Peter Kristian Jakob Wingren och Maria Henriette Elisabeth Mathilda Norén
Make Peter Kristian Jakob Wingren 1

    Född: 22 Aug 1836 - Södra Rörum, Malmöhus Län 2
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Peter Anton Wingren (1792-1859)
     Mor: Elisabeth Christina Flensburg (1808-      )


  Äktenskap: 30 Okt 1874 3

Händelser

Han arbetade som Rektor.
Maka Maria Henriette Elisabeth Mathilda Norén 4

    Född: 16 Nov 1849 4
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Axel Norén (      -      ) 5
     Mor: Gunhild Kockum (      -      ) 5
Barn


Andorus Norgren
Make Andorus Norgren 6

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som klockare i Köpinge, , Kristianstads län, Sweden.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Carl Jacob Norgreen 7

    Född: 1711 - Köpinge, , Kristianstads län, Sweden 8
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Magnus Norgren och Catharina Anna Maria Planck
Make Magnus Norgren 9

  Alt. namn: Magnus Norgreen
    Född: Ber 1699 10
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 17 Aug 1759 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 11


     Far: Petter Norgreen (      -1738) 12
     Mor: Mätta Catharina Kullenberg (ber 1672-1749) 12


  Äktenskap: 17 Mar 1732 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 13

Händelser

Han arbetade som controleur vid Stora Sjötullen från 1732 till 1743 i , Karlshamn , Blekinge län. Han var den 16 Feb 1740 med som vittne på dopet av handelsmannen Matthias Möldener och Ingrid Plancks dotter Elisabeth Christina i , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden.
"Controleuren Hr Magnus Norgren"
Maka Catharina Anna Maria Planck 14

    Född: Ber 1709 - Simrishamn förs., Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 15
    Döpt: 
     Död: 7 Apr 1770 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 16
   Begravd: 13 Apr 1770 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 17


     Far: Johan Planck (1664-1738) 18
     Mor: Catharina Fistulator (1669-1754) 19


Händelser

Hon var den 28 Okt 1743 med som vittne på dopet av handelsmannen Matthias Möldener och Ingrid Plancks son Lars i , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden.
"Fru Mad: Catharina Anna Maria Norgrens"


Barn
1 M Johan Magnus Norgren 20

    Född: 5 Nov 1734 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 21
    Döpt: 
     Död: 22 Nov 1759 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 22
   Begravd: 2 M Elias Norgren 23

    Född: 
    Döpt: 26 Nov 1740 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 24
     Död: 
   Begravd: 3 K Anna Gretha Norgren 23

    Född: 
    Döpt: 29 Apr 1743 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 25
     Död: 
   Begravd: 

Noach Norgren och Andrietta Lovisa Widell
Make Noach Norgren 26

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 22 Dec 1784 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 27

 Annan maka: Dorothea Catharina Hartdman (      -      ) 26 - 15 Okt 1769 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 28

Händelser

Han arbetade som FortificationsCasseur år 1769-1784 i Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län.
Maka Andrietta Lovisa Widell 29

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Anders Norin
Make Anders Norin

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Organist. Adress: Elfkarleby.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Bengt Norin 30

    Född: Ca 1707 - Uppsala 31
    Döpt: 
     Död: 17 Jul 1783 - Leufsta 32
  Dödsorsak: Wattusot
   Begravd: 20 Jul 1783 - Leufsta
    Maka: Anna Margareta Bäck (1705-1792) 33
   Äktensk: 22 Feb 1736 - Österlövsta, Uppland 34
Olof Pehrsson och Anna Margareta "Greta" Norin
Make Olof Pehrsson 35

    Född: 10 Aug 1733 36
    Döpt: 
     Död: 25 Sep 1807 - Österlövsta, Uppland 37
   Begravd: 30 Sep 1807 - Österlövsta, Uppland 37
  Äktenskap: 3 Dec 1784 - Österlövsta, Uppland 38

 Annan maka: Maria Mickelsdotter (1729-1783) - Före 1759

Händelser

Han bodde i Skerplinge, Uppland. Han arbetade som Fjerdingsman.
Maka Anna Margareta "Greta" Norin 39

    Född: 22 Okt 1742 - Leufsta 40
    Döpt: 
     Död: Efter 1807
   Begravd: 


     Far: Bengt Norin (Ca 1707-1783) 41
     Mor: Anna Margareta Bäck (1705-1792) 33 Annan make: ? (      -      )


Barn
1 K Carolina Norin 42

    Född: 1765
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Carl Anders Henrik Norlander och Julia Ernestina von Porat
Make Carl Anders Henrik Norlander

    Född: Okänt
    Döpt: 
     Död: 1916 43
   Begravd: 
  Äktenskap: Okänt

Händelser

Adress: Lund, Malmöhus län. Han arbetade som Överste.
Maka Julia Ernestina von Porat

    Född: 1 Apr 1855 43
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Axel Isak von Porat (1822-1883)
     Mor: Natalia Kristina Fredrika Meyer (1832-1913)
Barn


*Karl* Teofil Norlin och Ingrid Helena Söderman
Make *Karl* Teofil Norlin

    Född: 1857 44
    Döpt: 
     Död: 1948 45
   Begravd: 


