Carl Magnus Skytte Af Sätra och Eva Regina Törnebladh
Make Carl Magnus Skytte Af Sätra 1

    Född: 1809 2
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Georg Libert Skytte Af Sätra (      -      ) 3
     Mor: Ebba Maria Bring (      -      ) 4


  Äktenskap: 1840 5

 Annan maka: Clara Helena Lovén (1826-      ) 6 - 1856 5

Händelser

Han bodde år 1878 i Christianstad. Han arbetade som Öfverste o. Chef för Wendes Artilleri-Reg:Te.
Maka Eva Regina Törnebladh 6

    Född: Okänt
    Döpt: 
     Död: 1850 6
   Begravd: 


Barn


Söhren Hansen Solter och Abela Weijer
Make Söhren Hansen Solter 7

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Rådman i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Abela Weijer 8

    Född: 1668 8
    Döpt: 
     Död: Före 1745 8
   Begravd: 


     Far: Peder Jensen Weijer (      -1684) 9
     Mor: Johanna Erikzdotter (1629-1677) 10


Händelser

Det blev skiftet efter hon Bouppteckning år 1745 i , Malmö, Malmöhus län. [Noter]


Barn


Carl von Bergen och Katarina Sommar
Make Carl von Bergen 11

    Född: 9 Jan 1702 - , Stockholm, Stockholms län 12
    Döpt: 
     Död: 4 Aug 1760 13
   Begravd: 
  Äktenskap: 28 Jun 1727 14

 Annan maka: Catharina (*Caisa*) Claësdotter Tangaeus (      -      ) 15 - Dec 1736 14

Händelser

Han tog examen i student den 27 Jan 1719 i , Lund, Malmöhus län. Han arbetade som kyrkoherde i Ekeby och Frillestad efter 1726. Han prästvigdes prästvigd 13 Jun 1727.
Maka Katarina Sommar 16

    Född: 24 Sep 1698 12
    Döpt: 
     Död: 31 Maj 1736 12
   Begravd: 


     Far: Per Jonsson Sommar (      -      )
     Mor: 
Barn


Per Jonsson Sommar
Make Per Jonsson Sommar

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som prost och kyrkoherde.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Katarina Sommar 16

    Född: 24 Sep 1698 12
    Döpt: 
     Död: 31 Maj 1736 12
   Begravd: 
    Make: Carl von Bergen (1702-1760) 17
   Äktensk: 28 Jun 1727 14
Anton von Knorring och Grevinna Augusta Spens
Make Anton von Knorring 18

    Född: 8 Sep 1766 - Redberga, Marka Sn, Skaraborgs Län 19
    Döpt: 
     Död: 17 Maj 1834 - Börstorp 20
   Begravd: 


     Far: Isaac von Knorring (1723-1798)
     Mor: Lovisa Sofia Nordencrantz (1744-1776) 21


  Äktenskap: 16 Sep 1802 20Maka Grevinna Augusta Spens 20

    Född: 29 Nov 1781 - Södra Råda, Värmland 20
    Döpt: 
     Död: 17 Apr 1857 - Mariestad 20
   Begravd: 


     Far: Greve Carl Gabriel Spens (      -      ) 22
     Mor: Ulrika Augusta Palbitzki (      -      ) 22
Barn
1 K Henrika Lovisa Augusta von Knorring 23

    Född: 5 Nov 1803 - Skålltorp, Skärvs Sn, Skaraborgs Län 23
    Döpt: 
     Död: 4 Maj 1845 23
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Per Sebastian Tham (      -      ) 24
   Äktensk: 15 Okt 1822 25


2 K Albertina Ulrika (Bina) von Knorring 23

    Född: 6 Jan 1805 - Skålltorp, Skärvs Sn, Skaraborgs Län 23
    Döpt: 
     Död: 6 Jan 1890 - Mariestad 23
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 K Sofia Charlotta von Knorring 23

    Född: 29 Jan 1807 23
    Döpt: 
     Död: 18 Okt 1829 - Börstorp 23
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 K *Gustafva* Fredrika von Knorring 26

    Född: 3 Nov 1808 - Skålltorp 27
    Döpt: 
     Död: 28 Nov 1888 - Mariestad 21
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Gustaf Gudmund Gabriel Lindencrona (1807-1871) 28
   Äktensk: 27 Feb 1836 - Mariestad 29


5 K Antoinette von Knorring 23

    Född: 16 Jan 1811 23
    Döpt: 
     Död: 18 Sep 1846 - Hassle-Säby, Berga Sn, Skaraborg 23
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Adolf Ludvig von Hofsten (1798-1867) 30
   Äktensk: 27 Sep 1828 31


6 K Wilhelmina Carolina (Mimmi) von Knorring 23

    Född: 11 Jun 1813 23
    Döpt: 
     Död: 16 Jun 1855 - Börstorp 23
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Friherre Carl Herman Leuhusen (1810-1879) 32
   Äktensk: 24 Aug 1837 - Mariestad 33Allmänna notiser: Make - Anton von Knorring

Anton (son till Isaac, tab. 367), * 1766 8/9 på Redberga i Marka sn (Skarab.); volontär vid Västgöta kavallerireg. 1772; bordpage hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1777 1/2; kammarpage 1780 och medlem av Par Bricole; fänrik vid änkedrottningens livreg. 1782 25/6; löjtnant därst. 1787 10/12; kapten 1791 24/4; stabskapten 1792 21/5; regementskvartermästare vid livreg:ts värvade infanteri 1793 30/6; major i armén 1796 28/2; premiärmajor vid Skaraborgs reg. 1799 15/11; RSO 1802 9/12; överstelöjtnant i armén 1805 22/7 och vid reg:t 1808 16/1; avsked 1810 15/5; † 1834 17/5 på Börstorp i Hassle sn vid Enåsa kapell (Skarab.). "Han bevistade 1788-90 års finska krig, varunder han bland annat den 1 sept. 1788 försvarade yttersta fältvakten vid Högfors mot ryssarnas anfall, var även 1808 med i Norge och blev där fången". Under återtåget från Norge 1808 blev han med sin bataljon överrumplad och lurad att kapitulera vid Praestebakke kyrka nära bohuslänsgränsen, varför han 1809 av generalkrigsrätten dömdes till sex månaders suspension och ersättande av två förlorade bergskanoner, vilket straff K M:t 1810 mildrade till två månaders suspension. Handlingarna i målet trycktes . Delar av hans arkiv finns sedan 1930 i UUB .

