Bengt Norin och Anna Margareta Bäck
Make Bengt Norin 1

    Född: Ca 1707 - Uppsala 2
    Döpt: 
     Död: 17 Jul 1783 - Leufsta 3
  Dödsorsak: Wattusot
   Begravd: 20 Jul 1783 - Leufsta


     Far: Anders Norin (      -      )
     Mor: 


  Äktenskap: 22 Feb 1736 - Österlövsta, Uppland 4

Händelser

Han arbetade som Organist. Adress: Uppland.
Maka Anna Margareta Bäck 5
    Född: 17 Sep 1705 - Uppsala 6
    Döpt: 19 Sep 1705 - Uppsala, Domkyrkoförs. 7
     Död: 12 Mar 1792 - Västland 8
   Begravd: 25 Mar 1792 - Västland 9


     Far: Lorents Bäck (1663-1717) 10
     Mor: Brita Hindricsdotter (1667-1716)
Barn
1 M Andreas Norin 11

    Född: 16 Dec 1736 - Österlövsta, Uppland 11
    Döpt: 
     Död: 11 Sep 1737 - Österlövsta, Uppland 12
   Begravd: 2 M Carl Norin 11

    Född: 31 Dec 1739 - Österlövsta, Uppland 11
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 3 M Bengt Norin 11

    Född: 3 Aug 1741 - Leufsta 11
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 4 K Anna Brita Norin 11

    Född: 3 Aug 1741 - Leufsta 11
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 5 K Anna Margareta "Greta" Norin 13

    Född: 22 Okt 1742 - Leufsta 11
    Döpt: 
     Död: Efter 1807
   Begravd: 
    Make: ? (      -      )
    Make: Olof Pehrsson (1733-1807) 14
   Äktensk: 3 Dec 1784 - Österlövsta, Uppland 15


6 M Henrick Norin

    Född: 28 Okt 1744 11
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 7 K Emerentia Norin

    Född: 10 Apr 1746 11
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

Lars Westrell och Brita Emerentia Bäck
Make Lars Westrell 16

    Född: 1720 - , Stockholm, Stockholms län 17
    Döpt: 
     Död: 26 Dec 1785 - Leufsta Bruk i Upland 18
  Dödsorsak: chagrin
   Begravd: 


     Far: Daniel Westrell (      -      )
     Mor: 


  Äktenskap: 28 Aug 1753 19

Händelser

Han arbetade som Secreterare, sedan Inspector. Han bodde i Leufsta Bruk i Upland.
Maka Brita Emerentia Bäck 20

    Född: 13 Dec 1732 - Leufsta Bruk i Upland 21
    Döpt: 
     Död: 14 Mar 1796 - Leufsta Bruk i Upland 22
  Dödsorsak: Bröstsjukdom
   Begravd: 22 Mar 1796 - Leufsta Bruk i Upland 23


     Far: Henric Bäck (1701-1773) 24
     Mor: Emerentia Norstedt (1705-1782) 25
Barn
1 K Catharina "Caisa" Emerentia Westrell 26

    Född: 25 Okt 1754 27
    Döpt: 
     Död: 1834 28
   Begravd: 
    Make: Per Zethelius (1740-1810) 29
   Äktensk: 20 Nov 1778 - Österlövsta, Uppland 30


2 K Brita Sophia Westrell 31

    Född: 8 Jan 1756 - Lövsta Bruk 17
    Döpt: 
     Död: 20 Okt 1818 - , Karlshamn , Blekinge län 32
   Begravd: 
    Make: Gabriel Arbin (1737-1787) 33
   Äktensk: 3 Jan 1779 - Österlövsta, Uppland 34
    Make: Johan Carl Morell (1754-1818) 35
   Äktensk: 26 Maj 1793 - Stockholm Hovförs 36


3 M Carl Westrell

    Född: 17 Dec 1759 27
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 4 K Charlotta Fredrica Westrell

    Född: 14 Feb 1761 27
    Döpt: 
     Död: 16 Feb 1761
   Begravd: 5 M Wilhelm Westrell

    Född: 4 Sep 1762 27
    Döpt: 
     Död: 7 Jan 1763 27
   Begravd: 6 K Hedvig Ulrica Westrell 37

    Född: 28 Okt 1767 27
    Döpt: 
     Död: 1843 - Helsingborg 38
   Begravd: 
    Make: Johannes Theodor Nathanael Olin (1760-1802) 39
   Äktensk: 23 Jun 1794 - Österlövsta, Uppland 34


7 M Lovis Westrell 40

    Född: 25 Jun 1769 41
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 8 M Wilhelm Henric Westrell

    Född: 5 Okt 1770 - Leufsta 40
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - Lars Westrell

Anteckning på löst papper, trol. av Louis Bäck, "Dog vid Leufsta bruk såsom änka? efter Inspector E. Wetrell? Wesrell? d. 4 mars 1796 67 år 2 weckor 21 dgr gamal" Ma


Carl Henrik Bäck och Elsa *Johanna* Hülphers
Make Carl Henrik Bäck 42
    Född: 18 Sep 1742 - Löfsta Bruk 43
    Döpt: 
     Död: 18 Okt 1814 - Uppsala 45
   Begravd: 


     Far: Henric Bäck (1701-1773) 24
     Mor: Emerentia Norstedt (1705-1782) 25


  Äktenskap: 12 Maj 1785 43

Händelser

Han arbetade som Krigsråd, Lantmäteridirektör. Han bodde i Uppsala.
Maka Elsa *Johanna* Hülphers

    Född: 23 Aug 1765 43
    Döpt: 
     Död: 25 Apr 1843 - , Stockholm, Stockholms län 43
   Begravd: 


     Far: Abraham Hülphers (1734-1798) 46
     Mor: Anna Kristina Grave (1740-1804)
Barn


Anders Julius Uggla och Emelie Sophia Mathilda Bäck
Make Anders Julius Uggla 47

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 1857 48
   Begravd: 


     Far: Leonhard Magnus Uggla (      -      ) 49
     Mor: Maria Åberg (      -      ) 50


  Äktenskap: 1844 51

Händelser

Han arbetade som Löjtnant.
Maka Emelie Sophia Mathilda Bäck 52

    Född: 31 Okt 1819 53
    Döpt: 
     Död: Efter 1878 54
   Begravd: 


     Far: Jean Louis Bäck (1786-1849)
     Mor: Aurora Charlotta Sahlin (1797-1853)
Barn
1 K Maria Aurora (*Nina*) Uggla 55

    Född: 1846 56
    Döpt: 
     Död: 1878 57
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: *Haldan* Adolf Herman Lindencrona (1840-1909) 58
   Äktensk: 4 Maj 1871 59


2 K Sophia Emilia (*Si*) Uggla 55

    Född: 1851 56
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Daniel Adolph Detlof Heijkenskjöld (1848-1919) 60
   Äktensk: 1875 54Allmänna notiser: Maka - Emelie Sophia Mathilda Bäck

Kallas Sophie enl. inbjudan till vigsel mellan H. Lindencrona och M.A. Uggla till L.Chr. Bäck. Ma


Allmänna notiser för barn - Maria Aurora (*Nina*) Uggla

Dokument i Kajs pärm Bäck nr 5: Inbjudan till L.Chr.Bäck att närvara vigselakten emellan Haldan Lindencrona och Maria Aurora Uggla. Ma


Ingel Fahlstedt och Emerentia Charlotta Bäck
Make Ingel Fahlstedt 61

  Alt. namn: Luger Fahlstedt 59
    Född: 1769 62
    Döpt: 
     Död: Jan 1849 59
   Begravd: 


     Far: Hans Fahlstedt (      -      ) 63
     Mor: Maria Magdalena Wessman (      -      )


  Äktenskap: 31 Dec 1808 64

Händelser

Han arbetade som Slottsbyggmästare.
Maka Emerentia Charlotta Bäck

    Född: 14 Apr 1784 - , Stockholm, Stockholms län 65
    Döpt: 16 Apr 1784 - S:T Jacobi Församling 66
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Louis Bäck (1744-1804) 67
     Mor: Maria Charlotta Segercrona (1762-      )
Barn
1 M Hampus Ludvig Fahlstedt 21

    Född: 1810 68
    Döpt: 
     Död: 1871 69
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Maria Charlotta Wallander (      -      ) 70


2 M Ingel August Fahlstedt 72

  Alt. namn: Luger Fahlstedt 71
    Född: 1820 68
    Döpt: 
     Död: 1884 69
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: ? Wallander (      -      )Allmänna notiser: Maka - Emerentia Charlotta Bäck

Louis Bäcks svårtydda dubbelvikta lösa papper: 1784 d. 14 April ... blev min k. dotter Emerentia Charlotta född. 16 April döpt i St Jacobi församling. Dess faddrar voro Mats (?) ? Segercrona, ? Segercrona, Gerhard Arpes(?), Mademoiselle Hedvig Westrot (?), Directeuren Carl Hinr. Bäck


Allmänna notiser för barn - Hampus Ludvig Fahlstedt

SBL: Ingel Fallstedt, f. 20 okt. 1848 i Stockholm (Klara), d. 13
maj 1899 i Köpenhamn. Föräldrar: kamreraren i Riksbanken Hampus
Ludvig Fallstedt och Maria Charlotta Wallander.


Henric Bäck och Emerentia Norstedt
Make Henric Bäck 24
    Född: 24 Nov 1701 - Uppsala, Domkyrkoförs. 53
    Döpt: 25 Nov 1701 - Uppsala, Domkyrkoförs. 73
     Död: 24 Jul 1773 - Leufsta Bruk i Upland 74
  Dödsorsak: Njursten
   Begravd: 29 Jul 1773 - Leufsta Socken 6


     Far: Lorents Bäck (1663-1717) 10
     Mor: Brita Hindricsdotter (1667-1716)


  Äktenskap: 12 Dec 1731 75

Händelser

Han arbetade som Bokhållare år 1734 i Hargs Bruk. Han arbetade som Inspector år 1736 i Hargs Bruk. Han arbetade som Inspector år 1740 i Leufsta Bruk i Upland. Han arbetade som Organist i Lövsta år 1725. Han arbetade som Anställd Vid Westmanlands Regte år 1718. Han bodde i Leufsta Bruk i Upland. Han arbetade som Bruksbetjänt, Organist, Inspector. Han arbetade som Mönsterskrivare år 1719. Han arbetade som Inspector år 1739 i Åkerby.
Maka Emerentia Norstedt 25

    Född: 17 Mar 1705 - Sala Bruk 53
    Döpt: 
     Död: 15 Aug 1782 - Leufsta Bruk i Upland 76
  Dödsorsak: Ålderdomsbräckligheter, som henne i flera år besvärat.
   Begravd: 21 Aug 1782 - Leufsta Socken 6


     Far: Anders Norstedt (      -Före 1736) 77
     Mor: Emerentia Otto (1665-1754) 78
Barn
1 K Brita Emerentia Bäck 20