     Far: Adolf Theofil Norlin (1822-1891) 46
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kontorschef.
Maka Ingrid Helena Söderman

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Karl-Arvid Norlin 47

    Född: 23 Sep 1901 - , Stockholm, Stockholms län
    Döpt: 
     Död: 1989 48
   Begravd: 2 M *Per* Adolf Norlin 49

    Född: 23 Jan 1905 - Stockholm( Katarina fsg ) 50
    Döpt: 
     Död: 11 Jan 1992 - Stockholm( Johannes fsg ) 51
   Begravd: 
    Maka: Eva de Champs (1905-1989) 52
   Äktensk: 21 Sep 1933 53
Adolf Theofil Norlin
Make Adolf Theofil Norlin 46

    Född: 1822 46
    Döpt: 
     Död: 1891 46
   Begravd: 


     Far: Christoffer Magnus Norlin (1784-1844)
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Löjtnant, lantbrukare.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M *Karl* Teofil Norlin

    Född: 1857 45
    Döpt: 
     Död: 1948 45
   Begravd: 
    Maka: Ingrid Helena Söderman (      -      )
Axel Elias Norlin
Make Axel Elias Norlin 45

    Född: 1847 45
    Döpt: 
     Död: 1892 45
   Begravd: 


     Far: Elias Christoffer Norlin (1815-1888) 46
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Lantbrukare.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Avliden 54

    Född: 1877 54
    Döpt: 
     Död: 1957 54
   Begravd: 

Gislo Unnerus och Christina Elisabet Norlin
Make Gislo Unnerus 55

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1810 56
   Begravd: 
  Äktenskap: 22 Jun 1774 - Skirö 56

Händelser

Han arbetade som kyrkoherde i Kvenneberga.
Maka Christina Elisabet Norlin 57

    Född: 24 Jun 1756 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 28 Maj 1843 - Östra Skirö Bäckagård 58
   Begravd: 


     Far: Johannes Norlin (1716-1787) 59
     Mor: Ulrica Oxelgren (1736-1810) 60
Barn

Allmänna notiser: Maka - Christina Elisabet Norlin

ANTECKNINGAR AF EN SMÅLÄNDSK PRESTFRU

1774 d. 28 Juni for min älsta Kära dotter ifrån mig mäd en
liten hemfölgd af följande sakor:

l guldtiädia af 27 dukater; l ring; 2 öronringar om en dukat.

Silfwer: Y2 dusin matsieder; Y2 dusin tesieder; l sockerdosa, 18
lod. gamalmodig; l liten bägare, 28 d.; l fingebor; l liten skål, siänkt
henne af sin mormor.
Böcker: l Bibel; Salmbok; en ändelig perleskrud.

Ten: l Soppeskål; et jupt soppefat; 4 flata fat; 2 små skålar; 2
liusstakar; 2 dusen flata talrickar; l dito jupa; en til på Köpet; l
nattputta.

Koppar: en brygkiättel; l tepanna.

Malm: l strykejärn.

Mässing:'2 jusastakar; l Sockertång af metal, wit.

Järn: 6 bordknifwar mä(d) gafla(r) til, mäd mera smått:
bro-horn; nagg; kardor. 5 daler til anan Köksbrote af järn; stekpana;
bråpana och putta.

Träsakor: l Kista; l byrå; l skåp, litet; l skrin; 3 ystekorgar;
12 bunkar; l Va d. talrickar; l d. sieder; 5 wäfsieder; l p. wäftrissor;
4 siötlar; l st. målad swepask; l spinråck; l kafwel, som B. giorde
och gaf henne. N. B. l hårsikt; l sälla; l halfskäppa; l kanna; l fat
och några små skålar.

Linkläder: 35 al. fin dräll, osydd; l duk mä(d) 3 wäder i, 15
al. i; l mindre; l teduk; 4 grofwa, 18 fina sär Wetter; 6 handukar;
60 al. gardinewäf; 8 grofwa särwitter; 3 p. fina läroftslakan; 4 p.
örnegotshufwor; 5 p. blaggarnslakan; l p. til; 60 al. tapetewäf; 6
säckar. Af sin farmor fick hon l duk och 6 särwetter, fint.

Sängkläder: l bolster; 6 dyner; 5 dyner til; 2 kart un stack en; l
flanels; l tryckt; 3 ryer; 2 klutkläde; l fäll.

6 rugstycken til stolklässel; 2 flähgenstycke(?) af flämsk; 8
flämska stolstycken fick hon til skäncks af sin moster i
Jon-kiöping.

Gängkläder. Siden: en swart bordalurs-råb; l wit damasråb; l
gul damaspäls; l armosins-salopp; l blå tröjja, gamall; l grön dito,
gamal; 6 mössor; 6 andra granna mössor; l wit Kappa, liten; l
swart Kläde; 2 p. mansiätter af rutig nätleduk.

