J E Norberg
Make J E Norberg 1

    Född: 1 Dec 1884 2
    Döpt: 
     Död: 29 Jul 1972 2
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Skogs- o. Vägarbetare.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M *Ivar* Börje Jonsson 3

    Född: 27 Maj 1913 - Borgsjö Fsg 4
    Döpt: 
     Död: 14 Mar 1995 - Skönsmon, Sundsvalls Kn 5
   Begravd: 
   Släk.barn-för.: Far: Styvbarn
    Maka: *Svea* Elisabet Ottoson (1923-1980) 6
   Äktensk: 28 Sep 1947 7


2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Lars Nordbeck och Gertrud *Regina* von Braun
Make Lars Nordbeck 8

    Född: 12 Jul 1679 - Gråmanstorp 9
    Döpt: 
     Död: Apr 1728 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 10
  Dödsorsak: fläckfeber
   Begravd: 


     Far: Isak Persson (      -1681) 11
     Mor: Johanna Larssdotter (      -      ) 11


  Äktenskap: 15 Maj 1715 - Stralsund (Death of one spouse) 12

Händelser

Adress: Torrlösa socken, Malmöhus län. Han arbetade som Kyrkoherde den 2 Maj 1715.
Maka Gertrud *Regina* von Braun 13

    Född: 1687 - Stralsund, Pommern 14
    Döpt: 
     Död: 31 Jul 1758 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 15
   Begravd: 


     Far: Niklas von Braun (1656-      ) 16
     Mor: Gertrud Margareta von Braun (1664-      ) 17 Annan make: Johan Hartelius (1703-1741) 18 - 1 Nov 1729 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 19

Äktenskapshändelser

Marriage Fact: Marriage Fact, 5 Apr 1728, Torrlösa fsg, Malmöhus län. [Noter]


Barn
1 K Johanna Nordbeck 20

    Född: Efter 1715 21
    Döpt: 
     Död: 29 Sep 1802 - Väsby fsg 22
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Carl Fredrik Gründitz (1716-1785) 23
   Äktensk: 23 Feb 1740 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 24


2 M Isak Nordbeck 25

    Född: 30 Jan 1720 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 9
    Döpt: 
     Död: 7 Maj 1792 - Solberga 26
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Cecilia Magdalena Corvin (1726-1796) 27
   Äktensk: Bårslöv 28


3 K Margareta Nordbeck 29

    Född: 28 Jun 1721 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 30
    Döpt: 1 Jul 1721 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 31
     Död: 9 Jan 1803 - Kvidinge 32
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Carl Vilhelm Lamé (      -Omkr 1758) 33
   Äktensk: 24 Okt 1739 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 34


4 K Sibilla Nordbeck

    Född: Omkr 1725 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 35
    Döpt: 
     Död: 31 Jan 1810 - Välluv 36
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Börje Falkengren (1693-1773) 35
   Äktensk: 4 Dec 1754 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 37


5 K Sofia Nordbeck 38

    Född: 1726 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 39
    Döpt: 
     Död: 15 Okt 1727 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 32
   Begravd: 21 Okt 1727 - Torrlösa fsg, Malmöhus län 31
   Status: född inom äktenskapet
Allmänna notiser: Make - Lars Nordbeck

7. LARS NORDBECK
L.N. var enl. levernesbeskr. (not 1:So B 2. LUB) f. i Gråmanstorp o. 1679 12/7, son av km. därst. Isak Persson (Obef. 1675; död 1681) och Johanna Larsdotter, som efter makens död blev omg. m. kh. i Gråmanstorp Jöns Tulin. LN undervisades av denne, av hans bror Lars, sederm. kh. i Vankiva, och av sederm. kh. i Brönnestad Ebbe Bring, kom 1695 i Hälsingborgs skola, student 1697 21/10 (Sk. nat. 22/10). Efter några års konditioner och predikande, bl.a. hos styvfarbrodern i V. Karup, medföljde han 1705 en transport rekryter till Norra skånska kav.-reg. I Polen "och det fastän hans villkor voro så svaga, att han med blott 12 dlr smt gick ombord i Ystad". Han "genomvandrade därefter Brandenburgiska och Polniska Preussen, Polen, Sachsen, Ryssland intill Poltava slag, gick över Dnjeprströmmen till Bender genom ödemarken och därifrån genom Ungern, kejsardömet, Hessen-Cassel tillbaka till Pommern". Under denna tid gick han de första åren Norra och Södra skånska reg. till handa med predikande, fick CE:s rekommendation till fältsuperintendenten 1707 20/2 (not 2: CEP.), "dock att denne ville hava någon uppsikt på dem som utom CE:s rekommendation resa av studerande ungdomen till lägret", föreslogs 1708 av överste C.G. Örnestedt till reg.-pastorn Joh. Kniphofs eftertr., examinerades i fältkonsistoriet och blev s.å. 10/5 i kungens tält och i dennes närvaro prv., k. fullm. dock dat. först. i Bender 1711 30/10 (se not 1). Efter Poltava "hade han i sin olycka den lyckan" att få följa med kungen till Bender. Tre gånger under kriget förlorade han "ej allenast sitt lilla equipage utan ock sina böcker och manuskript", näml. vid Kalisz, där han tillfångatogs, vid Poltava och vid "Benderska rapturen"; vid den sistn. var han dock icke tillstädes utan just då kommenderad med en eskort 8 mil därifrån, och kungen återsåg LN icke förrän 1715, då han återkom till Stralsund, "ej rikare än då han vid Ystad embarkerade". Vid sistn. eskort skall han ha uppträtt med stort mod och "då eskorten, som av turkar och tatarer blev angrepen, begynte bliva vankelmodig, uppmuntrade han den med eget exempel till tro och tapperhet, att den så länge gjorde kraftigt motstånd till dess den genom turkiske sultanens eget protectorial blev ställd på fri fot". Till belöning utnämnde honom kungen i Stralsund 1715 2/5 utan ansökan till kh. i Höör & M. med löfte om första bättre lägenhet, men Höör var han icke nöjd med, då där fanns "en utfattig prästänka, vars man på prästgårdens uppbyggande efter eldsvåda tillsatt sina medel och lämnat hustru och barn i största fattigdom och elände" (not 3: Supplik u.d. i Acta ecclesiastica. Lunds st. Höör. RA. Jfr L.st.h., Ser. 2:6 s. 137.). Innan nådaårstiden efter kh Erasmus Nollerodh gått till ända, avled emellertid kh. i T. Otto Bang, och 1716 24/1 erhöll LN i st. kungens från Ystad det. fullm. hit. Av sina "svåra fatiger" under kriget hade han vår och höst och vid föränderlig väderlek obehagliga känningar av en blessyr, som han fått av ett skott i låret. Han avled i fläckfeber i T. 1728 5/4, "49 år ringare än 14 veckor".
G. i Stralsund 1715 15/5 (enl. personalier) m. Gertrud Regina von Braun, död i T. 1758 31/7, "70 år, 6m.", dotter av stadsmajoren i Malmö Niklas von Braun och Gertrud Margareta von Braun (Schlegel-Klingspor, s. 29), i hennes 1:a gifte (g. 2:o i T. 1729 1/11 m. klockaren därst. Johannes Hartelius, f. i Reslöv 1703 21/7, Sjm Sk 794, död i T. 1741 15/8). - Barn: Johanna, f. O. 1715, död i Väsby 1802 29/9, "87 år", g. i T. 1740 23/2 m. trumpetaren i Norra skånska kav.-reg. Carl Fredrik Grunditz, f. I T. 1716 17/5, död i Väsby 1785 30/8. - Isak, f. I T. 1720 30/1, kh i Solberga. - Margareta, f. I T. 1721 28/6, död i Kvidinge 1803 9/1, g. i T. 1739 24/10 m. trumpetaren vid Norra skånska kav.-reg- Carl Wilhelm Lamé, död i Stoby, bouppt. V. Göinge 1758 10/1. - Sibilla, f. I T. O. 1725, död i Välluv1810 31/1, "i 87 året", g. i T. 1754 4/12 m. inspektoren på Bosarp, sederm. Gedsholm Börje Falkengren, f. I Falkenberg 1693 23/7, död i Ekeby 1773 8/6, i hans 3:e gifte (g. 1:o och 2:o se Sjm Sk, II, s. 507). -Sofia, f. I T. 1725, död därst. 1727 15/10, "1 år, 16 v.".
Lunds stifts herdaminnen bd 2:7, s. 25-26


Petter Nordberg och Bengta Ericksdotter Öhrström
Make Petter Nordberg

    Född: Omkr 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Bengta Ericksdotter Öhrström

    Född: Omkr 1757 - Ingelstorp, Kristianstad län
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn

Allmänna notiser: Make - Petter Nordberg

!BIRTH: Approximately age 32 in 1785 (b abt 1753).
SOURCE: Found on birth record of daughter, Christina. He is listed as the
fianc
e of Bengta Ericksdr. Öhrstrom & a soldier in Kristianstad.


