Nils Robelius och Johanna Maria Torslow
Make Nils Robelius 1

    Född: Ca 1678 - Stora Råby, Malmöhus län
    Döpt: 
     Död: 9 Jun 1747 - Västra Vram, Malmöhus län
   Begravd: 
  Äktenskap: 3 Sep 1712 - , Lund, Malmöhus län 2

 Annan maka: Margareta Palm (1692-      ) 3 - 1719 - Östra Sallerup 4Maka Johanna Maria Torslow 5

    Född: 
    Döpt: 25 Feb 1687 - , Lund, Malmöhus län 6
     Död: 6 Aug 1715 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 7
   Begravd: 


     Far: Severin Torslow (1652-1698) 8
     Mor: Abela Maria Erman (Ca 1651-1712) 9
Barn


*Anders* Gustaf Rogberg och Elin Rosén
Make *Anders* Gustaf Rogberg

    Född: 1865 10
    Döpt: 
     Död: 1909 10
   Begravd: 
  Äktenskap: 18 Nov 1897 10

Händelser

Han arbetade som Lantbruksingenjör. Adress: Karlstad, Värmland.
Maka Elin Rosén

    Född: 5 Jan 1877 10
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

Händelser

Adress:
Stockholm
Barn
1 M *Nils* Olov Ludvig Rogberg

    Född: 7 Okt 1898 11
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: *Minna* Gustafva Huldt (1900-1976)
   Äktensk: 8 Maj 1924 12Allmänna notiser: Make - *Anders* Gustaf Rogberg

SSK13: Anders Gustaf, f 1865, landtbruksingenjör, d. 1909 G. 18/11 1897 m Elin Rosén.


Allmänna notiser: Maka - Elin Rosén

SSK13: f 5/1 1877 (Karlstad).
SSK30: (Stockholm).


Allmänna notiser för barn - *Nils* Olov Ludvig Rogberg

SSK78: Civilingenjör, fd marinigenjör av 1:a graden, fd verkst. dir. i Sjöförsäkrings AB Ägir och Öresund samt Investment AB Öresund, KVO, RNO.
SSK43: g. 8/5 1924 m Minna Gustava Huldt.
Vem är vem, Storstockholm 1962: Nils O L, civilingenjör, assuransdirektör, Sthlm, f 7/10/98 av lantbruksing Anders R o Elin Rosén.
Stud:ex Karlstad 17, KTH 21, ing Preuss Versuchsanst für Schiffbau, Berlin 21, övering Deutsche Werke, Wilhelmshafen 22, e marining flottan 23, marining 2:a gr flottans res 25, marining 1:a gr 36, övering ab Götaverk Gbg 25-27, avd:ch Sjöförsäkr:ab Öresund, Malmö 28-32, verkst dir Sjöförsäkr:ab Ägir, Sthlm sed 33, verkst dir Sjöförsäkr:ab Öresund, Malmö 54-58, verkst dir ab Sjö-Öresund, Malmö sed 56. - Led stat krigsförsäkr:nd 38-48, av K M:t förordn likvidator för avveckl av statens krigsförsäkr:nds verksamhet 48-59, led stat isbryt:nd 47, led handelspolit rådet 46-50, styr:led Sundsvalls ensk bk sed 43, Ströms bruks ab sed 52, Nordström & Thulin ab, rederiab Roslagen sed 52 o ol försäkr:bol. -Utm: KVO,RNO...
Gift 24 m Minna Huldt.


Morten Gunnar Wærn och Jeanne Roland
Make Morten Gunnar Wærn

    Född: 21 Feb 1891 13
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Paul Melin Wærn (1861-1922) 14
     Mor: Florence Martina Amalia Gibson (1865-      )


  Äktenskap: 1925 13

 Annan maka: Margareta Schlesinger (1899-      ) - 1917 (Divorce) 13

 Annan maka: Gertrud Löfdahl (1893-      ) - 23 Sep 1933 13

Händelser

Han arbetade som Affärsman. Han bodde i , Lund, Malmöhus län.
Maka Jeanne Roland

    Född: 1898 13
    Döpt: 
     Död: 1928 13
   Begravd: 


Barn


Christian Wesenberg och Elisabeth Dorothea Rolofsson
Make Christian Wesenberg 15

    Född: 1681 - Rostock 16
    Döpt: 
     Död: 1766 - Göteborg , Sweden 16
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Elisabeth Dorothea Rolofsson 17

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1769 - Göteborg , Sweden 16
   Begravd: 


Barn
1 K Elsa Caisa Wesenberg 18

  Alt. namn: Catharina
    Född: 29 Jul 1737 - Göteborg, Kristine förs. 19
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
    Make: Friedrich Otterdahl (1727-1810) 20
   Äktensk: 25 Feb 1770 - Göteborg, Kristine förs. 21


2 M Caspar Wesenberg 17

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Eric Wijk och Olivia Romare
Make Eric Wijk 22

    Född: 11 Jul 1755 23
    Döpt: 
     Död: 18 Sep 1816 24
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Copvardie Capitain. Han blev begravd på Gamla Warfwets Begrafningsplats i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.
Maka Olivia Romare 25

    Född: 3 Okt 1759 25
    Döpt: 
     Död: 9 Jan 1829 25
   Begravd: 

Händelser

Hon blev begravd på Gamla Warfvets Begrafningsplats i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.


Barn
1 M Olof Wijk 26

    Född: 9 Okt 1786 - Göteborg , Sweden 27
    Döpt: 
     Död: 4 Feb 1856 - Göteborg , Sweden 27
   Begravd: 
    Maka: Hilda Virginia Prytz (1810-1890) 28
   Äktensk: 1832 29


2 K Anna Catharina Wijk 30

    Född: 1794 10
    Döpt: 
     Död: 1861 10
   Begravd: 
    Make: William Gibson (1783-1857)
   Äktensk: 1815 10


3 K Marie Louise Wijk 31

    Född: 1804 - Göteborg , Sweden 32
    Döpt: 
     Död: 1886 - Göteborg , Sweden 32
   Begravd: 
    Make: Alexander Keiller (1804-1874) 33
   Äktensk: 1830 12
Knut Svensson Ronnovius och Metta Torslow
Make Knut Svensson Ronnovius 34

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde i Borgeby.
Maka Metta Torslow 35

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Hans Mortensen Torslow (      -1680) 36
     Mor: Johanna Hansdotter (1615-1681) 37 Annan make: Johan Farenholtz (      -      ) 34

 Annan make: Anders Johan Delphin (      -      ) 34


Barn


Hans Hendrich Roose och Anna Rosina Zoll
Make Hans Hendrich Roose 38

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 27 Apr 1715 - Helsingborg, Malmöhus län 39Maka Anna Rosina Zoll 40

