Nicolaas (*Nick*) Antoon Nieuborg och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Christian Richard (*Dick*) Saabye-Christiansen (1887-1966)
     Mor: Lotty Bäck (1898-1983)
Barn
1 K Avliden 1

    Född: 12 Maj 1954 2
    Döpt: 
     Död: 4 Mar 2001 - Järna 3
   Begravd: - Mörkö 4
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Levande


2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Levande


3 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Eric Wennerdahl och Christina Nillsdoter
Make Eric Wennerdahl 5

    Född: 5 Dec 1790 - Wenersborg Fsg 6
    Döpt: 6 Dec 1790 - Wenersborg Fsg 7
     Död: 23 Maj 1847 - Släp fsg, Onsala, Halland 8
  Dödsorsak: Bröstsjukdom
   Begravd: 30 Maj 1847 - Släp fsg, Onsala, Halland 8


     Far: Magnus Wennerdahl (      -1801) 9
     Mor: Sara Caisa Lilgegren (Omkr 1769-      ) 10


  Äktenskap: Okänt

 Annan maka: Christina Carlsdoter Sundberg (      -      ) 11 - 21 Apr 1821 - Släp fsg, Onsala, Halland 12Maka Christina Nillsdoter 13

    Född: Omkr 27 Jun 1788 8
    Döpt: 
     Död: 9 Jun 1833 - Släp fsg, Onsala, Halland 8
   Begravd: 


Barn


Sven Persson och Assarina Nilsdotter
Make Sven Persson 14

    Född: 6 Jan 1819 - Össjö 15
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande 17
     Mor: Levande 18


  Äktenskap: 

Händelser

1852 blev han antecknad i en husförhörslängd i Munka-Ljungby, Hålan.
AI:11 Hfl 1852-1853
sid 164

No 1 2449/65536

Hålan
Åbo Sven Persson Födelse 1819 6/1 Össjö Flyttad 53 till Kattarp
H. Assarina Nilsdr. Födelse 1821 1/10 Wälinge. do
Son Wilhelm Födelse 1849 11/3, Döpt 11/3 ML do
Dotter Amelie Födelse 1851 11/4, Döpt 13/4 ML do
Maka Assarina Nilsdotter 19

    Född: 1 Okt 1821 - Välinge 20
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Nils Bengtsson (1788-      ) 21
     Mor: Olu Assersdotter (1796-      ) 22


Händelser

Assarina var antecknad i en husförhörslängd tillsammans med Sven Persson år 1852 Munka-Ljungby, Hålan.


Barn
1 M Wilhelm Sefve-Svensson 23

    Född: 11 Mar 1849 - Munka Ljungby 24
    Döpt: 
     Död: 29 Jun 1928 - Norrköping 26
   Begravd: 5 Jul 1928 - Norrköping 27
    Maka: Hedvig Karolina Pettersson (1849-      ) 28
   Äktensk: 4 Okt 1884 28


2 K Amelie Svensdotter

    Född: 11 Apr 1851 - Munka -Ljungby 29
    Döpt: 13 Apr 1851 30
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser för barn - Wilhelm Sefve-Svensson

Norrköpingslärarna bakom "tipp-tapp"
05:59 | 12-12-24

En av våra allra mest kända har den ju blivit, så här i juletid hörd lite överallt. Och alla sjunger vi med: Tipp tapp tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp... En visa, som inte liknar någon annan - och som tillkom i samarbete mellan tvenne Norrköpingslärare, Alfred Smedberg och Vilhelm Svensson.
"Midnatt råder, tyst det är i husen..." - och så den där lilla upprepningen, som går igen i alla verserna... "tyst i husen"...
Ut till världen nådde "Tomtarnes julnatt" (så var stavningen) i barntidningen Jultomten år 1898. Som upphovsmän angavs för musiken Vilhelm Sefve, och för texten signaturen Tippu Tipp.
Bakom den dolde sig Alfred Smedberg (1850-1925), folkskollärare i Norrköping alltifrån år 1877 och fram till pensioneringen år 1910. Efter att i över 20 års tid ha undervisat på Oskarsskolan avslutade han med drygt ett år som överlärare på Gustaf Adolfsskolan.
Vid sidan av sin lärargärning var Alfred Smedberg en hejdlöst produktiv författare. Han skrev om sin västgötska hembygd men kanske än mer berättelser för barn; många bland dem publicerade i det myller av jultidningar som då fanns.
Om tillkomsten av "Tomtarnas julnatt" berättade sonen Einar Smedberg på sina gamla dagar så här - återgivet i Västgötalitteratur, årgång 1984:
"En kollega till Far, Vilh. (Svensson) Sefve hade komponerat en liten melodi och kom till Far och ville, att han skulle skriva text till visan. Det blev Tomtarnas julnatt".
Säkert såg Alfred Smedberg sin lilla text som en ren bagatell, som inte ingick i hans "riktiga" författarskap; därav signaturen Tippu Tipp.
Mer om visans bakgrund inhämtar vi i Svenskbygden 8/86, organ för finlandssvenskt bildningsarbete. Artikelförfattaren Irina Matvejev har där tagit sig till Alfred Smedbergs forna hem, Väddåkra gård i Humla socken i Västergötland.
Detta var hans barndomshem, som han efter pensioneringen köpte tillbaka och där han då också slog sig ner för gott.
I artikeln berättar 87-åriga Gertrud Björkman minnen från sin tid som hembiträde hos Wendela och Alfred Smedberg. En gång hade Smedberg berättat om, hur han en julnatt som liten - långt, långt tillbaka på 1850-talet - hade smugit sig ut i hemmets kök.
Där stod då, i enlighet med gammal sed, bordet dukat. Lille Alfred tyckte sig verkligen se tomtarna, och detta var då upphovet till den långt senare visan. "Snälla folket låtit maten rara, maten rara, stå på bordet åt en tomteskara, tomteskara...".
Gertrud Björkman kunde också berätta om en jul med långdans genom hela huset, där Alfred Smedberg själv spelade Tomtarnas julnatt på pianot.
Om Vilhelm Svensson (1849-1928), han som kallade sig Sefve, har vi inhämtat en del ur dödsrunan i Östergötlands Dagblad.
Född i Munka Ljungby, Skåne år 1849 avlade han lärarexamen i Lund år 1872. Han ägnade sedan några år åt att studera musik och sång, bland annat för musikdirektör J. A. Löfvén i Norrköping. Kanhända var det också därför, som han kom att slå sig ner i staden.
Här verkade han som folkskollärare från år 1875 och fram till sin pensionering år 1913. Från år 1886, allraminst, var han stationerad på Oskarsskolan och således mångårig arbetskamrat med Alfred Smedberg; även när "Tomtarnas julnatt" kom till.
Sång var hans passion, och det var sång och musik som Vilhelm Svensson undervisade folkskolebarnen i. Hans kärlek till sången kom också till uttryck i den långa rad sångböcker, som han under årens gång ställde samman.
I Lennart Kjellgrens "Kom hör min vackra visa" (1984), med dess urval av äldre skolsånger, finns självfallet även "Tomtarnas julnatt" med. Enligt Kjellgren är dock uppgiften att Vilhelm Sefve komponerat melodin "något osäker".
Han kan förstås ha tagit den någon annanstans ifrån och bearbetat den för sitt syfte. Helt klart är dock att melodin, sådan den tar gestalt i "Tomtarnas julnatt", kom från Vilhelm Sefve/Svensson.
I dödsrunorna nämns åtskilligt om vars och ens omfattande produktion. Om "Tomtarnas julnatt" däremot inte ett ord.
Likväl är det ju tack vare denna lätt hopkomna bagatell, som Alfred Smedberg och Vilhelm Svensson kan sägas alltjämt leva kvar - även om deras namn må vara mer eller mindre glömda.
För än i denna dag sjunger ju snart sagt varenda en i Sveriges land med i deras lilla visa, från det sena 1800-talet. Det går ju bara inte att låta bli.
Eller hur?
Tipp tapp tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp tapp tipp tapp...

Jan Nordström

http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/norrkopingslararna-bakom-tipp-tapp-6260225.aspx
-------------------------------------------

2. Svensk lärartidning 1928, Nr 28 sid 527

Folkskolläraren Vilhelm Svensson, alias Vilh. Sefve, har avlidit i Norrköping i en ålder av 79 år.

S. var i född i Munka-Ljungby, Krst., den 11 mars 1849; avlade examen vid Lunds seminarium 1872, erhöll efter några års musikstudier lärarbefattning i Norrköping, avgick med pension 1913.

Förutom vanlig lärargärning undervisade han i sång i Norrköpings folkskolor samt ledde sångkörer med stor skicklighet och framgång, bland andra S:t Olai kyrkas bemärkta kör.

