Nils Emil Andreas Andrup och Maja Stina Wærn
Make Nils Emil Andreas Andrup

    Född: 30 Nov 1887 1
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Läroverksadjunkt. Han bodde i Varberg, Hallands Län.
Maka Maja Stina Wærn

    Född: 16 Dec 1900 1
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Jonas Fredrik Wærn (1864-      ) 2
     Mor: Maria Christina Wærn (1873-      ) 3
Barn

Allmänna notiser: Make - Nils Emil Andreas Andrup

SAK35: Läroverksadjunkt vid samrealskolan i Varberg.


Sven Henrik Silow och Anna Angelin
Make Sven Henrik Silow

    Född: 1816 - , Malmö, Malmöhus län
    Döpt: 
     Död: 1875
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Handlande. Han blev begravd på gamla kyrkogården vid Gustav Adolfs torg i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Anna Angelin 4

    Född: 1818 - Skurup, Lunds Stift 4
    Döpt: 
     Död: 1859 4
   Begravd: 

Händelser

Hon blev begravd på gamla kyrkogården vid Gustav Adolfs torg i , Malmö, Malmöhus län.


Barn


Anders Angerstein och Anna Katarina Doms
Make Anders Angerstein

    Född: 1614 5
    Döpt: 
     Död: 1659 5
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Anna Katarina Doms

    Född: 1617 5
    Döpt: 
     Död: 1675 5
   Begravd: 


     Far: Hans Doms (      -      )
     Mor: 
Barn
1 K Elisabet Maria Angerstein

    Född: 1653
    Döpt: 
     Död: 1732
   Begravd: 
    Make: Peter Petrinus Torpensis (1647-1711)
   Äktensk: 1672
Peter Petrinus Torpensis och Elisabet Maria Angerstein
Make Peter Petrinus Torpensis

    Född: 1647
    Döpt: 
     Död: 1711 5
   Begravd: 
  Äktenskap: 1672Maka Elisabet Maria Angerstein

    Född: 1653
    Döpt: 
     Död: 1732
   Begravd: 


     Far: Anders Angerstein (1614-1659)
     Mor: Anna Katarina Doms (1617-1675)
Barn
1 K Katarina Torpensis

    Född: 1676
    Döpt: 
     Död: 1745
   Begravd: 
    Make: Daniel Hülphers (1670-1728)
   Äktensk: 1697
Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Carl *Sven Roland* Kjellberg (1905-1966)
     Mor: Levande
Barn

Allmänna notiser: Make - Stig *Lennart* Angervall

SSK89: Professor vid Göteborgs Universitet (Mölndal).


Carl-David Montgomery och Ruth Helena Antonius
Make Carl-David Montgomery

    Född: 19 Jul 1890 1
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Hampus Edvard Montgomery (1852-1911) 6
     Mor: Ebba Christina Wærn (1859-1943) 7


  Äktenskap: 4 Dec 1926 1

Händelser

Han arbetade som Köpman. Adress: Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.
Maka Ruth Helena Antonius

    Född: 15 Jan 1891 1
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

? Antonsson och Johanna Elisabet Bäck
Make ? Antonsson

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 20 Okt 1811 8

Händelser

Han arbetade som Fabrikör.
Maka Johanna Elisabet Bäck

    Född: 22 Aug 1794 - , Stockholm, Stockholms län 9
    Döpt: 24 Aug - S:T Jacobi Församling 9
     Död: 23 Feb 1838
   Begravd: 


     Far: Louis Bäck (1744-1804) 10
     Mor: Maria Charlotta Segercrona (1762-      )
Barn


Gustav Feuk och Anna Petronella Appelberg
Make Gustav Feuk 11

    Född: 1700 12
    Döpt: 
     Död: 6 Mar 1770 12
   Begravd: 


     Far: Lars Feuk (1673-1715) 13
     Mor: Helena Wising (Omkr 1678-1715) 14


  Äktenskap: 

 Annan maka: Benedicta *Bengta* Weibull (1716-1752) 15 - 23 Sep 1737 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 16

Händelser

Han arbetade som Stadskassör i Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län. Gustav har motstridande dödsinformation år 1775.
Maka Anna Petronella Appelberg 17

    Född: 
    Döpt: 
     Död: Nov 1736 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 17
   Begravd: 


Barn
1 K Laurentia Feuk 18

    Född: 
    Döpt: 22 Dec 1730 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 19
     Död: 
   Begravd: 

Peter Julius Appelberg och Wilhelmina Barbara Agneta Horster
Make Peter Julius Appelberg 20

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Wilhelmina Barbara Agneta Horster 20

    Född: 19 Feb 1761 - Bosjökloster, Malmöhus län 21
    Döpt: 
     Död: 12 Jun 1834 - Vinslöv 21
   Begravd: 


     Far: Hans Horster (1727-1807) 22
     Mor: Elisabeth Corvin (1734-1809) 23
Barn


Jöns Böös och Helena Christina Appelquist
Make Jöns Böös 24

    Född: Omkr 1752
    Döpt: 
     Död: 24 Mar 1837 - Helsingborg, Malmöhus län 25
   Begravd: 


     Far: Jeppa Böös (Omkr 1716-Före 1772) 26
     Mor: Lovisa Krusberg (Omkr 1731-Före 1771) 27


  Äktenskap: 7 Apr 1795 - Helsingborg, Malmöhus län 28

 Annan maka: Anna Sophia Ekeström (Omkr 1755-Före 1778) 29 - 14 Mar 1777 - Helsingborg, Malmöhus län 30

 Annan maka: Johanna Smitt (Omkr 1750-1793) 31 - 4 Aug 1780 - Väsby fsg 32

Händelser

Han arbetade som Färgeman mellan 1777 och 1788. Han arbetade som Fergemansållderman år 1795.
Maka Helena Christina Appelquist 33

    Född: Omkr 1759 34
    Döpt: 
     Död: 17 Apr 1829 - Helsingborg, Malmöhus län 25
  Dödsorsak: ålderdom
   Begravd: 


Barn


Ingemar Appelqvist och Metta Magdalena Flensburg
Make Ingemar Appelqvist

    Född: 1715
    Döpt: 
     Död: 12 Mar 1787 - Listerby fsg, Blekinge län 35
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Stadskappelan i , Karlskrona, Blekinge län, Sweden. Han arbetade som Kyrkoherde i Listerby fsg, Blekinge län.
Maka Metta Magdalena Flensburg 36

    Född: 30 Jan 1726 - Karlskrona stadsförs., Karlskrona, , Blekinge län, Sweden 37
    Döpt: 
     Död: 11 Mar 1795 38
   Begravd: 


     Far: Johan Lorentz Flensburg (1696-1747) 39
     Mor: Catharina Elers (1695-1757)
Barn

Allmänna notiser: Make - Ingemar Appelqvist

!NOTE: Listerby & Färkärla, Blekinge co.
Per: Stadskappelanen i Karlskrona och kyrkoherden i Listerby. Med honom hade hon 7 barn.