Om Börstorp under 1800-talet skriver Inga Siwertz följande: "Den nye 36-åriga ägaren hade gjort militär karriär, bevistat 1788 års finska krig och skulle komma att deltaga i Pommerska kriget och i fälttåget i Norge 1808. Han visade sig vara en duglig och intresserad jorddrott, som väl förvaltade sina egendomar. Gårdsinnehavet rörde denna tid 45 gårdar eller hela Enåsa socken, största delen av Berga socken och stora delar av Hassle socken. von Knorring var därmed den störste jordägaren inom detta område sedan medeltiden ...". Av sockenstämmoprotokollen framgår att A. v. Knorring också hade tid och intresse för socknens angelägenheter och livligt deltog i ärenden, som kunde röra försvaret, skolmästarens lön, omgjord kyrkklockas hämtande och betalning m.m. Särskilt omnämns hans nitfulla omsorg om den nya skolan i Örvallsbron. Dotterdottern Agda Lindencrona ger i sina memoarer en livfull skildring av sin morfars plötsliga hädanfärd. "Den 17 maj 1834 utbröt ett häftigt oväder över trakten. Den 68-åriga överstelöjtnanten von Knorring blev härunder hastigt illamående och sjönk död ned på en soffa, just som ett åskslag tycktes skaka slottet i dess grundvalar". Börstorp tillföll vid arvskiftet dottern Wilhelmina, gift Leuhusen.


Karl Knut Sigfrid Sprinchorn och Elise Helena Zetterström
Make Karl Knut Sigfrid Sprinchorn

    Född: 13 Maj 1851 34
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: 29 Dec 1896 - Helsingborg, Malmöhus län 35

Händelser

Han arbetade som Rektor.
Maka Elise Helena Zetterström

    Född: 9 Aug 1867 34
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn


Per Gustaf Sprinchorn och Maria Torsén
Make Per Gustaf Sprinchorn

    Född: 1778 36
    Döpt: 
     Död: 1835 36
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Knapp- o. Snörmakare i Örebro.
Maka Maria Torsén

    Född: 1785 36
    Döpt: 
     Död: 1860 36
   Begravd: 


Barn
1 M Carl Ludwig Sprinchorn

    Född: 1827 - Örebro 36
    Döpt: 
     Död: 1892 36
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Hildegard Juliana Littmarck (1832-1925)
   Äktensk: 1860 36
Karl Gustaf Springer och Johanna Hedvig Telin
Make Karl Gustaf Springer

    Född: 1749 37
    Döpt: 
     Död: 3 Mar 1822 - , Stockholm, Stockholms län 37
   Begravd: 


     Far: Lorenz Christoffer Springer (      -1750)
     Mor: Wendela Schylman (      -      )


  Äktenskap: 15 Okt 1778 - Stockholm( Klara fsg ) 37

Händelser

Han arbetade som Aktuarie i Kammarrevisionen. Han bodde i , Stockholm, Stockholms län.
Maka Johanna Hedvig Telin

    Född: 1 Sep 1755 - Stockholm( Jakobi ) 37
    Döpt: 
     Död: 28 Apr 1811 - , Stockholm, Stockholms län 37
   Begravd: 


Barn
1 K Hedvig Johanna Vendla Springer

    Född: 12 Maj 1784 - , Stockholm, Stockholms län 37
    Döpt: 
     Död: 5 Sep 1820 - , Stockholm, Stockholms län 37
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Erik Lyström (1772-      )
   Äktensk: 16 Okt 1800 - Stockholm( Hedvig Eleonora fsg ) 37
Joakim von Glan och Wendela Springer
Make Joakim von Glan

    Född: 1664 38
    Döpt: 
     Död: 1696 38
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Wendela Springer

    Född: Omkr 1670 38
    Döpt: 
     Död: 1732 38
   Begravd: 


     Far: Lorentz (Lars) Springer (Omkr 1635-1690)
     Mor: Margareta Neuman (1642-1682)
Barn
1 K Margareta von Glan

    Född: Omkr 1692 38
    Döpt: 
     Död: Omkr 1753 38
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Henric Schylman (      -      )
*Hjalmar* Georg Westring och Grevinna Hedda Adamina *Adélaïde* Louise Stackelberg
Make *Hjalmar* Georg Westring

    Född: 11 Okt 1857 39
    Döpt: 
     Död: 1926 39
   Begravd: 


     Far: Claes Bror Georg Westring (1821-1888)
     Mor: Hedvig Frederika Uggla (1823-1904)


  Äktenskap: 11 Jun 1890 39

Händelser

Han arbetade som Statsråd o. Justitieråd. Adress: Djursholm, Stockholm.
Maka Grevinna Hedda Adamina *Adélaïde* Louise Stackelberg

    Född: 9 Jun 1863 39
    Döpt: 
     Död: 1925 39
   Begravd: 


Barn
1 M Avliden

    Född: 30 Jan 1893 40
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Levande


2 M Lennart Westring

    Född: 3 Jul 1897 - Loftahammar, Kalmar Län 36
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Mary Maule (1903-      )
   Äktensk: 6 Jun 1930 41


3 M Gustaf-Adolf Westring

    Född: 2 Sep 1900 36
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Anna Greta Löfving (1903-      )
   Äktensk: 27 Dec 1927 36


4 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - *Hjalmar* Georg Westring

SSK13: Jur. hedersdoktor, ordf. i lagberedningen, förutv. statsråd och chef för civildepartementet, fd justitieråd.
SSK36: President i Svea Hovrätt.