En stor insats på den svenska sångens område har S. gjort såsom utgivare av sångsamlingar för hem och skola, många av melodierna i dem komponerade av honom själv.

S. har varit en flitig medarbetare i Svensk Läraretidnings förlag.

Genom sitt friska och glada gemyt, sitt öppna, flärdfria och vänfasta sinnelag förvärvade S. talrika vänner.

Han sörjes närmast av maka samt sonen Ivar Seifve, rektor vid högre realläroverket i Göteborg, och en dotter.

En högtidlig och gripande sorgeakt ägde rum i den for tillfället med sommarens blomster vackert smyckade S:t Olai kyrka, när S. vigdes till griftero.

Akten inleddes med sorgemusik, varpå å violin, cello och orgel utfördes Händels Largo. Sedan de båda första verserna av psalmen 461 sjungits, framträdde kyrkoherden dr J. Sjöholm till den av en rik blomstergärd omgivna båren och höll ett varmhjärtat griftotal med ledning av orden i Davids psalm 118: >Tacken Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen>.

Efter jordfästningen sjöng kyrkokören hymnen >Saliga>, varpå följde psalmen 50: 3-6 och altartjänst av dr Sjöholm och komminister D. Myrgård. Slutligen sjöngs ps. 204: 5 och utfördes å violin, cello och orgel Aases död ur >Per Gynt>.

Under tonerna av en sorgmarsch bars så kistan ut till likvagnen samt fördes till stadens gamla griftegård.

Bland den rika blomstergärd, som ägnats den hänsovnes minne, märktes följande kransar:

Från Norrköpings folkskollärarkår: >Vid harpoklangen och änglasången jag skådat evighetens dag uppgången.>

Från forna kamrater å Oskarsskolan: >Varmt tack for gott kamratskap>.

Från S:t Olai kyrkokör: >En sista hälsning>.

Från Svensk Läraretidnings förlag: >Med vördnad och saknad>.

Från P. A. Norstedt & Söners bokförlag m. fl.

http://runeberg.org/svlartid/1928/0535.html
----------------------------------------------------------------------------

Ur Svensk Läraretidning 1924
Vilhelm Sefve 75 ar.

Det torde vara få inom den svenska folk-skollärarkåren, särskilt inom den äldre generationen, för vilka ovanstående namn ar obekant, varemot det sannolikt ar mindre kant, att dess bärares borgerliga namn ar Vilhelm Svensson. Det ar emellertid genom det förstnämnda namnet S. gjort sig känd i vida kretsar såsom framstående sångpedagog, och de många av honom utgivna sångböcker för skolbruk och andra liknande alster ha städse av kritiken fått ett gynnsamt mottagande.

Redan tidigt började S. att vid sidan av sin verksamhet som lärare vid Norrköpings folkskolor ägna sig åt sångpedagogiska studier. Efter att ar 1872 hava avlagt folkskollärarexamen, studerade han musik och särskilt skolsång för Hallberg i Landskrona, J. A. Lofven i Norrköping och för Viggo Sanne i Köpenhamn. Med statsunderstöd har han företagit resor i sångpedagogiskt syfte till Norge, Danmark och Tyskland. Bredvid sin folkskollärarbefattning vid Norrköpings folkskolor undervisade han i sång flera klasser av högre avdelningen och högre folkskolan. Sedan 30 ar tillbaka har han tjänstgjort och tjänstgör alltfort som ledare av S:t Olai kyrkokör.Av hans utgivna arbeten må här nämnas Småbarnens sångbok, Sångmetodik, Sångbok för folkskolan (5:e uppl.), Vad ska vi sjunga? l och 2 haft., Vad ska vi leka? l och 2, Ungdomssånger för skolor, hem och föreningar (2:a uppl.), Kväll vid havet, trestämmig dam-kör med piano. Hans sist utgivna bok ar betitlad Småbitar och innehåller 32 av honom för barn skrivna sånger med ackompanjemang. Därjämte har han utgivit solosånger och körer, flera sångpedagogiska och biografiska uppsatser i tidningar och tidskrifter.

S. föddes i Munka Ljungby den 11 mars 1849. Som gosse fick han undervisning såsom >privatist> i den bekante. riksdagsmannen S. Rosenbergs skola i Ö. Ljungby. I samma skola och vid samma bord satt, utom andra, den sedan bekante och bemärkte skolpolitikern och redaktören for S ven sk Läraretidning Emil Hammarlund. Sin egentliga lärargärning har han utfört vid Norrköpings folkskolor, där han verkade från 1876 till 1913; alltså under ej mindre an 37 ar, då han avgick med pension. Genom sitt friska och glada gemyt, sitt öppna, flärdfria och vänfasta sinnelag har han förvärvat sig talrika vänner både här och på andra orter.

N. Rosén.
http://runeberg.org/svlartid/1924/0271.html
------------------------------------

Svensk Läraretidning 1902
Seminarieläraren Ä. F.
Freeman.

En af lärarne vid Göteborgs
folkskollärareseminarium har under
den gångna veckan skördats af
döden, nämligen läraren i öfningsskolan
Anton Ferdinand Freeman.
...
För många år tillbaka
undervisade han på ett privatseminarium
för småskollärarinnor (hvilket förestods
af Vilhelm Svensson och under de senaste
20 åren varit nedlagdt)....
http://runeberg.org/svlartid/1902/0966.html
----------------------------------

Svensk Läraretidning 1900
Resestipendier åt 14
folkskollärare och folkskollärarinnor.
...
folkskolläraren Vilhelm Svensson i
Norrköping 400 kr. för att under minst fem
veckor i Tyskland äfvensom i Norge och
Danmark studera sångundervisningen i
folkskolan samt taga kännedom om de vid
undervisningen använda sångtabeller och
litteratur ;
http://runeberg.org/svlartid/1900/0347.html
------------------------------

Svensk Läraretidning 1898
Sångbok för folkskolan, n:r l, af
Vilhelm Sefve (V. Svensson). Andra upplagan.
118 sid. Klotb. 85 öre.

Antagen till begagnande i Norrköpings
folkskolor.

Injiehåller 122 enstämmiga sånger, indelade efter
årskurser, 28 tvåstämmiga sånger, 40 koralmelodier samt
>allmänna uttryck och tecken för musik>. Ett femtiotal
af sångerna har icke förut varit tillgängligt i någon för
samma ändamål utgifven samling. 36 poem ur >Läsebok
för folkskolan> äro använda som sångtexter.
Vidkommande bokens uppställning har utg. anslutit sig till de
åsikter, som blifvit uttalade i normalplanen. Rektor Chr. L.
Anjou och musikdirektören G. W. Rendahl ha granskat
arbetet.

Författaren, hr Vilh. Svensson i Norrköping, har för att
undvika förväxling med hr O. L. Svensson i Göteborg
antagit signaturen Vilh. Sefve.

Sångbok för folkskolan, n:r 2, af
Vilhelm Sefve (V. Svensson). 60 sid. Kart. 50
öre.

Föreliggande sångbok utgör en förkortad upplaga af
>Sångbok för folkskolan> n:r l och är afsedd för skolor,
i hvilka af brist på sångtid den större ej lämpligen kan
finna användning. Den omfattar 75 enstämmiga sånger,
26 koralmelodier samt >allmänna uttryck och tecken för
musik>.

Text till Sefves sångbok. 97 sid. Haft. 25 öre.
http://runeberg.org/svlartid/1898/0296.html


Per Roswall och Boel Nilsdotter
Make Per Roswall

    Född: Omkr 1821 31
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: 9 Okt 1842 - Svedala fsg, Malmöhus län 32

Händelser

Han bodde år 1842 i Hyltarp, Svedala Fsg. Han arbetade som Soldat vid Lifcompagniet år 1842.
Maka Boel Nilsdotter 33

    Född: Omkr 1813 31
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Nils (      -Före 1842)
     Mor: Karna Andersdotter (      -      ) 34


Händelser

Hon bodde år 1842 i Hyltarp, Svedala Fsg. Hon arbetade som Piga år 1842.

