala 1717,orerade där s.å., prv i Uppsala 18/6 1718 … andre notarie i prästeståndet vid riksdagen 1720,… kh Visingsö 1729, prost 1743… Död den 21 maj 1750.
…Rogberg kallade honom en "mångkunnig, grundlärd, gudfruktig och uppbyggelig man." …Avhållen av sina elever…
Gift 7/2 1723 med Elisabet Rogberg, f 1/5 1702, + 9/6 1765, dotter till kh i Södra Unnaryd Joh. Rogbergius. Barn: Johannes, f 19/9 1724, + s.å.
Anna Christina, f 23/10 1725, gift med kronobefallningsmannen i Tveta, Vista och Mo härader, hovkamreraren Georg Reinhold Liedbeck
Birgitta, f 15/3 1728, g m kh i Björkö Sven Liungh
Elieser, f 22/3 1730, + s.å.
Johannes, f 1/7 1731, + 10/5 1736
Elisabet, f 24/10 1733, g m kh i Älghult Erland Colliander
Ulrica f 27/1 1736, g m kh i Skirö Joh. Norlin
Elieser Magnus, f 16/5 1738, bokhållare i riksbanken, + 29/3 1787
Catharina f 20/10 1740, g m kh i Jönköping Jacob Ekerman.

48 Kyrkböcker, Björkö, C:2. se dotterdotterns dop
"Novem 7 12 Christina Catharina
H Fil Mag Kyrkoh:n Sven Ing. Ljungh m. F. Birgitta Oxelgren
.................
................
Modern Catharina Oxelgren"
. .... Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstad
18. Magnus Oxelgren...
Gift 7/2 1723 med Elisabet Rogberg, f 1/5 1702, + 9/6 1765, dotter till kh i Södra Unnaryd Joh. Rogbergius.

49 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstad
18. Magnus Oxelgren...
Gift 7/2 1723 med Elisabet Rogberg, f 1/5 1702, + 9/6 1765, dotter till kh i Södra Unnaryd Joh. Rogbergius
. .... kyrkböcker, Södra Unnaryd, C:1 (1679-1747) bild 21/s 16. Anno 1723 den 6 February Lector Mag. Magnus, f 1686 1/11 å Visingsö där fadern Sven O. var komminister. Oxelgren wig f Elisabeth Rogberg han dog ss kkh i Skärstad 1750 21/5. på sin tid en af stiftets prydnader.. Den kursiva stilen är ditskriven senare. Annan handstil, annat bläck MH.

50 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se svärsonen CA.

51 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se svärsonen.

52 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 856. Torkel (1681-1731), handlande och rådman i Marstrand.
Söner: Christian (1717-1799), grosshandlare, kommerseråd, g m Christina Levina Ström (1720-1769), se Ström
Magnus (1719-1759), superkarg i Ostindiska kompaniet. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 8. Av släkten Arfvidsson: Christian Arfvidsson, f. omkr. 1717; grosshandlare i Göteborg och kommerseråd, död där 1799 16/4, 82 år gammal. Gift 1:o 1746 med Levina Ström, f. omkr. 1720, död 1750, dotter av grosshandlaren i Göteborg, Hans Olofsson Ström och Anna Elisabeth Sahlgren; 2:o 1759 med Anna Margareta Nettelbladt, f. 1731, d i Göteborg 1763 4/4, dotter av grosshandlaren i Stockholm Baltzar Nettelbladt och Margareta Küsel; 3:o 1764 29/1 i Göteborg, med Margareta Christina Ekerman, f. omkr. 1740, d i Göteborg 1797 6/7, 57 år gammal, dotter av borgmästaren i Göteborg, Paul Ekerman och Christina Beata Häger.
...
Marstrandssläkt, känd från 1600-talets slut, vilken inkom till Göteborg med ovannämnde Christian Arfvidsson, som där 1743 aug. vann burskap såsom handlande. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), om sonen Paul Christian se denne. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 41. msf till Olof Beckman 1767 4/5. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 22. Arfwidsson, Christian.
F. i Marstrand 1717, d. i Göteborg 1799. Grundade efter utländska studieresor egen affär i Göteborg i mitten av 1700-talet. Medlem av stadens handelssocietet och 1751 bisittare i dess styrelse, Kommerseråd. År 1795 ledamot av generaldiskontkontoret. Driftig handelsman, utvidgade han firman Arwidsson & Söner mot slutet av 1700-talet till stadens främsta handelshus.

