Mats Mårtenson och Pernilla Larsdotter
Make Mats Mårtenson 1

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Mårten ? (      -      )
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han bodde i Albæck, Danmark. Han arbetade som Arrendator.
Maka Pernilla Larsdotter 2

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Lorents Bäck 3

    Född: 24 Jun 1663 - Albæck, Danmark 4
    Döpt: 
     Död: Dec 1717 - Gävle, Gävleborgs län 5
   Begravd: 
    Maka: Brita Hindricsdotter (1667-1716)
   Äktensk: 20 Sep 1694 6
Levande och Guri William-Jörgensen
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande
Barn
1 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser: Maka - Guri William-Jörgensen

Kit o. Lone saknades vid sökning folkbokföring 970718. Troligen gifta bägge./MWJ


Isak Persson och Johanna Larssdotter
Make Isak Persson 7

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1681 7
   Begravd: 
  Äktenskap: - (Death of one spouse)

Händelser

Han arbetade som Komminister. Adress: Gråmanstorp.
Maka Johanna Larssdotter 7

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

 Annan make: Jöns Tulin (      -      ) 8 - Efter 1681 - Gråmanstorp 8

Äktenskapshändelser

Marriage Fact: Marriage Fact, 1681, Gråmanstorp. [Noter]


Barn
1 M Lars Nordbeck 9

    Född: 12 Jul 1679 - Gråmanstorp 10
    Döpt: 
     Död: Apr 1728 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 11
  Dödsorsak: fläckfeber
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Gertrud *Regina* von Braun (1687-1758) 12
   Äktensk: 15 Maj 1715 - Stralsund 13. (Death of one spouse)Allmänna notiser för barn - Lars Nordbeck

7. LARS NORDBECK
L.N. var enl. levernesbeskr. (not 1:So B 2. LUB) f. i Gråmanstorp o. 1679 12/7, son av km. därst. Isak Persson (Obef. 1675; död 1681) och Johanna Larsdotter, som efter makens död blev omg. m. kh. i Gråmanstorp Jöns Tulin. LN undervisades av denne, av hans bror Lars, sederm. kh. i Vankiva, och av sederm. kh. i Brönnestad Ebbe Bring, kom 1695 i Hälsingborgs skola, student 1697 21/10 (Sk. nat. 22/10). Efter några års konditioner och predikande, bl.a. hos styvfarbrodern i V. Karup, medföljde han 1705 en transport rekryter till Norra skånska kav.-reg. I Polen "och det fastän hans villkor voro så svaga, att han med blott 12 dlr smt gick ombord i Ystad". Han "genomvandrade därefter Brandenburgiska och Polniska Preussen, Polen, Sachsen, Ryssland intill Poltava slag, gick över Dnjeprströmmen till Bender genom ödemarken och därifrån genom Ungern, kejsardömet, Hessen-Cassel tillbaka till Pommern". Under denna tid gick han de första åren Norra och Södra skånska reg. till handa med predikande, fick CE:s rekommendation till fältsuperintendenten 1707 20/2 (not 2: CEP.), "dock att denne ville hava någon uppsikt på dem som utom CE:s rekommendation resa av studerande ungdomen till lägret", föreslogs 1708 av överste C.G. Örnestedt till reg.-pastorn Joh. Kniphofs eftertr., examinerades i fältkonsistoriet och blev s.å. 10/5 i kungens tält och i dennes närvaro prv., k. fullm. dock dat. först. i Bender 1711 30/10 (se not 1). Efter Poltava "hade han i sin olycka den lyckan" att få följa med kungen till Bender. Tre gånger under kriget förlorade han "ej allenast sitt lilla equipage utan ock sina böcker och manuskript", näml. vid Kalisz, där han tillfångatogs, vid Poltava och vid "Benderska rapturen"; vid den sistn. var han dock icke tillstädes utan just då kommenderad med en eskort 8 mil därifrån, och kungen återsåg LN icke förrän 1715, då han återkom till Stralsund, "ej rikare än då han vid Ystad embarkerade". Vid sistn. eskort skall han ha uppträtt med stort mod och "då eskorten, som av turkar och tatarer blev angrepen, begynte bliva vankelmodig, uppmuntrade han den med eget exempel till tro och tapperhet, att den så länge gjorde kraftigt motstånd till dess den genom turkiske sultanens eget protectorial blev ställd på fri fot". Till belöning utnämnde honom kungen i Stralsund 1715 2/5 utan ansökan till kh. i Höör & M. med löfte om första bättre lägenhet, men Höör var han icke nöjd med, då där fanns "en utfattig prästänka, vars man på prästgårdens uppbyggande efter eldsvåda tillsatt sina medel och lämnat hustru och barn i största fattigdom och elände" (not 3: Supplik u.d. i Acta ecclesiastica. Lunds st. Höör. RA. Jfr L.st.h., Ser. 2:6 s. 137.). Innan nådaårstiden efter kh Erasmus Nollerodh gått till ända, avled emellertid kh. i T. Otto Bang, och 1716 24/1 erhöll LN i st. kungens från Ystad det. fullm. hit. Av sina "svåra fatiger" under kriget hade han vår och höst och vid föränderlig väderlek obehagliga känningar av en blessyr, som han fått av ett skott i låret. Han avled i fläckfeber i T. 1728 5/4, "49 år ringare än 14 veckor".
G. i Stralsund 1715 15/5 (enl. personalier) m. Gertrud Regina von Braun, död i T. 1758 31/7, "70 år, 6m.", dotter av stadsmajoren i Malmö Niklas von Braun och Gertrud Margareta von Braun (Schlegel-Klingspor, s. 29), i hennes 1:a gifte (g. 2:o i T. 1729 1/11 m. klockaren därst. Johannes Hartelius, f. i Reslöv 1703 21/7, Sjm Sk 794, död i T. 1741 15/8). - Barn: Johanna, f. O. 1715, död i Väsby 1802 29/9, "87 år", g. i T. 1740 23/2 m. trumpetaren i Norra skånska kav.-reg. Carl Fredrik Grunditz, f. I T. 1716 17/5, död i Väsby 1785 30/8. - Isak, f. I T. 1720 30/1, kh i Solberga. - Margareta, f. I T. 1721 28/6, död i Kvidinge 1803 9/1, g. i T. 1739 24/10 m. trumpetaren vid Norra skånska kav.-reg- Carl Wilhelm Lamé, död i Stoby, bouppt. V. Göinge 1758 10/1. - Sibilla, f. I T. O. 1725, död i Välluv1810 31/1, "i 87 året", g. i T. 1754 4/12 m. inspektoren på Bosarp, sederm. Gedsholm Börje Falkengren, f. I Falkenberg 1693 23/7, död i Ekeby 1773 8/6, i hans 3:e gifte (g. 1:o och 2:o se Sjm Sk, II, s. 507). -Sofia, f. I T. 1725, död därst. 1727 15/10, "1 år, 16 v.".
Lunds stifts herdaminnen bd 2:7, s. 25-26


