Levande och Helena Walleria
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Christina Liungman 1

    Född: 28 Apr 1698
    Döpt: 
     Död: Nov 1778
   Begravd: 
    Make: Nils Colliander (1680-1762) 2
   Äktensk: 21 Sep 1715 2
Jonas Malm och Britta Liungwall
Make Jonas Malm 3

    Född: 27 Jan 1706 4
    Döpt: 
     Död: 28 Jan 1783 - Amiralitetsförs. Göteborg 5
   Begravd: 31 Jan 1783 - Amiralitetsförs. Göteborg 4
  Äktenskap: 24 Jun 1735 - Göteborg, Amiralitetsförs. 6Maka Britta Liungwall

    Född: Omkr 1706 7
    Döpt: 
     Död: 13 Maj 1783 - Amiralitetsförs. Göteborg 4
   Begravd: 18 Maj 1783 - Amiralitetsförs. Göteborg 8


Barn
1 M Petrus Malm 9

    Född: 22 Jul 1736 - Göteborg, Amiralitetsförs. 9
    Döpt: 23 Jul 1736 - Göteborg, Amiralitetsförs. 10
     Död: 18 Apr 1782 - Amiralitetsförs. Göteborg 11
   Begravd: 21 Apr 1782 - Amiralitetsförs. Göteborg 11
    Maka: Anna Maria Beyer (      -      ) 12


2 M Olaus Malm 13

    Född: 27 Okt 1737 - Göteborg, Amiralitetsförs. 13
    Döpt: 28 Okt 1737 - Göteborg, Amiralitetsförs. 14
     Död: Mar 1740 - Göteborg, Amiralitetsförs. 15
   Begravd: 19 Mar 1740 - Göteborg, Amiralitetsförs. 163 K Beata Malm 9

    Född: 30 Dec 1738 - Göteborg, Amiralitetsförs. 13
    Döpt: 1 Jan 1739 - Göteborg, Amiralitetsförs. 17
     Död: 
   Begravd: 29 Maj 1744 - Göteborg, Amiralitetsförs. 184 M Avliden 13

    Född: 7 Okt 1740 - Göteborg, Amiralitetsförs. 13
    Döpt: 10 Okt 1740 - Göteborg, Amiralitetsförs. 19
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Levande


5 K Cecilia Malm 13

    Född: 23 Jun 1742 - Göteborg, Amiralitetsförs. 13
    Döpt: 24 Jun 1742 - Göteborg, Amiralitetsförs. 20
     Död: 
   Begravd: 6 M Jonas Malm 21

    Född: 22 Feb 1745 - Amiralitetsförs. Göteborg 22
    Döpt: 24 Feb 1745 - Amiralitetsförs. Göteborg 23
     Död: 13 Jan 1808 - Kristine fsg, Göteborg 24
   Begravd: 17 Jan 1808 - Kristine fsg, Göteborg 25
    Maka: Catharina Charlotta Grabien (1766-1845) 26
    Maka: Maria Kullman (1757-1781) 27
   Äktensk: 29 Nov 1774 - Göteborg, Kristine förs. 28


7 M Alexander Malm 29

    Född: 20 Feb 1748 - Göteborg, Amiralitetsförs. 13
    Döpt: 21 Feb 1748 - Göteborg, Amiralitetsförs. 30
     Död: 7 Aug 1801 - Göteborg , Sweden 31
   Begravd: 8 M Andreas Malm 13

    Född: 27 Jul 1752 - Göteborg, Amiralitetsförs. 13
    Döpt: 29 Jul 1752 - Göteborg, Amiralitetsförs. 32
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - Jonas Malm

M var far till grosshandlaren Johan Niclas M (1775-1829) i Gbg, vilken som riksdagsman 1809-10 jämte sin göteborgskollega Berndt Santesson genom en motion tog initiativet till beslutet om näringsfrihet för kvinnor. Niclas M var ledamot av borgerskapets äldste 1809-15 och rådman 1824-29 samt fick vid obekant tidpunkt kommerseråds titel. 1810-18 var han en av Gbgs direktörer i Göta kanalbolags diskont. Hans son grosshandlaren Fredric M (1811- 56) i Gbg ledde från 1842 D Carnegie & Co:s (bd 7) järn- och trävaruexport. Då denna del av firmans verksamhet från 1845 avvecklades, fortsatte han att för egen del driva järn- och träexportaffärer och blev en av de främsta i Gbg på detta område. M:s son kanslisekreteraren i finansdepartementet Hugo Theodor M (1842-1902) är känd som ungdomsvän till Pontus Wikner, från vilken 68 brev till honom finns i UUB (de flesta tr i P Wikner, Skrifter, 11, 1923). Hugo M:s son Fredrik M (1879- 1962) var byråchef i Vattenfallsstyrelsen 1920- 1944. Niclas M:s bror grosshandlaren Sven (ej Lars) Peter M (1779-1825) i Gbg var riksdagsman 1812 och ledamot av borgerskapets äldste från 1816. Halvbror till dem var grosshandlaren Wilhelm M (1794-1839) i Gbg, som var ledamot av borgerskapets äldste 1825-29. Hans son Peter Wilhelm M (1825- 65) i Gbg blev 1856 kompanjon till sin förutnämnde halvkusin Fredric M, vars firma han övertog 1857 efter dennes död. Denne Wilhelm M var från 1863 ledamot av Gbgs stadsfullmäktige. Hans bror Johan Maximilian (Max) Fredrik M (1838-86) ledde länge samma firma, som från början av 1870-talet utvecklades till ett ganska betydande företag med intressen i Svartå bruk i Närke och Älvsbacka bruk i Värmland. Max M var från 1883 ledamot av Gbgs stadsfullmäktige. Efter hans död drevs firman av hans och broderns änkor med broderns son direktör Fredric Hjalmar Wilhelm M (1857-1934) som den ene av prokuristerna. 1893 måste firman inställa betalningarna. Max M, vars änka gifte om sig med upptäcktsresanden major Sten Edvard Gleerup (bd 17, s 162), var far till kommerserådet Nils Peter M (1880-1962).
Intet samband har kunnat spåras mellan denna släkt och direktören i Ostindiska kompaniet Jonas M Eriksson (1718-75) i Gbg, vilken i litteraturen (Weibull; BachCl) med orätt uppges som far till den förutnämnde grosshandlaren Jonas M. Hans far, mönsterskrivaren Eric M (1693-1720) i Silleberg, Rackeby, Skar, var son till bonden Jon Eriksson i Flaggården i Uvereds by och socken, Skar.

Källor o litt: Allmänt: BachCl; Örnberg, 5 (1889). Jonas M (d 1783): Meritförteckn:ar: Flottan, KrA. Alexander M: Västra Hisings häradsrätts arkiv AIa:55: 7 okt 1801, § 6 (testamente), GLA; Biograph lexicon öfver namnkunnige sv män, 20 (1852), s 209; H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist under gustavianska tiden (1922), s 137, 191, 221, 314; Gbgs hm; G Ljunggren, Sv vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död, 1 (1873), s 170 f; W Tham, Konung Gustaf III o rikets ständer vid 1789 års riksdag (1866), s 370, 413, 417; UUM 3 (1925- 46), s 139. Jonas M (d 1808): Kommerskoll:s skr till K M:t, vol 265:6 april 1797, RA; Gbgs stads arkiv E III b: 44 (bouppt), GLA; R Adamson, Den sv järnhanteringens finansieringsförhållanden, Förlagsinteckn: ar 1800-84 (1963); S E Bring, Trollhätte kanals hist till 1844 (1911); S Brisman, Sveriges affärsbanker, Grundläggningstiden (1924), s 16; E Fischer, Gbgs landerier (1923); H Fröding, Gbgs köp- o handelsgille... 1661-1911 (1911), s 2 17; K G Hildebrand, Sexton- o sjuttonhundratalen (Fagerstabrukens hist, 1, 1957), s 198; Ortnamnen i Got, 2 (1929); Redbergslid med omnejd genom tiderna (2, uppl, 1964), s 90 f. Johan Niclas M: A Baeckström, Studier i Gbgs byggnadshist före 1814 (1923); K O Bonnier, Bonniers, 1-2, 4 (1930-31); Bring, a a; C R A Fredberg, Det gamla Gbg, 2-3 (omtr 1977); H Fröding, a a 1911, s 129, 136, 2 17; dens, Berättelser ur Gbgs hist under nyare tiden (1924); A Godhe, Minnestal öfver med döden afgångne ledamöter af VVS (1850); Göta kanals hist, 1-2 (1922-30); H Lindström, Näringsfrihetens utveckl i Sverige 1809-36 (1923), s 123, 132; V Ljungberg o E E:son Uggla, Gbgsporträtt (1923); Millqvist; G Qvist, Kvinnofrågan i Sverige 1809-46 (1960); Redbergslid... (2. uppl, 1964), s 90; C A Tiselius, Gbg under kontinentaltiden, perioden 1808-10 (1935); C G Weibull, Gbgssläkter under 1700-talets senare del (1915). Fredric M: Adamson, a a; A Attman, D Carnegie & Co (1953), s 107 f; dens, Adertonhundratalet (Fagerstabrukens hist, 2, 1958), s 74, 183, 303 f; dens, Gbg 1863-1913 (Gbgs stadsfullm 1863-1962, 1:1, 1963), s 16; Fröding, a a 1911, s 218. Hugo Theodor M: O Kugelbergs släktant:ar, 2:2, TU 7:74, KB; L Johannesson, Pontus Wikner. Dagböckerna berättar (1982); D Lange, Pontus Wikner som vitter förf (1946); Samf SHT:sled:er 1844-2/11 1895, Förteckn jemte porträtter (1895); Samf SHT:s led:er 1844-15/5 1898, Biogr förteckn (1898); SPG; P Wikner, Skrifter, 11 (1923), särsks 521 f; F Wulff, [Skolminnen] 1855-66 (Minnesblad ur Gbgs latinlärov: shist 1865- 900, 1917), s 82 f. Fredrik M: Fredrik M (SvD 18 nov 1962); Sv juristmatr 1950 (1950); Vid 1953; Väv, Sthlmsdelen (1945). Sven Peter M: Bring, a a; Fröding, a a 1911, s 196, 217; dens, a a 1924; Millqvist; Redbergslid... (2. uppl, 1964), s 90; Weibull, a a. Wilhelm M: Fröding, a a 1911, s 156, 199; Tiselius, a a. Peter Wilhelm M: A Ahlström, Matr öfver Gbgs handelsinst:s elever, 1 (1918); Gbgs stadsfullm. Johan Maximilian Fredrik M: TU 7:74, KB; Ahlström, a a; Attman, a a 1958, s 303 f, 495, 661; dens, a a 1963, s 52; Gbgs stadsfullm. Fredric Hjalmar Wilhelm M: Saml af anmälan: ar till handelsregistren 1888 (1889). Nils Peter M: S Gerentz, Kommerskoll o näringslivet (1951); Nils M (SvD 30 juni o 1 juli 1962); SvTeknF; Vid 1953; Väv, Sthlmsdelen (1945). Jonas M Eriksson: Ant:ar hos hans ättling civilingenjör Curt Haij, Djursholm; B A Andersson, Nödinge kommun (1969), s 103 ff; BachCl; Fröding, a a 1922, s 63, 72; S Gulin, Gbgs hjärta, 2 (1978); E Olán, Ostindiska compagniets saga (2. uppl, 1923), s 99; Weibull, a a, s 19. H G-m