Allmänna notiser: Maka - Bengta Ericksdotter Öhrström

!BIRTH: Approximately age 28 in 1785 (b abt 1757).
SOURCE: Birth of daughter, Christina in 1785. She is listed as living in
Ingelstorp and visiting in the parish of Borrby when the baby was born. The
father of the child is her fianc
e soldier Petter Nordberg of Kristianstad.
It is possible that she previously had a another child out of wedlock as she
is described as "qvinspersonen" (the woman).


Andreas Nordenberg och Johanna Christina Wohlfahrt
Make Andreas Nordenberg 40

    Född: 7 Sep 1760 - Strömstad, Bohuslän 41
    Döpt: 
     Död: 26 Nov 1817 - Göteborg, Kristine förs. 42
   Begravd: 
  Äktenskap: 18 Mar 1800 - Göteborg, Kristine förs. 43

Händelser

Han arbetade som Stadskamrerare.
Maka Johanna Christina Wohlfahrt 44

    Född: 7 Jul 1777 - Göteborg, Kristine förs. 42
    Döpt: 
     Död: 22 Maj 1816 - Göteborg, Kristine förs. 42
   Begravd: 


     Far: Hans Wohlfahrt (1743-1823) 45
     Mor: Ingrid Maria Neukammer (1752-1827) 46
Barn


Carl Adolf Nordenberg och Cathrina Elisabet Wohlfahrt
Make Carl Adolf Nordenberg 47

    Född: 1789
    Döpt: 
     Död: 19 Dec 1827 - Göteborg, Kristine förs. 42
   Begravd: 
  Äktenskap: 25 Nov 1814 - Göteborg, Kristine förs. 48Maka Cathrina Elisabet Wohlfahrt 49

    Född: 14 Okt 1780 - Göteborg, Kristine förs. 42
    Döpt: 
     Död: 13 Maj 1836 - Göteborg, Kristine förs. 42
   Begravd: 


     Far: Hans Wohlfahrt (1743-1823) 45
     Mor: Ingrid Maria Neukammer (1752-1827) 46
Barn


Isaac von Knorring och Lovisa Sofia Nordencrantz
Make Isaac von Knorring

    Född: 5 Feb 1723 50
    Döpt: 
     Död: 19 Mar 1798 50
   Begravd: 


     Far: Friherre Jöran Albert Anton Knorring (1691-1766) 51
     Mor: Gertrud Tham (1702-1773) 51


  Äktenskap: Maka Lovisa Sofia Nordencrantz 52

    Född: 27 Okt 1744 50
    Döpt: 
     Död: 12 Feb 1776 50
   Begravd: 


Barn
1 M Anton von Knorring 53

    Född: 8 Sep 1766 - Redberga, Marka Sn, Skaraborgs Län 54
    Döpt: 
     Död: 17 Maj 1834 - Börstorp 55
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Grevinna Augusta Spens (1781-1857) 55
   Äktensk: 16 Sep 1802 55Allmänna notiser för barn - Anton von Knorring

Anton (son till Isaac, tab. 367), * 1766 8/9 på Redberga i Marka sn (Skarab.); volontär vid Västgöta kavallerireg. 1772; bordpage hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1777 1/2; kammarpage 1780 och medlem av Par Bricole; fänrik vid änkedrottningens livreg. 1782 25/6; löjtnant därst. 1787 10/12; kapten 1791 24/4; stabskapten 1792 21/5; regementskvartermästare vid livreg:ts värvade infanteri 1793 30/6; major i armén 1796 28/2; premiärmajor vid Skaraborgs reg. 1799 15/11; RSO 1802 9/12; överstelöjtnant i armén 1805 22/7 och vid reg:t 1808 16/1; avsked 1810 15/5; † 1834 17/5 på Börstorp i Hassle sn vid Enåsa kapell (Skarab.). "Han bevistade 1788-90 års finska krig, varunder han bland annat den 1 sept. 1788 försvarade yttersta fältvakten vid Högfors mot ryssarnas anfall, var även 1808 med i Norge och blev där fången". Under återtåget från Norge 1808 blev han med sin bataljon överrumplad och lurad att kapitulera vid Praestebakke kyrka nära bohuslänsgränsen, varför han 1809 av generalkrigsrätten dömdes till sex månaders suspension och ersättande av två förlorade bergskanoner, vilket straff K M:t 1810 mildrade till två månaders suspension. Handlingarna i målet trycktes . Delar av hans arkiv finns sedan 1930 i UUB .

Om Börstorp under 1800-talet skriver Inga Siwertz följande: "Den nye 36-åriga ägaren hade gjort militär karriär, bevistat 1788 års finska krig och skulle komma att deltaga i Pommerska kriget och i fälttåget i Norge 1808. Han visade sig vara en duglig och intresserad jorddrott, som väl förvaltade sina egendomar. Gårdsinnehavet rörde denna tid 45 gårdar eller hela Enåsa socken, största delen av Berga socken och stora delar av Hassle socken. von Knorring var därmed den störste jordägaren inom detta område sedan medeltiden ...". Av sockenstämmoprotokollen framgår att A. v. Knorring också hade tid och intresse för socknens angelägenheter och livligt deltog i ärenden, som kunde röra försvaret, skolmästarens lön, omgjord kyrkklockas hämtande och betalning m.m. Särskilt omnämns hans nitfulla omsorg om den nya skolan i Örvallsbron. Dotterdottern Agda Lindencrona ger i sina memoarer en livfull skildring av sin morfars plötsliga hädanfärd. "Den 17 maj 1834 utbröt ett häftigt oväder över trakten. Den 68-åriga överstelöjtnanten von Knorring blev härunder hastigt illamående och sjönk död ned på en soffa, just som ett åskslag tycktes skaka slottet i dess grundvalar". Börstorp tillföll vid arvskiftet dottern Wilhelmina, gift Leuhusen.


*Enar* Wilhelm Nordenfeldt och Maria Elisabet Wærn
Make *Enar* Wilhelm Nordenfeldt 56

    Född: 6 Dec 1798 57
    Döpt: 
     Död: 18 Nov 1868 57
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Överste, landshövding, riksdagsman.
Maka Maria Elisabet Wærn 58

    Född: 19 Jul 1807 59
    Döpt: 
     Död: 15 Nov 1857 59
   Begravd: 


     Far: Leonard Magnus Wærn (1770-1854) 60
     Mor: Brita Cecilia Tranchell (1775-1863) 61
Barn
1 M Leonard Magnus Nordenfelt 62

    Född: 29 Jul 1827 - Kattungatorp, Kattunga, Älvsborg 63
    Döpt: 
     Död: 20 Aug 1900 - Stockholm( Hedvig Eleonora fsg ) 63
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Anna Martina Gibson (1830-1894) 64
   Äktensk: 21 Apr 1858 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 65


2 M Thorsten Wilhelm Nordenfelt 66

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 M Åke Hjalmar Nordenfelt 67

    Född: 1847 68
    Döpt: 
     Död: 1920 66
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Olof Nordenfeldt och Sofia Wærn
Make Olof Nordenfeldt 69

    Född: 1790 63
    Döpt: 
     Död: 1843 63
   Begravd: 
  Äktenskap: 12 Sep 1823 59Maka Sofia Wærn 70

    Född: 18 Apr 1804 59
    Döpt: 
     Död: 18 Mar 1878 59
   Begravd: 


     Far: Leonard Magnus Wærn (1770-1854) 71
     Mor: Brita Cecilia Tranchell (1775-1863) 61
Barn


Carl Yngve Sahlin och Maria Amalia Nordenfelt
Make Carl Yngve Sahlin

    Född: 1824 72
    Döpt: 
     Död: 1917 72
   Begravd: 


     Far: Mauritz (Magnus) Reinhold Sahlin (1790-1856)
     Mor: Christina Magdalena Svinhufvud (1797-1858)


  Äktenskap: 1857 72

Händelser

Han arbetade som Professor i filosofi. Adress: Uppsala.
Maka Maria Amalia Nordenfelt