Jöns Tulin och Johanna Larssdotter
Make Jöns Tulin 8

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Efter 1681 - Gråmanstorp 8

Händelser

Adress: Torrlösa socken, Malmöhus län. Han arbetade som Kyrkoherde.
Maka Johanna Larssdotter 7

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

 Annan make: Isak Persson (      -1681) 7 - (Death of one spouse)


Barn


Arvid Larsson och Ingeborg Simondotter
Make Arvid Larsson 14

    Född: 1 Sep 1773 - Näs 15
    Döpt: 
     Död: 21 Feb 1847 - Surtung, Tanumn sn 15
   Begravd: 7 Mar 1847 - Tanums Sn 16


     Far: Lars Nilsson (      -      )
     Mor: 


  Äktenskap: 1 Jan 1795 - Tanums Sn 17Maka Ingeborg Simondotter 18

    Född: 30 Sep 1769 - Surtung, Tanumn sn 15
    Döpt: 
     Död: 18 Sep 1850 - Surtung, Tanumn sn 15
   Begravd: 29 Sep 1850 - Tanums Sn 19


     Far: John Andersson (      -      ) 20
     Mor: Cecilia Hansdotter (1739-      ) 21
Barn
1 K Niliana Arvidsdotter

    Född: 28 Dec 1795 - Näs, Tanum
    Döpt: 1 Jan 1796 - Näs, Tanum 22
     Död: 
   Begravd: 2 M Nils Arvidsson 23

    Född: 8 Jul 1803 - Näs, Tanums sn 15
    Döpt: 17 Jul 1803 - Näs, Tanums sn 24
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Christiana Jacobsdotter (1813-1883) 25
Brunius Larsson
Make Brunius Larsson

    Född: 1838
    Döpt: 
     Död: 1906
   Begravd: 


     Far: Lars Johnsson (      -      ) 26
     Mor: Nilliana Andersdotter (1808-      ) 27


  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Avliden

    Född: 1875
    Döpt: 
     Död: 1929
   Begravd: 

Carl Larsson och Catrina Westberg
Make Carl Larsson 28

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Åboe. Han bodde Buthjärr i Släp fsg, Onsala, Halland.
Maka Catrina Westberg 28

    Född: Mellan 1795 och 1800 28
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn
1 K Johanna Charlotta Carlsdotter 29