Allmänna notiser för barn - Avliden

SSK36:Byråchefen i Utrikesdepartementet, RNO.


Allmänna notiser för barn - Lennart Westring

Vem är vem i Skåne, Halland, Blekinge 1966: med lic, Genarp, född i Loftahammar, Kalmar l, 3/7/97 av presid Hjalmar W o grev:an Adélaïde Stackelberg.
Stud:ex Djursholm 16, med kand Upps 23, med lic Sthlm 32, ol aman:- o ass:- läk:förordn 19-33, underläk Luleå las 33, 2:e o 1:e underläk kir avd Skellefteå las 35, 1:e underläk Södra BB 38, 2:e underläk KK Karol sjh 40, prakt läk (obstetr o gynekol samt kir ) Sthlm 42-62. - 1:e flygläk v FV 42-57, i FV res 57-62. - Läk krigssjh Finland 40. - Utm: RNO, RVO... - Hobby: Golf.
Gift 30 m Mary Maule.


Allmänna notiser för barn - Gustaf-Adolf Westring

SSK30: Löjtnant i k. flottan o. vid flygvapnet.


Erik Zethelius och Catharina Margareta Standaert
Make Erik Zethelius 42

    Född: 1710 43
    Döpt: 
     Död: 1767 43
   Begravd: 


     Far: Lars Eriksson Zethelius (1678-1739) 44
     Mor: Kristina Winbom (1692-1752)


  Äktenskap: 1748 43

 Annan maka: Margareta Kristina Lund (1720-1744) - 1740 43Maka Catharina Margareta Standaert

    Född: 1723 43
    Döpt: 
     Död: 1759 43
   Begravd: 


Barn
1 M Gustaf Adolf Zethelius 45

    Född: 1749 43
    Döpt: 
     Död: 1784 43
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
Allmänna notiser: Make - Erik Zethelius

Gift tre gånger. Fru nr 1 o 3 nämns i SSK 1913.


Pähr Larsson Steen
Make Pähr Larsson Steen 46

    Född: Ber 1650 47
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 17 Jan 1738 - Stävie fsg, Torna härad, Malmöhus län 48
  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Susanna Maria Steen 49

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Jacob Flensburg (ber 1694-1738) 49
   Äktensk: 23 Jan 1719 - Fjelie 50
Christoffer Steenhoff och Anna Stina Wankif
Make Christoffer Steenhoff 51

    Född: Ca 1702 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 13 Jan 1752 - V Sönnarslöv 51
  Äktenskap: 21 Nov 1729 - Glimåkra, Kristianstad län 51

Händelser

Han arbetade som Kyrkoinspektör.
Maka Anna Stina Wankif 52

    Född: 
    Döpt: 6 Mar 1713 - Glimåkra, Kristianstad län 52
     Död: 25 Okt 1796 - Silvåkra 52
   Begravd: 


     Far: Andreas Wankif (Ca 1682-1746) 53
     Mor: Benedikta *Bengta* Paulin (Ca 1684-1720) 54
Barn

Notiser: Äktenskap

DDSS vigda

Vigda i Glimåkra församling
1693 - 1894
Datum1729-11-12Datum avservigsel
ID-nr/Regler12455/DDSS
Brudgummen
NamnChristopher Stenhof
Titelkyrkioinspector h-r
Ort
Ålder/födelseår
Civilståndej angivet
Sida i husförhörslängden

Bruden
NamnAnna Christina Wankif
Titeljungfru
Ort
Ålder/födelseår
Civilståndej angivet
Sida i husförhörslängden
Ospecificerad ortGlimåckra
Övrigt
Die 12 9-bris wigdes Ehreborne ock Wälbetrodde KÿrckioInspectoren H-r Christopher Stenhof sampt Jungfru dygdädla Anna Christina Wankif

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Glimåkra kyrkoarkiv C:2


Frantz Suell och Anna Catharina Stein
Make Frantz Suell 55

    Född: 1689 56
    Döpt: 
     Död: 1748 56
   Begravd: 


     Far: Hinrich Suell (      -1698) 57
     Mor: Lucia Meyer (      -      ) 56


  Äktenskap: 1712 56

Händelser

Han var den 19 Okt 1744 med som vittne på dopet av Tobakspinnargesällen Henrik Laurentius (Fremlings) och Ingebor Falcks son Matheus i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
Maka Anna Catharina Stein

    Född: 1694 56
    Döpt: 
     Död: 1723 56
   Begravd: 


     Far: Ernst Henrik Stein (1666-1709) 58
     Mor: Catharina Pedersdotter Tinckel (1670-1711)
Barn
1 M Niclas Suell 59

    Född: 1720 56
    Döpt: 
     Död: 1760 56
   Begravd: 
    Maka: Catharina Helena Weijer (1722-1773) 60
   Äktensk: 20 Okt 1742 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 61


2 K Catharina Margaretha Suell 62

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Hans Borgström (      -      ) 62
Ernst Henrik Stein och Catharina Pedersdotter Tinckel
Make Ernst Henrik Stein 58

    Född: Nov 1666 - , Molsan, Mecklenburg 63
    Döpt: 
     Död: 7 Apr 1709 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 56
   Begravd: 14 Apr 1709 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 64


     Far: Hinrich Stein (      -      ) 65
     Mor: Anna Law (      -      )


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Handlande. Han bodde i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Catharina Pedersdotter Tinckel

    Född: 13 Nov 1670 - , Malmö, Malmöhus län 66
    Döpt: 
     Död: 13 Nov 1711 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 66
   Begravd: 15 Nov 1711 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 67


     Far: Peder Rasmussen Tinckel (      -1691) 68
     Mor: Sicilia Hansdotter Borup (1648-1718) 69


Händelser

Catharina har motstridande födelseinformation den 2 Mar 1671 i , Malmö, Malmöhus län. "Sedan hon lefwat 40 åhr, 8 månader och 11 dagar.