Allmänna notiser för barn - Cecilia Malm

troligen fadder till Johan Nicolas Malm 1775
gm Buchau


Allmänna notiser för barn - Jonas Malm

Grosshandlaren och skeppsredaren Jonas M (1745-1808), som från 1794 var en av Trollhätte kanals revisorer och 1799-1805 ledamot av borgerskapets äldste i Gbg. Han var en av de fem göteborgsköpmän som 1797 tog initiativ till inrättandet av en ny diskont i Gbg för diskontering av riksgäldssedlar. 1799 köpte M besittningsrätten till landeriet Kvibergsnäs vid Gbg. Bouppteckningen efter honom visar, att han också ägde salterier och trankokerier vid Älvsborgs fästning och i Marstrands skärgård, och att han hade handelsförbindelser med Khvn, Helsingör, Hamburg, Amsterdam, Dunkerque, London, Plymouth, Cork, Guernsey, Le Havre, Petersburg, Barcelona, Livorno, Neapel och Brasilien.
Litteraturuppgiften (Fischer; Redbergslid...), att M skulle ha varit konsul, har ej kunnat verifieras.
Källor: Jonas M (d 1808): Kommerskoll:s skr till K M:t, vol 265:6 april 1797, RA; Gbgs stads arkiv E III b: 44 (bouppt), GLA; R Adamson, Den sv järnhanteringens finansieringsförhållanden, Förlagsinteckn: ar 1800-84 (1963); S E Bring, Trollhätte kanals hist till 1844 (1911); S Brisman, Sveriges affärsbanker, Grundläggningstiden (1924), s 16; E Fischer, Gbgs landerier (1923); H Fröding, Gbgs köp- o handelsgille... 1661-1911 (1911), s 2 17; K G Hildebrand, Sexton- o sjuttonhundratalen (Fagerstabrukens hist, 1, 1957), s 198; Ortnamnen i Got, 2 (1929); Redbergslid med omnejd genom tiderna (2, uppl, 1964), s 90 f. SBL


Allmänna notiser för barn - Alexander Malm

Alexander M (1748-1801), som inskrevs vid UU 1767. Han blev konsistorienotarie i Gbg 1775 och fick sin fortsatta karriär där. Han blev gymnasieadjunkt 1778, lektor i grekiska 1779, andre teol lektor 1785 och förste teol lektor 1795. M fick prof:s titel 1794 och blev teol dr 1800. Han var riksdagsman 1789 och har från denna riksdag efterlämnat en dagbok (F 619, UUB).
Källor: Alexander M: Västra Hisings häradsrätts arkiv AIa:55: 7 okt 1801, § 6 (testamente), GLA; Biograph lexicon öfver namnkunnige sv män, 20 (1852), s 209; H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist under gustavianska tiden (1922), s 137, 191, 221, 314; Gbgs hm; G Ljunggren, Sv vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död, 1 (1873), s 170 f; W Tham, Konung Gustaf III o rikets ständer vid 1789 års riksdag (1866), s 370, 413, 417; UUM 3 (1925- 46), s 139. SBL


Jakob Westerberg och Anna Katarina Ljung
Make Jakob Westerberg

    Född: 1702 33
    Döpt: 
     Död: 1769 33
   Begravd: 
  Äktenskap: Efter 1747

 Annan maka: Anna Catharina Horneij (      -      ) - Före 1742

Händelser

Han arbetade som Handlande i Norrköping.
Maka Anna Katarina Ljung

  Alt. namn: Anna Cajsa Lyning 34
    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Johanna Westerberg

    Född: 1761 33
    Döpt: 
     Död: 2 Mar 1848 33
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Johan Jakob Forshæll (1758-1830) 35
   Äktensk: 17 Jun 1787 - Östra Stenby Sn
Frans Julius Alexander Ljung och Mathilda Euphrosyne Richert
Make Frans Julius Alexander Ljung 36

    Född: 14 Jan 1819 - Hellestad, Blekinge 37
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: 22 Sep 1852 - Vänersborg 38

Händelser

Han arbetade som Vice häradshöfding.
Maka Mathilda Euphrosyne Richert 39

    Född: 3 Nov 1821 - Skara 40
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Matts E Richert (      -      ) 41
     Mor: Anna Margreta Ponckt (      -      ) 42


Äktenskapshändelser

Marriage Bann: 5 Sep 1852, Vänersborg. [Noter]


Barn


Wilhelm Anders Ljung och Elisabeth Helena Witte
Make Wilhelm Anders Ljung 43

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 31 Okt 1777 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 44

Händelser

Han arbetade som LandsSecreterare år 1777.
Maka Elisabeth Helena Witte

    Född: 5 Maj 1749 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län
    Döpt: 9 Maj 1749 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 45
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Daniel Witte (1717-1774) 46
     Mor: Anna Catharina Caers (1720-1784) 47
Barn


Christian Ljunggren och Charlotte Rothstein
Make Christian Ljunggren 48

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Fahnjunkare år 1833-1847. Han bodde Tryggaröd år 1833-1843 i , Gryt fsg, Kristianstads län.
Maka Charlotte Rothstein 48

    Född: Ca 1812 49
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Amalia Alexandra Johanna Helena Gustafva Elina Ljunggren 50

    Född: 8 Dec 1833 - , Gryt fsg, Kristianstads län 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 M Alexander Ambrosius Carl Magnus Charles Ljunggren 52

    Född: 24 Maj 1835 - , Gryt fsg, Kristianstads län 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 M Philip Ljunggren 53

    Född: Före 13 Apr 1837 - , Gryt fsg, Kristianstads län
    Döpt: 13 Apr 1837 - , Gryt fsg, Kristianstads län 51
     Död: 
   Begravd: 4 M Fritz Ljunggren 54

    Född: 6 Maj 1839 - , Gryt fsg, Kristianstads län 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 5 M Elis Ljunggren 55

    Född: 9 Jun 1841 - , Gryt fsg, Kristianstads län 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 6 K Teckla Seraphina Wilhelmina Ljunggren 56

    Född: 2 Dec 1843 - , Gryt fsg, Kristianstads län 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 7 M Carl Otto Ljunggren 57

    Född: 5 Apr 1847 - , Gryt fsg, Kristianstads län 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Gustaf Theodor Ljunggren och Sofia Amalia Tauson
Make Gustaf Theodor Ljunggren 58

    Född: 7 Dec 1812 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 59
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: 5 Nov 1848 60Maka Sofia Amalia Tauson 61

    Född: 9 Okt 1825 - Kungälv, Bohuslän 61
    Döpt: 
     Död: 12 Mar 1860 61
   Begravd: 


     Far: Elias Tauson (1781-1830) 62
     Mor: Sara Lovisa (*Louise *) Wilhelmina Palmgren (      -1833) 63
Barn


Levande och Anna Sara Ljungh
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande
Barn


Annette (*Anna*) Ljungh
Make (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Annette (*Anna*) Ljungh 64

    Född: 21 Jan 1811 - Helsingborg, Malmöhus län 65
    Döpt: 
     Död: 11 Mar 1869 - Östra Broby fsg, Kristianstads län 66
   Begravd: 


     Far: Gustaf Adolph Ljungh (1783-1836) 67
     Mor: Gustava Maria Hjerton (1784-1852) 68
Barn
1 K Cecilia Gustafwa Karolina *Mathilda* Hartelius 69

    Född: 4 Aug 1843 - Nymölla Egendom i Emmislöfs Socken 70
    Döpt: 
     Död: 8 Dec 1928 - Broby, Västanby 71
   Begravd: 
   Status: Fosterdotter
    Make: Gifte sig aldrigAllmänna notiser för barn - Cecilia Gustafwa Karolina *Mathilda* Hartelius

Enl. brev av Svante kallad Matilda. Med på ett foto från 25/9 1871 (se Bror)
Ev. ett foto på henne "Thia Hartelius, juni 1920" hos oss/MH

Anteckning av Valdemar Hartelius (eller Jeanna Hartelius f. Sandberg) i Almanach 1879
Augusti 4 Mathilda


På gravstenen på Broby gamla kyrkogård ligger Mathildas gravsten med följande text:
Anna Ljungh
1811-1869
Fosterdottern
Mathilda Hartelius
1843-1928


Levande och Brigitta Ulrica Ljungh
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande Annan make: Levande


Barn


Carl Fredric Ljungh och Catherine Julie Ström
Make Carl Fredric Ljungh 72

    Född: 1795 73
    Döpt: 
     Död: 1869 74
   Begravd: 


     Far: Sven Ingemar Ljungh (1757-1828) 75
     Mor: Charlotta Christina Bortei (1763-1842) 76


  Äktenskap: 1837 77

Händelser

Han bodde i Falköping. Han arbetade som Postmästare. Han arbetade som Kapten Vid Helsinge Reg.
Maka Catherine Julie Ström 74

    Född: 1810 74
    Döpt: 
     Död: 1902 77
   Begravd: 

Händelser

Adress:
Stockholm
Barn
1 M Carl *Hjalmar* Ljungh 78

    Född: 26 Maj 1838 74
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
    Maka: Augusta Amalia Bergman (1842-      ) 79
   Äktensk: 31 Jul 1873 77


2 K Adelaïde Charlotta (*Adèle*) Ljungh 80

    Född: 9 Jan 1842 81
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 3 M Fredrik *Wilhelm* Ljungh 82

    Född: 2 Aug 1846 83
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

Levande och Christina Catharina Ljungh
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande
Barn


Levande och Maria Elisabeth Ljungh
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande
Barn


