Henrik Norlin
Make Henrik Norlin 1

    Född: 1775 2
    Döpt: 
     Död: 1849 2
   Begravd: 


     Far: Johan Ulrik Norlin (1733-1797)
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Assessor.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Johan Christopher Norlin 3

    Född: 1833 4
    Döpt: 
     Död: 1870 4
  Dödsorsak: lungsot
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Johan Ulrik Norlin
Make Johan Ulrik Norlin

    Född: 1733 5
    Döpt: 
     Död: 1797 5
   Begravd: 


     Far: Jonas Norlin (1702-1780)
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Notarie i justitiekollegiet, ek.intendent.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Johan Gustaf Norlin 6

    Född: 1762 7
    Döpt: 
     Död: 1831 8
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 M Avliden 2

    Född: 1775 2
    Döpt: 
     Död: 1849 2
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Levande och Johanna Ulrica Norlin
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande
Barn

Allmänna notiser: Maka - Johanna Ulrica Norlin

ANTECKNINGAR AF EN SMÅLÄNDSK PRESTFRU.
(Efterföljande förteckning, som saknar öfverskrift - sannolikt
fattas här ett blad - torde angifva den yngre dotterns, Johanna
Ulrika, hemföljd.)

Ten: 2 store fat; 2 små; l dusin flata talrickar; Y2 dusin jupa;
l litet jupt fat; 2 skålar; l bägare; en förlägssied; l stop; l siön
soppeskål; l nattputta; l flått fat til.

Koppar: l Kiättel om 18 m(arkers) wickt; en tekettel, kostade
4 d. Smt.
Mässing: 2 siöna liusstakar och en sax dertil.

Malm: l strykejarn.

Jarnsakor: 6 p. Bordknifwar; l stinkakeplåt; l bråpanna; l
häckla; l p. Karder; 2 strykelo; l sisare; l stöpt putta; l stor
stekpanna; l siön gryta om 3 Kannerum.

Träsakor: l Kista; l skåp; l skrin; 6 skålar; 6 slefwar; 16
tal-rickar; 12 skedar; 2 stop; l ankar; l spinrock; 7 wäfsieder; 2 byttor;
7 bonkar; l litet bord; l kar ät slå säd uti; en siön wäfstol; l stort
trög; et litet; et mindre; l gamalt dal it skåp; l Kistebänck; l siönt
skåp til; l siönt tesättekar mäd lock.

Böcker: l Perleskrud; l Salmbok; l Catkies; l btbell; l
hushåls-bok, Brockmans;1 l Bok, Mansel Wargs.2

Krettur: 2 Köer; 6 f åar; 4 til; 4 sedan; l stor Galt; l fole i
3die året; 1786: en Oxe; en Ko; 2 Kwikalfwar in mot 20 weckor
gamla; l stutkalf, tretingsgamall; 1791 l d:o, siänckt dem för de månge
olyckor de lidit på Kor.

Sängkläder: l ny, blårandig bulster; 2 dyner til af sama war;
l dunbädd af ull et war; 2 dyner dertil; 2 ul(l)na örnegotsdyner; 2
mindre af parkum, hemagiort; l kartunstäcke; l flanelstäcke; l fäll;

1 ryja; l linet Klutkläde; l linet kläde; l fiolätt fotpose; l slaf all;

2 hyend; l dyna til mäd gamalt grått war.

Linkläder: 28 al. fin dräll; l duk om 4Va al. til; 30 al. grof
dräll; 3 p. läroftslakan; l p. nästhäcklelakan; 2 p. blaggarnslakan;
2 af egen wäf; 4 handukar; 2 grofwa Kiöcks-handukar; 4 p.
örne-gotshufwor; 19 al. gardinewäf; 6 gamla fina serwitter; l duk om 6
al., halfin; 9 serwitter dertil. 1797 lags (lades) l duk af 18 al. och
2 dusin serwitter dertil, alt fint.

Gångkläder. Till brudklädning: 28 al. purdisåg af 5 d. al. 140 d.
mäd ban, silke, foderläroft, fiskeben, kanfas, skräddarelön 16 d. Smt.
tilhopa 156 d. Smt. En swart Kamelotsklädning om 45 dalers werde;
en swart bordalurssalopp; l rastesilgsklädning; 4 silkeskläde; l
florskläde och mössa; 3 bangarnadyrer; l sidenkappa, nymodig til,
kostar som nogast 20 d. Smt; l Kartunssetskoft; l brudstubb och tröjja;

l röd Kamlotskappa; l grå frisanssertut; l wit walmarssertut; l blå
hemagiord bomuls-Klädning; l gul; l fiolett, randig; 3 bomuls-Kiortlar
och tröjer dertil; l blå Klädning af ull; l röd och allahanda
war-dasklär, hemagiorde, som ei är nödit ät upteckna; skor til et
du-sin par.

Til honom: natrock och lifstycke af fin setskartun och fin siorta
och kläde och 6 kraga af fin kamerduk; 4 halsrimser til och
bomuls-natmyssa; l peruk. - 12 m(arker) ull; 71 2 lime lin.

1 Broocman, R., En fulständig Svensk Hus-Hålds-Bok. Norrkiöping 1763.

2 Warg, Ch., Hielpreda i hushållningen för unga fruentimber. Stockholm 1755. 9


Johannes Norlin och Ulrica Oxelgren
Make Johannes Norlin 10

    Född: 2 Mar 1716 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 18 Jul 1787 - Skirö
   Begravd: 


     Far: Benedictus Norlin (1676-1752) 11
     Mor: Christina Millenia (1696-1779) 12


  Äktenskap: 1755 - Skärstad 13Maka Ulrica Oxelgren 14

    Född: 27 Jan 1736 - Skärstad
    Döpt: 
     Död: 13 Feb 1810 - Skirö 13
   Begravd: 


     Far: Magnus Oxelgren (1686-1750) 15
     Mor: Elisabeth Rogberg (1702-1765) 16
Barn
1 K Christina Elisabet Norlin 13

    Född: 24 Jun 1756 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 28 Maj 1843 - Östra Skirö Bäckagård 17
   Begravd: 
    Make: Gislo Unnerus (      -1810) 18
   Äktensk: 22 Jun 1774 - Skirö 19


2 M Bengt Norlin 13

    Född: 17 Feb 1758 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 22 Apr 1825 - Ölmstad 19
   Begravd: 3 M Magnus Norlin 20

    Född: 19 Jan 1760 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 30 Jan 1762 - Skirö
   Begravd: 4 M Erik Norlin 21

    Född: 4 Dec 1761 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 30 Jan 1762 - Skirö
   Begravd: 5 K Susanna Catharina Norlin 22

    Född: 23 Apr 1763 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 14 Sep 1844 - Tolja, Skirö 23
   Begravd: 
    Make: Nils Johan Hultman (1758-1815) 24
   Äktensk: 7 Dec 1784 - Skirö 25


6 M Magnus Norlin 26

    Född: 28 Aug 1765 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 1765 - Skirö
   Begravd: 7 K Avliden 27

    Född: 26 Mar 1767
    Döpt: 
     Död: 1804 - Nye 28
   Begravd: 
    Make: Levande


8 M Israel Norlin 29

    Född: 21 Jul 1769 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 5 Feb 1833 - Skirö
   Begravd: 9 K Sophia Magdalena Norlin 30

    Född: 9 Okt 1771 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 1771 - Skirö
   Begravd: 10 K Anna Sara Norlin 31

    Född: 9 Okt 1771 - Skirö
    Döpt: 
     Död: 22 Feb 1772 - Skirö
   Begravd: 11 K Anna Brita Norlin 32

    Född: 16 Nov 1773
    Döpt: 
     Död: 14 Apr 1819
   Begravd: 12 K Helena Sophia Norlin 33

    Född: 1775
    Döpt: 
     Död: 7 Okt 1775
   Begravd: 13 K Eva Maria Norlin 34

    Född: 13 Dec 1779
    Döpt: 
     Död: 26 Apr 1799
   Begravd: 
Allmänna notiser för barn - Christina Elisabet Norlin

ANTECKNINGAR AF EN SMÅLÄNDSK PRESTFRU

1774 d. 28 Juni for min älsta Kära dotter ifrån mig mäd en
liten hemfölgd af följande sakor:

l guldtiädia af 27 dukater; l ring; 2 öronringar om en dukat.

Silfwer: Y2 dusin matsieder; Y2 dusin tesieder; l sockerdosa, 18
lod. gamalmodig; l liten bägare, 28 d.; l fingebor; l liten skål, siänkt
henne af sin mormor.
Böcker: l Bibel; Salmbok; en ändelig perleskrud.

Ten: l Soppeskål; et jupt soppefat; 4 flata fat; 2 små skålar; 2
liusstakar; 2 dusen flata talrickar; l dito jupa; en til på Köpet; l
nattputta.

Koppar: en brygkiättel; l tepanna.

Malm: l strykejärn.

Mässing:'2 jusastakar; l Sockertång af metal, wit.

Järn: 6 bordknifwar mä(d) gafla(r) til, mäd mera smått:
bro-horn; nagg; kardor. 5 daler til anan Köksbrote af järn; stekpana;
bråpana och putta.

Träsakor: l Kista; l byrå; l skåp, litet; l skrin; 3 ystekorgar;
12 bunkar; l Va d. talrickar; l d. sieder; 5 wäfsieder; l p. wäftrissor;
4 siötlar; l st. målad swepask; l spinråck; l kafwel, som B. giorde
och gaf henne. N. B. l hårsikt; l sälla; l halfskäppa; l kanna; l fat
och några små skålar.

Linkläder: 35 al. fin dräll, osydd; l duk mä(d) 3 wäder i, 15
al. i; l mindre; l teduk; 4 grofwa, 18 fina sär Wetter; 6 handukar;
60 al. gardinewäf; 8 grofwa särwitter; 3 p. fina läroftslakan; 4 p.
örnegotshufwor; 5 p. blaggarnslakan; l p. til; 60 al. tapetewäf; 6
säckar. Af sin farmor fick hon l duk och 6 särwetter, fint.

Sängkläder: l bolster; 6 dyner; 5 dyner til; 2 kart un stack en; l
flanels; l tryckt; 3 ryer; 2 klutkläde; l fäll.

6 rugstycken til stolklässel; 2 flähgenstycke(?) af flämsk; 8
flämska stolstycken fick hon til skäncks af sin moster i
Jon-kiöping.

Gängkläder. Siden: en swart bordalurs-råb; l wit damasråb; l
gul damaspäls; l armosins-salopp; l blå tröjja, gamall; l grön dito,
gamal; 6 mössor; 6 andra granna mössor; l wit Kappa, liten; l
swart Kläde; 2 p. mansiätter af rutig nätleduk.