    Född: Före 13 Feb 1693 - Helsingborg, Malmöhus län
    Döpt: 13 Feb 1693 - Helsingborg, Malmöhus län 41
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Michael Zoll (      -1714) 42
     Mor: Anna Rosina Schuberg (      -      ) 43
Barn


Erik Kaspar Roosval
Make Erik Kaspar Roosval 44

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde i Arby.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Erika Gustafva Roosval 45

    Född: 18 Jan 1795 - Kalmar, Småland 46
    Döpt: 
     Död: 14 Sep 1834 - Borrlunda Fsg 46
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Samuel Johan Cavallin (1772-1841) 47
   Äktensk: 12 Aug 1813 48
Peter von Möller och Charlotta Birgitta Rooth
Make Peter von Möller 49

    Född: 20 Maj 1809 - Helsingborg, Malmöhus län 50
    Döpt: 
     Död: 28 Nov 1883 - , Stockholm, Stockholms län 46
   Begravd: 


     Far: Johan *Peter* Möller (Före 1771-1831) 51
     Mor: Elisabet Maria Béen (1778-1848) 52
     Far: Jöns Lorentz Béen (Omkr 1772-1847) 53
     Mor: Helena Maria Zoll (1780-1812) 54


  Äktenskap: 1 Apr 1838 - Helsingborg, Malmöhus län

 Annan maka: Sofia Elisabet Silfverschiöld (1827-1870) 55 - 31 Maj 1847 - Alingsås 46

 Annan maka: Ingeborg *Berta* Laurentia Berg (1847-1920) - 29 Aug 1867 56

Händelser

Han arbetade som Godsägare, Ryttmästare, Riksdagsman. Adlades år 1860. [Noter]
Maka Charlotta Birgitta Rooth 57

    Född: 15 Aug 1819 - Helsingborg, Malmöhus län 46
    Döpt: 
     Död: 10 Apr 1842 - Skottorp, Skummeslöv, Halland 46
   Begravd: 


     Far: Carl Henric Rooth (1790-1858) 58
     Mor: Jeanette Ulrika Hjelm (1795-1858)
Barn

Allmänna notiser: Make - Peter von Möller

M adopterades tidigt av sin faster Elisabet Maria Béen och handlanden, sedermera
kommerserådet, Peter Möller, som var barnlösa. Adoptivfadern var framgångsrik affärsman
i Helsingborg. Han lade grunden till en avsevärd förmögenhet och inköpte de halländska godsen Skottorp 1813 och Dömestorp 1815. M:s ungdomsår präglades av utbildningen på den stränga herrnhutarskolan i Christiansfeld och kadettskolan på Karlberg där han kom i kontakt med bl a C F Ridderstad och C A Adlersparre (sign Albano, bd 1). Här grundlades hans intresse för kulturhistoria och politik. Efter fosterfaderns död 1831 kallades M av sin adoptivmor att sköta de stora godsen och 1833 fick han dem på arrende. 1835-36 företog M omfattande studieresor till bl a Tyskland, England och Skottland och från England förde han 1836 in nötboskap av bättre ras, som sedermera spreds till andra län. M argumenterade för att kreaturen skulle födas väl och "icke på vanligt svenskt sätt endast lifnäras eller svältas".
En uppmärksammad och epokgörande insats var M:s tidiga import av guano till Sverige för konstgödsling. Guano hade omkring 1840 börjat användas ute i Europa och redan efter något år kom den genom M till Halland. Gödslingsmetoden spreds snabbt till andra delar av landet. Den gamle bruksägaren och riksdagsmannakollegan C G Indebetou (bd 19) menade att M också "bordt haft Guano-öarna i sin vapensköld". Genom olika tidskrifter och broschyrer försökte M föra ut sina idéer och som ett led i dessa strävanden grundade han Hallands läns hushållningssällskaps tidning, som dock fick läggas ned redan efter ett par år.
Som lantbrukare var M en föregångsman även på andra sätt. Han anordnade tidigt
lantbruksmöten och särskilt berömt är mötet på Dömestorp 1845 då jordreformatorn Edvard
Nonnen höll föredrag. Det anordnades utställningar av hästar, nötboskap och åker-bruksredskap
och även plöjningstävlingar. M framhöll mot slutet av sin levnad att visserligen hade de tekniska landvinningarna haft stor betydelse för jordbrukets dynamiska utveckling under 1800-talet, men själva förutsättningen för dessa framsteg var det lagstiftningsarbete som ägde rum i början av seklet, som "återförenade de spridda tegarna, sprängde de sammanträngda byarna och tvingade till betesmarkers och allmänningars uppodlande, samt då rättighet att besitta svensk jord tillerkändes hvarje medborgare
utan hänseende till stånd".
M verkade för att genom upplysning och bildning förbättra de underlydande böndernas situation. Han inrättade under sitt första arrendeår, 24 år gammal, en folkskola i Skummeslöv. Han lät uppföra ett skolhus, bekostade skolans utrustning och deltog sedan inte bara i planeringen av utan också direkt i undervisningen. Han inspekterade skolan regelbundet. Eleverna kom från hela södra Sverige och M sörjde för att de fick tillfredsställande inkvartering. M intresserade sig särskilt för Hallands historia och språk. Under sina resor samlade han på sig uppteckningar från olika personer i länet och gjorde även omsorgsfulla språkliga iakttagelser. Ett resultat av detta intresse var den uppmärksammade Ordbok öfver halländska landskapsmålet som utkom 1858 och året därpå belönades med SA:s stora
guldmedalj. M:s etnologiska och kulturhistoriska samlingar publicerades delvis i praktverket Hallands herregårdar 1869-71 och Bidrag till Hallands historia 1874. Det sistnämnda vilar på omsorgsfulla arkivforskningar och har haft stor betydelse för modern medeltidsforskning, framför allt genom sin skildring av Axelssönernas roll i nordisk 1400-talshistoria. I strödda utkast rörande sv jordbrukets historia gav M en intelligent och välskriven översikt över modernäringens utveckling, länge utan motsvarighet.
För sina förtjänster adlades M i samband med Karl XV:s kröning 1860 och han tog introduktion på riddarhuset 1862. M började sin långa riksdagsmannabana vid mogen ålder. I voteringen 1865, angående det k förslaget om ståndsriksdagens upplösning, röstade han för detta dock utan att yttra sig i plena. I FK kvarblev han som representant för Hallands län ända till sin död. M tog genom åren
främst del i de debatter som handlade om jordbrukets utveckling och beskattning. Hans mångåriga ledamotskap av lagutskottet medförde att han gärna yttrade sig i lagfrågor. M agiterade kraftfullt mot exploatörers möjligheter att inkräkta på jordägarnas rätt till sin egendom. M:s intresse för den nya riksdagsordningen och särskilt för FK, eller överhuset som han kallade den, kom honom att samla in uppgifter från ledamöterna av dess första årgång. Han gav 1875 ut sina anteckningar om 1867 års FK. M kan som riksdagsman karaktäriseras som plikttrogen, ärlig och betrodd; dock var hans insatser sällan av mera avgörande slag.
M var mycket musikalisk och stödde ofta unga musikstuderande ekonomiskt. Samtida har beskrivit honom som glad och gästfri, vänfast och pålitlig, andra har framhävt hans drag av "konservativ lantjunker med ett lynne som samtidigt var fromt och sentimentalt och ystert skämtfullt".
SBL