Sven Ljungh
Make Sven Ljungh 84

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Ingemar Svensson Ljungh 85

    Född: 1679 86
    Döpt: 
     Död: 13 Feb 1724 - Jönköping 87
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Elisabetha Gran (      -      ) 88
   Äktensk: 4 Maj 1712 - Jönköping 89
Sven Ljungh och Birgitta Oxelgren
Make Sven Ljungh 90

    Född: 1713 - Jönköping
    Döpt: 30 Jan 1713 - Jönköping 91
     Död: 19 Maj 1782 - Björkö Sn, Jönköpings län 92
   Begravd: 28 Maj 1782 - Björkö Sn, Jönköpings län


     Far: Ingemar Svensson Ljungh (1679-1724) 85
     Mor: Elisabetha Gran (      -      ) 88


  Äktenskap: 

Händelser

Han bodde i Björkö Sn, Jönköpings län. Han titulerades Fil.Mag.
Han arbetade som Prost.
Maka Birgitta Oxelgren 74

    Född: 15 Mar 1728 93
    Döpt: 
     Död: 29 Apr 1801 - Björkö Sn, Jönköpings län 94
   Begravd: 


     Far: Magnus Oxelgren (1686-1750) 95
     Mor: Elisabeth Rogberg (1702-1765) 96
Barn
1 K Elisabeth Stina Ljungh

    Född: 13 Jun 1755 - Björkö Sn, Jönköpings län
    Döpt: 13 Jun 1755 - Björkö Sn, Jönköpings län 97
     Död: 27 Jul 1756 - Björkö Sn, Jönköpings län 98
   Begravd: 1 Aug 1756 - Björkö Sn, Jönköpings län2 M Sven Ingemar Ljungh 75

    Född: 5 Jun 1757 - Björkö, Jönk. 74
    Döpt: 12 Jun 1757 - Björkö Sn, Jönköpings län 99
     Död: 12 Sep 1828 - Bälaryd, Jönk. 74
   Begravd: 
    Maka: Charlotta Christina Bortei (1763-1842) 76
   Äktensk: 9 Okt 1781 - Bälaryd, Jönk. 100


3 K Avliden

    Född: 28 Apr 1759 - Björkö Sn, Jönköpings län
    Döpt: 6 Maj 1759 - Björkö Sn, Jönköpings län 101
     Död: 16 Apr 1803 102
   Begravd: 
    Make: Levande


4 K Avliden

    Född: 7 Nov 1762 - Björkö Sn, Jönköpings län
    Döpt: 12 Nov 1762 - Björkö Sn, Jönköpings län 103
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Levande


5 K Avliden

    Född: 20 Feb 1765 - Björkö Sn, Jönköpings län
    Döpt: 21 Feb 1765 - Björkö Sn, Jönköpings län 104
     Död: 20 Jun 1836 105
   Begravd: 
    Make: Levande


6 K Avliden

    Född: 4 Feb 1770 - Björkö Sn, Jönköpings län
    Döpt: 8 Feb 1770 - Björkö Sn, Jönköpings län 106
     Död: Efter 1812 107
   Begravd: 
    Make: Levande
    Make: LevandeAllmänna notiser för barn - Sven Ingemar Ljungh


Ljungh, Sven Ingemar, f 5 juni 1757 i Björkö, Jönk, d 12 sept 1828 i Bälaryd, Jönk,
Föräldrar: kh Sven L o Birgitta Oxelgren. Elev vid Jönköpings trivialskola 20 febr 70, vid Växjö gymnasium 25 sept 74, inskr vid UU 11 sept 75'96 77, teol ex där 17 maj 76, eo landskontorist vid Sthlms läns landskontor 2 mars 78, eo kammarskrivare i kammarrevisionen 9 april 78'9619 april 79, kronobefalln:man i N o S Vedbo härader, Jönk, 19 april 79, ord 21 maj 81, landskamrers avsked 5 juni 93, led av Jönköpings läns hushålln:sällsk 14. Naturaliesamlare. '96 LPS 06, LVA 08, LVVS 08, KorrespLLA 12, LLA 22,
G 9 okt 1781 i Balaryd m Christina Charlotta Borteij, f 31 maj 1763 i Eksjö landsf (enl hfl), d 14 mars 1842 i Flisby, Jönk, dtr till kamreraren o kronobefalln:mannen Otto Fredrik B o Brita Catharina Planck,
Under skolåren i Jönköping hade L som privatelev hos lexikografen Håkan Sjögren blivit en god latinare, och vid gymnasiet i Växjö hade han lärare som gav honom säkra grunder i moderns språk och botanik. I Uppsala blev prästsonen från Småland väl mottagen i Linnés hem. Han fick av honom och kanske framförallt av hans son handledning i naturalhistorien. 1777, då han börjat de egentliga medicinska studierna, angreps han av svår frossfeber och måste resa hem,
Efter rekonvalescensen tryggade han sin framtid genom att bli tjänsteman, men studielusten återkom, när han befordrats till kronofogde i hemlänet. Han slog sig ned först på Skareda i Lommaryds sn och från 1798 på Skärsjö i Bälaryd. På båda dessa egendomar anlade han stora trädgårdar och drev med framgång ett experimentellt lagt jordbruk. I slutet av 1780-talet blev L efter överansträngning i tjänsten sjuk, och i förhoppning att återvinna krafter och livsmod gav han sig i hustruns sällskap ut på långresa. I en resejournal redogör han för sina intryck av bl a VA:s museum, av professorerna i Uppsala och av kronobrännerier och kyrkor i Bergslagen och Dalarna. Sin hälsa återvann L dock först när han beviljats avsked från fogdetjänsten och grundligt druckit brunn i Medevi.
I fortsättningen kunde hans entusiasm för naturalhistorien få ökat utrymme. Han ägnade all ledig tid och en väsentlig del av sina ekonomiska tillgångar åt studier och snabbt växande samlingar av insekter, fåglar, snäckor, växter och mineralier. Han ökade dessa genom omfattande sv och utländska bytesför-bindelser och genom köp av enstaka objekt eller hela kollektioner. Han korresponderade och bytte naturalier med flera av samtidens kända samlare som C P Thunberg, C F Fallén och G Marklin och med vännerna från uppsalaåren E Acharius och Fr Ehrhart, Av den holländske samlaren Jan Brandes, som efter sju år som präst i Batavia blivit lantbrukare i Småland, fick L material till vetenskapliga uppsatser och förvärvade efter dennes död bl a en samling exotiska fåglar. Naturalhistoriker sökte sig sommartid gärna till Skärsjö.
Tyskarna Weber och Mohr, som besökte L 1803,var imponerade av hans språkkunskaper, hans insektssamling, som de beräknade omfatta 5 000-6 000 arter, och av hans generositet, då han gav dem tillstånd att beskriva av honom funna, för vetenskapen nya arter. För att i sin avlägsna landsort kunna bedriva studier sammanbragte L ett bibliotek, som med sina nära 5 000 huvudsakligen naturvetenskapliga arbeten kom att bli ett av Sveriges största i privat ägo. Studierna resulterade i uppsatser, oftast traditionella artbeskrivningar, av vilka flera publicerades.
Han beskrev exotiska djur från Java, Ceylon och Kap, gnagare från Småland och nya insektsarter från den egna samlingen men redogjorde också för jordbruksrön, årsväxt och väderlek. För sina författarmödor belönades han med ledamotskap i akademier och samfund och för sin odlingsflit med Vasaorden.
Ingen av L:s söner intresserade sig för naturalhistorien, och hans samlingar skingrades efter hans död. Biblioteket såldes i Uppsala dels på auktion, dels under hand av G Marklin. En del av insektssamlingen såldes till entomologer utomlands men huvudparten till LU; ett skåp med materia medica som ägts av Linné d ä förvärvades av Göran Wahlenberg.

Sjävbiogr 8 mars 1808 i VVS arkiv i GUB. Dagboken över L:s resa 1789 fövaras i MSA. An-teckn:ar efter Linnés föreläsn:ar i UUB. - Brev från L i KB, LUB, RA, Brinkmanska arkivet på Trolle-Ljungby, UUB o i VA.
Tryckta arbeten: Descriptio Muris amphibii Linn. varietas d. Niger Gmel. (Nova acta Regiae societatis
scientiarum Upsaliensis, vol. 6, Upsaliae 1799, 4:o, s 5'9610). - Anmärkningar öfver Lemur tardigradus
Linn. och Lemur loris, jämte beskrifning på den förra (Kongl. götheborgska vettenskaps och
vitterhets samhällets handlingar, [F 2,] d 1 = Vetenskapsafdelningen, st 5, Götbeborg 1808, s 59-
64, 1 pl). '96 Bidrag i VAH 1797-99, 1801-04, 1806, 1813, 1817, 1823 o 1825.
Källor o litt: Kammarkoll, kansliet, befordr:akter, Hla, 19 april 1779, 16 maj 1780 o 21 maj 1781, RA.
Paul Wilstadius' dep, UUB. D la: 307, LA. J Allwin, Beskrifn öfwer Mo samt N o S Wedbo
härader i Jönköpings län (1857), s 630 73; Biogr öfver S I L (VAH 1823, s 279'96282); Carlander; J
G C[ollin], S I L (Sv biogr lex, N F, 6, 1865-68); N Eriksson, VVS 1778'961874 (1978); Förteckn
öfver . . . S I L:s boksaml (1832); O Gertz, FS i Lund 1772-1940 (1940); S Högberg, PS:s hist
(1961); E Kjellberg, Jan Brandes på Skälsebo (Kalmar läns fornminnesfören:s meddel, 35, 1947);
L Larsson, Växjö gymnasiematr för åren 1653-1808 (Växjö lärov:s äldre matriklar, 3, 1925); S
Lindroth, VA:s hist, 2 (1967); L Ljungberg, Ur djupa källarvalven (1950); Y Löwegren, Naturalie-kabinett
i Sverige under 1700-talet (Lychnos-bibl, 13, 1952); C G Myrin, Om Linnés naturhist sam-l:
ar (Skandia, Tidskr för vetenskap o konst, bd 2, 1833); G Säve, Jömköpings läns khushålln:sällskapshist
1814-1913, 1-2 (1914 ); F Weber o D M H Mohr, Naturhistorische Reise durch einen Theil Schwedens (Göttingen 1804); P Wilstadius, Smolandi Upsalienses, smålandsstudenter i Uppsala, 5,
1700-1744 (1978); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala, 1, 1637-1844 (1894).
Olle Franzén
SBL


Källor


1 Växjö stifts herdaminnen, bd 4. Älghults pastorat
16. Nils Colliander, 1732-62
Född i Växjö den 12 dec 1680, son till sedermera kh i Alseda Erland Colliander och Elsa Domnaera. Stud i Uppsala 1701, disp 1707 o 1710, mag 1710, …prv 18/9 1713, predikant vid ett småländskt regmte, som då låg i Wismar, s å förestod rektorstjänsten vid Växjö skola i nära 2 år till 1/5 1719, … prost 1732, kh här s å, tilltr 1733, kontraktsprost 1736. … 1749 uppfördes han på förslag till biskop i Växjö. Död i jan 1762.
Gift 21/9 1715 m Christina Liungman, f 28/4 1698, d i nov 1778, dotter kh i Hultsjö Andreas Liungman o Helena Walleria.
Barn: Andreas, f 17/2 1717, d s å
Erlandus, f 16/4 1718, kh här
Andreas, f 21/6 1720, kh i Fröderyd
Helena, f 9/7 1722, d 29/7 s å
Johan Georg, f 10/12 1728, lektor i Växjö, prov.-läkare, d 19/5 1796
Zacharias, f 25/1 1730, se predikanter vid Kronobergs regt.
Nicolaus, f 31/5 1731, d 10/6 s å
Jonas, f 21/7 1732, kh i Värnamo
Laurentius Nicolaus, f 14/3 1735, stadsfiskal i Kalmar
Helena Christina, f 7/12 1736, d 20/5 1812, g 1/8 1760 m landsfiskalen Zacharias Liungdahl.