Äktenskapshändelser

Marriage Bann: 11 Sep 1842, Svedala fsg, Malmöhus län. [Noter]


Barn


Jens Hansen Wandall och Dorotea Nilsdotter
Make Jens Hansen Wandall 35

    Född: Omkr 1627 36
    Döpt: 
     Död: 1676 - Vellinge, Skytts härad, Malmöhus län 37
   Begravd: 


     Far: Hans Iverssen Wandall (1579-1641) 38
     Mor: Margrete Hansdatter (      -      ) 39


  Äktenskap: 

 Annan maka: Bengta Svensdotter (Omkr 1645-1700) 40

Händelser

Adress: Hvellinge, Skåne. Han arbetade som Kyrkoherde.
Maka Dorotea Nilsdotter 41

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Johan Wandall

    Född: 1666 - Vellinge, Skytts härad, Malmöhus län 42
    Döpt: 
     Död: 25 Feb 1710 42
   Begravd: - Trol. I Malmö (Förkortn. M.Pe) 422 K Metta Wandall

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Efter 1704 42
   Begravd: 
    Make: Lars Jörgensson Gram (      -Efter 1704) 43
   Äktensk: 26 Jun 1696 - Hyby förs., Hyby, Malmöhus län, Sweden 44
Joachim Berger Reinhult och Johanna Maria Nilsdotter
Make Joachim Berger Reinhult 45

    Född: 23 Jan 1819 - Brunnby, , Malmöhus län 46
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Bengt Reinhult (1776-1845)
     Mor: Anna Rasmusdotter (Ca 1768-1833) 48


  Äktenskap: 1847 - Raus fsg, Malmöhus län 49Maka Johanna Maria Nilsdotter

    Född: 2 Maj 1824 - Raus fsg, Malmöhus län
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Nils Andersson (      -      ) 50
     Mor: 
Barn
1 K Anna Ulrica Reinhult

    Född: 10 Nov 1848 - Råå, Malmöhus län 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Erik Pedersson Stök och Malin Nilsdotter
Make Erik Pedersson Stök 52

    Född: Omkr 1580 - Spetsby, Lerbo 53
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Malin Nilsdotter 54

    Född: Omkr 1580 - Nyköping, , Södermanlands län, Sweden 53
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn
1 M Petrus Steuchius 55

    Född: 8 Maj 1605 - Spetsby, Lerbo, Södermanland 53
    Döpt: 
     Död: 16 Dec 1683 - Härnösand 53
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Brita Ilsbodia (1615-Omkr 1650) 56
   Äktensk: 21 Sep 1635 53Allmänna notiser för barn - Petrus Steuchius

Bodil Paulsson, utdrag ur släktprogram
Petrus Steuchius. Superintendent i Härnösand stift. Född 1605-05-08 på Speteby, Lerbo (D). Död 1683-12-16. Begravd 1684-02-10 i Säbrå (Y).
Gift 1:o 1635-09-21 i Säbrå (Y) med Brita Ilsbodina. Far: Mattias Ilsbodinus. Domprost i Strängnäs stift och kyrkoherde i Jäders pastorat.
I sina dagboksanteckningar har Laurentius Paulinus Gothus 2/5 1609 uppgivit, att mäster Matthias Georgii installerades i rektorsbefattningen. Sin magistergrad torde denne ha förvärvat i Wittenberg, där han inskrevs i oktober 1605. Omnämnes i biskopens dagbok som rektor även 17/2 1611 och 15/10 1612, i förra fallet i samband med skolmästarens bröllop, i andra fallet med anledning av, att biskopen begrov ett i nämnda äktenskap fött men tidigt dött barn. Den 3/8 1611 intygade Matts skolmästare, att hans broder Johan Jöransson, som var bosatt i Delsbo socken i Hälsingland, vid årets samtingsmarknad uppburit säd och kontanter för segelvävnader. Då han 9/2 1612 avgav skriftlig trohetsed till änkedrottning Kristina betitlade han sig "Scholae Streg-rector". Han beseglade med sitt sigill, som hade initialerna M.I. över (den stungna) runan M. Vid Strängnäs rådstuga 19/12 samma år kärade "mäster Matts skolemästare och magister Laurentius Wallius" till Clement Sefredsson, som vid barnsöl ställt till med uppträde och svurit och förbannat skolmästarens "nidpredikan". Denne hade nämnligen hotat att predika om Clement, som han ansåg vara "en best". Tillträdde 1613 kyrkoherdetjänsten på Överselö och fick 1623 transport till Jäder. Mor: Birgitta Persdotter Duus.
Barn:
Mattias Steuchius. Ärkebiskop. Född 1644-10-26 i prästgården, Fogdö (D). Död 1730-08-02. Begravd i Uppsala domkyrkoförs (C). Se tabell 2, s 1.
Anna Steuch. Gift med Olaus Stefani Graan.
Margareta Steuch. Gift 1:o med Jacob Holst; gift 2:o med Petrus Lang.
Brita Steuch. Gift med Jacob Abrahamsson Eurenius.
Christina Steuch. Gift 1:o med Nicolaus Olai Plantin; gift 2:o med Esaias Stefani Graan.
Erik Steuch. Gift med Elisabeth Flodalin.
Johannes ?Steuch.
Petrus ?Steuch.
Gift 2:o 1655 med Elisabet Johansdotter Bruggman. Änka efter guldsmeden Sven Trast.


Axel Peter Ståhle och Anna Nilson
Make Axel Peter Ståhle 57

    Född: 26 Feb 1853 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 57
    Döpt: 6 Apr 1853 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 58
     Död: 31 Jan 1894 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 59
  Dödsorsak: Olyckshändelse vid ...e.burg genom öfverkörning af lokomotiv
   Begravd: 7 Feb 1894 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 60


     Far: Anders Theodor Ståhle (1824-1890)
     Mor: *Christine* Margaretha Andersson (1829-1912) 61


  Äktenskap: 9 Jan 1889 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 62

Händelser

Han utvandrade till Frankrike den 8 Sep 1873. Han invandrade från Frankrike den 8 Sep 1875 till S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Handlande. 1891-1895 blev han antecknad i en husförhörslängd i S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län.
Maka Anna Nilson 63

    Född: 2 Jan 1868 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 64
    Döpt: 1 Feb 1868 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 65
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande 66
     Mor: Levande 66 Annan make: Johan von Seth (1859-      ) 67 - 31 Okt 1903 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 68

Händelser

1896-1900 blev hon antecknad i en husförhörslängd.

Äktenskapshändelser

Det lystes för dem den 16 Dec 1888 i S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län.


Barn
1 M Axel Theodor Fredrik Ståhle 57

    Född: 18 Apr 1894 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 57
    Döpt: 14 Maj 1894 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 69
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Alma Elna Larsdotter Odencrants (1896-      ) 70
   Äktensk: 14 Okt 1916 71
Johan von Seth och Anna Nilson
Make Johan von Seth 67

    Född: 6 Dec 1859 67
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 31 Okt 1903 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 68

Händelser

Han arbetade som Ryttmästare år 1903.
Maka Anna Nilson 63

    Född: 2 Jan 1868 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 64
    Döpt: 1 Feb 1868 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 65
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande 66
     Mor: Levande 66 Annan make: Axel Peter Ståhle (1853-1894) 57 - 9 Jan 1889 - S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län 62

Händelser

1896-1900 blev hon antecknad i en husförhörslängd.

Äktenskapshändelser

Det lystes för dem 1:a den 11 Okt 1903 i S:t Petri fsg, Malmö, Malmöhus län.


Barn


Thomas Anton Thomson och Anna Christina Nilsson
Make Thomas Anton Thomson 72

    Född: 2 Okt 1820 73
    Döpt: 
     Död: 1 Aug 1897 73
   Begravd: 


     Far: Johan Thomson (1775-1848) 74
     Mor: Kerstin (1789-1827) 75


  Äktenskap: 17 Okt 1860 76

Händelser

Han arbetade som Snickarmästare. Han arbetade som Handlande i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Anna Christina Nilsson 76

    Född: 24 Jun 1833 76
    Döpt: 
     Död: 3 Jul 1862 76
   Begravd: 


     Far: Anders Fredrik Nilsson (      -      ) 77
     Mor: Brita Catharina Engelhardt (      -      ) 77
Barn
1 M Johan Fredrik Thomson 78

    Född: 3 Jul 1862 79
    Döpt: 
     Död: 25 Feb 1948 79
   Begravd: 
    Maka: Anna Maria Sauer (1869-1931) 80
   Äktensk: 19 Nov 1898 80. (Divorce den 5 Jun 1907)
Anton Nilsson och Margareta *Sofia* Olofsdotter
Make Anton Nilsson 81
    Född: 3 Jun 1842 - Surtung, Tanumn sn 82
    Döpt: 6 Jun 1842 - Surtung, Tanumn sn
     Död: 10 Feb 1929 - Grebbestad, Bohuslän 83
   Begravd: 16 Feb 1929 - Grebbestad, Bohuslän


     Far: Nils Arvidsson (1803-      ) 84
     Mor: Christiana Jacobsdotter (1813-1883) 85


  Äktenskap: 30 Aug 1867 86

Händelser

Adress:
Maka Margareta *Sofia* Olofsdotter 86
    Född: 23 Mar 1844 - Tanums Sn 87
    Döpt: 25 Mar 1844 - Tanums Sn 88
     Död: 31 Jan 1924 - Grebbestad, Bohuslän 89
   Begravd: 7 Feb 1924 - Grebbestad, Bohuslän 90


     Far: Olof Andersson (      -      ) 91
     Mor: Maja Simonsdotter (1806-      ) 91


Händelser

Adress 1920: bor på Greby Sörgård.