Kamlott: svart Kiortel och Koft; l röd Kappa, gamall; l rosi
nopkinströjja; 14 al. fint Klåsterläroft fick hon til lintyg och
begåfning til honom och 2 linty til sig; 2 fina Kläde dertil; Kartun
til stubb och tröjja, och til natråck och lifstycke åt honom af rött
rosit, fint; l svartrosi tröjja; l witrosi; l äldre stubb; l par röda
reggarnstrumpor mä(d) silkesswicklor på.
Hemmagiort: l wit Kipersråb; l Kiortel dito; l röd hemmagiord
råb; l grön Klädning, ruti; 4 bomulskiortlar; 6 andra och tröjjor
dertil; 20 al. grönt Kamlott giorde hon sig och sydde en Kiortel
hemma deraf; l resekappa, wit, fick hon; allahanda wardags-klär,
öfwer och under, fick hon, som ei är nödit ät så noga uptekna;
Brudlintyg och til honom: och 2 p. halfarmar af fint Klosterläroft
och 6 fina kragar och natmyssa, som står förr omnämt, och l peruk;
Skor: l p. wita damas; l p. röda safians; l p, toflor dertil; l p.
gröna safiansskor; l p. wita; 4 p. swarta.

Krettur: l p. Oxar; 6 Kor; 2 qwiger; 10 får; l sto mäd föl; l
sadel dertil.

Spannemål: o tunnor gott miöl; 6 halspan rog; l tunna malt och
så mycket sogel (sofvel), som de behöfde ifrån midsommar til
Mikai-lis (29 sept.).

Ar 1790, när Unér flytte til Qwenneberga,1 sände jag til S. L.
(Stina Lisa) 15 al. ny, fin dräll, 2 dukar af 5 al. i war och 6
sär-witter af halfsliten dräll, ty dat giorde mig ont, ät hon förstört i
owårdighet dat hon då bäst behöfde.
1791 d. 24 September kom jag til S. L. (Stina Lisa) och Unér
i Qwenneberga och förde jag mäd mig: l p. nyja nästhäcklelakan;
l p. blagarnslakan och allahanda anat srnåt, som ei jag wil uptekna.
Och köpte jag på Moecla marken (marknad d. G okt.) åt henne: l
stort soppefat, som kostade 5 d., och l bägare, som kostade l d.
16 ./. . S än d (e) hane sen 2 grofwa dukar om G alnar och 4
sär-witter.

När de war hema och ärfde Farbror,2 så togo de 3 fiixd., som
war intresset (räntan) för 1798.

1 Socken i Växjö stift.

2 Kyrkoherde Anders Norlin. 61


Christoffer Magnus Norlin
Make Christoffer Magnus Norlin

    Född: 1784 62
    Döpt: 
     Död: 1844 62
   Begravd: 


     Far: Elias Norlin (1748-1818) 63
     Mor: Brita Catharina von Ocklawitz (      -1816) 64


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Major vid Söderm. Reg.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Avliden 46

    Född: 1815 46
    Döpt: 
     Död: 1888 46
   Begravd: 2 M Avliden 46

    Född: 1822 46
    Döpt: 
     Död: 1891 46
   Begravd: 

Elias Norlin och Brita Catharina von Ocklawitz
Make Elias Norlin 63

    Född: 1748 62
    Döpt: 
     Död: 1818 62
   Begravd: 


     Far: Jonas Norlin (1702-1780)
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Överstelöjtnant.
Maka Brita Catharina von Ocklawitz 64

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 29 Dec 1816 - Lovö kyrka 64


Barn
1 M Johan Fredrik Norlin 65

    Född: 1772 66
    Döpt: 
     Död: 1852 66
   Begravd: 2 M Elias Norlin 67

    Född: 1779 68
    Döpt: 
     Död: 1865 68
   Begravd: 
    Maka: Sofia Elisabeth Sahlin (1789-1849) 69


3 M Avliden

    Född: 1784 62
    Döpt: 
     Död: 1844 62
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - Elias Norlin

Se Kajs pärm Bäck nr 1, enl. Svenska män o kvinnor 1949: Kapten vid Upplands infanterireg.


Elias Norlin och Sofia Elisabeth Sahlin
Make Elias Norlin 70

    Född: 1779 68
    Döpt: 
     Död: 1865 68
   Begravd: 


     Far: Elias Norlin (1748-1818) 63
     Mor: Brita Catharina von Ocklawitz (      -1816) 64


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Överstelöjtnant.
Maka Sofia Elisabeth Sahlin 69

  Alt. namn: Lisa Sophia Sahlin
    Född: 1789 71
    Döpt: 
     Död: 1849 71
   Begravd: 


     Far: Christoffer Sahlin (1761-1831)
     Mor: Anna Elisabeth Reinholdsson (      -      ) Annan make: Petter Wærn (1769-1813) 72

Händelser

Sofia har motstridande födelseinformation: Alt. Birth.


Barn

Allmänna notiser: Maka - Sofia Elisabeth Sahlin

Se Kaj Hartelius pärm Bäck nr 1 om arvskifte efter fadern. Ma


Elias Christoffer Norlin
Make Elias Christoffer Norlin 46

    Född: 1815 46
    Döpt: 
     Död: 1888 46
   Begravd: 


     Far: Christoffer Magnus Norlin (1784-1844)
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Major.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Avliden 45

    Född: 1847 45
    Döpt: 
     Död: 1892 45
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
Källor