2 Växjö stifts herdaminnen, bd 4. Älghults pastorat
16. Nils Colliander, 1732-62
Född i Växjö den 12 dec 1680, son till sedermera kh i Alseda Erland Colliander och Elsa Domnaera. Stud i Uppsala 1701, disp 1707 o 1710, mag 1710, …prv 18/9 1713, predikant vid ett småländskt regmte, som då låg i Wismar, s å förestod rektorstjänsten vid Växjö skola i nära 2 år till 1/5 1719, … prost 1732, kh här s å, tilltr 1733, kontraktsprost 1736. … 1749 uppfördes han på förslag till biskop i Växjö. Död i jan 1762.
Gift 21/9 1715 m Christina Liungman, f 28/4 1698, d i nov 1778, dotter kh i Hultsjö Andreas Liungman o Helena Walleria.
Barn: Andreas, f 17/2 1717, d s å
Erlandus, f 16/4 1718, kh här
Andreas, f 21/6 1720, kh i Fröderyd
Helena, f 9/7 1722, d 29/7 s å
Johan Georg, f 10/12 1728, lektor i Växjö, prov.-läkare, d 19/5 1796
Zacharias, f 25/1 1730, se predikanter vid Kronobergs regt.
Nicolaus, f 31/5 1731, d 10/6 s å
Jonas, f 21/7 1732, kh i Värnamo
Laurentius Nicolaus, f 14/3 1735, stadsfiskal i Kalmar
Helena Christina, f 7/12 1736, d 20/5 1812, g 1/8 1760 m landsfiskalen Zacharias Liungdahl
.

3 (Utg. 1757. Krigsarkivet.
Läst på Landsarkivet i Gbg). .... Ulla Johansson (Militärhist. forskn. 1976), s 159. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). High

4 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), C:2 sid 221.

5 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se namnet. .... födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), se begravd.

6 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), Göteborgs amiralitets fsg wigda 1735. Junii d 24 Lÿsning wid Material-Skrifvare wid Kongl. Amiralitetet Herr Jonas Malm och Jungfru Britta Liungwall.

7 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), se C:2.

8 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), se död.

9 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), se dopet.

10 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), döpta 1736.

11 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), C:2 sid 217.

12 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), B:2 s 3.

13 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), se dop.

14 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), födda 1737.

15 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), döda 1740.

16 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), se döda.

17 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), födda 1738 C:1 sid 49.

18 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), döda 1744.

19 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), födda 1740 C:1 sid 57.

20 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), födda 1743.

21 (B:1 In- och utflyttningslängder 1774-1785. Med Communicanter och Quittenser.), Communicanter
varje år mellan 1774 och 1777 Gross. Jonas Malm med sin fru. 2 (avgift)
Kyrkoherde Carl Johan Brag. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), B:1. Nykomne personer och Hushold sedan d. 28 Januari 1774
(hösten 1774)
Herr Jonas Malm, ungkarl , 29 år 36 - 1. genline Kba bibl. .... Sören Skarbäck (Tre böcker 1995), s 38. Mot slutet av 1700-talet var Kvibergsnäs gamla byggnad så förfallen att man lät riva den. En ny stod färdigbyggd 1801, då konsul Jonas Malm var den som hade upplåtelse på marken. Samma år invigdes en huvudbyggnad på gården Liseberg i Gbgs södra utkanter. Liseberg ägdes av kommerserådet Andersson och faktum är att Malm på Kvibergsnäs o Andersson på Liseberg besökte varandras invigningsfester under en o samma månad. En stor del av den göteborgska societeten var på plats. På båda ställena står byggnaderna kvar än i dag. Bör vara samma Jonas Malm. .... Ingrid Wirsin (Tre böcker 1997), s 140. Lärjeholms landeri
Hjällbo
Byggnadsår omkring 1800, anor från 1400-talet
Byggnadsminne 1973
...
PÅ 1700-talet var det mest förmögna göteborgare som ägde Lärjeholm. Det var bland annat direktören Niklas Ström och familjen Malm. Johan Niclas Malm var kommerseråd och Jonas Malm direktör vid Ostindiska kompaniet. Men 1791 köptes gården av Claes Adam Wachtmeister...Det var också han som lät bygga den nuvarande mangårdsbyggnaden....
. .... Sven Gulin, Om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan (1977.), s 225 del 1. ...George Bellenden... hade varit läkare i Skottland, när han 7/4 1752 erhöll burskap som grosshandlare i Göteborg i bolag med Martin Törngren och Jonas Malm. .... Rudolf Röding (Biogr. uppg. om lektorerna vig Götheborgs gymnasium. 1921.), s 167. Började vid Göteborgs latinläroverk 1759. .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), 88. Gamla Warfvets Begrafningsplats
Stenhäll:
Jonas Malm
Handlande i Göteborg
född den 22 Februari 1745
död den 13 Januari 1808
--------------
dess efterlemnade Enka
Catharina Charlotta Malm
född Grabien i Stockholm 1766
död i Göteborg den 5 April 1845. Faxsimil.
Orginal: Tryckte hos Anders Lindgren, 1869
Innehåller avskrifter av gravinskrifter från Gbg's gamla begravningsplatser. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., 1775-1860. Malm, Jonas, grosshandlare, Grabin K.C. Joakim tv. 11/3 1792
Jonas tv. 11/3 1792
" " " " Kat. Charl. Karl Gustav 5/5 1793
" " " " Kr. Vilhelm 5/10 1794
" " " " A. Charlotta Juliana Christina 25/12 1797. .... Register till Gbgs Kristine församlings död- och begravningsböcker 1775-1860, Malm, J. köpman, s. Joakim 3 d. 1792 15/3
" " s. Jonas 2 d. 1792 13/3
Malm, Jonas, handelsman: h. Maria Kullman 24 år 20 d. 1781 12/8. .... Register till Gbgs Kristine församlings död- och begravningsböcker 1775-1860, Malm, Jonas, Grosshandlare,: d. Wilhelmina, 14 år 1795 5/2. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., 1775-1860. Malm, Jonas grossör h. Kullman, Maria Johan Nikolas 7/8 1773
" " " " dödf dotter -/8 1776
" " " " Birgitta Maria 18/10 1777
" " " " Kristina Elisabet 9/9 1778
" " " " Sven Peter 2/9 1779
" " " " Vilhelmina 17/1 1781. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), 138. År 1797 8/12 Jonas Malm, handelsman. Blev borgare i Gbg. Skrifter utgifna af personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), sid 19. Jonas Malm, son av förenämnda, f. 1745 22/22; grosshandlare i Göteborg, död i Göteborgs Kristine församling 1808 13/1.
Gift 1:o 1774 29/11 i Göteborgs Kristine församling med Maria Kullman, f. 1757, död där 1781 12/8, 24 år, 20 dagar gammal, dotter av handlanden Sven Eriksson Kullman och Maria Hülphers; 2:o med Charlotta Grabien, f. 1766 i Stockholm, död 1845 5/4. här blandar Weibull ihop Jonas Ericsson Malm med Jonas Malm. Utdrag ur Gbgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790 .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se anteckningar, även om Alexander M och Jonas M, senior. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 55. Msf till Jacob Bernhard Ström 1771 26/9, se denne. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), B:1. Nykomna Pesoner o Hushold sedan d 28 Januarii 1774
1774 + Herr Jonas Malm ungkarl 29 år 36 1 person. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), msf till Anna Maria Charlotta Igeström 1802 29 april.

22 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993). .... födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), se dop.

23 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), födda 1745.

24 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993). .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C:8 födda döda vigda 1804-23.

25 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993).

26 Göteborgs Domkyrko Födelse och dopböcker 1828-, Trol. fadder på Philip Anders Oterdahls dop, född 13 okt 1833. .... Ingrid Wirsin (Tre böcker 1997), Norra Hamngatan 4, ”Gamla Tullen”