Kamlott: svart Kiortel och Koft; l röd Kappa, gamall; l rosi
nopkinströjja; 14 al. fint Klåsterläroft fick hon til lintyg och
begåfning til honom och 2 linty til sig; 2 fina Kläde dertil; Kartun
til stubb och tröjja, och til natråck och lifstycke åt honom af rött
rosit, fint; l svartrosi tröjja; l witrosi; l äldre stubb; l par röda
reggarnstrumpor mä(d) silkesswicklor på.
Hemmagiort: l wit Kipersråb; l Kiortel dito; l röd hemmagiord
råb; l grön Klädning, ruti; 4 bomulskiortlar; 6 andra och tröjjor
dertil; 20 al. grönt Kamlott giorde hon sig och sydde en Kiortel
hemma deraf; l resekappa, wit, fick hon; allahanda wardags-klär,
öfwer och under, fick hon, som ei är nödit ät så noga uptekna;
Brudlintyg och til honom: och 2 p. halfarmar af fint Klosterläroft
och 6 fina kragar och natmyssa, som står förr omnämt, och l peruk;
Skor: l p. wita damas; l p. röda safians; l p, toflor dertil; l p.
gröna safiansskor; l p. wita; 4 p. swarta.

Krettur: l p. Oxar; 6 Kor; 2 qwiger; 10 får; l sto mäd föl; l
sadel dertil.

Spannemål: o tunnor gott miöl; 6 halspan rog; l tunna malt och
så mycket sogel (sofvel), som de behöfde ifrån midsommar til
Mikai-lis (29 sept.).

Ar 1790, när Unér flytte til Qwenneberga,1 sände jag til S. L.
(Stina Lisa) 15 al. ny, fin dräll, 2 dukar af 5 al. i war och 6
sär-witter af halfsliten dräll, ty dat giorde mig ont, ät hon förstört i
owårdighet dat hon då bäst behöfde.
1791 d. 24 September kom jag til S. L. (Stina Lisa) och Unér
i Qwenneberga och förde jag mäd mig: l p. nyja nästhäcklelakan;
l p. blagarnslakan och allahanda anat srnåt, som ei jag wil uptekna.
Och köpte jag på Moecla marken (marknad d. G okt.) åt henne: l
stort soppefat, som kostade 5 d., och l bägare, som kostade l d.
16 ./. . S än d (e) hane sen 2 grofwa dukar om G alnar och 4
sär-witter.

När de war hema och ärfde Farbror,2 så togo de 3 fiixd., som
war intresset (räntan) för 1798.

1 Socken i Växjö stift.

2 Kyrkoherde Anders Norlin. 35


Allmänna notiser för barn - Bengt Norlin

ANTECKNINGAR AF EN SMÅLÄNDSK PRESTFRU.

1777 d. 10 September reste war älste Son Benedicktus Norlin
härifrån Skirö och til Upsala. Han hade i resepängar af sin Far
320 d. och af sig sielf mast 100 d. och Kläder af oss och
Silfwersko-spänne och Knäspänne, som kostade 22 d. Smt.

Linkläder och gångldär: 6 fina halfsiortor, 3 af fin Klosterwäf
och 3 af fin hemmawäf; 3 natkappor; 3 p. halfarmar af Klåsterläroft;
3 natkappor och 3 p. halfarmar af gamalt tog han mäd sig; 8 p. rosia
Kamerduksmansiätter och bröstkras; 4 p. bomulsmansiätter och kras; 5
p. knutna (knypplade?); 12 halsdukar; l dusin fina lärissiortor; 12
läroftssiortor sänt honom sedan; 6 gröfre; 3 p. lakan; 3
örnegotshuf-wor; 4 handukar; 4 grofwa serwitter; 6 p. linstrampor af lin och
bomull; 6 p. ulstrumpor; l brun walmarsklädning; l liusblå
walmars-klädning; l swart wäst och (otydligt ord) dertil; l ny mörkblå
sertut-rock; l ny liusblå Kapprock; - sänt honom sen 10 al. tyg
til klär, l p. ulstrumpor, 3 p. piäxor(?); - l bolster; 3 dyner; l
flanelstäcke; 2 p. stönar; 4 p. skor.

Alla mansiätter och biefs gaf Bängt igän, när han kom hem igän.

1 Kista, et Kofert, l mäsingsliusstake, en silfsied. Staken och
sieden war hans egit. (Skeden var sannolikt en faddergåfva af hans
farmor eller af fröken Cajsa Ehrenpreus. Se sid. 82.)

2 tuner (tunnor) kiördes förut fulpackade af bröd. ost och lite
Kiöt och et pun(d) smör. 3 pun ost war dat, och Hus hade han mäd
sig til et pun.

1778 Kiördes til siös til honom 2 tuner mäd ost och bro om
hösten.

1779 om wåren kiördes ock 2 tuner mäd bröd och 14 m(arker)
ost och 14 m. Kiött. Om hösten, d. 20 Sept., kiördes 2 tunner til
Calmar mäd 6 pun ost, 1/2 p. Kiöt och 3 pun bröd. Kostar 7 d.
pundet hemma.

1778 sändt honom sedan 20 d. Silmt; 20 d. til; 12 d. och sedan 22
d. Silwer; 100 d. sänt sen, alt Silwermynt; 22 d. Silwerrnynt sedan.

1779 sänt til B. N. 49 d. Silm.; 7 d.; 48 d.; 45 d.; 12 d.; 18 d.;
16 d.; 33 d.

1780: 42 d. S.; 18 d. S.; 2002 (202) d. Silmt til ät disputera mäd;
24 rixdaler sen.
1781: l rixdaler; 16 d. Silwermt; 72 d. Smt; 18 d. Smnt; 26 d.
S.; 30 d. Sm.; 2 rixdaler; 28 d. Slmt.

1781 Kom B. N. från Upsala wid midsomarstiden för
fross-siuk-dom skull; då lät jag sy åt honom: nattröjja; linrock; grå
öfwer-tröjja och bycksor af gråt walmar och en grå underjacka af samma
tyg; l p. swarta walmarsbyxer; l röd tygsjacka; l p. linbyxer.

1782 låtit sy en wit walmarsklädning (med) blåt sialång (chalon)
til foder och Knåpar, kostar 2 rixdaler; l p. swarta
sarsdurangs-byxer (sargdurants) kostar 2 rixdaler; fat l p. regarnsstrumpor; 4
d. S.; l hatt; l rixdaler; låtit sy et p. walmarsbyxer til; en
lärofts-siorta fick han. Köpt böcker för 5 rixdaler.

D. 5 November 1782 reste Bengt Norlin bort ät Conditsionera i
Wässma(n)land hos en Häradshöfding, som heter Welin i en stad,
som heter Lindesberg, 30 mil dit. 2 ostar förde han mäd sig om
2 pun. Kostar 8 d. pundet hema. 100 d. Smt fick han i
rese-pängar.

1783 d. 19 Mars sändes til honom i Upsala 200 d. Smt, som war o
min wängåfwa för Aslarp;1 d. 25 september: 9 d. Kmt, som han
lånte af mig; d. 13 October: 3 Rixdaler.

1784, d. 5 Jan. sänt honom en sedel på 3 Rixdaler; d. 28
Januari: 4 d. Smt; d. 17 d.: 3 d. Smt; d. 19 Majj: 8 Rixdaler spesie; d. 10
Juni: 6 d. Smt; d. 24 dito: 10 Rd spesie; d. 8 December sändes honom
10 riksdaler; i october fick han til sig 2:ne ostar om et pun warter
(hvardera); l par strumpor och 6 d. Koppm.

1785, den 24 Aprill lånte jag Far 100 d. Smt eller ICy Rix. och
44 s., som sändes til Bängt til hans Magisters-disputatsion. Den
17 Juni undergick han promotsionen. 25 Rdr kostade den dagen och
25 dertil mäd annat förutan resepängar ned igän. Den 27 Juni
läntes 6 Rdr, 2 lades till och sändes; och sedan en sedel på 2 Rixdr
och så en på 3 Rixdr.

D. l Agusti kom Bängt från Upsala siöleds, så hans resa kom
endast på 5 el. 6 Rixd. Sen reste han til Wexiö och köpte sig til
prästkläder för 89 dal. smt.
Bytte bort sin studentegranlåt och kläder för walmarskläder
igän och lite annat småt. Alt i pangar, som B. N. fat af sin Far,
war efter hans upsast och Bängtas egen sägen 345 Kixd. spesie.


1 Ett Aslarp är beläget i Bredaryds socken i Västbo härad, ovisst dock om det här nämda. 36


Allmänna notiser för barn - Susanna Catharina Norlin

I Fataburen 1931, i art om modern.
Susanna Katarina omtalas som en blid kvinna med mycket enkla vanor. Efter all anledning var hon moderns käraste barn.

I fataburen, moderns ant.
ANTECKNINGAR AF EN SMÅLÄNDSK PRESTFRU. 1784 d. 9 December flyttade war Kära dotter Susanna Cattarina
Norlin bort mäd sin K. Man Nils Jonas Hultman,
Kronobefalnings-man i Östra härad, som hon wigdes wid d. 7 dato, och hade hon mäd sig
så mycke, som ei alt kan upräcknas, men skal i nogaste uptecknas.

Guld: en tiädja af 4 dukater, af pistolättguld; 2 guldringar af en
dukat stycket; 2 öronringar af en dukat; et guldliierta, kostar 5 d. Smt.

Silfioer: l förlägsied om 161/* lod; 6 matsieder om 26 lod; 2 til om
71 2 lod, 11 lödie; 6 tesieder om G lod; en Såckersålla, kostar 13 d. Smt.

Siängt sedan til min kära gudoter Lisa Ulrica Hultman en
guldring; en sockertång och en förlägsied af silfwer.

Koppar: en Kiettel af et lispun; l munckpanna, kostar l
Bix-dal.; l putta, som kostade 3 d. smt.

l stor sop(p)kiättel siänktes til dotern E. U. (Elisabet Ulrika
Hultman) i hemgift.

Mässing: l Kiättel, som kosta 4 d. smt.

Malm: strykejarn.

Ten: 2 flata fat; 6 flata talrickar; l stop; 4 sieder; 6 flata
tal-rickar til; (> jupa af oljoten; l bägare; l siön soppeskål; l nattputta.
(Senare tillägg:) til dotren en bägare.