    Född: 1832 72
    Döpt: 
     Död: 1869 72
   Begravd: 


Barn
1 M Mauritz Reinhold Sahlin

    Född: 1860 - , Lund, Malmöhus län 73
    Döpt: 
     Död: 1927 - , Stockholm, Stockholms län 73
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Anna Jakobina Albertina Dillner (1865-      )
   Äktensk: 1897 74


2 M Enar Vilhelm Sahlin

    Född: 1862 - , Lund, Malmöhus län 74
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Anna Lilliehöök (      -1899)
   Äktensk: 1889 74. (Death of one spouse)
    Maka: Rigmor Nettelbladh (      -      )
   Äktensk: 1901 75Allmänna notiser: Make - Carl Yngve Sahlin

SSk36: Jur o. fil dr, professor o. rector magnificus vid Uppsala universitet.
Enl. Sv. män och kvinnor bd 6: prof. i fil. vid UU, filosof i Broströms skola, jämte Broström utformaren av systemet, rektor vid UU 1876-89. Ledamot av Vet. Akad. 1901


Allmänna notiser för barn - Mauritz Reinhold Sahlin

SSK36: Jur. utr. kand., landshövding i Stockholms län, generaldirektör o. chef för Statens Järnvägar.
Gen. dir. för Telegrafverket 1902-04, för Järnvägsstyrelsen 04-07. Landshövding i Sthms län 1908-19, överståthållare i Sthm 1919-23, enl Sv. män o kvinnor bd 6. Ma


Allmänna notiser för barn - Enar Vilhelm Sahlin

Skolman, pedagog, fil dr i filofi i UU. Ledamot av Andra K1897-99, enl. Sv. män o kvinnor bd 6.


Lars Justi Wallstedt och Maria Nordengren
Make Lars Justi Wallstedt

    Född: 17 Feb 1721 - Kasvalla, Väse Sn 76
    Döpt: 
     Död: 22 Jan 1806 - Steneby sn 76
   Begravd: 
  Äktenskap: 2 Jan 1774 - Steneby sn 76

Händelser

Adress: Steneby sn. Han arbetade som Kyrkoherde, Prost.
Maka Maria Nordengren

    Född: 1746
    Döpt: 
     Död: 25 Dec 1813 - Steneby sn 76
   Begravd: 


Barn
1 K Johanna Frederika Wallstedt

    Född: 17 Nov 1774 - Steneby sn 76
    Döpt: 
     Död: 11 Nov 1808 - Färgelanda Sn 76
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Lars Enbohm (1760-1829)
   Äktensk: 8 Jul 1798 - Steneby sn 76
Erik Adolf Zethelius och Sofia Fredrika Nordewall
Make Erik Adolf Zethelius 77

    Född: 1781 78
    Döpt: 
     Död: 1864 78
   Begravd: 


     Far: Per Zethelius (1740-1810) 79
     Mor: Catharina "Caisa" Emerentia Westrell (1754-1834) 80


  Äktenskap: 1808 81

Händelser

Han arbetade som Brukspatron, Guldsmedsmästare. Han bodde i Surahammar, Stockholm.
Maka Sofia Fredrika Nordewall 77

    Född: 1786 81
    Döpt: 
     Död: 1885 81
   Begravd: 


Barn
1 K Augusta Emerentia Carolina Zethelius 82

    Född: 7 Mar 1818 - Stockholm( Klara fsg ) 83
    Döpt: 
     Död: 26 Sep 1897 - Salem, Stockholm 83
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Carl Gustaf Lagercrantz (1816-1867) 84
   Äktensk: 29 Nov 1845 - Stockholm( Klara fsg ) 83


2 M Carl Zethelius 85

    Född: 1811 81
    Döpt: 
     Död: 1880 81
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Charlotta Catharina Granath (1813-1895)
   Äktensk: 1838 81


3 M Per Fredrik Zethelius 86

    Född: 1812 81
    Döpt: 
     Död: 1887 81
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Ulrika Gustafva Wilhelmina von Post (1820-1910)
   Äktensk: 1852 81


4 M Erik Wilhelm Zethelius 87

    Född: 1815 81
    Döpt: 
     Död: 1873 88
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Aurora Mathilda Görges (1816-1877)
   Äktensk: 1844 81


5 M Henrik Philibert Zethelius

    Född: 1825
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
Allmänna notiser: Make - Erik Adolf Zethelius

inköpte Surahammars bruk enligt Sverker Nylén 6/11-97


Allmänna notiser för barn - Erik Wilhelm Zethelius

yngst av tre söner enligt Sverker Nylén 6/11-97


Levande och Anna Oxelgren
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande Annan make: Levande

 Annan make: Levande


Barn


Petter Wäsström och Anna Maria Nordstedt
Make Petter Wäsström 89

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 8 Mar 1747 - Österlövsta, Uppland 90Maka Anna Maria Nordstedt 91

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Anna Christina Wäsström

    Född: Efter 1747 92
    Döpt: 
     Död: 23 Sep 1781 - , Stockholm, Stockholms län 93
   Begravd: 27 Sep 1781 - Hammarby 94
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Louis Bäck (1744-1804) 95
   Äktensk: 2 Maj 1779 96. (Death of one spouse)Allmänna notiser: Make - Petter Wäsström

Kamererare och ? Kungl. Vetenskaps(?)academiens ledamoten. Enligt anteckning av Louis Bäck på löst papper, där fadern har börjat föra anteckningar
(Ma)


Allmänna notiser för barn - Anna Christina Wäsström

Blev begravd den 27 september 1781 på Hammarby kyrkogård i vår grav med uthuggna P H Bäck (resten går inte att läsa, Ma) enligt lös lapp, där Louis och Henrik Bäck har skrivit.
I Kajs pärm Bäck nr 1 står hennes namn som A.C. Wesström


Karl Petter Ulrik Nordstedt och Friherrinna Beata Sophia Palmstierna
Make Karl Petter Ulrik Nordstedt 97

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1854 98
   Begravd: 


     Far: 
     Mor: ? Linneus (      -      ) 99


  Äktenskap: Maka Friherrinna Beata Sophia Palmstierna 100

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Måns Palmstierna (      -1815) 101
     Mor: 
Barn
1 K Emma Sophia Wilhelmina Nordstedt 102

    Född: 4 Jan 1842 103
    Döpt: 
     Död: 10 Jan 1917 104
   Begravd: 
    Make: Truls Johan Hartelius (1818-1896) 105
   Äktensk: 1864 74


2 M Carl Fredrik Otto Nordstedt 106

    Född: 20 Jan 1838 - Jönköping 63
    Döpt: 
     Död: 6 Feb 1924 - , Lund, Malmöhus län 63
   Begravd: 

Jonas Nordström och Catharina Benedikta Thomson
Make Jonas Nordström

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 1797 107

Händelser

Han arbetade som Handlande.
Maka Catharina Benedikta Thomson

    Född: 3 Apr 1772 108
    Döpt: 
     Död: 9 Apr 1816 109
   Begravd: 


     Far: Thomas Thomson (1742-1803) 110
     Mor: Anna Catharina Engelander (1744-1804)
Barn
1 K Ullrika Augusta Nordström 111

    Född: 25 Mar 1799 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 112
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Anna Katarina Nordström 113

    Född: 3 Aug 1801 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 114
    Döpt: 
     Död: 1882 115
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Christian Gissel Berlin (1800-1863)
   Äktensk: 1829 115Källor


1 Barbro Hellgren, Familjeträd gjort av Barbro Hellgren, Styvfar J E Norberg, skogs- o. vägarbetare
f. 1.12 1884 d. 29.7 1972. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), /* Kan detta vara denna person ? /MWJ
Fel namn, men låter rätt likt, 3 dagar fel på födsel, ungeför rätt geografiskt ??? */

Norlén, Erik Georg

Lissgården
880 30 Näsåker

Död 29/6 1972.

Kyrkobokförd i Ådals-Liden, Sollefteå kn, Västernorrlands län.

Född 4/12 1884 i Ådals-Liden (Västernorrlands län).

Gift man (14/6 1908).
--------------
Födelseförsamling i källan:
ÅDALSLIDEN (Västernorrlands län)

Källor:
RTBd 72, MTL 71.

2 Barbro Hellgren, Familjeträd gjort av Barbro Hellgren.

3 Barbro Hellgren, Familjeträd gjort av Barbro Hellgren, Ivar Börje Jonsson. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Jonsson, Ivar Börje

Fridhemsg 59A, nb
854 61 Sundsvall

Död 14/3 1995.