Anders Julius Appeltofft och Pauline Christina Risberg
Make Anders Julius Appeltofft 40

    Född: 23 Apr 1801 41
    Döpt: 
     Död: 18 Maj 1866 - Emmislöf fsg, Kristianstads län 42
  Dödsorsak: Bröstsjukdom
   Begravd: 
  Äktenskap: 13 Nov 1846 - Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län 43

Händelser

Han arbetade som Kapten. Han arbetade som Löjtnant Vid Kongl. Södra Skånska Infanteri-Regementet år 1846. Han arbetade som Löjtnant år 1849. Han blev begravd på Broby gamla kyrkogård i Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län.
Maka Pauline Christina Risberg 44

    Född: 23 Aug 1805 - Östra Broby fsg, Kristianstads län 45
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Olaus Risberg (Ca 1773-1821) 46
     Mor: Hanna Erickssonsdotter (Ca 1780-      ) 47
Barn
1 M Daniel ( David ) Julius Appeltoft 48

    Född: 23 Apr 1849 - Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län 49
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Ellen Mathilda Josefina Wejdling (1857-      ) 49
   Äktensk: 5 Jan 1885 - Östra Broby fsg, Kristianstads län 50Allmänna notiser för barn - Daniel ( David ) Julius Appeltoft

Anteckning av Valdemar Hartelius (eller Jeanna Hartelius f. Sandberg) i Almanach 1879
April 23 Julius Appeltoft


Anders Julius Appeltofft och Hedwig Elisabeth Herman
Make Anders Julius Appeltofft 51

    Född: 28 Mar 1800 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 15 Nov 1832 - Halmstad, Hallands län 52

Händelser

Han arbetade som Handelsbokhållare år 1820-1831 i , Malmö, Malmöhus län. Han arbetade som Handelsman år 1832 i Halmstad.
Maka Hedwig Elisabeth Herman 51

    Född: 15 Nov 1808 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Friederic Adolph Barman och Charlotta Ulrica Appeltofft
Make Friederic Adolph Barman

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 5 Aug 1823 - Östra Broby fsg, Kristianstads län 53

Händelser

Han arbetade som qwartermästare år 1823 i Grönby, Grönby fsg, Malmöhus län.
Maka Charlotta Ulrica Appeltofft

    Född: Ca 1799 54
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Händelser

Hon bodde i Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län.


Barn
1 M Carl Johan Barman

    Född: 20 Jul 1823 - Östra Broby fsg, Kristianstads län 55
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Johan August Appeltofft och Jenny Mathilda Gustafva Ripa
Make Johan August Appeltofft 56

    Född: Mellan 1839 och 1840 57
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Omkr Jun 1870 58

Händelser

Han bodde N-O 46 Sönnarslöf mellan 1871 och 1872 i Östra Sönnarslöv fsg, Kristianstads län. Han arbetade som Arrendator år 1871. Han arbetade som Lantbrukare år 1872. Han arbetade som Inspektor mellan 1875 och 1878. Han bodde Folkestorp mellan 1875 och 1878 i Maglehem fsg, Kristianstads län. Han arbetade som Kamrer år 1891.
Maka Jenny Mathilda Gustafva Ripa 56

    Född: Omkr 1839 57
    Döpt: 
     Död: Före 1891 56
   Begravd: 


Barn
1 M Johan Gerold Appeltoft 59

    Född: 17 Jan 1871 - Östra Sönnarslöv fsg, Kristianstads län 49
    Döpt: 
     Död: 17 Jan 1871 - Östra Sönnarslöv fsg, Kristianstads län
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Gifte sig aldrig


2 M Dödfödd Appeltoft 60

    Född: 13 Nov 1871 - Sönnarslöf, Östra Sönnarslöv Församling 60
    Döpt: 
     Död: Dödfödd
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Gifte sig aldrig


3 K Kolma Johanna Gunilla Appeltoft 61

    Född: 25 Nov 1872 - Sönnarslöf, Östra Sönnarslöv Församling 49
    Döpt: 
     Död: 25 Nov 1872 - Sönnarslöf, Östra Sönnarslöv Församling 62
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Gifte sig aldrig


4 K Kolina Charlotte Lovisa Appeltoft 63

    Född: 7 Aug 1875 - Folkestorp, Maglehems Fsg 49
    Döpt: 
     Död: 22 Jan 1891 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 49
  Dödsorsak: nephritis chronica
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet5 M Axel Johan Fredrik Appeltoft 64

    Född: 27 Mar 1877 - Folkestorp, Maglehems Fsg 49
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet6 M Julius August Gustaf Appeltoft 65

    Född: 10 Apr 1878 - Folkestorp, Maglehems Fsg 49
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
Källor


1 SAK 35 ( Svensk Adelsskalender ).

2 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 13. TAB. VIII.
Jonas Fredrik (son af Mattias Fredrik, Tab VII), f 1864 16.6 på Stjernsund i Husby sn i Kopparbergs län; ...Eger del i Baldersnäs och eger Knobesholm i Asinge sn i Hallads län sedan 1898. utg. 1901

3 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 13. se maken...
Gift 1892, 26.6 på Valaholm i Hofva sn, Skaraborgs län med Maria Kristina Waern, f 1873, 6.3, på sistnämnda egendom, dotter af bruksegaren Valdemar Gottleib Waern och Laetitia Amalia Carlberg.