Jarnsakor: 6 p. Knifwar; l häckla; l p. Karder; 2 strykelod; 2
sisare (små saxar); l stöpt putta; stor stekpanna.

Träsakor: l Kista; l byrå; l syskrin; 6 skålar; l sälla; 6
slef-war; 16 talrickar; 12 skedar; l par wäftrissor; l spinråck; 6
wäf-sieder; 2 bryggekar; l öltnnna; l så; l litet trög; l flor-sigt; l dito
af tagel; l stort Kar ät slå säd uti; l gamalt matskåp; l bra
eke-skåp (Öfverstruket).

Böcker: l bibell; l Catties; l salmbok; l perleskrud; l hushålsbok.

Krettur: 2 Kor; 2 stutar, små; 15 får; l Ko til. 1786: en fole i
3:die året.

Sängkläder: 2 siöna bulstrar, blårandiga, af god wickt; l stor
rö(d)randig långdyna: l dito af blåt ullgarn; l blårandig, linen; l
dito grårandig; l af parkum, rörand ig; 2 mindre örn egotsdyner; l
Kartunstäcke; l flanelstäcke; l grön gietskinsfäll; l wit bra
fårskins-fäll; l ryja; l linet Klutkläde; l ullet dito; l röd fotpose.

Linkläder: 30 al. fin dräll; l p. fina utsydde örnegotp. sämre och mindre; 3 p. läroftslakan; 3 p. grofwa lakan; 3 p. giort
af fin wäf. Så mäd grofwa och granna gick til 10 p. lakan och
Örnegotshufwor til; och handukar, som hon mast samkat af egen wäf
(och) som jag hulpit henne ät samla. 30 al. grof dräll; 2 Kiökshan-
dukar; 6 halfina, halfsletna serwitter; l dus. halfSna; 5 al., 6
sär-witter. (Senare:) Griet til dotren E. U. H. 9 al. dräll af tågegarn; l
par läroftslakan; l säck.

När Sonen Jan Hultman (1804) reste til Lund, så gaf jag honom
10 Kixd. och l p. lakan. (Öfverstruket i handskriften.)

Flämsk och rugg: 6 ragstolar; l hyneswar; 6 flämska har moster
C. O. wäfwi; och 6 hyneswar; l flämst hy ne, som jag wäfwi.

Gångkläder: Brudklädning; 30 al. Cueltyg(?) 6 och 1,/2 daler alnen.
172 d. och 16 öre kostar tyget. Foderläroft, kanfas, fiskeben, silke,
skräddarelön, band, tilhopa löd. Smt. Tilhopa kostar brudklädningen
188 d. Smt. En swart armosinsklädning, som kostade 100 d. Smt,
war giet til jungfruklädning; l bordalurssalopp; l röd
damaskläd-ning af min jungfruråb; l halfsidenströjja; 4 silkeskläden; 4
band-garnadyrer (garnityrer?); l florskläde och mössor; l par silkeswantar;
l Kamlotskiortel: l grå frisanssertut; Brudstubb och tröjja af
Kar-tun; l Koft af Kartunsets; l röd Kamlotskappa.

Men hemagiort är nästan otalit: l wit walmarssertut; l blå
bomuls-klädning; l gul; l fiolät randig; 4 bomulskiortlar och tröjjer dertil; en
rödswart Klädning af ull; l blå; l röd; l grön; förutan alt til häldas- och
wardasklär, oräcknelit; och wäl 12 par skor, och lintyg ock utan räckning.

Til honom: natrock och tröjja af fint Kartun, som kostat 10 m.
al.; brudgummelintyg och twå halflintyg mäd fine Kammerduks-krus
för; l bomulsnatmyssa.

1/a pun fin ull; 8 limar lin af 6 m(arker) limen. När hon flytte
til Slätåckra,1 gaf jag henne 6 h alffina och halfsletna särwitter. 37


Allmänna notiser för barn - Avliden

ANTECKNINGAR AF EN SMÅLÄNDSK PRESTFRU.
(Efterföljande förteckning, som saknar öfverskrift - sannolikt
fattas här ett blad - torde angifva den yngre dotterns, Johanna
Ulrika, hemföljd.)

Ten: 2 store fat; 2 små; l dusin flata talrickar; Y2 dusin jupa;
l litet jupt fat; 2 skålar; l bägare; en förlägssied; l stop; l siön
soppeskål; l nattputta; l flått fat til.

Koppar: l Kiättel om 18 m(arkers) wickt; en tekettel, kostade
4 d. Smt.
Mässing: 2 siöna liusstakar och en sax dertil.

Malm: l strykejarn.

Jarnsakor: 6 p. Bordknifwar; l stinkakeplåt; l bråpanna; l
häckla; l p. Karder; 2 strykelo; l sisare; l stöpt putta; l stor
stekpanna; l siön gryta om 3 Kannerum.

Träsakor: l Kista; l skåp; l skrin; 6 skålar; 6 slefwar; 16
tal-rickar; 12 skedar; 2 stop; l ankar; l spinrock; 7 wäfsieder; 2 byttor;
7 bonkar; l litet bord; l kar ät slå säd uti; en siön wäfstol; l stort
trög; et litet; et mindre; l gamalt dal it skåp; l Kistebänck; l siönt
skåp til; l siönt tesättekar mäd lock.

Böcker: l Perleskrud; l Salmbok; l Catkies; l btbell; l
hushåls-bok, Brockmans;1 l Bok, Mansel Wargs.2

Krettur: 2 Köer; 6 f åar; 4 til; 4 sedan; l stor Galt; l fole i
3die året; 1786: en Oxe; en Ko; 2 Kwikalfwar in mot 20 weckor
gamla; l stutkalf, tretingsgamall; 1791 l d:o, siänckt dem för de månge
olyckor de lidit på Kor.

Sängkläder: l ny, blårandig bulster; 2 dyner til af sama war;
l dunbädd af ull et war; 2 dyner dertil; 2 ul(l)na örnegotsdyner; 2
mindre af parkum, hemagiort; l kartunstäcke; l flanelstäcke; l fäll;

1 ryja; l linet Klutkläde; l linet kläde; l fiolätt fotpose; l slaf all;

2 hyend; l dyna til mäd gamalt grått war.

Linkläder: 28 al. fin dräll; l duk om 4Va al. til; 30 al. grof
dräll; 3 p. läroftslakan; l p. nästhäcklelakan; 2 p. blaggarnslakan;
2 af egen wäf; 4 handukar; 2 grofwa Kiöcks-handukar; 4 p.
örne-gotshufwor; 19 al. gardinewäf; 6 gamla fina serwitter; l duk om 6
al., halfin; 9 serwitter dertil. 1797 lags (lades) l duk af 18 al. och
2 dusin serwitter dertil, alt fint.

Gångkläder. Till brudklädning: 28 al. purdisåg af 5 d. al. 140 d.
mäd ban, silke, foderläroft, fiskeben, kanfas, skräddarelön 16 d. Smt.
tilhopa 156 d. Smt. En swart Kamelotsklädning om 45 dalers werde;
en swart bordalurssalopp; l rastesilgsklädning; 4 silkeskläde; l
florskläde och mössa; 3 bangarnadyrer; l sidenkappa, nymodig til,
kostar som nogast 20 d. Smt; l Kartunssetskoft; l brudstubb och tröjja;

l röd Kamlotskappa; l grå frisanssertut; l wit walmarssertut; l blå
hemagiord bomuls-Klädning; l gul; l fiolett, randig; 3 bomuls-Kiortlar
och tröjer dertil; l blå Klädning af ull; l röd och allahanda
war-dasklär, hemagiorde, som ei är nödit ät upteckna; skor til et
du-sin par.

Til honom: natrock och lifstycke af fin setskartun och fin siorta
och kläde och 6 kraga af fin kamerduk; 4 halsrimser til och
bomuls-natmyssa; l peruk. - 12 m(arker) ull; 71 2 lime lin.

1 Broocman, R., En fulständig Svensk Hus-Hålds-Bok. Norrkiöping 1763.

2 Warg, Ch., Hielpreda i hushållningen för unga fruentimber. Stockholm 1755. 9


Allmänna notiser för barn - Israel Norlin

ANTECKNINGAR AF EN SMÅLÄNDSK PEESTFRU.
1790 d. l September reste Israel Norlin åt Upsala och hade
han i respängar 500 d. Smt af mig sorn sit arf. Til kläder köpt
för 190 d. Smt. Den 16 Novem. sändes til I. N. 15 d. Smt; dito d.
28 decem. 15 d. Smt.

1791 i Aprill: 75 d. Smt, Ölmstaskat;1 dito 36 d. Smt; dito d.
19 Maj: 110 d. Smt; dito d. 31 Maj: 150 d. Smt. - S(edan) 50 Rixd.

1791 d. l September sändes honom åter 50 Rixd.; 10 Rixd.
san-tes sen.

1792 Också 3 Rixd. 24 s; 2 Rixd. dito; och så 33 d. Smt; och
så 30 d. Smt til och Karsnässkatten2 75 d. Smt.

Kläder hade han Israel så mycke som Bängt fick och blef i så3
väl utrustad som han i allahanda, som ei kan så noga upteknas.

Den 7 afgick en 1/2 tuna mäd 2 pun ost, V2 pun smör och lite
bröd. 4 d. Smt gafs för tullen och besväret.

1791 afgick en half siltuna mäd 2 el. 3 pun ost och bröd. l
Rixd. gafs för försslen.

1790 reste Israel åt Upsal och 1792 kom han hem, sen han der
förtärt 200 Rixd. för lite gagn. 2 fina dukater och 2 guldringar af
en dukat i war(dera) med I. N. i fick Israel när han reste til Upsala;
men en dukat war hans Faddergåfwa. Dessa guldringar slarfwade
han bort i Upsala, så när han skulle gifta sig, så hade han ingen.
Då måste jag gie (honom) pangar til wixleringar.
1793 tog Israel 3 Rixd. 24 s. til böcker; l Rixd. 24 s. til
Wir-sums1 marknad; 3 Rixd. 28 s. til hat i Witlanda n?(arknad); 8 d.
Smt. dito; 2 Rixd. til Klär; dito 2 Rixd. til skin. 1793 Tat (tagit)
til köpklär 3 Rixd. 8 s.

1795 til Klär åt Israel 4 Rixd.; dito 1796 2 Rixd.

1796 d. 31 October tog Israel emot 100 d. Smt, när han reste
til Sedergren, för hwilka han giet en sedel; 70 rixd. tog han, som
han hade igen af Wästragårdspäng. ;2 7 d. skänckte jag honom til
respäng, efter han sad sig (skola) wara borta et år; men kom igen
d. 17 December, och jag måste lämna l Rixd. til den, som kiörde
efter hans sakor, men sängkläderna blef qwar, som war i minsta
werdet 3 Rixd. wärde. 2 år war han i Kwinarp(?), som kostade
400 d. Sil.mynt. 1798 kom han til Hultman.