    Född: 13 Dec 1732 - Leufsta Bruk i Upland 21
    Döpt: 
     Död: 14 Mar 1796 - Leufsta Bruk i Upland 22
  Dödsorsak: Bröstsjukdom
   Begravd: 22 Mar 1796 - Leufsta Bruk i Upland 23
    Make: Lars Westrell (1720-1785) 16
   Äktensk: 28 Aug 1753 19


2 M Anders Bäck

    Född: 10 Sep 1734 - Leufsta Bruk i Uppland 79
    Döpt: 
     Död: 18 Nov 1734 - Leufsta Bruk i Uppland
   Begravd: 3 K Anna Magdalena Bäck 80

    Född: 4 Mar 1736 - Hargs Bruk 81
    Döpt: 5 Mar 1736 - Hargs Bruk 82
     Död: 24 Jan 1800 - Skjerplinge By, Leufsta Socken 83
   Begravd: 6 Feb 1800 - Skjerplinge By, Leufsta Socken4 M Hindric Bäck

    Född: 29 Dec 1737 - Hargs Bruk 75
    Döpt: 30 Dec 1737 - Hargs Bruk 84
     Död: 10 Aug 1741 - Leufsta Bruk i Upland 75
   Begravd: 5 M Carl Henrik Bäck 42
    Född: 18 Sep 1742 - Löfsta Bruk 43
    Döpt: 
     Död: 18 Okt 1814 - Uppsala 45
   Begravd: 
    Maka: Elsa *Johanna* Hülphers (1765-1843)
   Äktensk: 12 Maj 1785 43


6 M Louis Bäck 85

    Född: 31 Mar 1744 - Leufsta Bruk i Uppland 53
    Döpt: 1 Apr 1744 - Leufsta 86
     Död: 3 Feb 1804 53
   Begravd: 
    Maka: Anna Christina Wäsström (Efter 1747-1781)
   Äktensk: 2 Maj 1779 65. (Death of one spouse)
    Maka: Maria Charlotta Segercrona (1762-      )
   Äktensk: 19 Jun 1783Allmänna notiser: Maka - Emerentia Norstedt

I Carl Henrics Annotationsbok sid 4: 1782 d. 15 Aug. Kl 8 om aftonen, dog min i lifstiden kjära Moder wid Leufsta Bruk, war 77 år och 5 månader gammal. D: 21 Dito skjedde Begrafningen i Löfsta Sockens Kyrka.


Allmänna notiser för barn - Louis Bäck

Enl. Bäcks... sid 12: 1804 d. 3 Februarii afgeck med döden, 59 år 10 m:g:-(10 månader gammal)
Louis lämnade efter sig en lös lapp, 4 sidor, med anteckningar om giftermål och alla barnens födelse, dop och ev. tidiga död. Den börjar 1783, med bröllopet, och slutar 1790 med Elisabets dop. Lappen låg i Carl Henrik Bäcks anteckningsbok, men ligger nu i ett brunt kuvert. Margareta Hartelius 20/10-96
Ytterligare en lös lapp, skriven av Henric Bäck, Louis far, ligger i samma kuvert. Louis har fortsatt skriva på samma lapp. På den har Henric skrivit: A.o 1744 d. 31 Martii välsignade gud vårt äktenskap med en efterlängtad (?) son Louis föddes vid Leufsta Bruk. Nya Stylen 11 April. Louis Bäck. (Ma)
Enl. en senare notering på sid 5 i C.H. Bäcks Annotationsbok "närslutna notifikationskort och notifikationsbref angifva Louis Bäck vara född d. 14/26 Apr. 1745, afliden d. 3 Febr. 1804, nära 61 år gammal." Enl. handstilen och stavningen borde denna anteckning vara gjord betydligt senare, under 1800-talet. Ma
På sid 11 i C.H. Bäcks annotationsbok står det om Louis Bäck igen, bl.a. -
1760 blev han engagerad i Riksens (Nämdens?) Banco och den 15 okt blef antagen till Extraordinarie.
1762 d. 19 Junii vedhölt han der städes den för sin lön, ? 100 RD årligen och blef Contoirs Skrifvare.
1771 d. 11 Januarii blef Contoirs Skrifvare med 125 RD lön.
1772 d. 25 November blef Bokhållare i ?(leuna?) Banquen med 150 RD lön.
1773 d. 21 Julii fick lönen 200 RD med (fulla summan blev?).
1802 d. 22 Julii blef utnämd till Banco Commissarie.
I Kaj Hartelius pärm nr 1, Bäck, finns även dessa uppgifter + dokument (Ma)
Dokument i Kajs pärm Bäck nr 1: 1. Wisa Från Danskan Insändt. Av Louis Bäck. No 74 Extra Posten 3 april 1793
2. Sedel signerad 1802, 16 schillingar specie
3. sedel signerad 1802, 16 schillingar specie
4. Tillkännagifves at Banko-Commissarien Herr Lovis Baeck afled i Stockholm den 3 Februarii 1804...
5. dito liten


Theodor Gradman och Hilma Athalia Bäck
Make Theodor Gradman 87

    Född: 18 Dec 1807 - Kristine fsg, Göteborg 88
    Döpt: 2 Jan 1808 - Kristine fsg, Göteborg 89
     Död: 26 Jun 1865 - Fröskog 90
   Begravd: 


     Far: Johan Andersson Gradman (1772-1826) 91
     Mor: Johanna Elisabeth Minten (1783-1853) 92


  Äktenskap: 17 Nov 1853 93

Händelser

Han arbetade som Häradshövding i Dalsland. Theodor blev döpt den 2 Jan 1808 i Göteborg, Kristine förs..
Maka Hilma Athalia Bäck

    Född: 11 Jun 1825
    Döpt: 
     Död: 1896 - , Stockholm, Stockholms län 94
   Begravd: 


     Far: Jean Louis Bäck (1786-1849)
     Mor: Aurora Charlotta Sahlin (1797-1853)
Barn


Gustaf Jacob *Svante* Fleetwood och Ida Aurora Bäck
Make Gustaf Jacob *Svante* Fleetwood 95

    Född: 1816 96
    Döpt: 
     Död: 1903 57
   Begravd: 


     Far: Adolf Georg Fleetwood (      -1866) 97
     Mor: Cathrine-Marie Reenstierna (1791-      ) 98


  Äktenskap: 1845 53

Händelser

Han arbetade som Bruksägare.
Maka Ida Aurora Bäck

    Född: 10 Aug 1821
    Döpt: 
     Död: 1893 57
   Begravd: 


     Far: Jean Louis Bäck (1786-1849)
     Mor: Aurora Charlotta Sahlin (1797-1853)
Barn
1 M Gustaf Miles Christoffer Fleetwood

    Född: 1847 54
    Döpt: 
     Död: 1933 57
   Begravd: 
    Maka: Alma Johanna Eugenia Lundbeck (1870-      )
   Äktensk: 1895 57


2 K Ida Maria Aurora Fleetwood

    Född: 1849 96
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
    Make: Jakob Emil Mauritz Hahr (      -      )
   Äktensk: 1871 99


3 M William Georg Edvard Fleetwood

    Född: 1856 100
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 4 M James Harald Wilhelm Fleetwood

    Född: 1857 96
    Döpt: 
     Död: 1903 57
   Begravd: 
    Maka: Louise Katarina Augusta Schmidt (1856-      )
   Äktensk: 1883 57


5 M Richard Adolf Svante Fleetwood

    Född: 1862 96
    Döpt: 
     Död: 1920
   Begravd: 
    Maka: Ellen Blomberg (1872-      )
   Äktensk: 1895


6 K Barbara Sophia Aloysia Fleetwood

    Född: 1863 101
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - Gustaf Jacob *Svante* Fleetwood

Enl. Bäcks familjearkiv: Friherre. Se adelskal.


Jean Louis Bäck och Aurora Charlotta Sahlin
Make Jean Louis Bäck

    Född: 7 Jun 1786 - Stockholm, Stockholms län
    Döpt: 8 Jun 1786 - S:T Jacobi Församling 66
     Död: 15 Apr 1849
   Begravd: 


     Far: Louis Bäck (1744-1804) 85
     Mor: Maria Charlotta Segercrona (1762-      )


  Äktenskap: 14 Aug 1813 102

Händelser

Han arbetade som Revisor I Krigs Collegium.
Maka Aurora Charlotta Sahlin

    Född: 6 Jan 1797 53
    Döpt: 
     Död: 10 Okt 1853 - Salboda, Värmland 53
   Begravd: 


     Far: Christoffer Sahlin (1761-1831)
     Mor: Anna Elisabeth Reinholdsson (      -      )
Barn
1 K Augusta Bäck

    Född: 31 Dec 1814 - St Klara Församling, Stockholm 103
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 2 M Ludvig *Christoffer* Bäck

    Född: 20 Aug 1816 - Sankta Klara, Stockholm
    Döpt: 11 Sep 1816 - Sankta Klara, Stockholm 104
     Död: 15 Jun 1899 105
   Begravd: 21 Jun 1899 - Clara Kyrka, Stockholm 59
    Maka: Johanna Carolina 'Lina' Malmström (1838-1931)
   Äktensk: 19 Jun 1861 106


3 K Emelie Sophia Mathilda Bäck 52

    Född: 31 Okt 1819 53
    Döpt: 
     Död: Efter 1878 54
   Begravd: 
    Make: Anders Julius Uggla (      -1857) 47
   Äktensk: 1844 51


4 K Ida Aurora Bäck

    Född: 10 Aug 1821
    Döpt: 
     Död: 1893 57
   Begravd: 
    Make: Gustaf Jacob *Svante* Fleetwood (1816-1903) 95
   Äktensk: 1845 53


5 M Mauritz Fredrik Bäck

    Född: 12 Jul 1822
    Döpt: 
     Död: 4 Jun 1823 107
   Begravd: 6 K Hilma Athalia Bäck

    Född: 11 Jun 1825
    Döpt: 
     Död: 1896 - , Stockholm, Stockholms län 94
   Begravd: 
    Make: Theodor Gradman (1807-1865) 87
   Äktensk: 17 Nov 1853 93Allmänna notiser: Make - Jean Louis Bäck

Louis svårlästa lösa papper: 1786 d. 7 Junii blev min son Jean Louis född. 8/6 döpt i St Jacobi församling. Dess faddrar voro grevinnan de Geer f. Hoiken (Hopken?), krigsrådet Emanuel de Geer. Fru grevinnan Euven (?) född Ribbing,
?? Baron ?, fröken Charlotta de Geer, ? Baron Gabr. Ribbing
I C.H. Bäcks Annotationsbok s. 12 kallas han för Johan Ludvig. "? och revisor i krigs Colleg. Kammarskrivare ? Contoiret, gift..
2. egenhändigt skriven meritförteckning 1825
3. sorgebrev
4. sorge"papper"
5. krigscollegii inventering av anförtrodda handlingar 1849 3 maj
6. bouppteckning 9 maj 1849
7.dito, tillägg (?)
8. sterbhusets auktion 18 maj 1849
9. -"- , återköp
10. -"- 19 maj 1849
11. -"- , återköp


Allmänna notiser: Maka - Aurora Charlotta Sahlin

Enl. Bäcks familjebok: dog hos friherre Fleetwood på Sälboda (Salboda?) i Dalsland
Dokument i Kajs pärm Bäck nr 1: dödsattest 10 okt 1853
2. bouppteckning 28 april 1854


Allmänna notiser för barn - Augusta Bäck

Dog ung. Enl Kajs pärm nr 2 (Bäck) är hon född 31/12 1814.


