Matts Wærn och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Carl Schultén och Maria Sofia Loen
Make Carl Schultén 1

    Född: 1677 - Svedvi, Västmanland 2
    Döpt: 12 Jun 1677 - Svedvi, Västmanland 3
     Död: 
   Begravd: 5 Okt 1730 - , Lund, Malmöhus län 4


     Far: Samuel Schult (      -      ) 5
     Mor: Levande 5


  Äktenskap: Maka Maria Sofia Loen 6

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Carl Johan Schultén 6

    Född: 1711 - Södermanland 6
    Döpt: 
     Död: 1777 - Elleholm, Blekinge 7
   Begravd: 
    Maka: Elisabet Knape (      -1752) 6


2 M Samuel Schultén 8

    Född: 1 Feb 1716 9
    Döpt: 
     Död: 14 Jan 1764 - , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden 9
   Begravd: 18 Jan 1764 - , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden 10
    Maka: Dorothea Margareta (      -1792) 11


3 K Maria Magdalena Schultén 12

    Född: 1709
    Döpt: 
     Död: 1790 - Sandsjö
   Begravd: 
    Make: Zachariaz Blackstadius (1706-1764) 13
   Äktensk: 1734 - , Lund, Malmöhus län 13
Carl Lohman och *Christina* Margareta Stein
Make Carl Lohman 14

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

 Annan maka: Benedicta Cronsio (      -      ) 14 - 21 Dec 1766 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 15

Händelser

Han var den 14 Sep 1755 med som vittne på dopet av handelsman Petter Martinis och Catharina Steins son Andreas i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
Han arbetade som Handelsman år 1766. Han var den 12 Dec 1790 med som vittne på dopet av handelsman Erik Hindrick Lohmans och Christina Krakaus son Carl i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
Maka *Christina* Margareta Stein

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 14 Mar 1766 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 16

Händelser

Hon var den 14 Sep 1755 med som vittne på dopet av handelsman Petter Martinis och Catharina Steins son Andreas i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn
1 M Lucas Lohman 17

    Född: 30 Nov 1755 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 18
    Döpt: 1 Dec 1755 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 19
     Död: 6 Jun 1818 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 20
  Dödsorsak: Feber
   Begravd: 12 Jun 1818 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 21
    Maka: Ingrid Gretha Freundt (      -      ) 17
   Äktensk: 24 Sep 1787 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 22
    Maka: Ellsa Helena Freundt (      -      )
   Äktensk: 26 Aug 1796 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 23


2 M Dödfödd Lohman

    Född: Före 29 Jul 1762
    Döpt: 
     Död: Före 29 Jul 1762
   Begravd: 29 Jul 1762 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 24

Lucas Lohman
Make Lucas Lohman

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Rådman i Helsingborg, Malmöhus län.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Anna Brita Lohman

    Född: 1723
    Döpt: 14 Mar 1723 - Helsingborg, Malmöhus län 25
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Johan Hegardt (1712-1753) 26
   Äktensk: 9 Jul 1739 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 27
Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Nathanael Georg Tallqvist (1903-      )
     Mor: Hellen Gerda Hartwall (1903-      )


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Baltzer Lorck
Make Baltzer Lorck 28

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1589 29
   Begravd: 


     Far: Thomas Lorck (      -Omkr 1530) 30
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Köpman i Flensburg, Schleswig-Holstein, Denmark. Han bodde i Flensburg, Schleswig-Holstein, Denmark.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Thomas Lorck 32

  Alt. namn: Thomas Loricke 31
    Född: 1569 29
    Döpt: 
     Död: 21 Jun 1634 33
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Hansdatter (      -      ) 34
    Maka: Margrete Wibe (      -1651) 34
   Äktensk: 1635 35
Thomas Lorck och Margrete Wibe
Make Thomas Lorck 32

  Alt. namn: Thomas Loricke 31
    Född: 1569 29
    Döpt: 
     Död: 21 Jun 1634 33
   Begravd: 


     Far: Baltzer Lorck (      -1589) 28
     Mor: 


  Äktenskap: 1635 35

 Annan maka: Hansdatter (      -      ) 34

Händelser

Han arbetade som Rådman i , København, Danmark. Han arbetade som Købmand.
Maka Margrete Wibe 34

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 11 Okt 1651 34
   Begravd: 


     Far: Mikkel Wibe (1565-1624) 36
     Mor:  Annan make: Kristian Weiner (      -      ) 35


Barn
1 M Hans Lorich 37

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1635 29
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: ? Söffrensdatter (      -      ) 38
Thomas Lorck
Make Thomas Lorck 30

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Omkr 1530 29
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Rådman år 1518 i Flensburg, Schleswig-Holstein, Denmark. Han arbetade som Stadsfogde år 1511 i Flensburg, Schleswig-Holstein, Denmark. Han bodde i Flensburg, Schleswig-Holstein, Denmark.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Melchior Lorck 28

    Född: Mellan 1526 och 1527 29
    Döpt: 
     Död: Efter 1583 29
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 M Jasper Lorck 28

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 M Avliden 28

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1589 29
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 M Anders Lorck 39

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Efter 24 Okt 1584 - , Stockholm, Stockholms län 29
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
Dödsnotiser för barn - Anders Lorck

Avrättad.