Barn
1 K Anna Catharina Stein

    Född: 1694 56
    Döpt: 
     Död: 1723 56
   Begravd: 
    Make: Frantz Suell (1689-1748) 70
   Äktensk: 1712 56


2 K Karina Stein

    Född: 3 Sep 1701 71
    Döpt: 
     Död: 4 Jan 1706 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 71
   Begravd: 6 Jan 1706 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 723 K Maria Elisabeth (*Maja-Lisa*) Stein 73

    Född: 8 Jun 1705 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 6 Jan 1770 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 12
   Begravd: 
    Make: Henrik Falkman (1701-1767) 74
   Äktensk: 26 Jul 1728 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 75Källor


1 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), 896. 3. Carl Magnus, f. 1809; F. d. Öfverste o. Chef för Wendes Artilleri-reg:te; K. S. O. 1:a kl; Bor i Christianstad. - Gift 1:a gången 1840 ( med Eva Regina Törnebladh ). Enkl. 1850: - 2:a gången 1856 med Clara Helena Lovén, född 1826.

2 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877).

3 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Huvudmannens faders kusin,
afl. Prosten Göran Libert Skyttes af Sätra Barn (med Ebba Maria Bring),
1) Sonens, afl. Prosten Bengt Håkan Skyttes af Sätra Fru i 2:a giftet, Marie Wilhelmina Cronsjoe. Gift 1844; Enka 1863.

4 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se make GLSaS. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se svärsonen NL.

5 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se make.

6 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se make CMSaS.

7 Einar Bager, Einar Bagers Samling, Se hustru Abelas far Peder Jensen Weijers namn.

8 Einar Bager, Einar Bagers Samling, Se far Peder Jensen Weijers namn.

9 Kyrkböcker, Malmö, Se son Henriks begravn. .... Einar Bager, Einar Bagers Samling, Anteckningsbok "A", sid 21. XVIII Peder Weijer se XXII sid 25
köpman Peder Jensen Weijer † 31/5 1684
arvskifte 10/6 1684 stadens Kemner 1650, Korpral i borgerskapets 2:dra Compani (1652)
g. m.
Johanna Eriksdatter se XIX sid 22
arvskifte 1681 gravsten i Krämarkapellet f. 1629 † 10/1(0) 1677
barn: Peder, Jens, Jörgen
Anna g.m. David Kröger se XVII sid 19
Henrik, magister f 1648 27/7 d. 1705 26/5 bouppt. 1705 4/7
Abela g.m. Rådman Söhren Hansen Solter
f. 1668 bouppt. 1745
Christian, handelsman f. 3/8 1652 † 23/4 1709

Om Peder Weijers slagsmål 1655 se Anteckningar sid 33
Om hans tvist med en korpral 1660 d:o sid 44
Hans tjänare straffas 1654 se d:o sid 52.

Peder Weijer ägde gården n:r 711 i kv 69 Söderport vid Per Weyersgatan. Han äger även gården 334 i kv. 41 a Greijern (västra delen av nuv. Hotell Kramer), som han 1674 sålde till Glörfeldt.

Han var en av de fyra män som d 18/9 1662 å Malmö Stads vägnar undertecknar Malmö recess. 1675 hade han varir överförmyndare i många år. Barnen få i arv efter moren tillsammans 12000 dl.
1666 intages P.W. i Knutslaget.
Se Avskrifter: sid 28,39,193, 262.
Namnteckning se Anteckningar.

10 Kyrkböcker, Malmö, Se son Henriks begravn.

11 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Band 3, sid 446. 1. Carl von Bergen, f. 9 jan. 1702 i Stockholm, † 4 aug. 1760. Föräldrar: amiralitetsöverkommissarien Johan von Bergen och Elisabet Gripenmarck. Uppfostrades i Karlskrona, dit föräldrarna flyttade i hans späda barndom; student i Lund 27 jan. 1719; disp. 11 maj 1723 (Diss. studii critico-philologici ad interpretationem Novi imprimis foederis accommodati primas lineas adumbrans: prolegomena; pres. P. Estenberg) och 22 maj s. å. (Diss. philos, consilia quædam circa primam ad Parnassum viam leviter exhibens; pres. P. Estenberg); fil. magister 25 maj s. å. Kallades 1726 till kyrkoherde i Ekeby och Frillestad (tillträdde 1727); prästvigd 13 juni 1727; suspenderad 30 okt. 1740; avsatt 3\emdash 5 juli 1745; återinsattes i ämbetet 16 aug. 1752, sedan avsättningsdomen 17 juni s. å. upphävts av Göta hovrätt.
Gift 1) 28 juni 1727 med Katarina Sommar, f. 24 sept. 1698, † 31 maj 1736, dotter till prosten och kyrkoherden Per Jonsson Sommar; 2) fjärdedag jul 1736 med Katarina Tangé, dotter till Klas Tangé och änka efter hospitalspredikanten i Helsingborg Karl Gustav Radier. High

12 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

13 Demografisk databas för södra Sverige.

14 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se make.