53 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se svärfadern. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), trol msf till Maria Victoria Matson 1744 23 dec
trol fadder till Maria Elisabeth Matson 1744 19 dec.

54 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se svärfadern.

55 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se fadern.

56 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), Del 1, sid 870. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 födda.

57 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.). .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 födda.

58 Kyrkböcker, Karlshamn, Se gifte med Petronella Schaij.

59 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:1 (1687-1723) Bild 193 / sid 371. 1716
26 Jan: Fö..... Handelsmannen ifrån Stockholm Hr Hin-
drick König Copulerat. med Jungf. Petronella Schaij.

60 Kyrkböcker, Karlshamn, Se gifte med Hindrick König.

61 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se fadern. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3, döpta. 1727
d 21 jan. Tausten D.N. H Erich Nissens Töchterlein Sophia Dorothea
gew.
H Inspector Nic. Eld fr. Bürgmeisterinn Thelandern
H ...Frid. Krantz H. Lorentz Baggers fr
H Witte aus Hamburg H Martin G. Bÿhnens fr. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), trol fadder till Maria Victoria Matson 1744 23 dec
trol fadder till Maria Elisabeth Matson 1744 19 dec.

62 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se fadern. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3.

63 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter HAÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter ACÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 4/4 Wigda. 1839
maj 1, Hemmansägaren Johannes Österling, Sannå, 1:sta gifte, och Jungfrun Carolina Johanna Königsson, Sannå, 1:sta gifte. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:7 2/3 Wigda. 1849
Dec 11, Hemmansägaren Johannes Österling, 35 år, Nr. 5 Ween, 2:ndra gifte och Jungfrun Johanna Maria Bolin, 19 år, Nr. 5 Ween, 1:sta gifte. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, AI:6 1/3 Husförhörslängd 1839-1846. Nöthegång och Sannå Rote
5. Sannå, 1/2, Åbo, Johannes Österling, 1816 16/8
H., Carolina Joh. Königsson, 1818 27/5
dot., Antoinette Carolina, 1839 30/11, ( anteckningar: (aft) 44 ... (börjat) läsa )
Elisa Wilhelmina, 1841 12/6
Maria Elvira, 1843 3/(6)
Helena Georgina, 1845 (13)/2
(2 drängar överstrukna)
Olaus Jacobsson 1812 8/5
( Ett antal pigor överstrukna )
Barnfröken Johanna Maria Bolin, 1829 1/1(1)
Pigan Anna Maria Backman 1815 3/2

1/2, Åbo, Lorentz Andersson, 1815 (10)/9
H., Eloisa Josephina Königsson, 1814 10/4. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 1/3 Födda. 1816,
Maii 16., Föddes och d. 17. Döptes Zacharias Österlinds och Anna Lena Lorentsons barn från Ween kalladt Johannes.
Madame Lovisa Svensson vid Ween höll barnet till dopet.
M: f: Gustafv Lorentson, Ludvig Johansson från Norby i Walda
2: f: Johanna Lindgren på Sandlycka, Anna Stina Ericsdotter från Guntofta.

64 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland.

65 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se son JÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter EWÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 3/4 Döda. 1840
Mars 25, Begrafdes Kyrko-föreståndaren och Landtbrukaren Zacharias Österling från Ween, i en ålder af 50 år 9 mån 7 dagar. Nervfeber. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:4 3/4 Wigda. 1810
Augusti 26, Wigdes Sjöman Zacharias Österling från Ween med Jungfrun Anna Lena Lorentzson e(f.ene) från Ween, M: R:. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 3/3 Wigda. 1826
Januari 3., Wigdes Enkoman Zacharias Österling på Ween med Enkefrun Catarina Hedbärg från Hede i Tölö.

66 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se son JÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make ZÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 3/3 Döda. 1825
Mars 23, Dog och den 1. April Begrafdes Styreman Zacharias Österlings Hustru Anna Lena Lorensson från Ween, dog af feber af alla slag. Gammal 36 år 3 månader 7 dagar.