Folkbokförd (1973) i Skönsmon, Sundsvalls kn, Västernorrlands län.

Född 27/5 1913 i Borgsjö (Västernorrlands län).

Änkling (25/10 1980).
--------------
Födelseförsamling i källan:
BORGSJÖ (Västernorrlands län)

Källor:
SPAR 95, RTB 95, SPAR 92.

4 Barbro Hellgren, Familjeträd gjort av Barbro Hellgren, f. 27 maj 1913 i Borgsjö fsg.

5 Barbro Hellgren, Familjeträd gjort av Barbro Hellgren, d. 14 mars 1995. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000).

6 Barbro Hellgren, Familjeträd gjort av Barbro Hellgren, Svea Elisabet Ottoson, Rätans fsg ( Handsjöbyn ), f. 14/01/1923, d. 27/10/1980. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Jonsson, Svea Elisabet

Fridhemsg 59A, nb
852 42 Sundsvall

Död 25/10 1980.

Kyrkobokförd (1973) i Skönsmon, Sundsvalls kn, Västernorrlands län. Mantalsskriven (1973) på samma ort.

Född 14/1 1923 i Rätan (Jämtlands län).

Gift kvinna (28/9 1947).
--------------
Födelseförsamling i källan:
RÄTAN (Jämtlands län)

Källor:
SPAR 90, RTB 80.

7 Barbro Hellgren, Familjeträd gjort av Barbro Hellgren, gifta 28 september 1947.

8 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), 85, År 1697. Nr 300, Lars Norbeck, broder till 247; f. i Gråmanstorp 12 juli 1679; kom i Helsingborgs skola 1695; medföljde 1704 en del rekryter till Polen; prestvigd i konungens tält 10 maj 1708; kyrkoherde i Höör 2 maj 1715; transport till Torrlösa 24 jan 1716; d. 12 april 1728.
Gift 1715 med Gertrud Regina von Braun (f. 1687 d. i Torrlösa 1758), dotter af stadsmajoren Niklas von B. i Malmö och omgift med 794. - Son: 1171. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Bd 2:7 s 25-26. 7. LARS NORDBECK
L.N. var enl. levernesbeskr. (not 1:So B 2. LUB) f. i Gråmanstorp o. 1679 12/7, son av km. därst. Isak Persson (Obef. 1675; död 1681) och Johanna Larsdotter, som efter makens död blev omg. m. kh. i Gråmanstorp Jöns Tulin. LN undervisades av denne, av hans bror Lars, sederm. kh. i Vankiva, och av sederm. kh. i Brönnestad Ebbe Bring, kom 1695 i Hälsingborgs skola, student 1697 21/10 (Sk. nat. 22/10). Efter några års konditioner och predikande, bl.a. hos styvfarbrodern i V. Karup, medföljde han 1705 en transport rekryter till Norra skånska kav.-reg. I Polen "och det fastän hans villkor voro så svaga, att han med blott 12 dlr smt gick ombord i Ystad". Han "genomvandrade därefter Brandenburgiska och Polniska Preussen, Polen, Sachsen, Ryssland intill Poltava slag, gick över Dnjeprströmmen till Bender genom ödemarken och därifrån genom Ungern, kejsardömet, Hessen-Cassel tillbaka till Pommern". Under denna tid gick han de första åren Norra och Södra skånska reg. till handa med predikande, fick CE:s rekommendation till fältsuperintendenten 1707 20/2 (not 2: CEP.), "dock att denne ville hava någon uppsikt på dem som utom CE:s rekommendation resa av studerande ungdomen till lägret", föreslogs 1708 av överste C.G. Örnestedt till reg.-pastorn Joh. Kniphofs eftertr., examinerades i fältkonsistoriet och blev s.å. 10/5 i kungens tält och i dennes närvaro prv., k. fullm. dock dat. först. i Bender 1711 30/10 (se not 1). Efter Poltava "hade han i sin olycka den lyckan" att få följa med kungen till Bender. Tre gånger under kriget förlorade han "ej allenast sitt lilla equipage utan ock sina böcker och manuskript", näml. vid Kalisz, där han tillfångatogs, vid Poltava och vid "Benderska rapturen"; vid den sistn. Var han dock icke tillstädes utan just då kommenderad med en eskort 8 mil därifrån, och kungen återsåg LN icke förrän 1715, då han återkom till Stralsund, "ej rikare än då han vid Ystad embarkerade". ". Vid sistn. eskort skall han ha uppträtt med stort mod och "då eskorten, som av turkar och tatarer blev angrepen, begynte bliva vankelmodig, uppmuntrade han den med eget exempel till tro och tapperhet, att den så länge gjorde kraftigt motstånd till dess den genom turkiske sultanens eget protectorial blev ställd på fri fot". Till belöning utnämnde honom kungen i Stralsund 1715 2/5 utan ansökan till kh. I Höör & M. med löfte om första bättre lägenhet, men Höör var han icke nöjd med, då där fanns "en utfattig prästänka, vars man på prästgårdens uppbyggande efter eldsvåda tillsatt sina medel och lämnat hustru och barn i största fattigdom och elände" (not 3: Supplik u.d. i Acta ecclesiastica. Lunds st. Höör. RA. Jfr L.st.h., Ser. 2:6 s. 137.). Innan nådaårstiden efter kh Erasmus Nollerodh gått till ända, avled emellertid kh. i T. Otto Bang, och 1716 24/1 erhöll LN i st. kungens från Ystad det. fullm. hit. Av sina "svåra fatiger" under kriget hade han vår och höst och vid föränderlig väderlek obehagliga känningar av en blessyr, som han fått av ett skott i låret. Han avled i fläckfeber i T. 1728 5/4, "49 år ringare än 14 veckor".
G. i Stralsund 1715 15/5 (enl. personalier) m. Gertrud Regina von Braun, död i T. 1758 31/7, "70 år, 6m.", dotter av stadsmajoren i Malmö Niklas von Braun och Gertrud Margareta von Braun (Schlegel-Klingspor, s. 29), i hennes 1:a gifte (g. 2:o i T. 1729 1/11 m. klockaren därst. Johannes Hartelius, f. i Reslöv 1703 21/7, Sjm Sk 794, död i T. 1741 15/8). - Barn: Johanna, f. O. 1715, död i Väsby 1802 29/9, "87 år", g. i T. 1740 23/2 m. trumpetaren i Norra skånska kav.-reg. Carl Fredrik Grunditz, f. I T. 1716 17/5, död i Väsby 1785 30/8. - Isak, f. I T. 1720 30/1, kh i Solberga. - Margareta, f. I T. 1721 28/6, död i Kvidinge 1803 9/1, g. i T. 1739 24/10 m. trumpetaren vid Norra skånska kav.-reg- Carl Wilhelm Lamé, död i Stoby, bouppt. V. Göinge 1758 10/1. -
Sibilla, f. I T. O. 1725, död i Välluv1810 31/1, "i 87 året", g. i T. 1754 4/12 m. inspektoren på Bosarp, sederm. Gedsholm Börje Falkengren, f. I Falkenberg 1693 23/7, död i Ekeby 1773 8/6, i hans 3:e gifte (g. 1:o och 2:o se Sjm Sk, II, s. 507). -Sofia, f. I T. 1725, död därst. 1727 15/10, "1 år, 16 v.".

. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, Family Group RecordFamilySearch® Ancestral File™ v4.19
Husband's Name
Lars Isaksson NORDBECK (AFN:1KV6-5XC)
Born: Abt 12 1679 Jul Place: , Gramanstorp, Kristianstad, Sweden
Died: 5 Apr 1728 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Married: 15 May 1715 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Father: Isak PERSSON (AFN:1KV6-5VX)
Mother: Johanna LARSDOTTER (AFN:1KV6-5W5)

Wife's Name
Gertrud Regina VON BRAUN (AFN:1KV6-61X)
Born: 1688 Place: , Of Stralsund, Pommerania, Prussia
Died: 31 Jul 1758 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Married: 15 May 1715 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Father: Niklas VON BRAUN (AFN:1KV6-6HT)
Mother: Gertrud Margareta VON BRAUN (AFN:1KV6-6LG)
Children
1. Sex Name
F Margareta NORDBECK (AFN:1KV6-5CT)
Born: 28 Jun 1721 Place: , Torrlosa, Malmohus, Sweden
Died: 9 Jan 1803 Place: , Kvidinge, Kristianstad, Sweden.

9 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri).

10 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), enl. Sjöström död 12 april. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se Lars Nordbeck
Enl. L st h född 5 april.