Allmänna notiser för barn - Ludvig *Christoffer* Bäck

Enl. sv biogr. lex.: Protokollsekreterare på Jernkontoret
Genomgick Sthms gymn. feb. 1832- juni 1834. Ingick i dec 1835, efter i Upsala tagen kameralexamen, i Jernkontoret, och i juni 1837 efter tagen Cansli-examen (?) i Finansexpeditionen af Kongl. Majts kansli. 1853 i dec kamererare i Jernkontoret, då han samtidigt lemnade Finans Dep o Expeditionen, nämndes han till protokollsekreterare i Kongl. Majts Cansli. 1863 Riddare af Wasaorden;
1873 af Nordstjerneorden. - Gift d. 19 Juni 1861 med Johanna Carolina Malmström, dotter af godsägaren (possessionist), Hofkamereraren Johan Malmström och hans hustru Carolina Christina Björling.
Dokument se Kaj Hartelius pärm 2, 3 och 5 Bäck.
Dokument: Förteckning på studerande ynglingar vid Stockholms gymnasium hösttermin år 1833. Då gick han i öfre ringen, superiorer.

-----------------
SVERIGE. Stockholm. F. d. kamreraren i järnkontoret Ludvig Christoffer Bäck afled den 15 jan. i hufviulstaden.
Notis i Texas Posten '97 13 July 1899 http://www.elephind.com/?fes=1&a=q&r=821&o=20&results=1&sf=byDA&puq=TXJODNIAWK


Allmänna notiser för barn - Emelie Sophia Mathilda Bäck

Kallas Sophie enl. inbjudan till vigsel mellan H. Lindencrona och M.A. Uggla till L.Chr. Bäck. Ma


Allmänna notiser för barn - Mauritz Fredrik Bäck

I Kajs pärm 5 finns en avskrift av gravinskriptionen, "vid huvud och fötter"


Claes Henrik Damm och Johanna Fredrika Bäck
Make Claes Henrik Damm 108

    Född: 1791 109
    Döpt: 
     Död: 1850 109
   Begravd: 


     Far: Fredrik Damm (1742-1796) 110
     Mor: Elisabet *Lisette* Lund (1759-1815) 111


  Äktenskap: 7 Apr 1814 - Göteborg, Kristine förs. 112

Händelser

Han arbetade som Grosshandlare.
Maka Johanna Fredrika Bäck 113

    Född: 1795 113
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn
1 K Clara Emelie Damm 114

    Född: 4 Jul 1816 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 115
    Döpt: 16 Jul 1816 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län
     Död: 8 Aug 1824 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 116
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Peggy Damm 114

    Född: 6 Sep 1818 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 117
    Döpt: 13 Sep 1818 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län
     Död: 24 Sep 1824 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 116
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 K Fredrika Elisabet Damm 114

    Född: 1815 116
    Döpt: 
     Död: 24 Sep 1824 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 116
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 M Jaques Damm 114

    Född: 1821 116
    Döpt: 
     Död: 1 Okt 1824 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 116
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet5 K Clara Margareta Elisabet Damm 114

    Född: 1824 116
    Döpt: 
     Död: 5 Sep 1831 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 116
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Knut Bäck och Dagmar Charlotta Augusta Malm
Make Knut Bäck 118

    Född: 22 Apr 1868 - Stockholm Nicolai förs, Stockholms län 119
    Döpt: 9 Maj 1868 - Stockholm
     Död: 27 Okt 1953 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 120
   Begravd: 31 Okt 1953 121


     Far: Ludvig *Christoffer* Bäck (1816-1899)
     Mor: Johanna Carolina 'Lina' Malmström (1838-1931)


  Äktenskap: 10 Jun 1897 122

Händelser

Han arbetade som Kompositör. Adress: Vasag. 5, Göteborg, , Västra Götaland, Sweden. Han blev begravd på Östra Begravningplatsen i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.
Maka Dagmar Charlotta Augusta Malm 123

    Född: 7 Mar 1873 - Kristine fsg, Göteborg, Västra Götaland 124
    Döpt: 1 Apr 1873 - Kristine fsg, Göteborg 125
     Död: 22 Okt 1959 - Kungsbacka, Halland 126
   Begravd: 28 Okt 1959 - Östra Begravningsplatsen, Göteborg 126


     Far: Johan Maximilian *Max* Fredrik Malm (1838-1886) 127
     Mor: Augusta Wilhelmina Juliana (*Julie*) Möller (1853-1935) 128


Händelser

Hon konfirmerades Konfirmerad den 27 Jul 1890 i Storkyrkoförs. Sthm. Hon arbetade som Musikpedagog. Adress: Vasagatan, Göteborg.


Barn
1 K Lotty Bäck 129

    Född: 27 Maj 1898 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 130
    Döpt: 
     Död: Maj 1983 - , Stockholm, Stockholms län
   Begravd: 
    Make: Walter Hartelius (1889-1953) 131
   Äktensk: 19 Jul 1919 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 132
    Make: Christian Richard (*Dick*) Saabye-Christiansen (1887-1966) 133
   Äktensk: 31 Jan 1924 134. (Divorce)Allmänna notiser: Make - Knut Bäck

Studenstex. 1986, stud. piano o tonsättn. hos bl.a. Rich. Andersson, Emil Sjögren, Joh. Lindegren, H. Barth, M. Bruch. Omfattande pianoped. verksamhet sedan 96. Musikkrit. i Gbg-Posten sedan 1931. Giv. kammarmusiksoareer, komp. sång- pianost. o körverk. Utg. skr.: Tema m. variation f. piano (95), V.Rydbergs Tomten f. baryton o ork. (96), sång. o pianostycken. RVO, LMA. (Vem är vem 1948)
Dokument i Kajs pärm Bäck nr 5: 1. terminsbetyg Beskowska skolan, Sthm, 1876-85
2. konfirmationsintyg 11/5 1884
3. afgångsexamen f.d. Beskowska skolan, Sthm, 15 maj 1886
4. inskrivning Upsala universitet 1888
5. betyg från Kungl. Preussiska musikaliska akademien 1892
6. foto på Knut Bäck o Wilhelm Stenhammar (unga)
7. fullmakt för bevakning av arvsskifte efter L.Chr. Bäck 31 dec. 1899
8. ungdomsporträtt på Knut Bäck
9. möbler från fru Malms dödsbo april 1900 (?)
10. fullmakt från Nils Malm arvsskifte efter Ebbe Malm 1901
11. foto Knut Bäck
12. kvitto försäljn. av tomt i Örgryte 1927
13. brev från poliskammaren i Gbg 1938
14. program Gbgs Orkesterförening 1948-49, Knut Bäcks dödsannons
15. begravningspapperet 31 okt. 1953
16, 17, 18, 19, 20 Minnesord från div. tidn.


Allmänna notiser: Maka - Dagmar Charlotta Augusta Malm

Dokument i Kajs pärm Bäck nr 5: 1. foto på Dagmar Malm,som liten (2-3 år)
2. foto på Dagmar Malm omkring 1895
3. foto på Dagmar Bäck f. Malm
4. konfirmationsbetyg 27 april 1890
5. redovisning Max Malms dödsbo 1894
6. från begravningen 28 okt. 1959


Allmänna notiser för barn - Lotty Bäck

I Kajs pärm Bäck nr 5 finns följande dokument: 1. foto Lotty Bäck taget 13 april 1913 2. Inbjudan till vigselakten mellan Valter Hartelius och Lotty Bäck 19 juli 1919
3. dito bjudningskort
4. foto Lotty i 40-årsåldern


Lorents Bäck och Brita Hindricsdotter
Make Lorents Bäck 10

    Född: 24 Jun 1663 - Albæck, Danmark 75
    Döpt: 
     Död: Dec 1717 - Gävle, Gävleborgs län 135
   Begravd: 


     Far: Mats Mårtenson (      -      ) 136
     Mor: Pernilla Larsdotter (      -      ) 137


  Äktenskap: 20 Sep 1694 75

Händelser

Han bodde i Gävle, Gävleborgs län. Han arbetade som Snickare.
Maka Brita Hindricsdotter

    Född: 5 Maj 1667 75
    Döpt: 
     Död: 8 Jun 1716 - Gävle, Gävleborgs län 21
   Begravd: 


     Far: Hindric Johansson (      -      )
     Mor: Catharina Andersdotter (      -      )
Barn
1 K Catharina Bäck

    Född: 22 Maj 1696 - Uppsala, Domkyrkoförs. 75
    Döpt: 23 Maj 1696 - Uppsala, Domkyrkoförs. 138
     Död: 22 Jul 1696 - Uppsala 75
   Begravd: 2 K Sara Bäck
    Född: 22 Maj 1696 - Uppsala
    Döpt: 23 Maj 1696 - Uppsala, Domkyrkoförs. 139
     Död: 23 Okt 1765
   Begravd: 
    Make: Wäsström (      -      ) 10


3 M Mathias Bäck
    Född: 15 Mar 1698 - Uppsala 6
    Döpt: 15 Mar 1698 - Uppsala, Domkyrkoförs. 140
     Död: 20 Mar 1707 - Gävle, Gävleborgs län 6
   Begravd: 24 Mar 1707 - Gävle 1414 M Lorents Bäck
    Född: 1 Maj 1700 - Uppsala 6
    Döpt: 6 Maj 1700 - Uppsala, Domkyrkoförs. 142
     Död: Omkr 1 Dec 1700 - Uppsala 6
   Begravd: 5 M Henric Bäck 24
    Född: 24 Nov 1701 - Uppsala, Domkyrkoförs. 53
    Döpt: 25 Nov 1701 - Uppsala, Domkyrkoförs. 73
     Död: 24 Jul 1773 - Leufsta Bruk i Upland 74
  Dödsorsak: Njursten
   Begravd: 29 Jul 1773 - Leufsta Socken 6
    Maka: Emerentia Norstedt (1705-1782) 25
   Äktensk: 12 Dec 1731 75


6 M Georg Bäck
    Född: 13 Apr 1704 - Uppsala 6
    Döpt: 15 Apr 1704 - Uppsala, Domkyrkoförs. 143
     Död: 19 Aug 1704 - Uppsala
   Begravd: 7 K Anna Margareta Bäck 5
    Född: 17 Sep 1705 - Uppsala 6
    Döpt: 19 Sep 1705 - Uppsala, Domkyrkoförs. 7
     Död: 12 Mar 1792 - Västland 144
   Begravd: 25 Mar 1792 - Västland 9
    Make: Bengt Norin (Ca 1707-1783) 145
   Äktensk: 22 Feb 1736 - Österlövsta, Uppland 4


