Abraham von Rening
Make Abraham von Rening 1

    Född: - Österrike 1
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Överste och kommendör.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Octavia Hedvig Mariana von Rening 2

    Född: Ber 1687 2
    Döpt: 
     Död: 8 Nov 1748 - Gärds Köpinge, Gärds härad, Kristianstads län 2
   Begravd: 
    Make: Johan Mandorff (1695-1768) 3
Hans von Schoting
Make Hans von Schoting 4

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Hedewig Hansdotter von Schoting 5

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Sven Kunn (      -      ) 6
   Äktensk: 17 Apr 1713 - , Karlshamns förs , Blekinge län, Sweden 7
Johan von Schoting och Hedvig Wolters von Westhausen
Make Johan von Schoting

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Borgmästare i , Karlskrona, Blekinge län, Sweden. Han bodde i , Karlskrona, Blekinge län, Sweden.
Maka Hedvig Wolters von Westhausen

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Maria von Schoting

    Född: 13 Aug 1659 - , Karlskrona, Blekinge län, Sweden 8
    Döpt: 
     Död: 8 Sep 1727 8
   Begravd: 
    Make: Mathias Elers (1670-1732) 9Notiser: Äktenskap

Anrep: Hans 2:a hustru.


Knut Åke Zethelius
Make Knut Åke Zethelius

    Född: 1898 10
    Döpt: 
     Död: 1956 10
   Begravd: 


     Far: Lorentz Ludvig Zethelius (1855-1907)
     Mor: Jenny Wilhelmina Melkerson (1856-      )


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Agronom.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Levande
Johan Adolf Åberg
Make Johan Adolf Åberg

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Martin Åberg (1731-1810)
     Mor: Margareta Bråkenhjelm (      -      )


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kronofogde.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Adolf Malcolm Åberg

    Född: 1824 11
    Döpt: 
     Död: 1893 11
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Elise Leontine Caroline Key (1827-1911)
   Äktensk: 1852 11
? Åkerblom
Make ? Åkerblom

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Ulla Åkerblom 12

    Född: 1916 13
    Döpt: 
     Död: 1940 13
   Begravd: 
    Make: *Sven* Otto Torell (1909-1979) 14
   Äktensk: 1937 15


2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Avliden 14
Johan Åström
Make Johan Åström 16

    Född: 1849 17
    Döpt: 
     Död: 1930 17
   Begravd: 


     Far: Johan Andersson Åström (1819-1882) 18
     Mor: Susanna Lundström (1820-1859) 19


  Äktenskap: 

Händelser

Han finns i folkräkningen år 1890 i Skön, Västernorrland.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Avliden 20

    Född: 1879 17
    Döpt: 
     Död: 1955 17
   Begravd: 

Johan Gustav Åström
Make Johan Gustav Åström 20

    Född: 1879 17
    Döpt: 
     Död: 1955 17
   Begravd: 


     Far: Johan Åström (1849-1930) 16
     Mor: 


  Äktenskap: Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Anna Öhrvall
Make (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Anna Öhrvall 21

    Född: Omkr 1699 22
    Döpt: 
     Död: 1798 22
   Begravd: 


Barn
1 M Hans Dahlgren 23

    Född: 1724 - Slättåkra 22
    Döpt: 
     Död: 1802 22
   Begravd: 
    Maka: Maria Magdalena Otterdahl (      -1781) 24
   Äktensk: 23 Okt 1754 - Drängsered o Krogsereds fsg 25
    Maka: Agneta Hell (      -      ) 21
   Äktensk: 18 Mar 1794 - Torup 26Källor


1 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se dotter OHM:s make Johan Mandorff. Se broder OM.

2 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make Johan Mandorff. Se broder OM.

3 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 12. Villands och Gärds Kontrakt. Köpinge och Lyngsjö. 11. Johan Mandorff 1740/41-1768