67 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make. .... Vigselboksregister för Halland 1672 - 1860 (Del av Demografisk Databas Södra Sverige), Vigselregister Halland
Vigda i Vallda

Datum: 1839-05-01 Datum avser:
Kommun: Kungsbacka Härad: Fjäre
Ospecifiserad ort: Källa: Vallda C:7 o E:1

--------------------------------------------------------------------------------

Brudgummens förnamn: Johannes civilstånd: ogift
efternamn: Österling sida i Hfl:
titel: Hemmansägaren ålder/födelseår: 23
ort: Sannå

--------------------------------------------------------------------------------

Brudens förnamn: Carolina Johanna civilstånd: Ogift
efternamn: Königsson sida i Hfl:
titel: Jungfrun ålder/födelseår: 21
ort: sannå

--------------------------------------------------------------------------------

Övrigt: [lyses] 1839-01-02 S Härads? Allfred Königsson Borås.

68 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter HAÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 2/3 Födda. 1829,
April 11, [döpt] " 12, Capit. Adolph Bolins fr. No. 1 Hagryd och Anna Johanna Janssons doter Johanna Maria
Fadd: Capit. Sven Bolin .. Andreas Bolin
Styrm. Johann ... Jansson, Hustr. Johanna Andersson, Anna Beata Hagberg, ( Mariana ) Bolin, alla fr. Hagryd.
Modr. 25 - 30.

69 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make. .... Vigselboksregister för Halland 1672 - 1860 (Del av Demografisk Databas Södra Sverige), Vigselregister Halland
Vigda i Vallda

Datum: 1849-12-11 Datum avser:
Kommun: Kungsbacka Härad: Fjäre
Ospecifiserad ort: Källa: Vallda E:1 o E:2

--------------------------------------------------------------------------------

Brudgummens förnamn: Johannes civilstånd: Änkling
efternamn: Österling sida i Hfl:
titel: Hemmansägaren ålder/födelseår: 33
ort: Nr:3 Ekenäs Sannå

--------------------------------------------------------------------------------

Brudens förnamn: Johanna Maria civilstånd: Ogift
efternamn: Bolin sida i Hfl:
titel: Pigan ålder/födelseår: 20
ort:

--------------------------------------------------------------------------------

Övrigt: [lyses] 1849-10-26 S [HENNES FAR] Johan A Bolin Fadren Johan A Bolin. Mera anteckningar i orginalet.

70 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter ACÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 3/4 Döda. 1847
october 7, [begravd] october 10, Hemmansägaren Johannes Österlings kära maka fr. Ween 29 år 4 mån 12 dgr.

71 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se husförhörslängd make JÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland.

72 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 1/4 Födda. 1839
Nov. 30, [döpt] dec 3, HemmansÅboen Joh. Österlings i No. 4 Sannå och dess hustru Carolina Johanna Königssons doter Antoinette Carolina
Fadr. Zacharias Österling på ibim; Organisten i ...(koren) Jöran Wilhelm Weibull .; Joh. Adolf Jansson i Hagen (Släp) ; Fru Catharina Österling på ibim; Demoiselle ....g Sofia Königsson, .... (Karolina/Christina) Österling, (Augustina) Österling på ibim
Modr. 20 " 25.

73 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter ACW. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, c1:6 2/4 Födda. 1841
Junio 12, [döpt] Junio 17, Hemmansägaren Johs. Österlings i No. 4 Sannå och dess hustru Johanna Carolina Königsson _ Doter _ Elisa Wilhelmina
Mfaddr. Åboen Anders Andersson på Klev, Adolf Wennerbäck i Ekenäs, Oist Weibull i Hagen.
2faddr. Enke-Fru Hellberg i Kyrkobyn, Jungfru Augustina Österling från ibim, Johanna Andersdtr. från Klev
Modr. 20 " 25.

74 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter ACW. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:5 2/3 Födda. Aug 5 1827, döpt 6, Smeden Eric Wennerdahl och Christina Nilsdoters vid Kyrkobyn son Carl Johan.
Faddr. Anders Björk ... fr. Kyrkobyn; Hustr. Helena ... ibim, ... ..doter fr. (Ståcken) Helena Carlsdoter vid Kyrkobyn.
Modr. 35. " 40. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:8 5/7 Wigda. 1858
Dec. 19, Hemmansägaren Carl Johan Wennerdahl ålder 31, No. 2 Kyrkobyn, 2:a giftermålet,
och Jungfrun Elisa Wilhelmina Österling ålder 17, No. 1 Ekenäs, 1:sta giftermål.

75 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make.