4 Gravstenen.

5 Bäcks släktträd/familjearkivet.

6 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Montgomery, Hampus Edvard, f 12 maj 1852 i Boo, Sth, d 5 nov 1911 på Rottneros, Sunne, Värml. Föräldrar: kaptenen Carl Hampus M o Sofia Carolina Dahlqvist. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Örebro 5 juni 73, elev vid Linderoths mek verkstad i Sthlm 73-74, vid Teknolog inst 15 sept 74, vid Motala mek verkstad 75, utex från Teknolog inst:s fackavd för metallurgic o hyttkonst 31 okt 77, förest för Savsjostroms mek verkstad o ingsig, Lenhovda, Kron, 78-80, bruksförvaltare vid Bäckefors bruk, Bäcke, Älvsb, 80-82, led av Värmlands läns hushålln: sällsk:s förvaltn:utsk från 85, av Värmlands läns landsting 86-06 o 08-09, förest för Värmlands läns mejeristation på Rottneros 90, led av styr för Skandinaviska trämassefören 90 (ordf i sv sektionen 00-05), ordf i Sv trämassefören från 99, led av FK 03-08 (led av särsk utsk 04 o 06), av styr för Sveriges industriförb 10. LLA 01.
G ... m Ebba Christina Waern ... . High

7 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Ebba Christina Waern, f 5 febr 1859 i Gbg, Kristine, d 22 sept 1943 i Sunne, dtr till statsrådet Carl Fredrik W o grev Maria Augusta Carolina Coraldina Lagerberg. .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 26. TAB XVII...
barn:...
Ebba Christina, f 1859, 5.2, i Gbg. Gift 1878, 30.12 i Sthm med Bruksegaren Hampus Edvard Montgomery, f 1852, 12.5, på Boo å Vermdön i Sthms län.

8 Kaj Hartelius pärmar.

9 Louis Bäcks papperslapp i Carl Henrik Bäcks anteckningsbok. Nu lagd i ett särskilt kuvert..

10 Bäckska arkivet : Diverse dokument, Sorgebrev om Ludvig Bäck. Tillkännagifves: At Banko-Commissarien Herr Lovis Bäck Afled i Stockholm den 3 Februarii 1804, näts 61 år gammal. Han var född den 1/2 4/6 April 1743. Sorgebesök undanbedes. Det är adresserat till Wälborne Herrn Herr Ffax af Darelli (?) å Wangsjöberg. Olika dokument, de flesta handskrivna .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. 1744, 1 April, Inspector Hindrick Bäck Madame Nordstedt, Luovis (senare ditskrivet Banco Comiss. d. 1804), faddrar: Grev Lovis DeGeer, Insp. Korning, Hr Jacob Graver, Hr Livelius (?), Fru Ribbing, Mam. Nordstedt, Mad. Graver, Jungru Westbeck.

11 D:r Karl Enghoff, Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads Magistrat och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800. (Stockholm, Kungliga Boktryckeriet, P A Norstedt & söner, 1910), sid 120. 3. Gustaf Feuk (stadskassör 1728-60)
var född år 1700. Föräldrarne vore Kyrkoherden i Hyby Lars Feuk och Helena Wisingh. ...
Stadskassören Feuk dog den 6 mars 1770. Han hade varit gift 2 gånger. I sitt första äktenskap med Anna Petronella Appelberg, som dog i november 1736, hade han barnen ...
Året efter den första hustruns död ingick Gustaf Feuk ett nytt äktenskap med Benedikta Weibull, dotter till rådman L. Weibull. ...

12 D:r Karl Enghoff, Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads Magistrat och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800. (Stockholm, Kungliga Boktryckeriet, P A Norstedt & söner, 1910), se namn.

13 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 5. .... D:r Karl Enghoff, Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads Magistrat och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800. (Stockholm, Kungliga Boktryckeriet, P A Norstedt & söner, 1910), se son Gustafs namn.

14 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd5. .... D:r Karl Enghoff, Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads Magistrat och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800. (Stockholm, Kungliga Boktryckeriet, P A Norstedt & söner, 1910), se son Gustafs namn.

15 Kyrkböcker, Kristianstad, C:3 1689-1719 3/4. 1716
Nr. 18 D. (19) Junij lät Her: Rådmannen Lars (Wei)bul(ls) christna en dotter wijd namn Bengta. D: f: Mad: Bengta Albrects bar barnet Fru Borgmästerskan (st)ina Popelmans gick hoos M: f: H. Pastoren Nicolaus ...belius, Stads Secreteraren Georg Danklef Stads Cassören Lars Fogelström Jungf: fad. Jungfru Greta Rachel.

16 Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianstads sfs C:4. 1737
nr 9; d 23 Septembr wigdes Commissarien ... ... Hr Gustaf Feuk och Dygdädla Jungfrun Benedicta Weibull.

17 D:r Karl Enghoff, Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads Magistrat och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800. (Stockholm, Kungliga Boktryckeriet, P A Norstedt & söner, 1910), se make Gustafs namn.

18 Kyrkböcker, Kristianstad, Se dop.

19 Kyrkböcker, Kristianstad, Kristianstads sfs C:4. 1730
nr 57.
d 22 Decembr. lät (Må..b.t...s) Hr Commissarien Feuck ock des Kiäresta Nominae Anna P. Appelbergh christna en dotter N: Laurentia. Hennes Nådh fru (L)... ... von Hy(etun) bar barnet. Fru Apothekerskan Grapengiessers gick hoos. Testes: H... B...
Hr Dunckler ...

20 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 2:12.

21 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se namnet.

22 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Ser 2.12, sid 597 f. .... Kyrkböcker, Gryts fsg, Kristianstads län, Se födelse. .... Sjöström, Carl, Blekingska nationen i Lund, Sjöström:1 Bild126/118. 1742
515. Hans Horster, son af inspektoren Jesper H., i Gryt 1723, prv 20 sept 1749; kh i Bosjökloster 1754 och i Esphult 1789; + 25 maj 1807.
Om hans process med Per Sommar se Cavallins Herdaminnen.
Kusin med 451. Gift i Bosjökloster 1755 med Elisabeth Corvin (1734-1809), dotter af 187. Söner: Johan Wilhelm (f 1763; stud. skån. 1778; rådman i Sölvesborg med borgmästares titel; (+ 1832)
Christian f 1769; stud. skån. 1783; öfverinspector; + 1819
Olof Gottfrid, f 1770; stud skån 1783; kh i Vidtskiöfle; + 1823.