Hans Werner och Margreta Rooth
Make Hans Werner 59

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 5 Sep 1733 - , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden 60

Händelser

Han arbetade som handelsman.
Maka Margreta Rooth 61

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Händelser

Hon var den 20 Feb 1733 med som vittne på dopet av tullnährens Jöran Grams och Helena Sophia Plancks son Johannes i , Åhus förs., Kristianstads län, Sweden.
"Jungfru Greta Rooth, här uti Åhuus"


Barn


Olof Rosenberg och Sissa Rosvall
Make Olof Rosenberg 62

    Född: 1843 63
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 17 Maj 1880 - Knislinge fsg, Kristianstads län 64

Händelser

Han arbetade som Sadelmakare mellan 1880 och 1881. Han bodde Knislinge 7, Beateberg år 1880 i Knislinge fsg, Kristianstads län.
Maka Sissa Rosvall 65

    Född: 5 Dec 1853 - Svinaberga, Emmislövs Fsg, Kristianstads Län 62
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Ola Rosvall (      -      ) 66
     Mor: Svenborg Olasdotter (Omkr 1817-      ) 66


Händelser

Hon bodde år 1879 i Kviinge fsg. Hon bodde år 1881 i Knislinge, Knislinge Fsg, Kristianstads Län. Hon arbetade som Piga mellan 1879 och 1880.


Barn
1 K Hilma Rosenberg 67

    Född: 3 Mar 1881 - Knislinge, Knislinge Fsg, Kristianstads Län 62
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Henrich Christian Rosendahl och Florentina Zoll
Make Henrich Christian Rosendahl 68

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 2 Nov 1722 - Helsingborg, Malmöhus län 68Maka Florentina Zoll 69

    Född: 9 Sep 1695 - Helsingborg, Malmöhus län 41
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Michael Zoll (      -1714) 42
     Mor: Anna Rosina Schuberg (      -      ) 43
Barn


Carl Åke Johannes Fredrik Fritjiof Roslund och Anna Glenny Suzanne Wærn
Make Carl Åke Johannes Fredrik Fritjiof Roslund

    Född: 19 Apr 1893 70
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: 5 Aug 1918 70

Händelser

Adress: Hagalo.
Hova
Västergötland
Maka Anna Glenny Suzanne Wærn

    Född: 21 Aug 1893 - , Stockholm, Stockholms län 71
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Werner Rudolf (*Rolf*) Pius Wærn (1847-1913) 72
     Mor: Anna Mathilda Maria Wikström (1863-      )
Barn


Bengt Rosvall och Anna Swensdotter
Make Bengt Rosvall 73

    Född: 13 Nov 1835 74
    Döpt: 
     Död: 24 Maj 1917 - Östra Broby fsg, Kristianstads län 75
  Dödsorsak: ålderdomssvaghet
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Murare. Han bodde Broby N. 4 År 1862 i Östra Broby fsg, Kristianstads län. Han arbetade som f d Artillerist år 1862. Han bodde Broby Nr 6 år 1917 i Östra Broby fsg, Kristianstads län.
Maka Anna Swensdotter 76

    Född: Omkr 1833 77
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn
1 M Wilhelm Fredric Rosvall 78

    Född: 25 Sep 1862 - Östra Broby fsg, Kristianstads län 79
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Johanna Persdotter (1862-      ) 80
   Äktensk: 28 Dec 1888 - Östra Broby fsg, Kristianstads län 81
Sissa Rosvall
Make

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Sissa Rosvall 65

    Född: 5 Dec 1853 - Svinaberga, Emmislövs Fsg, Kristianstads Län 62
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Ola Rosvall (      -      ) 66
     Mor: Svenborg Olasdotter (Omkr 1817-      ) 66 Annan make: Olof Rosenberg (1843-      ) 62 - 17 Maj 1880 - Knislinge fsg, Kristianstads län 64

Händelser

Hon bodde år 1879 i Kviinge fsg. Hon bodde år 1881 i Knislinge, Knislinge Fsg, Kristianstads Län. Hon arbetade som Piga mellan 1879 och 1880.


Barn
1 M Frans Emil Rosvall 82

    Född: 19 Mar 1879 - Kviinge fsg 62
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
Källor


1 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:12 s 393.

2 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maken.

3 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se fadern.

4 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se maken.

5 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:12 s 394 se maken.

6 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maken. .... Kyrkböcker, Lund Domkyrkofsg, C:1. (Den) . blef ... Pastoren H:r Severins Torslovij Barn Christnat wid namnet kallat Johanna Maria,
Fru Professorskan S... Papkens bar ... ... Professor Papke. Mag: Winslof ... Ertman, Hedvig Per Hahne, J. Maria Ertman. ... faddrar från ..., Baron L... Sp..., Jungf. Carlotta, Beata, Ella Sparre, Axels döttrar.
( nästa dat = 27 Feb).

7 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se make.

8 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), band 4, Lund. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

9 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:12 s 394. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maken.

10 SSK13 ( Svensk Släktkalender ).

11 SSK78 ( Svensk Släktkalender ).

12 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943).

13 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ).

14 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 31. TAB XXIII,
Paul Melin (son af Morten Edvard, tab XX), f 1861, 10.11. Har egnat sig åt landtbruksskötsel och arrenderar sedan flera år Sveabergs egendom i Skåne.
Gift 1888 med Florence Martina Amalia Gibson, f 1865, dotter af godsegaren James Alexander Gibson och Martina Barclay.
Barn: Hakon Orvar, f 1889. utg. 1901 .... Gravstenen, på Östra kyrkogården i Gbg finns en gravsten med Paul M. Waern, 10/11 1861- 8/7 1890. Han är begravd i Edward Lefflers familjegrav. ??.