Barn
1 M Johan Oscar Antonson Nilsson 92

    Född: 16 Nov 1867 - Surtung, Tanumn sn 93
    Döpt: 
     Död: 4 Jul 1923 - Gerum, Tanum Fsg, Bohuslän 94
  Dödsorsak: Lungtuberkulos
   Begravd: 10 Jul 1923 - Gerum, Tanum Fsg, Bohuslän 95
    Maka: Amelie Josefina Karlsdotter Andreasson (1871-1933) 96
   Äktensk: 29 Mar 1889 97


2 M Theodor Nilsson 98

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 M Karl-Siver Nilsson 98

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 4 K Hulda Elisabeth Nilsson 99

    Född: 7 Jul 1874 - Tanum sn
    Döpt: 10 Jul 1874 - Tanum sn 100
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Pär Edvard Magnusson (1865-      ) 101
   Äktensk: 7 Aug 1908Allmänna notiser för barn - Johan Oscar Antonson Nilsson

Ur familjebibeln, som är hos Elly Elfström, "Johan rest till Emerien den 9 april 1890. Hemkomen till Gerum den 14 Juni 1893. Köpt gården 3/7 Lilla Gerum samt 3/16 Tufverne den 1 april 1902.


Medicinska notiser för barn - Johan Oscar Antonson Nilsson

Tanum F:5, bd 77


Eduard *Alfred* Peyron och Gerda Nilsson
Make Eduard *Alfred* Peyron 102

    Född: 1868 - Stockholms stad 102
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kanslisekreterare. Han finns i folkräkningen år 1890 i Stockholms stad. Han arbetade som e.o. Notarie år 1890 i Stockholms stad.
Maka Gerda Nilsson

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Avliden 104
Swante Theodor Thulin och Kerstin Nilsson
Make Swante Theodor Thulin 106

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Målare.
Maka Kerstin Nilsson 106

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M *Emil* Julius Thulin 107

    Född: 31 Jul 1868 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 108
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: *Hilda* Maria Alexandra Westrup (1870-      ) 109
   Äktensk: 14 Aug 1902 110
Lars Nilsson
Make Lars Nilsson

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Arvid Larsson 112

    Född: 1 Sep 1773 - Näs 111
    Döpt: 
     Död: 21 Feb 1847 - Surtung, Tanumn sn 111
   Begravd: 7 Mar 1847 - Tanums Sn 113
    Maka: Ingeborg Simondotter (1769-1850) 114
   Äktensk: 1 Jan 1795 - Tanums Sn 115
Påhl Nilsson och Nelly Nilsson
Make Påhl Nilsson 116

    Född: 1849 116
    Döpt: 
     Död: Jul 1887 - Brunnby, , Malmöhus län 117
   Begravd: 
  Äktenskap: 15 Maj 1880 - Brunnby, , Malmöhus län 118

Händelser

Han arbetade som Sjökapten år 1880 i Brunnby, , Malmöhus län.
Maka Nelly Nilsson 116

    Född: 1855 116
    Döpt: 
     Död: 15 Dec 1886 - Brunnby, , Malmöhus län 119
  Dödsorsak: lungsot
   Begravd: 


Barn
1 M Nils Cornelius (Curre) Tengwall

  Alt. namn: Nils Kornelius Nilsson 120
    Född: 9 Okt 1880 - Brunnby, , Malmöhus län 121
    Döpt: 
     Död: 25 Okt 1962 - Axhult 122
   Begravd: 
    Maka: Marie (*Mia*) Amalie Dorothea William-Jörgensen (1876-1963)
   Äktensk: 1908 123Dödsnotiser: Make - Påhl Nilsson

Omkommen i Bottniska Wiken enligt meddelande till härvarande anförvanter.


Källor


1 Folkbokföringen via allmän terminal, Datum 970718. 12/05/1954, Nieuborg, *Suzanne* Marie, Valsätra, 733 99 Möklinta, gift 09/08/1992, Möklinta fsg
!CONF
pnr -0105
!ENDCONF.

2 Folkbokföringen via allmän terminal.

3 Inger Nieuborg.

4 Inger Nieuborg, tel.samtal 26/4-01.

5 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se söner CJW o. JEW. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:5 2/3 Wigda. 1822
Aprilo 21, wigdes smeden Eric Wennerdahl med (Skilda) (Hustrun) Christina (S)undbärg vid Kyrkobyn. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, C1:6 3/4 Döda. 1847
maj 23, [begravd] maj 30, Smeden Eric Wennerdahl fr. Kyrkobyn 56 år 5 mån 23 dgr. Bröstsjukdom. .... Kyrkböcker: Vallda fsg, Halland, HII:2 6/7 Bilagor till Flyttningslängd. Smeden Eric Wennerdahl född i Wenersborg 17(9.) 5 Dec. och sen flyttad till Mällby, har med föredömliga (kun)skaper förenat oklanderlig vandel och ordin... nattvardsgång. Han är till ägtenskap ledig för ....
Wenersborg 1817 ... ... .... Födelseregister SD-kod: 158001F17 Förs.: Vänersborg (P) Födda Period: 1776-1860, Löpnr: 8160
Födelsedatum: 1790-12-05
Dopdatum: 1790-12-06
Kön: M
Förnamn: Eric
Adress: ..
M titel: Skräddaren
M förnamn: Magn
M efternamn: Wennerdahl
K förnamn: S. C.
K efternamn: Liljegren
K ålder: 21 år. Avser stads- och landsförsaml. Innehåller även Vassända-Naglum och Väne-Ryr. Inkluderar VANBG-F3 Antal: 8428 poster Läst av: Anna-Lisa Berglund och Rune Karlsson, reg.av: Thomas Olofsson, Yvette Hedlund och Kerstin Johansson, kontr. av: A-L Berglund, Yvonne Johansson och Ann-Marie Svensson, allt för Trollhätteb. och Vänersb. Släktforskare

6 Kyrkböcker: Vallda fsg, Halland.

7 Födelseregister SD-kod: 158001F17 Förs.: Vänersborg (P) Födda Period: 1776-1860.

8 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland.

9 Födelseregister SD-kod: 158001F17 Förs.: Vänersborg (P) Födda Period: 1776-1860, Se son EW. .... Dödsregister SD-kod: 158001D15 Förs.: Vänersborg (P) Döda Period:1776-1819, Löpnr: 20370
Dödsdatum: 1801-02-07
Kön: M
Ålder: 36 År
Dödsdorsak: lungsot
Titel: Skräddare
Förnamn: Magnus
Efternamn: Wennerdahl
Adress: Wenersborg. .... VANBG-V4.TXT, Löpnr: 2100
Vigseldatum: 1790-04-04
Lysningsdatum 1: 1790-01-30
M titel: Skräddaren
M förnamn: Mag.
M efternamn: Wennerdal
K titel: Jgfr.
K förnamn: Sara
K efternamn: Lilgegren
Övrigt 1: 'Mag. född i staden'.

10 Födelseregister SD-kod: 158001F17 Förs.: Vänersborg (P) Födda Period: 1776-1860, Se son EW. .... VANBG-V4.TXT, Caisa: se make SS.

11 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se söner CJW o. JEW, samt vigsel. .... Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:4 3/4 Wigda. 1811
Nov. 15, Wigdes Sjöman Andreas Andersson från Nöthegång med Christina Sundberg vid Kyrkobyn.

12 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, Se make.

13 Kyrkböcker: Släp fsg, Halland, CI:6 3/4 Döda. 1833
Juni 9, Dog och den 16. Begravdes Smeden Eric Wennerdahls Hustru wid Kjyrkobyn Christina Nillsdoter. Dog af Lungsot. Gammal 44 år 11 mån 23 dagar.

14 "Arkiv Digital," database(accessed 21 Sep 2015), Döpta CI:2 (1810-1863). .... "Arkiv Digital," database, Hfl AI:6 1848 s 111. .... "Arkiv Digital," database(accessed 22 Sep 2015), AI:8 Hfl 1849-1850.

15 "Arkiv Digital," database(accessed 21 Sep 2015), AI:6 hfl 1848. .... "Arkiv Digital," database(accessed 23 Sep 2015), Össjö CI:3 Bild 29.