    Född: 19 Feb 1830 - Släp fsg, Onsala, Halland 30
    Döpt: 
     Död: 4 Jun 1902 - Tölö fsg, Hallands län 31
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Johan Edvard Wennerdahl (1824-1881) 32
   Äktensk: 2 Sep 1855 - Släp fsg, Onsala, Halland 33
Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


David Larsson
Make David Larsson

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Häradsdomare i Bara i , Bara förs., Malmöhus län.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Maria Block 34

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 24 Mar 1719 - , Bara förs., Malmöhus län 34
   Begravd: 9 Apr 1719 - , Bara förs., Malmöhus län 34
    Make: Gottfrid Hüphauff (1643-1719) 35
   Äktensk: 22 Maj 1677 34
Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Johan *Algot* Lind Johansson (1897-1965)
     Mor: *Gertrud* Eleonora Hansson (1902-1996)


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Levande


2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Levande
Johan Larsson och Elisabeth Persdotter
Make Johan Larsson 36

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Före 1680 37
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kronobefallningsman år 1676 i Halmstads, Årstads o Faurås' Härader i Halland. Han arbetade som Kronobefallningsman.
Maka Elisabeth Persdotter 38

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1704 37
   Begravd: 


Barn
1 M Petter Falkman 39

    Född: 1651 - Falkenberg, Halland, Sverige 40
    Döpt: 
     Död: 1720 - Ramsjöholm, Svarttorp, Jönköpings län 40
   Begravd: 19 Jul 1721 - Ramsjöholm, Svarttorp, Jönköpings län 41
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Elisabet (*Lisken*) Hambræus (1669-1746) 42


2 K Helena (*Lena*) Falkman 43

    Född: 1661 - Falkenberg, Halland, Sverige 37
    Döpt: 
     Död: 1758 37
   Begravd: 
    Make: Jean de Corroset (      -1704) 44


3 M Jacob Falkman 45

    Född: 1 Maj 1665 - Falkenberg, Halland, Sverige 37
    Döpt: 
     Död: 30 Jun 1704 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 46
   Begravd: 6 Jul 1704 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 47
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Jertrud Grund (      -Före 1699)
    Maka: Sophia Glöerfelt (      -      ) 37
   Äktensk: 24 Apr 1700 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 48


4 M Elias Falkman 43

    Född: - Falkenberg, Halland, Sverige 37
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet5 M Johan Falkman 49

    Född: 1674 - Falkenberg, Halland, Sverige 37
    Döpt: 
     Död: 1709 37
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Sophia Sörensdoter (      -      ) 50
   Äktensk: 25 Nov 1696 - Helsingborg, Malmöhus län 51
Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Per Leon Marklund (1845-      ) 52
Jöns Larsson och O. Nilsdotter
Make Jöns Larsson 53

    Född: 17 Okt 1802 - Allerum fsg, Malmöhus län 53
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka O. Nilsdotter 53

    Född: 14 Okt 1806 - Fleninge Fsg 53
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Nils Jönsson Bokelund

    Född: 1847 - Mörarp, Malmöhus län 54
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Johanna Hansson (1842-      )
   Äktensk: Omkr Jan 1879 55
Matilda Larsson
Make

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Matilda Larsson

    Född: 1875
    Döpt: 
     Död: 1929
   Begravd: 


     Far: Brunius Larsson (1838-1906)
     Mor: 
Barn
1 M Jarl Larsson

    Född: 1917
    Döpt: 
     Död: 2006
   Begravd: 

Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Hans Sandberg (1712-1778) 56Källor


1 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. Mats Mårtensson g m Pernilla Larsdotter
Arrendator till Albäck och Kålkärr gårdar i Danmark
f. 1663 sonen Lorens Bäck. Allt bör kontrolleras mot källa. MH

2 Hartelius familjearkiv, se maken.

3 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1.

4 Carl Henrik Bäcks anteckningsblad (Handskriven släktbok förd från Henric Bäck till sista anteckningen Knut Bäcks födelse.). Allt bör kontrolleras med källor. MH

5 Hartelius familjearkiv, Carl Henrik Bäcks anteckningsblad

ej hittad i kyrkboken, Gävle Heliga Trefaldighet.

6 Carl Henrik Bäcks anteckningsblad (Handskriven släktbok förd från Henric Bäck till sista anteckningen Knut Bäcks födelse.).

7 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se son Lars Nordbeck not.

8 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se hustru JL's son Lars N not.