1 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 303. Wingren, Peter Kristian Jakob, född i S. Rörum d. 22 aug. 1836; föräldrar: kyrkoherden därstädes, prosten Peter Anton Wingren och Elisabeth Kristina Flensburg; ..; Rektor vid folkskolelärare-seminariet i Lund d. 23 febr. 1871; ..; R.N.O. d. 1 dec. 1881.
Gift d. 30 okt. 1874 med Maria Henriette Elisabeth Mathilda Norén, född d. 16 nov. 1849, dotter af apotekaren i Engelholm Axel Norén och Gunhild Kockum. - Barn: *Gunnar* Axel Wilhelm Peter, född d. 22 mars 1876. - *Johannes* Anton Magnus Peter, född d. 22 juli 1877. - (*Elisabeth* Constance Anna Maria, född d. 10 jan. 1879, död d. 6 mars 1884). - (*Carl-Ludvig* Henrik Peter, född d. 19 aug. 1880, död d. 13 dec. 1881). - *Gunhild* Henriette Sofia Emilia Maria, född d. 22 april 1882. - *Gottfrid* Erland Ored Peter, född d. 30 sept. 1885.

2 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri).

3 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make.

4 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make PKJW.

5 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se dotter MHEMN.

6 Skånska Klockare, Andorus Norgren
Verksamhetsort:
Gärdsköpinge och Lyngsjö 1707-20
Klockarmål, Lunds domkapitel FIIe
1:18 10:21 15:63.

7 Sjöström, Carl, Blekingska Nationen 1697-1900 (Lund 1901 E. Malmströms Boktryckeri), Tryckt litteratur Sjöström:1 (1697-1900) Bild 94 / sid 86. 1730
327. Carl Jakob Norgreen, son af en klockare f. i Köpinge 1711; gick i Christianstads skola; kronolänsman.
Var 1734 gift med Olivia Holmström, som var styfdotter till kyrkoherden Andreas Schönbeck i Västra Vram samt förut gift med kronolänsmannen Jöns Lundell.

8 Sjöström, Carl, Blekingska Nationen 1697-1900 (Lund 1901 E. Malmströms Boktryckeri), se namn.

9 Kyrkböcker, Karlshamn, Se gifte med Catharina Anna Maria Planck.

10 Kyrkböcker, Karlshamn, se begr. "60 år".

11 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:2 (1724-1767) Bild 345 / sid 345. 1759
August:
Do 517 B: herr Tullforwalt. Norgrehn 60 Åhr gl.

12 Kyrkböcker, Kristianstads Stadsförs, Se begr.

13 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:2 (1724-1767) Bild 250 / sid 244. 1732
d 17 Martii Copulerades Controleuren wid Stora SiöTullen Hr Magnus
Norgréen med Jungfrun Catharina Anna Maria Planck.

14 Kyrkböcker, Karlshamn, Se gifte med Magnus Norgreen.

15 Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/ : accessed 15 Aug 2013), Se faders namn; "" .... Kyrkböcker, Karlshamn, se död "61 år".

16 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn FI:1 (1768-1798) Bild 17 / sid 13. 1770
Apr:
7. Aflidne tullförwaltarens H
Magnus Norgrens änka, fru
Anna Maria Planck, af ål-
derdoms swaghet, 61.år gl:, och
begrofs den 13. d:e i Kyrkan.

17 Kyrkböcker, Karlshamn, se död.

18 Sjöström: I Blekinge nation 1697-1900 (AD, tryckt litteratur), nr 188. Gustaf T. Planck s 63. 188. Gustaf Törner Planck, son af tullförvaltaren i Carlskrona Johan P. (+1738) och
Catharina Fistualtor (+ 1754); överinspektor vid tullarna
...
. .... Paul Wilstadius, "Geneologiska snapshots från Karlskrona," Släkt och Hävd, 2-3 1970, 116; (accessed 28 Aug 2013); Tab. 2.
Johan Planck,2 f. 1664 17/3 (Odencrantz), † i Ka 1738 /6 Tullskrivare i Kristianstad, tullnär i Simrishamn enl. fullmakt av 1697 4/2, tullkontrollör i Kh. enl. fullmakt av 1710 6/7. Erhöll avsked 1731 11/9 p.g.a. ålderdom och fick då tjänsten transporterad på sin måg Magnus Norgren.
Gift 1687 13/10 (Odencrantz) med Catharina Fistulator, dpt i Göteborgs Christine 1669 19/8, † i Åhus 1754 5/11, dotter till stadsfältskären Gustaf F. och Anna Kühn. -- ...
Barn, kända:
-- Gustaf Törner, provincialinspector vid Lilla tullen i Ka.3
-- Helena Sofia, † 1786 8/12 -- 84 år --,g. i Kh. 1728 /8 m. tullkontrollören i Åhus Göran Gram, f i Hyby (M) 1699 11/9, † i Kristianstad 1769 9/1.
-- Catharina Maria, † i Kh. 1770 7/4 -- 61 år --, g. i Kh. 1732 17/3 m tullkontrollören i Kh. Magnus Norgren, f. i Kristianstad 1699, † i Kh. 1759 17/8.
-- Josua, f. tv. i Simrishamn 1703 10/3, † på Birgitteberg i Ydre 1764 4/9.
Hovrättsråd i Göta hovrätt (utförlig biografi i Odencranz). -- Gift m. Birgitta Bulich, † 1782 16/6, dotter till hhgn i Ingelstads m.fl. härader Martin Bulich och Brita Törne.
-- Cicilia,4 f. tv. i Simrishamn 1703 10/3, † i Rby 1756 7/4, g. 1:o c 1721 m. stadsbokhållaren och stadskassören i Ka Olof Wilstadius, † 1724. -- 2:o 1725 20/4 (de Rees) m. sedermera justitieborgmästaren i Ka Johan Elers, f. i Ka 1694 18/11 (Anrep), † ibm 1750 4/2 (bgr.skr.).
-- Edvard, f. 1706 9/4, † i Kristianstad 1786 8/12, överinspektör vid Lilla tullen i Göteborg.5
-- Margareta, f. i Kh. 1712 12/1, ej vidare känd. Hon uppges felaktigt i Bergström gift m. köpmannen i Kh. Mattias Möldener. Dennes hustru Ingrid Planck var emellertid dotter till Lars Planck (Tab. 3).