16 "Arkiv Digital," database(accessed 23 Sep 2015), Össjö CI:3 Födda 1813-1847.

17 "Arkiv Digital," database(accessed 23 Sep 2015), Össjö CI:3 1813-1847 Bild 29.

18 "Arkiv Digital," database, Össjö CI:3 1813-1847.

19 "Arkiv Digital," database(accessed 21 Sep 2015), CI:2 1810-1863. .... "Arkiv Digital," database, Hfl AI:16 s 111. .... "Arkiv Digital," database, AI:8 hfl 1849-1850. .... "Arkiv Digital," database(accessed 23 Sep 2015), VälingeAI:2 1818-1824.

20 "Arkiv Digital," database, AI:6 hfl 1848.

21 "Arkiv Digital," database(accessed 23 Sep 2015), Välinge AI:2 hfl 1818-1824.

22 "Arkiv Digital," database(accessed 23 Sep 2015), Välinge AI:2 1818-1824.

23 database, www.folkbladet.se , http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/norrkopingslararna-bakom-tipp-tapp-6260225.aspx. .... "Arkiv Digital," database, Utflyttning BII:1 1885-1894. .... "Arkiv Digital," database(accessed 18 Sep 2015), Norrköpings Mattei hfl AI:1 (1885-1890). .... "Arkiv Digital," database, AI:8 hfl 1849-1850. .... "Arkiv Digital," database(accessed 27 Okt 2015), St Olai AIIIaa:59 sid 2439.

24 "Wikipedia," database, https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Sefve-Svensson. .... "Arkiv Digital," database, Norrköping Matteus Hfl AI:1 1885-1890.

25 "Arkiv Digital," database(accessed 21 Sep 2015), CI:2 (1810-1863).

26 "Wikipedia," database. .... "Arkiv Digital," database(accessed 27 Okt 2015), St: Olai FI:8 sid 118.

27 "Arkiv Digital," database, se död.

28 "Arkiv Digital," database(accessed 27 Okt 2015), St Olai AIIIaa:59 sid 2439.

29 "Arkiv Digital," database(accessed 22 Sep 2015), A!:9 Hfl 1850-1851.

30 "Arkiv Digital," database, AI:11 sid 164.

31 Demografisk databas för södra Sverige, framräknat från giftermål 1842.

32 Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Svedala församling
Datum Datum avser
1842-09-11 lysning
Ospecificerad ort

BrudgumBrud
Namn Namn
Per Roswall Boel Nilsdotter
Titel Titel
soldat piga
Ort Ort
Hyltarp Hyltarp
Ålder/födelseår Ålder/födelseår

Civilstånd Civilstånd
ej angivet ej angivet
Sida i husförhörslängd Sida i husförhörslängd

Anmärkning
Soldaten vid LifCompagniet. Comp.Chefs tillstånd af d. 9 Sept. giftom. äldste Brodr. Husm. Lars Nilsson med skriftligt bifall af Modr. Enkan Karna Andersd-r i Lillebal.
Källhänvisning
Sidnummer Ordningsnummer
38 14
Arkiv Seriesignum
Svedala kyrkoarkiv E:1
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Microfich volymnr Tidsperiod
1822 - 1861
Anmärkning
Innehåller både lysnings och vigsellängd. .... Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Svedala församling
Datum Datum avser
1842-10-09 Vigsel
Ospecificerad ort

BrudgumBrud
Namn Namn
Per Roswall Boel Nilsdotter
Titel Titel
soldat piga
Ort Ort
Hyltarp Hytltarp
Ålder/födelseår Ålder/födelseår
21 29
Civilstånd Civilstånd
ej angivet ej angivet
Sida i husförhörslängd Sida i husförhörslängd

Anmärkning
Soldaten vid LifCompagniet
Källhänvisning
Sidnummer Ordningsnummer
116
Arkiv Seriesignum
Svedala kyrkoarkiv E:1
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Microfich volymnr Tidsperiod
1822 - 1861
Anmärkning
Innehåller både lysnings och vigsellängd.

33 Demografisk databas för södra Sverige, Se lysning 1842.

34 Demografisk databas för södra Sverige, Se dotter Boels lysning 1842.

35 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), se dotter Majas make Olaus Erasmi Hartelius. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), s 12, del 2:3. 8. Jens Hansen Wandall (lat. Joannes Johannis Vandalinus, egenh. Jens Wandall)

1652 23/1 blev J.H.W. prv till V. (not 1: AO.). Han är det tredje i ordningen av de medl. av den berömda prästsläkten Vandal, vilka på 1630-50- talen kommo över till Skåne. Först kom hans äldre bror Ivar, 1636 rector scholae i Lund, 1638 prof. vid gymn., men 1647 avsatt och i häftig kamp med biskop Winstrup. 1648 var hans kusin Ivar kollega i Lund, vid vars gymn. han 1655 blev professor. 1653 blev en annan av JHW:s äldre bröder, Hans, som snart skulle stiga till kyrkans högsta värdigheter, g.m. biskop Winstrups dotter.
JHW var son till biskopen i Viborg Hans Iversen Vandal och Margrete Hansdatter (not 2: släkttavla i D.G. Zwergius, "Det siellandske Clerisie" (1754), s.304), f. enl. gravstensinskr. o 1627 (not 3: So A2. LUB), dim. Från hemstadens skola inskr. vid Köpenhamns univ. 1647 22/7, baccalaureus där 1648 9/5, prv. hit 1652 23/1 och väl kort därefter g.m. företrädarens änka. Hans namn fanns på F:s funt och präststol med årtalet 1656 (not 4: ES, B VIII, 2,50. KB.)
1657 6/8 nedbrann i grund V. Prästgård, och han erhöll från olika håll sedvanlig brandstod (not 5: K.br. 1657 15/10 Acta eccl. Lunds stift, Vellinge. RA; Burlövs kyrkoräkensk. K 10. UUB; CEP 1657 21/8). Han nämnes några gånger i samtida handlingar (not 6: Design. 1657 16/11. Da RA. - Rannsakning i Maglarp 1665 5/5 (med JHW:s sigill). LLA).- Skrivelse till Cons. Acad. 1672 15/2 ang. en av JHW fästad skoltionde i V., vars nu förhöjda avgift han begär att få nedsatt. Docum. om medelsaker. Vol. 2. LUB.), men utan att det därav framgår, om han varit mera framstående ån brodern Ivar el. kusinen med samma namn, av vilka ingendera efterlämnat något särskilt aktat minne (not 7: Se Fjälie resp Uppåkra.). En vidlyftig men föga poetisk gravstensinskr. förtäljer, att " Her ligger begrafwen i swartan mull/ en herde, en präst. En far from, Huld/ som åhr sextonhundrafemtiotre (!)/ till Hvellinge, Fuglie kallat blef/ at lähra, uppbygga af andelig krafft/ församlingar sina med Christi ords safft/ hwilket han gjorde med lust och med flid/ in på det det tjugofemte åhrs tijd etc". inskr. uppger, att han avlidit 1666, vilket måste vara oriktigt och bör vara 1676.
G. 1:o m. Dorotea Nilsdotter, företrädarens änka.
- Barn (11 st (not 3), av vilka äro kända (not 8: De kända barnens fördelning på de båda giftena grundar sig på uppgifter i Johan Wandells bouppt. MSA):
Johan Wandell, f. I V. 1666 (enl. dödsnot.), handlande i Malmö, död i M.Pe 1710 25/2, bouppt. s.å. 27/9.
- Metta, g. i Hyby 1696 25/6 m. sergeanten Lars Jörgensson Gram, Sjm Sk 90, student 1685 21/6 (deras barn födda i Hyby 1697-99, i Burlöv 1701-04). Om möjligheten av att hon tidigare kan ha varit g. m. St. Slågarp. Kh 7) Zacharias Hernerus, se därst.
G. 2:o m. Bengta Svensdotter, f. i Ö.Torp o 1645, död i Äspö 1700 16/12, dotter av kh i Ö.Torp Sven Lauersen, i hennes 1:a gifte (g. 2:o m. V9), sedermera kh i Äspö Michael Bengtsson).
- Barn: Dorotea Catharina, f. I V. o. 1670 (enl. katek. Trelleborg 1684), g.m. 1:o kh i Äspö Nils Runström, 2:o kh. I Ö.Torp Albert Burssius.
- Maja, g.m. kh, i Svalöv Olaus Hartelius
.

36 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se JHW.

37 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), kan äv. vara 1666. Se J.H.W.

38 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se Jens Hansen Wandall.
Namnet stavs tydl. Wandall, Vandal och Wandel, om vartannat.

39 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se Jens Hansen W.

40 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se JHW.

41 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se J.H.Wandall.