Allmänna notiser för barn - Anders Lorck

SBL: 1 Lorichs, Anders, f i Flensburg, d 1584 tidigast 24 okt (Biographica) i Sthlm. Föräldrar: rådmannen Thomas Lorck o Christine. Tjänade i ungdomen kejsaren Karl V (Sköldebrevsaml), i fransk tjänst åtminstone 57- 58, i dansk tjänst åtminstone 62 (Kancelliets Brevbøger) - 66, fick jämte sina bröder sitt adelskap konfirmerat av kejsaren 22 febr 64, i Sverige åtminstone från 28 nov 67 (Tommos, s 42), nämnes där som småsven 18 dec 68 o som hovjunkare 9 maj 69 (Mantalsregister), sv sändebud i Polen 71-81. G senast 1575, men hustruns namn är ej känt (Ödberg 1893, s 119). L hade redan i unga år växlande öden. En uppgift (Ödberg 1893), att han under sin tid i fransk krigstjänst skulle ha deltagit i fälttåg i Italien och Nederländerna 1555-59, har dock ej kunnat verifiera. 1557 sände den franske konungen Henrik II L med värvningsuppdrag till Lübeck, där han 1558 blev arresterad och kom att lida stora ekonomiska förluster (Biographica; Str hist handl). Fredrik II av Danmark sände honom 1563 till Rostock, Dresden och Braunschweig och 1564 med brev till Filip II av Spanien (Papiers d'état de cardinal de Granvelle) och till den pommerske hertigen Johan Fredrik i Wolgast (Blümcke). Av Fredrik fick L 1564 kanonikatgods under Roskilde domkyrka som förläning, och 1565 fick han en kronogård vid Amagertorv i Khvn. I slutet av 1565 reste han på uppdrag av Fredrik II till Frankrike för att där värva trupper (Tommos). Då L ej lyckades förmå det franska hovet att ge sitt tillstånd till dessa värvningar, synes han ha fallit i onåd hos Fredrik, som 22 nov 1566 förlänade hans kanonikatgods till en annan person. Han skrev ännu 25 okt s å från Flens burg till Fredrik II (DRA), men senare uppger han sig (Str hist handl) ha följt ett kejserligt sändebud till Sverige. Den misstänksamme Erik XIV, som hösten 1567 utfärdade ett brev, varav framgår att L skulle agera i kriget mot danskarna (Tommos), skall dock en tid ha hållit honom fången (STb 1584-88, s 88). Omedelbart efter 1568 års tronskifte anställde emellertid Johan III honom som småsven och inom kort hovjunkare. En uppgift, att L även skall ha blivit sekreterare för den latinska brevväxlingen (Ödberg 1893, s 3), har ej kunnat verifiers, Våren 1571 sändes han tillsammans med sekreteraren Sven Elofsson till Antwerpen för att avstyra lösgivande av den norske adelsmannen Enno Brandrök, som stulit hertig Karls möderneärvda dyrbarheter på Gripsholm. Denne lyckades emellertid fly (Ödberg 1896). Kort därpå skickade Johan III L till Polen, där han med några kortare avbrott - för besök i Sverige och 1579 för en resa till Rom - kom att kvarstanna som sv sändebud under ett helt decennium. Om man bortser från Hemming Gadhs (bd 16) ännu längre verksamhet som Sten Sture d ä:s ombud i Rom i slutet av föregående sekel, kom L på detta sätt att bli den förste mera permanente sv legaten i ett främmande land. Ursprungligen var hans uppdrag att inkräva drottning Katarinas hemgift och mödernearv samt begära återbetalning av konung Johans lån till hennes broder konung Sigismund II August av Polen (jfr bd 20, s 192 o 781). Efter den sistnämndes död 1572 kom L även att arbeta för val av Johan III till polsk konung, och så gjorde han även, sedan dennes mera lyckosamme medtävlare hertig Henrik av Anjou efter sin brors död 1574 flytt från Polen för att bli dennes efterträdare som konung av Frankrike. Ej heller denna gång hade han emellertid framgång. Sedan fursten av Siebenburgen Stefan Báthory 1575 valts till konung av Polen och 1576 gift sig med Katarinas syster Anna, fortsätte L att hävda det sv kungaparets ekonomiska anspråk. Härtill kom snart också förhandlingar om förbund mot Ryssland, som dock blott ledde till en kortvarig militär samverkan i Livland 1578. Omständigheterna vid L:s brytning med Johan III 1581 är endast kända genom uppgifter vid domstolsförhandlingarna1584. Han beskylldes då för att ha inlett förrädiska förbindelser med konung Stefan och planerat att med för sv räkning värvade knektar erövra Narva åt Polen samt att bringa Reval i polska händer. Då Pontus De la Gardie (bd 10) kom till Estland och övertog befälet över knektarna, uppgav L, att han tänkte bege sig till konung Johan i Sverige, men i stället rymde han till Danzig. Han beskylldes också för att ha inlett underhandlingar med tsaren om att göra Erik XIV:s son Gustav, som befann sig i Polen, till sv konung. L försvarade sig med att han ej fått betalning av Johan III för sin verksamhet i Polen, vilket dennes ombud bestred. 1583 besökte L flera av det dåtida Europas främsta makthavare, drottning Elisabet av England, Henrik III av Frankrike. Filip II av Spanien, påven Gregorius XIII och kejsaren Rudolf (Ödberg 1893: Biaudet 1913, s 42). Johan III sände till England legater, som skulle begära L:s utvisning, men då de anlände, hade han redan rest därifrån. Vid senare förhör uppgav L, att hans besök hos Filip II och kejsaren avsåg hans ekonomiska anspråk gentemot Lübeck sedan 1558, medan besöken hos Henrik III och påven gällt bemedling hos den turkiske sultanen för gods i Moldau, Valakiet eller Transsylvanien (allt i nuvarande Rumänien) åt sina släktingar; i Valakiet tycks hans bror den kände konstnären Melchior L ha haft förbindelser (Harbeck, s 19). I Frankrike gjordes emellertid just 1583 försök att av Henrik III få krigsfolk för att göra Erik XIV:s son Gustav till sv konung. 1584 lyckades den av Johan III utsände sekreteraren Nils Rask gripa L i en av Danzigs förstäder. Efter rättegång i Sthlm dömdes han till döden. Avrättningen skall ha skett genom att hans lemmar krossades, tungan skars av och högra handen höggs av, innan halshuggningen ägde rum (Typotius). Hans huvud var ännu 1605 ett av dem som var placerade på stakar vid Söderport i Sthlm (AOSB).


Zacharias Österling och Anna Lena Lorentson
Make Zacharias Österling 40

    Född: Omkr 14 Jun 1789 41
    Döpt: 
     Död: 25 Mar 1840 - Släp fsg, Onsala, Halland 41
   Begravd: 
  Äktenskap: 26 Aug 1810 - Släp fsg, Onsala, Halland 42

 Annan maka: Catharina Petterson (1791-      ) 43 - 3 Jan 1826 - Släp fsg, Onsala, Halland 42

Händelser

Han arbetade som Åboe.
Maka Anna Lena Lorentson 44

    Född: Omkr 16 Dec 1788 41
    Döpt: 
     Död: 23 Mar 1825 - Släp fsg, Onsala, Halland 41
   Begravd: 


Barn
1 M Johannes Österling 45

    Född: 16 Maj 1816 - Släp fsg, Onsala, Halland 41
    Döpt: 17 Maj 1816 - Släp fsg, Onsala, Halland 41
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Carolina Johanna Königsson (1818-1847) 46
   Äktensk: 1 Maj 1839 - Släp fsg, Onsala, Halland 47
    Maka: Johanna Maria Bolin (1829-      ) 48
   Äktensk: 11 Dec 1849 - Släp fsg, Onsala, Halland 49


2 K Jacobina Österling 50

    Född: 14 Apr 1818 - Släp fsg, Onsala, Halland 41
    Döpt: 15 Apr 1818 - Släp fsg, Onsala, Halland 41
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Baltzar Hansen Lorich och Mette Pedersdatter Weijer
Make Baltzar Hansen Lorich 51

    Född: 9 Jun 1634 52
    Döpt: 
     Död: 13 Jul 1694 52
   Begravd: 


     Far: Hans Lorich (      -1635) 37
     Mor: ? Söffrensdatter (      -      ) 38


  Äktenskap: 26 Apr 1653 53

Händelser

Han arbetade som Handelsbiträde hos Jacob Jacobsen år 1651 i , Malmö, Malmöhus län. Han ägde Gården n:r 370 & 371 i kv. Claus Mortensen i , Malmö, Malmöhus län. Åbergska gården vid östra sidan av Stortorget Han arbetade som Handlande år 1653 i , Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Överförmyndare år 1664 i , Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Bland stadens representanter på lantdagen där. År 1669 i , Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Rådman den 30 Okt 1670 i , Malmö, Malmöhus län. Han ägde Gården n:r 601, kv. Oscar, Stortorgets södra sida år 1692 i , Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Kämnerspreses omkring 1694 i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Mette Pedersdatter Weijer 53

  Alt. namn: Mette Pedersdotter 54
    Född: 6 Maj 1638 - Malmö, Skåneland, Danmark 53
    Döpt: 
     Död: 24 Jun 1712 55
   Begravd: 


     Far: Peder Bondesen Weijer (      -1648) 56
     Mor: Mette Hansdatter (      -1638)


Händelser

Mette har motstridande födelseinformation år 1635.


Barn
1 M Peder Lorich 57

    Född: 18 Dec 1656 - Malmö, Skåneland, Danmark 58
    Döpt: 
     Död: 10 Nov 1717 - Svedala fsg, Malmöhus län 58
   Begravd: 11 Dec 1717 - Svedala fsg, Malmöhus län 59
    Maka: Filippa Holst (1656-1684) 60
   Äktensk: 3 Feb 1682 - Aggerop 61
    Maka: *Anna* Helena Faxe (1663-1703) 62
   Äktensk: 25 Jun 1685 - , Skabersjö fsg, Malmöhus län 63


2 M Avliden 65

  Alt. namn: Severino Lorich,64 Sören Lorich
    Född: Feb 1664 66
    Döpt: 
     Död: Jun 1703 29
   Begravd: 28 Jun 1703 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 673 M Jacob Lorich 68

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 4 M Johan Lorich 69

    Född: 1665 29
    Döpt: 
     Död: 1726 29
   Begravd: 
    Maka: Anna Krutmeijer (      -      ) 70
   Äktensk: 29 Jun 1710 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 71


5 M Baltzar Lorich 72

    Född: 24 Jul 1678 - , Malmö, Malmöhus län 73
    Döpt: 
     Död: 1 Jul 1741 - Kristina förs. , Jönköping, Jönköpings län 74
   Begravd: 
    Maka: Helena Falkman (1678-1768) 75
   Äktensk: 14 Nov 1702 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 76


6 M Claus Lorich 68

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 7 M Hans Lorich 68

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 8 K Karine Lorich 68

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Petrus Tugurin och Brita Maria Lorich
Make Petrus Tugurin 77

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 1755 78

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde.
Maka Brita Maria Lorich 79

    Född: 22 Jul 1712 - , Malmö, Malmöhus län 29
    Döpt: 
     Död: 2 Jun 1786 - Bredared, Älvsborgs Län
   Begravd: 


     Far: Baltzar Lorich (1678-1741) 72
     Mor: Helena Falkman (1678-1768) 75 Annan make: Olof Kolmodin (1690-1753) 80 - 5 Nov 1738 81