76 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 2/4 Födda. 1843
Junio 2, [Döpt] Junio 7, Hemmansägaren Johannes Österling i No. 3 Sannå och dess Hustru Carolina Johanna Königssons Doter Maria Elvira
Faddr. Anders Magnusson i Hagryd, (Sjöm.) Nils Andersson fr. Hagen; Carl Anton Weibull i Hagen Valda, EnkeFru Caro... Königsson, W... från Masthugget, mamsell ... Königsson, Jungfru Petronella Andersson på Klev.
Modr. 25 " 30.

77 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 2/4 Födda. 1845
Febr. 15, [Döpt] Febr ( saknas ), Hemmansägare Johannes Österlings på No. 3 Ween och dess hustru Carolina Johanna Königssons Doter Helena Georgina
Mfaddr. Åboen Lorentz Andersson i SAnnå, Urmakare Anders Wickberg i Kungsbacka, Hinric Jansson i Hagen;
2faddr. Hustrun Hell(oise) Adolfina Königsson i Sannå, Billy Bengtsson i Guntofta, Johanna Andersson på Klev. Modr 25 ge. 30.
( Upptecknat dubbelt med viss olikhet, den inskrivna texten har lagt till bitar av bägge texterna; 2:ndra gången står Heloise Adolfina Andersson i Sannå/MWJ ).

78 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 2/4 Födda. 1847
October 15, [Döpt] October 17, Hemmansägaren Johannes Österlings i No. 3 Ween och dess Hustru Johanna Carolina Königssons dotter Hilda Johanna.
Faddr. Carl (Hinric) Magnussons i Bukärr, ... (Andersson) i Götheborg, Johanna Nilsson fr. Sandbäck.
2faddr. Jacobina Magnusson, Enke Fru Georgina (Lydia/Julia) Wickberg, Catharina Josefina Österling.
Modr. 25 " 30.

79 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. Se hustru Maria Schér. .... Skånes Demografiska Databas, Vigda. Maximilian: se vigsel 1854. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1865-02-16 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Maximilian Körner ort: 10-11
titel: folkskollärare f. kön: m
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 50 år 5 mån 5 veckor 13 dagar

civilstånd: g dödsorsak: alcoholismus chronia apoplexia pulmonum
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: kvnr 10-11, hfl s 49, 1.

80 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855.

81 Skånes Demografiska Databas, Döda.

82 Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:44 1855-1861 9/10. Sid 463 5:te Rot. Skolhuset N: 125-6
Skolläraren M. Körner, f. 1814 3/9, Igelllösa, [från] [18]48, N: 10
Hust. Maria Fr. Schér, f. 24 7/2, Hborg, [fader:] (M.) F. Schér, [moder: Gunilla B..., [från] [18]. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1874-10-24 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Maria Fredrika Körner ort: Kullen 37
titel: enkefru kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 50 år 8 mån 8 veckor 17 dagar

civilstånd: ä dödsorsak: febris typhoid
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: Hfl s 198,4.

83 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databas Vigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum: 1854-01-11 Datum avser: v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn: Maximilian Körner ort: Helsingborg 125
titel: folkskollärare sida i Hfl:
civilstånd: ä ålder/födelseår: 39
z
Brudens namn: Maria Fredrika Scher ort: Helsingborg 228
titel: jungfru sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår: 29

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

84 Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1852-08-03 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Maria Körner ort: Helsingborg 125
titel: hustru kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 38 år 4 mån 4 veckor 12 dagar

civilstånd: g dödsorsak: kräfta i magen
z
Anhörigs:
namn: M. Körner relation: ma
titel: skollärare ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: För den avlidne uppges två efternamn. Körner och Lundberg.

85 Skånes Demografiska Databas, Döda. framräknat från egen död.

86 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. se son CLS. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Se födsel av son Carl Ludvig 1841. .... Skånes Demografiska Databas, Döda.
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1864-01-17Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Nils Fredrik Scherort:228
titel:bryggarekön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:61år6mån6veckor2dagar

civilstånd:gdödsorsak: vitium org. cordis hydrops et oedem pulm.
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:kvnr 228, hfl s 3,3. .... Skånes Demografiska Databas, Födda.
Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1802-07-15Datum avser:f
z
Barnets namn:Nils Fredrich Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn: ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:A. Fr. Schjärort:
titel:gjördelmakare, bryggare
Övrigt:.