23 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

24 Skånes Demografiska Databas, Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1837-03-24Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Jöns Böösort:Helsingborg
titel:åldermankön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:85år0mån0veckor0dagar

civilstånd:edödsorsak: ålderdom
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:.

25 Skånes Demografiska Databas.

26 Skånes Demografiska Databas, Se födelse son Nils. .... Skånes Demografiska Databas, Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1772-01-22Datum avser:b
z
Den avlidnes:
namn:Jeppa Böösort:
titel:lotsinspektör, färjemankön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:56år0mån0veckor0dagar

civilstånd:edödsorsak: stenpassion
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:.

27 Skånes Demografiska Databas, Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1771-12-04Datum avser:b
z
Den avlidnes:
namn: ort:
titel:hustrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:40år0mån0veckor0dagar

civilstånd:gdödsorsak: hetsig sjukdom
z
Anhörigs:
namn:Jeppa Bööserelation:ma
titel: lotsinspektör ort:
Övrigt:.

28 Skånes Demografiska Databas, Wigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum:1795-04-07Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Jöns Böös ort:
titel: fergemansållderman sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:
z
Brudens namn:Helena Christina Appelquist ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:
Övrigt:.

29 Skånes Demografiska Databas, Se vigsel 1773. .... Skånes Demografiska Databas, döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1778-03-29Datum avser:b
z
Den avlidnes:
namn: ort:
titel:hustrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:23år0mån0veckor0dagar

civilstånd:gdödsorsak: hektik med håll och styng
z
Anhörigs:
namn:Jöns Böösrelation:ma
titel: färjeman ort:
Övrigt:.

30 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum:1777-03-14Datum avser:v
Ospecifiserad ort:Helsingborg
z
Brudgummens namn:Jöns Böös ort:
titel: färgeman borgare sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:
z
Brudens namn:Anna Sophia Ekeström ort:
titel:sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:
Övrigt:.

31 Skånes Demografiska Databas, Se söners födelse 1782 o. 1787. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1793-12-17Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Johanna ort:
titel:hustrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:43år0mån0veckor0dagar

civilstånd:gdödsorsak: bröstfeber
z
Anhörigs:
namn:Jöns Böösrelation:ma
titel: färjeman ort:
Övrigt:.

32 Skånes Demografiska Databas, Väsby C:2 1755-1808. Vigda i Väsby församling
1755 - 1894
Datum Datum avser
1780-08-04 vigsel
Ospecificerad ort
Hberg?
Brudgum Brud
Namn Namn
Jöns Böös Johanna Smitt
Titel Titel
färgeman jungf:
Ort Ort

Ålder/födelseår Ålder/födelseår

Civilstånd Civilstånd
ej angivet ej angivet
Sida i husförhörslängden Sida i husförhörslängden

Övrigt
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Väsby kyrkoarkiv C:2 568 /
Förvarande institution
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Ja
Källanmärkning
Väsby och Viken ingår i samma bok.
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Väsby C:2 1755-1808; Vigselbok. Viken 1755-1808 ingår. Väsby C:3 1809-1837; Vigselbok. Väsby C:5 1838-1854; Vigselbok. Väsby C:6 1855-1861, Väsby E:1 1861-1876 samt Väsby E:2 1877-1894.
.

33 Skånes Demografiska Databas, Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1829-04-17Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Helena Christina Appelquistort:Helsingborg
titel:hustrukön:k
äktensk. börd:iålder/födelseår:70år0mån0veckor0dagar

civilstånd:gdödsorsak: ålderdom
z
Anhörigs:
namn:J Böösrelation:ma
titel: ålderman ort:
Övrigt:.

34 Skånes Demografiska Databas, Framräknat från död.

35 Per Flensburg, Ur Per Flensburgs efterlämnade papper (Malmö 1949
Sysvenska Dagbladets AB), se makas far.

36 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se fader J L F.