15 Anna Areskough's hemsida, Se dotter AMR. Unknown

16 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make Carl von Bergen. ... Katarina Sommar, f. 24 sept. 1698, † 31 maj 1736, dotter till prosten och kyrkoherden Per Jonsson Sommar ...

17 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Band 3, sid 446. 1. Carl von Bergen, f. 9 jan. 1702 i Stockholm, † 4 aug. 1760. Föräldrar: amiralitetsöverkommissarien Johan von Bergen och Elisabet Gripenmarck. Uppfostrades i Karlskrona, dit föräldrarna flyttade i hans späda barndom; student i Lund 27 jan. 1719; disp. 11 maj 1723 (Diss. studii critico-philologici ad interpretationem Novi imprimis foederis accommodati primas lineas adumbrans: prolegomena; pres. P. Estenberg) och 22 maj s. å. (Diss. philos, consilia quædam circa primam ad Parnassum viam leviter exhibens; pres. P. Estenberg); fil. magister 25 maj s. å. Kallades 1726 till kyrkoherde i Ekeby och Frillestad (tillträdde 1727); prästvigd 13 juni 1727; suspenderad 30 okt. 1740; avsatt 3\emdash 5 juli 1745; återinsattes i ämbetet 16 aug. 1752, sedan avsättningsdomen 17 juni s. å. upphävts av Göta hovrätt.
Gift 1) 28 juni 1727 med Katarina Sommar, f. 24 sept. 1698, † 31 maj 1736, dotter till prosten och kyrkoherden Per Jonsson Sommar; 2) fjärdedag jul 1736 med Katarina Tangé, dotter till Klas Tangé och änka efter hospitalspredikanten i Helsingborg Karl Gustav Radier.

18 von Knorring, Harald, Se dotter GFvK. .... von Knorring, Harald, Anton (son till Isaac, tab. 367), * 1766 8/9 på Redberga i Marka sn (Skarab.)
G. 1802 16/9 på Börstorp m. grevinnan Augusta Spens, * 1781 29/11 i Södra Råda (Värml.), d. 1857 17/4 i Mariestad, dit hon flyttade på hösten 1834, dotter till kaptenen, greve Carl Gabriel Spens, nr 54, och hans 1:o fru friherrinnan Ulrika Augusta Palbitzki, nr 67.

Döttrar:

Henrika Lovisa Augusta, * 1803 5/11 på Skålltorp i Skärvs sn (Skarab.), d. 1845 4/5. g. 1822 15/10 m. sin kusin, majoren Per Sebastian Tham, nr 1508, i hans 1:o gifte, * 1793, d. 1875.

Albertina Ulrika (Bina), * 1805 6/1 på Skålltorp, d. ogift 1890 6/1 i Mariestad.

Sofia Charlotta, * 1807 29/1, d. ogift 1829 18/10 på Börstorp.

Gustava Fredrika, * 1808 3/11 på Skålltorp, d. 1888 28/11 i Mariestad. G. 1836 27/2 i nämnda stad (bokf. i Hassle församl.) m. sin kusin, kammarherren Gustaf Gudmund Gabriel Lindencrona, nr 1579, * 1807, d. 1871.

Antoinette, * 1811 16/1, d. 1846 18/9 på Hassle-Säby i Berga sn (Skarab.) och begr. i Hassle kyrka; likpredikan tryckt (Mariestad 1846). G. 1828 27/9 m. kaptenen Adolf Ludvig von Hofsten, nr 1794, * 1798, d. 1867.

Wilhelmina Carolina (Mimmi), * 1813 11/6, d. 1855 16/6 på Börstorp, som hon ärvt efter sin far. G. 1837 24/8 i Mariestad (bokf. i Hassle församl.) m. sin morfars mors sysslings dottersons son, generalmajoren, friherre Carl Herman Leuhusen, nr 140, * 1810, d. 1879.

19 von Knorring, Harald, Se dotter GFvK. .... von Knorring, Harald.

20 von Knorring, Harald, Se dotter GFvK.

21 von Knorring, Harald.

22 von Knorring, Harald, Se dotterdotter GFvK.

23 von Knorring, Harald, Se fadern.

24 von Knorring, Harald, Se hustru HLAvK's far.

25 von Knorring, Harald, Se makans far.

26 von Knorring, Harald, Hej!
Jag satt och surfade lite och fann en uppgift på en knorring. Jag ser att Du saknar dödsåret för henne, här får Du lite fakta att komplettera med:
Gustava Fredrika, * 1808 3/11 på Skålltorp, † 1888 28/11 i Mariestad. Æ 1836 27/2 i nämnda stad (bokf. i Hassle församl.) m. sin kusin, kammarherren Gustaf Gudmund Gabriel Lindencrona, nr 1579, * 1807, † 1871.

Hennes far:

Anton * 1766 8/9 † 1834 17/5 g. 1802 16/9 † 1857 17/4. Æ 1802 16/9 på Börstorp m. grevinnan Augusta Spens, * 1781 29/11 i Södra Råda (Värml.), † 1857 17/4 i Mariestad, dit hon flyttade på hösten 1834, dotter till kaptenen, greve Carl Gabriel Spens, nr 54, och hans 1:o fru friherrinnan Ulrika Augusta Palbitzki, nr 67.

Hennes farfar:

Isaac * 1723 5/2 † 1798 19/3 g. Lovisa Sofia Nordencrantz * 1744 27/10 † 1776 12/2

Hennes farfars far:

Jöran Albert Anton Knorring friherre * 1691 20/2 † 1766 14/1 g. 1720 5/7 Gertrud Tham * 1702 5/11 † 1773 17/4

...