42 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se JHWandall.

43 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), 1685. 1685
90. Laurentius Gram
Bror till 54 (Matthias Gram). Civilit yrke.
Gift i Hyby 1696 med Metta Wandal.

44 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se JH Wandall. .... Hyby församling, statskyrkan (Malmöhus län, Sweden), "Hyby CI:1 (1689-1727)," Bild 50 / sid 47; digital images(accessed 21 Aug 2013); 1696
Burlöf / Håyby : Lars Gram och Metta Vandall vigda d. 26
Junij, (J)ands (J)afd. attest f.(å) Burlöf; Hyby kyrkoarkiv
HISTORIK
Hyby har sedan gammalt utgjort ett eget pastorat i Bara kontrakt. 1938-01-01 förenades emellertid Hyby med Bara och Mölleberga till ett pastorat med Hyby som moderförsamling. Vid 1962 års pastoratsreglering överflyttades Mölleberga till Uppåkra pastorat, medan Bjärshög och Skabersjö förenades med Hyby och Bara till ett pastorat med Hyby som moderförsamling.

45 Kyrkböcker, Brunnby, Brunnby C:3 1803-1824 Bild 100/181.

46 Kyrkböcker, Raus, Raus C:1 1755-1827 bild 199/sid 190. 1819
D 23 Januarii föddes Pig. Gunilla Jönsdot. oäckta son yndig (?) från Aridsleje af Brundb˙s socken som i dopet blef kallad Joachim Berger. Uppsyningsmannen herr Bengt Reinhult från Råå tar uppå .................(?) Gunilla.. har emottagit sin ........ till att sjielf uppföda och uppfostra.

47 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Brunnby församling C:3 sid 181. Födda i Brunnby församling
1769 - 1894
Datum1819-01-23Datum avserfödelse
ID-nr/Regler397856/DDSS
Barnet
NamnJoachim BergerKönman
Äktenskaplig bördutom äktenskapetAntal födda
DödföddParitet
Fadern
Namn
Titel
Ort


Modern
NamnGunnilla Jönsdotter
Titeldeja
OrtAridsleje
Ålder/födelseår25
Dopvittnen
Bars af Hanna Nils dotter på aridsleje, Fadd: åboen Anders Pålson och Fiskaren Jöns Pålson.
Övrigt

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Brunnby kyrkoarkiv C:3181 /
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlagaMicrofiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1803-1824. Vigda 1803-1830. Döda 1803-1836.

48 Demografisk databas för södra Sverige, Raus kyrkoarkiv C:3 döda. Döda i Raus församling
1828-1894
Datum Datum avser
1833-11-18 död
Den döde
Anna Rasmusdotter kvinna
Titel Civilstånd
gift
Ort Äktenskaplig börd
Rå ej angiven
Dödsorsak Ålder / födelsedatum (i förekommande fall)
häcktig å: 65
m:
d:
dat:


Attest

Anförvant
Namn Ort
Bengt Reinhult
Titel Relation
jakt-leugtnant make
Övrigt


--------------------------------------------------------------------------------
Källhänvisning
Arkiv Sid- / årsnummer
Raus kyrkoarkiv C:3 350 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsbarhetsproblem i förlaga Microfich volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning


--------------------------------------------------------------------------------
RegisteranmärkningDDSS Landsarkivet i Lund.

49 Kyrkböcker, Raus, Helsingborgs stadsfsg E:7 1844-1850 bild 43. 1847
D 12/11 uttog fiskarn vid No 6 (?) Råå Joachim Birger Reinholt för äktenskap för sig och pig Johanna Maria Nilsdotr vid No 1 Råå. Ingen har .. varit afflyttad församlingen. .... fiskaren Nils Johansson gaf sitt muntliga bifall till förbeh. ...att få f....äller sig att inga binds (?) af släktskap, ...skap eller annan beskaffenhet förefinnas, intyga vi såsom en känd sak vi ikäda oss heraf lagligt ansvar
ut supra
Nils Andersson Christian Pehrsson.

50 Kyrkböcker, Raus, se dotterns bröllop hans namnteckning finns med under lysningen Raus, Helsingborg EI.

51 Kyrkböcker, Raus, Raus C:2 1820-1873 Bild 42/sid 38.

52 Staffan Nilsson / Piteå's Hemsida, 980329. 8188 Erik Pedersson Stök
född ca 1580 i Spetsby, Lerbo
far 16376 maka 8189 barn 4094. Mail 971230:
Min källa i detta sammanhang är en släktutredning jag skrivit av i Piteå
biblioteks forskarrum.
Tack för påpekandet. Jag ha skrivit fel, mitt orginalregister säger också
1777.
Födda i Adolfström:
Johan 1777-12-24
Elsa Christina 1779-02-22
Anna Helena 1780
Elisabet Catharina 1781
Fredrika 1784
(Jag ser att du har 1785 - 1849 född i Piteå Lands
har du datum?? )
Födda i Öjebyn:
Sara Brita 1786-03-11
Sven 1788-01-02 - 1788-07-19
Gustav Wilhelm 1790-09-03 - 1790-12-12
Födda i Gammelstad,Luleå
Jonas Gustaf 1792-07-20
Har du mer uppgifter om barnen?
====================================================
Som jag skrivit har jag inte hållit på så länge, men ändå lyckats samla ihop ganska mycket uppgifter tycker jag själv.
Dels har jag fått färdiga släktträd av några släktingar(anhöriga) som forskat i sin del av släkten.
Dels har släktforskarföreningen här i Piteå lyckats bra med att samla ihop mycket materiel på ett överskådligt sätt.
Om jag förklarar mig så här:
När jag går till forskarrummet och letar i en timme har jag hittat 10 nya anor.
När min syster gör samma sak i Värmland, får hon hålla på i 10 timmar för att hitta en ana i vår Värmland-Dalsland gren.
Från 1700-1806 finns alla husförhörslängder uppskrivna på maskinskrivna blad.
(1700-1720 är en rekonstruktion med hjälp av födelseböcker mm.)
För de flesta är dessutom födelsegårdar angivna för båda makarna, så långt
man kunnat hitta dessa. När det gäller Skellefteförsamlingen finns vissa uppgifter nedtecknade på samma sätt.
Men här kommer Knut Lundbergs familjeregister.
Han har gått igenom allt gammalt material från 1500 till 1750 ungefär, och
ställt samman det gård för gård i hela församlingen.
Vem som ägt gården under vilka år.
Vilka barn man kunnat dokumentera, och vart dessa har tagit vägen.
(Materialet mellan 1500-1606 är ganska knapphändigt och utan klara släktskapsrelationer - men om gårdsägarna heter Nils Olofsson - Olof Nilsson - Nils Olofsson osv ...)
Good

53 Staffan Nilsson / Piteå's Hemsida.

54 Staffan Nilsson / Piteå's Hemsida, 980329. 8189 Malin Nilsdotter
född ca 1580 i Nyköping
far 16378 make 8188 barn 4094.

55 Staffan Nilsson / Piteå's Hemsida, 980329. 4094 Petrus Steuchius
född 1605-05-08 i Spetsby, Lerbo, Södermanland
död 1683-12-16 i Härnösand
gift 1635-09-21
far 8188 mor 8189 maka 4095 barn 2047. .... Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (AB Stohm 1906), http://www.lysator.liu.se/runeberg/sbh/b0527.html.

56 Staffan Nilsson / Piteå's Hemsida, 980329. 4095 Brita Ilsbodia
född 1615 i Jäder
död o. 1650 i Härnösand
far 8190 mor 8191 make 4094 barn 2047.

57 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dop.

58 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri (M) CI:7 (1850-1860) Bild 84 / sid 161.

59 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se begr.

60 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri (M) FII:6 (1893-1894) Bild 49.

61 Se makens gravkälla.. .... Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Se dotter Maria ( efternamn ).

62 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri (M) EI:7 (1880-1894) Bild 2300 / sid 226.

63 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dop Febr. 1 1868.

64 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se gifte 9 Jan 1889. .... Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dop Febr. 1 1868.

65 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri (M) CI:8 (1861-1870) Bild 258 / sid 500.

66 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dotter Annas dop Febr. 1 1868.

67 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se vigsel 31 okt 1903.

68 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri (M) EI:8 (1895-1904) Bild 1800 / sid 176.

69 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri (M) CII:8 (1891-1894) Bild 145.

70 "Se husförhörslängd 1895 make Lars August Odelcrants".