Byggnadsår 1882-1883
Byggnadsminne 1987

I dånet och luftföroreningarna från Oscarsleden ligger en läckerbit till fastighet på Norra Hamngatan 4. Det är ett fyravåningshus i sandstensfärg och fult, rikt dekorerat från husgrund till tak. Huset är byggt i kontinental nyrenässans 1882-1883. Arkitekt var Adrian C. Peterson, som lämnat många vackra byggnader efter sig.
Huset Norra Hamngatan 4 domineras av ett centralt burspråk i de två översta våningarna. En gång avslutades burspråket med en sexkantig kupol, men den togs bort vid en ombyggnad 1931. Fortfarande bärs det dock upp av två karyatider, antika kvinnofigurer.
Alla våningarna har olika utsmyckningar. De två nedersta är rusticerande, bottenvåningen kraftigast. Mittfönstret på andra våningen omges av karyatiderna. Fönstren i tredje våningen är markerade av kraftiga pilastrar.
Dekorerade pilastrar omger också fönstren i fjärde våningen, som är rikt utsmyckade. Fasaden avslutas med ett ornamenterat parti, uppdelat med lejonhuvuden. Man ser allt detta perfekt om man ställer sig på andra sidan Hamnkanalen.
När huset byggdes var det högst i sin omgivning. Möjligen ville ägaren Max Malm bräda sina grannar, bland annat Sahlgrenska huset. Malm var handelsman och de två nedersta våningarna blev hans kontor, i de två översta bodde han med familjen. Man kan ännu se på rumsdispositionen hur en förmögen man ville ha sin bostad.
Huset innehöll på den tiden bland annat salong, kabinett, herrum och biljardrum. In mot gården låg barnkammare och tjänstefolkets rum. Inredningen tyder på ett stort hushåll och livligt umgänge, skriver länsstyrelsen i sin dokumentation.
Familjen Malm bodde alltså ståndsmässigt tills den flyttade från huset 1893. Sedan ägdes fastigheten av olika personer. 1900-1920 var det hyreshus med 50 hyresgäster. Sedan blev det kontor av alltihop och så är det fortfarande.
Men som alla andra hus har även detta en tidigare historia. Första gången huset nämns är 1720. Då bodde kommendeur Christen (Christian) Gathenhielm, bror till Lars, i huset. Han bodde perfekt, för dels hade han broder Lars i hans hus vid Lilla Torget tvärs över Hamnkanalen, dels var dess kvarter nere vid hamnen ett livligt handelscentrum och stadens träffpunkt på den tiden. Det var långt innan Oscarsleden skiljde staden från vattnet.
1784 köper Anna Björnberg huset på auktion efter Niclas Brunjeansson. En blyertsteckning från den tiden visar ett trevånings reverterat trähus med valmat tak. Då är huset enbart ett bostadshus. Men 1815 bygger kommerserådet Niklas Björnberg till en lager- och magasinsbyggnad på gården. Arkitekt är Jonas Hagberg. Familjen Björnberg hade alltså både bostad och arbetsplats på Norra Hamngatan 4.
Niklas Björnberg var en rik man, direktör vid Ostindiska kompaniet 1806-1813. Men sin stora förmögenhet tjänade han på brännvinsbränneri. Detta gjorde honom mäkta impopulär bland folket. Nödåret 1799 blev det upplopp i stan när borgarna ville ha säden till bröd istället för brännvin. Fredberg skriver i Det gamla Göteborg:
- När intet hjälpte begåvo sig massorna dels till bränneriet, där de ramponerade byggnaderna och förde mängden brännvinsfat, tömmande innehållet i Fattighusån, dels till Björnbergska huset vid Norra Hamngatan, vilket grundligt ramponerades.
1839 köpte änkan Catharina Charlotta Malm huset för 15 000 riksdaler. Därmed är familjen Malm inne i huset. Vad som sedan hände har ni redan läst. Då vet ni också att dagens hus är ett annat det som den hungrande hopen ramponerade. Det var i stället det reveterade timmerhuset med valmat tak från blyertsteckningen. Adrian C Petersons vackra hus kom först nästan ett sekel senare.
Men även det vackraste hus för illa av väder, vind och luftföroreningar, inte minst om det ligger vi en starkt trafikerad motorled. Adrian Petersons hus på Norra Hamngatan 4 hade farit så illa att det krävdes en grundlig restaurering. Den genomfördes 1983-1984.
Då fick delar av den rika utsmyckningen och delar av karyatiderna bytas ut. Fasaden fick också ny färgsättning, som framhäver de rika dekorationerna och husets skönhet. Fasaden får inte ändras, säger länsstyrelsen och framhåller att huset har stort kulturhistoriskt värde och står betydelse för miljön kring Stora Hamnkanalen.

Hus med hiskliga historier
Ingrid Wirsin
Tre böcker
1997
. .... Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), Se make Jonas Malm
/* Med stor sannolikhet så är CCG moder till WM */.

27 Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 96. Sven Kullman var gift med Maria Hülphers från Västerås o hade med henne barnen Sven Peter, handelsman, Eric Svensson, lektor, Christina, gift med handelsman Gudmund Dahl, Elisabeth, gift med mäklare Johan Leffler och Maria, gift med handelsman Jonas Malm.
. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Födelse och dopböcker., 1775-1860. se maken.

28 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3. 1774
d 29 nov. copulirte Dn: Brag den Handelsman Jonas Malm und Demoiselle Maria Kullman. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C:II 4/5. 1774
Utlyst den Nov 27 Wigde den Nov 29
Grosshandlare Jonas Malm med Jungfru Maria Kullman
Brudgummens ålder 29 Brudens ålder 18 Lysn. Charts. 4.

29 (B:1 In- och utflyttningslängder 1774-1785. Med Communicanter och Quittenser.), Quittencer för hvad Upbörd Swenske Pastorn vid Christinae Församling i Göteborg om händer hafver.
(Kollektinsamlingar o vart pengarna gått.)
Underskrivet vid årets slut av kyrkoherde Carl Joh. Brag och Alex. Malm. .... Rudolf Röding (Biogr. uppg. om lektorerna vig Götheborgs gymnasium. 1921.), s 83-86. 64. Teol dr Alexander Malm föddes den 24 febr. (gymn. matrikeln uppgifver den 20 feb) 1748 i Gbg, där fadern var cassör vid amiralitetet. Från hemstadens "cathedralskola" öfverflyttades M. till dess gymnasium d. 9 juni 1762 och lämnade gymn. efter vederbörliga "disputando" fullgjorda afgångsprov år 1767 för att i Upsala fortsätta sina studier. I universitetsstaden tycks emellertid hans vistelse ej varit långvarig. Ty i Gbgs nations matrikel, där han inskrefs såsom student nyssnämnda år 1767, är antecknadt: "abiit eodem anno, redux 1773, iterum abiit 1774". Kanske har M. som andra studenter på denna tid haft informatiosuppdrag utom univ. att sköta. Någon magistergrad har han därför ej hunnit förvärfva sig. I mars 1775 kallades han till notarie vid konsistorieexp. i Gbg och att efter att "paesidendo" ha aflagt prof på sin insikt i profanis auctoribus graecis utnämndes han han år 1778 till ord. gymnasii-adjunkt, hvarjämte på samma gång fullmakt utfärdades för honpm att vara e.o. lektor i grekiska språket. ...
År 1795 avancerade han till förste teologie lektor och kyrkoherde i Säfve prebendepastorat...Lektor M. synes också ha åtnjutit stort anseende bland stiftets prästerskap. Därom vittnar dels det förtroende, som 1789 utsåg honom att vara riksdagsfullmäktig för "Prästerskapet i Elfsborgs division", och dels äfven valet till en af stiftets deputerade vid jubelfesten i Upsala 1793....1794 titeln theol. professor och 1800 blef theol. doctor. Åtskilliga andra allmänna uppdrag...
Dr Malm var utan tvifvel en i hög grad ordentlig och dugande man på många vis. Men å andra sidan synes han ha varit en mäkta bister och trätlysten man, svår att komma öfverens med, samt envis och med höga tankar om sig själf....
Afled 7 augusti 1801....
Og. .... Rudolf Röding (Biogr. uppg. om lektorerna vig Götheborgs gymnasium. 1921.), s 167. Började som elev vid Göteborgs Latinläroverk 1762. .... (inb.), 6 Junii 1799. .... (inb.), 14 Junii 1799. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se anteckningar, även på fadern Jonas M. och brodern, Jonas M. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 104. trol Msf för Johan Nicolas Malm 1775.

30 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), födda 1748.

31 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se notes.

32 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), 1752 födda C:1 sid 115.

33 Bo Lindvall o. Håkan Skogsjö, Rötter, Nättidningen: Utredning om Viveka Lindfors anor.

34 Lite Fürsthistoria, Se dotter Johannas son Johan Henrik F. John Ragnar Fürst, f 1885, död 1918. Sjökapten. (Son till John Fürst).
Gifte sig i Honolulu 1905 med Kahlei Manassé. Äktenskapet upplöstes 1910.
Dotter Martha Louise Fürst, född i Honolulu 1906. Gift i Göteborg med bokhandlare Walter Hartelius (född 1889, död 1953) ...
Bifogar medlemslistor från Fürstska och Eisermanska släktföreningarna.

35 Lite Fürsthistoria, Se son Johan Henrik. ... ????? apotekare ??? i Åbo. Studerade vid Uppsala akademi mest kemi. Farmaceut på Hjorten i Örebro. Förestod apoteket i Söderköping 1782-83. Föreståndare för apoteket i Vänersborg från 1784. Köpte nämnda apotek 1785. Apotekarexamen 28/6 1785.
Priv. På apoteket 1795. Utförde stundom mindre kirurgiska operationer. Förestod under kortare tider (under ord. Lasarettsläk. Bortovaro) Vänersborgs lasarett. Avträdde apoteket 1821 till sin son Johan Henrik .
Gift 17/6 1787 i Näs i Östergötland med Johanna Westerberg, f 1770 d 2/3 1848, dotter till handlanden i Varberg? Jacob Westerberg och Anna Cajsa Lyning....

36 Föreningen Släktdata på internet, Giftermålsreg. SD-kod: 158001V14 Förs.: Vänersborg/P Vigda Period: 1776-1860 VANBG-V4.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se maka MER. SD-kod: 158001V14 Förs.: Vänersborg (P) Vigda Period: 1776-1860 Innehåller även Vassända-Naglum och Väne-Ryr. Inkl. tidigar distr VANBG-V3 Avser både lands- och stadsförs. Antal: 2770 poster Läst av: Anna-Lisa Berglund o Rune Karlsson, reg. av: Thomas Olofs

37 Föreningen Släktdata på internet, Giftermålsreg. SD-kod: 158001V14 Förs.: Vänersborg/P Vigda Period: 1776-1860 VANBG-V4.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se maka MER.

38 Föreningen Släktdata på internet, Giftermålsreg. SD-kod: 158001V14 Förs.: Vänersborg/P Vigda Period: 1776-1860 VANBG-V4.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se maka.

39 Föreningen Släktdata på internet, Giftermålsreg. SD-kod: 158001V14 Förs.: Vänersborg/P Vigda Period: 1776-1860 VANBG-V4.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Löpnr: 24920
Vigseldatum: 1852-09-22
Lysningsdatum 1: 1852-09-05
M titel: Häradshöfdingen, vice
M förnamn: Frans Julius Alexander
M efternamn: Ljung
M adress: ..
M föräldrar: ..
K titel: (?)
K förnamn: Mathilda Euphrosyne
K efternamn: Richert
K adress: ..
K föräldrar: M.E. Richert ohh Anna Marg. Poncht.
Övrigt 1: 'Julius född i (Helle?)stad 1819-01-14. Anna född i Skara 1821-11-03.'.