8 M Lorents Bäck 146
    Född: 17 Dec 1708 - Gävle, Gävleborgs län 147
    Döpt: 20 Dec 1708 - Gävle 148
     Död: 1801
   Begravd: 
    Maka: Helena Stare (1710-      ) 42
Lorents Bäck och Helena Stare
Make Lorents Bäck 146
    Född: 17 Dec 1708 - Gävle, Gävleborgs län 147
    Döpt: 20 Dec 1708 - Gävle 148
     Död: 1801
   Begravd: 


     Far: Lorents Bäck (1663-1717) 10
     Mor: Brita Hindricsdotter (1667-1716)


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Organist O Bruksbetjänt. Han bodde i Lövsta Bruk.
Maka Helena Stare 42

    Född: 9 Jan 1710 - Ärentuna, Uppland 149
    Döpt: 12 Jan 1710 - Ärentuna, Uppland
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Levande 150
     Mor: Levande 150
Barn
1 M Alberth Bäck 151

    Född: 2 Dec 1738 - Leufsta 152
    Döpt: 
     Död: 24 Okt 1791 - Leufsta 2
  Dödsorsak: magen
   Begravd: 30 Okt 1791 - Leufsta 153
    Maka: Johanna Stenman (1752-      ) 154


2 K Anna Helena Bäck 11

    Född: 15 Jul 1739 - Leufsta 11
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 K Brita Stina Bäck 11

    Född: Sep 1741 - Leufsta 11
    Döpt: Okt 1741 - Leufsta 11
     Död: 
   Begravd: 4 M Anton Bäck 11

    Född: 6 Jan 1744 - Leufsta 11
    Döpt: 18 Jan 1744 - Leufsta 11
     Död: Okänt
   Begravd: 5 M Hindrick Bäck 11

    Född: 28 Feb 1746 - Leufsta 11
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 6 M Jacob Bäck 11

    Född: 19 Aug 1749 - Leufsta 11
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 7 M Lorentz Bäck 11

    Född: 25 Dec 1751 - Leufsta 11
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 

Walter Hartelius och Lotty Bäck
Make Walter Hartelius 131
    Född: 31 Maj 1889 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 155
    Döpt: 3 Jul 1889 - Göteborg (Domkyrko fsg) 156
     Död: 4 Jul 1953 - Kungsbacka, Halland
   Begravd: 9 Jul 1953 - Norra Kapellet, Kvibergs Kyrkogård, Göteborg 157


     Far: Waldemar Julius Alexander Hartelius (1848-1920) 158
     Mor: Jeanna Fredrika Sandberg (1861-1924)


  Äktenskap: 19 Jul 1919 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 132

 Annan maka: Margit Cecilia Höök (1903-1928) - 7 Maj 1924 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden (Death of one spouse) 159

 Annan maka: *Martha* Louise Fürst (1906-1982) 160 - 21 Aug 1931 - Göteborg, Kristine förs. 132

Händelser

Han konfirmerades den 31 Mar 1906 i Kristine fsg, Göteborg. Han arbetade som Bokhandlare. Adress: Fabriksgatan 6, Kungsbacka, Halland. Han blev begravd på Skogskyrkogården i Kungsbacka, Halland.
Maka Lotty Bäck 161

    Född: 27 Maj 1898 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 130
    Döpt: 
     Död: Maj 1983 - , Stockholm, Stockholms län
   Begravd: 


     Far: Knut Bäck (1868-1953) 118
     Mor: Dagmar Charlotta Augusta Malm (1873-1959) 123 Annan make: Christian Richard (*Dick*) Saabye-Christiansen (1887-1966) 162 - 31 Jan 1924 (Divorce) 163

Händelser

Adress: Skepparg 55, , Stockholm, Stockholms län. Hon blev begravd på Norra Kyrkogården Nr 137, Solna i , Stockholm, Stockholms län.

Äktenskapshändelser

Marriage Fact: Marriage Fact, Mellan 1922 och 1923, Göteborg , Sweden. [Noter]


Barn
1 M Ulf Waldemar Hartelius

    Född: 25 Sep 1920 - Göteborg, Vasa fsg, Göteborg o Bohus län
    Döpt: 14 Okt 1920 - Göteborg,
     Död: 23 Sep 1997 - Varberg, Hallands Län 164
   Begravd: 7 Okt 1997 - Skogskapellet, Kungsbacka
    Maka: Evy Alice Margareta Jansson (1926-2010)
   Äktensk: 1 Maj 1944 - Kungsbacka, Halland. (Divorce)


2 M Kaj Svante Hartelius

    Född: 30 Apr 1922 - Göteborg, Vasa fsg 165
    Döpt: 28 Maj 1922 - , Göteborg, Göteborgs och Bohus län 166
     Död: 13 Aug 1989 - Uplo Egendom, Sollebrunn, Västergötland 167
   Begravd: 25 Aug 1989 - Christine k:a, Alingsås 168
    Maka: Jenny *Irene* Höglund (1923-1996)
   Äktensk: 24 Feb 1951 132. (Death of one spouse)Allmänna notiser: Make - Walter Hartelius

Verkst. dir. o ordf i AB Hartelius Bokhandel i Göteborg. Äger o bebor Västra Rösereds gård, , Agnesberg. SSK 1930! Vollmar: Avgångsexamen från Göteborgs Handelsinstitut 15/6 1907, studier i Tyskland och England 1/9 1907 - 24/6 1909, anställd i faderns firma 1/7 1909, ordf. i styr. för och verkst. dir. i AB W. Hartelius Bok & Pappershandel 1920.
Se dokument i Kajs pärmar nr 5 o onumr. Även i den stora mappen.

Sveriges befolkning 1950 (ArkivDigital) AID: r1.p4456014

Walter Hartelius, född 1889-05-31 - Sveriges befolkning 1950

Förnamn Walter
Efternamn Hartelius
Födelsedatum 1889-05-31
Födelseplats Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län
Civilstatus Gift man 1931-08-21
Titel/Yrke Bokhandlare
Mantalsskriven Kungsbacka, Hallands län
Fastighet 17 Trädgården 3
Adress Fabriksg 6, Kungsbacka
Tidigare mantalsskrivning
1946: Kungsbacka, Hallands län, 1 Alania 2-3
1950: Kungsbacka, Hallands län, 17 Trädgården 3
Länkar
Födelsebok: Göteborgs Domkyrkoförsamling C:17 (1889-1894)
Samma hushåll
Walter Hartelius
Martha Louise Hartelius
1889-05-31
1906-01-07
Genväg r1.p4456014


Medicinska notiser: Make - Walter Hartelius

cancer i njure o lever


Allmänna notiser: Maka - Lotty Bäck

I Kajs pärm Bäck nr 5 finns följande dokument: 1. foto Lotty Bäck taget 13 april 1913 2. Inbjudan till vigselakten mellan Valter Hartelius och Lotty Bäck 19 juli 1919
3. dito bjudningskort
4. foto Lotty i 40-årsåldern


Dopnotiser för barn - Ulf Waldemar Hartelius

Döpt av Isaac Béen


Allmänna notiser för barn - Ulf Waldemar Hartelius

Vollmar: studier i Tyskland sep 1938 - maj 1939, Vice vd i AB W. Hartelius Bokhandel 1951.


Dopnotiser för barn - Kaj Svante Hartelius

Döptes Av Isaac Béen


Allmänna notiser för barn - Kaj Svante Hartelius

Vollmar: Ingenjör GTI. Dokument se Kajs pärm onumrerad.
Döpt 28 maj 1922, Göteborg av Isaac Béen (2)
(2) Walter & Lottys gästbok.


Christian Richard (*Dick*) Saabye-Christiansen och Lotty Bäck
Make Christian Richard (*Dick*) Saabye-Christiansen 162

    Född: 14 Feb 1887 - Frillestad, Frillestads Fsg, Malmöhus län 169
    Döpt: 
     Död: 29 Jan 1966 - , Stockholm, Stockholms län 170
   Begravd: 10 Feb 1966 - , Stockholm, Stockholms län 170


     Far: *Richard* Jörgen Christiansen (1854-      ) 171
     Mor: Agnes Sara *Marie* (Mitte) von Saabye (1860-      ) 172


  Äktenskap: 31 Jan 1924 - (Divorce) 163

Händelser

Han arbetade som Affärsman.
Maka Lotty Bäck 161

    Född: 27 Maj 1898 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 130
    Döpt: 
     Död: Maj 1983 - , Stockholm, Stockholms län
   Begravd: 


     Far: Knut Bäck (1868-1953) 118
     Mor: Dagmar Charlotta Augusta Malm (1873-1959) 123 Annan make: Walter Hartelius (1889-1953) 131 - 19 Jul 1919 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 132

Händelser

Adress: Skepparg 55, , Stockholm, Stockholms län. Hon blev begravd på Norra Kyrkogården Nr 137, Solna i , Stockholm, Stockholms län.

Äktenskapshändelser

Marriage Fact: Marriage Fact, 1944. [Noter]


Barn
1 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Avliden 173


2 K Mona Saabye-Christiansen 175
    Född: 27 Jun 1930 - Oscars Fsg, Stockholm 176
    Döpt: 


     Död: 3 Sep 2008
   Begravd: 
    Make: Ken Secrett (      -      )
   Äktensk: (Divorce)Allmänna notiser: Make - Christian Richard (*Dick*) Saabye-Christiansen

I Göteborgare 1923, så finns en Olga Christiansen f 1882,gift Georg Böös, dotter av godsägare R. Christiansen och Maria Saaby. Kan detta vara Dicks föräldrar?


Allmänna notiser: Maka - Lotty Bäck

I Kajs pärm Bäck nr 5 finns följande dokument: 1. foto Lotty Bäck taget 13 april 1913 2. Inbjudan till vigselakten mellan Valter Hartelius och Lotty Bäck 19 juli 1919
3. dito bjudningskort
4. foto Lotty i 40-årsåldern


Källor


1 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. se hustrun. Allt bör kontrolleras mot källa. MH .... Hartelius familjearkiv, CHBäcks ant.bok. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 2/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1. 1736 Feb 22 Organisten Bengt Norin samt Jungfrun Anna Greta Bäck. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1 5/5. 1737 11 Sept. Bengt Norins sp (späda?) son. 9 månader gl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3. 1783 / mån./17/ 20/ Bengt Norin uti Skerplinge /Organisten uti Elfkarleby Anders Norin, född i Upsala/ organist i Löfsta uti 42 år. Var efven till en tid Betjent (kontorist) vid Loton / Wattusot. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:1 sid 117 hfl.

2 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1. se namnet.

3 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 döda. 1783
Julii mån.17 20
Bengt Norin uti Skerplinge 76 1/2 år gl
Far: Organisten uti Elfkarleby Anders Norin, född i Upsala
organist i Löfsta uti 42 år. Var efven till en tid Betjent (kontorist) vid Loton (Loten? i Lövsta sn)
Wattusot
.