/Hälsningar från en tidig söndagmorgon i Knivsta

Harald von Knorring.

27 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se son GCARL. .... von Knorring, Harald.

28 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se son GCARL.

29 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se son GCARL. .... von Knorring, Harald, Se maka.

30 von Knorring, Harald, Se maka AvK's fader.

31 von Knorring, Harald, Se maka's fader.

32 von Knorring, Harald, Se maka WCvK's fader.

33 von Knorring, Harald, Se makas fader.

34 Kyrkböcker, Helsingborg, Se giftermål 1896.

35 Kyrkböcker, Helsingborg, SCB, Vigda 1895-1897 7/8. 139. Dec 29, Karl Knut Sigfrid Sprinchorn, Rektor, Enkling, fr Lund, 1851 13/5, andra giftet,
Elise Helena Zetterström, Jungfru, fr Göteborgs Domkyrkoförs., 1867 9/8, 1:a gifte.
Avis till domkyrkoförsaml. i Göteborg 31/12 96.

36 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ).

37 Bo Lindvall o. Håkan Skogsjö, Rötter, Nättidningen: Utredning om Viveka Lindfors anor.

38 Rötter, Nättidningen: One of the Springer families of Sweden by Christan Andersson, Karlskrona.

39 SSK13( Svensk Släktkalender ).

40 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ).

41 SAK 35 ( Svensk Adelsskalender ).

42 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1204. ... och från deras äldste son Erik Zethelius,f. 1710, d. 1767, härstamma alla nu lefvande medlemmar af denna släkt. G. 1:o 1740 m. Margareta Kristina Lund, f. 1720, d. 1744, och 3:o 1748 m. Catharina Margareta Standaert, f. 1723, d. 1759, har han i första giftet sonen Per och i tredje giftet sonen Gustaf Adolf.

43 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943).

44 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1203. Lars Eriksson, f. 1678, d. 1739 som garfvaremästare i Stockholm. Denne upptog omkring år 1700 namnet Sithelius. Namnet skrefs från omkr. 1705 Zethelius. Lars E:son Zethelius gifte sig 1707 med Kristina Winbom, f. 1692, d. 1752, i hennes 1:a gifte.

45 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1207. Gustaf Adolf, f. 1749, garfvaremästare i Stockholm, d. 1784.

46 Kyrkböcker, Stävie, se begr.

47 Kyrkböcker, Stävie, se begr. "88 år".

48 Kyrkböcker, Stävie, C:1. Anno 1738
d: 17 Januari begrafdes Ländsmannens Jacob Flensburg Swär fader Pähr Larsson Steen wid (Karu)pe 88 åhr gammal.

49 Kyrkböcker, Fjelie, Se vigsel 1719.

50 Kyrkböcker, Fjelie, C:1. 1719
d: 23 Janua.. Wigdes Länsmannen M... Jacob Flensborg med Jfr. Susanna Maria Steén.

51 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka Anna Stinas fader A W.

52 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fader A W.

53 Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, Sjöström:1 Bild 70/s 62. 1713
61. Anders Wankif, son af kh i Färlöf olof W. (+ 1687?) och Chrstina Clausdotter; kollega i Christianstad 1703; prv 1 mars 1711; kh i Glimåkra 12 jan 1712; prost 13 dec 1736; + 14 mars 1746.
Broder Jöns (var 1694 och ännu 1715 klockare i Höör)
Kusin 180 (Petrus Wankif)
Gift 1) med Benedikta Paulin, syster till 45; 2) i Christianstad 1721 med Charlotta Elisabeth Stenhoff (+1746), syster till 269.
Cavallins påstående (4.409) att han blifvit gift med den af ryttmästaren Petter Bång häfdade dottren till Paul Enertsson torde vara origtigt. Bång blev åtminstone gift med en annan dotter till honom (se vid 45)
son 382. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 11. Västa och Östra Göinge Kontrakt. Glimåkra och Örknered.
8. Anders Wankif
A W var född i Färlöv omkr 1682, son till kh där Olof Wankif och Christina Clausdotter. Modern dog möjligen redan i samband med sonens födelse och fadern några år senare. Styvmodern gifte om sig med efterträdaren men avled 1690 medan A W ännu var en liten gosse. Då styvfadern blev kvar som kh i Färlöv till 1711 har väl A W haft sitt egentliga barndomshem hos denne och hans andra hustru.
...
Han avled 1746 14/3, endast 6 dagar efter det att hans hustru avlidit.
...
G 1:o med Benedikta (Bengta) Paulin, f. i G omkring 1684, begr i G 1720 22/6 "36 år", dotter till kh Paul Enertsen och Apellonia Hansdotter.
Barn:
- Anna Stina, dpt i G 1713 6/3, död i Silvåkra 1796 25/10, g i G 1729 12/11 med kyrkoinspektören Christoffer Steenhoff, begr i V Sönnarslöv 1752 13/1, "50 år".
- Ingrid Catharina, dpt i G 1715 12/10, g m kh i Silvåkra Daniel Hindbeck.
- Olivia Elisabeth, dpt i G 1716 18/11 begr i G 1722 29/4.
- Paulus, dpt i G 1719 16/12, stadsklockare i Kristianstad, död i Sölvesborgs landsförs 1795 12/12.
- G 2:o i Kristianstad 1721 med Charlotta *Elisabeth* Stenhoff, död i G 1746 8/3, "45 år", dotter till kh i Kristianstad Nicolaus Stenhoff och Helena Tollsten.
Barn:
- Helena Benedicta, dpt i G 1722 11/4, död i V Vemmenhög 1785 16/10.
- Olaus Johannes, dpt i G 1723 28/7, begr i G 1724 9/8.
- Elisabeth Barbara, dpt i G 1724 29/9, död i Loshult 1754 17/12 (bouppt Ö Göinge FIIa:12 nr 24 ), g i G 1745 6/10 med korpralen, sedermera kvartersmästaren vid södra skånska kav-reg Johan *Peter* Ebbeltoft, f i Lyby 17133/10, död i Loshult 1771 1/5 ( Bouppt Ö Göinge FIIa:19 Nr 45) i hans 1:a gifte (gift 2:o med Helena Cecilia Hjelm, död i Kristianstad 1775 19/4, "42 år"),
- Sara Appolonia, f i G 1726 10/7, begr därst 1731 10/9.
- Niclas Olaus, dpt i G 1727 1/11, begr därst 1728 27/6.
- Olivia Lucia, f i G 1728 5/12, g med kh i Brandstad Andreas Litholander.
- Andreas, f i G 1730 27/3, begr därst 1736 28/3.
- Sara, f i G 1731 31/10, g m kh i Frenninge Johan Kihlgren.
- Charlotta (Elisabeth), f i G 1733 21/8, död i Ullstorp 1801 2/5, g i Kviinge 1767 25/9 med fortifikationstimmermästaren Andreas Wremp, död i Kristianstad 1780 24/1 "41 år".
- Ernesta, f i G 1734 9/12, död i V Vemmenshög 1805 12/5, g med rådmannen i Ystad Anders Christofferson, död i Ystad Maria 1788 16/3, "72 år", i hans 2:a gifte (g 1:o med Sara Ryting, f i Ystad Maria 1724 2/4, död därst 1757 24/5, "32 år".
- Nicolaus (Nils), f i G 1736 1/5, kh i Ullstorp,.
- Andrietta Catharina, f i G 1738 28/5, begr därst 1739 1/1.
- Andrietta Catharina, f i G 1739 14/12, begr därst 1741 11/3.