1 Som förmodad stamfader nämnes han först i Johan Odencranz: Kongl. Götha Hofrätts Presidenter etc., Linköping 1803.
2 Befordrings- och andra data i huvudsak enl. Gunnar Bergström: Stora Sjötullen & Lilla Tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658--1765, Lund 1958 (Stencil)
3 Bergström nr 644.
4 Jfr not 5.
5 Bergström nr 643 och Sj Bl nr 246. .... Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening (http://www.osterlen.com/slaktforskning/ : accessed 15 Aug 2013), http://www.osterlen.com/slaktforskning/tullnarer.htm Tullnärer i Simrishamn; Johan Plank, född 1664, son av ryttmästaren Walter Plank och N.N. von Schoting; skrivare hos tullnären Evert Brink i Kristianstad och uppträder inför accisrätten där som dennes fullmäktige; tullskrivare i Kristianstad till dess han 1697 4/6 erhöll fullmakt på tullnärstjänsten i Simrishamn; tullnär i Simrishamn 1697-1710; städde år 1710 Byfogdegården på Kivik för 300 D:r Smt av Lave Beck; utnämnd till tullkontrollör vid Stora sjötullen i Karlshamn 1710 6/7 och tjänstgör där, med avbrott för arrendetiden 1715-1719, till dess han erhöll avsked 1731 11/9 och "på grund av dess höga ålder fick sin tjänst tranporterad på sin svärson tygskrivaren Magnus Nordgren; död i Karlskrona 1738.
Gift med Catharina Fistulator, döpt i Göteborg 1669 19/8, död 1754 5/11 i Ås. Barn: Gustaf Törner; Helena Sofia g.m. Jöran Gram; "1701 d: 27 Dito [januari] Tulnären Jean Plancks Barn 1/2 åhr gammal lagt i kiörkan 2:-"; "1702 d: 24 februarij begrofz Tullnären Johan Plancks Barn i kiörckin, Betalt 2:-"; Catharina Maria g.m. Magnus Norgren; Josua, född i Simrishamn 1703 10/3; Cecilia, död 1756 7/4 i Ronneby g.1.m landssekreteraren Willstadius, g.2.m borgmästaren i Karlskrona Johan Ellers; Edvard, född 1706 9/4; Margareta, född i Karlshamn 1712 12/1

19 Sjöström: I Blekinge nation 1697-1900 (AD, tryckt litteratur), nr 188, Gustaf Törner Planck s 63. 188. Gustaf Törner Planck, son af tullförvaltaren i Carlskrona Johan P. (+1738) och
Catharina Fistualtor (+ 1754); överinspektor vid tullarna
...

20 Sjöström, Carl, Blekingska Nationen 1697-1900 (Lund 1901 E. Malmströms Boktryckeri), Tryckt litteratur Sjöström:1 (1697-1900) Bild 152 / sid 144. 691. Johan Magnus Norgren, son af tullkontrollören Magnus N. och Catharina Anna Maria Planck († enka 1770); f. i Carlshamn 5 nov. 1734; prestvigd i Lund 28 mars 1759; † i Carlshamn 22 nov. samma år.
Förekommer ej omnämnd hos Cavallin. - Kusin med 692.
--- Bröder: Edvard (f. 1740; kammarskrifvare vid general stora sjötullskontoret i Stockholm 1764; tullkontrollör i Marstrand; † 1781) och Anders (f. 1744; tullskrifvare i Stockholm 1765).
--- Farföräldrarne vore tygvaktaren i Christianstad Petter N. († 1738) och Mätta Catharina Kullenberg (f. 1672 † 1749).

21 Sjöström, Carl, Blekingska Nationen 1697-1900 (Lund 1901 E. Malmströms Boktryckeri), Se namn.

22 Sjöström, Carl, Blekingska Nationen 1697-1900 (Lund 1901 E. Malmströms Boktryckeri), Se namn.

23 Kyrkböcker, Karlshamn, Se dop.

24 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:2 (1724-1767) Bild 74 / sid 68. 1740 Nov:
D: 26: Controleuren Hr Magnus Nor-
gren och fru Catharina Anna Ma-
ria Plancks Sohn Elias föd d ( tomt )
bars af fru Borgmästarinnan
Cervins, faddrar fru Inspectorskan
Catharina Botilla Nolleroth Jungfru
Gretha Qviding Handelsmannen
H Lutgen Seldener, Commini-
stren H Jöns Quiding Handels-
mannen Hr Henric Kleintorph.