Barn


Carl Lorich och Petronella Möldener
Make Carl Lorich 82

    Född: 2 Okt 1693 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 83
    Döpt: 
     Död: 1781 29
   Begravd: 


     Far: Severin Lorich (1664-1703) 65
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han bodde i , Karlshamn , Blekinge län. Han arbetade som Handlande i , Karlshamn , Blekinge län. Han var den 30 Maj 1741 med som vittne på dopet av handelsmannen Matthias Möldener och Ingrid Plancks son Gustaf i , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden.
"H Carl Lorich"
Maka Petronella Möldener 84

    Född: 14 Apr 1706 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 85
    Döpt: 17 Apr 1706 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 86
     Död: 28 Apr 1762 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 84
   Begravd: 4 Maj 1762 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 87


     Far: Gustaf Möldner (      -      ) 88
     Mor: Elsebeth Seldner (      -      ) 88


Händelser

Hon var den 26 Aug 1739 med som vittne på dopet av handelsmannen Arnold van den Hagen och Maria Wendela Möldeners dotter Petronella dotter Elisabeth Christina i , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden.
"Bars af Mad: Petronella Lorichs" Hon var den 30 Maj 1741 med som vittne på dopet av handelsmannen Matthias Möldener och Ingrid Plancks son Gustaf i , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden.
"Mad: Petronella Lorich" Hon var den 22 Okt 1742 med som vittne på dopet av handelsmannen Matthias Möldener och Ingrid Plancks dotter Catharina Maria i , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden.
"Mad: Petronella Lisbet Möldener" Hon var den 29 Apr 1743 med som vittne på dopet av controleur Magnus Norgrens och Catharina Anna Maria Plancks dotter Anna Gretha i , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden.
"Mad: Petronella Lorich" Hon var den 31 Dec 1744 med som vittne på dopet av handelsmannen Matthias Möldener och Ingrid Plancks dotter Petronella i , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden.
"Bars af Mad: Petronella Lorichs" Hon var den 4 Jul 1746 med som vittne på dopet av handelsmannen Matthias Möldener och Ingrid Plancks dotter Hedewig Beata i , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden.
"Mad Petronella Möldeners"


Barn


Christian Lorich och Elisabeth Catharina Pflucht
Make Christian Lorich 89

    Född: 
    Döpt: 30 Dec 1724 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 90
     Död: 24 Okt 1807 - Ö Sallerup, Malmöhus län 91
   Begravd: 


     Far: David Lorich (      -      ) 92
     Mor: Catharina Sarnow (      -      ) 93


  Äktenskap: 

Händelser

Han prästvigdes 30 Nov 1753. Han arbetade som tjänste- och nådårspräst den 30 Jun 1756 i Gylle, Malmöhus län. Han arbetade som Comminister i Ö Sallerup, Malmöhus län. Han arbetade som tjänste- och nådårspräst den 25 Jan 1764 i Ö Sallerup, Malmöhus län. Han arbetade som vice pastor den 22 Apr 1789 i Ö Sallerup, Malmöhus län.
Maka Elisabeth Catharina Pflucht 94

    Född: Ca 1728 - , Landskrona, Malmöhus län 95
    Döpt: 
     Död: 9 Jan 1799 - Ö Sallerup, Malmöhus län 95
   Begravd: 

Äktenskapshändelser

Det lystes för dem i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn


David Lorich och Catharina Sarnow
Make David Lorich 92

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han var den 10 Maj 1714 med som vittne på dopet av handelsmannen David Håkansson Bagers och Magdalena Märta Lorichs dotter Anna Chatarina i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
"Mons. David Loricks" Han arbetade som Commissarie år 1724 i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Catharina Sarnow 93

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Christian Lorich 89

    Född: 
    Döpt: 30 Dec 1724 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 90
     Död: 24 Okt 1807 - Ö Sallerup, Malmöhus län 91
   Begravd: 
    Maka: Elisabeth Catharina Pflucht (Ca 1728-1799) 94
Hans Jostsen Nehrman och Filippa Lorich
Make Hans Jostsen Nehrman 96

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Handlande i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Filippa Lorich 97

    Född: Ca 1686 - Svedala fsg, Malmöhus län 59
    Döpt: 
     Död: 4 Maj 1764 - Kvidinge 59
   Begravd: 


     Far: Peder Lorich (1656-1717) 57
     Mor: *Anna* Helena Faxe (1663-1703) 62 Annan make: *Olaus* Elias Nolleroth (      -      ) 98 - 20 Feb 1713 - Svedala fsg, Malmöhus län 99

 Annan make: Lars Johansson Weidman (      -      ) 96 - 11 Okt 1745 - Sölvesborg, Blekinge 99


Barn

Källor


1 Edlund, Barbro Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814, s 5. 65. Schultén, Carl Johan
Borgmästare i Kristianstad (Enghoff s 29 ff)
född i Södermanland 1711. S.t. prof. Carl Schultén och Maria Sofia Loen. Gift med Elisabet Knape (+ 1752, dtr t handl. i Halmstad).

2 (nätuppl.), via wikipedia. wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Schult%C3%A9n

Carl Schultén, född 1677 i Svedvi, Västmanland, död 1730 i Lund, var en svenskt orientalist, professor.

Schultén var först professor först i österländska språk i Lund, och blev senare tredje professor i teologi där. År 1721 var han universitetets rektor.

Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Schultén, 1904-1926.
.

3 (AD), AI:1 s 153. 1677
12 Jünij döpt
Föräldrar Samuel Schult P.S h Margreta Schult..
Barnets namn Caroly
Mff Mr Kindrock(?) i Mu. Hr Aur (?) i Bergg Radm And Trimel (?) M Lorens Landolt (?)
Kff Maryr. Möller h Susanna i Westum (?) J Bryta Hermansd.
I kiurkian intag 25 Jülij.

4 Kyrkböcker, Lund Domkyrkofsg, F:1 s 71. 1730
d 5 October siälaringdes för sahl i lifstden Theolog. Professern Hr Carl Schulteen med alla klockorna ... efter wähl boklige kyrkio ..dats resolution.
Begrofs uti Kiyrkian och ringdes med alla klåckor en? Lörda? för ock efter begrafningen _ _ frij.

5 (AD), AI:1 s 153. 12 Jünij döpt
Föräldrar Samuel Schult P.S h Margreta Schult..
Barnets namn Caroly
.

6 Edlund, Barbro Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814, s 5. 65. Schultén, Carl Johan
Borgmästare i Kristianstad (Enghoff s 29 ff)
född i Södermanland 1711. S.t. prof. Carl Schultén och Maria Sofia Loen. Gift med Elisabet Knape (+ 1752, dtr t handl. i Halmstad).
.

7 D:r Karl Enghoff, Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads Magistrat och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800. (Stockholm, Kungliga Boktryckeriet, P A Norstedt & söner, 1910), s 31. "Schultén... afled på Elleholm i Bleking i början af år 1777. Boet försattes i konkurs vid Listers häradsrätt. ".

8 Edlund, Barbro Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814, 66. Se Zacharias Schultén...
Fadern Samuel Schultén (91) dog i Åhus 1764 14/1. Hans änka Dorothea Margareta dog där 1792 17/11. De hade barnen Carl Hindrich f. i Karlskrona 1740 28/4, kadett (1757), Sofia Dorothe, dpt i K. 1742 26/10, d. ogift i Åhus 1799 19/2,
Maria Elisabet, dpt i K. 1744 3/7, d. i Åhus 1799 30/1 (g.m. trädgårdsmästare Wilhelm Hartelius, f. i Torrlösa 1759, d. i Ö. Broby prästgård 1836, son till skrädd. Olaus H. och Helena Liljedahl), Lovisa Anna, dpt i K. 1747 27/5, d. i Åhus 1798 11/10 ogift, Zacharias (se ovan) samt Charlotta Juliana, f. i Åhus 1758 29/10, d. som barn. .... Edlund, Barbro Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814, sid 7. 1724
91 Schultén, Samuel
Jaktlöjtnant i Karlskrona (åtm. t. o. m. 1749), packhuskontrollör i Åhus (d. 1764 14/1). - Se vidare sonen ex.nat. 1760.

Född 1716 1/2. - Broder till 65.