87 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. Se son CLS. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Se födsel av son Carl Ludvig 1841. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1887-10-28Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Gunilla Elisabeth Bergströmort:Pål Ibb 8
titel:kön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:87år0mån0veckor6dagar

civilstånd:ädödsorsak: broncho pneumonia chronica
z
Anhörigs:
namn: Scherrelation:ma
titel: bryggare ort:
Övrigt:hfl s 1719,4.

88 Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, Sjöström:1 Bild 59/s 51. ...Anna Christina Petraeus, omgift 1742 med prosten Haquinus Lacander
. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 12. G 2:o antagl i K 1730 18/1 m Anna Christina Petraeus, död i K 1764 12/2, "65 år 5 mån", bouppt i Gärds 1764 8/5, dtr t kh i Tranås Magnus Petraes o Beata Mallin i hennes 1:a gifte (g 2:o m kh i Ystad Maria Håkan Lacander)
.

89 Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, Sjöström:1. ...Anna Christina Petraeus, omgift 1742 med prosten Haquinus Lacander
.

90 Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, Sjöström:1 Bild 59/s 51. se mannen. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 12. G 2:o antagl i K 1730 18/1 m Anna Christina Petraeus, död i K 1764 12/2, "65 år 5 mån", bouppt i Gärds 1764 8/5, dtr t kh i Tranås Magnus Petraes o Beata Mallin i hennes 1:a gifte (g 2:o m kh i Ystad Maria Håkan Lacander).

91 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 12. G 2:o antagl i K 1730 18/1 m Anna Christina Petraeus, död i K 1764 12/2, "65 år 5 mån", bouppt i Gärds 1764 8/5, dtr t kh i Tranås Magnus Petraes o Beata Mallin i hennes 1:a gifte (g 2:o m kh i Ystad Maria Håkan Lacander)
.

92 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 12. G 2:o antagl i K 1730 18/1 m Anna Christina Petraeus, död i K 1764 12/2, "65 år 5 mån", bouppt i Gärds 1764 8/5, dtr t kh i Tranås Magnus Petraes o Beata Mallin i hennes 1:a gifte (g 2:o m kh i Ystad Maria Håkan Lacander).

93 Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, Sjöström:1 Bild 59/s 51. 22. Pridbjörn Blanxius, border till 21; f i Österslöf 21 okt. 1678; stud.skån. 1692, fil kand maj 1701; rektor i Christianstad 23 juni 1702; migister 1706; kh i Köpinge 14 maj 1707; prost 6 aug 1719; + 4 maj 1739
Gift 1) 1702 med Ingeborg Hellman (f 1685 + 1729); 2) 1730 med Anna Christina Petraeus, omgift 1742 med prosten Haquinus Lacander
Son 248
Svärson 198. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 12. Köpinge och Lyngsjö
10. Pridbjörn Blanxius
PB var f i Österslöv 1678 21/10, son t kh i Österslöv Lurentius Blanxius o Petronella Jörgensdotter, efter privat underv av norske studenten Jakob Schimph student i Lund 1692 14/11,… disp 1697 9/10, exam theol nov 1700, … höll oration över Karl XII:s seger vid Düna okt 1701, disp pr gradu så 7/12, rektor vid Kristianstads kola 1702 28/4… fil mag 1706 ½, kh i Köping o Lyngsjö 1707 14/5, prv s å 11/9, tilltr Köpinge 1708 1/5…kontraktsprost i Gärds kontrakt 1719 6/8, död i Köpinge 1739 4/5, begr26/6 m likpred av biskop Carl Papke, boupt Gärds 1740 18/3 (bl a ägde PB Vallsnäs säteri i S Unnaryd i Småland)
PB gjorde sig känd för en lysande begåvning o mycken framåtanda….skötte sitt kontrakt med stor energi och klokhet.
…väl insatt i kyrkolagsfrågor o en av stiftets bästa kännare av de speciella kurkliga förhållandena i Lunds stift…
Tillhörde av allt att döma en av de ledande i Lunds stift under 1700-talets första tredjedel …
När PB avled 1739 hade han länge besvärats av ohälsa. …
G 1:o i Kristianstad 1702 28/10 m Ingeborg Hellman, dpt i Kristianstad 1685 24/5, död i Köpinge 1729 8/5, dtr till kh i Kristianstad Andreas Hellman o Anna Rubenius.
Barn (enl Papkes likpred föddes 2 söner o 12 döttrar, av vilka endast 1 son o 3 döttrar överlevde).Anna Sara, dpt i Kristianstad 1703 5/8, död som barn.
Anna Sara, dpt i Kr 1704 24/8, död som barn
Lars, f i Kr 1706, handlande o rådman i Ystad, död i Ystad St Petri 1741 12/12
Petronella, f i Kr 1708 16/1, död i SToby 1734 3/8, g m sederm kh i Stoby Petrus Lycke
Anna Sara, f i Köpinge ca 1711, död i Vittskövle 1775 29/9 , begr i V s å 6/10 "64 år", g i Köpinge före 1729, då hon som gift står fadder i Vittskövle, m inspektoren på Vittskövle Strickard Landgren, ber i V 1762 10/2, "69 år", bouppt. I Gärds hd
Christina, f i Köpinge cirka 1720 (enl faderns bouppt) g m handelsman Johan de L'Homel (Malmö kämnarsrätts dombok 1747 30/5). Möjl "Mademoiselle Blanxia", begr i Malmö Petri 1780 18/7, "70 år"
Hedvig, f i Kö. Ca 1722 begr i Malmö Petri, g 1742 21/4 m rådmannen o postmäst i Malmö, sederm postinsp över Malmöhus o Kr län Anders Segerwall, f 1707 30/6, begr i Malmö Petri 1748 25/3
G 2:o antagl i K 1730 18/1 m Anna Christina Petraeus, död i K 1764 12/2, "65 år 5 mån", bouppt i Gärds 1764 8/5, dtr t kh i Tranås Magnus Petraes o Beata Mallin i hennes 1:a gifte (g 2:o m kh i Ystad Maria Håkan Lacander).