15 Sven Gulin, Om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan (1977.), Del 1 sid 200. Kungsgatan 25 - Västra Hamngatan 13
2 roten, 37
...
Gunilla Larsdotter ...sålde gården den 15/6 1733 till skeppskapten Christian Wesenberg. Han var född 1681 i Rostock, gick till sjöss 1701, var 1709 i holändsk tjänst och från 1716 svensk kaparkapten. Från 1720 till 1742 var han kofferdikapten. Sedan slog han sig till ro och öppnade bodhandel i Göteborg. Han avled 1766 och hans änka, Elisabeth Dorothea Rolofsson, 1769. Gården övertogs av mågen, handelsman Fredric Oterdahl, som biträtt sin mor och sin äldre bror Anders, innan han själv vann burskap 11/5 1770. <hos honom bodde 1787 svågern, handelsman Caspar Wesenberg (buskap 19/6 1767), samt engelske expediten John Tarras. Caspar Wesenberg förestod i många år faderns handelsrörelse. Fredric Oterdahl figte sig 28/2 1770 (efter svärföräldrarnas död) med Elisabeth Catharina Wesenberg.

16 Sven Gulin, Om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan (1977.).

17 Sven Gulin, Om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan (1977.), s 200. Kungsgatan 25 - Västra Hamngatan 13
2 roten, 37
...
Gunilla Larsdotter ...sålde gården den 15/6 1733 till skeppskapten Christian Wesenberg. Han var född 1681 i Rostock, gick till sjöss 1701, var 1709 i holändsk tjänst och från 1716 svensk kaparkapten. Från 1720 till 1742 var han kofferdikapten. Sedan slog han sig till ro och öppnade bodhandel i Göteborg. Han avled 1766 och hans änka, Elisabeth Dorothea Rolofsson, 1769. Gården övertogs av mågen, handelsman Fredric Oterdahl, som biträtt sin mor och sin äldre bror Anders, innan han själv vann burskap 11/5 1770. <hos honom bodde 1787 svågern, handelsman Caspar Wesenberg (buskap 19/6 1767), samt engelske expediten John Tarras. Caspar Wesenberg förestod i många år faderns handelsrörelse. Fredric Oterdahl figte sig 28/2 1770 (efter svärföräldrarnas död) med Elisabeth Catharina Wesenberg.
.

18 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), se bröllopet. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 födda. 1737
d 29 Julii
H Wesenbergs Töchterlein Elsa Catharina.

19 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD).

20 Göteborgs Domkyrkoförsamling (AD), Domkyrkans räkenskaper. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), se bröllopet. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), s 110. År 1770
11/5 Friedrich Otterdahl, handlande. Skrifter utgifna af personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter .... Sven Gulin, Om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan (1977.), s 200. Kungsgatan 25 - Västra Hamngatan 13
2 roten, 37
...
Gunilla Larsdotter ...sålde gården den 15/6 1733 till skeppskapten Christian Wesenberg. Han var född 1681 i Rostock, gick till sjöss 1701, var 1709 i holändsk tjänst och från 1716 svensk kaparkapten. Från 1720 till 1742 var han kofferdikapten. Sedan slog han sig till ro och öppnade bodhandel i Göteborg. Han avled 1766 och hans änka, Elisabeth Dorothea Rolofsson, 1769. Gården övertogs av mågen, handelsman Fredric Oterdahl, som biträtt sin mor och sin äldre bror Anders, innan han själv vann burskap 11/5 1770. <hos honom bodde 1787 svågern, handelsman Caspar Wesenberg (buskap 19/6 1767), samt engelske expediten John Tarras. Caspar Wesenberg förestod i många år faderns handelsrörelse. Fredric Oterdahl figte sig 28/2 1770 (efter svärföräldrarnas död) med Elisabeth Catharina Wesenberg.
. .... (Läst hos Landsarkivet i Gbg), SSK 1967

Oterdahl
(från Göteborg)

Den äldste kände stamfadern Anders Olsson var åldermani Göteborgs skomakarämbete 1653-70. Hans hustru hette Anna Greta Schipping. Deras barn tog namnet Otterdahl efter Otterhällan i Göteborg. Den äldste av sönerna Olaus Andreae, f 1653, d 1710, blev lektor vid Göteborgs gymnasium samt kyrkoherde i Slättåkra, Hallands län. Han var g m Maria Starkera, d 1720. Denna äldre gren av släkten är ännu inte helt genomforskad. Yngre syskon till Olaus Andreae var Börje (Birger), f omkr. 1661, kapten vid Nerikes och Vermlands tremänningsregemente, tillfångatagen efter Poltava, krigsfånge i Tobolsk 1709-22, major efter hemkomsten, d 1733 och begravd i Rolfstorp; Anna Margareta, d 1736, g m Otto Kröger, adlad Sjöstierna, amiral, f 1653, d 1709, samt Philip, skomakaremästare i Göteborg, d 1731. från dennes yngste son Philip, handlande i Göteborg, d 1753, och hans hustru Johanna Christina Böker, d 1766, vilken som änka ägde och bebodde Särö säteri, stammar nedanstående yngre gren av släkten. Makarna hade åtta till mogen ålder komna barn, men endast i fråga om de efterkommande till äldste sonens Andreas Philipsson (se nedan) föreligger fullständiga uppgifter. En bror till honom, Fredrik, f 1727, d 1810, handlande i Göteborg, var g m Elsa Catharina Wesenberg. De hade inga barn. Övriga bröder var Lars, f 1737, d 1762, om vilken närmare uppgifter saknas, Philip, f 1739, d 1802, som ägde Särö Säteri och Aron, f 1740, d 1801, handlande i Göteborg, vilka båda var ogifta sant den yngste Johan Otto, f 1742, d 1801, handlande i Göteborg. Denne hade i sina fem äktenskap många barn. Deras avkomlingar bildar en släktgren, som ännu inte är fullständigt utredd.

Källor och litteratur: C G Weibull, Göteborgs släkter under 1700-talets senare del, Gbg 1915; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, Sthm 1921; Släktarkiv hos överste J A Oterdahl, Sthm, samt släkthandlingar hos direktör Stig Kempe, Örnsköldsvik.
.

21 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), ao 1770
d 25 febr: copulirte Dn Müller den H Handelsman Friedrich Otterdahl und Jungfer Elsa Caisa Wesenberg. .... Sven Gulin, Om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan (1977.), s 200. Kungsgatan 25 - Västra Hamngatan 13
2 roten, 37
...
Gunilla Larsdotter ...sålde gården den 15/6 1733 till skeppskapten Christian Wesenberg. Han var född 1681 i Rostock, gick till sjöss 1701, var 1709 i holändsk tjänst och från 1716 svensk kaparkapten. Från 1720 till 1742 var han kofferdikapten. Sedan slog han sig till ro och öppnade bodhandel i Göteborg. Han avled 1766 och hans änka, Elisabeth Dorothea Rolofsson, 1769. Gården övertogs av mågen, handelsman Fredric Oterdahl, som biträtt sin mor och sin äldre bror Anders, innan han själv vann burskap 11/5 1770. <hos honom bodde 1787 svågern, handelsman Caspar Wesenberg (buskap 19/6 1767), samt engelske expediten John Tarras. Caspar Wesenberg förestod i många år faderns handelsrörelse. Fredric Oterdahl figte sig 28/2 1770 (efter svärföräldrarnas död) med Elisabeth Catharina Wesenberg.
.