9 Edlund, Barbro Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814.

10 Kyrkböcker, Åhus, Åhus C:3 1749-73 Bild 124/sid 119. 1764
January d 18 som var en onsdag; begrafdes gifte mannen och packhuskontrolleuren herr Samuel Schultén i Åhus; som dog lördag den 14 då af wattusot
In...dagarna 47 år.

11 Edlund, Barbro Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814, Dorothea Margareta Umbehaven? Pley? Efternamnet osäkert.

12 Carl Sjöström (Lund 1897
AD), s 168. 1723
792. Zacharias Blackstadius, son av handlande Lars B.; f i Ystad 21 dec 1706; en slägting, rådmannen i Vexiö Måns Lind, upptog honom som fosterson; dimitt. från Vexiö gymn; konrektor i Vexiö 1733; magister 1734; kyrkoherde i Sandsjö 1740; 0 29 aug. 1764.
Var af ett det "lyckligaste ingenium". Gift i Lund 1734 med Maria Magdalena Schultén (f 1709, + i Sandsjö 1790) dotter af professor Carl S.

13 Carl Sjöström (Lund 1897
AD), s 168. 1723
792. Zacharias Blackstadius, son av handlande Lars B.; f i Ystad 21 dec 1706; en slägting, rådmannen i Vexiö Måns Lind, upptog honom som fosterson; dimitt. från Vexiö gymn; konrektor i Vexiö 1733; magister 1734; kyrkoherde i Sandsjö 1740; 0 29 aug. 1764.
Var af ett det "lyckligaste ingenium". Gift i Lund 1734 med Maria Magdalena Schultén (f 1709, + i Sandsjö 1790) dotter af professor Carl S.
.

14 Kyrkböcker, Malmö, Se lysning 1766.

15 Kyrkböcker, Malmö, Se lysning.

16 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri FI:2 (1728-1788) Bild 1570 / sid 301. 1766 Martius
14 Handelsmannen Losmans hustru N: Stein
död ... ... ..... ...... lades
i storkyrkan.

17 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dop av son 1790.

18 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, se begr. "63 år".

19 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri CI:3 (1746-1766) Bild 1960 / sid 377. 1755 December
1.
Christnades Handelsmannens herr Carl
Lohmans barn wid N: Lucas född d. 30 Nov:
Moderns N: Christina Margareta Stein.
wittnen
Cammereraren hnerr Severin Cronsio, Notarien
H Jacob Malmborg ... Bokhållaren
Hr: Schartau, Studenten Carl Ludvig
Hegardt, fru Christina Margareta Stein bar
barnet, fru Anna Elisabeth Cronsio stod hos,
mademoiselle Anna Catharina Falckman
och Greta Sophia Manloh. Embetet för-
rättade Hr Pastor ... Winqvist.

20 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, se begr.

21 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri FI:3 (1778-1834) Bild 282 / sid 555a. 1818
Junii
[död] 6:te [Begr.] 12:te
Begrofs aflidne Rådmannen Lucas
Lohman 63:dje år gamml: död af för...
.... Feber Huset No: Gift.

22 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri EI:2 (1739-1791) Bild 660 / sid 61. 1787
d 24 aug lystes första gången för Stats-
fiscalen herr Lucas Lohman samt
Jungfru Ingrid Gretha Freundt, f.r ....
fadren Bryggaren Freundt ... .. ...
... .. lysningen ... ... ..
var i ...
Wigda hemma d 24 Sept.

23 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri EI:3 (1780-1847) Bild 560 / sid 101. 1796 Augustii
Den 7:de Lystes 1sta gången för Rådman-
nen Lucas Lohman, samt Jung-
fru Ellsa Helena Freundt.
Hemma wigda d:
26 augustii.

24 Kyrkböcker, Malmö, Malmö S:t Petri FI:2 1728-1788, begravningsbok. 1762
Julii
29 Handelsman Hr Carl Lomans döfödda son begrofs i Sancti Petri Kyrka.

25 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make Hegardts 3:e maka Faxes fader CF. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Helsingborgs Stadsförsamling
1687 - 1894
Datum1723-03-14Datum avserdop
ID-nr/Regler9935185/SDD
Barnet
NamnAnna BritaKönkvinna
Äktenskaplig bördinom äktenskapetAntal födda1
DödföddParitet
Fadern
NamnLucas Lohman
Titelpåstinspector rådman
Ort


Modern
Namn
Titel
Ort
Ålder/födelseår
Dopvittnen
Övrigt

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Helsingborgs stadsförsamlings kyrkoarkiv C:2 /
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlagaMicrofiche volym nr (ej obligatoriskt)

Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1710-1751.
Övrig information
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Helsingborgs Stadsförsamling C:1 1688-1709, Helsingborgs Stadsförsamling C:2 1710-1751, Helsingborgs Stadsförsamling C:3 1752-1778, Helsingborgs Stadsförsamling C:4 1779-1797, Helsingborgs Stadsförsamling C:5 1798-1825, Helsingborgs Stadsförsamling C:7 1826-1846, Helsingborgs Stadsförsamling C:9 1847-1861, Helsingborgs Stadsförsamling C:11 1861-1872, Helsingborgs Stadsförsamling C:12 1872-1878, Helsingborgs Stadsförsamling C:13 1879-1883, Helsingborgs Stadsförsamling C:14 1884-1886, Helsingborgs Stadsförsamling C:15 1887-1889, Helsingborgs Stadsförsamling C:16 1890-1893 samt Helsingborgs Stadsförsamling C:17 1894.

26 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se hustru CE Faxes far. High .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten H. Se fadern.

27 Kyrkböcker, Malmö, se lysning.

28 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 1. Se fadern.

29 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

30 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 1. Lorichs (Lorich, Lorck), släkt, härstammande från Thomas Lorck (d omkr 1530), som var stadsfogde i Flensburg 1511 och rådman där 1518. Hans son Melchior L (f 1526 eller 1527; d tidigast 1583) är känd som målare och kopparstickare i Tyskland, Danmark, Italien och Turkiet och fick 1564 jämte sina bröder Jasper Lorck, Baltzer Lorck (d 1589) och Anders L (L 1 ) av kejsaren sitt adelskap bekräftat och sitt vapenförbättrat (avskr i Sköldebrevsaml, RA).

31 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 2. ... Brodern Baltzer Lorck, som var köpman i Flensburg, var far till rådmannen Thomas Loricke (1569-1634) i Khvn, känd som kompanjon i handel på Island, Grönland och norra Ryssland till borgmästaren i Khvn Mikkel Vibe. En av dennes döttrar blev hans andra hustru. ...

32 Einar Bager, Einar Bagers Samling, Anteckningsbok "B", sid 1. I Thomas Lorck ( Lorick) se XLVI sid 48.
köpman, rådman i Köpenhamn † 21/6 1634
g.m. 1. (utsuddat Karine) Hansdotter Se X sid 10.
2. Margrete Vibe omg. 1635 m. Kristian Weiner, sekretær i tysk Cancelli
† 11/10 1651
barn: Hans se A XLII sid 48.

se Anteckningar sid 11.

1628 lånade Th. L. och Simon Surbek Konungen pengar av Klædekompaniets medel
1637 kräves Jacob Clausen Wildschött, som var gift med Hans Lorcks änka, för en skuld till en köpman i Amsterdam på sin s: formands vägnar. Han begärde respit, eftersom Margrette Thomas Lorkis var hos sin man til Glögsted. Av hennes brev framgick att hennes förre man Thomas Lorck överlämnat all sin handel på Holland till sin son Hans, som sålunda var betalningsskyldig. ( Domboken) se Arvskiften sid 100.
Avskrifter: sid 100, 180, 192.

33 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1634. .... Einar Bager, Einar Bagers Samling, Se namn.

34 Einar Bager, Einar Bagers Samling, Se make Thomas Lorcks namn.

35 Einar Bager, Einar Bagers Samling, Se hustru Margrete Vibes 1:a make Thomas Lorcks namn.

36 Einar Bager, Einar Bagers Samling, Anteckningsbok "B", sid 2. II Mikkel Vibe se IV sid 4.
f. 1565 bogmästare i Köpenhamn † 30/3 1624
begr. i S:t Nicolai Kirke
g.
1595 1. m. Mette Lauridsdatter † 23/4 1599
15/6 1600 2. m. Anna Surbek se III sid 3. † 10/3 1632
barn:
Peder Wibe, dansk resident i Frankrike, adlad
Margrete g.m. Thomas Lorch se I sid 1.
Mette g. m. Mads Jensen Middelfart, biskop i Skåne
Kristian
Simon
Se Anteckningar sid 2 och 12
Epitafium över Mikkel Wibe i S:t Nicolai Kirke förstördes genom branden. Gravsten över honom och hans hustru i koret.