11 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se son Lars Nordbeck not.

12 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se maken Lars N. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se not till maken LN.

13 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri). .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Tilltalsnamn: se make Lars.

14 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se maken Lars N. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, se maken.

15 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se maken Lars N. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se maken. Datum ang. i L.st.h.

16 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se dottern Reginas man Lars N. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, Niklas von Braun
B: 1656, Of Stralsund, Pommerania, Prussia.

17 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se dotter Reginas make Lars Nordbeck not. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site,
Gertrud Margareta von Braun
Abt 1664, Of Mohrdorf, Pommerania, Prussia.

18 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), 168, År 1723. Nr 794, Johan Hartelius, broder till 464; f. i Reslöf o. 1704; gick i Lunds skola; klockare i Torrlösa; d. därstädes 15 aug 1741.
Gift med Gertrud Regina von Braun ( f. 1687, d. 1758 ) änka efter 300. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se Lars Nordbeck not, "g. 2:o i T. 1729 1/11 m. klockaren därst. Johannes Hartelius, f. i Reslöv 1703 21/7, Sjm Sk 794, död i T. 1741 15/8.

19 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se Lars Nordbeck not. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:1 4/5. Anno 1729...wigda....Torrlösa studenten hr Johannes Hartelius wid...Lars Nordbecks enka Gertrud Regina von Braun.
(Tillskrivet allra sist bland de vigda. Ma). .... Dis syd (www.dis-syd.m.se), <http://www.dis-syd.m.se/>

Dis syd
Onsjö vigselregister

Antal träffar: 3

Vigsel 1729-11-01 i Torrlösa mellan
student Johannes Hartelius och Giertrud Regina von Braun
Vigda Alla helgone dagh. Hon: sahl hr Lars Norbecks enkia.
.

20 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:2 1/10. 1740 Dom. 2da post Epiph. Lystas första gång för Trumpetaren ...Cavalerireg. och Lif Compagniet...hr Carl Fredrik Gründitz samt...dygdesamma jungfrun Johanna Nordbeck och confirmerades följ. 3ne gånger,...copulerades d. 23 Feb.

21 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Johanna, f. O. 1715, död i Väsby 1802 29/9, "87 år", g. i T. 1740 23/2 m. trumpetaren i Norra skånska kav.-reg. Carl Fredrik Grunditz, f. I T. 1716 17/5, död i Väsby 1785 30/8.

22 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se Lars Nordbeck not. .... Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Väsby församling
1755 - 1894
Datum Datum avser
1802-09-29 död
Den avlidne
Namn Kön
Johanna Nordbeck kvinna
Titel Civilstånd
ej angivet
Ort Äktenskaplig börd
Wäsby ej angivet
Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)
ålder År: 87 Månad: Dag:
Födelsedatum:
Attest

Anförvant
Namn Ort
[ ej angivet ] Grundeitz
Titel Relation
trumpetar son
Övrigt


Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Väsby kyrkoarkiv C:2 409 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Väsby och Viken ingår i samma bok.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Väsby C:2 1755-1808; Viken 1755-1808 ingår, Väsby C:3 1809-1837, Väsby C:5 1838-1854, Väsby C:6 1855-1861, Väsby F:1 1861-1887 samt Väsby F:2 1888-1894.

.

23 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Johanna, f. O. 1715, död i Väsby 1802 29/9, "87 år", g. i T. 1740 23/2 m. trumpetaren i Norra skånska kav.-reg. Carl Fredrik Grunditz, f. I T. 1716 17/5, död i Väsby 1785 30/8. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:1 1/5 Torrlösa o Norra Skreflinge, kyrkobok 1689-1731. blad 2/5
Torsdagen d 17 maj blef comminister (?) Cristopher Gründitz lilla son Carl Fredrik i Widtsköfle född, ved dopet Ferda (?) 2:de Pentecostes (pingst), båren af Fru Pastorskan i Torrlösa, Testes bapt. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:2 1/10. 1740 Dom. 2da post Epiph. Lystas första gång för Trumpetaren ...Cavalerireg. och Lif Compagniet...hr Carl Fredrik Gründitz samt...dygdesamma jungfrun Johanna Nordbeck och confirmerades följ. 3ne gånger,...copulerades d. 23 Feb.

24 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Johanna, f. O. 1715, död i Väsby 1802 29/9, "87 år", g. i T. 1740 23/2 m. trumpetaren i Norra skånska kav.-reg. Carl Fredrik Grunditz, f. I T. 1716 17/5, död i Väsby 1785 30/8. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, genline 1388.22.103700. 1740
1. Com 2da pot. (?) Epiph. lyste första gång för .....................
............... Cavallerie REgementett och .....Compagniet ...........
..............Jungfrun Johanna Nordbeck att den f.........
..........................copulerade..................
23 Feb.
. Mycket av texten oläslig. För ljus. MH.

25 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), 234, år 1738. Nr. 1171, Isak Nordbeck, son av 300; f. i Torrlösa 30 jan. 1720; prestvigd till Billinge 27 mars 1751; kyrkoherde i Solberga 1770; d. 7 maj 1792.
Gift med Cecilia Magdalena Corvin (d. i Efverslöf 1796), dotter af 409. Hon testamenterade sin qvarlåtenskap åt "sin foster- och syster- dotter" Johanna Sofia Tauson, gift med 1788. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 3:2 s 464 f. Isak Nordbeck var f i Torrlösa 1720 30/1, son av kh därst. Lars N. och Gertrud Regina von Braun;...prv 1751...kh i Solberga och Hassle-Bösarp 1770..."var en stilla, foglig och välmenande man", avled i S. 1792 7/5.
G antagl. i Bårslöv m Cecilia Magdalena Corvin, f därst. o. 1726, död i Everlöv 1796 17/6, dotter av kh i Bårslöv Andreas C. och hans 1:a h. Johanna Sofia Meisner. Hon test. sin kvarlåtenskap till sin foster- och systerdotter Johanna Sofia Tauson, g m kh i Everlöf J. Schreil, vars 1796 22/2 födde son döptes till Isak Nordbeck. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:1 2/5. 1720
Torsdagen d 30 Jan. är min son Isak född och för dess svaghkets skull fick han af mig bli hemma döpt...

26 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri). .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

27 Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) (Lund 1897


E. Malmströms Boktryckeri), Se maken. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), G antagl. i Bårslöv m Cecilia Magdalena Corvin, f därst. o. 1726, död i Everlöv 1796 17/6, dotter av kh i Bårslöv Andreas C. och hans 1:a h. Johanna Sofia Meisner. Hon test. sin kvarlåtenskap till sin foster- och systerdotter Johanna Sofia Tauson, g m kh i Everlöf J. Schreil, vars 1796 22/2 födde son döptes till Isak Nordbeck.

28 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

29 Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, Event(s):
Birth: 28 Jun 1721, Torrlosa, Malmohus, Sweden
Death: 9 Jan 1803, Kvidinge, Kristianstad, Sweden
Parents:
Father: Lars Isaksson NORDBECK (AFN: 1KV6-5XC)
Mother: Gertrud Regina VON BRAUN (AFN: 1KV6-61X)
Marriage(s):
Spouse: Carl Vilhelm LAME (AFN: 1KV6-587)
Marriage: 24 Oct 1739
, Torrlosa, Malmohus, Sweden. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:1 3/5. 1721
Onsdagen den 28 Junii blef kyrkoherdens ... Nordbäcks lilla doter Margareta född, döpt 1 Julii... .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:2 1/10. 1739
Dom. 15te E. Trinitat. liustes första gång för ...vid norra Skånska Cavalleriregementet wid ÖferstLieutnant Compagnie...Carl Wilhelm Lamé som jungfrun...dygdesam Margareta Nordbeck ad confirmerades...söndagen 3ne gånger i rad och wigdes...sönd. i ...

30 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Margareta, f. I T. 1721 28/6, död i Kvidinge 1803 9/1, g. i T. 1739 24/10 m. trumpetaren vid Norra skånska kav.-reg- Carl Wilhelm Lamé, död i Stoby, bouppt. V. Göinge 1758 10/1. -
.

31 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa.

32 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se Lars Nordbeck not.

33 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Margareta, f. I T. 1721 28/6, död i Kvidinge 1803 9/1, g. i T. 1739 24/10 m. trumpetaren vid Norra skånska kav.-reg- Carl Wilhelm Lamé, död i Stoby, bouppt. V. Göinge 1758 10/1. -
. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:2 1/10. 1739
Dom. 15te E. Trinitat. liustes första gång för ...vid norra Skånska Cavalleriregementet wid ÖferstLieutnant Compagnie...Carl Wilhelm Lamé som jungfrun...dygdesam Margareta Nordbeck ad confirmerades...söndagen 3ne gånger i rad och wigdes...sönd. i ...