22 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), Gamla Warfwets Begrafningsplats:
Stenhäll:
Här förvaras stoftet efter
Copvardie Capitainen Eric Wijk
född d. 11 Juli 1755. Död d. 18 September 1816.
samt
dess kära maka Olivia Romare
född d. 3:dje Okt. 1759. Död d. 9 Januari 1829. Faxsimil.
Orginal: Tryckte hos Anders Lindgren, 1869
Innehåller avskrifter av gravinskrifter från Gbg's gamla begravningsplatser. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 877. Wijk
Eric (1755-1818), Copvardie Capitaine, g m Olivia Romare (1759-1822). Gravhäll på Djurgårdskykogården.
Barn:
Olof d ä (1786-1856), grosshandlare, kommerseråd, g m Hilda Prytz (1810-1890).
...
Anna Catharina (1794-1861), g m William Gibson (1783-1857).
Marie Louise (1804-1886), g m Alexander Keiller d ä (1804-1874). Av marginellt faktamässigt värde. Kulturhistoriskt rolig o intressant dock.

23 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993).

24 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993). .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 877. Enl. Fredberg död 1818.

25 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), Se make Eric W.

26 (C:5. Gustavi förs. Präst Carl Grundell), Trol. fadder 1/4 1827 till Betty Rosa Ekström, dtr till JPU Ekström o Elisab. Beata Roos. .... Göteborgs Domkyrko Födelse och dopböcker 1828-, fadder vid Ingeborg Oterdahls dop 25/11 1830. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), Se fadern. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 877-878. Söner:
Olof d y (1833-1901), 1890 adlad, grosshandlare, talman i 2:a kammaren, g m Caroline Dickson (1846-1918).
Erik (1836-1910), grosshandlare, g m Emily Dickson (1849-1943).
....
Carl (1839-1907), grosshandlare, g m Emma Röhss (1843-1896).
Ivar (1841-1911), godsägare, g 1 m Hedvig Norström (1843-1869), 2 m Mary Dickson (1854-1911).
Knut (1851-1890), godsägare, g m Agnes Blidberg (1859-1926). .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 211. F. i Gbg 1786, d. där 1856. Köpman i Gbg och grundare av firman Wijk & Co....

27 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), Se fadern.

28 Göteborgs Domkyrko Födelse och dopböcker 1828-, Fadder till Niclas Anders Oterdahl född 14 sept 1831. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), Se make Olof W's fader. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 145. Prytz, Hilda Virginia
F i Gbg 1810, d. där 1890. 1832 g.m. köpmannen i Gbg, kommerserådet Olof Wijk d.ä.

29 Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 145. Prytz, Hilda Virginia
F i Gbg 1810, d. där 1890. 1832 g.m. köpmannen i Gbg, kommerserådet Olof Wijk d.ä.
.

30 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), Se make William G.

31 Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 210. Wijk, Maria Lovisa
F o Gbg 1804, d. där 1886. 1830 g.m. köpmannen o fabriksidkaren i Gbg Alexander Keiller d.ä.

32 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se mannen.

33 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 865. Keiller Alexander d ä (1804-1874), fabriksidkare, grundare av Keillers verkstad, g m Marie Louise Wijk (1804-1886) se Wijk.
Barn: Alexander d y (1832-1918), bruksägare, g m Hedvig Falck (1840-1916)
Mary (1834-1912), g m grosshandlarre Niclas Oterdahl (1832-1889) se Oterdahl.
James (1836-1918), civilingenjör, direktör i Göteborgs mekaniska verksats ab, g m Hilda Falck (1839-1927). Son: James (1867-1962), kabinettskammarherre, g m Alice Lyon (1869-1968). .... Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), forts från fadern:

Alexander, f. 1804 i Dundee, överflyttade 1825 till Sverige, idkade först industri- o. handelsrörelse i bolag med William Gibson, anlade 1832 Jonsereds spinneri, 1841 Göteborgs mek. verkstad, 1845 Rosenlunds spinneri o. 1849 Norrköpings gasverk, d. 1874. G. 1830 m. Maria Lovisa Wijk, f. 1804, d. 1886.
Söner:
1. Alexander, f. 1832 ...
2. Janes, f. 1836 ...
3. David Cable, f. 1846, bruksägare, d. 1935. g. 1874 m. Tekla Sofia Josefina Tydén, f. 1852, d. 1914.
...
4) *Gerda* Marie Louise, f. 1887 29/12. Fru Keiller (Stockholm).
...

34 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se hustru Metta Torslows fader HT.

35 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader HT.

36 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 4. Torna Kontrakt Lund, Förste Stadskomministrar. 7. Hans Mortensen Torslow (lat. Johannes Martini Torslovius el. Törsllovius, egenh. Hans Mortensen )
H. T., som enl. gravstensinskr. var "född in Sædland 1613", har möjl. varit från byn Törslev i närheten av Fredrikssund, den enda byn på Själland med detta namn (på Jylland finns det däremot åtskilliga), och kan måhända identifieras med "Johannes Martinus", som, dim. från Helsingörs skola, 1636 12/5 blev inskr. vid Khmns univ. Sedan kapitlet 1642 5/12 kallat honom till nederste kapellan, blev han prv därtill s.å. 7/12, frater Sodalitii 1647 samt efterträdde 1667 Olof Svane som överste kapellan. Under större delen av sin tjänstetid låg H.T. i kamp för sina egna och sina ståndsbröders ekonomiska intressen. På Sodalitiets vägnar förde han en vidlyftig rättegång mot staden Lunds magistrat och borgare för att återbörda till Sodalitiet en rad gårdar, vilka efter hand frånhänts Sodalitiet. Genom överenskommelse inför Skånes landsting 1662 3/10 återvunnos också många av dem, trots att, som H.T.:s son Severin klagade, "verdens börn er klogere og snillere end Sodalitii", och själv fick han 1663 12/1 hyra den "have i det strede, som löber til Nunde kloster sönden ved gaden", dvs tomten n:r 318, där sederm. hans son Severin lät uppföra det lilla fattighus, som går under namnet "Torslowska själabodarna". Framför allt låg emellertid H.T. i en mångårig och hetsig kamp med akad:s nitiske och hänsynslöse prokansler Bernt Oelreich .....
H.T. börjar nu också känna sig trött. I en suppl. till G. O. Stenbock 1673 kallar han sig "jag fattige gamle oc moxen udlefluet prestemand" och ber med hänvisning till sin 30-åriga tjänstetid, att någon av sönerna, Morten el. Sören, måtte få "nederste capellaniet". När H.T. 1680 9/8 avlidit och Olof Hiersås befordrats till hans eftertr., blev också sonen Sören ( Severin ) enl. faderns önskan kallad till nedersta kapellan. H.T:s numera försvunna gravsten låg tidigare i domkyrkans södra sidoskepp.
G. o. 1644 m. Johanna Hansdatter, enl. gravstensinskr. f. på ön Samsö 1615, död i L. 1681 15/11. De hade enl. samma inskr. 4 (endast de 3 kända) söner och 3 döttrar:
- Elisabeth, g. 1669 m. handlanden i Malmö Hans Albrektsson Hoborg, i hans 2:a gifte (g. 1:o se V. Ljungfors i Ph.T., 38, 1937, sid 167).
- Mårten, f. i L. o. 1648, stadskm. i Malmö.
- Cecilia, g.m. prof., slutl. biskop Christian Papke.
- Sören ( Severin ), f. i L. 1652 18/1, 1:e stadskm i Lund.
- Hans, f. i L. o. 1656, kh i Kyrkheddinge.
- Metta, g. 1:o m. kh i Borgeby Knut Svensson Ronnovius, 2:o m. kh. därst. Johan Farenholtz, 3:o m. kh därst. Anders Johan Delphin.