25 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:2 (1724-1767) Bild 83 / sid 76. 1743 Apr:
D:29: Lät Herr Controleuren Magnus
Norgren och Madame Catharina Anna
Maria Planck Christna sin doter Anna
Gretha, bars af fru Christina Benzel
Faddrar Mad: Petronella Lorich Jung-
fru Maria Elisabeth Henschen höglär-
de Herr Probsten Magist: Erasmus Trä-
gårdh, Hr Tullnären Martin Munthe
Hr Claes Mesterton.

26 Kyrkböcker, Kristianstad, Se vigsel 1769.

27 Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianstads sfs C:6. 1784
nr 12; d: 22 Decemb: wigdes Fortifications Casseuren Noach Norgren och Jungfru Andrietta Lovisa Widell.

28 Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianst. sfs C:6. 1769
nr 11; d: 15 Octb: wigdes Fortifications Casseuren Noach Norgren och Jungf: Dorothea Cathar:a Hartdman.

29 Kyrkböcker, Kristianstad, Se vigsel 1784.

30 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. se hustrun. Allt bör kontrolleras mot källa. MH .... Hartelius familjearkiv, CHBäcks ant.bok. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 2/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1. 1736 Feb 22 Organisten Bengt Norin samt Jungfrun Anna Greta Bäck. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1 5/5. 1737 11 Sept. Bengt Norins sp (späda?) son. 9 månader gl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3. 1783 / mån./17/ 20/ Bengt Norin uti Skerplinge /Organisten uti Elfkarleby Anders Norin, född i Upsala/ organist i Löfsta uti 42 år. Var efven till en tid Betjent (kontorist) vid Loton / Wattusot. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:1 sid 117 hfl.

31 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1. se namnet.

32 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 döda. 1783
Julii mån.17 20
Bengt Norin uti Skerplinge 76 1/2 år gl
Far: Organisten uti Elfkarleby Anders Norin, född i Upsala
organist i Löfsta uti 42 år. Var efven till en tid Betjent (kontorist) vid Loton (Loten? i Lövsta sn)
Wattusot
.

33 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. Anna Margareta Bäck
Född 17.9 1705
g m organisten Bengt Norin i Lövsta sn
Död 12.3.1792. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:2a s109 hfl. .... (AD), HFL ai:4 S 95.

34 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1. 1736 Feb 22 Organisten Bengt Norin samt Jungfrun Anna Greta Bäck
.

35 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E1:2 bild 17 vigda. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03). .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), A1:3A sid 108. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl AI:1 sid 101. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:4a s 101 hfl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:5a s 100 hfl.

36 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), A1:3A.

37 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 bild 117.

38 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03).

39 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se fadern. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:1 s 117 hfl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:2a s 109 hfl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:4a s 101 hfl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:5a s 100.

40 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se fadern.

41 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. se hustrun. .... Hartelius familjearkiv, CHBäcks ant.bok. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 2/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1. 1736 Feb 22 Organisten Bengt Norin samt Jungfrun Anna Greta Bäck. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1 5/5. 1737 11 Sept. Bengt Norins sp (späda?) son. 9 månader gl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3. 1783 / mån./17/ 20/ Bengt Norin uti Skerplinge /Organisten uti Elfkarleby Anders Norin, född i Upsala/ organist i Löfsta uti 42 år. Var efven till en tid Betjent (kontorist) vid Loton / Wattusot. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:1 sid 117 hfl.

42 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:2a hfl s 109. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:4a s 99 hfl.

43 SAK 35 ( Svensk Adelsskalender ).

44 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars farfars far Jon. High

45 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars farfars far Jon.

46 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars farfar Jon.

47 Paul Harnesk, Vem är Vem, Norrland + Suppl., 1950 (Vem är vems bokförlag, feb 1950), 536. Karl-Arvid Norlin, bankdirektör, Stockholm, f. 23/09/01 i Sthlm av kont:chef Karl T. N. o. Ingrid Söderman. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Band 27, sid 551-552. Sonson till Tord och Gunnar N:s farfars farbror var bankdirektören i Sthlms enskilda bank Karl-Arvid N (1901-89). Bror till honom är Per N (f 1905), tidigare VD i bl a Svensk interkontinental lufttrafik ab (SILA), Scandinavian airlines system (SAS) och ab Aerotransport (ABA).

48 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

49 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Norlin, Per Adolf

Johannesg 20 3 tr
111 38 Stockholm

Död 11/1 1992.

Kyrkobokförd (1967) i Johannes, Stockholms stad, Stockholms län. Mantalsskriven (1967) på samma ort.

Född 23/1 1905 i Katarina (Stockholms stad).

Änkling (19/5 1989).
--------------
Födelseförsamling i källan:
KATARINA (Stockholms län)

Källor:
SPAR 92, RTB 92
. .... Paul Harnesk, Vem är Vem, Norrland + Suppl., 1950 (Vem är vems bokförlag, feb 1950), 536. *Per* Adolf Norlin, direktör, Stockholm, f. 23/1/05 i Sthlm av kont:chef Karl N. o. Ingrid Söderman. G. 33 med Eva de Champs.

50 Svenska män och kvinnor. AB 1949.. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000).

51 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000).

52 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Norlin, Eva

Johannesg 20 3 tr
111 38 Stockholm

Död 19/5 1989.