37 Per Flensburg, Ur Per Flensburgs efterlämnade papper (Malmö 1949
Sysvenska Dagbladets AB), Se fadern.

38 Per Flensburg, Ur Per Flensburgs efterlämnade papper (Malmö 1949
Sysvenska Dagbladets AB), se fadern.

39 Per Flensburg, Ur Per Flensburgs efterlämnade papper (Malmö 1949
Sysvenska Dagbladets AB), (Enligt Flensburgska släktboken)
född d. 2 april 1696 i Fosie, blef student 12 maj 1712, antog condition i sept. 1918 hos Patronen o. Direktören uti Saxhaga Hans Braun; informerade Borgmästaren Baron Edmund Gripenhielms son Edmund Gripenhielm. 1723 i febr. tog han emot konrektorstjensten i Carlscrona, stadskomminister 1724. Han afsomnade i Herranom d. 21 febr. 1747. Gift 1725 m. Catharina Elers född i mars 1695. Hennes fader var justitieborgmästaren Matthias Elers och modern, fru Maria von Schoting. Hon var först gift med Stadskappelanen Herr Anders Larson Klase och sedan med Johan. Laur. Flensburg, afsomnade uti Herranom i Carlscrona den 21. febr. 1757. Blef jordfäst uti Carlscrona och sedermera beledsagad till sina fäders graf uti Ronneby. .... Per Flensburg, Ur Per Flensburgs efterlämnade papper (Malmö 1949
Sysvenska Dagbladets AB), (Enligt Cavallin: Lunds Stifts Herdaminne). son af kyrkoherde Hans el. Johannes Flensburg i Fosie, föddes där 2/4 1696, student 1712, konrektor vid Carlscrona skola 1723, tillf. stadskommissarie 1724, prästvigd 24/3 s. å., kallad till stadskomminnister 21/9 och därtill utnämnd s. å. Han hade anseende som en skicklig präst, hvilket ej motsäges af hans utgifna likpredikan öfver studenten L. Wallgren; den afhandlar ämnet: - "Guds barns dagliga bröd uti ett saligt lif förvandladt".
Död 21/2 1747. Gift 1725 med företrädarens Stadskappellanens Anders Klases änka Katrina Elers, som i förra äktenskapet hade 3 barn. Med henne hade Flensburg två söner och fyra döttrar, nämligen:-
Metta Magdalena, f. 30. jan. 1726, gift med Stadscappellanen i Karlskrona och kyrkoherden i Listerby Ingmar Appelqvist och hade med honom 7 barn. Död 12. mars 1787. Metta Magdalena dog d. 11 mars 1795.
Hedvig Catharina F., f. 6. jan. 1728, gift med Amiralitetsslaktaren i Karlskrona David Gutman och hade med honom 2 barn. Död 20. nov. 1804. Begrafven i Ronneby.
Regisa F., f. 14 aug. 1729, död ogift 6. febr. 1805. Begrafven i Ronneby.
Hans Flensburg, f. 2. juni 1731, prästvigd till tjänstegöring i Hellestad. Död ogift 13 juli 1776. Begrafven i Listerby.
Mathias Flensburg, f. 20. nov. 1734, anställd vid handeln i Malmö 1750, Kyrkoinspector. Dog ogift.
Cecilia Flensburg, f. 23 febr. 1738, dog ogift 28. jan. 1806.
Begrafven i Ronneby. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), 13A. Östra och Medelstads Kontrakt Karlskrona Svenska eller Storkyrkoförsamling. 6. Johannes Laurentius Flensburg 1724-1747
J L F 1) var född i Fosie 1696 2/4., son till kh i Fosie Hans Flensburg och Metta Hartman, student i Lund 1712 12/5 (LUM s 77), Sk nat s d (SjmSk 572), innehade informatorstjänster, vik konrektor i Karlskrona i febr 1723, kallad att förestå nådeåret efter Anders Klase, prästvigd 1724 24/3, fullmakt som stadskm s å 30/9, på förslag till Ystad Petri 1728, Listerby 1731, Fosie 1733, V Karaby 1741, Malmö Petri 1743 och Glimåkra 1746, död i Karlskrona stadsf 1747 21/2.
Då hovstatens vistade i Lund inverkade störande på studierna, antog J L F kondition hos direktören och brukspatronen Johan Bruun på Sexhusa vid Skånes alunbruk, varjämte han även undervisade bergmästaren friherr Edmund Gripenhielms son Edmund. Efter fullbordade studier kom han 1723 till Karlskrona, där han följande år fick församlingens enhälliga kallelse till Stadskm. J L F stod senare på förslag till åtskilliga pastorat, men lyckades aldrig bli kyrkoherde. Under vakansen efter superintendenten Nils Wallerius död 1740 19/7 uppehöll han dennes tjänst och erhöll vid valet 1741 8/12 endast 1 röst mindre (115 mot 116) än den senare utnämnde Lorenz Muhrbeck.
G i Karlskrona 1725 16/3 (Wilstadius, s 102) m Catharina Elers f i K 1695 16/11, begr i Ronneby 1757 5/3, dotter till rådmannen, sedermera justitieborgmästaren i Karlskrona Mathias Elers (se SBL 13, s 258) och Maria von Schoting, i hennes 2:a gifte (1:o m stadskm Anders Klase).
Barn:
- Metta Magdalena, f i K stadsf 1726 30/1, g m kh i Listerby, Ingemar Appelquist.
- Hedvig Catharina, f i K stadsf 1728 6/1, död i Ronneby 1804 27/11, g i Hällestad 1762 1/5 m slaktaremästaren i Karlskrona David Gutman, f i K ty f 1715 4/8, död i K ty f 1778 29/11, i hans 2:a gifte (g 1:o i K ty f 1740 6/11 m Catharina Elisabeth Heydinger, säkerl död i K ty f ca 1760, bouppt 1762 6/2).
- Regina, f i K stadsf 1729 14/8, död i Ronneby 1805 6/2.
- Hans, f i K stadsf 1731 2/6, past. adj, död i Listerby 1776 12/7, se Cq 14, s 134.
- Matthias, f i K stadsf 1734 20/11( enl husf 1/12), handlande och kyrkoinspektor i Malmö, död i Hjortsberga 1815 12/2.
- Cecilia, f i K stadsf 1738 23/2, död i Ronneby 1806 28/1.

1) Somm Lex II:419 ff, So B 2:91.
.

40 Almanach 1879, tillhört Waldemar Hartelius, Under månad april står:
23 Julius Appeltoft. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, fadder till Mathilda Hartelius, se denna, 16/8 1843.
Löjtnantskan Pauline Appeltoft i Broby, står som Susc. till Julius Alexander Waldemar Hartelius 1/9 1848. .... SVAR mikrokort nr: K05637, Rustmästare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Appeltoft Anders Julius
Antagen 17500626 (från: cardett, Kungl. Artilleriet i Malmö) avsked 17510330 (till: furir, Överstelöjtnantens komp)
Född i Död
GMR Gustav David Hamiltons infanterireg 14 juni 1753
(SVAR mikrokort nr: K05637)
Bör vara en förfader (farfar?) till denne AJA. Ma. .... Kyrkböcker, Broby, Flyttningslängd B:1. Utflyttad 1837 29/3 Fanjunkare J.C. Appeltoft Broby (28) V. Vram
Inflyttad 1840 8/5 Fan. (?) C. E. Appeltofft Vankifa (25) Broby
Inflyttad 1853 15/8 Capitanen Appeltoft Fru o 1 barn Hellestad (54) Westraby nr 12. .... Kyrkböcker, Broby, Födelsebok 1778 - 1833 C:4, blad 3/6. 1823 Juli den 20 föddes o den 5 Augusti döptes Quartemästaren Herr Adolf Fredrik Barmans (?) och Charlotta Ulrika Appeltoffts son Carl Johan från Broby. Fru Ryttmäst. Gustafva Appeltoft, tests ...Commissarien Gustaf Ljungh, Sergeant And. J. Appeltofft, studiosus L.P. Bergendahl, Fru Gustafva Ljung, Mamsellerna B. Kihlgren o Margreth Sophia Appeltofft.
Det bör vara en syster till AJA som får barn. Han är med som fadder. (Ma). .... Kyrkböcker, Broby, C:4. (Nedanst. Anette A. bör vara en syster till AJA. Ma)
1828 dec d 16 föddes o d 19 döptes Herr v Reg.skrivaren Carl Gustaf Lindells o Henriette Bergs dotter Amanda Gustafva Lovisa från Gustafsberg. Högv.fru Friherrinnan Mariana Bennet höll barnet till dopet. Faddrar Ryttm. Högv. Hr Baron Axel Bennet, Hr kronolensmannen CG Berthelius, Jur. Stud. Hr Jacob Hartelius, Fältwäblen Hr Andreas Eldh, Contosristen hr CP Berg, Fru Ryttm. Gustafva appeltofft, Fru Gustava Ljungh, Mamsellerna Anette Appeltofft, Carolina Ljung samt Catharina Hagman.
(Äv. dop 3 dec 1830 o 28 jan 1833 m. bl a Helena Adolfina Ljungh som fadder). .... Kyrkböcker, Broby, C:4. Ingångna äktenskap år 1823
Julii d 6 för qvartermästaren Frederic Adolph Barman från Grönby och Mamsell Charlotta Ulriqa Appeltofft härifrån Broby.
Wigde den 5 Augusti. .... Kyrkböcker, Broby, C:6. Test vid Carolina Ljunghs dop 10/2 1848. .... Kyrkböcker, Broby, C:6. 1848
juni 5 dog i Broby och .?. begrafdes Enkefru Ryttmästaren Gustafva Ulrika Appeltofft - 83 - . - ålderdom.