Alt som är hemgiort giet honom til klär utan räckning (d. v. s.
alla hemgjorda kläder har jag gifvit honom utan att räkna så noga). 38


Jonas Norlin
Make Jonas Norlin

    Född: 1702 39
    Döpt: 
     Död: 1780 39
   Begravd: 


     Far: Jon Persson (      -1717) 40
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde i Västeråker o Dalby fsg, Uppsala län. Adress: Västeråker o Dalby fsg, Uppsala län.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Avliden

    Född: 1733 5
    Döpt: 
     Död: 1797 5
   Begravd: 2 M Elias Norlin 41

    Född: 1748 5
    Döpt: 
     Död: 1818 5
   Begravd: 
    Maka: Brita Catharina von Ocklawitz (      -1816) 42Allmänna notiser för barn - Elias Norlin

Se Kajs pärm Bäck nr 1, enl. Svenska män o kvinnor 1949: Kapten vid Upplands infanterireg.


Oskar Rudolf Elias Norlin
Make Oskar Rudolf Elias Norlin 43

    Född: 1877 43
    Döpt: 
     Död: 1957 43
   Begravd: 


     Far: Axel Elias Norlin (1847-1892) 44
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kapten.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Oskar Gunnar Rudolf Norlin 45

    Född: 1906 4
    Döpt: 
     Död: 1984 4
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 M Tord Adolf Rudolf Norlin 46

    Född: 1914 47
    Döpt: 
     Död: 1984 47
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Anders Norstedt och Emerentia Otto
Make Anders Norstedt 48

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Före 1736 - Sala 49
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Rådman. Adress: Sala.
Maka Emerentia Otto 50

    Född: 1665 51
    Döpt: 
     Död: 6 Okt 1754 - Leufsta Bruk i Upland 51
   Begravd: 15 Okt 1754 - Leufsta Bruk i Upland 52


Barn
1 M Jacob Norstedt 53

    Född: innan 1705 54
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Brijta Christina Norstedt 55

    Född: innan 1705 56
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 K Emerentia Norstedt 57

    Född: 17 Mar 1705 - Sala Bruk 58
    Döpt: 
     Död: 15 Aug 1782 - Leufsta Bruk i Upland 59
  Dödsorsak: Ålderdomsbräckligheter, som henne i flera år besvärat.
   Begravd: 21 Aug 1782 - Leufsta Socken 51
    Make: Henric Bäck (1701-1773) 60
   Äktensk: 12 Dec 1731 61


4 M Anders Norstedt 62

    Född: innan 1712 63
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 5 M Jean Norstedt 64

    Född: innan 1712 65
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser för barn - Emerentia Norstedt

I Carl Henrics Annotationsbok sid 4: 1782 d. 15 Aug. Kl 8 om aftonen, dog min i lifstiden kjära Moder wid Leufsta Bruk, war 77 år och 5 månader gammal. D: 21 Dito skjedde Begrafningen i Löfsta Sockens Kyrka.


Oskar Gustaf Wikström och Anna Eleonora Sofia Norström
Make Oskar Gustaf Wikström 66

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Före 1890 67
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Grosshandlare.
Maka Anna Eleonora Sofia Norström 68

    Född: 1844 - Stockholm( Svea livgarde ) 69
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Händelser

Hon arbetade som Kapitalist år 1890 i Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län. Hon bodde 13:de Roten N:o 31 B år 1890 i Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län.


Barn
1 K Anna Mathilda Maria Wikström

    Född: 10 Aug 1863 70
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
    Make: Werner Rudolf (*Rolf*) Pius Wærn (1847-1913) 71
   Äktensk: 8 Jun 1892 - , Stockholm, Stockholms län 72


2 K Hedvig Wikström 73

    Född: 1870
    Döpt: 
     Död: 1927
   Begravd: 
    Make: Algot Ruhe (1867-1944) 74
Paulus *Paul* Wankif och Rebecca Norström
Make Paulus *Paul* Wankif 75

    Född: 
    Döpt: 16 Dec 1719 - Glimåkra, Kristianstad län 76
     Död: 12 Dec 1795 - landsförs., Sölvesborg, Blekinge 76
   Begravd: 


     Far: Andreas Wankif (Ca 1682-1746) 77
     Mor: Benedikta *Bengta* Paulin (Ca 1684-1720) 78


  Äktenskap: 17 Jul 1752 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 79

 Annan maka: Sophia Magdalena Wensler (      -1791) - 18 Okt 1780 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 80

Händelser

Han arbetade som Stadsklockare år 1753 i Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län.
Maka Rebecca Norström 81

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Benedicta Wankif 82

    Född: 31 Jan 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 83
    Döpt: 31 Jan 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 83
     Död: 1 Feb 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 83
   Begravd: 5 Feb 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 832 K Catharina Wankif 84

    Född: 31 Jan 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 84
    Döpt: 31 Jan 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 84
     Död: 1 Feb 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 84
   Begravd: 5 Feb 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 843 M Andreas Wankif 85

    Född: Omkr 21 Sep 1753 83
    Döpt: 
     Död: 27 Sep 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 83
  Dödsorsak: slag
   Begravd: 29 Sep 1753 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 83

Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Knut Åke Zethelius (1898-1956)
     Mor: 
Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Elof Andersson Skragge och Elisabeth Nyman
Make Elof Andersson Skragge 86

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Prost i Hedemora.
Maka Elisabeth Nyman 86

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Anders Skragge 87

    Född: Ca 1662 88
    Döpt: 
     Död: 26 Okt 1736 - Lyngby fsg, Bara härad, Malmöhus län 88
   Begravd: 16 Dec 1736 - Genarp, Malmöhus län 88
    Maka: Christina 'Stina' Skraggensköld (Ca 1675-1734) 89
   Äktensk: 8 Mar 1692 - , Stockholm, Stockholms län 89
Isak Nyman och Sara Utberg
Make Isak Nyman 90

    Född: 1746 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 91
    Döpt: 
     Död: 16 Jul 1777 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 92
   Begravd: 
  Äktenskap: 20 Apr 1770 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 93Maka Sara Utberg 94

    Född: Omkr 1746 - Partille 95
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

 Annan make: Erik Dahlgren (      -      ) 96 - 13 Sep 1781 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 97

Händelser

Hon bodde den 17 Aug 1767 i Göteborg (Domkyrko fsg). Hon arbetade som Piga.


Barn
1 K Ulrika Nyman 98

    Född: Aug 1775 92
    Döpt: 
     Död: 10 Aug 1775 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 92
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Ulrika Nyman 98

    Född: Jan 1777 92
    Döpt: 
     Död: 3 Feb 1778 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 92
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

J H Nyman och Agnes Perry
Make J H Nyman 99

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 21 Maj 1937 100
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Agnes Perry 101

    Född: 11 Aug 1884 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 102
    Döpt: 
     Död: 14 Aug 1970 - Stenungsund 103
   Begravd: 19 Aug 1970 - Örgryte Gamla Kyrka, Göteborg 102


Barn
1 M Gunnar Nyman 104

    Född: 2 Apr 1915 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 105
    Döpt: 
     Död: 25 Feb 1990 106
   Begravd: 
    Maka: Stina Kilberg (      -1998) 107
Levande och Stina Sofia Nyström
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Friherre Henric Erland Rappe (1874-1932)
     Mor: Anna Dieden (1880-      )


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Gabriel Näsman och Margareta Rambo
Make Gabriel Näsman 108

    Född: Ca Apr 1714 109
    Döpt: 
     Död: 21 Feb 1777 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 110
   Begravd: 4 Apr 1777 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län
  Äktenskap: 6 Feb 1746 - Christ Church in Philadelphia, Pennsylvania, North America 111

 Annan maka: Botilla Catharina Huberius (      -      ) - 13 Dec 1771 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 112

Händelser

Han arbetade som pastor of the congregation at Gloria Dei Church at Wicacoa den 23 Okt 1743 i Wicacoa, Pennsylvania, North America. Han arbetade som Kyrkoherde i Kristianstad år 1768 i Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län.
Maka Margareta Rambo 113

    Född: 26 Dec 1726 - Lower Dublin Township, Philadelphia Co., Pennsylvania, North America 114
    Döpt: 
     Död: 24 Apr 1768 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 115
   Begravd: 17 Maj 1768 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 116


     Far: Peter Rambo (1682-1739) 117
     Mor: Margaret Jonason (      -1747) 118
Barn

Källor


1 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se farfars far Jon ( släktträd ). High

2 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se farfars far Jon ( släktträd ).

3 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se farfars farfar Jon ( släktträd ). .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Band 27, sid 551. Brorsons son till Johan Gustaf N var Theodor Arnold Valentin N (1833-70), som blev fil mag 1860, docent 1861 och teol kand 1862, allt vid UU, samt 1864 teol adjunkt vid LU med Västra Kärrstorp och Glostorp, Malm, som prebendepastorat. Han var svärson till domprosten P Wieselgren. I sitt vetenskapliga författarskap behandlade Theodor N framför allt Sveriges kyrkohistoria under den lutherska ortodoxins tid efter Uppsala möte 1593. Hans gradualavhandling utgjordes av en biografi över Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius. N påbörjade ett större verk, Svenska kyrkans historia efter reformationen, men han hann blott utarbeta första bandet (1863-71) före sin förtidiga död i lungsot. Hans skildring har av kyrkohistorien 1592-1647 var ett vägröjningsarbete; perioden hade tidigare inte behandlats på grundval av ingående arkivforskningar. N författade också en del populärt hållna böcker i kyrkohistoriska ämnen. Theodor N ingick i den lågkyrkligt orienterade uppsaliensiska kretsen kring Teologisk tidskrift och var från 1867 en av tidskriftens redaktörer. I den samtida kyrkopolitiska debatten deltog han bl a med ett uppmärksammat anonymt inlägg inför det första sv kyrkomötet: Hvad svenska kyrkan behöfver (Teol tidskrift 1868). Han ivrade där för djupgående reformer av kyrkan. En varm evangelism religiositet genomsyrade såval N:s liv som hans skriftliga produktion.

4 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

5 Svenska män och kvinnor. AB 1949..

6 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se farfarf far Jon + släktträd( foto) samma person.

7 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se farfars far Jon.

8 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se farfarf far Jon.