40 Föreningen Släktdata på internet, Giftermålsreg. SD-kod: 158001V14 Förs.: Vänersborg/P Vigda Period: 1776-1860 VANBG-V4.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/).

41 Föreningen Släktdata på internet, Giftermålsreg. SD-kod: 158001V14 Förs.: Vänersborg/P Vigda Period: 1776-1860 VANBG-V4.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se son JGKR's maka SEA + dotter MER.

42 Föreningen Släktdata på internet, Giftermålsreg. SD-kod: 158001V14 Förs.: Vänersborg/P Vigda Period: 1776-1860 VANBG-V4.TXT (http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/), Se son JGKR's maka SEA.

43 Kyrkböcker, Kristianstad, Se gifte 1777.

44 Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianstad sfs C:6. 1777
Octb:
nr 21; d 31 wigdes LandsSecreteraren Wilhelm Anders Ljung och Jungfrun Elisabeth Helena Witte.

45 Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianstad sfs C:4 1719-1749. 1749
23) d 9 Maij döptes Handelsman: Daniel Wittes och dess Hustru Anna Catharina Caers dotter Elisabeth Helena född d. 5 maij.
Handelsmannen H: Henric Caers Hustru Helena Lorich höldt Barnet, Christian Ludwigs Enkia Petronella Bromme stod hos.
Öfwriga wittnen woro Jungfru Johanna Cecilia Caers, Jfr: Maria Elisabeth Fogelström, Rådman Anders Tengwall, Handelsman Johan Georg Riberbrand, Auscultanten wälborna Axell Gyllen(he)d, Pastoren i Noseby och (Ske)d Capellanen Ställan Hellichius.

46 Kyrkböcker, Kristianstad, se dop. Se gifte 1745.

47 Kyrkböcker, Kristianstad, C:4. Se gifte 1745.

48 Demografisk databas för södra Sverige, se barns födelse.

49 Demografisk databas för södra Sverige, barn födda. framräknat från barns födelse.

50 Demografisk databas för södra Sverige, Gryts kyrkoarkiv C:3 födda. Födda i Gryt församling
Datum Datum avser
1833-12-08 född
Barnet
Namn Kön
Amalia Alexandra Johanna Helena Gustafva Elina kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
Christian Ljunggren Charlott. Rathsstein
Titel Titel
fanjunkare
Ort Ort
Tryggaröd
Ålder/födelseår
21
Dopvittnen
Faddrar Cornette Ljunggren. Corporalerne Christoffer Carl. Otto. Salomon och Adolph Ljunggren. Ryttmästerskan Fru Ljunggren
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
103
Arkiv Seriesignum
Gryts kyrkoarkiv C:3
Läsproblem Förvarande institution
Nej Landsarkivet i Lund
Sida i Hfl Tidsperiod
1804 - 1861
Anmärkning Microfich volym nr
.

51 Demografisk databas för södra Sverige, födda.

52 Demografisk databas för södra Sverige, Gryts kyrkoarkiv C:3 födda. Födda i Gryt församling
Datum Datum avser
1835-05-24 född
Barnet
Namn Kön
Alexander Ambrosius Carl Magnus Charles man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
Christ. Ljunggren Charlotta Rothstein
Titel Titel
fanjunkare fru
Ort Ort

Ålder/födelseår
23
Dopvittnen
Test. Fru Prost-n Hartelius, ? Salomon Ljunggren, ? Adolph Ljunggren H-r Su. Hartelius, Mamsell Mathilda Ljunggren.
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
109
Arkiv Seriesignum
Gryts kyrkoarkiv C:3
Läsproblem Förvarande institution
Ja Landsarkivet i Lund
Sida i Hfl Tidsperiod
1804 - 1861
Anmärkning Microfich volym nr.

53 Demografisk databas för södra Sverige, Gryts kyrkoarkiv C:3 födda. Födda i Gryt församling
Datum Datum avser
1837-04-13 dop
Barnet
Namn Kön
Philip man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
Ljunggren [ uppgift saknas ] [ uppgift saknas ]
Titel Titel
fahnjunkare
Ort Ort
Tryggaröd
Ålder/födelseår
25
Dopvittnen
Mamsell Hallengren på Torp. Pastor Malmqvist Broby, Qvartermästare Lindberg på Araslöf. Inspector Mauritsson från Torp. Mamsell Gustafva Ljunggren från Winslöf, Carolina Örtelgren från Broby. och Christina Lindberg från Araslof.
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
117
Arkiv Seriesignum
Gryts kyrkoarkiv C:3
Läsproblem Förvarande institution
Nej Landsarkivet i Lund
Sida i Hfl Tidsperiod
1804 - 1861
Anmärkning Microfich volym nr
.

54 Demografisk databas för södra Sverige, Gryts kyrkoarkiv C:3 födda. Födda i Gryt församling
Datum Datum avser
1839-05-06 född
Barnet
Namn Kön
Fritz man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
Christian Ljunggren Charlotta Rothstein
Titel Titel
fanjunkare
Ort Ort
Tryggaröd
Ålder/födelseår
27
Dopvittnen
Fru Rothstein född Eriander, från Hjerup. Studeranderne Rÿsell och Carl Hartelius samt, Sergeant Andersson.
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
127
Arkiv Seriesignum
Gryts kyrkoarkiv C:3
Läsproblem Förvarande institution
Nej Landsarkivet i Lund
Sida i Hfl Tidsperiod
1804 - 1861
Anmärkning Microfich volym nr

.

55 Demografisk databas för södra Sverige, Gryts kyrkoarkiv C:3 födda. Födda i Gryt församling
Datum Datum avser
1841-06-09 född
Barnet
Namn Kön
Elis man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
Christian Ljunggren Charlotte Rothstein
Titel Titel
fahnjunkare
Ort Ort
Tryggaröd
Ålder/födelseår
29
Dopvittnen
Fru Karstorp. Avissör Bergman Handlanden Ljung v. Pastor Malmqvist och Mamsellerna Ljung, Westesson och Karstorp.
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
135
Arkiv Seriesignum
Gryts kyrkoarkiv C:3
Läsproblem Förvarande institution
Nej Landsarkivet i Lund
Sida i Hfl Tidsperiod
1804 - 1861
Anmärkning Microfich volym nr

.

56 Demografisk databas för södra Sverige, Gryts kyrkoarkiv C:3 födda. Födda i Gryt församling
Datum Datum avser
1843-12-02 född
Barnet
Namn Kön
Teckla Seraphina Wilhelmina kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
Christian Ljunggren Charlotte Rothstein
Titel Titel
fahnjunkare
Ort Ort
Tryggaröd
Ålder/födelseår
31
Dopvittnen
Nemndemannen Per Nilsson och Dess Hustru Edla Nils dotter, Rusthållaren Nils Johnsson och Dess hustru Hanna Åkas dotter Provisor Dahlgren och Wollenteren Hartelius.
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
143
Arkiv Seriesignum
Gryts kyrkoarkiv C:3
Läsproblem Förvarande institution
Nej Landsarkivet i Lund
Sida i Hfl Tidsperiod
1804 - 1861
Anmärkning Microfich volym nr
.

57 Demografisk databas för södra Sverige, Gryts kyrkoarkiv C:3 födda. Födda i Gryt församling
Datum Datum avser
1847-04-05 född
Barnet
Namn Kön
Carl Otto man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
Chr. Ljunggren Charlotte Rothstein
Titel Titel
fahnjunkare
Ort Ort
[ uppgift saknas ]
Ålder/födelseår
35
Dopvittnen
Magister Carl Rothstein från Christianstad Djurläkaren Widerström från Broby och Sergeanten Grönvall från Christianstad.
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
181
Arkiv Seriesignum
Gryts kyrkoarkiv C:3
Läsproblem Förvarande institution
Nej Landsarkivet i Lund
Sida i Hfl Tidsperiod
1804 - 1861
Anmärkning Microfich volym nr.

58 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Uddevalla pastorat, sid 156. Gustaf Theodor Ljunggren, 1854-1900. Född i Gbg 12 7/12. Föräldrar: L. G. Ljunggren, handl., och Sara Maria Rhodin. ...
Gift 48 5/11 med Sofia Amalia Tauson, f. i Kungälv 25 9/10, d. 60 12/3, dotter till Elias Tauson, grosshandl., och Louise Palmgren.
Barn: ...

59 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949).

60 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se make.

61 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se make GTL.

62 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se dotter SAT's make GTL.

63 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se dotter SAT's make GTL. .... (finns på rötter: http://www.genealogi.se/index.htm), se make Elias Tausons död.

64 Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Östra Broby församling
Datum:1869-03-11Datum avser:död
Sidnummer:67Årsnummer: 18
Läsproblem:N
Den dödes namn:Annette Ljunghsida i Hfl:11
titel:mamsellkön:K
ort:N-o 1 Brobyäktensk. börd:ej angiven
civilstånd:ej angivetålder/födelseår:58år1mån20dagar

dödsorsak:allm. svaghetattest:
Anhörigs namn: relation:
titel: ort:
Övrigt:
Arkiv: Östra Broby kyrkoarkivVolymsignum: F:2Tidsomfattning: -
Förvarande intitution: LLAVolymnummer mikrofich:
Anmärkning:. .... Kyrkböcker, Broby, hfl AI:7 1845-50 bild 41/s 37. Hfl No 5 Broby
Ghs? Enkefru G. Hjerton f 1784 28/1 Helsingborg Anteckn. Innehar gästgifveriet
Barn: Annette f 1811 21/1 Do Ant. Skattefri ss sjuk
. .... Gravstenen, Se fosterdotter Mathilda Hartelius. .... Kyrkböcker, Broby, CA Döda 1/7. 1869 11/3 Mademoiselle Anette Ljungh, Broby. 98 år 1 mån 20 dagar. ogift.
(Enligt dessa uppgifter skulle hon vara född 1771 21 jan., vilket inte stämmer med övriga uppgifter. Ma).

65 Broby pastorsexp. gravbok mm, Se fosterdotter Mathilda Hartelius. .... Kyrkböcker, Broby, hfl AI:7 1845-50 bild 41/s 37. Hfl No 5 Broby
Ghs? Enkefru G. Hjerton f 1784 28/1 Helsingborg Anteckn. Innehar gästgifveriet
Barn: Annette f 1811 21/1 Do Ant. Skattefri ss sjuk
.