Trol. Julius mor. Ma.

41 Almanach 1879, tillhört Waldemar Hartelius.

42 Skånes Demografiska Databas, Döda i Emmislövs församling. Döda i Emmislövs församling
Datum: 1866-05-18 Datum avser: död

Läsproblem: N
Den dödes namn: A. J. Appeltofft sida i Hfl: 71
titel: capitain kön: man
ort: Westraby 12 äktensk. börd: ej angiven
civilstånd: gift ålder/födelseår: 64 år mån dagar

dödsorsak: bröstsjukdom attest:
Anhörigs namn: relation:
titel: ort:
Övrigt:
--------------------------------------------------------------------------------
Sidnummer: 6 Årsnummer: 9
Arkiv: Emmislövs kyrkoarkiv Volymsignum: F:2 Tidsomfattning: -
Förvarande intitution: LLA Volymnummer mikrofich:
Anmärkning:. .... Gravstenen, Broby g:a Kyrkogård. Kapten Anders Julius Appeltofts familjegrav.

43 Kyrkböcker, Broby, C:6. Ingångma äktenskap år 1846
September 27 lysser första gången till äktenskap emelllan Konungens Trotjenare Löjtnant vid Kongl. Södra Skånska Infanteri-Regementet Högädle Herr Anders Julius Appeltofft i Broby och Högädla Pauline Christina Risberg därstädes. Han 49 och hon 41 år. Vigde 13/11 1846.

44 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Östra Broby församling
Datum Datum avser
1805-08-23 född
Barnet
Namn Kön
Paulina Christina kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
Olaus Risberg Hanna Erickssonsdotter
Titel Titel
bokhållare herr
Ort Ort
Broby
Ålder/födelseår
25
Dopvittnen
Enckefru Maria Lundgren ibm B:B: Faddrar Krono Heiyderidaren Herr Axel Holm i Broby Studiosus Herr Lars Ericksson från Torsebro, Fru Sara Beatha Holm ock Demoiselle Beatha Maria Lundgren i Broby.
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
117
Arkiv Seriesignum
Östra Broby kyrkoarkiv C:4
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
1778 - 1833
Anmärkning Microfich volym nr. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, se dopvittnen Dahl. .... Demografisk databas för södra Sverige, Se son Daniels födelse. .... Kyrkböcker, Emmitslöf, fadder till Mathilda Hartelius, se denna, 16/8 1843.
Löjtnantskan Pauline Appeltoft i Broby, står som Susc. till Julius Alexander Waldemar Hartelius 1/9 1848. .... Kyrkböcker, Broby, Test vid Carolina Ljunghs dop 10/2 1848. .... Demografisk databas för södra Sverige, egen födsel.

45 Demografisk databas för södra Sverige, ca 1805: Framräknat från son Daniels födelse.

46 Demografisk databas för södra Sverige, Se dotter Paulines födelse 1805. .... Demografisk databas för södra Sverige, Östra Broby kyrkoarkiv C:4. Döda i Östra Broby församling
Datum Datum avser
1821-01-08 död
Den döde
Olaus Risberg man
Titel Civilstånd
kronolänsman ej angivet
Ort Äktenskaplig börd
Broby ej angiven
Dödsorsak Ålder/födelseår
skjöt sig ihjäl med willja 47 år 10 mån dagar

Attest

Anförvant
Namn Ort

Titel Relation

Övrigt
Begrofs i Tysthet.
Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
334
Arkiv Seriesignum
Östra Broby kyrkoarkiv C:4
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
1778 - 1833
Anmärkning Microfich volym nr. .... Demografisk databas för södra Sverige.

47 Demografisk databas för södra Sverige, 25 år vid barns födelse 1805.

48 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Östra Broby församling
Datum: 1849-04-23Datum avser: Född
z
Barnets namn:Daniel ( David ) Julius Antal födda:1
Äktenskaplig börd:inom äktenskapetParitet:
Kön:MDödfödd:
z
Moderns namn:Pauline Risberg ålder/födelseår:44
titel:ort:
z
Faderns namn:Anders Julius Appeltofftort:Broby
titel:löjtnant
Dopvittnen:Susc. Skogsförvaltaren Frits Ritter i Glimminge. Test. Kronofogden Bogislaus Sandberg. v. Befallningsman. Otto Wiberg, Handlanden Carl G. I. Ljungh och Comminister N. P. Nyström i Broby. Auditeur G. Lindell från Örkened, Landtbrukaren Svante Hartelius i Nymölla och Färjare Peter Dahl i Vestraby.
Övrigt:
Sidnummer: 8Årsnummer: Sida i Hfl:
Arkiv: Östra Broby kyrkoarkivVolymsignum: C:8Tidsomfattning: -
Läsproblem: NFörv. intitution: LLAVolymnr mikrofich:
Anmärkning:. .... Kyrkböcker, Broby, B:3 2/6 flyttl. Utflyttad 1876 20/11 Daniel J. Appeltoft till Westra Sallerup
B:3 5/6 utflytt. 1869 9/12 konstapel Daniel Julius Appeltoft till Christianstad. .... Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Östra Broby församling
Datum: 1885-01-05 Datum avser: vigsel
Ospecifiserad ort:

Brudgummens namn: Daniel Julius Appeltoft ort: Osby
titel: iernvägs bokh. sida i Hfl:
civilstånd: ogift ålder/födelseår: 1849 23/4
Brudens namn: Ellen Math. Josef. Wejdling ort: 4 Broby
titel: sida i Hfl: 56
civilstånd: ogift ålder/födelseår: 1857 3/3
Övrigt: Kontrahent. ei beslägtade. Wejdling mundtl samtycke af fadren Apothekare C.E. Wejdling - Appeltoft företedt hinderlöshets bevis från Khd Brodin i Osby af 15/11 84.