J M var född i Finja 1695, dpt 3/2, son till kh i Finla Hans Hansson Gudmantorp och Sofia Möllenstedt, student i Lund 1708, Blek nat 16/10 ... prästvigd 1717 8/6 på kallelse av generalmajoren greve Gustaf Fredrik Lewenhaupt till präst vid Västgöta tremänningreg till häst, kh i Harlösa och Hammarlunda 1721 1/4, i Äspö och Ö Klagstorp s å 27/6, tilltr 1722 1/5, ... , kh i Köpinge och Lyngsjö 1740 22/10, tilltr 1741 1/5, prost ö e f 1742 12/2 (?, se nedan ), riksdagsman 1746-47, död i Köpinge 1768 10/4, bouppt Gärds s å 20/6.
...
Cavallin: "S å[1741] begärde han att få prostefullmakt, som dock ej beviljades. 1748 ville han bli häradsprost, och då han vid utnämningen blivit förbigången, skrev han till biskop Benzelius ... . Med andledning av denna skrivelse inkallades J M för domkapitlet. Prostetiteln erhölls sedermera."
...
J M drabbades 1752 22/6 av en svår olycka, då prästgården jämte nästan hela Köpinge by brann ned och han hade inte ens bibel och psalmbok kvar. Hela kyrkoarkived gick till spillo och nya kyrkböcker måste anskaffas.
...
G. 1: m. Octavia Mariana von Rening, död i Köpinge 1748 8/11, "på 61:a året", bouppt Gärds 1749 3/1, dotter till översten och kommendören Abraham von Rening, "fordom kommendant på ett slott i Ungern" (enl. födelsenotisen för J M:s son Abraham, f. 1725 16/8). Enl. dödsnotisen kom hon efter föräldrarnas död på 7:e året till grevinnan Windercreutz (?), där hon bl a "lärde tyska, italienska och fransöska, dem hon talade såsom modersmålet, med en färdighet så, att hon kunde rätta andra därutinnan". (Pontus Möller gör här följande kommentar: Reningen är Steiermarksk adel, omnämnd i Reitstap's Armorial général och i Siebmacher's Großes und Allgemeines Wappenbuch, avd Niederösterreichischer Adel. Någon ätt Windercreutz har ej existerat vare sig här eller utrikes).
Barn:
- Anna Catharina, f. i Grönby 1721 29/11, död i Köpinge 1770 10/6, g m kh i Äspö Frans Raaf.
- Maria Sofia, f. i Äspö 1723 18/9, död i K 1755 20/7, g m medhjälparen hos fadern, sederm kh i Gylle Lars Bergling.
- Hans( Johan ), f i Ä. 1724 16/8, sjm bl 477, landsfiskal, död i Kristianstad stadsf 1803 6/6.
- Abraham, f i Ä 1725 16/8, sjm Bl 528, tullnär vid lilla tullen i Vimmerby, död i Ravlunda 1793 18/8.
- Isak, f i Ä 1726 2/9, död i Ä 1732 4/3.
- Jakob, f. i Ä 1728 17/1, Sjm Bl 529, kvartermästare vid Södra skånska kav.reg, död i K.1755 7/3.
- Ulrika, f. i Ä 1729 24/3, död i Ä 1731 26/3.
- Ulrik, f. i Ä 1732 12/2, kvartermästare vid Södra kav.reg, död i Långaröd 1806 2/12.
G. 2:o i Karlshamn 1750 30/3 m Anna Sofia Hoffgard, dpt i Ö Sönnarslöv 1711 28/10, död i Ravlunda 1787 8/4, dotter till inspektoren på Maltesholm Christen Mårtensson och Elsa Sofia Hyphoff, i hennes 2:a gifte (g 1:o m kh i Bräkne-Hoby Palle Brock ).
Barn:
- Elsa Sofia, f. i Köpinge 1751 15/2, död i Kristianstad stadsf 1821 11/10, g m sederm kh i Fjälkinge Thomas Thomæus).
- David, f i K 1752 1/11, Sjm Bl 1007, tullnär i Hjo, död i Lindesberg 1794 16/7.

4 Kyrkböcker, Karlshamn, Se dooter Hedewigs gifte med Sven Kunn.

5 Kyrkböcker, Karlshamn, Se gifte med Sven Kunn.

6 Kyrkböcker, Karlshamn, Se gifte med Hedewig von Schoting.

7 Kyrkböcker, Karlshamn, Karlshamn CI:1 (1687-1723) Bild 191 / sid 367. 1713 Martii
d 22 Handelsmannen Sven (K)unn ok Jungfru
Hedewig Hansdotter von Schoting.
d 17. April.

8 Anrep: Svensk Släktbok 1872.

9 Svenskt Biografiskt Lexikon (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/, Svenskt biografiskt lexikon), se faders namn.

10 e-mail från Sverker Zethelius Nylén 6/11-97.

11 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ).

12 red. Paul Harnesk, Vem är vem, Svealand utom Stor-Stockholm (Bokförlaget vem är vem AB - Stockholm), Se make Sven Torell.

13 red. Paul Harnesk, Vem är vem, Svealand utom Stor-Stockholm (Bokförlaget vem är vem AB - Stockholm).

14 Jörgen & Ann-Mari, Se fadern. .... red. Paul Harnesk, Vem är vem, Svealand utom Stor-Stockholm (Bokförlaget vem är vem AB - Stockholm), Sid 820. Torell, Sven O, direktör, civilingenjör, Åmmeberg, f, i Hammar, Örebro l, 29/4/09 av dir Otto T o Dagmar Boklund.
... ing bol Vielle Montagne 35, ing o sousdir dess sv avd 43, dir där sed 46. ...
Gift 1) 37 m Ulla Åkerblom, f 16 d 40, 2) m Gunnel Åkerblom f 18. - Barn: i 1:a äkt Otto f 38, Sven-Gunnar f 40, i 2:a äkt Richard f 53, Nis f 57. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Torell, Sven Otto

Örnsrogatan 5B
702 32 Örebro

Död 24/9 1979.

Kyrkobokförd (1980) i Nikolai Örebro, Örebro kn, Örebro län. Mantalsskriven (1980) på samma ort.