34 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Margareta, f. I T. 1721 28/6, död i Kvidinge 1803 9/1, g. i T. 1739 24/10 m. trumpetaren vid Norra skånska kav.-reg- Carl Wilhelm Lamé, död i Stoby, bouppt. V. Göinge 1758 10/1. -
. .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, genline. nr 1388.22.103700
Torrlösa, lysning, vigda 1730-18
s. 10
1739
Det lyste .......för...........R.............C...............
Carl Wilhelm Lamé...Cavalleri Regemente.............
Jungfru Margareta Nordbeck continuans Rans (?). Svårläst handstil, mycket ljus text, ant. bläcket nedbrutet av ålder eller också för ljust vid micrfilming. Det mesta oläsbart. MH.

35 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Sibilla, f. I T. O. 1725, död i Välluv1810 31/1, "i 87 året", g. i T. 1754 4/12 m. inspektoren på Bosarp, sederm. Gedsholm Börje Falkengren, f. I Falkenberg 1693 23/7, död i Ekeby 1773 8/6, i hans 3:e gifte (g. 1:o och 2:o se Sjm Sk, II, s. 507).

36 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se not faderns namn.

37 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Sibilla, f. I T. O. 1725, död i Välluv1810 31/1, "i 87 året", g. i T. 1754 4/12 m. inspektoren på Bosarp, sederm. Gedsholm Börje Falkengren, f. I Falkenberg 1693 23/7, död i Ekeby 1773 8/6, i hans 3:e gifte (g. 1:o och 2:o se Sjm Sk, II, s. 507). .... SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:2 1/10. 1754 d 4 Dec....föregången af lÿsning...wigdes uti (Gumlösas kyrka?) Inspectoren wid...Herr Börje Falkengren med Jungfrun Sibilla Nordbeck. (9). Hittade samma på Genline, fast mer svårtytt:
1754
D. 4 December.....................
...................................Inspector
.....................................
......................Börje Falckengren med
Jungfru Sibilla Nordbeck.

38 SVAR, Kyrkböcker, Torrlösa, C:1 3/5. Döda och begrafna
1727 ....begrofs min lilla doter Sophia som blef 1 år och 10 weckor af.... i Torrlösa kyrka den 21 oct.

39 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se not Lars Nordbeck. "Sofia, f. I T. 1725, död därst. 1727 15/10, "1 år, 16 v.". Hon måste alltså vara född 1726 och inte 1725. Trol. i juni. Ma.

40 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se frun. Utdrag ur Gbgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790

41 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 105. se frun.

42 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915).

43 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 105. se frun. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C:II 5/5. År 1800
Utlyst Mars 16 Wigde April 18
Stadskamreraren Anders Nordenberg och Jungfru Johanna Christina Wohlfart.
Brudg. ålder 39, Brudens 23 år. Lysn. Charts 3.

44 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 105. År 1777
f. 7/7 döpt 8/7 Johanna Christina
Fader, Kopparslagare Hr Hans Wohlfahrt. Moder, dess k. Maka Ingrid Maria Neukammer.
Faddrar: Handelsman Johan Montan, Kopparsl. Bengt Landin, Hr Benjamin Neucammer, Madame Margareta Wohlfahrt, dito Susanna Magdal. Simson, Jfru Cathrina Landin.
not: död i Gbg Kristine fsg 1816 22/5. Gift där 1800 18/3 med stadskamreraren i Gbg Andreas Nordenberg i hans 2:a gifte, f. 1760 7/9 i Strömstad, död i Gbgs Kristine fsg 1817 26/11. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), B:2 Confirmationsungdom. 1794 d 3 Maji faderns yrke vitga genus född
Johanna Christ. Wohlfahrt Kopparslagare Hemadress f. d 7 Aug. 1779 Gborg. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda, vigda, döda. samma som hos Weibull.

45 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 26. ...
Hans Wohlfart, döpt i Gbgs Kristine förs. 1743 21/9; kopparslagemästare i Gbg, d i Gbgs Kristine förs. 1823 12/2. Gift 1776 20/9 i Gbgs Kristine förs med Ingrid Maria Neukammer, döpt där 1752 23/12, d där 1827 30/11, dotter av färgaremästaren Johan Christoffer Neukammer och Cecilia Maria Radhe.
... .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 födda. 1743 d 21 sept
tausten D.N. Joh. Wohlfaths sönlein Hans
gew.
H Olof Fernlöf fr Margareta Wohlfarth
H Casten Geijer fr Elisabeth Wohf (?)
H Paul Wohlfarth J Margareta Bruuns. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), Margareta Landin Kors. fadder 1778 24/12 åt Brita Margareta Landin
dito till Johanna Brita Landin 1779 12/12.

46 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken.

47 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se hustrun.

48 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se frun.

49 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 108. År 1780
f 14/10 döpt 16/10 Cathrina Elisabet
Fader, Kopparsl. Herr Hans Wohlfahrt. Moder, dess k. Maka Ingrid Maria Neukammer.
Faddrar: Handelsm. Hr Anders Enander, Segelsöm. o Kyrkoförest. Hr Christian Beckman, Handelsm. Hr Jacob Wohlfahrt, Fru Barbara Fernlöf, född Neuendorf, Fru Anna Cathrina Faust, född Fernlöf, Jungfru Ulrica Arenberg.
not: död 1836 13/5 i Gbg Kristine fsg. Gift där 1814 25/11 med mantalskommissarien i Gbg Carl Adolf Nordenberg, f 1789, död i Gbg Kristine fsg 1827 19/12. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda vigda döda. samma som hos Weibull.

50 von Knorring, Harald, Se sondotter GFvK.

51 von Knorring, Harald, se sonsons dotter GFvK.

52 von Knorring, Harald.

53 von Knorring, Harald, Se dotter GFvK. .... von Knorring, Harald, Anton (son till Isaac, tab. 367), * 1766 8/9 på Redberga i Marka sn (Skarab.)
G. 1802 16/9 på Börstorp m. grevinnan Augusta Spens, * 1781 29/11 i Södra Råda (Värml.), d. 1857 17/4 i Mariestad, dit hon flyttade på hösten 1834, dotter till kaptenen, greve Carl Gabriel Spens, nr 54, och hans 1:o fru friherrinnan Ulrika Augusta Palbitzki, nr 67.

Döttrar:

Henrika Lovisa Augusta, * 1803 5/11 på Skålltorp i Skärvs sn (Skarab.), d. 1845 4/5. g. 1822 15/10 m. sin kusin, majoren Per Sebastian Tham, nr 1508, i hans 1:o gifte, * 1793, d. 1875.

Albertina Ulrika (Bina), * 1805 6/1 på Skålltorp, d. ogift 1890 6/1 i Mariestad.

Sofia Charlotta, * 1807 29/1, d. ogift 1829 18/10 på Börstorp.

Gustava Fredrika, * 1808 3/11 på Skålltorp, d. 1888 28/11 i Mariestad. G. 1836 27/2 i nämnda stad (bokf. i Hassle församl.) m. sin kusin, kammarherren Gustaf Gudmund Gabriel Lindencrona, nr 1579, * 1807, d. 1871.

Antoinette, * 1811 16/1, d. 1846 18/9 på Hassle-Säby i Berga sn (Skarab.) och begr. i Hassle kyrka; likpredikan tryckt (Mariestad 1846). G. 1828 27/9 m. kaptenen Adolf Ludvig von Hofsten, nr 1794, * 1798, d. 1867.

Wilhelmina Carolina (Mimmi), * 1813 11/6, d. 1855 16/6 på Börstorp, som hon ärvt efter sin far. G. 1837 24/8 i Mariestad (bokf. i Hassle församl.) m. sin morfars mors sysslings dottersons son, generalmajoren, friherre Carl Herman Leuhusen, nr 140, * 1810, d. 1879.

54 von Knorring, Harald, Se dotter GFvK. .... von Knorring, Harald.

55 von Knorring, Harald, Se dotter GFvK.