54 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make A W.

55 Gadd, Mattias, Email 16/5 98. Frantz SUELL [P235/F137] = Anna Catharina STEIN [P238/F138]
Married ?? ??? 1712.
Frantz SUELL:
Born ?? ??? 1689
Died ?? ??? 1748
Övertog det Steinska handelshuset 1709
Arrenderade rådhuskällaren fr o m 1713
Grundade tobaksfabriken1726
Köpte Limhamns kalkbruk 1728
Anlade Lomma tegelbruk 1731
m m
Anna Catharina STEIN:
Born ?? ??? 1694
Died ?? ??? 1723. Hej Mikael
S|kte lite p slkten och fann att vi hade gemensamma r|tter. Bifogar hr en
komplettering till din slkting Jakob Faxe (1659-1725), innefattande faderns
familj samt farfadern.
Lycka till med forskningen!
/Mattias Gadd
PS Den egentlige forskaren bakom denna information r f|r |vrigt min farfars, Helmer Gadds, syssling (och brylling) Carl Ludwig Kiellander (slktskap genom familjen Schartau).

56 Gadd, Mattias.

57 Gadd, Mattias, Email 16/5 98. SUELL - F137
---------------------------------------------------------------------------
Parents
Hinrich SUELL [P236] = Lucia MEYER [P237]
Married ?? ??? 1685, Lucias 2:a gifte.
Hinrich SUELL:
Died ?? ??? 1698
Skeppare och kanske även fiskare i Grömitz, Holstein
---------------------------------------------------------------------------
Children
Frantz [P235] = Anna Catharina STEIN [P238/F138] > [F136].

58 Gadd, Mattias, Email 16/5 98. STEIN - F138
---------------------------------------------------------------------------
Parents
Ernst Henrik STEIN [P239/F160] = Carine TINCKEL [P240/F159]
Ernst Henrik STEIN:
Born ?? ??? 1666, Molsom, Mecklenburg
Died ?? ??? 1709
Handlande i Malmö
Innehade Limhamns kalkbruk
Carine TINCKEL:
Born ?? ??? 1670
Died ?? ??? 1711
---------------------------------------------------------------------------
Children
Anna Catharina [P238] = Frantz SUELL [P235/F137] > [F136]
Married ?? ??? 1712.
Born ?? ??? 1694
Died ?? ??? 1723
Maria Elisabeth [P241] = Henrik FALKMAN [P270] > [F161]
Born ?? ??? 1705
Died ?? ??? 1770.

59 Gadd, Mattias, Email 16/5 98. Niclas SUELL [P234/F136] = Catharina Helena WEIJER [P242/F143]
Married ?? ??? 1742.
Niclas SUELL:
Born ?? ??? 1720
Died ?? ??? 1760
Handlare och fabriksidkare i Malmö
Catharina Helena WEIJER:
Born ?? ??? 1722
Died ?? ??? 1773

---------------------------------------------------------------------------
Children

Frans d.y. [P224] = Anna Catharina TROLLE, AF [P223/F124] > [F129].

60 Gadd, Mattias, Email 15/6 98. Catharina Helena [P242] = Niclas SUELL [P234/F136] > [F135]
Married ?? ??? 1742.
= Henrik FALKMAN [P243/F161] > [F142]
Born ?? ??? 1722
Died ?? ??? 1773. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make Henrik Falkman.

61 Gadd, Mattias. .... Kyrkböcker, Malmö, se lysning.

62 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se dotters make Henrik Falkman.

63 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se begr.