71 Kyrkböcker, Kristianstads Garnisonsfsg, Kristianstads län, Se husf. 1905-1920.

72 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se farfars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn. ...
VIII b. 5) Thomas Anton
född 2 okt 1820 död 1 Aug 1897.
Snickaremästare och Handlande i Malmö.
Gift 17 okt 1860 med Skomakarmästaren Anders Fredrik Nilssons och Brita Catharina Engelhardts dotter Anna Christina född 24 Juni 1833 död 3 Juli 1862. (not 18. & 21. )
Son:
IX a. Johan Fredrik
född 3 Juli 1862. d. 25 februari 1948
...

73 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se farfars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn.

74 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se fars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn. ...
VII a. 4. Johan
född den 8 Dec 1775. död 30 Sept 1848.
Lantbrukare. Student vid Lunds univ.
Gift 27 Dec 1810 med Lantbrukare Anders Hanssons dotter Kerstin född 2 Mars 1789. död 16 April 1827. se (not 13.)
Barn:
VIII b. 1 Anna Catharina
född 15 Mars 1812. död 21 Juli 1867. (not 12.)
Gift med Seargenten vid Kgl. Skånska Husar Rgt.
Ulrik Erik Hallbeck född 4 April 1803. död 10 Aug 1858.
VIII b. 2.) Helena Elisabeth
född 5 Dec 1813 död 27 Mars 1816.
VIII b. 3.) Johanna Theodora
född 19 Dec 1815. död d. 16 April 1902.
VIII b. 4.) Helena Benedikta
född 11 Sept 1818 död 7 Mars 1829.
VIII b. 5) Thomas Anton
född 2 okt 1820 död 1 Aug 1897.
...
VIII b. 6) Svante Johan
född 19 Januari 1823 död 2 Mars 1859.
Guldsmed i Malmö, död å Vordingborg begr. derst. 7/3 59.
VIII b. 7. Carl Gustaf (not 16. & 20.)
född 13 Okt 1824. död 20 Sept 1899.
...

75 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se make Johan Thomsons fars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn.

76 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se Make Thomas Antons farfars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn.

77 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se dotter Anna Christinas make Thomas Antons farfars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn.

78 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se fars farfars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn. ...
IX a. Johan Fredrik
född 3 Juli 1862. d. 25 februari 1948
Gift den 19 Nov. 1898 med Anna Maria Sauer
född den 28 Jan 1869. död d. 5 Maj 1931.
Äktenskapet upplöst genom skilsmessa d. 5 Juni 1907.
...

79 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se fars farfars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn.

80 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se exmake Johan Fredrik Thomsons fars farfars farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn.

81 Tanum-V.TXT Vigselregister (1809-1921), Löpnr: 3430
Vigseldatum: 1867-08-30
M titel: hem.-äg.
M förnamn: Anton
M efternamn: Nilsson
M adress: Surtung
K titel: h.-syster
K förnamn: Margareta Sofia
K efternamn: Olofsdr
K adress: Backa
Övrigt 1: M född 1842 K född 1844. .... Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Anton Nilsson. Född 1842-06-03 i Surtung. Far: Nils Arfvidsson 1803-07-8 i Näs. Mor: Jakobsdotter Christiana. Född 1813-04-08 i Underlös. Död 1883-05-10 i Surtung. Artikel skriven av Einar Lind 14 sept. 1998 "Ett strävsamt par på Lilla Gerum"

82 Tanum-V.TXT Vigselregister (1809-1921). .... Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Anton Nilsson Född 1842-06-03 i Surtung. .... AD online, C:5 s 41. Födda o döpta 1842
Juni
Anton 3 f. 6 döpt. Far Nils Arfvedsson Mor Kristina Jacobsd. 29 i Surtung 4.
Faddrar Johannes Pehrsson Nilliana Arfvedsd. i Kählstad.

83 AD, F:2 s 40. Döda o begravda 1929
10. febr 10 Nilsson, Anton, (f.d. jordbr. arb överstruket), hem.äg.
Grebbestad nr 153
f 42 3/6, änkling
fsg bok s 906
dödsorsak
Sviter av lunginflammation
begr. febr 16
D:r Brodelius.

84 Tanum-V.TXT Vigselregister (1809-1921),
--------------------------------------------------------------------------------
TANUM-V.TXT
Vigselregister

--------------------------------------------------------------------------------

Löpnr: 8810
Vigseldatum: 1832-04-14
M titel: ungk.
M förnamn: Nils
M efternamn: Arvidsson
M adress: Surtung
K titel: hem.-dott.
K förnamn: Kristina
K efternamn: Jakobsdotter
K adress: Underslös
Övrigt 1: M ålder 29 K ålder 19. .... Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Nils Arfvidsson. Född 1803-07-08 i Näs. .... AD online, C:5 s 41 födda. Födda o döpta 1842
Juni
Anton 3 f. 6 döpt. Far Nils Arfvedsson Mor Kristina Jacobsd. 29 i Surtung 4.
. .... AD online, AI:18 hfl 1841-44. .... AD online, Tanum hfl AI:16 sid 217.

85 Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Christiana Jacobsdotter. Född 1813-04-08 i Underlös. Död 1883-05-10 i Surtung. .... AD online, C:5 s 41. Födda o döpta 1842
Juni
Anton 3 f. 6 döpt. Far Nils Arfvedsson Mor Kristina Jacobsd. 29 i Surtung 4.
. .... AD online, hfl 1841.44. .... AD online, Tanum hfl AI:16 sid 217.

86 Tanum-V.TXT Vigselregister (1809-1921), Se maken.

87 Tanum-V.TXT Vigselregister (1809-1921), Se maken. .... AD, AIIa:1 s 333 fsg bok. Greby Sörg.
h. Margreta Sofia Olofsdotter f 1844 23/3, född i Tanum
.

88 AD online, C:5 födelse o dop s 65. Födde och döpte år 1844
Mars
Margareta Sophia f 23 döpt 25
Far Olof Andersson i Backa Mor Maja Simonsdr (38)
Faddr. Nils Lysell och dess h. M St Andreasdotter i Anderstorp.

89 gravsten på Grebbestads kyrkogård, Sofia Nilsson
1844-1924.

90 AD, F:2 s 14. 6. Jan 31 Nilsson, Margareta Sofia, f Olsson, h:u t. fd jordbr.arb Anton Nilsson, Grebbestad nr 153
Född 44 23/3
fsg bok 906
Dödsorsak, Ålderdomssvaghet, hetsig lungtuberkulos
begravd febr 7
D:r Hedrén.

91 AD online, C:5 s 65. Födde och döpte år 1844
Mars
Margareta Sophia f 23 döpt 25
Far Olof Andersson i Backa Mor Maja Simonsdr (38)
Faddr. Nils Lysell och dess h. M St Andreasdotter i Anderstorp
.

92 Tanum-V.TXT Vigselregister (1809-1921), Löpnr: 11900
Vigseldatum: 1889-03-29
M titel: h.-son
M förnamn: Johan Oscar
M efternamn: Antonsson
M adress: Surtung
K titel: h.-dotter
K förnamn: Amalia Josefina
K efternamn: Carlsdr
K adress: Gerum
Övrigt 1: M född 1867-11-16 K född 1871-09-12. .... Elly Elfström, Kallades Johan, hans syskon var:
Hulda, Theodor, Karl-Siver. .... Insamlat av Einar Lind (Insamlat från fr.a. kyrkböcker, källor ej angivna.), Johan Oskar Antonsson Nilsson
Född 16-11-1867 Surtung Tanums sn
Död 4-7-1923 Lilla Gerum "
Bosatt: 1889-94 Surtung 94- Lilla Gerum Tanums s:n
Vigda 29-3-1889
Amalia Josefina Karlsdotter 1:7:1:2:2:2 ssddddd 7:e g.
Född 12-9-1871 Lilla Gerum Tanums s:n
Död 15-6-1933 " " "

1:7:1:2:2:2:6:1 Oskar Anton ssddddds
f. 16-2-1890 Bosatt i Färgelanda 1926-28, bosatt i Tanum s:n 1928-57
död 12-10-1957 Ogift
1:7:1:2:2:2:6:2 Johan "Algot" ssddddds Blad
f. 15-2-1897
1:7:1:2:2:2:6:3 Elin Charlotta Sofia ssdddddd Blad
f. 19-4-1900
1:7:1:2:2:2:6:4 Hans "Agart" ssddddds Blad
f. 15-12-1904
Barnen kallar sig Lind.

93 Elins Familjebibel (Finns hos Elly Elfström.). .... Tanum-V.TXT Vigselregister (1809-1921), Löpnr: 11900
Vigseldatum: 1889-03-29
M titel: h.-son
M förnamn: Johan Oscar
M efternamn: Antonsson
M adress: Surtung
K titel: h.-dotter
K förnamn: Amalia Josefina
K efternamn: Carlsdr
K adress: Gerum
Övrigt 1: M född 1867-11-16 K född 1871-09-12. .... Insamlat av Einar Lind (Insamlat från fr.a. kyrkböcker, källor ej angivna.).