4 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1. 1736 Feb 22 Organisten Bengt Norin samt Jungfrun Anna Greta Bäck
.

5 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. Anna Margareta Bäck
Född 17.9 1705
g m organisten Bengt Norin i Lövsta sn
Död 12.3.1792. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:2a s109 hfl. .... (AD), HFL ai:4 S 95.

6 Carl Henrik Bäcks anteckningsbok.

7 (AD), Ca:1 Ver:a Bild 1090.

8 Carl Henrik Bäcks anteckningsblad (Handskriven släktbok förd från Henric Bäck till sista anteckningen Knut Bäcks födelse.), ej funnen i kyrkböcker i Lövsta
. Allt bör kontrolleras med källor. MH .... (AD), C:3 sid 173 döda.

9 (AD), C:3 sid 173.

10 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1.

11 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se fadern.

12 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1. se fadern.

13 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se fadern. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:1 s 117 hfl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:2a s 109 hfl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:4a s 101 hfl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:5a s 100.

14 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E1:2 bild 17 vigda. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03). .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), A1:3A sid 108. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl AI:1 sid 101. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:4a s 101 hfl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:5a s 100 hfl.

15 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03).

16 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. se hustrun BEB. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1. 1766 Feb 8 Löfsta Bruk, Inspector Westells lilla Son, som _? (står ej som födda, dödfödd?). .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 2/3. 1785 Dec. 26 / Lars Westrell / 65 år / - / Bruksinspector vid Leufsta Bruk / dödsorsak Chagrin. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl AI:2b 1785-1791 bild 12 sid 5. Leufsta Bruk
N.1 1sta efter Södergats. Roten.
Herr Inspector Lars Westrell född 20 (namnet överstruket) dog 1785
H h Brig. Em. Bäck, född 32
D. Hedvig Ulrica f 28/10 67
S. Lovis född 25/6 69 flyttning till Högland (?)
S. Wilh. Henric f 5/10 70 flyttning till Pomern 1789
Madem. Maria Elis. Westrell f Stockholm 67 inflytt ifrån Stockholm 84, till Stockholm 86
.

17 Hartelius familjearkiv, Carl Henrik Bäcks anteckningsbok s 7.

18 Hartelius familjearkiv, Carl Henrik Bäcks anteckningsbok s 7. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 bild 45.

19 Carl Henrik Bäcks anteckningsbok s 7. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03).

20 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), c:2 2/3 sid 18. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 2/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl A!:2b sid 5.

21 Hartelius familjearkiv.

22 Hartelius familjearkiv. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl AI:3b sid 36.

23 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 bild 81 döda.

24 Hartelius familjearkiv, CHBäcks ant.bok. se noten till Henric B. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 1/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3.

25 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. Stavningen av hennes efternamn skiftar i födelse- och dopboken mellan Norstedt, Nordstet, Nordstedt. Det sista är det vanligaste. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3. 1782/ 16 / 21 / Emerentia Nordstedt uti Leufsta Bruk / 77 1/4 (år gammal)/ Född i Sahlberga af Fadren Rådman Nordstedt och Modren / Enkefru efter Inspectorn Henric Bäck vid Leufsta Bruk / Ålderdomsbräckligheter, som henne i flera år besvärat. .... (AD online), hfl AI:4 1724-35 sid 6. Rådman Anders Norstedt
hustrun
dotter Britta
Jfr Emerentia.

26 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:2 1/2. Wigda år 1778
Nov 20 Directeuren Peter Zethelius i Stockholm och Catharina Emerentia Westrell i L Bruk (4 silverdaler).

27 Carl Henrik Bäcks anteckningsbok s 7.

28 e-mail från Sverker Zethelius Nylén 6/11-97.

29 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943), 1204. Per, f. 1740, guldsmedsmästare i Stockholm, direktör, d. 1810. G. 3:o 1778 m. Catharina Emerentia Westrell, f. 1754, d. 1834. .... Helena Dahlbäck Lutteman, Svenskt silver (R&S Sthm 1988), s 53. Det står mycket om flera olika Zethelius i denna bok, bl.a. "Adolf Zethelius (1803-1839) ärver sin fars verkstad och fortsätter tillverka de modeller som fortfarande är gångbara...."
Se även s. 74 om bröderna Fredrik o Wilhelm Z., som övertog rörelsen efter Adolf Z. Hans söner?
Son till PZ o CEW eller till en fjärde fru?. Svenskt silver från gustaviansk tid till scandinavian design. Årsbok för statens konstmuséer 34 .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:2 1/2. Wigda år 1778
Nov 20 Directeuren Peter Zethelius i Stockholm och Catharina Emerentia Westrell i L Bruk (4 silverdaler). .... Antik och Auktion nr 5/2000. artikel av Elsebeth Welander-Berggren.

30 e-mail från Sverker Zethelius Nylén 6/11-97. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se maken.

31 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se maken. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 13B s 40. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:5 sid 180.

32 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 13 b s 40.

33 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1 1/2. 1779 3/1 Banco Bokhållaren Gabriel Arbin i Stockholm och Brita Sophia Westrell i L Bruk (16 sk). .... Muncktell (http://sv.wikipedia.org/wiki/Herdaminne#V.C3.A4ster.C3.A5s_stift
http://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/kila.shtml
Muncktells Herdaminnen inscannade.), Muncktell Bd 3, Kihla.

34 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se maken.

35 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Bd 13 Bm s 38. .... Kyrkböcker, Karlshamn, AI:5 (1814-1818) hfl sid 180.

36 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), bd 13 B s 40.

37 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se maken. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl AI:2b sid 5. Leufsta Bruk
N.1 1sta efter Södergats. Roten.
Herr Inspector Lars Westrell född 20 (namnet överstruket) dog 1785
H h Brig. Em. Bäck, född 32
D. Hedvig Ulrica f 28/10 67
S. Lovis född 25/6 69 flyttning till Högland (?)
S. Wilh. Henric f 5/10 70 flyttning till Pomern 1789
Madem. Maria Elis. Westrell f Stockholm 67 inflytt ifrån Stockholm 84, till Stockholm 86
. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl AI:2b sid 28. Leufsta Bruk
... E. Anna Br. Norstedt född Sahla 25
Westrells piga Anna Maja född 1772. Flytt. ifrån Holld. P.A.s
Insp. Westrells
Dr Hedvig Ullrica (32 år) född 26/10 67
Son Wilhelm Hendrich född 15/10 70 Flyttar till Stralsund med Attest
Dotterson A... Gustaf född 1783
. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl AI:3b sid 36. Afledne Inspector Westrells Enke Fru Brig. Em. Bäck född 32 död
Lea (?) J. Olin född 28 flyttat till Stockholm 96
Hedvig Ulrica född 67 -"-
Dotterson Axel Gustaf Arbin född STockholm 83 flyttad till Carlshamn 93
.

38 Carl Sjöström, Skånska Nationen i Lund (AD, Tryckt litteratur Lund, 1897), s 400.

39 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1 1/2. 1794 8/5, 15/6, 22/6, 23/6 Joh.I.N. Olin Leutnant vid Svenska Je...ni Construct. Stat. (?)
Hedvig Ullrica Westrell Inspectors Dotter i L Br. .... Carl Sjöström, Skånska Nationen i Lund (AD, Tryckt litteratur Lund, 1897), s 400.

40 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl AI:2b sid 5. Leufsta Bruk
N.1 1sta efter Södergats. Roten.
Herr Inspector Lars Westrell född 20 (namnet överstruket) dog 1785
H h Brig. Em. Bäck, född 32
D. Hedvig Ulrica f 28/10 67
S. Lovis född 25/6 69 flyttning till Högland (?)
S. Wilh. Henric f 5/10 70 flyttning till Pomern 1789
Madem. Maria Elis. Westrell f Stockholm 67 inflytt ifrån Stockholm 84, till Stockholm 86
.

41 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:3 1/4 1769-1779. 1769 f. 25 Junii döpt 25 Junii Lovis föräldrar Insp. Lars Westrell Brita Em. Bäck
Faddrar: Herr Lovis De Geer, Notar. Robert Holm, Fröken Ebba De Geer, Jungfru Fred. Westell.

42 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 2/3.

43 Hartelius familjearkiv, Bäcks släktträd/familjearkivet.

44 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 sid 49.

45 Hartelius familjearkiv, Bäcks släktträd/familjearkivet. .... (AD), F:3 bild 167.

46 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.). utg. 1901 .... Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 96.

47 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se fadern. .... Bodil Paulsson, Bodil Paulsson (Disbyt).

48 Kaj Hartelius pärmar. .... Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se maka ESMB.

49 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Tredje linjen: Afl. brukspatronen Leonhard Magnus Ugglas barn i andra giftet (med Maria Åberg),
Carl-Gustaf, f. 1808; brukspatron; K.W.O. 1:a kl; R.N.O; Wg. Svaneholms Bruk samt del i Storfors, Bjurbäcken o Åminnefors, allt i Wermland; bor på Svaneholm (adr. Svanskog).- Gift 1839 med Emelie Charlotta von Gertten, f. 1811.
Sonens, afl. Löjtnanten Anders Julius Ugglas Enka ...

50 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se sonsonen AJU.

51 Bäcks släktträd/familjearkivet. .... Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se makes fader.

52 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), 1014. Sonens, afl. Löjtnanten Anders Julius Ugglas Enka, Emilie *Sophie* Mathilda Bäck. Gift 1844; Enka 1857; Bor i Stockholm.
Hennes Döttrar,
Maria Aurora (Nina), Se adel. ätten Lindecrona.
Sophia Emilia (Si). Se adel. ätten Heijkenskjöld.

53 Bäcks släktträd/familjearkivet.

54 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877).

55 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se modern.

56 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se mannen.

57 SAK 35 ( Svensk Adelsskalender ).

58 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), s 573. *Haldan* Adolph Herman, f. 1840; löjtnant vid Skaraborgs reg:te; lantmäteri-auskultant o justerare i Skaraborgs län; Eg. o beb. Fogelvik i Westergötland (adr. Sköfde). - Gift 1:a gången 1867 (med Maria Mathilda Mårdberg); Enkl. 1868: - 2:a gången 1871 Maria Aurora (Nina) Uggla, f. 1846).
Deras son, *Carl* Anders Gustaf, f. 1872.

59 Kaj Hartelius pärmar.

60 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), 389. Hufvudmannens faders farbroders, afl. grukspatronen Thor Viktor Henrik Heijkenskjölds barn (med Sophia Augusta Lorich),
1. Daniel Adolph Detlof, f. 1848; E.o. notarie i Svea Hofrätt; Eg., tillsammans med sina syskon, del i Skinnskattebergs bruk i Westmanland, bor i Stockholm. - Gift 1875 med Sophia Emilia (Si) Uggla, f. 1851.
Deras son, Carl Anders Detlof, f. 1876.
2. Carl Henric Wilhelm, f- 1849; student vid Upsala Universitet.
3. Ernst William Gustaf, f. 1856; bo i Sthm
4. Knut Fredrik, f. 1857. Bo i Sthm
5. Anna Maria, se friherrl. ätten Lagerheim
6. Mathilda Charlotta Alice, f. 1859; bor i Sthm.