66 Demografisk databas för södra Sverige. .... Broby pastorsexp. gravbok mm, Se fosterdotter Mathilda Hartelius.

67 Pehr Johnsson (No 325, utg. förlag. Lånat av Ingrid Hartelius. Tryckt 1919.), s 40. Omkring 1820 inköptes gästgivaregården av åboen Nils Olsson å nr 4, vilken vid sagda tid var platsens mäktigaste man. Han utarrenderade emellertid gästgiveriet under en följd av år till gästgivaren G.A. Ljungh. Rörelsen förestods huvudsakligen av dennes hustru Gustava Hjerton (f. 1784), vilken synes ha varit en tilltagsen och "rivande" kvinna. Mannen, som i husförhörslängden går under benämningen kommissarie, var smålänning till börden, född i Aneby 1783. Under 1830-talet innehades Broby gästgiveri av änkefru Marie Elisabeth Malmström, som kommit från Hälsingborg. .... Svensk släktmatrikel 2, 1886, Ljungh s 187. Gustaf Adolph, f. 1783, d. 1836, fältkommissarie, g.m. Gustava Hjertén, f. 1784, d. 1852. Föreg. till SSK. .... Kyrkböcker, Broby, fadder till Carl Johan Barman f 20/7 1823, se Anders Julius Appeltoft. .... Kyrkböcker, Broby, C:4 döda o begrafna. 1832 Februari den 20 dödde och den 28 begrofs Dimoiselle Caroline Charlotta Ljungh från Broby
ålder 22 år (2.) dödsorsak ...Feber

Bör vara en dotter till Gustaf Ljungh (Ma). .... Kyrkböcker, Broby, C:4 födda o döpta. 1828 Dec 5 föddes o d 10 döptes Urmakaren Per Jönssons och Ingrid Andersdotters son Johannes från Broby.
- Mamsell Carolina Ljungh ibm b:b mt
Faddrar Fält...Hr Anders Eldh, Urmak. Fredrik Lindström, Mamsellerna Annelie Appeltoft och Amalia Ramelius alla från Broby.

1828 dec d 16 föddes o d 19 döptes Herr v Reg.skrivaren Carl Gustaf Lindells o Henriette Bergs dotter Amanda Gustafva Lovisa från Gustafsberg. Högv.fru Friherrinnan Mariana Bennet höll barnet till dopet. Faddrar Ryttm. Högv. Hr Baron Axel Bennet, Hr kronolensmannen CG Berthelius, Jur. Stud. Hr Jacob Hartelius, Fältwäblen Hr Andreas Eldh, Contosristen hr CP Berg, Fru Ryttm. Gustafva appeltofft, Fru Gustava Ljungh, Mamsellerna Anette Appeltofft, Carolina Ljung samt Catharina Hagman.
(Äv. dop 3 dec 1830 o 28 jan 1833 m. bl a Helena Adolfina Ljungh som fadder). .... Kyrkböcker, Broby, C:6. 1836
Maj d 14 dog och d 25 begrofs fd Fältcommissarien G.A. Ljungh No 5 Broby - 52 - 4 - lungsot.

68 Pehr Johnsson (No 325, utg. förlag. Lånat av Ingrid Hartelius. Tryckt 1919.), s 40. Omkring 1820 inköptes gästgivaregården av åboen Nils Olsson å nr 4, vilken vid sagda tid var platsens mäktigaste man. Han utarrenderade emellertid gästgiveriet under en följd av år till gästgivaren G.A. Ljungh. Rörelsen förestods huvudsakligen av dennes hustru Gustava Hjerton (f. 1784), vilken synes ha varit en tilltagsen och "rivande" kvinna. Mannen, som i husförhörslängden går under benämningen kommissarie, var smålänning till börden, född i Aneby 1783. Under 1830-talet innehades Broby gästgiveri av änkefru Marie Elisabeth Malmström, som kommit från Hälsingborg.
. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, trolig fadder till Mathilda Hartelius 16/8 1843. se denna. .... Kyrkböcker, Broby, F:1 Döda och begravda 1849-63. 1852 Oct. 29 dog i Broby o d 5 Nov. begrofs enkefru Gustafva Maria Ljungh, född Hjerten (en omyndig) 68 år 9 mån bröstinflammation. .... Kyrkböcker, Broby, fadder till Carl Johan Barman f 20/7 1823, se Anders Julius Appeltoft.

69 Vollmar Hartelius, släktregister, Cecilia Gustafwa Karolina *Mathilda* Wilhelmina Hartelius. .... Broby pastorsexp. gravbok mm, Besök juli 1998, Muntligt redogjort av Hans Persson, Säflacka, Broby, 044-48206
Anteckningar:
Cecilia Gustafa Carolina Mathilda Wilhelmina, Västanby Nr. f. 4/8 1843, d 8/12 1928, begr. 16/12, bodde på samma ställe som Anna (Anette) Ljungh f. 21/1 1811 i Hbg, d. 11/3 1869, flyttat fr. Degeberga 11/12 1860
Hilda Amanda Liljeholm f. 30/10 1845 Kalmar, fr Sthlm 2/6 1873, t. Sthlm 22/11 1875 /* Vad nu detta sista är det minns vi ej längre /MWJ */. .... Gravstenen, Gravplats 25, Östra Broby k:a. Anna Ljungh
1811-1869
Fosterdottern
Mathilda Hartelius
1843-1928. Gravsten, Gravplats 25, Östra Broby k:a, Anna Ljungh
1811-1869
Fosterdottern
Mathilda Hartelius
1843-1928. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, C:3 3/5 Födelse o dopbok. Födde år 1843
Augusti 4 Föddes på Nymölla o d. 16 döptes Arrendatoren Svante Hartelius och dess hustru Adolphina Helena Ljunghs doter Cicilia Gustafva Carolina Mathilda Wilhelmina.
Susc. Änkefru Pastorskan Cicilia Hartelius i Broby. Test: Fanjunkare Christian Ljunggren från Tryggeröd, Auditeur (?) Lindell i Broby, Löjtnant Anders Appeltoft i Broby, Doctor A. M. Hartelius från Lund, Handlanden CGE Ljungh och Befallningsman Y (J?) O Wiberg i Broby, samt Enkefru G. Ljungh i Broby, Fru Charlotta Ljunggren från Tryggaröd, Fru H. Lindell i Broby, Demoiselle Wilhelmina Ljungh från Eksjö och ? Rubin Derstädes, Demoiselle ? Risberg från Broby. .... Kyrkböcker, Broby, Flyttningslängd B:1. Inflyttad 1860 12/11
Mams. Annette Ljungh Degeberga (9) Broby nr 1
Cecilia (?) Mams. (?) Mathilda Hartelius Degeberga (9) Broby nr 1
Flyttningslängd B:2
1867 5/12
Dimoiselle Mathilda Vilhelmina Hartelius (Pag. 9), till Lund från Broby nr 11

B:3 2/6 Utflyttad 1867 3/12 (s 9 i hfl) Mams. Mathilda Hartelius från Broby till Lund.

B3: 5/6 1870 20/4 Mamsell Mathilda Hartelius från Lund till Emmitslöf 3.

70 Volmar Hartelius släktpärm. .... Broby pastorsexp. gravbok mm.

71 Hartelius familjearkiv, fotografi på Thia. Volmar Hartelius släktmapp. Allt bör kontrolleras mot källa. MH .... Gravstenen. .... Broby pastorsexp. gravbok mm.

72 Svensk släktmatrikel 2, 188. Carl Fredric, f. 1795, d. 1869; kapten vid Helsinge reg., postmästare; g.m. Catherine Julie Ström, f. 1810, enka; bor i Stockholm. .... Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 739. Carl Fredrik, f. 1795, kapten vid Hälsinge reg:te, postmästare i falköping, d. 1869; g.m. Catharina Julia Ström, f. 1810, d. 1902.

73 Svensk släktmatrikel 2, 188. Carl Fredric, f. 1795, d. 1869; kapten vid Helsinge reg., postmästare; g.m. Catherine Julie Ström, f. 1810, enka; bor i Stockholm.

74 Svensk släktmatrikel 2.

75 Svensk släktmatrikel 2, 1886, 187. Sven Ingemar, f. 1757, d. 1828; landskamererare, RWO, LWA; g. 1781 m. Charlotta Christina Bortei, f 1763, d. 1842.

76 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Sven Ljungh. G 9 okt 1781 i Balaryd m Christina Charlotta Borteij, f 31 maj 1763 i Eksjö landsf (enl hfl), d 14 mars 1842 i Flisby, Jönk, dtr till kamreraren o kronobefalln:mannen Otto Fredrik B o Brita Catharina Planck,
...

77 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943).

78 Svensk släktmatrikel 2, 188, Ljungh. Carl *Hjalmar*, f. 1838; trafikchef vid Söderhamns jernveg; bor i Söderhamn; g.m. Amalia Bergman, f. 1842. .... Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 739. Carl Hjalmar, f. 1838 26/5, f.d. trafikinspektör vid statens järnvägar. RWO (Eskilstuna). G. 1873 31/7 m. Augusta Amalia Bergman, f. 1842 25/10.

79 Svensk släktmatrikel 2. .... Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), ...Augusta Amalia Bergman...

80 Svensk släktmatrikel 2, 188. Adelaïde Charlotta (*Adèle*), f. 1842; bor i Stockholm.

81 Svensk släktmatrikel 2, ...f. 1846; bor i Stockholm. .... Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), ...f. 1842 9/1, f.d. skolföreståndarinna, extra biträde i postsparbanken (Stockholm).

82 Svensk släktmatrikel 2, 188. Fredric *Wilhelm*, f. 1846; postinspektor i centraldistriktet; bor i Stockholm. .... Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Ljungh. Fredrik *Wilhelm* ...

83 Svensk släktmatrikel 2. .... Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 739. ...f. 1846 2/8, postdirektör i Mellersta postdistriktet. RNO,RWO (Stockholm).

84 Svensk släktmatrikel 2, 187. Äldste kände stamfadern, Sven Ljungh, prest, lefde i slutet af 1600-talet.

85 Svensk släktmatrikel 2, 187. ...Ingemar, d. 1724, tullskrifvare i Jönköping,...

86 kyrkböcker, Jönköping, se döda "dog 45 åhr".

87 kyrkböcker, Jönköping, Jönköping Kristina F:1 1698-1801 Bild 81/s 153. 1724
No 11. d 13 dito afsomnade Tullskrifvaren Herr Ingemar Svensson som var 45 åhr.

88 kyrkböcker, Jönköping, EI:1 Bild 21/s 35. 1712 wigda
N 24
d 4 Mai Copulerades Visiteuren Ingemar Svänsson och Jungfru Elisabetha Grahn
.

89 kyrkböcker, Jönköping, Jönköpings Kristina EI:1 1698.1802 Bild 21/s 35. 1712 wigda
N 24
d 4 Mai Copulerades Visiteuren Ingemar Svänsson och Jungfru Elisabetha Grahn.