94 Elins Familjebibel (Finns hos Elly Elfström.). .... Insamlat av Einar Lind (Insamlat från fr.a. kyrkböcker, källor ej angivna.).

95 AD online, Tanum F:5 (bd 77) död o begr. 1923
27 juli 4 man Nilsson (Antonsson) Johan Oskar f. 67 16/11 gift
f.d hemmansägare Gerum lilla
(uppslag i förs.bok eller år i inflyttnins- eller födelsebok) 196
Dödsorsak Lungtuberkulos Begraven juli 10
Särskilda ant. D? E.m. f.71.

96 Tanum-V.TXT Vigselregister (1809-1921), Löpnr: 11900
Vigseldatum: 1889-03-29
M titel: h.-son
M förnamn: Johan Oscar
M efternamn: Antonsson
M adress: Surtung
K titel: h.-dotter
K förnamn: Amalia Josefina
K efternamn: Carlsdr
K adress: Gerum
Övrigt 1: M född 1867-11-16 K född 1871-09-12. .... Insamlat av Einar Lind (Insamlat från fr.a. kyrkböcker, källor ej angivna.), se maken
1:7:1:2:2:2:6 ssddddd.

97 Elins Familjebibel (Finns hos Elly Elfström.). .... Tanum-V.TXT Vigselregister (1809-1921), Löpnr: 11900
Vigseldatum: 1889-03-29
M titel: h.-son
M förnamn: Johan Oscar
M efternamn: Antonsson
M adress: Surtung
K titel: h.-dotter
K förnamn: Amalia Josefina
K efternamn: Carlsdr
K adress: Gerum
Övrigt 1: M född 1867-11-16 K född 1871-09-12.

98 Elly Elfström, Se broder Johan.

99 Elly Elfström, Se broder Johan. .... AD online, Grebbestad AIIa:1 sid 155. .... AD online, Grebbestad AIIa: 2, sid 421. .... AD online, Grebbestad AIIa:1 sid 335.

100 AD online, C:8 bild 59.

101 database(accessed 31 Jan 2018), AI:4 sida 145.

102 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Se folkräkning.

103 Vem är Vem Storstockholm 1962.

104 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Nachmansson, Herrman

Prinsessan Ingeborgs v 14
115 25 Stockholm

Död 7/10 1986.

Kyrkobokförd (1975) i Oscar, Stockholms stad, Stockholms län. Mantalsskriven (1975) på samma ort.

Född 7/3 1899 i Hedvig Eleonora (Stockholms stad).

Gift man (19/12 1931).
--------------
Födelseförsamling i källan:
HEDVIG EL. (Stockholms län)

Källor:
SPAR 90, RTB 86.

105 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ).

106 Demografisk databas för södra Sverige, Se son EJT.

107 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ), Se maka HMAW. .... Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1868-07-31
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Emil Julius
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 33
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Swante Theodor
Faderns efternamn Thulin
Faderns titel målare
Faderns ort från Christianstad
Moderns förnamn Kerstin
Moderns efternamn Nilsson
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö Caroli
Källa Malmö Caroli CI:11
Övrigt:
Skrifvelse härom afgick till Pastors Embetet i Christianstad d. 20/9 68.

108 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ), Se maka HMAW. .... Demografisk databas för södra Sverige.

109 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ), *Hilda* Maria Alexandra , f. 1870 11/3. G. 1902 14/8 m. magistratssekreteraren i Malmö, RWO, jur. o. fil. kand. *Emil* Julius Thulin, f. 1868 31/7.

110 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ), Se maka.

111 Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998).

112 Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Larsson Arfvid. Född 1773-09-01 i Näs. Död 1847-02-21. .... AD online, Tanum C:3 Ver a s 657. .... AD online, hfl Tanum AI:6 sid 84 (1797-1799).

113 AD online, Tanum C:5 (1838-1860) sid 395.

114 Medlemsblad, Tanums Hembygdsförening, Einar Lind, Tanums Hembygsförening (nr 2/1998), Simondotter, Ingeborg. Född 1769-09-30 i Surtung. Död 1850-09-18. .... AD online, C:3 Ver a sid 657.

115 AD online, Tanum C:3 sid 809 Ver:a.

116 Demografisk databas för södra Sverige, Se giftermål 1880.

117 Skånes Demografiska Databas, Döda i Brunnby församling
1836 - 1894
Datum Datum avser
1887-07-? död
Den avlidne
Namn Kön
Påhl Nilsson man
Titel Civilstånd
kapten änkling
Ort Äktenskaplig börd
N-o 7 Bräcke ej angivet
Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)

År: 37 Månad: 10 Dag: 10
Födelsedatum:
Attest

Anförvant
Namn Ort

Titel Relation

Övrigt
Omkommen i Bottniska Wiken enligt meddelande till härvarande anförvanter. Obegr.
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Brunnby kyrkoarkiv F:2 249 / 57
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund 300
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Döda 1862-1894
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Brunnby F:1 1836-1862. Slutar 1862-05-04. Samt Brunnby F:2 1862-1894.
. .... Demografisk databas för södra Sverige.

118 Demografisk databas för södra Sverige, Brunnby E:3 1862-1894. Vigda i Brunnby församling
1830 - 1894
Datum Datum avser
1880-05-15 vigsel
Ospecificerad ort
Brudgum Brud
Namn Namn
Påhl Nilsson Nelly Nilsson
Titel Titel
sjökapt. jungfru
Ort Ort
N: 3 Skättekärr N: 7 Bräcke
Ålder/födelseår Ålder/födelseår
1849 1855
Civilstånd Civilstånd
ogift ogift
Sida i husförhörslängden Sida i husförhörslängden
188 271
Övrigt
Bruden myndig och närwarande vid lysningens uttagande. För Brudgummen intet hinder, men ställt borgen för utrikes sjöresor af Åb. Sw. Pet. Nilsson och Nils Johnsson i Skättekärr.
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Brunnby kyrkoarkiv E:3 82 / 8
Förvarande institution
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Vigda 1862-1894
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Brunnby E:1 1830-1851, Brunnby E:2 1852-1861 samt Brunnby E:3 1862-1894.

119 Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Brunnby församling
1836 - 1894
Datum Datum avser
1886-12-15 död
Den avlidne
Namn Kön
Nelly Nilsson kvinna
Titel Civilstånd
gift
Ort Äktenskaplig börd
N-o 7 Bräcke ej angivet
Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)
lungsot
År: 31 Månad: 8 Dag:
Födelsedatum:
Attest

Anförvant
Namn Ort
Påhl Nilsson
Titel Relation
sjökapt. make
Övrigt
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Brunnby kyrkoarkiv F:2 240 / 57
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund 380
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Döda 1862-1894
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Brunnby F:1 1836-1862. Slutar 1862-05-04. Samt Brunnby F:2 1862-1894.
.

120 Demografisk databas för södra Sverige, Se födsel.

121 Skat o. Jörgens Släkttavla -65, född 9 okt 1880 i Brunnby. .... Demografisk databas för södra Sverige, Brunnby C:8 1862-1892. Födda i Brunnby församling
1857 - 1894
Datum Datum avser
1880-10-09 födelse
Barnet
Namn Kön
Nils Kornelius man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet
1
Fadern Modern
Namn Namn
Påhl Nilsson Nelly Nilsson
Titel Titel
skepp.
Ort Ort
N-o 7 Bräcke
Ålder/födelseår
25
Dopvittnen
Susc. Hstr. Christina Nilsson i Skättekärr; Test: Styrm. Bengt Johnsson d-o; Sjöm. Bengt Nilsson d-o; Fl. Anna Petersson, Smedstorp, Fl. Karolina Andersson i Bräcke.
Övrigt
Fadern 31 år. Gifta 1 år.
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Brunnby kyrkoarkiv C:8 341 / 71
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund 271
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1862-1892
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Brunnby C:7 1857-1862, Brunnby C:8 1862-1892 samt Brunnby C:9 1893-1894.
. Hade från Skats släktträd att han var född i Brunnby den 9 okt 1880.
Den enda som föds i Brunnby denna dag är denne son till skepparen Påhl Nilsson.
Samma förnamn.
Det måste helt enkelt vara han!
/MWJ.

122 Skat o. Jörgens Släkttavla -65. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), (Inga namn- eller adressuppgifter)

Död 25/10 1962.

Kyrkobokförd i Markaryd, Markaryds kn, Kronobergs län.

(Ingen uppgift om födelseort)

Gift man (1908).
--------------
Källor:
DOR 62, UTD 61-67.

123 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Se makes död.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se