94 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), Bd 2, s 541. ... föddes här den 15 maj 1819. burskap 1844 1852 kompanjon med fadern i C.Fr. Wærn & Co, kommunfullm. ordf. 1863-69, juni 1870 finansminister till 1874
1874 president i kommerskoll. dog 31 okt. 1899. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), 187. år 1844 29/3 Carl Fredric Waern. Blev borgare i Gbg. Borgarbrevet finns längst bak i boken. .... Ingeborg Waern Bugge, I min mormors hus, Ingeborg Wærn Bugge (Norstedts Lund 1977, inb.), 30. ...När därför faster Augusta och farbror Fredrik erbjöd sig att...
Tydligen var tilltalsnamnen Augusta resp. Fredrik. present av Ulla Wullt, 13/5 -99 .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 9. Waern, Carl Fredrik, Grosshandlande, statsråd, t.f. president. Född 15/1 1819 i Gbg (Kristine), son av grossh. Carl Fredrik W. och Gustava Elisabeth Melin; död 31/10 1899 i Steneby (Älvsb. län)....
Gift 13/7 1848 i Stockholm med grevinnan Maria Augusta Coraldina Lagerberg, född 15/9 1821 i Mariestad, dotter av greve Otto Henrik Adam Lagerberg och grevinnan Maria Johanna Frölich; död 21/7 1901 i Steneby (Älvsb. län. .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 23ff. TAB XVII
Car Fredrik (son af Carl Fredrik, tab XVI), f 1819 15.1, i Gbg;...anstäldes på sin faders kontor 1840; ...ledamot af borgareståndet för Gbg 1847-48;...chef för firman C.Fr. Waern & Co 1858.... vd för ab Dalslands kanal 1864-70;...statråd o chef öfr finansdept 1870...till 1874...
Gift 1848, 13.7 i Sthm med grefvinnan Maria Augusta Coraldina Lagerberg, f 1821, 15.9, i Mariestad, dotter till Ryttmäst. grefve Otto Henrik Adam Lagerberg o grefvinnan Maria Johanna Frölich. utg. 1901 .... Göteborgs kalender för 1857 (Rediviva 1970), Bor enl. adresskal. för 1857 på Ö. Hamng. 19. .... Förteckning över Gbg Kristine fsg kyrkoarkiv (418/1952), hfl 1812. se fadern. Född enl. denna o a källor 15 jan. ej maj. Ändrar. Ma. Register övwer Christine församlings Ledamöter som hafva hushåll eller äro sina egna, upprättadt af undertecknad i Dec. 1812 och som alt framgent kommer att föras af pastor.
Sv. Helander
Svensk kyrkoherde wid fsg. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 200. Waern, Carl Fredrik d.y.
F i Gbg 1819, d. å Baldersnäs i Stenaby sn i dalsland 1899. Köpman i Gbg, bruksäg., ledamot av borgerskapets äldste 1858-1862. Ordf. i Gbgs stadsfullm.... .... (Göteborg C. M. Ekbohrns officin 1850), Waern C. F. junior grossh. Hörn af Korsgn o Kungsg 30.