56 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), ... Enar Wilhelm N (1798-1868). Enar N invaldes i Götiska förbundet 1820, ingick i den sv observationskåren på Fyn 1848, befordrades till överste för Jönköpings regemente 1849 och var brigadbefälhavare på Gotland 1854-55 under Krimkriget samt landshövding i Blekinge 1856-67. Han deltog i en rad av ståndstidens riksdagar, röstade för representationsreformen vid riksdagen 1865-66 och var riksdagsman i FK 1867-68. N:s hustru var syster till statsrådet och landshövdingen Jonas Waern. En av deras döttrar blev gift med filosofen professor Yngve Sahlin. Bland de sju sönerna var uppfinnaren Thorsten Wilhelm N (N 2) och Åke Hjalmar N (1847-1920). High .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), se makan. utg. 1901

57 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.).

58 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Enar Wilhelm N (1798-1868)
överste, landsövding, riksdagsman (1800-89),
gift med Maria Elisabet Waern. .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 9. Maria Elisabeth, f 1807, 19.7. Dld 1857, 15.11. Gift 1826, 8.9, med Landshöfdingen i Blekinge län, f.d. Öfversten och Chefen för Jönköpings regt, K.N.O.m.m., enar Wilhelm Nordenfelt, f- 1798, 6.12, död 1868, 18.11.

59 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.).

60 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 877. Leonard Magnus (1770-1854), grosshandlare, brukspatron, g m Brita Cecilia Tranchell (1775-1863). Av marginellt faktamässigt värde. Kulturhistoriskt rolig o intressant dock. .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 8. Tab. V
Leonard Magnus (son af Mathisa Tab III), f 1779 på Högen. Egde andel i Billingsfors jernbruk i Steneby sn, Elfsborgs län, hvilken andel han försålde. Köpte sedan Adolsfors i Vermlands län. Död 1856 i Kristinehamn.
Gift 1796 i Gbg med Brita Cecilia Tranchell, f der 1775, död 1863, 29.11, i Kristinehamn, dotter af Direktören vid ostindiska kompaniet Jonas Tranchell och Margareta Elisabeth Walcke. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Wärn, Leonhard Magnus, brukspatron, g.m. Tranchell Birgitta Cecilia jungfru 1796 21/11.

61 Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 189. Tranchell, Brita Cecilia
Fi Gbg 1775, d. i Kristinehamn 1863. 1796 g.m. bruksäg. Leonard Magnus Waern.

62 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Nordenfelt, Leonard Magnus, f 29 juli 1827 (Örby kyrkoarkiv) i Kattungatorp, Kattunga, Älvsb (Nordenfelt, s 18), d 20 aug 1900 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar översten, landsh Enar Wilhelm N o Maria Elisabet Waern. Furir vid Älvsborgs reg 29 sept 43, elev vid Kräftåns sänkn:arb somrarna 44-46, officersex 12 febr 45, elev vid Trollhätte kanalbyggn 45, underlöjtn vid Västgötadals reg 12 aug 45, elev vid h art:lärov i Marieberg 9 april 46-30 april 50, löjtn vid nämnda reg 11 dec 49, biträdde vid undersökn för sänkn av sjöarna Hjälmaren o Kvismaren 50-51, postman vid Knapfors kanal- o slussbyggn 51, biträdde som nivellör hos järnvägskomm 51, avsked från nämnda reg med tillsttånd att kvarstå som löjtn i armén 5 jan 52, löjtn i väg- o vattenbyggn:kåren 13 mars 52, distr:ingenjör vid Köping- Hults järnvägsbyggn 53-54, stationschef vid statens järnvägsbyggnader 15 mars 55, kapten vid väg- o vattenbyggn:kåren 12 april 55, deltog i riksdagarna 56-66, led av FK 68-85 (led av allm besvärs- o ekonomi-utsk 62-63, särsk utsk 68, statsrevisor 68, 69, led av statsutsk 70-71 o 75-85), distr: ingenjör vid statens järnvägsbyggnader 26 mars 57, avsked från väg- o vattenbyggn: kåren 30 maj 62, lantmäteridir 16 dec 81-22 mars 95, led av statistiska tabell-kommissionen från 86, av Sthlms stadsfullm från 91. - LLA 83.
G ... m Anna Martina Gibson ...

63 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

64 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Anna Martina Gibson, f 5 sept 1830 där ( Gbg ), Karl Johan, d 6 maj 1894 i Sthlm, Hedv El, dtr till grosshandl William G (bd 17) o Anna Catharina Wijk.

65 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 21 april 1858 i Gbg, Domk ...

66 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se fadern.

67 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se fadern.

68 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), SE FADERN.

69 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), ... Olof Nordenfeldt (1790 - 1843), vilken i tur och ordning var legationssekreterare i Khvn, Berlin och Wien och 1820 - 21 charge d'affaires i sistnämnda stad. Han blev kammarherre 1822. Under de båda sista decennierna av sitt liv ägnade han sig åt Björneborgs bruk. I litteraturen har Nordenfeldt mest uppmärksammats på grund av sin bekantskap med Erik Gustaf Geijer och Georg Adlersparre; han var en av de elva "stamgöter" som 1811 grundade Götiska förbundet. I äktenskap med en syster till statsrådet och landshövdingen Jonas Waern blev han svärfar till godsägarna och riksdagsmannen Corfitz A Beck-Friis (bd 3), B Hugo A Hamilton (bd 18, s 90) och Robert N G Montgomery-Cederhielm (bd 25) samt far till kammarherre Olof Nordenfeldt ... .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), se makan.

70 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se stamträd släkten Nordenfeldt. Olof Nordenfeldt (1790 - 1843 )
chargé d'affaires, kamrnarherre, brukspatron
gift med Sofia Waern. .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 9. Sofia, f 1803, 18.4. död 1878, 18.3. Gift 1823, 12.9, med Kammarherren, R.N.O., Olof Nordenfelt, f. 1799, 13.3. Död 1843, 18.8 på Björneborg i Vermlands län.

71 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 877. Leonard Magnus (1770-1854), grosshandlare, brukspatron, g m Brita Cecilia Tranchell (1775-1863). .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 8. Tab. V
Leonard Magnus (son af Mathisa Tab III), f 1779 på Högen. Egde andel i Billingsfors jernbruk i Steneby sn, Elfsborgs län, hvilken andel han försålde. Köpte sedan Adolsfors i Vermlands län. Död 1856 i Kristinehamn.
Gift 1796 i Gbg med Brita Cecilia Tranchell, f der 1775, död 1863, 29.11, i Kristinehamn, dotter af Direktören vid ostindiska kompaniet Jonas Tranchell och Margareta Elisabeth Walcke. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Wärn, Leonhard Magnus, brukspatron, g.m. Tranchell Birgitta Cecilia jungfru 1796 21/11.

72 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ).

73 Svenska män och kvinnor, SSK36 Svensk Släktkalender ).

74 Svenska män och kvinnor.

75 Svenska män o kvinnor.

76 Bo Lindvall o. Håkan Skogsjö, Rötter, Nättidningen: Utredning om Viveka Lindfors anor.

77 SSK14 ( Svensk Släktkalender 1914 ).

78 e-mail från Sverker Zethelius Nylén 6/11-97. .... SSK14 ( Svensk Släktkalender 1914 ).

79 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1204. Per, f. 1740, guldsmedsmästare i Stockholm, direktör, d. 1810. G. 3:o 1778 m. Catharina Emerentia Westrell, f. 1754, d. 1834. .... Helena Dahlbäck Lutteman, Svenskt silver (R&S Sthm 1988), s 53. Det står mycket om flera olika Zethelius i denna bok, bl.a. "Adolf Zethelius (1803-1839) ärver sin fars verkstad och fortsätter tillverka de modeller som fortfarande är gångbara...."
Se även s. 74 om bröderna Fredrik o Wilhelm Z., som övertog rörelsen efter Adolf Z. Hans söner?
Son till PZ o CEW eller till en fjärde fru?. Svenskt silver från gustaviansk tid till scandinavian design. Årsbok för statens konstmuséer 34 .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:2 1/2. Wigda år 1778
Nov 20 Directeuren Peter Zethelius i Stockholm och Catharina Emerentia Westrell i L Bruk (4 silverdaler). .... Antik och Auktion nr 5/2000. artikel av Elsebeth Welander-Berggren.

80 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:2 1/2. Wigda år 1778
Nov 20 Directeuren Peter Zethelius i Stockholm och Catharina Emerentia Westrell i L Bruk (4 silverdaler).

81 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943).