37 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 3. ... Thomas Lorickes son Hans Lorich (d 1635) blev köpman i Malmö och far till rådmannen där Baltzer Lorich (1634-94). Den sistnämnde, som var bland stadens representanter på lantdagen där 1669 och några månader före sin död blev kämnärspreses, har efterlämnat en "memorialbok" med data för sina föräldrar, systrar och barn (orig hos avdelningsdirektör Yngve Herrström, Ängelholm; avskr i MSA). ...

38 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se son Baltzar Lorichs namn.

39 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 1. Se fadern. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1 Lorichs, Anders. f i Flensburg, d 1584 tidigast 24 okt (Biographica) i Sthlm. Föräldrar: rådmannen Thomas Lorck o Christine. Tjänade i ungdomen kejsaren Karl V (Sköldebrevsaml), i fransk tjänst åtminstone 57- 58, i dansk tjänst åtminstone 62 (Kancelliets Brevbøger) - 66, fick jämte sina bröder sitt adelskap konfirmerat av kejsaren 22 febr 64, i Sverige åtminstone från 28 nov 67 (Tommos, s 42), nämnes där som småsven 18 dec 68 o som hovjunkare 9 maj 69 (Mantalsregister), sv sändebud i Polen 71-81. G senast 1575, men hustruns namn är ej känt (Ödberg 1893, s 119). L hade redan i unga år växlande öden. En uppgift (Ödberg 1893), att han under sin tid i fransk krigstjänst skulle ha deltagit i fälttåg i Italien och Nederländerna 1555-59, har dock ej kunnat verifiera. 1557 sände den franske konungen Henrik II L med värvningsuppdrag till Lübeck, där han 1558 blev arresterad och kom att lida stora ekonomiska förluster (Biographica; Str hist handl). Fredrik II av Danmark sände honom 1563 till Rostock, Dresden och Braunschweig och 1564 med brev till Filip II av Spanien (Papiers d'état de cardinal de Granvelle) och till den pommerske hertigen Johan Fredrik i Wolgast (Blümcke). Av Fredrik fick L 1564 kanonikatgods under Roskilde domkyrka som förläning, och 1565 fick han en kronogård vid Amagertorv i Khvn. I slutet av 1565 reste han på uppdrag av Fredrik II till Frankrike för att där värva trupper (Tommos). Då L ej lyckades förmå det franska hovet att ge sitt tillstånd till dessa värvningar, synes han ha fallit i onåd hos Fredrik, som 22 nov 1566 förlänade hans kanonikatgods till en annan person. Han skrev ännu 25 okt s å från Flens burg till Fredrik II (DRA), men senare uppger han sig (Str hist handl) ha följt ett kejserligt sändebud till Sverige. Den misstänksamme Erik XIV, som hösten 1567 utfärdade ett brev, varav framgår att L skulle agera i kriget mot danskarna (Tommos), skall dock en tid ha hållit honom fången (STb 1584-88, s 88).
... .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1 Lorichs, Anders. ... Omedelbart efter 1568 års tronskifte anställde emellertid Johan III honom som småsven och inom kort hovjunkare. En uppgift, att L även skall ha blivit sekreterare för den latinska brevväxlingen (Ödberg 1893, s 3), har ej kunnat verifiers, Våren 1571 sändes han tillsammans med sekreteraren Sven Elofsson till Antwerpen för att avstyra lösgivande av den norske adelsmannen Enno Brandrök, som stulit hertig Karls möderneärvda dyrbarheter på Gripsholm. Denne lyckades emellertid fly (Ödberg 1896). Kort därpå skickade Johan III L till Polen, där han med några kortare avbrott - för besök i Sverige och 1579 för en resa till Rom - kom att kvarstanna som sv sändebud under ett helt decennium. Om man bortser från Hemming Gadhs (bd 16) ännu längre verksamhet som Sten Sture d ä:s ombud i Rom i slutet av föregående sekel, kom L på detta sätt att bli den förste mera permanente sv legaten i ett främmande land. Ursprungligen var hans uppdrag att inkräva drottning Katarinas hemgift och mödernearv samt begära återbetalning av konung Johans lån till hennes broder konung Sigismund II August av Polen (jfr bd 20, s 192 o 781). Efter den sistnämndes död 1572 kom L även att arbeta för val av Johan III till polsk konung, och så gjorde han även, sedan dennes mera lyckosamme medtävlare hertig Henrik av Anjou efter sin brors död 1574 flytt från Polen för att bli dennes efterträdare som konung av Frankrike. Ej heller denna gång hade han emellertid framgång. Sedan fursten av Siebenburgen Stefan Báthory 1575 valts till konung av Polen och 1576 gift sig med Katarinas syster Anna, fortsätte L att hävda det sv kungaparets ekonomiska anspråk. Härtill kom snart också förhandlingar om förbund mot Ryssland, som dock blott ledde till en kortvarig militär samverkan i Livland 1578. Omständigheterna vid L:s brytning med Johan III 1581 är endast kända genom uppgifter vid domstolsförhandlingarna1584. ... .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1 Lorichs, Anders. ... Han beskylldes då för att ha inlett förrädiska förbindelser med konung Stefan och planerat att med för sv räkning värvade knektar erövra Narva åt Polen samt att bringa Reval i polska händer. Då Pontus De la Gardie (bd 10) kom till Estland och övertog befälet över knektarna, uppgav L, att han tänkte bege sig till konung Johan i Sverige, men i stället rymde han till Danzig. Han beskylldes också för att ha inlett underhandlingar med tsaren om att göra Erik XIV:s son Gustav, som befann sig i Polen, till sv konung. L försvarade sig med att han ej fått betalning av Johan III för sin verksamhet i Polen, vilket dennes ombud bestred. 1583 besökte L flera av det dåtida Europas främsta makthavare, drottning Elisabet av England, Henrik III av Frankrike. Filip II av Spanien, påven Gregorius XIII och kejsaren Rudolf (Ödberg 1893: Biaudet 1913, s 42). Johan III sände till England legater, som skulle begära L:s utvisning, men då de anlände, hade han redan rest därifrån. Vid senare förhör uppgav L, att hans besök hos Filip II och kejsaren avsåg hans ekonomiska anspråk gentemot Lübeck sedan 1558, medan besöken hos Henrik III och påven gällt bemedling hos den turkiske sultanen för gods i Moldau, Valakiet eller Transsylvanien (allt i nuvarande Rumänien) åt sina släktingar; i Valakiet tycks hans bror den kände konstnären Melchior L ha haft förbindelser (Harbeck, s 19). I Frankrike gjordes emellertid just 1583 försök att av Henrik III få krigsfolk för att göra Erik XIV:s son Gustav till sv konung. 1584 lyckades den av Johan III utsände sekreteraren Nils Rask gripa L i en av Danzigs förstäder. Efter rättegång i Sthlm dömdes han till döden. Avrättningen skall ha skett genom att hans lemmar krossades, tungan skars av och högra handen höggs av, innan halshuggningen ägde rum (Typotius). Hans huvud var ännu 1605 ett av dem som var placerade på stakar vid Söderport i Sthlm (AOSB).

40 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se son JÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter EWÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 3/4 Döda. 1840
Mars 25, Begrafdes Kyrko-föreståndaren och Landtbrukaren Zacharias Österling från Ween, i en ålder af 50 år 9 mån 7 dagar. Nervfeber. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:4 3/4 Wigda. 1810
Augusti 26, Wigdes Sjöman Zacharias Österling från Ween med Jungfrun Anna Lena Lorentzson e(f.ene) från Ween, M: R:. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 3/3 Wigda. 1826
Januari 3., Wigdes Enkoman Zacharias Österling på Ween med Enkefrun Catarina Hedbärg från Hede i Tölö.

41 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland.

42 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make.