95 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ). .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.). .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 9. .... Förteckning över Gbg Kristine fsg kyrkoarkiv (418/1952), hfl 1812.

96 Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, SSK36.

97 Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), 157. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 877. .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 22. .... Göteborgs kalender för 1857 (Rediviva 1970). .... Förteckning över Gbg Kristine fsg kyrkoarkiv (418/1952), hfl 1812. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 199. .... (Göteborg C. M. Ekbohrns officin 1850).

98 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se fadern. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 877. se maken.

99 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ). .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962.

100 Ingeborg Waern Bugge, I min mormors hus, Ingeborg Wærn Bugge (Norstedts Lund 1977, inb.), 30. se maken. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 101. Lagerberg, Maria Augusta Coradina
F i Mariestad 1821, d. å Baldersnäs i Dalsland 1901. 1848 g.m. grosshandl. i Gbg, sedermera statsrådet o t.f. presidenten i Kommerskollegium, fil. hdersdr. Carl Fredrik Waern.

101 Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, se svärsonen CFW.

102 Ingeborg Waern Bugge, I min mormors hus, Ingeborg Wærn Bugge (Norstedts Lund 1977, inb.), 308. ...Nu återstår endast den sista av våra visiter: Waernbol, Carl Fredriks (mamas kusin) och Lallas sommarhem. ... .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 27. TAB XVIII
Carl Fredrik (son af Carl Fredrik, Tab XVII), f 1849, 18.9 i Gbg;...ingick som bolagsman i firman D.F. Waern &Co 1876. Grosshandl. W. deltager på ett mycket verksamt sätt i Gbgs kommunala lif. Af direktionen öfver Ränte o kapitalförsäkringsanstalten i Gbg är han medlem sedan 1890 och af Gbgs sparbanks styrelse sedan 1894. ...Framstående sportsman är han sedan flere år tillbaka ordförandeinom Gbgs segelsällskap.
Gift 1881 med Alida Bonnier, f 1857, dotter af Bokhandlaren i Gbg David Felix Bonnier och Charlotta Benecke.

103 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ). .... J. Häthén, Göteborgs Familjebok / Häthén (1892 - Götheborgs-Postens Förlag), ... (junior), f. 49 i Gtbg ... .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.).