64 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri FI:1 (1698-1728) Bild 510 / sid 89. 1709, April
d. 14. Begrofs Sal. Handelsmannen Ernst Hin-
drk Stein i S.e Peders Kyrkia, barnfödd i
Mechelburg på sin Herrgård Molsen, A:o
1666 in Novemb. af fadren Hinrich Steine,
var förnäm Handelsman i Lybeck, och Mo-
dren S. Anna Law. Dödde Han 7. April, kl.
9 om aftonen, sedan Han lefwat i Werlden 43
åhr och 8 månader. Embetet förrättades om afto-
nen af Probsten M. Hofwerberg.

65 Gadd, Mattias, Email 16/5 98. STEIN - F160
---------------------------------------------------------------------------
Parents
Henrik STEIN [P268] = Anna LAW [P269]
Henrik STEIN:
"Förnäm handelsman i Lybeck"
---------------------------------------------------------------------------
Children
Ernst Henrik [P239] = Carine TINCKEL [P240/F159] > [F138].

66 Gadd, Mattias. .... Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se begr.

67 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri FI:1 (1698-1728) Bild 860 / sid 159. 1711 Novembr.
d. 15. Begrofs i S:te Peders Kyrkia Sal. H.
Handelsmannens Erenst Steins Enkia Sal. (H):
Catharina Tinkel, som är född d. 13. Nov:
1670. här i staden af hederliga föräldrar
fadern, Sal Petter Rasmuson Tinkel,
Sal modern (H): Cicilia Hansdotter,
och dödde d: 12. hujus, sedan Hon lefwat
40 åhr, 8 Månader och 11. dagar.
Embetet förrättade H: Probsten Mag.
Hofwerberg, om aftonen i tysthet.

68 Gadd, Mattias, Email 16/5 98. TINCKEL - F159
---------------------------------------------------------------------------
Parents
Peder Rasmussen TINCKEL [P267] = Cecilia Hansdotter BORUP [P266]
Peder Rasmussen TINCKEL:
Died ?? ??? 1691
Handlande i Malmö
Cecilia Hansdotter BORUP:
Born ?? ??? 1648
Died ?? ??? 1718
---------------------------------------------------------------------------
Children
Carine [P240] = Ernst Henrik STEIN [P239/F160] > [F138].

69 Gadd, Mattias. .... Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dotter Ingeborgs begr.

70 Gadd, Mattias, Email 16/5 98. Frantz SUELL [P235/F137] = Anna Catharina STEIN [P238/F138]
Married ?? ??? 1712.
Frantz SUELL:
Born ?? ??? 1689
Died ?? ??? 1748
Övertog det Steinska handelshuset 1709
Arrenderade rådhuskällaren fr o m 1713
Grundade tobaksfabriken1726
Köpte Limhamns kalkbruk 1728
Anlade Lomma tegelbruk 1731
m m
Anna Catharina STEIN:
Born ?? ??? 1694
Died ?? ??? 1723.

71 Kyrkböcker, Malmö, se begravn.

72 Kyrkböcker, Malmö, enl. Niklas Hertzmans tolkning. 1706 Januarius d.6 begrofs Hr: Handelzmans Ernst Steins och h. Karin Tinkels barn, J. Karina, som föddes till werlden A:o 1701 d.2 Septemb. Och dödde A:o 1706 d.4 Jan kl.9 för middagen, och lades ned i Krämare Capellet. Embetet förrättade Praepositus;Betalt siälaringningen för Söndagzklockorna.
.

73 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make Henrik Falkman.

74 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se fadern. samt:
Henric (I) F. (F. 1), som blev justitieborgmästare i Malmö och riksdagsman. Bland dennes barn med Maria Elisabeth Stein, likaledes av känd malmösläkt, märkas kyrkoherden i Everlöv och Slimminge magister Jacob F. (f. 1729, d. 1781; Carlquist, 4, s. 241), dottern Anna Catharina F., gift Schartau och moder till den efter sin morfar uppkallade bekante kontraktsprosten Henric Schartau, samt handlanden i Malmö, tobaksfabrikören, rådmannen och titulärborgmästaren Henric (II) F. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1. Henric (I) Falkman. 1. Henric (I) Falkman, f. 30 jan. 1701 i Malmö (Petri), d. 24 (ej 26) maj 1767 i Malmö (Caroli). Föräldrar: tull- och stads-kontrollören Jacob Falkman och Sophia Glöerfelt. Student vid Lunds univ. 29 mars 1715; kanslist i guvernementskansliet i Malmö och hos generalauditören Melchior Friedenreich; stadsnotarie i Malmö 2 juni 1722; förvaltade under två år auditörsbeställningen vid Adlerfeltska reg. där; stadssekreterare i Malmö 25 aug. 1731; aktuarie vid rådstugan 1734; vice preses i kämnärsrätten i Malmö 25 aug. 1735-10 sept. 1753; riksdagsman i borgarståndet 1740-41; kapten vid borgerskapets i Malmö infanteri 14 maj 1744, major där 8 juli 1754; justitieborgmästare i Malmö 14 sept. 1761 (installerad 7 okt.). G. 26 juli 1728 i Malmö (Caroli) m. Maria Elisabeth (Maja-Lisa) Stein, f. 8 juni 1705 där (Petri), d. 6 jan. 1770 där (Caroli), dotter av handlanden i Malmö Ernst Heinrich Stein och Karna Pedersdotter (Tinckel). Med den förste Henric F., uppkallad efter sin morfar vinhandlaren Henric Glöerfelt i Malmö, börjar den långa raden av vid Malmö stadsstyrelse fästa, i dess kommersiella och kommunala liv verksamma man av namnet Falkman. Efter universitetsutbildning i Lund inträdde F. i tjänst i hemstadens kansli, blev stadsnotarie och var även regementsauditör. Efter Wilhelm Flensburg blev F. stadssekreterare 1731 och stod på förslag 1734 till justitieborgmästare efter Jöns Stobæus.

75 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se make.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se