Kyrkobokförd (1967) i Johannes, Stockholms stad, Stockholms län. Mantalsskriven (1967) på samma ort.

Född 5/5 1905 i Svea ingenjörkår (Stockholms stad).

Gift kvinna (21/9 1933).
--------------
Födelseförsamling i källan:
SVEA ING K (Stockholms län)

Källor:
SPAR 90, RTB 89
. .... Paul Harnesk, Vem är Vem, Norrland + Suppl., 1950 (Vem är vems bokförlag, feb 1950).

53 Paul Harnesk, Vem är Vem, Norrland + Suppl., 1950 (Vem är vems bokförlag, feb 1950). .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Se hustru.

54 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars farfars farfar Jon.

55 Växjö stifts herdaminnen, Skirö pastorat
13. Johannes Norlin, 1754-87. Son till företr. ... prost 1777, v. preses vid prästmötet 1780. God predikant av den ortodoxa riktningen. Hade ett förmöget hus o ägde flera gårdar i socknen. Ett talande vittnesbörd om familjens burgna ställning är de av hustrun 1751-1810 gjorda anteckn. som publ. av P.G. Vistrand i Fataburen 1911. N. avled den 18 juli 1787.
G.1755 m Ulrica Oxelgren, f 27/1 1736, + 13/2 1810, dotr till kh i Skärstad Magnus Oxelgren. En dugande husmor av gamla stammen, särskilt mycket skicklig i vävning (se Fataburen 1931)
Barn: Christina Elisabet f 24& 1756, g m kh i Kvenneberga Gislo Unnerus
.

56 (Projekt Runeberg), 1911. http://runeberg.org/fataburen/1911/0069.html.

57 Växjö stifts herdaminnen, Skirö pastorat
13. Johannes Norlin, 1754-87. Son till företr. ... prost 1777, v. preses vid prästmötet 1780. God predikant av den ortodoxa riktningen. Hade ett förmöget hus o ägde flera gårdar i socknen. Ett talande vittnesbörd om familjens burgna ställning är de av hustrun 1751-1810 gjorda anteckn. som publ. av P.G. Vistrand i Fataburen 1911. N. avled den 18 juli 1787.
G.1755 m Ulrica Oxelgren, f 27/1 1736, + 13/2 1810, dotr till kh i Skärstad Magnus Oxelgren. En dugande husmor av gamla stammen, särskilt mycket skicklig i vävning (se Fataburen 1931)
Barn: Christina Elisabet f 24& 1756, g m kh i Kvenneberga Gislo Unnerus
Bengt, f 17/2 1758, kh i Ölmstad
Magnus, f 19/1 1760, + 30/1 1762
Erik, f 4/12 1761, + 30/1 1762
Susanna Catharina, f 23/4 1736, + 14/9 1844, g 7/12 1784 m kronofogden i Östra härad Nils Johan Hullman.
Magnus, f 28/8 1765, + s å
Johanna Ulrica, f 26/3 1767, g m komm. i Åsheda Olof Wikbom
Israel, f 21/7 1769, hemmansägare i Skirö, + 5/2 1833
Sophia Magdalena, f 9/10 1771, + s å
Anna Sara, f 9/10 1771 (tvilling), + 22/2 1772
Anna Brita, f 16/11 1773, + drunknad 14/4 1819
Helena Sophia, f 1775, + 7/10 s å
Eva Maria, f 13/12 1779, + ogift 26/4 1799
.

58 (Projekt Runeberg), Projekt Runeberg Fataburen 1911, sid 74. http://runeberg.org/fataburen/1911/0069.html
.

59 Växjö stifts herdaminnen, Skirö pastorat
13. Johannes Norlin, 1754-87. Son till företr. ... prost 1777, v. preses vid prästmötet 1780. God predikant av den ortodoxa riktningen. Hade ett förmöget hus o ägde flera gårdar i socknen. Ett talande vittnesbörd om familjens burgna ställning är de av hustrun 1751-1810 gjorda anteckn. som publ. av P.G. Vistrand i Fataburen 1911. N. avled den 18 juli 1787.
G.1755 m Ulrica Oxelgren, f 27/1 1736, + 13/2 1810, dotr till kh i Skärstad Magnus Oxelgren. En dugande husmor av gamla stammen, särskilt mycket skicklig i vävning (se Fataburen 1931)
Barn: Christina Elisabet f 24& 1756, g m kh i Kvenneberga Gislo Unnerus
Bengt, f 17/2 1758, kh i Ölmstad
Magnus, f 19/1 1760, + 30/1 1762
Erik, f 4/12 1761, + 30/1 1762
Susanna Catharina, f 23/4 1736, + 14/9 1844, g 7/12 1784 m kronofogden i Östra härad Nils Johan Hullman.
Magnus, f 28/8 1765, + s å
Johanna Ulrica, f 26/3 1767, g m komm. i Åsheda Olof Wikbom
Israel, f 21/7 1769, hemmansägare i Skirö, + 5/2 1833
Sophia Magdalena, f 9/10 1771, + s å
Anna Sara, f 9/10 1771 (tvilling), + 22/2 1772
Anna Brita, f 16/11 1773, + drunknad 14/4 1819
Helena Sophia, f 1775, + 7/10 s å
Eva Maria, f 13/12 1779, + ogift 26/4 1799.