43 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter EWÖ. .... Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, AI:6 2/3 Husförhörslängd 1818-1822. Hede By
(Nidinge),1, Åboe, En... Lars Hedberg, 28/2 1760, dog 1824 2(3)/11
(överstruket)Hustru Änka Catharina Peterson 8/9 1791
(Överstruket) Hushållerskan Catharina Pettersson 8/9 1791 fr. Fjärås
( sedan följer drängar och pigor ). .... Kyrkböcker: Tölö fsg, Halland, E:2 1/1 Wigda. 1822
Mars 17, FrälseskatteHemmansåboen Hr. Lars Hedberg i Hede samt jungfrun Catharina Pettersson dersammastädes.

44 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se son JÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make ZÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 3/3 Döda. 1825
Mars 23, Dog och den 1. April Begrafdes Styreman Zacharias Österlings Hustru Anna Lena Lorensson från Ween, dog af feber af alla slag. Gammal 36 år 3 månader 7 dagar.

45 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter HAÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter ACÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 4/4 Wigda. 1839
maj 1, Hemmansägaren Johannes Österling, Sannå, 1:sta gifte, och Jungfrun Carolina Johanna Königsson, Sannå, 1:sta gifte. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:7 2/3 Wigda. 1849
Dec 11, Hemmansägaren Johannes Österling, 35 år, Nr. 5 Ween, 2:ndra gifte och Jungfrun Johanna Maria Bolin, 19 år, Nr. 5 Ween, 1:sta gifte. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, AI:6 1/3 Husförhörslängd 1839-1846. Nöthegång och Sannå Rote
5. Sannå, 1/2, Åbo, Johannes Österling, 1816 16/8
H., Carolina Joh. Königsson, 1818 27/5
dot., Antoinette Carolina, 1839 30/11, ( anteckningar: (aft) 44 ... (börjat) läsa )
Elisa Wilhelmina, 1841 12/6
Maria Elvira, 1843 3/(6)
Helena Georgina, 1845 (13)/2
(2 drängar överstrukna)
Olaus Jacobsson 1812 8/5
( Ett antal pigor överstrukna )
Barnfröken Johanna Maria Bolin, 1829 1/1(1)
Pigan Anna Maria Backman 1815 3/2

1/2, Åbo, Lorentz Andersson, 1815 (10)/9
H., Eloisa Josephina Königsson, 1814 10/4. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 1/3 Födda. 1816,
Maii 16., Föddes och d. 17. Döptes Zacharias Österlinds och Anna Lena Lorentsons barn från Ween kalladt Johannes.
Madame Lovisa Svensson vid Ween höll barnet till dopet.
M: f: Gustafv Lorentson, Ludvig Johansson från Norby i Walda
2: f: Johanna Lindgren på Sandlycka, Anna Stina Ericsdotter från Guntofta.

46 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter ACÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 3/4 Döda. 1847
october 7, [begravd] october 10, Hemmansägaren Johannes Österlings kära maka fr. Ween 29 år 4 mån 12 dgr.

47 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make. .... Vigselboksregister för Halland 1672 - 1860 (Del av Demografisk Databas Södra Sverige), Vigselregister Halland
Vigda i Vallda

Datum: 1839-05-01 Datum avser:
Kommun: Kungsbacka Härad: Fjäre
Ospecifiserad ort: Källa: Vallda C:7 o E:1

--------------------------------------------------------------------------------

Brudgummens förnamn: Johannes civilstånd: ogift
efternamn: Österling sida i Hfl:
titel: Hemmansägaren ålder/födelseår: 23
ort: Sannå

--------------------------------------------------------------------------------

Brudens förnamn: Carolina Johanna civilstånd: Ogift
efternamn: Königsson sida i Hfl:
titel: Jungfrun ålder/födelseår: 21
ort: sannå

--------------------------------------------------------------------------------

Övrigt: [lyses] 1839-01-02 S Härads? Allfred Königsson Borås.

48 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se dotter HAÖ. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 2/3 Födda. 1829,
April 11, [döpt] " 12, Capit. Adolph Bolins fr. No. 1 Hagryd och Anna Johanna Janssons doter Johanna Maria
Fadd: Capit. Sven Bolin .. Andreas Bolin
Styrm. Johann ... Jansson, Hustr. Johanna Andersson, Anna Beata Hagberg, ( Mariana ) Bolin, alla fr. Hagryd.
Modr. 25 - 30.

49 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make. .... Vigselboksregister för Halland 1672 - 1860 (Del av Demografisk Databas Södra Sverige), Vigselregister Halland
Vigda i Vallda

Datum: 1849-12-11 Datum avser:
Kommun: Kungsbacka Härad: Fjäre
Ospecifiserad ort: Källa: Vallda E:1 o E:2

--------------------------------------------------------------------------------

Brudgummens förnamn: Johannes civilstånd: Änkling
efternamn: Österling sida i Hfl:
titel: Hemmansägaren ålder/födelseår: 33
ort: Nr:3 Ekenäs Sannå

--------------------------------------------------------------------------------

Brudens förnamn: Johanna Maria civilstånd: Ogift
efternamn: Bolin sida i Hfl:
titel: Pigan ålder/födelseår: 20
ort:

--------------------------------------------------------------------------------

Övrigt: [lyses] 1849-10-26 S [HENNES FAR] Johan A Bolin Fadren Johan A Bolin. Mera anteckningar i orginalet.

50 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:5 1/3 Födda. 1818
Aprill 14, Föddes och den 15 Döptes Zacharias Österlings och Anna Lena Lorentsons barn från Ween kalladt Jacobina
M: f: Capiten Jöns Svensson vid Ween, Styrman Anders Arfvidson vid Sannå
2: f: Anna Catrina Larsdotter vid Sannå höll barnet till dopet, Anna-Greta Larsdoter vid Sannå, Mariann Ericsdotter från A...tofta.

51 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se not son Peters son Hans L. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 3. Se fadern. .... Einar Bager, Einar Bagers Samling, Anteckningsbok "A", sid 27. XXIV Baltzar Hansen Lorich se XLM sid 48.
f. 9/6 1634 köpman, rådman † 13/7 1694
arvsk 1695 nr 1310
g.m. 26/4 1653
Mette Pedersdatter se XXV sid 28
f. 6/5 1638 † 24/6 1712
barn: Peder f. 18/12 1656
Söfren, Jacob, Johan, Baltzar, Claus, Hans
Karine
B.L:s fader dog samma år, som han föddes, och modern, omg. m Jacob Clausen Wildchiött, 1646. Därefter kom han i morfaderns, Söffren Christensens hus och efter dennes död 1649 till Hamburg för att lära bokhålleri; återkom till Malmö 1651, först biträde till handl. Jacob Jacobsen, 1653 egen handlare. 1664 överförmyndare, 1670 30/10 rådman, 1694 kämnärspreses.
Ägde gården n:r 370 och 371 i kv. Claus Mortensen ( Åbergska gården med Kompasshuset ) vid östra sidan av Stortorget. Sålde den på 1680-talet, då han antagligen flyttade till gården n:r 601 i kv. Oscar vid torget, söder sida, av hvilken han 1692 är ägare. Flyttade kort därefter till sonen Hans, som ägde nuv. Faxska gården.
1658 intogs BL i Knutslaget.
Se Avskrifter sid 167
Namnteckning se Anteckningar.

52 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se namn.

53 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se make Batzar Lorichs namn.