37 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se sonen.

38 Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, se vigsel.

39 Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, FamilySearch® International Genealogical Index v4.01
IGI Record
Anna Rosina ZOLL
Sex: F

Marriage(s):
Spouse: Hans Hendrich ROOSE
Marriage: 27 Apr 1715
Halsingborg, Malmohus, Sweden
Source Information:
Batch number: Dates Source Call No. Type Printout Call No. Type
M4000011688-18000145608 Film0883506 Film
Sheet:.

40 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1693-02-13Datum avser:d
z
Barnets namn:Anna Rosina Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Anna Rosina ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Michel Zollort:
titel:musicant
Övrigt:. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, FamilySearch® International Genealogical Index v4.01
IGI Record
Anna Rosina ZOLL
Sex: F

Marriage(s):
Spouse: Hans Hendrich ROOSE
Marriage: 27 Apr 1715
Halsingborg, Malmohus, Sweden
Source Information:
Batch number: Dates Source Call No. Type Printout Call No. Type
M4000011688-18000145608 Film0883506 Film
Sheet:.

41 Skånes Demografiska Databas.

42 Skånes Demografiska Databas, Se son JLZ. .... Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1689-02-13Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Mickel Zoll ort:Helsingborg
titel: instrumentist sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Anna Kusina Schuberg ort:Helsingör
titel:sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:hands kieriste. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1714-03-07Datum avser:b
z
Den dödes namn:Michael Zollort:
titel:stadsmusicantkön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:0år0mån0veckor0dagar
civilstånd:edödsorsak:
z
Anhörigs namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:. .... Carl Sjöström, Skånska Nationen i Lund (AD, Tryckt litteratur Lund, 1897), s 288.

43 Skånes Demografiska Databas, Se son JLZ.

44 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se dotter Erika Gustafva Roosval's vigsel år 1813. High

45 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not SC. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se vigsel 1813.

46 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

47 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), se not sonen Severin C. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1. Samuel Johan Cavallin. , f. 27 apr. 1772 i Kells-Nöbbelöv, d. 25 nov. 1841 i Borrlunda. Föräldrar: kyrkoherden, magister Severin Cavallin och Anna Beata Sundius. Student i Lund 10 sept. 1789; disp. 6 juni 1791 (Specimen lexici eruditorum Scanensium II:28; pres. G. Sommelius); fil. kand. 7 dec. 1793; disp. 20 dec. 1793 (Disputation philologica de prærogativis Apostoli Pauli Judaicis Phil. III. 4.5.6. commemoratis; pres. G. Sommelius); fil. magister 23 juni 1796; prästvigd 17 dec. 1797. Informator hos ryttmästaren J. L. Engeström i Ystad våren 1792 och hos assessorn vid Göta hovrätt Anders Wåhlin 1794-97; pastorsadjunkt i Övraby 17 dec. 1797; domkyrkoadjunkt i Lund 12 febr. 1800; avlade pastoralexamen 10 apr. 1801: pastorsadjunkt och informator hos kyrkoherden P. M. Lovén i Reng hösten 1801; e. o. regementspastor vid Vendes artilleriregemente 3 sept. 1801; rector scholæ i Karlshamn 24 sept. 1806 (tillträdde mars 1807); kyrkoherde i Bjärshög och Oxie 4 febr. 1809; prost över dessa församlingar 12 aug. 1813; kyrkoherde i Borrlunda och Skeglinge 11 aug. 1818 (tillträdde 1 maj 1820); tf. kontraktsprost i Frosta härad 2 febr. 1822; kontraktsprost 30 okt. 1822. Ledamot av Evangeliska sällskapet 1812, av Svenska bibelsällskapet 1815 (ständig ledamot 1828), av Lunds bibelsällskap 1815, av Malmöhus läns bushållningssällskap 1816 och av Sällskapet för spridandet af nyttiga kunskaper ibland allmogen och de arbetande klasserna 1837.

48 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1. Samuel Johan Cavallin. Gift 12 aug. 1813 med Erika Gustava Roosval, f. 18 jan. 1795 i Kalmar, d. 14 sept. 1834 i Borrlunda, dotter till lektorn och konsistorienotarien, sedermera kyrkoherden i Arby, kontraktsprosten Erik Kaspar Roosval.