9 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), 85, År 1697. Nr 300, Lars Norbeck, broder till 247; f. i Gråmanstorp 12 juli 1679; kom i Helsingborgs skola 1695; medföljde 1704 en del rekryter till Polen; prestvigd i konungens tält 10 maj 1708; kyrkoherde i Höör 2 maj 1715; transport till Torrlösa 24 jan 1716; d. 12 april 1728.
Gift 1715 med Gertrud Regina von Braun (f. 1687 d. i Torrlösa 1758), dotter af stadsmajoren Niklas von B. i Malmö och omgift med 794. - Son: 1171. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Bd 2:7 s 25-26. 7. LARS NORDBECK
L.N. var enl. levernesbeskr. (not 1:So B 2. LUB) f. i Gråmanstorp o. 1679 12/7, son av km. därst. Isak Persson (Obef. 1675; död 1681) och Johanna Larsdotter, som efter makens död blev omg. m. kh. i Gråmanstorp Jöns Tulin. LN undervisades av denne, av hans bror Lars, sederm. kh. i Vankiva, och av sederm. kh. i Brönnestad Ebbe Bring, kom 1695 i Hälsingborgs skola, student 1697 21/10 (Sk. nat. 22/10). Efter några års konditioner och predikande, bl.a. hos styvfarbrodern i V. Karup, medföljde han 1705 en transport rekryter till Norra skånska kav.-reg. I Polen "och det fastän hans villkor voro så svaga, att han med blott 12 dlr smt gick ombord i Ystad". Han "genomvandrade därefter Brandenburgiska och Polniska Preussen, Polen, Sachsen, Ryssland intill Poltava slag, gick över Dnjeprströmmen till Bender genom ödemarken och därifrån genom Ungern, kejsardömet, Hessen-Cassel tillbaka till Pommern". Under denna tid gick han de första åren Norra och Södra skånska reg. till handa med predikande, fick CE:s rekommendation till fältsuperintendenten 1707 20/2 (not 2: CEP.), "dock att denne ville hava någon uppsikt på dem som utom CE:s rekommendation resa av studerande ungdomen till lägret", föreslogs 1708 av överste C.G. Örnestedt till reg.-pastorn Joh. Kniphofs eftertr., examinerades i fältkonsistoriet och blev s.å. 10/5 i kungens tält och i dennes närvaro prv., k. fullm. dock dat. först. i Bender 1711 30/10 (se not 1). Efter Poltava "hade han i sin olycka den lyckan" att få följa med kungen till Bender. Tre gånger under kriget förlorade han "ej allenast sitt lilla equipage utan ock sina böcker och manuskript", näml. vid Kalisz, där han tillfångatogs, vid Poltava och vid "Benderska rapturen"; vid den sistn. Var han dock icke tillstädes utan just då kommenderad med en eskort 8 mil därifrån, och kungen återsåg LN icke förrän 1715, då han återkom till Stralsund, "ej rikare än då han vid Ystad embarkerade". ". Vid sistn. eskort skall han ha uppträtt med stort mod och "då eskorten, som av turkar och tatarer blev angrepen, begynte bliva vankelmodig, uppmuntrade han den med eget exempel till tro och tapperhet, att den så länge gjorde kraftigt motstånd till dess den genom turkiske sultanens eget protectorial blev ställd på fri fot". Till belöning utnämnde honom kungen i Stralsund 1715 2/5 utan ansökan till kh. I Höör & M. med löfte om första bättre lägenhet, men Höör var han icke nöjd med, då där fanns "en utfattig prästänka, vars man på prästgårdens uppbyggande efter eldsvåda tillsatt sina medel och lämnat hustru och barn i största fattigdom och elände" (not 3: Supplik u.d. i Acta ecclesiastica. Lunds st. Höör. RA. Jfr L.st.h., Ser. 2:6 s. 137.). Innan nådaårstiden efter kh Erasmus Nollerodh gått till ända, avled emellertid kh. i T. Otto Bang, och 1716 24/1 erhöll LN i st. kungens från Ystad det. fullm. hit. Av sina "svåra fatiger" under kriget hade han vår och höst och vid föränderlig väderlek obehagliga känningar av en blessyr, som han fått av ett skott i låret. Han avled i fläckfeber i T. 1728 5/4, "49 år ringare än 14 veckor".
G. i Stralsund 1715 15/5 (enl. personalier) m. Gertrud Regina von Braun, död i T. 1758 31/7, "70 år, 6m.", dotter av stadsmajoren i Malmö Niklas von Braun och Gertrud Margareta von Braun (Schlegel-Klingspor, s. 29), i hennes 1:a gifte (g. 2:o i T. 1729 1/11 m. klockaren därst. Johannes Hartelius, f. i Reslöv 1703 21/7, Sjm Sk 794, död i T. 1741 15/8). - Barn: Johanna, f. O. 1715, död i Väsby 1802 29/9, "87 år", g. i T. 1740 23/2 m. trumpetaren i Norra skånska kav.-reg. Carl Fredrik Grunditz, f. I T. 1716 17/5, död i Väsby 1785 30/8. - Isak, f. I T. 1720 30/1, kh i Solberga. - Margareta, f. I T. 1721 28/6, död i Kvidinge 1803 9/1, g. i T. 1739 24/10 m. trumpetaren vid Norra skånska kav.-reg- Carl Wilhelm Lamé, död i Stoby, bouppt. V. Göinge 1758 10/1. -
Sibilla, f. I T. O. 1725, död i Välluv1810 31/1, "i 87 året", g. i T. 1754 4/12 m. inspektoren på Bosarp, sederm. Gedsholm Börje Falkengren, f. I Falkenberg 1693 23/7, död i Ekeby 1773 8/6, i hans 3:e gifte (g. 1:o och 2:o se Sjm Sk, II, s. 507). -Sofia, f. I T. 1725, död därst. 1727 15/10, "1 år, 16 v.".

. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, Family Group RecordFamilySearch® Ancestral File™ v4.19
Husband's Name
Lars Isaksson NORDBECK (AFN:1KV6-5XC)
Born: Abt 12 1679 Jul Place: , Gramanstorp, Kristianstad, Sweden
Died: 5 Apr 1728 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Married: 15 May 1715 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Father: Isak PERSSON (AFN:1KV6-5VX)
Mother: Johanna LARSDOTTER (AFN:1KV6-5W5)

Wife's Name
Gertrud Regina VON BRAUN (AFN:1KV6-61X)
Born: 1688 Place: , Of Stralsund, Pommerania, Prussia
Died: 31 Jul 1758 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Married: 15 May 1715 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Father: Niklas VON BRAUN (AFN:1KV6-6HT)
Mother: Gertrud Margareta VON BRAUN (AFN:1KV6-6LG)
Children
1. Sex Name
F Margareta NORDBECK (AFN:1KV6-5CT)
Born: 28 Jun 1721 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Died: 9 Jan 1803 Place: , Kvidinge, Kristianstad, Sweden.

10 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri).

11 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), enl. Sjöström död 12 april. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se Lars Nordbeck
Enl. L st h född 5 april.

12 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri). .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Tilltalsnamn: se make Lars.

13 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se maken Lars N. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se not till maken LN.

14 Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Larsson Arfvid. Född 1773-09-01 i Näs. Död 1847-02-21. Artikel skriven av Einar Lind 14 sept. 1998 "Ett strävsamt par på Lilla Gerum" .... AD online, Tanum C:3 Ver a s 657. .... AD online, hfl Tanum AI:6 sid 84 (1797-1799).

15 Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998).

16 AD online, Tanum C:5 (1838-1860) sid 395.

17 AD online, Tanum C:3 sid 809 Ver:a.

18 Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Simondotter, Ingeborg. Född 1769-09-30 i Surtung. Död 1850-09-18. .... AD online, C:3 Ver a sid 657.

19 AD online, Tanum C:5 (1838-1860) sid 407.

20 Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), John Andersson. Född.

21 Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Hansdotter Cecilia. Född 1739-08-28 i St Gerum.

22 AD online, C:3 Ver:a sid 555 1767-1808.

23 Tanum-V.TXT Vigselregister (1809-1921),
--------------------------------------------------------------------------------
TANUM-V.TXT
Vigselregister

--------------------------------------------------------------------------------

Löpnr: 8810
Vigseldatum: 1832-04-14
M titel: ungk.
M förnamn: Nils
M efternamn: Arvidsson
M adress: Surtung
K titel: hem.-dott.
K förnamn: Kristina
K efternamn: Jakobsdotter
K adress: Underslös
Övrigt 1: M ålder 29 K ålder 19. .... Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Nils Arfvidsson. Född 1803-07-08 i Näs. .... AD online, C:5 s 41 födda. Födda o döpta 1842
Juni
Anton 3 f. 6 döpt. Far Nils Arfvedsson Mor Kristina Jacobsd. 29 i Surtung 4.
. .... AD online, AI:18 hfl 1841-44. .... AD online, Tanum hfl AI:16 sid 217.

24 AD online, Tanum C:3 Ver a. sid 657.

25 Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Christiana Jacobsdotter. Född 1813-04-08 i Underlös. Död 1883-05-10 i Surtung. .... AD online, C:5 s 41. Födda o döpta 1842
Juni
Anton 3 f. 6 döpt. Far Nils Arfvedsson Mor Kristina Jacobsd. 29 i Surtung 4.
. .... AD online, hfl 1841.44. .... AD online, Tanum hfl AI:16 sid 217.

26 AD online, C:4 s 369. 1832
Beata April f 9 döpt 13
F. Lars Johnsson
M. Nilliana Andersdotter 24 år under Tannam 4
faddrar: Johannes Andersson Anna Hansdr Tannam
Johannes Olofsson Maria Andersdotter und Lycke (?)
.