9 (Projekt Runeberg), Fataburen 1931. Ulrica Oxelgrens ant. om vad dottern fick med sig vid bröllopet.

10 Växjö stifts herdaminnen, Skirö pastorat
13. Johannes Norlin, 1754-87. Son till företr. ... prost 1777, v. preses vid prästmötet 1780. God predikant av den ortodoxa riktningen. Hade ett förmöget hus o ägde flera gårdar i socknen. Ett talande vittnesbörd om familjens burgna ställning är de av hustrun 1751-1810 gjorda anteckn. som publ. av P.G. Vistrand i Fataburen 1911. N. avled den 18 juli 1787.
G.1755 m Ulrica Oxelgren, f 27/1 1736, + 13/2 1810, dotr till kh i Skärstad Magnus Oxelgren. En dugande husmor av gamla stammen, särskilt mycket skicklig i vävning (se Fataburen 1931)
Barn: Christina Elisabet f 24& 1756, g m kh i Kvenneberga Gislo Unnerus
Bengt, f 17/2 1758, kh i Ölmstad
Magnus, f 19/1 1760, + 30/1 1762
Erik, f 4/12 1761, + 30/1 1762
Susanna Catharina, f 23/4 1736, + 14/9 1844, g 7/12 1784 m kronofogden i Östra härad Nils Johan Hullman.
Magnus, f 28/8 1765, + s å
Johanna Ulrica, f 26/3 1767, g m komm. i Åsheda Olof Wikbom
Israel, f 21/7 1769, hemmansägare i Skirö, + 5/2 1833
Sophia Magdalena, f 9/10 1771, + s å
Anna Sara, f 9/10 1771 (tvilling), + 22/2 1772
Anna Brita, f 16/11 1773, + drunknad 14/4 1819
Helena Sophia, f 1775, + 7/10 s å
Eva Maria, f 13/12 1779, + ogift 26/4 1799.

11 Växjö stifts herdaminnen, bd 6. Skirö pastorat
12. Benedictus Norlin, 1716-52. Född i Söraby den 3 okt 1676, son till klockaren Birger Bengtsson och Catharina Nilsdotter Norman. Skol i Växjö 1685, stud i Uppsala 1700, disp 1706 o 1709, magister s å, prv 6/5 1711, kh här 1716, install 1721, respondent vid prästmötet 1720, prost 1743. Visade en "sannskyldig gudsfruktan ifrån själva barndomen in i döden". … då människor tillfogade honom oförrätter, brukade han yttra: Gud give demovändelse och mig tålamod." Led 1727 av djup melankoli, varvid han fann stor tröst hos sin förtrogne vän Jacob Stocke i Näshult, vilken "ofta gånger enskylt tilldelte han Herrans nattvard och eljest genom Guds ord upprätt höll och det med den kraft att han efteråt icke nog kunde utsäga, vad styrkia han fattat av dess språkrike skriftermål och tal."… Död en i maj 1752 och begraven av biskop Osander den 15 juli s å
Gift 24/5 1715 med Christina Millenia, + i Nye 28/10 1779, dotter till företr.
Barn: Johannes, f 2/3 1715, kh här
Catharina, f 1717 + s å
Israel, f 26/11 1718, kh i Göteryd
Birger f 8/3 1721, kh i Tolg
Anders, f 15/5 1723 kh här.

12 Växjö stifts herdaminnen, bd 6. Skirö pastorat
12. Benedictus Norlin, 1716-52. Född i Söraby den 3 okt 1676, son till klockaren Birger Bengtsson och Catharina Nilsdotter Norman. Skol i Växjö 1685, stud i Uppsala 1700, disp 1706 o 1709, magister s å, prv 6/5 1711, kh här 1716, install 1721, respondent vid prästmötet 1720, prost 1743. Visade en "sannskyldig gudsfruktan ifrån själva barndomen in i döden". … då människor tillfogade honom oförrätter, brukade han yttra: Gud give demovändelse och mig tålamod." Led 1727 av djup melankoli, varvid han fann stor tröst hos sin förtrogne vän Jacob Stocke i Näshult, vilken "ofta gånger enskylt tilldelte han Herrans nattvard och eljest genom Guds ord upprätt höll och det med den kraft att han efteråt icke nog kunde utsäga, vad styrkia han fattat av dess språkrike skriftermål och tal."… Död en i maj 1752 och begraven av biskop Osander den 15 juli s å
Gift 24/5 1715 med Christina Millenia, + i Nye 28/10 1779, dotter till företr.
Barn: Johannes, f 2/3 1715, kh här
Catharina, f 1717 + s å
Israel, f 26/11 1718, kh i Göteryd
Birger f 8/3 1721, kh i Tolg
Anders, f 15/5 1723 kh här. .... (Projekt Runeberg), 1931. Vidare omtalas prostinnans mor Elisabet Högberg, som dog i
Sandvik 1765 ;2 hennes svärmor Kristina Millenia, född den 22 okt.
1696, död den 28 okt. 1779, en förmögen gumma, som ägde gård i Nye och efterlämnade ett ej obetydligt bo
.

13 Växjö stifts herdaminnen, Skirö pastorat
13. Johannes Norlin, 1754-87. Son till företr. ... prost 1777, v. preses vid prästmötet 1780. God predikant av den ortodoxa riktningen. Hade ett förmöget hus o ägde flera gårdar i socknen. Ett talande vittnesbörd om familjens burgna ställning är de av hustrun 1751-1810 gjorda anteckn. som publ. av P.G. Vistrand i Fataburen 1911. N. avled den 18 juli 1787.
G.1755 m Ulrica Oxelgren, f 27/1 1736, + 13/2 1810, dotr till kh i Skärstad Magnus Oxelgren. En dugande husmor av gamla stammen, särskilt mycket skicklig i vävning (se Fataburen 1931)
Barn: Christina Elisabet f 24& 1756, g m kh i Kvenneberga Gislo Unnerus
Bengt, f 17/2 1758, kh i Ölmstad
Magnus, f 19/1 1760, + 30/1 1762
Erik, f 4/12 1761, + 30/1 1762
Susanna Catharina, f 23/4 1736, + 14/9 1844, g 7/12 1784 m kronofogden i Östra härad Nils Johan Hullman.
Magnus, f 28/8 1765, + s å
Johanna Ulrica, f 26/3 1767, g m komm. i Åsheda Olof Wikbom
Israel, f 21/7 1769, hemmansägare i Skirö, + 5/2 1833
Sophia Magdalena, f 9/10 1771, + s å
Anna Sara, f 9/10 1771 (tvilling), + 22/2 1772
Anna Brita, f 16/11 1773, + drunknad 14/4 1819
Helena Sophia, f 1775, + 7/10 s å
Eva Maria, f 13/12 1779, + ogift 26/4 1799
.

14 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstads pastorat
18. Magnus Oxelgren, 1729-50. Född på Visingsö den 1 nov 1686, son till kh Sveno Magni Oxelgreen och Anna Andersdotter Kylandra. Skol. På Visingsö 1694, stud. i Lund (Jönk. Nation) 1703, reste därifrån vid fiendens infall 1709, nådårspredikant o vik. Lektor på Visingsö 1711-13, disp. I Lund 1714, stud. i Uppsala 1717,orerade där s.å., prv i Uppsala 18/6 1718 … andre notarie i prästeståndet vid riksdagen 1720,… kh Visingsö 1729, prost 1743… Död den 21 maj 1750.
…Rogberg kallade honom en "mångkunnig, grundlärd, gudfruktig och uppbyggelig man." …Avhållen av sina elever…
Gift 7/2 1723 med Elisabet Rogberg, f 1/5 1702, + 9/6 1765, dotter till kh i Södra Unnaryd Joh. Rogbergius. Barn: Johannes, f 19/9 1724, + s.å.
Anna Christina, f 23/10 1725, gift med kronobefallningsmannen i Tveta, Vista och Mo härader, hovkamreraren Georg Reinhold Liedbeck
Birgitta, f 15/3 1728, g m kh i Björkö Sven Liungh
Elieser, f 22/3 1730, + s.å.
Johannes, f 1/7 1731, + 10/5 1736
Elisabet, f 24/10 1733, g m kh i Älghult Erland Colliander
Ulrica f 27/1 1736, g m kh i Skirö Joh. Norlin
Elieser Magnus, f 16/5 1738, bokhållare i riksbanken, + 29/3 1787
Catharina f 20/10 1740, g m kh i Jönköping Jacob Ekerman
.

15 Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstads pastorat
18. Magnus Oxelgren, 1729-50. Född på Visingsö den 1 nov 1686, son till kh Sveno Magni Oxelgreen och Anna Andersdotter Kylandra. Skol. På Visingsö 1694, stud. i Lund (Jönk. Nation) 1703, reste därifrån vid fiendens infall 1709, nådårspredikant o vik. Lektor på Visingsö 1711-13, disp. I Lund 1714, stud. i Uppsala 1717,orerade där s.å., prv i Uppsala 18/6 1718 … andre notarie i prästeståndet vid riksdagen 1720,… kh Visingsö 1729, prost 1743… Död den 21 maj 1750.
…Rogberg kallade honom en "mångkunnig, grundlärd, gudfruktig och uppbyggelig man." …Avhållen av sina elever…
Gift 7/2 1723 med Elisabet Rogberg, f 1/5 1702, + 9/6 1765, dotter till kh i Södra Unnaryd Joh. Rogbergius. Barn: Johannes, f 19/9 1724, + s.å.
Anna Christina, f 23/10 1725, gift med kronobefallningsmannen i Tveta, Vista och Mo härader, hovkamreraren Georg Reinhold Liedbeck
Birgitta, f 15/3 1728, g m kh i Björkö Sven Liungh
Elieser, f 22/3 1730, + s.å.
Johannes, f 1/7 1731, + 10/5 1736
Elisabet, f 24/10 1733, g m kh i Älghult Erland Colliander
Ulrica f 27/1 1736, g m kh i Skirö Joh. Norlin
Elieser Magnus, f 16/5 1738, bokhållare i riksbanken, + 29/3 1787
Catharina f 20/10 1740, g m kh i Jönköping Jacob Ekerman.

16 Kyrkböcker, Björkö, C:2. se dotterdotterns dop
"Novem 7 12 Christina Catharina
H Fil Mag Kyrkoh:n Sven Ing. Ljungh m. F. Birgitta Oxelgren
.................
................
Modern Catharina Oxelgren"
. .... Växjö stifts herdaminnen, bd 7. Skärstad
18. Magnus Oxelgren...
Gift 7/2 1723 med Elisabet Rogberg, f 1/5 1702, + 9/6 1765, dotter till kh i Södra Unnaryd Joh. Rogbergius.