--------------------------------------------------------------------------------
Arkiv: Östra Broby kyrkoarkiv Volymsignum: EI:2 Tidsomfattning: -
Sidnummer: 111 Årsnummer: 13 Läsproblem: N
Förvarande intitution: LLA Volymnummer mikrofich:
Anmärkning:.

49 Demografisk databas för södra Sverige.

50 Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Östra Broby församling
Datum:1885-01-05Datum avser:vigsel
Ospecifiserad ort:

Brudgummens namn:Daniel Julius Appeltoft ort:Osby
titel: iernvägs bokh. sida i Hfl:
civilstånd:ogift ålder/födelseår:1849 23/4
Brudens namn:Ellen Math. Josef. Wejdling ort:4 Broby
titel:sida i Hfl:56
civilstånd:ogift ålder/födelseår:1857 3/3
Övrigt:Kontrahent. ei beslägtade. Wejdling mundtl samtycke af fadren Apothekare C.E. Wejdling - Appeltoft företedt hinderlöshets bevis från Khd Brodin i Osby af 15/11 84.
Arkiv: Östra Broby kyrkoarkivVolymsignum: EI:2Tidsomfattning: -
Sidnummer: 111Årsnummer: 13Läsproblem: N
Förvarande intitution: LLAVolymnummer mikrofich:
Anmärkning:.

51 Vigselboksregister för Halland 1672 - 1860 (Del av Demografisk Databas Södra Sverige), Se vigsel 1832.

52 Vigselboksregister för Halland 1672 - 1860 (Del av Demografisk Databas Södra Sverige), Halmstad C:7. Vigda i Halmstad

Datum:
1832-11-15
Datum avser:

Nuvarande kommun:
Halmstad
Härad:
Stad
Ospecificerad ort:

Källa:
Halmstad C:7
Brudgummens förnamn:

Anders Julius

civilstånd:

Ej angivet
efternamn:

Appeltofft

sida i Hfl:


titel:

Handelsmannen

ålder/födelseår:

1800-03-28
ort:


Brudens förnamn:

Hedwig Elisabeth

civilstånd:

Ogift
efternamn:

Herman

sida i Hfl:


titel:

Jungfru

ålder/födelseår:

1808-11-15
ort:

Halmstad
Övrigt:


.

53 Demografisk databas för södra Sverige, Östra Broby C:4 1778-1833; Vigselbok.
Tillbaka
Vigda i Östra Broby församling
1690 - 1894
Datum Datum avser
1823-08-05 vigsel
Ospecificerad ort
Brudgum Brud
Namn Namn
Friederic Adolph Barman Charlotta Ulrica Appeltofft
Titel Titel
qwartermästare mamsell
Ort Ort
Grönby Broby
Ålder/födelseår Ålder/födelseår

Civilstånd Civilstånd
ej angivet ogift
Sida i husförhörslängden Sida i husförhörslängden

Övrigt
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Östra Broby kyrkoarkiv C:4 455 /
Förvarande institution
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller:
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Östra Broby C:2 1690-1753. Uppehåll i registreringsarbetet åren 1754-1777. Östra Broby C:4 1778-1833; Vigselbok. Östra Broby C:6 1834-1848, Östra Broby EI:1 1849-1864; Emmislöv 1849-1864 ingår. Samt Östra Broby EI:2 1864-1894.
.

54 Demografisk databas för södra Sverige, Se barns födelse.

55 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Östra Broby församling
1733 - 1894
Datum Datum avser
1823-07-20 födelse
Barnet
Namn Kön
Carl Johan man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
Adolph Fred: Barman Charlotta Ulrica Appeltofft
Titel Titel
qwartermästare herr
Ort Ort
Broby
Ålder/födelseår
24
Dopvittnen
Fru Ryttmästerskan Gustafwa Appeltofft b:b:-net, Fadd-r Commissarien Gustaf A: Ljungh, Sergeanten And: J: Appeltofft, Studiosus L:P: Bergendahl, Fru Gustafwa Ljungh, Mamsellerne B: Kihlgren ock Margret Sophie Appeltofft.
Övrigt
Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Östra Broby kyrkoarkiv C:4 227 /
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller:
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Östra Broby C:3 1733-1777, Östra Broby C:4 1778-1833; Innehåller även absolutionslängd 1778-1816. Östra Broby C:6 1834-1848; Innehåller även absolutionslängd 1835-1853. Östra Broby C:8 1849-1863, Östra Broby C:9 1864-1890 samt Östra Broby C:11 1891-1894.
.

56 Demografisk databas för södra Sverige, Se dotter KCLA.

57 Demografisk databas för södra Sverige, Framräknat från son JAGA's födelse.

58 Demografisk databas för södra Sverige, Framräknat från JGA's födelse 1871.

59 Demografisk databas för södra Sverige, Östra Sönnarslöv C:6 döda. Döda i Östra Sönnarslöv församling
Datum Datum avser
1871-01-17 död
Den döde
Johan Gerold man
Titel Civilstånd
ogift
Ort Äktenskaplig börd
N-o 46 Sönnarslöf inom äktenskapet
Dödsorsak Ålder/födelseår
år mån dagar

Attest

Anförvant
Namn Ort
J. Appeltofft
Titel Relation
arrendator fader
Övrigt
Moder Jenny Ripa. Ålder 1/4 dag.
Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
86 2
Arkiv Seriesignum
Östra Sönnarslövs kyrkoarkiv C:6
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
60 1866 - 1881
Anmärkning Microfich volym nr
. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda. Födda i Östra Sönnarslöv församling
Datum Datum avser
1871-01-17 Född
Barnets
Namn Kön
Johan Gerold M
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet
1
Moderns Faderns
Namn Namn
Jenny Math. Ripa Joh. Aug. Appeltofft
Titel Titel
arrendator
Ort Ort
N-o 46 Sönnarslöf
Ålder/födelseår
32
Dopvittnen
Barnet erhöll nöddop.
Övrigt
Fadern 31 år. Gifta 7/12 år.
Källhänvisning
SidnummerÅrsnummer
222
ArkivSeriesignum
Östra Sönnarslövs kyrkoarkivC:6
LäsproblemFörvarande institution
NLLA
Sida i HflTidsperiod
601866 - 1881
AnmärkningMicrofich volym nr.