104 SSK13 ( Svensk Släktkalender ).

105 Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 170f. Waern, Peder Colbjörnsen
Grossh. Född 15/3 1851 i Sthm, son av president Carl Fredrik Waern och Augusta Lagerberg; dld 5/4 1929 i Gbg (Johanneb.)...vd för kb C.Fr, Waern & Co., Gbg, 1897-1929....Led av stadsf. 1898-1912...
Gift 12/9 1877 i Gbg (Domk.), med Sigrid Petronella Möller, född 27/12 1854 i Flo, Skarab., dotter av grossh. Peter Möller och Augusta Kneiff; död 18/1 1933 i Gbg (Vasa). .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 28. TAB XIX
Peder Colbiörnsen, (son av Carl Fredrik, Tab XVII), f 1851, 15.3, i Gbg....1876 delegare i firman C.F. Waerna &Co. Mycket intresserad kommunalman...ifrig sportsman.
Gift 1877 med Sigrid Petronella Möller, f 1855. .... Erland Långstrom & Gustaf Stern, Biografier samlade och utgivan av (Göteborg 1919. Pehrssons förlag.), s 14. 1870
Peder Colbiörnsen Waern. F. i Sthlm 15/3 51. Föräldrar: Statsrådet, t.f. presidenten Carl Fredrik Waern o Augusta Lagerberg. Stud vid Handelshögskolan i Antwerpen 70-72. Kassör hos C. Fr. Waern & Co 74-75, delägare i firman 76. Affärsresor till Förenta Staterna 76, Spanien 83, samt flera gånger till England, Frankrike o Tyskland. Ordf. i styrelserna f. Billingsfors AB, o Långeds AB, därefter led. i styr. f. AB Billingsfors-Långed, ordf. i styr. f. Håfreströms AB sedan 80, i Upperuds trämassefabrik, i Ulriksfors Sulfit AB, ordf. i Dalslands Kanal AB:s styr. sedan 00, o i styr. f. Kanal-AB. Stora Lee-Östen, led. av AB Göteborgs Banks styr. sedan 00, principal i Gbgs Sparbank, suppl. i styr. f. Riksbankens avdelningskontor i G 96-97. Led. av G Fattigvårdsstyr. 82-04, Gatu o Vägförvaltn. 91-14, dess ordf. 10-14, stadsfullmäktig 98-12, led. i avlöningsnämnden o pensionstyr. samt budgetberedn., styrelseled. o kassaförv. hos Handelsföreningens fullmäktige, Handelskammaren, Handelsinstiutet o Handles- o Sjöfartsnämnden, ordf. okassaförv. f. Söderborgska m.f. stiftelser sedan 10, led. av styr. f. Gbgs Småbarnsskolor sedam 81, o kassaförv. sedan 90. Jubelsimmagister 17 o innehavare av Gbgs Simsällskaps silverplaquette. RVO.
Gift 12/9 77 m. Sigrid Möller, f. i Flo 27/12 55, dotter av grosshandl. Peter Möller o Augusta Greiff. Barn: Peder, f. 8/8 80, grosshandl. i G; Arne, f 2/10 83, grosshandl. i G.; Sigrid Augusta, f 27/4 87, gift 13/1 12 med ariktekten Björner Hedlund; Daga Elisabeth, f. 3/5 89, gift 1/4 15 m. MK Robin Fåhraeus.

106 SSK13. .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962.

107 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ). .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 877. Enl. Fredberg dog PCW 1919. .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962.

108 Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962.

109 SSK13( Svensk Släktkalender ). .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962.

110 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 26. se även fadern.
Henry Umoin, f 1852, 20.8. Efter afslutade landtbruksstudier arrenderade han Baldersnäs. Ledamot af Elfsborgs läns norra hushållningssällskaps nötboskapspremienämnd 1892.

111 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ).

112 Ingeborg Waern Bugge, I min mormors hus, Ingeborg Wærn Bugge (Norstedts Lund 1977, inb.), 298 ff. berättas om henne i kap. Resa till Billingsfors, där hon bodde.

113 Ingeborg Waern Bugge, I min mormors hus, Ingeborg Wærn Bugge (Norstedts Lund 1977, inb.), se namnet.

114 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Ebba Christina Waern, f 5 febr 1859 i Gbg, Kristine, d 22 sept 1943 i Sunne, dtr till statsrådet Carl Fredrik W o grev Maria Augusta Carolina Coraldina Lagerberg. .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 26. TAB XVII...
barn:...
Ebba Christina, f 1859, 5.2, i Gbg. Gift 1878, 30.12 i Sthm med Bruksegaren Hampus Edvard Montgomery, f 1852, 12.5, på Boo å Vermdön i Sthms län.

115 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ). .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

116 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

117 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Montgomery, Hampus Edvard, f 12 maj 1852 i Boo, Sth, d 5 nov 1911 på Rottneros, Sunne, Värml. Föräldrar: kaptenen Carl Hampus M o Sofia Carolina Dahlqvist. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Örebro 5 juni 73, elev vid Linderoths mek verkstad i Sthlm 73-74, vid Teknolog inst 15 sept 74, vid Motala mek verkstad 75, utex från Teknolog inst:s fackavd för metallurgic o hyttkonst 31 okt 77, förest för Savsjostroms mek verkstad o ingsig, Lenhovda, Kron, 78-80, bruksförvaltare vid Bäckefors bruk, Bäcke, Älvsb, 80-82, led av Värmlands läns hushålln: sällsk:s förvaltn:utsk från 85, av Värmlands läns landsting 86-06 o 08-09, förest för Värmlands läns mejeristation på Rottneros 90, led av styr för Skandinaviska trämassefören 90 (ordf i sv sektionen 00-05), ordf i Sv trämassefören från 99, led av FK 03-08 (led av särsk utsk 04 o 06), av styr för Sveriges industriförb 10. LLA 01.
G ... m Ebba Christina Waern ... .

118 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ), gift 20 december 1878. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 30 dec 1878 i Sthlm, Klara ...


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se