17 (Projekt Runeberg), Projekt Runeberg Fataburen 1911, sid 74. http://runeberg.org/fataburen/1911/0069.html
.

18 Växjö stifts herdaminnen, Skirö pastorat
13. Johannes Norlin, 1754-87. Son till företr. ... prost 1777, v. preses vid prästmötet 1780. God predikant av den ortodoxa riktningen. Hade ett förmöget hus o ägde flera gårdar i socknen. Ett talande vittnesbörd om familjens burgna ställning är de av hustrun 1751-1810 gjorda anteckn. som publ. av P.G. Vistrand i Fataburen 1911. N. avled den 18 juli 1787.
G.1755 m Ulrica Oxelgren, f 27/1 1736, + 13/2 1810, dotr till kh i Skärstad Magnus Oxelgren. En dugande husmor av gamla stammen, särskilt mycket skicklig i vävning (se Fataburen 1931)
Barn: Christina Elisabet f 24& 1756, g m kh i Kvenneberga Gislo Unnerus
.

19 (Projekt Runeberg), 1911. http://runeberg.org/fataburen/1911/0069.html.

20 Växjö stifts herdaminnen, Skirö pastorat
13. Johannes Norlin, 1754-87. Son till företr. ... prost 1777, v. preses vid prästmötet 1780. God predikant av den ortodoxa riktningen. Hade ett förmöget hus o ägde flera gårdar i socknen. Ett talande vittnesbörd om familjens burgna ställning är de av hustrun 1751-1810 gjorda anteckn. som publ. av P.G. Vistrand i Fataburen 1911. N. avled den 18 juli 1787.
G.1755 m Ulrica Oxelgren, f 27/1 1736, + 13/2 1810, dotr till kh i Skärstad Magnus Oxelgren. En dugande husmor av gamla stammen, särskilt mycket skicklig i vävning (se Fataburen 1931)
Barn: Christina Elisabet f 24& 1756, g m kh i Kvenneberga Gislo Unnerus
Bengt, f 17/2 1758, kh i Ölmstad
Magnus, f 19/1 1760, + 30/1 1762
.

21 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Erik f 4/12 1761, + 30/1 1762.

22 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Susanna Catharina, f 23/4 1763, + 14/9 1844, gift 7/12 1784 m kronofogden i Östra Härad Nils Johan Hultman.

23 (Projekt Runeberg), 1931. död 14 sep 1844 i Tolja I Skirö.

24 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Susanna Catharina... gift 7/12 1784 m kronofogden i Östra härad Nils Johan Hultman.

25 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Susanna Catharina... g 7/12 1784 m ...

26 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Magnus, f 28/8 1765, + s å.

27 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Johanna Ulrica, f 26/3 1767, g m komm. i Åsheda Olof Wikbom.

28 (Projekt Runeberg), 1931. Johanna Ulrika var född 26 mars 1767, död i Nye 1804. Gift den 7 dec 1784 med komminister Olof Wikbom.

29 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Israel f 21/7 1769, hemmansägare i Skirö, + 5/2 1833
.

30 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Sophia Magadlena, f 9/10 1771, död s å
.

31 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Anna Sara, f 9/10 1771, död 22/2 1772
.

32 Växjö stifts herdaminnen.

33 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Helena Sophia, f 1775, död 7/10 s å
.

34 Växjö stifts herdaminnen, Johannes Norlin kh i Skirö pastorat, Växjö stift
...
Eva Maria, f 13/12 1779, död ogift 26/4 1799
.

35 (Projekt Runeberg), 1931 En prestfrus anteckningar. Ulrica Oxelgrens ant.
Dessa om vad hon gav dottern i hemgift mm.

36 (Projekt Runeberg), 1931. Moderns, Ulrica Oxelgrens, ant. om utgifter, både pengar, klader, mat mm, för sonens utb. i Uppsala m.m.

37 (Projekt Runeberg), 1931. moderns anteckngar om dotterns utrustning vid giftermålet mm.

38 (Projekt Runeberg), 1931. moderns, Ulrica Oxelgrens, ant. om sonens vistelse i Uppsala.

39 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se fader Jon.

40 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Band 27, sid 550. Norlin, släkt härstammande från skattebonden Jon Persson (d 1717) i Skullersta, Nora, Vnl, vars söner antog släktnamnet. En av dem, kh i Västeråker och Dalby, Upps, Jonas N (1702-80), var farfar till Johan Gustaf N (1762-1831). Denne blev 1793 polismästare i Sthlm men ådrog sig G A Reuterholms missnöje och utnämndes därför redan s å till lagman i Ångermanland och Västerbottens lagsaga. Han förflyttades 1795 till Västernorrlands lagsaga, där han tjänstgjorde till 1827. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Texten ur släktträdet: ( trädet också som foto )
Jon Persson
(d 1717)
skattebonde
Jonas N
(1 709 - 80)
kyrkoherde

Johan N Elias N
(1733-97) (1748-1818)
ekonomiintendent kapten

Johan Gustaf N Henrik N
(1762-1831) (1775-1849)
lagman assessor

Johan Christopher N
(1803-53)
borgmästare

Theodor Arnold Valentin N
(1833-70), teol adjunkt

Elias N
(1779-1865)
överstelöjtnant
Elias Christoffer N
(1815-88), major
Axel Elias N
(1847-92)
Christoffer Magnus N
(1784-1844), major
Adolf Theofil N
(1822-91), löjtnant,
lantbrukare
Karl Theofil N
(1857-1948),
lantbrukare kontorschef
Oskar Rudolf Elias N Karl-Arvid N Per N
(1877-1957), kapten (1901-89), (f 1905),
bankdirektör direktör
Oskar Gunnar Rudolf N Tord Adolf Rudolf N
(1906-84), med dr (1914-84), överste.

41 Nils Edling, För modernäringens modernisering
Två studier av kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tillkomst och tidiga historia.
(Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 29
Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift), Företagare; Stockholms län
Elias Norlin (1748-1818), officer, lanthushållare; Ofr; arrenderade från 1785 Lovö prästgård, samma socken, Stockholms län, far till J F Norlin (1814K); Ledamot 20/2 1815K
( Källa Husförhörslängder 1786-1823, Lovö Socken ( A I:6-11), SSA; Svenska släktkalendern 1915-16, s. 602. ).

42 Nils Edling, För modernäringens modernisering
Två studier av kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tillkomst och tidiga historia.
(Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 29
Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift), se maken.

43 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars farfars farfar Jon.

44 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars farfars far Jon.

45 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars farfars farfars far Jon. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Band 27, sid 551. Sonsons sonsons son till Johan Gustaf N:s farbror var med dr Oskar Gunnar Rudolf N (1906-84), som innehade olika forskartjänster, bl a i försvarets forskningsanstalt. Hans forskning rörde bakteriologi och angränsande ämnen. Bror till honom var chefen för Norrbottens flygflottilj, överste Tord Adolf Rudolf N (1914-84).

46 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se släktträd farfars farfars farfars far Jon.

47 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se broder OGR.

48 (AD online), AI:2 hfl 1706-10 bild 26 Cathechismilängd östra Qwarteret. .... (AD online), hfl AI:3 1711-22 bild 10 Cathechismilängd östra Qwarteret. .... (AD online), AI:4 1724-35 sid 6 hfl Cathechismilängd östra Qwarteret. .... (AD online), AI:5 hfl bild 8 1745-59 Cathechismilängd östra Qwarteret.

49 (AD online), AI:5 hfl 1735-46 bild 8.

50 (AD online), AI:5 hfl 1736-45 bild 8 Catheshismilängd. Råd. Norstedts änka
pigan Sara. .... Hargs Bruk (AD), Harg, döpta 1737.

51 Carl Henrik Bäcks anteckningsbok.

52 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), EI:1 1702-68, döda o begr. sid 153. 1754
d. 15 Oct. begrofs Hr Inspectoren Bäcks Svärmoder Rådmans Enka ifrån Sahla fru Emerentia Otto 89 1/2 år gl.

53 (AD online), AI:2 1706-10 bild 26 hfl. 1706
Opbörds - 1705-1706 Commercum (?)
Anders Norstedt
hustru
d. Brijta Christ. lijten
s Jacob lijten gåssebarn (?)
. .... (AD online), AI:3 bd 10 hfl.

54 (AD online), AI:2 sbild 26.

55 (AD online), hfl Sala AI:2 1706-10 blid 26. 1706
Opbörds - 1705-1706 Commercum (?)
Anders Norstedt
hustru
d. Brijta Christ. lijten
s Jacob lijten gåssebarn (?)
. .... (AD online), hfl AI:3 bd 10. .... Hargs Bruk (AD), Harg, döpta 1737.

56 (AD online), AI:2 bild 26.

57 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. Stavningen av hennes efternamn skiftar i födelse- och dopboken mellan Norstedt, Nordstet, Nordstedt. Det sista är det vanligaste. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3. 1782/ 16 / 21 / Emerentia Nordstedt uti Leufsta Bruk / 77 1/4 (år gammal)/ Född i Sahlberga af Fadren Rådman Nordstedt och Modren / Enkefru efter Inspectorn Henric Bäck vid Leufsta Bruk / Ålderdomsbräckligheter, som henne i flera år besvärat. .... (AD online), hfl AI:4 1724-35 sid 6. Rådman Anders Norstedt
hustrun
dotter Britta
Jfr Emerentia.

58 Bäcks släktträd/familjearkivet.

59 Bäcks släktträd/familjearkivet. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 bild 29 döda.

60 Hartelius familjearkiv, CHBäcks ant.bok. se noten till Henric B. Allt bör kontrolleras mot källa. MH .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 1/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3.

61 Carl Henrik Bäcks anteckningsblad (Handskriven släktbok förd från Henric Bäck till sista anteckningen Knut Bäcks födelse.). Allt bör kontrolleras med källor. MH

62 (AD online), AI:3 hfl bd 10. 6 April 1712
Rådman Anders Norstet
hustrun
Sohn Jacob
Sohn Jean
Sohn Anders
Dottren Christin ?
.

63 (AD online), AI:3 bild 10.

64 (AD online), AI:3 bd 10 hfl. .... Hargs Bruk (AD), Harg, döpta 1737.

65 (AD online), AI:3.

66 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), Se dotter Anna Mathilda Marias make Rolf Wærn. utg. 1901

67 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Hans fru stog då som änka/MWJ.