60 Demografisk databas för södra Sverige, Födda.

61 Demografisk databas för södra Sverige, Födda. Födda i Östra Sönnarslöv församling
Datum Datum avser
1872-11-25 Född
Barnets
Namn Kön
Kolma Johanna Gunilla K
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet
3
Moderns Faderns
Namn Namn
Jenny M. G. Ripa Joh. A. Appeltofft
Titel Titel
landtbr.
Ort Ort
Sönnarslöf
Ålder/födelseår
33
Dopvittnen
Barnet erhöll nöd.dop.
Övrigt
Fadern 33 år. Gifta 2 1/3 år.
Källhänvisning
SidnummerÅrsnummer
2929
ArkivSeriesignum
Östra Sönnarslövs kyrkoarkivC:6
LäsproblemFörvarande institution
NLLA
Sida i HflTidsperiod
601866 - 1881
AnmärkningMicrofich volym nr.

62 Demografisk databas för södra Sverige, Östra Sönnarslöv C:6 döda. Döda i Östra Sönnarslöv församling
Datum Datum avser
1872-11-25 död
Den döde
Kolma Johanna Gunilla kvinna
Titel Civilstånd
gift
Ort Äktenskaplig börd
Sönnarslöf inom äktenskapet
Dödsorsak Ålder/födelseår
år mån dagar

Attest

Anförvant
Namn Ort
J. A. Appeltofft
Titel Relation
landtbr. fader
Övrigt
Moder Jenny Ripa. Ålder 1/12 dag. Barnet afled efter en timma.
Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
89 15
Arkiv Seriesignum
Östra Sönnarslövs kyrkoarkiv C:6
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
60 1866 - 1881
Anmärkning Microfich volym nr
.

63 Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer 28
Årsnummer 15
Läsproblem N
Datum 1891-01-22
Datum avser död
Sida i Hfl 350
Förnamn Kolina Charlotte Lovisa
Efternamn
Titel
Ort No 58
Dödsorsak nephritis chronica
Ålder 15 år 5 mån 14 dagar
Födelsedatum
Kön kvinna
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Civilstånd ogift
Anhörigs förnamn Johan Aug.
Anhörigs efternamn Appeltoft
Anhörigs titel kamrer
Anhörigs ort
Anhörigs relation fader
Registerbeteckning Döda i Kristianstad Stad 1890-1894
Arkivid SE/LLA/13214/ Kristianstad stad F:6
Källa Kristianstad stad F:6
Attest

Övrigt:
moder afl. Jenny Mathilda Gustafva Ripa. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Maglehems församling
Datum: 1875-08-07Datum avser: Född
z
Barnets namn:Colma Charlotta Louise Antal födda:
Äktenskaplig börd:inom äktenskapetParitet:3
Kön:KDödfödd:
z
Moderns namn:Jenny Math. Gust. Ripa ålder/födelseår:36
titel:ort:
z
Faderns namn:Joh. August Appeltofftort:Folkestorp
titel:inspector
Dopvittnen:Fadren bar sjelf barnet; Dop vittnen: Inspect. A Häger Fanjunk L Lindeberg, Handl. Rudolf Kilberg Serg J. Appeltofft
Övrigt:Fadern 36 år. Gifta 5 år.
Sidnummer: 60Årsnummer: 17Sida i Hfl: 229
Arkiv: Maglehems kyrkoarkivVolymsignum: C:5Tidsomfattning: 1862 - 1894
Läsproblem: NFörv. intitution: LLAVolymnr mikrofich:
Anmärkning:.

64 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Maglehems församling
Datum: 1877-03-27Datum avser: Född
z
Barnets namn:Axel Johan Fredrik Antal födda:
Äktenskaplig börd:inom äktenskapetParitet:4
Kön:MDödfödd:
z
Moderns namn:Jenny Math Gust Ripa ålder/födelseår:38
titel:ort:
z
Faderns namn:Joh Aug. Appeltofftort:Folkestorp
titel:inspector
Dopvittnen:Enkefru Christina Ripa; Fru pastorskan Fredrika Hellman, Fanjunkare J Ch Appeltofft samt Hr Landtb. N Stenberg o hans Fru
Övrigt:Fadern 37 år. Gifta 7 år.
Sidnummer: 68Årsnummer: 11Sida i Hfl: 229
Arkiv: Maglehems kyrkoarkivVolymsignum: C:5Tidsomfattning: 1862 - 1894
Läsproblem: NFörv. intitution: LLAVolymnr mikrofich:
Anmärkning:.

65 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Maglehems församling
Datum: 1878-04-10Datum avser: Född
z
Barnets namn:Julius August Gustaf Antal födda:
Äktenskaplig börd:inom äktenskapetParitet:5
Kön:MDödfödd:
z
Moderns namn:Jenny Ripa ålder/födelseår:39
titel:ort:
z
Faderns namn:Joh. August Appeltofftort:Folkestorp
titel:inspektor.
Dopvittnen:Hamnkassör Gustaf Ripa och dess Fru Åhus, Bokh Fritz Ripa o dess Fru Christianstad; Forster Emil Hansson och Fru Kibbon
Övrigt:Fadern 39 år. Gifta 8 år.
Sidnummer: 72Årsnummer: 13Sida i Hfl: 229
Arkiv: Maglehems kyrkoarkivVolymsignum: C:5Tidsomfattning: 1862 - 1894
Läsproblem: NFörv. intitution: LLAVolymnr mikrofich:
Anmärkning:.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se