49 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), von Möller, Peter (före adl Möller), f 20 maj1809 i Helsingborg, d 28 nov 1883 i Sthlm (enl db för Skummeslöv, Hall). Föräldrar: handl Jöns Lorentz Béen o Helena Maria Zoll o adopterad av sin faster Elisabet Maria Béen o kommerserådet Peter Möller. Genomgick herrnhutarskolan i Christiansfeld,
Slesvig, 15-22, kadett vid Karlberg 9 maj 23, utex 20 nov 27, kornett vid Skånska husarreg
19 dec 27, arrendator på Skottorp, Skummeslöv, Hall, 33, ägare från 46, löjtn o andre adjutant vid Skånska husarreg 25 mars 34, avsked med ryttmästares n h o v 12 juli 39, sekr i Hallands läns hushålln:sällsk 45-59, v ordf 55, ordf från 60, led av komm ang ny bevilln:förordn maj 58-juli 59, adl 4 maj 60, deltog i riksdagarna 62-66 (led i bevilln:utsk 62-63), led av FK från 67 (led i lagutsk 67
72, i särsk utsk 67, i KU från 73), led av komm ang ny lag rör vattenrätten mars 63- nov 64, v ordf i Hallands läns landsting 63, ordf 64-68, led av komm ang ordn av förvaltn av statens fastigheter o ang upplåtande till nybyggen av mark i Norrland nov 75-maj 76. – LLA 42 (hed led 77), LVVS 58, LVA 66, LSkS 66, HedLVHAA 74. .... Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), tabell 5. Peter Möller (adoptivson till Peter, 4), f 1809 20/5 i Hälsingborg.
d 1883 28/11 i Stockholm, godsägare, riksdagsman, ryttmästare, naturlig son av Johan Lorentz Béen, handlande i Hälsingborg och Helena Zoll (dtr av kofferdikaptenen och faktorn vid Ostindiska kompaniet i Canton, Kilian Zoll och Maria Möller, bördig från Jutland), erhöll såsom adoptivson till fastern Elisabeth Maria Béen och hennes man godsen Skottorps slott och Dömestorp, 1860 adlad von Möller. Släkten Möller från Södra Vram och Allerum med några förgreningar på spinnsidan. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1809-05-20Datum avser:f
z
Barnets namn:Petter Möller Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:MDödfödd:e
Z
Moderns namn:Helena Zoll ålder/födelseår:0
titel:Fruort:
Z
Faderns namn:Jöns Lorentz Béenort:
titel:hand--m.
Övrigt:.

50 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Skånes Demografiska Databas.

51 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), Tabell 4. Peter Möller (son av Jöns, 3) f ... ej länt var och när, men döpt 1771 23/12 i Hälsingborg. d 1831 20/7 på Skottoprs slott, Skummeslövs sn, sv Halland, kommerseråd, ägde Skottorps slott och Dömestorp. G ... i ... m Elisabeth Maria Béen f 1778 15/4 i Hälsingborg, d 1848 18/9 på Skottorps slott, dtr av ... och ... Adoptivson: Peter f 1809 (5), se denne. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1799-10-12Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Peter Möller ort:
titel: handelsman sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Elisabeth Maria Béen ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1771-12-23Datum avser:d
z
Barnets namn:Pehr Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn: ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns Möllerort:
titel:hofslagare smed mäster
Övrigt:.

52 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Hans hustru var dotter till handlanden Isaac Béen (1737-1800), som var riksdagsman 1786 och blev rådman i Helsingborg 1788. Fosterson till dem var hennes brorson sedermera ryttmästaren och riksdagsmannen Peter M, som 1860 adlades enl 37 § RF med namnet v M (se nedan).

53 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se Peter Möller. .... Skånes Demografiska Databas, Vigda. Se vigsel 1803. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1847-02-18Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Jöns Lorentz Beenort:
titel:handlandekön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:74år10mån10veckor0dagar

civilstånd:edödsorsak: ålderdom
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se syster Elisabet Maria Béen.

54 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se Peter Möller. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1812-02-02Datum avser:d
z
Den dödes namn:Helena Maria Zollort:
titel:makakön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:31år0mån0veckor0dagar


civilstånd:gdödsorsak:hektik
z
Anhörigs namn:Jöns Beénrelation:ma
titel: handelsman ort:
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Födelse. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1780-06-04 Datum avser: f
z
Barnets namn: Helena Maria Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: k Dödfödd: e
z
Moderns namn: Christina Maria Möller ålder/födelseår: 0
titel: ort:
z
Faderns namn: Kilian Zoll ort:
titel: orgenist hr
--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: Hustrun angiven som käresta".".

55 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 2) 31 maj 1847 i Alingsås m frih Sofia Elisabet Silfverschiöld, f 14 juli 1827 i Bo, Ör, d 1 mars 1870 på Skottorp, dtr till överstelöjtn frih Carl S o Laura Tarrass.

56 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se makas fader.

57 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 1) 1 april 1838 i Helsingborg m Charlotta Birgitta Rooth, f 15 aug 1819 där, d 10 april 1842 på Skottorp, Skummeslöv, Hall, dtr till konsuln Carl Henric R o Jeanette Ulrika Hjelm;.

58 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ), Carl Henrik (Rooth), f. 1790, grosshandlare, dansk konsul i Hälsingborg, d. 1858.
G. 1815 m. Jeanette Ulrika Hjelm, f. 1795, d. 1860.

59 Kyrkböcker, Åhus, Se gifte 5 sep 1733 med Margreta Rooth.

60 Kyrkböcker, Åhus, Åhus CI:2 (1724-1747) Bild 126 / sid 121. 1733
Onsdagen d 5 September Handelsmann-
nen Hr Hans Werner ifrån Christianstad,
och Jungfru Margareta Rooth här i Åhuus.

61 Kyrkböcker, Åhus, Se dopvittned feb 1733.

62 Demografisk databas för södra Sverige.

63 Demografisk databas för södra Sverige, Se giftermål 1880.

64 Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Knislinge församling
Datum Datum avser
1880-05-17 vigsel
Ospecificerad ort

BrudgumBrud
Namn Namn
Olof Rosenberg Sissa Roswall
Titel Titel
sadelmakare piga
Ort Ort
Knislinge 7, Beateberg Knislinge 7, Beateberg
Ålder/födelseår Ålder/födelseår
1843 1853
Civilstånd Civilstånd
änkling ogift
Sida i husförhörslängd Sida i husförhörslängd
41 41
Anmärkning
Brudgummen företedde borgensförbindelse för den tid han icke kunde styrka sin hinderslöshet samt dessutom bouppteckningsinstr. efter sin aflidna förra Hustru. Bruden sjelf myndig gaf till äktenskapet pers. sitt samtycke.
Källhänvisning
Sidnummer Ordningsnummer
18 2
Arkiv Seriesignum
Knislinge kyrkoarkiv E:2
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Microfich volymnr Tidsperiod
-
Anmärkning.

65 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Emmislöv församling
Datum Datum avser
1853-12-05 Född
Barnets
Namn Kön
Sissa K
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet
N
Moderns Faderns
Namn Namn
Svenborg Olasdotter Ola Rosvall
Titel Titel
dragon
Ort Ort
Svinaberga
Ålder/födelseort
36
Dopvittnen
Susc. Pigan Elna Lindqvist i Svinaberga. Testes: Åbo Pehr Jönsson i Getaberga, kyrkovärden Sone Pehrsson i Broestorp, Dragon Sone Klebers h. Elsa Svensd-r i Säflacka, samt pig. Sissa Pettersson på N-o 1 Broby
Övrigt

Källhänvisning
SidnummerÅrsnummer
17
ArkivSeriesignum
Emmislövs kyrkoarkivC:6
LäsproblemFörvarande institution
NLLA
Sida i HflTidsperiod
1852 - 1863
AnmärkningMicrofich volym nr.