68 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Hushåll för Wikström Nordström, Anna. Sveriges befolkning 1890
Sida 1
Hushåll för (Barn), Hedvig Johanna, f. 1870. 2003-11-15. SVAR & DIGDATA 2003.
Namn
Född Födelseförsamling
Yrke/titel
Civilstånd/familjest.
Boendeförsamling/plats
Wikström Nordström, Anna
1844

Kapitalist
Änka, mor i familjen
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus
Eleonora Sofi
län, Västergötland)/13:de Roten N:o 31 B
Anna Maria Mathilda
1863
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och

Ogift kvinna, barn i familjen
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus
Bohus län, Västergötland)
län, Västergötland)/13:de Roten N:o 31 B
Hedvig Johanna
1870
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och

Ogift kvinna, barn i familjen
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus
Bohus län, Västergötland)
län, Västergötland)/13:de Roten N:o 31 B
--------------------
Ekström, Hedvig Sofia
1843
Naglum (Älvsborgs län, Västergötland)
Piga
Ogift kvinna, ensam i familjen Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus
län, Västergötland)/13:de Roten N:o 31 B
--------------------
Andreasdotter, Mathilda Sofia
1840
Trollhättan (Älvsborgs län, Västergötland)
Piga
Ogift kvinna, ensam i familjen Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus
län, Västergötland)/13:de Roten N:o 31 B
--------------------
Olofsdotter, Sara Mathilda
1838
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och
Piga
Ogift kvinna, ensam i familjen Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus
Bohus län, Västergötland)
län, Västergötland)/13:de Roten N:o 31 B
. .... Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Wikström Nordström, Anna Eleonora Sofi. Post 2679044

Wikström Nordström, Anna Eleonora Sofi
Kapitalist

f. 1844 i Svea livgarde (Stockholms stad)

Änka, mor i familjen

13:de Roten N:o 31 B
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)

Födelseort i källan: Svea Lifgardes fslg.
. .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), Se dotter Anna Mathilda Marias make Rolf Wærn.

69 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003).

70 SAK 35 ( Svensk Adelsskalender ).

71 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 15. TAB XI.
Verner Rudolf Pius (son af Jonas, Tab. VI), f. 1847, 12.11, på Valaholm i Hofva sn..; Student i Upsala 1865, 11.9...häradshöfding i Kinds o Redvägs härads domsaga i Elfsborgs län 1897, 25.9.
Gift 1:o 1885, 19.11, i Stockholm med Sofia Axelina Peterson Flycht, f 1865, 23.3, i nämnda stad; - 2:o 1892, 8.6, i Stockholm med Anna Maria Mathilda Wikström, f. 1863, 10.8, i Gbg, dotter till Grosshandl. Oskar Gustaf Wikström och Anna Eleonora Sofia Norström.
Barn: 1. Karl Ernst Edvard, f 1886, 6.9. i Sthm, död 1888 31.7, på Valaholm.
2. Anna glenny Susanne, f. 1893, 11.8, i Sthm.
2. Florence Ebba, f. 1895, 4.1. i Sthm.
2. Sofia Gabriella, f. 1896, 28.10. .... Stuart, Hans, Min morfar, Werner Rudolf Pius, kallades Rolf.

72 SAK 35 ( Svensk Adelsskalender ). .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.).

73 Importerat från GEDCOM-fil från Erik Ruhe. .... Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Detta bör vara hedvig och hennes familj, men säker är jag inte. .... Ruhe, Erik, Samtal 15/11-2003. Hedvig Ruhe var född Wikström.

74 Importerat från GEDCOM-fil från Erik Ruhe.

75 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5. Se vigsel 1752. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader A W.

76 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader A W.

77 Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, Sjöström:1 Bild 70/s 62. 1713
61. Anders Wankif, son af kh i Färlöf olof W. (+ 1687?) och Chrstina Clausdotter; kollega i Christianstad 1703; prv 1 mars 1711; kh i Glimåkra 12 jan 1712; prost 13 dec 1736; + 14 mars 1746.
Broder Jöns (var 1694 och ännu 1715 klockare i Höör)
Kusin 180 (Petrus Wankif)
Gift 1) med Benedikta Paulin, syster till 45; 2) i Christianstad 1721 med Charlotta Elisabeth Stenhoff (+1746), syster till 269.
Cavallins påstående (4.409) att han blifvit gift med den af ryttmästaren Petter Bång häfdade dottren till Paul Enertsson torde vara origtigt. Bång blev åtminstone gift med en annan dotter till honom (se vid 45)
son 382. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 11. Västa och Östra Göinge Kontrakt. Glimåkra och Örknered.
8. Anders Wankif
A W var född i Färlöv omkr 1682, son till kh där Olof Wankif och Christina Clausdotter. Modern dog möjligen redan i samband med sonens födelse och fadern några år senare. Styvmodern gifte om sig med efterträdaren men avled 1690 medan A W ännu var en liten gosse. Då styvfadern blev kvar som kh i Färlöv till 1711 har väl A W haft sitt egentliga barndomshem hos denne och hans andra hustru.
...
Han avled 1746 14/3, endast 6 dagar efter det att hans hustru avlidit.
...
G 1:o med Benedikta (Bengta) Paulin, f. i G omkring 1684, begr i G 1720 22/6 "36 år", dotter till kh Paul Enertsen och Apellonia Hansdotter.
Barn:
- Anna Stina, dpt i G 1713 6/3, död i Silvåkra 1796 25/10, g i G 1729 12/11 med kyrkoinspektören Christoffer Steenhoff, begr i V Sönnarslöv 1752 13/1, "50 år".
- Ingrid Catharina, dpt i G 1715 12/10, g m kh i Silvåkra Daniel Hindbeck.
- Olivia Elisabeth, dpt i G 1716 18/11 begr i G 1722 29/4.
- Paulus, dpt i G 1719 16/12, stadsklockare i Kristianstad, död i Sölvesborgs landsförs 1795 12/12.
- G 2:o i Kristianstad 1721 med Charlotta *Elisabeth* Stenhoff, död i G 1746 8/3, "45 år", dotter till kh i Kristianstad Nicolaus Stenhoff och Helena Tollsten.
Barn:
- Helena Benedicta, dpt i G 1722 11/4, död i V Vemmenhög 1785 16/10.
- Olaus Johannes, dpt i G 1723 28/7, begr i G 1724 9/8.
- Elisabeth Barbara, dpt i G 1724 29/9, död i Loshult 1754 17/12 (bouppt Ö Göinge FIIa:12 nr 24 ), g i G 1745 6/10 med korpralen, sedermera kvartersmästaren vid södra skånska kav-reg Johan *Peter* Ebbeltoft, f i Lyby 17133/10, död i Loshult 1771 1/5 ( Bouppt Ö Göinge FIIa:19 Nr 45) i hans 1:a gifte (gift 2:o med Helena Cecilia Hjelm, död i Kristianstad 1775 19/4, "42 år"),
- Sara Appolonia, f i G 1726 10/7, begr därst 1731 10/9.
- Niclas Olaus, dpt i G 1727 1/11, begr därst 1728 27/6.
- Olivia Lucia, f i G 1728 5/12, g med kh i Brandstad Andreas Litholander.
- Andreas, f i G 1730 27/3, begr därst 1736 28/3.
- Sara, f i G 1731 31/10, g m kh i Frenninge Johan Kihlgren.
- Charlotta (Elisabeth), f i G 1733 21/8, död i Ullstorp 1801 2/5, g i Kviinge 1767 25/9 med fortifikationstimmermästaren Andreas Wremp, död i Kristianstad 1780 24/1 "41 år".
- Ernesta, f i G 1734 9/12, död i V Vemmenshög 1805 12/5, g med rådmannen i Ystad Anders Christofferson, död i Ystad Maria 1788 16/3, "72 år", i hans 2:a gifte (g 1:o med Sara Ryting, f i Ystad Maria 1724 2/4, död därst 1757 24/5, "32 år".
- Nicolaus (Nils), f i G 1736 1/5, kh i Ullstorp,.
- Andrietta Catharina, f i G 1738 28/5, begr därst 1739 1/1.
- Andrietta Catharina, f i G 1739 14/12, begr därst 1741 11/3.

78 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make A W.

79 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5 1750-1766 4/5 Wigda. 1752 10) 17 Juli wigdes Stads Klockaren Paul Wankif och ... Rebecca Norström.

80 Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianstads sfs. 1780
d: 18 wigdes Stads Klockaren Paul Wankif och Jungfru Sophia Magdalena Wensler.

81 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5. Se vigsel 1752.

82 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5 1750-1766 Födda 1/5. 1753
6) 7) d. 31 Januarii blefwo födda och efter födslen för ganska stor svaghets skull Samma nöddöpta (Stads)klockaren Paul Wankifs och dess hustru Rebecca Norströms Tvillingar och döttrar Benedicta och Catharina. framlidna Skomakaren Mathias (Jur)gens änka Maria Witting fört den förstfödda til dopet och ...änkan Anna Maria Kohlmetter frambar den andra. Comministeren Jacob Witting wore wittne. .... Kyrkböcker, Kristianstad, C:5 1750-1766 Döda 4/5. 1753
3) 4) d. 5 Februari Begrof... (Stads)klockaren Paul Wankifs 2ne döttrar ... Tvillingar, Benedicta och Catharina, (hwilcka) ... , en dag gamla d. 1 februari dödde af okänd Barnsiuka.

83 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5.

84 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5. Se tvillingsystern.

85 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5 1750-1766 Döda 4/5. 1754 Septembr:
64) d. 29 Begrofs (Stads)klockaren Paul Wankifs son Andreas, som 6 dagar gammal d. 27 dödde af slag.

86 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se son Anders Skragge.

87 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 5. Bara, Ljunits och Herrestads Kontrakt Lyngby, Genarp och Gödelöv. 10. Anders Skragge
Såväl A.S. som hans hustru tillhörde den gamla Värmlandssläkten Skragge men de voro endast i 4:e led med varandra befryndade. Han var f. o. 1662 (enl. gravstensinskr.), son av prosten i Hedemora Elof Anderson S., känd för sin hårda fanatism under 1660-talets häx-processer i Dalarne, och Elisabeth Nyman.
...
i mars 1692 blev han gift med dennes [ kamreraren i Reduktionskollegium Lars Skragge, adl. Skraggensköld ] dotter Stina
...
Han valde Lyngby och blev installerad där 1697 25/4.
...
han avled 1735 26/10, begr. i Genarps kyrka 16/12.
G. i Sthlm 1692 8/3 m. Christina (Stina) Skraggensköld, f o. 1675 (enl. gravstensinskr.), dotter av kamreraren i Reduktionskommissionen, tillika postkamreraren Lars Svensson Skragge, adl. Skraggensköld och hans 1:a hustru Catharina Brenner.
...
- Eva Maria, f i L. 1712 13/9, begr. i Borlunda 1751 3/3, bouppt. Frosta s.å. 11/5, g. i Hässleberga 1739 9/2 m. inspectoren, sederm. rusthållsåbon i Hässleberga Nils Bontin från Skammarp, i hans 1:a gifte (g. 2:o m.i Borlunda 1751 18/8 m. Susanna Flensburg). .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

88 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

89 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make Anders Skragge.