54 Carlin, Mats, Se son PL. Mats Carlin Research Scientist

Optical Measurement Systems & Data Analysis
SINTEF Electronics & Cybernetics Tel.+47 22 06 79 10
Forskningsveien 1 Fax.+47 22 06 73 50
Box 124 Blindern Email: Mats.Carlin@ecy.sintef.no
N-0314 Oslo, NORWAY http://www.sintef.no/ecy/7210/

55 Carlin, Mats, Se son PL. .... Einar Bager, Einar Bagers Samling, se make Batzar Lorichs namn.

56 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se maka Ingeborg Jacobsdatters fars namn. .... Einar Bager, Einar Bagers Samling, Anteckningsbok "A", sid 28. XXV Peder Bondesen Weyer se XXVI sid 29
köpman † 23/2 begr 27/2 1648
arvskifte 1648(727) epitafium i S:t Petri kyrka.
g.m.
1 g. Mette Hansdatter se XXVII sid 30. arvskifte 1640(A) † 6/5 begr. 10/5 1638
2 g. Ingeborg Jacobsdatter (dotter av borgmästare Jacob Clausen) † 14/10 1649 skifte 14/1 1650
barn:
i 1:sta giftet Mette g.m. Baltzar Lorich se XXIV sid 27.
i 2:dra giftet Elisabeth g.m. Jacob Barckman, inspektör över stora sjötullen

Peder Bondesen ägde och bebodde gården n:r 354 i Kv. 43 Svanen, hörnhuset mellan Kyrko- och Kansligatorna. Han drev handel på Holland och Lübeck och förvärvade sig en betydlig förmögenhet.
Peder Bondesens tvist med Anne Reckarduses se Avsrifter sid 71
1637 22/5 gav P.B. sin hustrus v(i)rge, B: Jacob Clausen afkald på arvet efter hennes föräldrar
P.B. dömmer en häxa se Avskrifter sid 82

1639-42 är han S:t Petri Kyrkovärd och donerar sitt tillgodohavande 81 d. mot det att han fick "en ligsten, platz och leyersted i den Syndre gang i Kirken fraa S: Cort Walkelings sted och strecker sig rett for p(e)blingedörren till." Dessutom två mässingsljusarmar är uppsatta på "pillerne" till koret och 50 daler till ljus. 1647 skänker han 400 dl till skolan till "godt Simlabröd" till behövande skolbarn.
1649 skänker hans änka 400 dl till de fyra hörarnas (lärarnas) bästa.
Namnteckning se Anteckningar. .... Einar Bager, Strövtåg i tid och rum
Malmöhistoriska Skisser
(Malmö, Malmö Fornminnesförening och Malmö Förskönings- och Planteringsförening, 1977), Epitafium - Peder Bundesen. ANNO 1651
Er dette EPITAPHIUM opsatt til evig
Amindelse oc Erindring Gud til Aere offuer
Peder Bundeßøn fordium Borger oc Handelsmand
her udi Malmoe effter hans begiering som saligen udi
Herren Hensoffnit Ao1648 den 23 FEBR Met
bege Hans kiere Hustruer som Wore Erlig Oc gud
frÿctig Quinde Mette Hansdatter som døde Ao
1638 den 6 May Oc Erlig oc gudfryctig
Quinde Ingeborg Jacobs daatter som döde Ao 1649
den 14 Octob met deres kiere börn De ligger de her
nedenfor begraffiu. Gud giffe dennem en glæ
delig opstandelse paa den ÿderste
dag.

57 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 5:38 Svedala. 6. Per Lorich
P.L. var f. i Malmö 1656 18/12, son av handlanden och rådmannen därst.., slutl. kämnärspreses Baltzer Hansen L. av gammal tysk adlig ätt (natural. svensk adel 1801 28/5 under namnet Lorichs) och Mette Pedersdatter ( död hos sonen i S. 1712 24/6), den äldste av 19 barn. Både genom sitt fäderne och möderne samt sedan även genom sina båda giften tillhörde P.L. Malmös borgararistokrati. Hans morfar, handlanden Peder Bondesen, hade varit en av stadens rikaste köpmän., och att även fädernehemmet var förnämligt bevittna än idag ett par volymer av 1646-47 års danska bibel i LUB:s raritetssaml., inbundna i de dyrbaraste praktband med ett överflöd av gulddekor....
P.L. avled i S. 1717 10/11, begr. s.å. 11/12.
G. 1:o i "Aggerop" 1682 3/2 m. Filippa Holst, f. i Malmö 1656 (enl. gravstensinskr.), död i S. o. 1684, dotter av handlanden i Malmö Hans Jörgensen H. och Karine Nilsdotter (omg. 1671 m. borgmäst. därst. Lars Persson Törnscher om vilken se Isberg, 2b, s. 26 ff.).
- Barn ( enl. gravstensinskr. 2, enl. sonsonen endast 1, vilken motsägelse säkerl. får tolkas så, att det ena barnet dött i späda år): Hans, f. i S. 1682 /11, kh. i Fosie.
2:o i Skabesjö 1685 26/6 m. *Anna* Helena Faxe, f. därst. 1663 (enl. gravstensinskr.), död i S. 1703 12/2, "40 år 9 d.", dotter av kh. i Skabersjö, hdprosten Jörgen Jensen F. och hans 2:a h. Helena Jakobsdotter.
- Barn (enl sonsonen 1 s. och 4 d.; möjl. flera som dött späda):
Filippa, f. i S. o. 1686, död i Kvidinge 1764 4/5, "78 år", g. 1:o m. handlanden i Malmö *Hans* Jostsen Nehrman, 2:o i S. 1713 20/2 m. kh. i Färlöv, hdsprosten *Olaus* Elias Nolleroth, 3:o i Sölvesborg 1745 11/10 (enl. bröllopskv.) m. borgmäst. därst. *Lars* Johansson Weidman (se Elg., 8, s. 721).
- Elna (Helena), f. i S. 1689 17/12, död i Malmö 1765 2/2, g. 1:o i S. 1706 31/7 m. handlanden och rådmannen i Malmö Jakob Thommasson Jyde ( se om denne L. Ljungberg, "Malmösläkten Thomson" i "Malmö fornminnesfören:s årsskr." 1949; barnen kallade sig Malmros, utom en son, som blev adl. von Jakobsson), f. därst. 1649 24/12, död därst. 1716 20/4, i hans 4:e gifte (g. 1:o - 3:o se Elg., 4, s. 22 och Ljungberg, a.a.), 2:o i Malmö 171826/11 m. rådmannen därst. Niklas Jönsson (barnen kallade sig Sjöborg), f. 1676, död därst. 1739 4/1, i hans 2:a gifte (g. 1:o se Isberg, 2b, s. 171). - Mättha (Märta), f. i S. 1691 2/6 , död i Malmö 1756 22/1, g, i S. 1709 11/6 m. handlanden i Malmö *David* Håkansson Bager, f. därst. 1670, död därst. 1742 12/5 (...). - Jöran, f. i S. 1692 27/8, kh. i Lösen. - Balthasar, f. i S. 1697 22/10, begr. därst. 1702 8/4 (är alltså icke, som Sjm Sk. 586 menar, identisk med sedem. korpralen Baltzar L.). - Kristina (Christina), f. i S. 1701 3/1, begr. i Malmö Pe. 1756 19/11 ( bouppt. 1758 28/1 uppger dödsdagen till 1756 8/7), g. därst. 1724 29/12 m. dåv. auditören, slutl. justisteborgmäst. i Malmö Anton Borg, f. i Norrköping 1693 30/7, död i Malmö 1761 3/3, i hans 2:a gifte (g. 1:o och 3:o se Isberg. 2b, s. 61-62). Isberg uppger att denna Kristina L. var dotter av politieborgmäst. Johan L., och döpt i Malmö 1702 22/10 (ingen ant. härom i Malmö Pe:s födelsebok), men då kh. H. Lorich om sina fstrar anger att de voro de ovannämnda 3 och "Christina g. m. borgmäst. Borg i Malmö", synes en så nära anhörigs uppgift böra äga vitsord. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se not son Hans L. .... Carlin, Mats, Se dotter HPL. .... Carlin, Mats, 2468. Baltzar Hansson Lorich 1634-1694 Rådman Malmö
2469. Mette Pedersdotter 1635-1712 Malmö.

58 Carlin, Mats, Se dotter HPL. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

59 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

60 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se make Per Lorich. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se not son Hans L.

61 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make.

62 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make Per Lorich. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se not make Peters son Hans L. .... Carlin, Mats, Se dotter HPL.

63 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se make.

64 Demografisk databas för södra Sverige, Se son CL. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 4. Se bror Johan.

65 Kyrkböcker, Malmö, se begravn.

66 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Kyrkböcker, Malmö, Se begravning. beräknat.

67 Kyrkböcker, Malmö, Tolkat av Niklas Hertzman. 1703 Junius d.28 Begrofs Stadz Contraleuren Severin Lorich uthi St. Peders kyrkia afftonen kl.9 effter han hade lefwat här i Werlden 39 åhr 4 månader och 2 dagar. Embetet förrättade Dom. Praepos;SiälaRingningen war med alla klockorna.
.

68 Einar Bager, Einar Bagers Samling, se far Batzar Lorichs namn.

69 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 4. ... Hans son Johan Lorich (1665- 1726) blev stadsnotarie i Malmö 1695, stadssekreterare 1700, rådman 1706 och justitieborgmästare 1710. Han var den ene av stadens båda riksdagsmän 1719. Hans äldre bror tullkontrollören Sören Lorich (1664- 1703) i Malmö ...