90 Svensk släktmatrikel 2, 1886, 187. Sven, f. 1713, d. 1782, fil.mag., prost i Björke; g.m. Birgitta Oxelgren. .... Växjö stifts herdaminnen, bd 6. Björkö
17. Sven Ljungh 1754-1782. Född i Jönköping 1713, son till tullskrivaren Ingemar Ljungh. Student i Uppsala 1731, disp. 1738, Fil. Kand. 1739, disp. 1740, mag s.å., prv i Västerås 1741 till huspredikant hos grevinnan Charlotta Margareta Stenbock på Elvegärde i Uppland, återvände till hembygden 1744, pastoralex. 1748, kh här 1754, respondent vid prästmötet 1755, prost 1776. Död d 19 maj 1782.
Gift 24/7 1754 med Birgitta Oxelgren, dotter till kh i Skärstad Magnus Oxelgren.
Barn: Elisabeth Catharina f 13/6 1755 + 27/7 1756
Sven Ingemar 5/6 1757, kronofogde i N o S Vedbo, lärjunge till Linné och framstående naturvet. Samlare, + på sin gård i Skärsjö 12/9 1828
Maria Elisabeth f 28/4 1759 + 16/4 1803 g m regementskommissarien Nils E. Norrman.
Christina Catharina f 7/11 1762 +? Gift m mantalskommissarien J.F. Rooth från Hörda den 8/9 1778
Anna Sara f 20/2 1766 + 20/6 1836, g 4/7 1790 m mönsterskrivaren J. Wettermark
Brita Ulrica f 4/2 1770 g 4/7 1790 m kontrollören G. Wettermark och efter skilsmässa omgift 1799 m kh i Värnamo Jonas Colliander.

91 kyrkböcker, Jönköping, C:3 1713-34 Bild 8/ sid 5. Födda 1713 Januari
No 9 d 30 dito Christnades visiteurens Hr Ingemar Svenssons son Sven
Faddrar: Hr Tullskrifvaren Jacob Planta
Lars Billing
Sal Mr Lars Frans Son
Sal Jön Hilling Son
A Ingemars syster Cornel..
Mr Sven Rudberg hustru ...?
Jungfru Catharina Sielving
.

92 Kyrkböcker, Björkö, C:2 bild 173/s 333. Döde och begrafen 1782
Maj 19 29
...? ...? och Kyrkoherden ...? Magister Swen Ingemarsson Ljungh
dödssoten ...?
den gyllene åldern? 69 år 4 mån.

93 Kyrkböcker, Björkö, hfl AI:1 1753-1804 bild 106/s 97. Björkö Prästgård
1713 28/1 H. Mag. Kyrkoherde Sven Ljungh 1754
1728 15/3 Pastorskan Brigitta Oxelgren
1756 14/6 H Magister Petrus Danielsson inkom 1779
...................
S Sven Ingemar Ljungh 1757 5/6
Dotter Maria Elisabeth Ljungh 1759 28/4 ... till Ekesjö 1780
D Christina Catharina 1762 4/11 ... till Mörteryd 1778.

94 Kyrkböcker, Björkö, hfl AI:1 bild 219-210. Björkö Backagård
Änkehus Past.
Brigitta Oxelgren 1728 15/3 död den 23 April 1801
Dito
Brigitta Ulrica Ljung f 1770 4/2.

95 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstads pastorat
18. Magnus Oxelgren, 1729-50. Född på Visingsö den 1 nov 1686, son till kh Sveno Magni Oxelgreen och Anna Andersdotter Kylandra. Skol. På Visingsö 1694, stud. i Lund (Jönk. Nation) 1703, reste därifrån vid fiendens infall 1709, nådårspredikant o vik. Lektor på Visingsö 1711-13, disp. I Lund 1714, stud. i Uppsala 1717,orerade där s.å., prv i Uppsala 18/6 1718 … andre notarie i prästeståndet vid riksdagen 1720,… kh Visingsö 1729, prost 1743… Död den 21 maj 1750.
…Rogberg kallade honom en "mångkunnig, grundlärd, gudfruktig och uppbyggelig man." …Avhållen av sina elever…
Gift 7/2 1723 med Elisabet Rogberg, f 1/5 1702, + 9/6 1765, dotter till kh i Södra Unnaryd Joh. Rogbergius. Barn: Johannes, f 19/9 1724, + s.å.
Anna Christina, f 23/10 1725, gift med kronobefallningsmannen i Tveta, Vista och Mo härader, hovkamreraren Georg Reinhold Liedbeck
Birgitta, f 15/3 1728, g m kh i Björkö Sven Liungh
Elieser, f 22/3 1730, + s.å.
Johannes, f 1/7 1731, + 10/5 1736
Elisabet, f 24/10 1733, g m kh i Älghult Erland Colliander
Ulrica f 27/1 1736, g m kh i Skirö Joh. Norlin
Elieser Magnus, f 16/5 1738, bokhållare i riksbanken, + 29/3 1787
Catharina f 20/10 1740, g m kh i Jönköping Jacob Ekerman.

96 Kyrkböcker, Björkö, C:2. se dotterdotterns dop
"Novem 7 12 Christina Catharina
H Fil Mag Kyrkoh:n Sven Ing. Ljungh m. F. Birgitta Oxelgren
.................
................
Modern Catharina Oxelgren"
. .... Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstad
18. Magnus Oxelgren...
Gift 7/2 1723 med Elisabet Rogberg, f 1/5 1702, + 9/6 1765, dotter till kh i Södra Unnaryd Joh. Rogbergius.

97 Kyrkböcker, Björkö, C:2 1750-1832 bild 14/s 19. 1755 Junii 13 13 Elisabeth Stina
Barnet för dess svaghets skull fick nöddöp, men efter bättre krafters hämtande blef barndopet Christhögligen stadfästat
Faddrar: Herr Kyrkoherden sielf Fru Heddewig Ögnekord ?
Madame Lisa Ekewall P. Britta Persdotter.

98 Kyrkböcker, Björkö, C:2 1750-1832 bild 167/s 321. 1765
juli 27 Aug 1 Jungfrun Elisabeth Christina Liungh. Död:soten barnamässling
1 år 6 mån 2 dagar.

99 Kyrkböcker, Björkö, C.2 1750-1832 bild 16/s 23. Junii 5 12 Herr Kiyrkoherde Mag. Sven Ljungh m. Fru Birgitta Oxelgren
Sven Ingemar
Wälb. Herr Fendrick Leonhard Brahe ? på Hårdanäs
H. Herr Prosten Samuel ?lindin i Alsheda
H. Wälb. Fältväb. Frid. Joh. Tallberg i Björkö, Hårdan.gd
H. Mag. Oluf Siöman i Alsheda prestegd
Kyrkow. Jöns Jönsson i Nömme
Kyrkowärd Magnus Swensson i Lygneshult
Jonas Svensson i Torp
Samuel Ericsson i Sällerud
Wälb. Fru Anna Maria Silfversparre
Fröken Charl. El. von Lindeiner på Hårda.
Fru Pastorskan Ulrika Oxelgren
Fröken Maria Charl. Stich på Bjur.
Fru Christina Malmström i Bal..?
H. Annica Widerberg i Runneryd
H. Lena Persd. i Ryd
H. Lena Berggren i Torp.

100 Svensk släktmatrikel 2. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Sven Ljungh. G 9 okt 1781 i Balaryd m Christina Charlotta Borteij, f 31 maj 1763 i Eksjö landsf (enl hfl), d 14 mars 1842 i Flisby, Jönk, dtr till kamreraren o kronobefalln:mannen Otto Fredrik B o Brita Catharina Planck,
. .... Kyrkböcker, Bälaryd, C:3 1790-1849 bild 136/s 265. Wigde 1781
oct d 9 wigdes kronobefalning Sven Ingmar Liungh och Mademoiselle Christina Scharlotta Bortei. Brudgummen lofvade sin brud 4/ frälse? uti Näfversiö by i morgongåfva.

101 Kyrkböcker, Björkö, C:2 1750-1832 bild 18/s 27. 1759
april 28 maj 6 Maria Elisabet
Fil. Mag o Kyrkoherde Sven Ing. Ljungh m. F. Birgitta Oxelgren
W.H. Rytmäst. A.I. Sticht på Marielund Högw. Baronessan Marg. Freder. Dus..?Ro?
W.H. Cornett Jacob Lejonader? på Bhurio? Frök. Anna Magd. Printzenskjöld i .?
... se Multimedia.

102 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Under Björkö
Sven Ljungh
...
Barn:...
Maria Elisabeth f 28/4 1759 + 16/4 1803.

103 Kyrkböcker, Björkö, C:2 1750-1832 bild 22/s 35. Novem 7 12 Christina Catharina
H Fil Mag Kyrkoh:n Sven Ing. Ljungh m. F. Birgitta Oxelgren
.................
................
Modern Catharina Oxelgren.

104 Kyrkböcker, Björkö, C:2 1750-1832. 1765 Februari 20 21 Anna Sv...?
F.H.M. och Kyrkoh. Sven Ing. Ljungh m. F. Birgitta Oxelgren
H.M. Kyrkoh. Erland Colliander i Elghult Högw. F. Frih. H.C. Mörner på Hårdan.
Krono:bef.man Georg Reinhold Liedbo... H.?. Anna Christina Oxelgren
H. Bokh.n i Banquen Elias Oxelgren Jungr. Hedwig Christina Tallberg
H. Sergient. Eric Adam Tallgren i Björkö Håd.gd H Ulrica Pihl i Sjöeryd
.

105 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Björkö
Sven Ljungh
...
barn:
...
Anna Sara f 20/2 1766 + 20/6 1836, g 4/7 1790 med mönsterskrivaren J. Wettermark.

106 Kyrkböcker, Björkö, C:2 1750-1832 bild 30/s 51. Födda och Döpta 1770
Februar 4 8 Brigitta Ulrica
F. Pastor H. Magist. Sven Ing. Ljungh m. H. Britta Oxelgren
................
se Multimedia
.

107 Kyrkböcker, Björkö, hfl AI:1. Björkö Backagård
Änkehus Past.
Brigitta Oxelgren 1728 15/3 död den 23 April 1801
Dito
Brigitta Ulrica Ljung f 1770 4/2
. .... Kyrkböcker, Björkö, hfl AI:2 sid 735. HFL 1812
Björkö Backagård
Enke prostinnan Britta Ulrica Colliander 1770 4/2
...


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se