90 SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD), Nyman, Isak, packhuskarl, d Ulrika 1 v. 1775 10/8
" " , g. 31 år 1777 16/7
" avl. d. Ulrika 1 år 1 mån. 1778 3/2. .... Göteborgs Domkyrka lysningsbok 1762-1776, E:1. a/o 1770
Then 1 Apr. för Packhuskarlen Isaac Nyman samt pig. Sara (Anderstr) Utberg. Han, dreng, född och upfödd vid Gust. Nullo (=ingen annan ort) etc. Hon född i Partilled vnde upw R.L.B (=varifrån uppvisa riktig ledighetssedel). af Lachonius, dst d. 21 Maij 1767. inde (därifrån) till Gust., teste Westb. d 17 Aug. 1767. Nullo etc.

91 Göteborgs Domkyrka lysningsbok 1762-1776.

92 SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD).

93 Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844. .... Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1762-1780, C:2. Brudpar år 1770
Apr1 lysning Apr 20 vigde
Packhuskarlen Isaac Nyman samt pigan Sara Utberg / 16

O. Ekebom
Domprost i Götheborg
.

94 Register till Göteborgs Domkyrkoförsamlings Födelse- och dopböcker (1 februari 1762-1844), se dottern. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Änkor omgifta. Dahlgren, Erik repslagaregesäll, g.m. Utberg, Sara, änka 1781 13/9. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Utberg, Sara piga g.m. Nyman, Isak, packhuskarl 20/4 1770
" " änka g.m. Erik Dahlgren, repslagaregesäll 13/9 1781.

95 Göteborgs Domkyrka lysningsbok 1762-1776, se maken IN. .... Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1781-1806, se dotterns dop. Modern 35 år.

96 Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1781-1806, Trol. msf vid Paul Åkermans dop jan 1781. se ant. i block. .... Register till Göteborgs Domkyrkoförsamlings Födelse- och dopböcker (1 februari 1762-1844), se dotter AMD. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Änkor omgifta. Dahlgren, Erik repslagaregesäll, g.m. Utberg, Sara, änka 1781 13/9.

97 Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844. .... Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1781-1806, 1781
lysn. vigde
Aug. 19 Sept. 13 Repslagaregesällen Eric Dahlgren samt änkan Sara Utberg / 6
.

98 SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD), se fadern.

99 Vem är Vem, Götaland, 1948, se sonen Gunnar Nyman.

100 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Se maka agnes.

101 Dödsannons Agnes Nyman, Dödsannons. Vår älskade Mamma, Mormor och Farmor
Agnes Nyman
född 11/8 1884 i Göteborg
insomnade stilla idag.
Stenungsund
den 14 augusti 1970.
Gunnar och Stina
Astrid och Jonas
Ingvar
Barnbarnen
Alice Peterson.
Jordfästningen äger rum onsdagen den 19 augusti kl. 13.00 i Örgryte gamla kyra, däreter gravsättning påÖstra kyrkogården. .... Vem är Vem, Götaland, 1948, se sonen Gunnar Nyman.

102 Dödsannons Agnes Nyman.

103 Dödsannons Agnes Nyman. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), 18840811-5247

(Inga namn- eller adressuppgifter)

Död 14/8 1970.

Kyrkobokförd i Örgryte, Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län.

(Ingen uppgift om födelseort)

Änka (21/5 1937).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Örgryte, Göteborgs kn, Västra Götalands län

Källor:
RTB 70
.

104 Vem är Vem, Götaland, 1948, Nyman, Johan Gunnar, direktör, Göteborg, f. 2/4/15 i Gbg av dir. J.H. N. o Agnes Perry. G.m. Stina Kilberg. Barn: Louise f 44, Peter 46. - Realex. i Gbg, ex. v. Gbgs handelsgymn.- språkstud. vid univ. i Goslar mm. Anst. vid bank i Gbf 34, å skeppsmäkl.kont i Hamburg 35, medarbl i A-B Nord. Express sed. 35, dess vd sed. 38, tillika inneh. av J.G. Nyman & Co. o Scantrade. Ordf. i styr. f AB Södra Hamng. 43 i Gbg samt AB Esperanza. Medl. av Frimurarorden, Travellers Club, Aerokl.. ...Hobby. Motorsport. .... Sveriges Släktforskarförbund, 1915-04-02

Nyman, Johan Gunnar

Gulsparvsg 53
412 67 Göteborg

Kyrkobokförd i Örgryte (Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län, Västergötland), distrikt 02, fastighet 88508. Mantalsskriven på samma ort.

Född 2/4 1915 i Vasa (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
--------------
Källa: Mtl Göteborgs och Bohus län 1971
.

105 Vem är Vem, Götaland, 1948.

106 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), 19150402-5212

Nyman, Johan Gunnar

Gulsparvsg 53
412 67 Göteborg

Död 25/2 1990.

Kyrkobokförd (1985) i Örgryte, Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län. Mantalsskriven (1985) på samma ort.

Född 2/4 1915 i Vasa (Västra Götalands, f d Göteborgs och Bohus län).

Gift man (8/8 1942).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Örgryte, Göteborgs kn, Västra Götalands län

Födelseförsamling i källan:
VASA (Göteborgs och Bohus län)

Källor:
SPAR 90, RTB 90
.

107 Sveriges Släktforskarförbund, 1917-09-18

Nyman, Märta Stina

Gulsparvsg 53
412 67 Göteborg

Kyrkobokförd i Örgryte (Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län, Västergötland), distrikt 02, fastighet 88508. Mantalsskriven på samma ort.

Född 18/9 1917 i Annedal (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
--------------
Källa: Mtl Göteborgs och Bohus län 1971
.

108 Kyrkböcker, Kristianstad, Se hustru Margareta Rambos begravn.

109 Kyrkböcker, Kristianstad, framräknat: 62 år och 10 månader gammal.

110 Beatty, Ron, se hustrus namn. Email: RSBeatty@aol.com <mailto:rsbeatty@aol.com>
http://members.aol.com/RamboBook/index.htm .... Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianstads sfs F:2. 1777
April
14 d: 4 begrofs Professoren ... och (Kyrckie)... ... Christianstads och Wees församlingar Magister Gabriel Näsman som gift och 62 år samt 10 månader gammal, d. 21 Febr: dödde af gickten.

111 Beatty, Ron, se hustrus namn.

112 Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianstad sfs C:6. 1771
nr 9; d: 13 Decembr: wigdes Professoren, ... och Kyrckio... ... Magister Gabriel Näsman och Jungfrun Botilla catharina Huberius.

113 Beatty, Ron, 337. MARGARETTA RAMBO was born in 1726 (or 1731?) and married Rev. GABRIEL NASMAN at Christ Church in Philadelphia on 6 Feb 1746/7.(794),, #1490578 Christ Church original records: The Revd Gabriel Neisman,(102),, vol. 8: pp. 210 or 219', 188 or 197' Nisman, Neisman),(102),, vol. 2: p. 203', 288') He was born 14 Apr 1714, and arrived from Sweden on 23 Oct 1743, to serve as the pastor of the congregation at Gloria Dei Church at Wicacoa.(152),(153) Rev. Nasman became embroiled in several disputes with one trustee of the church, Peter Kock. Defending his marriage from yet another barrage from Kock, Nasman states, "The Rambo family is the greatest of them here, and of the most honest, and my wife counted among the most virtuous." Rev. Nasman returned alone to Sweden in 1751, after a journey to the West Indies and Europe. Rev. Nasman and Margaret had these known children:(635),, "Early Results of Translators' Work," Swedish Colonial News vol. 1 (^15 (Spring 1997 p. 7) 3371. JOHANNES IMMANUEL NASMAN, d. 15 Aug 1750, aged 1 yr. 1 mo. 3372. DAVID NASMAN, b. 22 Mar 1751 Margaret Rambo stayed in America and appears in Gloria Dei records as a baptismal sponsor on 24 Apr 1754. After returning to Sweden, Rev. Nasman received the title of "Professor" and was appointed pastor of the parish in Kristianstad, Skane, in the southern tip of Sweden. He married Boel Katrina Stuberius, and eventually died there on 21 Feb 1777.(82)
.

114 Kyrkböcker, Kristianstad, Se begravn. .... Beatty, Ron, Se far Peter Rambos namn.

115 Kyrkböcker, Kristianstad, Se begravn.

116 Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianstad sfs C:6 1767-1792, döda. 1768
15) d: 17 MAj begrofs högwördige herr Professorens, (Prostens) och Kyrckioherdens Magister Gabriel Näsmans K. fru Margareta Rambo, som d: 26 Decemb: 1726 war född uti America och Pensilvani(ska) landet ... wid staden Philadelphia, och d: 24 april för(ledes) dödde utaf Pleuresie eller Håll och Sting.

117 Beatty, Ron, http://members.aol.com/mcemmert/rambo2.txt. 33. PETER RAMBO was born 20 Dec 1682 and baptised at Gloria Dei church.(106),, Humphrey:394) He married MARGARET JONASON (or JOHNSON) on 11 Nov 1709. Peter died 8 Mar 1739(743),, p. 293) and his wife, Margaret died 13 Sept 1747.(73),(74) They resided in Lower Dublin Township, Philadelphia Co., Pennsylvania and had these children:( ? bible record transcription(263),, page 225 of something))
331. CHRISTIANA RAMBO, b 6 Sept 1710, d. 26 Dec 1726
332. MAGDALEN RAMBO, b. 12 Nov 1712
333. BRIGETT RAMBO, b. 20 Feb 1714, d. 29 Jul 17 .. young
334. ANN RAMBO, b. 10 Dec 1716, m. Daniel Jones
335. MARY RAMBO, b. 20 Apr 1720, d. after 1747, prob. m. Jacob Boardman
336. ELIAS RAMBO, b. 26 Dec 1722, d. ca Jun 1766, m. Brigitta Holstein
337. MARGARETTA RAMBO, b. 26 Dec 1726, m. Rev. Gabriel Nasman
338. CHRISTIANA RAMBO, b. 3 Feb 1729, d. 1805, m. Benjamin Johnson

.

118 Beatty, Ron, Se make Peter Rambos namn.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se