27 AD online, C:4 s 369. 1832
Beata April f 9 döpt 13
F. Lars Johnsson
M. Nilliana Andersdotter 24 år under Tannam (Tanum?) 4
faddrar: Johannes Andersson Anna Hansdr Tannam (Tanum?)
Johannes Olofsson Maria Andersdotter und Lycke (?).

28 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter JCC.

29 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se son AW. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 2/3 Födda. 1830
Februari 19, [döpt] Febr. 21, Åboen Carl (Larssons) i Buthjerr, och Catrina Westbergs doter Johanna Charlotta
Faddr. Alexander Westberg, Anders Svensson ... Svensson fr, Buthjärr, Anna Brita (Sven)sson, Albertina Börjesson, Johanna ... fr. Buthjärr
Modr. 30-35. .... Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, SCB Tölö Döda 1898-1904. 1903
Nr. 15, Juni 4, Johanna Charlotta Wennerdahl, Änka, Hvarla nr. 5, Ålderdomssvaghet.

30 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland.

31 Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland.

32 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter EAW. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:5 2/3 Födda. octob. 6 1824 föddes, och den 7. döptes, Smeden Eric Wennerdahls och Christina ...dbärgs barn vid Kyrkobyn (ka)lladt Johan Edvard.
M: J: Mölnaren Hagstedt från Gåsevadsholm, Gustaf Wennerbäck fr. Ståcken
Z:(2:) .. Hustrun Sara Hagstedt från Gåsevad ... barnet till dopet, Helena Carlsdoter vid Kyrkobyn ... stina ..fridsson från Kyrkobyn. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 4/4 Wigda. 1847
dec 5, Skomakaren Johan Edvard Wennerdahl, ålder 22, Kyrkobyn, och Anna Beata Andersdotter, ålder 30, ... No. 3 ibim. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:7 2/3 Wigda. 1855,
September 2, " (nedflyttningstecken) 15, Skomakaren Johan Edvard Wennerdahl, ålder 31, No. 3 Kyrkobyn, 2:ndra gifte, och åbodottren Johanna Charlotta Carlsdotter, ålder 25, No. 1 Bukärr, 1:sta gifte. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, B:1 1/4 Flyttlängd. 1863
Nr. 10, 16/9, [Hfb sid] 11, Wennerdahl, Johan Edvard fd. ..., Ej uppgivet, 1 Bukärr, [Till] Tölö
Johanna Charlotta, Hustru ...
Elisa Augusta, dotter
Carolina Mathilda, dotter
Martin Hjalmar, gosse
Albert, gosse
Christina, flicka
Elisabeth, flicka. .... Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, SCB Tölö Döda 1871-1885. 1881
nr. 11, febr. 8, Wännerdahl, Joh. Edv. Skom., 5 Hvarla, dödsorsak kronisk lunginflammation enl. läkare.

33 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make JEW.

34 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se make GH.

35 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Volym 5, sid 85. Bara och Mölleberga
9. Gottfrid Hüphauff d. ä. ( egenh. Gotfried Hupfauff).
G. H. var f. i Kristianstad 1643 6/8, yngre bror till kh. i grannförs. Hyby Joachim H. och son till österrikaren, landsmedikus i Skåne, kaniken i Lund Johan Melchior H. och Ulrika Sofia von Dinstedt ( död hos sonen i B. ) ... [broder] Joachim avled redan 1677 21/5 ...
- G.H. avled vid påsktiden 1719, bouppt. s.å. 3/4, begr. jämte hustrun 9/4.
G. 1677 22/5 m. Maria Block "från Holmeja", död i B. 1719 24/3, 59 år (enl. gravstensinskr.), bouppt. s.å. 24/3, dotter av hdsdomaren i Bara David Larsson.
- Barn (enl. gravstensinskr. 13, därav 3 s. och 10 d.; i bouppt. efter G.H. upptagas 11 i följande ordning):
Elsa Sofia, f. i B. 1679, död i Sövde 1748 2/2, "69 år, 3 m., 8 d.", g. (mellan 1702 1/10 och 1703 13/10, då hennes 1:a barn dpt i Ö. Sönnarslöv) m. befallningsmannen (inspektoren) på Maltesholm Christen Mårtensson, f. o. 1664, begr. i Ö. Sönnarslöv 1726 30/3, "61 år, 10 m.", i hans 2:a gifte ( g. 1:o m. Anna Sofia Wankif, begr. i Ö Sönnarslöv 1702 3/6). Deras barn kallade sig Hoffgard.
- Maria, og. fadder i Ö. Sönnarslöv 17023 13/10, g. m. fältskären vid Admiralitet i Karlskrona Steinhausen (icke omnämnd av Sacklén el. av Örnberg i släkten Steinhausen i "Svenska ättartal", 13, 1905, s. 229 ff.).
- Magdalena, enl. minnestavla i Sölvesborgs kyrka (jfr även Elg., 8, s. 721) f. 1683, död i Sölvesborg 1745, g. senasy 1709 m mantalskommissarien i Kristianstad, slutl. borgmästaren i Sölvesborg Lars Johansson Weidman, f. 1686, död i Sölvesborg 1751, i hans 1:a gifte (g. 2:o se Elg., 8, s, 721).
- Ursula Sofia, g. i Malmö garn.-förs. 1719 16/1 m. fänriken vid generalmajor Beckers reg. Christian Skytte, f. 1698, i dennes 1:a gifte ( g. 2:o se Lewenhaupt, "Karl XII:s officerare", 2, 1921, s. 636).
- Gottfrid, faderns eftertr. som kh. i B.
- Anna Catharina, f. i B. 1682, död på Råbelövs herregård 1709 (enl. epit. i Råbelövs nu försvunna kyrka. Jfr P. Munck, "De Willandia", 1751, s. 65).
- Eleonora, ej vidare antr.
- Syster, f. i B. o. 1692, den ovannämnda sinnesjuka dottern, dödsdat. icke antr.
- Sibylla, f. i B. o. 1698, död i V. Sallerup 1765 30/1, "67 år", g. m. brodern Gottfrids svåger, fördubblingshäradsskrivaren, sederm. klockaren i V. Sallerup Paul Torslow, f. i Kyrkheddinge o. 1691, död i V. Sallerup 1773 26/10, "82 år".
- David, icke vidare antr.
- Otto, icke vidare antr.
...
Summa 724.14
.