66 Demografisk databas för södra Sverige, Se födesel av Sissa 1853.

67 Demografisk databas för södra Sverige,
Födda i Knislinge församling
Datum Datum avser
1881-03-03 Född
Barnets
Namn Kön
Hilma flicka
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet 1
Dödfödd Paritet
2
Moderns Faderns
Namn Namn
Sissa Roswall Olof Rosenberg
Titel Titel
sadelmakare
Ort Ort
Knislinge
Ålder/födelseort
28
Dopvittnen
Skomakaren Walfrid Rosenbergs i Broby hustru Johanna Eriksson; Kronofjerdingsmannen Sven Åkesson; Skomakaren August Rosenberg i Broby.
Övrigt
Fadern 38 år. Gifta i 1 år.
Källhänvisning
SidnummerÅrsnummer
944
ArkivSeriesignum
Knislinge kyrkoarkivC:3
LäsproblemFörvarande institution
NLLA
Sida i HflTidsperiod
41-
AnmärkningMicrofich volym nr.

68 Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, FamilySearch® International Genealogical Index™ v4.01Sweden
IGI Record
Select record to download - (50 maximum)

Florentina ZOLL
Sex: F

Marriage(s):
Spouse: Henrich Christian ROSENDAHL
Marriage: 2 Nov 1722
Halsingborg, Malmohus, Sweden


Source Information:

Batch number: Dates Source Call No. Type Printout Call No. Type
M4000011688-18000145608 Film0883506 Film
Sheet:.

69 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1695-09-09Datum avser:f
z
Barnets namn:Florentina Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Anna Rosina ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Michel Zollort:
titel:stadsinstrumentist
Övrigt:. .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site, FamilySearch® International Genealogical Index™ v4.01Sweden
IGI Record

Florentina ZOLL
Sex: F

Marriage(s):
Spouse: Henrich Christian ROSENDAHL
Marriage: 2 Nov 1722
Halsingborg, Malmohus, Sweden
Source Information:

Batch number: Dates Source Call No. Type Printout Call No. Type
M4000011688-18000145608 Film0883506 Film
Sheet:.

70 SAK 35 ( Svensk Adelsskalender ).

71 SAK 35 ( Svensk Adelsskalender ). .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.).

72 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 15. TAB XI.
Verner Rudolf Pius (son af Jonas, Tab. VI), f. 1847, 12.11, på Valaholm i Hofva sn..; Student i Upsala 1865, 11.9...häradshöfding i Kinds o Redvägs härads domsaga i Elfsborgs län 1897, 25.9.
Gift 1:o 1885, 19.11, i Stockholm med Sofia Axelina Peterson Flycht, f 1865, 23.3, i nämnda stad; - 2:o 1892, 8.6, i Stockholm med Anna Maria Mathilda Wikström, f. 1863, 10.8, i Gbg, dotter till Grosshandl. Oskar Gustaf Wikström och Anna Eleonora Sofia Norström.
Barn: 1. Karl Ernst Edvard, f 1886, 6.9. i Sthm, död 1888 31.7, på Valaholm.
2. Anna glenny Susanne, f. 1893, 11.8, i Sthm.
2. Florence Ebba, f. 1895, 4.1. i Sthm.
2. Sofia Gabriella, f. 1896, 28.10. .... Stuart, Hans, Min morfar, Werner Rudolf Pius, kallades Rolf.

73 Kyrkböcker, Broby, Döda CK. /* Stor sannolikhet att den Bengt Rosvall som dör 1917 är samma som är gift med Anna Swensdotter /MWJ */
1917 maj 24 Bengt Rosvall, murare, Broby nr. 6, f. 35 13/11, änkl., ålderdomssvaghet. .... Demografisk databas för södra Sverige, Se son WF's födelse 1862.

74 Kyrkböcker, Broby, Döda.

75 Kyrkböcker, Broby.

76 Demografisk databas för södra Sverige, Se son WF's födelse 1862.

77 Demografisk databas för södra Sverige, Framräknat från son WF's födelse 1862.

78 Demografisk databas för södra Sverige, Se dotter Claras födelse 1892. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Östra Broby församling
Datum Datum avser
1862-09-25 Född
Barnets
Namn Kön
Wilhelm Fredric M
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Moderns Faderns
Namn Namn
Anna Swensdotter Bengt Roswall
Titel Titel
f.d. artillerist
Ort Ort
Broby N-o 4
Ålder/födelseort
29
Dopvittnen
Susc. pig. Bengta Pehrsdotter i Långaröd Sörby S-n, Test. Murare Ges. Lars Balkenhaus N-o 4 Broby, Torp. Måns Swensson i Glimminge, pig. Elsa Nilsdotter ibid. pig. Nilla Pehrsdotter i Drakeberga Glimåkra S-n.
Övrigt

Källhänvisning
SidnummerÅrsnummer
19048
ArkivSeriesignum
Östra Broby kyrkoarkivC:8
LäsproblemFörvarande institution
NLLA
Sida i HflTidsperiod
67-
AnmärkningMicrofich volym nr.

79 Demografisk databas för södra Sverige, Se vigsel 1888 + egen födelse.

80 Demografisk databas för södra Sverige, Se vigsel 1888.

81 Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Östra Broby församling
Datum Datum avser
1888-12-28 vigsel
Ospecificerad ort

BrudgumBrud
Namn Namn
Wilhelm Rosvall Johanna Persdotter
Titel Titel
murgesäll tj.piga
Ort Ort
6 Broby 1 Broby
Ålder/födelseår Ålder/födelseår
1862 25/9 1862 2/8
Civilstånd Civilstånd
ogift ogift
Sida i husförhörslängd Sida i husförhörslängd
106 1
Anmärkning
Kontrahenterna Ej beslägtade. Johanna Persdotter myndig.
Källhänvisning
Sidnummer Ordningsnummer
127 6
Arkiv Seriesignum
Östra Broby kyrkoarkiv EI:2
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Microfich volymnr Tidsperiod
-
Anmärkning.

82 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Kviinge församling
Datum Datum avser
1879-03-19 Född
Barnets
Namn Kön
Frans Emil M
Äktenskaplig börd Antal födda
utom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Moderns Faderns
Namn Namn
Sissa Rosvall
Titel Titel
piga
Ort Ort

Ålder/födelseort

Dopvittnen
Pig Ingri Olss i Broestorp, Skomakare Valfrid Rosenberg i Olastorp, Dragon Nordqvist i Svinaberga. Nils Larsson i Nöbbelöf
Övrigt

Källhänvisning
SidnummerÅrsnummer
919
ArkivSeriesignum
Kviinge kyrkoarkivC:6
LäsproblemFörvarande institution
NLLA
Sida i HflTidsperiod
31-
AnmärkningMicrofich volym nr.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se