82 Regementets personhistoria 1794-1962, Kungl. Göta Artilleriregemente (Utg. Regementets historiekommitté. AWG 1962), se maken. även inneh. Det motoriserade regementet 1951-1962

83 Regementets personhistoria 1794-1962, Kungl. Göta Artilleriregemente (Utg. Regementets historiekommitté. AWG 1962).

84 Regementets personhistoria 1794-1962, Kungl. Göta Artilleriregemente (Utg. Regementets historiekommitté. AWG 1962), s 159. 1859
294. Lagercrantz, Carl Gustaf
F 10/7 1816 i Skå, Sth, son av assessor Carl Jakob Lagercrantz o Anna Margareta Benckert; död 15/10 1867 i Stockholm (Jak).
...överste i armén 1862, avsked 1867. Tf landshövd i Jämtlands län 1865-66, statsråd o ch för finansdep 1866-67. ..
Gift 29/11 1845 i Stockholm (Klara) m Augusta Emerentia Carolina Zethelius, f 7/3 1818 i Sthm (Klara), dotter av bruksäg. Adolf Zethelius o Sofia Fredrika Nordewall; död 26/9 1897 i Salem (Sthm).

85 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Carl, f 1811, bruksägare, k. sekreterare, d. 1880. G. 1838 m. Charlotta Catharina Granath, f. 1813, d. 1895.

86 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Per Fredrik, f. 1812, bruksägare, d. 1887. G. 1852 m. Ulrika Gustafva Wilhelmina von Post, f. 1820, d. 1910.

87 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), Erik Wilhelm, f 1815, bruksägare, d. 1873. G. 1844 m. Aurora Mathilda Görges, f. 1816, d. 1877.

88 e-mail från Sverker Zethelius Nylén 6/11-97.

89 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1 1/5. 1747 Marti 8 ?mästaren Petter Wäsström och Jungfru Anna Maria Nordstedt.

90 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se maken PW.

91 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se maken.

92 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se fadern.

93 Hartelius familjearkiv, Hartelius familjearkiv. Kajs pärm Bäck nr 1. Allt bör kontrolleras mot källa. MH .... (AD), C1:2 (1768-1838) bild 160.

94 (AD), C1:2 bild 160.

95 Bäckska arkivet : Diverse dokument, Sorgebrev om Ludvig Bäck. Tillkännagifves: At Banko-Commissarien Herr Lovis Bäck Afled i Stockholm den 3 Februarii 1804, näts 61 år gammal. Han var född den 1/2 4/6 April 1743. Sorgebesök undanbedes. Det är adresserat till Wälborne Herrn Herr Ffax af Darelli (?) å Wangsjöberg. Olika dokument, de flesta handskrivna .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. 1744, 1 April, Inspector Hindrick Bäck Madame Nordstedt, Luovis (senare ditskrivet Banco Comiss. d. 1804), faddrar: Grev Lovis DeGeer, Insp. Korning, Hr Jacob Graver, Hr Livelius (?), Fru Ribbing, Mam. Nordstedt, Mad. Graver, Jungru Westbeck.

96 Hartelius familjearkiv, Hartelius familjearkiv. Kajs pärm Bäck nr 1.

97 (Our database for those named Hartelius that we cannot identify). .... Original import to Legacy from FTM. .... Erik Åkerhielm, Svenska gods och gårdar (andra uppl. Tullbergs förl. Sthm 1930), 280. Grimstorp, säteri i Västergötland, ... Huvudbyggnaden,..., är uppförd av professorn T.J. Hartelius ...
...Ulfsparre sålde den i sin tur 1792 till översten, friherre Måns Palmstierna, som avled 1815, då gården ärvdes av mågen fältläkaren Karl Petter Ulrik Nordstedt, och då han 1854 gick hädan, ärvdes densamme av hans måg professorn vid Gymnastiska centralinstitutet Truls Joh. Hartelius och efter hans änkas frånfälle 1917 av dennes son disponenten Nils Hartelius jämte broder, som äro den gamla västgötagårdens nuvarande ägare. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

98 Erik Åkerhielm, Svenska gods och gårdar (andra uppl. Tullbergs förl. Sthm 1930), se mågen TJH.

99 (Our database for those named Hartelius that we cannot identify). .... Original import to Legacy from FTM. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se sonson CFON.

100 (Our database for those named Hartelius that we cannot identify). .... Original import to Legacy from FTM. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se son CFON.

101 (Our database for those named Hartelius that we cannot identify). .... Original import to Legacy from FTM. .... Erik Åkerhielm, Svenska gods och gårdar (andra uppl. Tullbergs förl. Sthm 1930), se svärsonen TJH.

102 (Our database for those named Hartelius that we cannot identify). .... Original import to Legacy from FTM.

103 Rötter, Inventerade gravstenar, Skaraborgs län (http://www.genealogi.se/gravsten/grav-r.htm), Se make Truls H.

104 Rötter, Inventerade gravstenar, Skaraborgs län (http://www.genealogi.se/gravsten/grav-r.htm), Se make TJH.

105 (Our database for those named Hartelius that we cannot identify). .... Original import to Legacy from FTM. .... Rötter, Inventerade gravstenar, Skaraborgs län (http://www.genealogi.se/gravsten/grav-r.htm), Län Skaraborgs län
Församling Sandhem
Sten nr 20
Förnamn T.J.
Efternamn Hartelius
Gård Grimstorp
Titel Professor
År 1896-07-23
Noteringar – Fritext PROFESSOR/ T.J.HARTELIUS/ PÅ GRIMSTORP/ FAMILJEGRAV. Truls Johan Hartelius f. 15/2 1818 d. 223/7 1896 gift med Emma Sofia V.Nordstedt f. 4/1 1842 d. 10/1 1917.
Fam-grav 2
Vård typ –
Anmärkning – Hustru 1 år 1917
Hustru 1 förnamn Emma Sofia
Hustru 1 efternamn Nordstedt
.

106 (Our database for those named Hartelius that we cannot identify). .... Original import to Legacy from FTM. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Nordstedt, Carl Fredrik Otto, f 20 jan 1838 i Jönköping, d 6 febr 1924 i Lund. Föräldrar: fältläkaren MD Carl Peter Ulrik N o frih Beata Sophia Palmstierna. Elev vid Jönköpings h lärdomsskola 46-56, inskr vid LU 13 sept 56, med fil ex där 31 jan 61, underläk vid Allm garnisonssjukh i Sthlm 1 okt 62-31 mars 63, amanuens vid botan inst vid LU ht 73-ht 75o 1 okt 78-31 dec 21, konservator där 1 jan 80-31 aug 09, bibliotekarie där från 15 mars 01, prof:s namn 20 nov 03. - LFS 71, fil hedersdr vid LU 30 maj 81, LVA 87, hedersled av Lunds botan fören 95 o av flera utl lärda sällsk, VA:s Wahlbergska GM 21. - Ogift. Otto N fick sin första botaniska skolning i hemmet i Jönköping. Fadern hade disputerat för Linnélärjungen C P Thunberg i Uppsala på en farmakologisk avhandling om ett växtsläkte. N tillhörde den linneanska släkten genom att hans farfar var gift med en dotter till Carl v Linnés bror Samuel Linnæus (bd 23, s 700). N behöll ett levande intresse för linnéforskningen, som han berikade med åtskilliga bidrag, särskilt till T M Fries' (bd 16) biografi över Linné (1903). N:s universitetsstudier inriktades främst på läkarbanan.

107 Per Flensburg, Ur Per Flensburgs efterlämnade papper (Malmö 1949
Sysvenska Dagbladets AB).

108 Per Flensburg, Ur Per Flensburgs efterlämnade papper (Malmö 1949
Sysvenska Dagbladets AB), 1772. .... Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn.

109 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se farfars farfar Thomas Nilsson Jydes namn.

110 Johan Thomson, "Stam-Bok öfver Thomsonska-slägten jemte anteckningar upprättade av Johan Thomson" (Malmö, 1898), se farfars namn.

111 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1799-03-25
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Ullrika Augusta
Barnets efternamn
Barnets kön flicka
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Jonas
Faderns efternamn Nordström
Faderns titel handelsm.
Faderns ort
Moderns förnamn Cath. Benedicta
Moderns efternamn Thomsson
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:5.

112 Demografisk databas för södra Sverige.

113 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1801-08-03
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Anna Catharina
Barnets efternamn
Barnets kön flicka
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Jonas
Faderns efternamn Nordström
Faderns titel handelsman
Faderns ort
Moderns förnamn Catharina
Moderns efternamn Thomasson
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Malmö S:t Petri
Källa Malmö S:t Petri CI:5.

114 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ), f. 1801. .... Demografisk databas för södra Sverige.

115 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ).


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se