36 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Band 15, Sid 261. Falkman, släkt, ursprungligen från Falkenberg, men vanligen kallad Malmösläkten F., enär den i många generationer varit bosatt i Malmö och är nära förbunden med denna stads historia. Den härstammar från kronobefallningsmannen Johan Larsson (d. före 1680), som 1676 tjänstgjorde som sådan i Halmstads, Årstads och Faurås' härader i Halland, och hans hustru Elisabeth Persdotter (d. 1704), enligt kyrkoboksanteckning vid deras son Jacob Falkmans död (begravningsbok i Malmö Petri för 6 juli 1704). Någon släktskap med den andra släkten F. från Falkenberg (se nedan s. 284) är icke känd (olika släkter F. äro förblandade av K. F. Werner i Personhist. tidskr., 5, 1903, s. 53 ff.). Kronobefallningsmannen Johan Larssons barn, födda i Falkenberg, antogo namnet Falkman (i äldre tid ibland stavat Falckman). Av dessa barn, till antalet fem, var dottern Helena (Lena) F. (f. 1661, d. 1758), g. 1) m. översten och kommendanten i Landskrona Jean de Corroset (d. 1704), 2) (senast 1708) m. tullinspektoren Baltzar Lorich (Isberg, Bidrag, s. 387). De fyra sönerna voro: 1) Petter Falkman (d. 1720), stadsbokhållare i Malmö 1687 (Isberg, Bidrag, 2 b, s. 360 ff.), sedan även guvernementskyrkobokhållare till 1711. Han flyttade detta år, troligen för pestens skull, till sin s. å. inköpta egendom Ramsjöholm i Svarttorps sn (Jönk.) och dog där. Änkan gifte om sig med majoren Ambjörn Beeth, varigenom gården kom till hans brorsons släkt, Adlerbeth; 2) tull- och stadskontrollören Jacob F., se nedan; 3) ryttmästaren Elias F., vilken som fänrik var, jämte brodern Jacob, 1687 inblandad i ett uppträde i vintapparen Johan Grieses hus i Malmö; 4) Johan F. (f. 1674, d. 1709), kyrkoinspektor i Malmö 1697. Med sin hustru Sophia Sörensdotter hade han flera barn, men grenen tycks ha utdött med hans son handlanden i Malmö Johan Fredrik F. 1744. High

37 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

38 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make Johan Larsson.

39 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se fader.

40 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se maka Elisabet H:s fars namn.

41 Kyrkböcker, Svarttorp, 1721
d 19 Julii begrofs bokh Cammereraren Falkman på Ramsjöholm.

42 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se far:s namn.

43 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se fadern.

44 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se hustru Lena Falkman's far.