70 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se giftermål 1710.

71 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri EI:1 (1698-1739) Bild 510 / sid 47. 1710 Junij
d: 29 Copulerades Politie-Borgmästaren
H: Johan Lorich och Sal. Christian Weijers
Enkia, Madame Anna Krutmeijer
af Präposito M. Hofwerberg, sedan lys-
ningen är skedd in Majo, 3. Söndagen å ...
.fwittningen har Enkian
gjort med sina barn.

72 Kyrkböcker, Kristianstad, C:4 1719-1749 Döda 4/5. 1724
d 18 Decembr: Läht H: Inspectoren Lorich begrafva sitt lilla barn. .... Demografisk databas för södra Sverige, Se barns födelse. .... Kyrkböcker, Kristianstad, C:4 1719-1749 Födda 2/5. Vid en födelse 1727 11 marti nämns: Madam Lena Lorich bar barnet samt nämns ochså Inspectoren Bath(ar) Lorich. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se hustru Lena Falkmans far.

73 Wallgren, Gabriel, Se hustru Helena F:s namn.

74 kyrkböcker, Jönköping, Jönköpings Kristina F:1 (1698-1801) Bild 126 / sid 243. Anno 1741
N 41 d 1 Julij afsommnade Provinsial och TullInspectoren
Hr Balltzar Lorick.

75 Wallgren, Gabriel, Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland, 1658-1765, Bergström, Gunnar, Lund 1958. Helena Falkman, f 1678 i Falkenberg (N). d 1768 20/6 i Vånga prästgård, Vånga sn (R). - G 1:o m Sören Jönsson Hollbäck, f 1641 22/1; handelsman i Ystad; d 1701 1/5. - G 2:o 1702 14/11 i Ystad m Baltzar Lorich (son av rådmannen i Malmö Baltzar Lorich, d 1694 och h h Metta Pedersdotter), f 1678 24/7 i Malmö (M); fullmakt på tullskrivartjänst i Ystad 1700 2/4; mantalskommissarie i Malmö 1706 30/6; tullnär vid lilla Tullen i Kristanstad (L) 1714 22/4, men på grund av att tullarna var utarrenderade tillträdde han denna tjänst först 1719 6/10, under tiden arrenderade han lilla Tullen i Laholm 1716-1718; tullverkets ombudsman i Skåne; tullnär vid lilla Tullen i Varberg 1729-1731 31/8; provinsialinspektör; d 1741 1/7 i Jönköping (F).

Tryckt källa: Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland, 1658-1765, Bergström, Gunnar, Lund 1958.
.

76 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se makas far. .... Demografisk databas för södra Sverige, Ystads S:t Petri C:1 1689-1747. Vigda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884
Datum Datum avser
1702-11-14 vigsel
Ospecificerad ort
Brudgum Brud
Namn Namn
Baltzar Lorch Helena Falckman
Titel Titel
tullnär, h-r matrona
Ort Ort

Ålder/födelseår Ålder/födelseår

Civilstånd Civilstånd
ej angivet ej angivet
Sida i husförhörslängden Sida i husförhörslängden

Övrigt
Tullnären Wälbetrodde H-r Baltzar Lorch. vigda hema i huset.
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:1 135 /
Förvarande institution
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1747, Ystads S:t Petri C:2 1746-1781, Ystads S:t Petri E:1 1782-1847, Ystads S:t Petri E:2 1847-1862; Lysningsbok. Fr.o.m. 1851 även uppgift om dag för vigsel. Ystads S:t Petri C:6 1847-1860; Vigda. (Senare handskrivet tillägg i registret). Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.
.

77 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se hustru Lorichs första man: Kolmodin.

78 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se hustrus första make kolmodin.

79 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make Kolmodin.

80 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 2 Kolmodin, Olof, brorson till K 1, f 26 maj 1690 i Nysätra, Upps, d. 8 april 1753 i Flo, Skar. Föräldrar: kontraktsprosten Johan K o Elisabeth Schultin. Inskr vid UU febr 98, disp 12 o 15, mag 12 juni 16, prästv 7 mars 18, huspredikant hos G Cronhielm 18, e pastor vid livgardet i Sthlm 18, e k hovpredikant o notarie vid hovkonsistoriet 21, kh i Flo, Skar, 27 juni 21 (tilltr 1 maj 23), prost 22 aug 29, preses vid prästmötet i Skara 39, kontraktsprost 24 nov 42. G 1) 6 maj 22 i Sthlm, Hovf, m Catharina Christina Bex, f 19 juli 81 trol i Sthlm, d. 5 maj 37 i Flo, dtr till insp Joen Joensson (Jonas Jonasson) B i dennes 2:a g; 2) 5 nov 38 m Brita Maria Lorich, f 22 juli 12 i Malmö, d. 2 juni 86 i Bredared, Älvsb, dtr till provinsialtullinsp Balzar L o Helena Falkman, samt omg (55) m kh Petrus Tugurin.

81 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make.

82 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1693-10-02
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Carl
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Severino
Faderns efternamn Lorich
Faderns titel acciskontrollör *
Faderns ort
Moderns förnamn
Moderns efternamn
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö Caroli
Källa Malmö Caroli CI:1.
Övrigt:
* accis-controlleur. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Släkten Lorich 5. Se broder Martin.

83 Demografisk databas för södra Sverige. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), f. 1693.

84 Kyrkböcker, Karlshamn, Se begr.

85 Kyrkböcker, Karlshamn, Se dop.

86 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:1 (1687-1723) Bild 170 / sid 325. 1706
d:17. Aprilis lät Handelsmannen
Gustaf Möldner ok hustrun Else-
beth Seldner, christna sin dotter
Petronella föd d:14 mid i staden
Lucia Frises bar fram till dopet. f.d.
Jungf: Maria Calwagn. Hr Jockum
Wulf, Mons: Peter Prahl.

87 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:2 (1724-1767) Bild 352 / sid 352. 1762 April
28. dödde Handelsmannens Carl Lorichs Hustru
Petronella Möldener af Slag, 56 år 11 dagar
gammal, och begrofs den 4. Maji uti Kyrkan.

88 Kyrkböcker, Karlshamn, Se dotter Petronellas födelse 1706.

89 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se lysning med Elisabeth Catharina Pflucht. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Serie II 14. De obefordrade prästerna. Sid 120. Christian Lorich
Prv 1753 30/11

Döpt i Malmö S:t Petri 1724 30/12 och son till kommissarien David Lorich och Catharina Sarnow. Gick i Malmö skola och skrevs in som student i Lund 1742 7/10. Kallades 1753 31/10 av Magdalena Eleonora Barnekow, änka efter landshövding William Bennet, och prästvigdes s å 30/11 till hennes huspredikant. Var följande år nådårspräst i V Hoby. Fick missiv till Gylle 1755 9/7. Tjänste- och nådårspräst där från 1756 30/6. Förordnades till samma befattning i Ö Sallerup 1764 25/1 efter att ha varit medhjälpare tidigare i pastoratet. Vice pastor 1789 22/4. Död i Ö Sallerup 1807 24/10.
Gift med Elisabeth (Elsa) Catharina Pflucht, född i Landskrona omkr 1728, död i Ö Sallerup 1799 9/1, 71 år, dotter till kh i Gylle Johannes Pflucht och hans 1:a hustru Anna Maria von Böhnen.
Barn: (osv).

90 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri CI:1 (1698-1729) Bild 3350 / sid 663. 1724 Decembr
d. 30
Christnades Commissariens David Lorichs
Sohn wid N: Christian föd d (tom) ejusdem
Moderns N: (tom) Wittnen
H: Rådm: ... ...st: Secreteraren Wilhelm
Flensburg, (Jöran) Riber,
H: .... Enkia Madame (tomt)
bar barnet, fru L(und): Morbe..
gick hos, Jungfru Riber, ...

91 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se namn.

92 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se barn Christians namn. .... Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se son Christians dop 1724.

93 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se barn Christians namn.

94 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se lysning med Christian Lorich.

95 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make Lorichs namn.

96 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka Filippa L.s far.

97 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader Per Lorich. .... Englund, Thomas, Se dotter Helena Christinas make.

98 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka Filippa L.s far. .... Englund, Thomas, Se dotter Helena Christinas make.

99 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se makas far.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se