60 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstads pastorat
18. Magnus Oxelgren, 1729-50. Född på Visingsö den 1 nov 1686, son till kh Sveno Magni Oxelgreen och Anna Andersdotter Kylandra. Skol. På Visingsö 1694, stud. i Lund (Jönk. Nation) 1703, reste därifrån vid fiendens infall 1709, nådårspredikant o vik. Lektor på Visingsö 1711-13, disp. I Lund 1714, stud. i Uppsala 1717,orerade där s.å., prv i Uppsala 18/6 1718 … andre notarie i prästeståndet vid riksdagen 1720,… kh Visingsö 1729, prost 1743… Död den 21 maj 1750.
…Rogberg kallade honom en "mångkunnig, grundlärd, gudfruktig och uppbyggelig man." …Avhållen av sina elever…
Gift 7/2 1723 med Elisabet Rogberg, f 1/5 1702, + 9/6 1765, dotter till kh i Södra Unnaryd Joh. Rogbergius. Barn: Johannes, f 19/9 1724, + s.å.
Anna Christina, f 23/10 1725, gift med kronobefallningsmannen i Tveta, Vista och Mo härader, hovkamreraren Georg Reinhold Liedbeck
Birgitta, f 15/3 1728, g m kh i Björkö Sven Liungh
Elieser, f 22/3 1730, + s.å.
Johannes, f 1/7 1731, + 10/5 1736
Elisabet, f 24/10 1733, g m kh i Älghult Erland Colliander
Ulrica f 27/1 1736, g m kh i Skirö Joh. Norlin
Elieser Magnus, f 16/5 1738, bokhållare i riksbanken, + 29/3 1787
Catharina f 20/10 1740, g m kh i Jönköping Jacob Ekerman
.

61 (Projekt Runeberg), 1931 En prestfrus anteckningar. Ulrica Oxelgrens ant.
Dessa om vad hon gav dottern i hemgift mm.

62 Svenska män och kvinnor. AB 1949..

63 Nils Edling, För modernäringens modernisering
Två studier av kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tillkomst och tidiga historia.
(Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 29
Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift), Företagare; Stockholms län
Elias Norlin (1748-1818), officer, lanthushållare; Ofr; arrenderade från 1785 Lovö prästgård, samma socken, Stockholms län, far till J F Norlin (1814K); Ledamot 20/2 1815K
( Källa Husförhörslängder 1786-1823, Lovö Socken ( A I:6-11), SSA; Svenska släktkalendern 1915-16, s. 602. ).

64 Nils Edling, För modernäringens modernisering
Två studier av kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tillkomst och tidiga historia.
(Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 29
Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift), se maken.

65 Nils Edling, För modernäringens modernisering
Två studier av kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tillkomst och tidiga historia.
(Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 29
Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift), Företagare; Uppsala län
Johan Fredrik Norlin (1772-1852), officer, lanthushållare; Ofr; löjtnant 1796, kapten 1802, avsked 1808, ägde en tid säteriet Janslunda, Överselö socken, Södermanlands län, ägde från 1810 Brunnsholms säteri, Enköpings-Näs socken, från 1833 säteriet Strömsta, Teda socken, båda i Uppsala län, son till E Norlin (1815K), LPS 1809, ledamot 28/111814K
( Källa: Leijonhufvud 1919, s. 235-236; Åkerhielm 1930, D. 1, s. 128, D. 2 s. 317. ).

66 Nils Edling, För modernäringens modernisering
Två studier av kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tillkomst och tidiga historia.
(Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 29
Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift).

67 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), se makan. utg. 1901 .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars far Jon.

68 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars far Jon.

69 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), se maken.
Sofia Elisabeth Sahlin, i dess första gifte. (gift 2:o med öfverstelöjtnanten vid Vestgöta-Dals regt, R.S.O. Elias Norlin), f 1789. död 1849.

70 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), se makan. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars far Jon.

71 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.).

72 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 7. TAB. IV.
Petter (son af Mathias, Tab. III), f 1769. Han köpte 1805 ena hälften i Billingsfors samt egnade sig med framgång åt bruksrörelsen. Drunknade i Laxsjön 1813.
Gift 1806 med Sofia Elisabeth Sahlin, i dess första gifte. (gift 2:o med öfverstelöjtnanten vid Vestgöta-Dals regt, R.S.O. Elias Norlin), f 1789. död 1849.
Dotter;Sophia Catharina, f 1779 4.10. död 1802 7.2 på Svaneholm. Gift 1800, 9.11, på Billingsfors i Steneby sn, Elfsborgs län med Bruksegaren Leonard Magnus Uggla i hans 1. gifte. (**gift 2:o med Maria Åberg, f 1784, 27.7. död 1844, 13.3, dotter af Borgmästaren i Uddevalla Anders Åberg och Maria Koch.). f. 1777, 26.12 på Svaneholms bruk. död 1820, 29.2, på Svaneholm.
Dotter: Anna Maria, f. 1807, 10.1. död 1892, 23.1, i Riala prestgård. Gift 1827-1840 med postmästaren i Visby, f.d. majoren vid Nerikes regt, R.S.O. Georg Koschell, f. 1783, 7.9. i Stockholm. död 1850, 1.7, i Visby.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se