45 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se fadern, samt:
Stamfar för den fortlevande släkten blev den ovan nämnde Jacob F. (f. 1 maj 1665 i Falkenberg, d. 30 juni 1704, begr. i Malmö Petri). Han blev tullkontrollör vid Stora sjötullen i Malmö 1689 och stadskontrollör där 1703. Han var gift två gånger och hade i första giftet flera barn. Med sin andra hustru Sophia Glöerfelt, av känd malmösläkt, hade han två barn, varibland sonen Henric (I) F. (F. 1), som blev justitieborgmästare i Malmö och riksdagsman. .... Hertzman, Niklas, Så här står det inskrivet i exemplaret av Bergströms tullbok som finns på MSA.
#256. Jakob Falkman.
Erhöll visserligen fullm på kontrollörstjänsten i Mö 1689 1.6, men som hans företrädare Per Persson Ozman (634) icke uppsagt eller förbrutit sin tjänst "så skall tuller Falkman installeras i tjensten men likvel dela halfva lönen med Ozman till dess denne aflider". Lunds dombok 1708 22/6 förtäljer att J F:s dotter Lisken Helenas mödernearv överlämnas till hennes förmyndare Thomas Albrechtsson. Denne g. i Lund 1708 10/4 med L H:s moders syster Annika Grundt (g.1) m tulln i Ld Anders Persson (627). Om släktskapen med Anders Persson skriver J F:s bror Peter (inneliggande handl i Mö domb 1705 6/7 att benämnda tullnärs hustru är min brorsdotters saliga moders halvsyster. J F efterlämnade i sina båda äktenskap 4 söner och 5 döttrar, av vilka änkan endast ville behålla sina egna 2 barn, medan de övriga utackorderades till släktingar. Boet var visserligen så förmöget att det föll 200 Dlr Smt på varje barns lott, men det oaktat voro släktingarna mindre benägna att åtaga sig åtminstone de yngre barnens uppfostran. I bpt är även upptagen den avl. gångkläder där man lägger märke till en blå kappa med galoner på kragen 12 dlr, en brun rock m galoner 8 dlr. Synbarligen något slags uniform. Bland böckerna märkes såväl "Sjöordningen 1 dlr som Sjölagen 20 sk. Jfr Isberg II:338. JF:s sigill se Bager Med penna och ritstift s.65.

. mail: Niklas Hertzman [niklas.hertzman@telia.com]

46 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Kyrkböcker, Malmö, Se begravn.

47 Kyrkböcker, Malmö, Niklas Hertzmans tolkning. 1704 d.6 Julii begrofs sl. Contraleuren Jacob Falkman i Stora Kyrkian på Stora gången, emot Prdikstohlen, om afftonen. Född i Falkenberg A:o 1665 d.1 Maij, af Befallningsman och Inspect. Sl. Johan Larsson fadren och madam Elizabeth Persdotter modren. Dödde A:o 1704 d.30 Junii kl.8 om morgonen;Brukt Siälaringningen med alla klockorna. _ar i Knutzlaget och therför betahlas icke Knutzklåckan.
.

48 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri EI:1 (1698-1739) Bild 130 / sid 9. 1700, April
d. 2.
Lystes till Ecktenskap för H:r controleu-
ren Jacob Falkman och jungfr: Sophia
Glöerfelt. Af.itningen efter sin Sal.
Hustr: har H:r Controleuren giort, som in-
strumentet dat Malm. d. 20. Apr. 1700.
utwijsar.
d. 24 April copulerades H: Con-
troleuren Jacob Falkman Hemma
i Huuset med Jungf. Sophia Glö-
erfelt.

49 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se fadern. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se dotter BF's make OM.

50 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make Johan Falkmans far. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se dotter BF's make OM.

51 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databas Vigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum: 1696-11-25 Datum avser: v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn: Johan Falkman ort:
titel: kyrkoinspektor sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:
z
Brudens namn: Sophia Sörensdoter ort:
titel: jungfru sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

52 "AD," database, Landsförs. C:15. .... "AD," database(accessed 26 Jun 2017), hfl AI:13d (1881-1890) sid 330.

53 Kyrkböcker, Mörarp, Se son Nils födelse 1847, hfl.

54 Skånes Demografiska Databas, Framräknat från dotter Gerdas födelse. ca 1848. .... Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), se census. .... Kyrkböcker, Mörarp, Mörarp C:4 (1831-1860). 1847
Sept 20 döpt 23 Nils ; husm Jöns Larsson och h. Ol... Nilsdr; nr 3 Hjorts(hög)
husm. Per Larsson och h.i Allerum
- Joh. Sånesson i Djur..., Dr. Lars Persson i Allerum. född 1847 i mörarp, fadern heter troligen Jöns.
Detta är den av 2 Nils som stämmer. .... Kyrkböcker, Mörarp, Mörarp AI:6 (1849-1852). Jöns Larsson f. 1802 17/10 Allerum
H. Ol... Nilsdtr f. 06 14/10 Flenninge
s. Nils f. 47 20/9 H.hög
- Ola f. 50 31/3 ibm.

55 Skånes Demografiska Databas, Framräknat från dotter Gerdas födelse.

56 Otto Lindberg, Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917 (AD, Tryckt litteratur), s 280.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se