61 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Enligt SBL heter han Ingel i förnamn. Felläsning från Kaj, förmodar jag. Kolla. High

62 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se not namnet.

63 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), SBL: F a l l s t e d t , Fahlstedt, släkt från Falun. Släkten har
möjligen gemensamt ursprung med östgötasläkten Fahlstedt
(jfr s. 45 ff.). Äldste kände stamfadern Ingel Johansson
(Jansson; f. 1658, † 1721) var bergsman och bergsrådman i Falun
och troligen son till bergsmannen Johan Ingelsson. Det för släkten
typiska, ovanliga förnamnet Ingel tyder på släktskap med den kände
bergsrådmannen på Varggården i Falun Jacob Ingelsson (f. 1641, †
1729; jfr Hammarström, 2, s. 88 ff., 134 f.; J. I:s >Berättelse om Stora
Kopparberget år 1716>, utg. av H. Lagergren 1913) och hans bror
prosten i Linde Nils Ingelsson Aspman († 1706). Två av Ingel Johanssons
söner blevo stamfäder för tvenne grenar av släkten. Den
yngre sonen bergsmannen och bergsrådmannen Ludvig Ingelsson
(f. 1692, † 1732) antog namnet Fahlstedt och blev i gifte
med Greta Andersdotter Reuterhusia fader till kyrkoherden i Grythytte
och Hellefors Anton Ludvigsson Fahlstedt (f. 1720,
† ogift 1802). Dennes broder Ingel Ludvig Ludvigsson
Fahlstedt (f. 1721, † 1783) var kronofogde i Säters län, en syssla
som även innehades av hans son Ludvig Fahlstedt (f. 1749,
† 1816).
Ingel Johanssons äldre son Johan Ingelsson (f. 27 nov.
1685 på Gammelberget i Falun, † 10 mars 1748) var liksom fadern
bergsman och bergsrådman. I hans äktenskap med Margareta Hansdotter
Eggertz föddes tio barn, som kallade sig Fahlstedt eller Fallstedt.
Äldste sonen Ingel Fallstedt (f. 1714, † 1792) blev student
i Uppsala 1730, bergsfogde vid Stora Kopparberg 1741 och kronoavradsinspektor i Falun 1758 men var i sitt gifte med rådmansdottern
Brita Stina Danielsdotter Theel barnlös. Ingel F:s broders,
bergsmannen Eric Fahlstedts (f. 1720, † 1773) gren utdog
troligen med hans sonson. Släkten fortlever genom I. och E. F:s bror
konteramiralen Hans Fallstedts gren. Denne (f. 10 mars 1724
i Falun, † 18 febr. 1800 i Stockholm, Klara) blev 1738 student i Uppsala,
började emellertid i kofferditjänst 1741, inskrevs vid flottan
1743 och var 1744-52 åter vid handelsflottan. Den 4 maj 1754 fick
han löjtnantsfullmakt, blev kapten först 1771, major 1773, överstelöjtnant
1781 och deltog i sjödrabbningen vid Hogland 17 juli 1788,
befordrades den 21 juli s. å. för visad tapperhet till överste och utmärkte
sig även i sjöslaget vid Ölands södra udde juli 1789. Han
belönades 21 aug. 1790 med Gustav III:s hedersvärja och blev 22
dec. 1793 konteramiral. I sitt gifte med Maria Magdalena Wessman, dotter av konteramiralen Hans Daniel Wessman, blev amiralen Hans F. fader till Hans Hampus F. (f. 1767, † 1808), vilken tolvårig blev kadett vid örlogsflottan. Som fänrik deltog han med tapperhet liksom fadern i slaget vid Hogland 1788 och befordrades till löjtnant s. d. som fadern blev överste. Under sin tjänstgöring på jakten Snappopp kom Hans Hampus F. 1789 i rysk fångenskap men frigavs, avancerade 1793 till kapten, fick 1803 majors grad och blev 1805 major vid örlogsflottan. Som chef på linjeskeppet Konung Adolf Fredrik avled han ombord på fartyget 25 juli 1808 under kriget med Ryssland. H. H. F:s broder slottsbyggmästaren och åldermannen vid byggmästarämbetet i Stockholm Ingel F. (f. 1769, d. 1849) blev fader till rådmannen i Stockholm Ingel August F. (f. 1820, d. 1884). Dennes äldre bror kamreraren i Riksbanken Hampus Ludvig F. (f. 1810, d. 1871) var far till skulptören Ingel F., se nedan. Släkten är utgången på manssidan, men en dotter till Ingel F:s bror, postkontrollören i Stockholm Hampus F. (f. 1852, d. 1934), är bosatt i Stockholm.

Källor: Biographica, Flottan: ansökn. o. meritfört., RA; Klerckerska saml.,
KB; Klara förs:s dödbok 1800 och 1849 samt födelsebok 1848, SSA; Stora Tuna
förs:s kyrkoarkiv; Släktutredn. hos major C. J. H. Fahlstedt (jfr s. 45 ff.).
- J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (1909);
Hj. Börjeson, Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700-1799
(1942); Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870, utg. av Försvarsstabens
krigshistoriska avd. (1949); E. Hammarström, Äldre och nyare märkvärdigheter
wid St. Kopparberget, 2 (1789), s. 88 ff., 93 f., 129, 134 f., 138; 3 (1791), s. 39,
167; K.-G. Hildebrand, Falu stads historia till år 1687, 1-2 (1946); L. L. von
Horn, Biografiska anteckningar, 2. Officerare, som tjenat vid örlogsflottan åren
1721-1824 (1937); J. F. Muncktell, Westerås stifts herdaminne, 2 (1844), s. 25,
98; Stockholms rådhus och råd, 2 (1915-18); Uppsala universitets matrikel, 2.
1700-1750 (1919-23). - Meddel. av fröken Vera Fallstedt, Stockholm.
BIRGITTA LAGER.
.

64 Carl Henric Bäcks Annotationer, 1784 d. 14 Aprill födda deras dotter Emerentia Charlotta gift: med Byggm Fahlstedt d 31/12 1808.

65 Hartelius familjearkiv, Hartelius familjearkiv. Kajs pärm Bäck nr 1.

66 Louis Bäcks papperslapp i Carl Henrik Bäcks anteckningsbok. Nu lagd i ett särskilt kuvert..

67 Bäckska arkivet : Diverse dokument, Sorgebrev om Ludvig Bäck. Tillkännagifves: At Banko-Commissarien Herr Lovis Bäck Afled i Stockholm den 3 Februarii 1804, näts 61 år gammal. Han var född den 1/2 4/6 April 1743. Sorgebesök undanbedes. Det är adresserat till Wälborne Herrn Herr Ffax af Darelli (?) å Wangsjöberg. Olika dokument, de flesta handskrivna .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. 1744, 1 April, Inspector Hindrick Bäck Madame Nordstedt, Luovis (senare ditskrivet Banco Comiss. d. 1804), faddrar: Grev Lovis DeGeer, Insp. Korning, Hr Jacob Graver, Hr Livelius (?), Fru Ribbing, Mam. Nordstedt, Mad. Graver, Jungru Westbeck.

68 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se not fadern.

69 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se not fadern.

70 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), se not mannen.

71 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Enligt SBL heter han Ingel i förnamn. Har Kaj läst fel? Kolla.

72 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

73 (AD), Ca:1 Ver:a 1693-1706 Bild 770.

74 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 bild 13.

75 Carl Henrik Bäcks anteckningsblad (Handskriven släktbok förd från Henric Bäck till sista anteckningen Knut Bäcks födelse.).

76 Bäcks släktträd/familjearkivet. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 bild 29 döda.

77 (AD online), AI:2 hfl 1706-10 bild 26 Cathechismilängd östra Qwarteret. .... (AD online), hfl AI:3 1711-22 bild 10 Cathechismilängd östra Qwarteret. .... (AD online), AI:4 1724-35 sid 6 hfl Cathechismilängd östra Qwarteret. .... (AD online), AI:5 hfl bild 8 1745-59 Cathechismilängd östra Qwarteret.

78 (AD online), AI:5 hfl 1736-45 bild 8 Catheshismilängd. Råd. Norstedts änka
pigan Sara. .... Hargs Bruk (AD), Harg, döpta 1737.

79 Carl Henrik Bäcks anteckningsblad (Handskriven släktbok förd från Henric Bäck till sista anteckningen Knut Bäcks födelse.). .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 s22.

80 Hartelius familjearkiv, CHBäcks ant.bok. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 2/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl AI:2b sid 28. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), hfl A!:3b sid 36.

81 Hartelius familjearkiv. .... Hargs Bruk (AD), Harg C:1 1719-1747 sid 30.

82 Hargs Bruk (AD), C:1 s 30.

83 Hartelius familjearkiv. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 bilf94 döda.

84 Hargs Bruk (AD), C:1 sid 35.

85 Bäckska arkivet : Diverse dokument, Sorgebrev om Ludvig Bäck. Tillkännagifves: At Banko-Commissarien Herr Lovis Bäck Afled i Stockholm den 3 Februarii 1804, näts 61 år gammal. Han var född den 1/2 4/6 April 1743. Sorgebesök undanbedes. Det är adresserat till Wälborne Herrn Herr Ffax af Darelli (?) å Wangsjöberg. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. 1744, 1 April, Inspector Hindrick Bäck Madame Nordstedt, Luovis (senare ditskrivet Banco Comiss. d. 1804), faddrar: Grev Lovis DeGeer, Insp. Korning, Hr Jacob Graver, Hr Livelius (?), Fru Ribbing, Mam. Nordstedt, Mad. Graver, Jungru Westbeck.

86 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 sid 54.

87 Essan Gradman (essan@online.se), Essan Gradman essan@online.se
Mail den 26 juni 2000
Proband
GRADMAN, THEODOR. Häradshövding. Född 1807-01-18 i Göteborg. Döpt
1808-01-02 i Göteborgs Tyska (O). Död 1865-06-26 i Fröskog (P).
Undergick juridisk examen i Uppsala 1827.
E.o kanslist i justitiefördelningen af kongl.kansliet den 16/ 1828.
Auskultant i Göta hovrätt den 13/5 1829.
Åren 1830-1833 tidtals förestått domare-ämbetet i norra och södra
Wedbo domsaga i Jönköpings län.
Utnämnd vice häradshövding 14/1 1833. Förvaltat domare-ämbetet i
Halmstads, Höks och Tönnersjö domsaga.
Åren 1839,1840 förrättat lagtima ting i Årstads och Höks härader.
Från och med 1841 till den 21/11 1848 förestått domare-ämbetet i Wiske
och Fjäre domsaga.
1845 2/6 uppförd på förslag till ett ledigt asessors-ämbete i Göta
hovrätt.
1848 21/11 erhöll kongl.fullmakt på häradshövdinge-befattningen i i
Dalslands norra domsaga. (Från Hallands släktforskarförening).
Ägde ½ mantal Hult i Fröskogs socken, 1 mantal Björbyn 1 mantal
Slädekärr ½ mantal Gärdsbyn i Tydje socken (Far I:1, Mor I:2)

Gift med BÄCK, HILMA. Död 1896 i Stockholm.