Född 29/4 1909 i Hammar (Örebro län).

Gift man (6/6 1968).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Nikolai, Örebro kn, Örebro län
Adolfsberg, Örebro kn, Örebro län

Födelseförsamling i källan:
HAMMAR (Örebro län)

Källor:
SPAR 80, RTB 79
.

15 red. Paul Harnesk, Vem är vem, Svealand utom Stor-Stockholm (Bokförlaget vem är vem AB - Stockholm), Se maken.

16 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, se morfar Pehr Persson (Lundström).

17 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA.

18 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, se maka Susannas fader.

19 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, se fadern.

20 John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, se farmors far. .... John D. Ostrom, Palm Springs, Ca. USA, Se farmors farfar. ... SON JOHAN GUSTAF ÅSTRÖM
(1879-1955) ...
.

21 C.W. Skarstedt (Caritas förl. Gbg 1948), Hans Dahlgren. Född i Slättåkra 1724, länsmansson. Stud. i Lund 1744. Pv 1749. Kh här 1761. Riksdagsman 1771. Prost 1793. Död 1802.
...
Porträtt i Drängsereds kyrka.
Gm 1. Maria Magdalena Otterdahl, död 1781.
2. Agneta Hell från Torup.
Dottern Fredrika, g m komminister Hult här, o Catharina g m kh Johan Christopher Kjerrulf i Vessige.
1798 dog Dahlgrens mor, Anna f. Öhrvall 98 1/2 år gml.
.

22 C.W. Skarstedt (Caritas förl. Gbg 1948).

23 Carl Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669-1906
Biografiska och genealogiska antecknigar jemte historik
(Lund 1907), 1745
814. Carl Otterdahl, son av 414; f i Drengsered 25/9 1724. Död i Drengsered prestgård som gammal teol. stud 6/6 1795.
Hade vistats sedan 1761 i sin svåger prosten Dahlgrens hus i Drengsered. Efterlämnade fastigheterna Ögärdet i Gunnarps sn (1/2 mantal), Åparp i Krogsered (1 mantal) och Beskered i Drengesreds sn (1/2 mantal).
. .... C.W. Skarstedt (Caritas förl. Gbg 1948), Hans Dahlgren. Född i Slättåkra 1724, länsmansson. Stud. i Lund 1744. Pv 1749. Kh här 1761. Riksdagsman 1771. Prost 1793. Död 1802.
...
Porträtt i Drängsereds kyrka.
Gm 1. Maria Magdalena Otterdahl, död 1781.
2. Agneta Hell från Torup.
Dottern Fredrika, g m komminister Hult här, o Catharina g m kh Johan Christopher Kjerrulf i Vessige.
1798 dog Dahlgrens mor, Anna f. Öhrvall 98 1/2 år gml.

24 C.W. Skarstedt (Caritas förl. Gbg 1948), Drängsered o Krogsered fsg

Philip Olai Otterdahl
Son till kyrkoherde Olaus Andreae Otterdahl i Slättåkra. Stud i Lund 1713, stipendiat 1714 o följ. Kh här 1722. Yrkar 1749 såsom äldst o såsom den som fått kunglig fullmakt på att bli kontraktsprost efter Gellingius, men blir blott titulärprost. Död 1759. Var kh här i 37 år o dog 66 år gml.
G m Hedvig Sirenia, död 1782, 78 år gml.Två söner, Carolus o Otto, blevo stud. i Lund samma dag 1745. Otto blev militär. En dtr g m efterträdaren.
.

25 DDSS Vigselregister Halland, Vigselregister Halland
Vigda i Drängsered
Datum: 1754-10-23
Datum avser:
Nuvarande kommun: Hylte
Härad: Årstad
Ospecificerad ort:
Källa: Drängsered C:1

Brudgummens förnamn:
Hans
civilstånd:
Ej angivet
efternamn:
Dahlgren
sida i Hfl:
titel:
Adiuncten
ålder/födelseår:
ort:
[Drengsred prästgård]

Brudens förnamn:
Maria Magdalena
civilstånd:
Ogift
efternamn:
Oterdahl
sida i Hfl:
titel:
Mademoiselle
ålder/födelseår:
ort:
[Drängsered prästgård]

Övrigt:
.

26 DDSS Vigselregister Halland, Vigselregister Halland
Vigda i Torup
Datum: 1794-03-18
Datum avser:
Nuvarande kommun: Halmstad
Härad: Halmstad
Ospecificerad ort:
Källa: Torup C:5

Brudgummens förnamn:
Hans
civilstånd:
Ej angivet
efternamn:
Dahlgren
sida i Hfl:
titel:
Högärevördige Höglärde Prosten och Kyrkoherden Herr
ålder/födelseår:
ort:
Drengsereds och Krogsereds Församlingar

Brudens förnamn:
Agneta Brita
civilstånd:
Ogift
efternamn:
Hell
sida i Hfl:
titel:
Hög och Dygdädla Mademoiselle
ålder/födelseår:
ort:

Övrigt:
.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se