---------------------------- Generation I ----------------------------

I:1 f
ANDERSSON-GRADMAN, JOHAN. Kofferdikapten och Handlanden. Född 1772 i
Romelanda (O). Död 1826-11-01 i Domkyrkoförs I Gbg (O). Begravd i
Domkyrkoförs I Gbg (O). När han först kom till Gbg ifrån Romelanda
1787 omnämns han som Cadett.
<<År 1791-92 är han jungman på "Gustav III". Byggd på
Djurgårdsvarvet, ca 500 läster, 29 kanoner och 160 mans besättning.
Resan går till Kanton.
Borgare i Göteborg den 26/10 1810. Senare kofferdikapten vid
Ostindiska kompaniet. Ägde bl a "Drottningen" byggd i slutet på
1700-talet och antalet läster var 213,74. Perioden 1815-1818 var han
även redare för briggen "Charlotta" och för galeasen "Johanna
Elisabet"


Inköpte 1807 Gubbero, det inreddes med kinesiska tygtapeter och
pryddes med en mängd preicsa från Kina och Japan. Gubbero var en
större fastighet, typ herrgård, av trä och mycket vackert belägen.
Johan ansökte 1814 att få starta tobaksfabrik å densamma. Detta
avslogs först då tobaksfabriker inte fick anläggas på "landet", det
var en stadsmannanäring. Genom kunglig resolution beviljades år 1815
den begärda ansökningen.
Lyckan tycktes huset bevågen, men en höst vände sig vinden till
storm och inte mindre än tre av hans båtar förliste (antagligen år
1818 eftersom de då försvinner ur Göteborgs stads skeppslista)och den
Gradmanska förmögenheten gick i kvav. Slaget var för hårt. Johan fick
ett slaganfalll och repade sig aldrig.
År 1819 gick han i konkurs, men fabriken inköptes då av hans hustru
Jenny Elisabet Minten. År 1822 överlät makarna fabriken till P C
Rettig från Gävle. mer,

Gubbero, som i bouppt. 9/1 1826, säges bestå av 1/12 del av
frälsehemmanet Kålltorp, Övergården, bestående av de s k Övre och
Nedre gårdn i Ranängen (tills. 6 tunnland 2 kappl.), besittningsrätten
till en ängsteg i Ranängen av frälsehem. Stora Torps ägor om 1
tunnland 2½ kappl., besittningsrätten till ett stycke av frälsehem.
Kärralunds ägor samt besittningsrätten till ett stycke mark inom
Göteborgs stads område, inalles 22 tunnland 6 3/4 kpl., värt 9 000 Rdr
banco.

I en berättelse av konstnären Gotthard Werner (Östergötlands
lämnsmuseums privatarkiv) berättar Gotthard om sin morfar Johan
Andersson Gradman att han i sin ungdom, nästan ett barn, skickades
till sjöss för att corrigeras.
" Sålunda kom han, en liten skeppsgosse i pudrat hår, till Kina. Hans
äventyr där var många och otroliga. Skulle man berätta dem alla skulle
de kanske sprida en ----- a la Münchausen. Ett kan jag dock ej förtiga
emedan påtagliga bevis finns för sannfärdigheten och det dessutom lade
grunden till hans välgång. En gång gick skeppsgossen till ett Bouddhatempel. Trappan var fylld af
tiggare som i chorus begärde almosor. Men den ynkligaste af dem alla
sträckte tigande ut sin hand. Åt honom gaf gossen allt hvad han hade i
fickorna och trädde sedan derefter in i templet.

Hans egendomliga uppsyn och hurtiga uppträdande afväpnade förmodligen
det motstånd han annars kunde ha träffat. - Sjelfva porslinsguden
nickade så godmodigt att pojken blef helt familjär och tog Guden i
skägget.

- O fasa, hufvudet rullade på golvet. Helgedomsskändaren arresterades
naturligtvis - det föreföll honom sjelf otroligt att han ej lynchades
till döds, han behandlades i stället men en viss oförklarlig välvilja.

Fängelsehålan var visserligen allt annat än angenäm men fångkosten var
ganska fin, höns med ris alltid höns med ris. Denna enformiga
traktering blef till sist så motbjudande att morfar aldrig ville se
ett flygfä på sina bord. Länge fick han lyckligtvis ej sitta i
fängelset.

Med högst besynnerliga artighetsbetygelser förde fångvaktaren honom
till en Mandarins palats och i husets herre igenkände han tiggaren som
........ iklädt sig de olyckligas trasor. Den mägtige mandarinen hade
fattat tycke för den lille käcke skeppsgossen och detta tycke blef ej
en öfvergående nyck, utan ett framtida troget beskydd, då den unge
Gradman, i det Ostindiska Companiets ärender, återvände till Kina.

Många dyrbara presenter bevarades som minne af denna gunst - däribland
ett präktigt täcke af tjock hvit atlas broderat med blommor och
fjärilar, som sedan gick i arf som brudtäcke till den äldsta dottern i
slägten.

Gradman gjorde goda affärer, gifte sig med den sköna Jenny Minten och
byggde sitt vackra Gubbero, där ännu i gyldene bokstäfver står
skrifvet över dörren; Sinnets ro är den rätta Gubbero." Gotthard
Werner.
.

88 Essan Gradman (essan@online.se). .... (B:1 In- och utflyttningslängder 1774-1785. Med Communicanter och Quittenser.), 1804-1823 Födda.

89 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), Födda 1804-1823.

90 Essan Gradman (essan@online.se).

91 Sören Skarbäck (Tre böcker 1995), s 120. .... Maja Kjellin, Kvarteret Kommerserådet i Göteborg (Utg. av Skand. Banken, Gbg 1965). - dess historia fram till våra dagar. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Lysnings- och vigselböcker 1775 - 1860. .... Essan Gradman (essan@online.se). .... Förteckning över Gbg Kristine fsg kyrkoarkiv (418/1952), hfl 1812. Register övwer Christine församlings Ledamöter som hafva hushåll eller äro sina egna, upprättadt af undertecknad i Dec. 1812 och som alt framgent kommer att föras af pastor.
Sv. Helander
Svensk kyrkoherde wid fsg.

92 Sören Skarbäck (Tre böcker 1995), s 120. .... Maja Kjellin, Kvarteret Kommerserådet i Göteborg (Utg. av Skand. Banken, Gbg 1965), se fadern. .... Essan Gradman (essan@online.se). .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 110. Utdrag ur Gbgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790 .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), B:3 Confirmationsungdom. Maji 1799 faderns yrke vita genus ålder ort
Johanna Elisabeth Minten Grossh. Hemadr. 16 i Aug. Gborg. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda vigda döda. samma som hos Weibull, plus moderns ålder 26 år. .... (B:1 In- och utflyttningslängder 1774-1785. Med Communicanter och Quittenser.), Qsf på Anders Frödings dop 23 sept 1802.

93 Hartelius familjearkiv, Hartelius familjearkiv. Kajs pärm Bäck nr 5.

94 Kaj Hartelius pärmar. .... Essan Gradman (essan@online.se), död 1896 i Stockholm.

95 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se fadern AGF. .... Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Barn, Gustaf Miles Christopher, f. 1847; Löjtnant o Förste Adjutant vid Wermlands reg:te.
William Georg Edvard, f. 1856
James Harald William, f. 1857
Richard Adolph Svante, f. 1862
Ida Maria Aurora, f. 1849. Gift 1871 med Öfverdirektören för Trafik-Afdelningen af Styrelsen för Statens Jernvägs-Trafik, RNO, m.m., Jakob Emil Mauritz Hahr; Bor i Stockholm.
Barbara Sophia Aloysia, f. 1863.

96 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se fadern.

97 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Afl. öfversten Frih. Harald Georgs Fleetwoods Barn, 1. Sonens, afl. Ryttmästaren Frih. Adolph Georg Fleetwoods Enka, Cathrine-Marie Reenstierna, f. 1791. Gift 1811; Enka 1866; Bor på Suntetorp i Westergötland (adr. Skövde)
2. Gustaf Jakob Svante, f. 1816; brukspatron; RNO; Bor i Upsala.- Gift 1845 med Ida Aurora Bäck, f. 1821.
3. Carl William Georg, f. 1817; F.d. sjökapten; Ombudsman vid Gbgs och Bohus läns samt Sveriges Ångfartygs-Assurans-Föreningar; Bor i Göteborg. - Gift 1842 med Albertina Wilhelmina Kjerrström; Enkl. 1872.
4. Christina Sophie, f. 1813. Enka 1875 efter possessionaten Theodor Grönvall; Eg. o beb. Suntetorp (adr. Skövde).

98 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), se maken.

99 Sveriges Adelskalender 1878, Se brudens far.

100 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se fadern.

101 Gabriel Anrep, SAK 1878, Sveriges ridderskaps och adelskalender för år 1878 (Sthm, AB, 1877), Se fadern.

102 Hartelius familjearkiv, Hartelius familjearkiv. Bäck pärm 1.

103 (AD), CIb:7 s 174.

104 (AD), Klara CIb:7 sid 214.

105 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 2.

106 Bäcks släktträd/familjearkivet, I pärm 3 av Kajs pärmar om fam Bäck. .... Bäcks släktträd/familjearkivet, I Kajs pärm 3, om Bäck vigselattest.

107 Hartelius familjearkiv, Kajs pärm Bäck nr 5. Hartelius familjearkiv.

108 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se fadern. Av marginellt faktamässigt värde. Kulturhistoriskt rolig o intressant dock. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), 158. År 1813 19/11 Claes H. Damm, grosshandlare. Blev borgare i Gbg. Skrifter utgifna af personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter .... SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD), Damm, Claes Henrik, handl., d. Clara Emelie, 8 år, 1824 8/8
" " " " d. Peggy, 6 år 24/9 1824
" " " " d. Fredrika Elisabet, 7 år, 24/9 1824
" " " " s. Jaques, 3 år, 1824 1/10
" " " " d. Clara Margareta Elisabet, 7 år, 1831 5/9. .... Register till Göteborgs Kristine församling. Lysnings- och vigselböcker 1775 - 1860, Bäck, Joh.Fr. jfru g m Damm Klas Henr. handelsm. 1814 7/4.

109 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se fadern.

110 Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1762-1780, Trol. msf vid Magdalena Christiana Stares dop sep 1764. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), Del 1, sid 860. Släkträd Damm:
Fredrik ( 1742 - 1796 ), handlande, fabrikör, g m Lisette Lund ( 1759 - 1815 ).
Barn: Maria Cornelia (1779-1816), g m grosshandlaren och kommerserådet Johan Niclas Malm.
Fredrik (f 1780) handlande
Christian Wilhelm (1782-1848), grosshandlare, g 1 m Anna Margareta Hall (1792-1828), se Hall, g 2 m Christina Eleonora Beckman (1797.1849) se Beckman
John (f 1785) handlande
Claes Henrik (1791-1850) grosshandlare, g m Johanna Fredrika Bäck (f 1795)
Johan August ( 1793-1851) handlande. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), 111. År 1771 6/4 Fredrich Damm, handelsman. Blev borgare i Gbg. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 13. Av släkten Damm: Friedrich Damm, döpt 1742 11/3 i Göteborgs Kristine församling; handlande och fabrikör i Göteborg, riksdagsman för Göteborg 1785, 1789 och 1792, d. där 1796 26/3.
Gift 1777 25/11 i Göteborg med Elisabet Lund, f. 1759 29/12, d. i Göteborg 1815 5/11, dotter av rådmannen där Christian Lund och Cornelia Hall. .... SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD), Damm, Fredrik, fabrikör, s. Carl, 9 mån. 1787 25/5
" " handl., d. Johanna Elisabet, 3 mån 7 dagar 6/4 1789
" " " s. Anders 14 år 2 mån. 1795 15/3
" " " g., 54 år 1796 26/3. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Damm, Fredrik, herr, g.m. Lund Elisabet, jungfru, 25/11 1777. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 födda. 1742
d 4 Martii
Tausten D.N. sen. (?) Andr. Damms sönlein Friedrich
gew
H Joh. Georg Johansson Frau Capitainin Carlberger
H Mellenberg Frau " Ander Kronhus (?)
H Lorentz Tengren Madem Catharina Maria Nissen.

111 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.). .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se mannen.

112 Register till Göteborgs Kristine församling. Lysnings- och vigselböcker 1775 - 1860, se maken. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:2 vigde s 751.

113 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se svärfadern.

114 SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD), se fadern.

115 SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD). .... Göteborgs Domkyrkoförsamling (AD), C:5 s 23 födda 1816-1827.

116 SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD).

117 SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD). .... (C:5. Gustavi förs. Präst Carl Grundell), C:5 1-8. 1818
Sept född 6 döpt 13 Peggy
Föräldrar Vinhandlaren Claes Henr. Damm och dess hustru Fredr. Bäck 25 år
Faddrar: Hr Consuln och Ridd. B. Tausche
Hr Handl. Th. Gavin
Hr Doctor Pet. Wendt
Fru Elisabeth Bäck
Fru S (?) Melin
Mamsell Fredr. Mortensson

Jordegum. Fru Skogström.

118 Norlind, Tobias (Tobias Norlind
Allmänt musiklexikon. Andra omarb. upplagan. Första delen. W&W Sthm 1927.), s 192. Bäck, Knut, f. 22.4.1868 i Sthlm; pianopedagog, pianist och komp; elev av Rich. Andersson och H. Barth i Berlin; i komp. elev av J. Lindegren, V. Sjögren, A. Hallén o M. Bruch i Berlin; har sedan 1896 utövat en omfattande pianopedagogisk verksamhet i Gbg. B. har framträtt som kompositör med flera pst och solosgr. Mus. Konstför. tryckte: Tema m. var. f. p. och ”Tomten” f. bar. o ork. (uppf. fg å 1. Mkfesten i Sthlm 1906). Av sgr ha tryckts: ”To folkeviser”, ”Tindrande klar stjärna” (Sv. Sg); därjämte ”Lyriska melodier o studier f. p.”. - B. är gift med Dagmar Malm, f 7.3.1873 i Göteborg; hon har även utövat en omfattande verksamhet som pianolärarinna.
. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Bäck, Knut, f. 22 apr. 1868 i Stockholm. Föräldrar: protokollssekreteraren i järnkontoret Ludvig Kristoffer Bäck och Johanna Karolina Malmström. Elev vid Beskowska skolan ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes maj 1886; studerade pianospel hos Richard Andersson i Stockholm 1885-91 och hos H. Barth i Berlin 1891-94, harmoni och komposition hos E. Sjögren 1886-88, kontrapunkt hos J. Lindegren 1888-90, instrumentation hos A. Hallén 1890-91 samt komposition i Meisterschule der musik i Berlin för M. Bruch 1891-94. Pianist och pianopedagog i Göteborg från ht. 1896; har tillika givit kammarmusikkonserter. LMA 1912. .... Sveriges Statskalender 1927, 772. & 846 Kungl Musikaliska Akademien...
Svenska ledamöter.
Bäck, Knut. Tonsättare, f. 68; 12 (ledamot av K.M.A. sedan 1912).

119 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Svenskt Biografiskt Lexikon. .... Knut Bäcks konfirmationsintyg, född ... i Nicolai fsg ....

120 Begravningskort, Knut Bäck. "Slutledning pga begr. datum"/MWJ. .... Göteborgs-Posten, GP 29 okt 1953. Minnesartiklar om Knur Bäck. I ett kuvert i arkivet.

121 Grafbrev nr 7012.. .... Begravningskort, Knut Bäck. 31 oktober 1953.

122 Sv. Biogr. Lex. 1927.

123 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Gift 10 juni 1897 med pianolärarinnan Dagmar Charlotta Augusta Malm, f. 7 mars 1873 dotter till grosshandlaren Johan Maximilian Fredrik Malm i Göteborg.

124 Svenskt Biografiskt Lexikon.

125 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:8, 1870-76, sid 162.

126 Begravningsprogram.

127 (Utg. av GP, Gbgs stadsmuseum, Kulturförv., Gbg & Co., 2001.), 36. Norra Hamngatan 4
Förste kände ägaren till Norra Hamngatan 4 är Lars Gathehielms bror Christen.
Cirka år 1815 lät kommerserådet Niklas Björnberg bygga en handelsgård här. Han hade varit direktör för Ostindiska kompaniet 1806-13. Dessutom hade han tjänat ihop en ansenlig förmögenhet på brännvinsbränning, vilket gjorde honom föga aktad av gemene man.
1882 lät handlanden Max Malm bygga det nuvarande huset. Bakom ritnigarna stod Adrian Peterson och byggnade innehöll förutom bostad också kontor.
Rumsdispositionen speglar en förmögen mans bostadsideal på den tiden, med bland annat salong, kabinett, herr- och biljardrum. Fastigheten utmärktes av rik utsmyckning; bland annat två karyatider som bär upp det halvcireklformade burspråket. Detta var fram till 1931 även krönt med ett torn.
Familjen Malm flyttade redan 1892 och från och med 1920 har byggnaden endast använts som kontorshus.
. .... Ingrid Wirsin (Tre böcker 1997), Norra Hamngatan 4, ”Gamla Tullen”

Byggnadsår 1882-1883
Byggnadsminne 1987

I dånet och luftföroreningarna från Oscarsleden ligger en läckerbit till fastighet på Norra Hamngatan 4. Det är ett fyravåningshus i sandstensfärg och fult, rikt dekorerat från husgrund till tak. Huset är byggt i kontinental nyrenässans 1882-1883. Arkitekt var Adrian C. Peterson, som lämnat många vackra byggnader efter sig.
Huset Norra Hamngatan 4 domineras av ett centralt burspråk i de två översta våningarna. En gång avslutades burspråket med en sexkantig kupol, men den togs bort vid en ombyggnad 1931. Fortfarande bärs det dock upp av två karyatider, antika kvinnofigurer.
Alla våningarna har olika utsmyckningar. De två nedersta är rusticerande, bottenvåningen kraftigast. Mittfönstret på andra våningen omges av karyatiderna. Fönstren i tredje våningen är markerade av kraftiga pilastrar.
Dekorerade pilastrar omger också fönstren i fjärde våningen, som är rikt utsmyckade. Fasaden avslutas med ett ornamenterat parti, uppdelat med lejonhuvuden. Man ser allt detta perfekt om man ställer sig på andra sidan Hamnkanalen.
När huset byggdes var det högst i sin omgivning. Möjligen ville ägaren Max Malm bräda sina grannar, bland annat Sahlgrenska huset. Malm var handelsman och de två nedersta våningarna blev hans kontor, i de två översta bodde han med familjen. Man kan ännu se på rumsdispositionen hur en förmögen man ville ha sin bostad.
Huset innehöll på den tiden bland annat salong, kabinett, herrum och biljardrum. In mot gården låg barnkammare och tjänstefolkets rum. Inredningen tyder på ett stort hushåll och livligt umgänge, skriver länsstyrelsen i sin dokumentation.
Familjen Malm bodde alltså ståndsmässigt tills den flyttade från huset 1893. Sedan ägdes fastigheten av olika personer. 1900-1920 var det hyreshus med 50 hyresgäster. Sedan blev det kontor av alltihop och så är det fortfarande.
Men som alla andra hus har även detta en tidigare historia. Första gången huset nämns är 1720. Då bodde kommendeur Christen (Christian) Gathenhielm, bror till Lars, i huset. Han bodde perfekt, för dels hade han broder Lars i hans hus vid Lilla Torget tvärs över Hamnkanalen, dels var dess kvarter nere vid hamnen ett livligt handelscentrum och stadens träffpunkt på den tiden. Det var långt innan Oscarsleden skiljde staden från vattnet.
1784 köper Anna Björnberg huset på auktion efter Niclas Brunjeansson. En blyertsteckning från den tiden visar ett trevånings reverterat trähus med valmat tak. Då är huset enbart ett bostadshus. Men 1815 bygger kommerserådet Niklas Björnberg till en lager- och magasinsbyggnad på gården. Arkitekt är Jonas Hagberg. Familjen Björnberg hade alltså både bostad och arbetsplats på Norra Hamngatan 4.
Niklas Björnberg var en rik man, direktör vid Ostindiska kompaniet 1806-1813. Men sin stora förmögenhet tjänade han på brännvinsbränneri. Detta gjorde honom mäkta impopulär bland folket. Nödåret 1799 blev det upplopp i stan när borgarna ville ha säden till bröd istället för brännvin. Fredberg skriver i Det gamla Göteborg:
- När intet hjälpte begåvo sig massorna dels till bränneriet, där de ramponerade byggnaderna och förde mängden brännvinsfat, tömmande innehållet i Fattighusån, dels till Björnbergska huset vid Norra Hamngatan, vilket grundligt ramponerades.
1839 köpte änkan Catharina Charlotta Malm huset för 15 000 riksdaler. Därmed är familjen Malm inne i huset. Vad som sedan hände har ni redan läst. Då vet ni också att dagens hus är ett annat det som den hungrande hopen ramponerade. Det var i stället det reveterade timmerhuset med valmat tak från blyertsteckningen. Adrian C Petersons vackra hus kom först nästan ett sekel senare.
Men även det vackraste hus för illa av väder, vind och luftföroreningar, inte minst om det ligger vi en starkt trafikerad motorled. Adrian Petersons hus på Norra Hamngatan 4 hade farit så illa att det krävdes en grundlig restaurering. Den genomfördes 1983-1984.
Då fick delar av den rika utsmyckningen och delar av karyatiderna bytas ut. Fasaden fick också ny färgsättning, som framhäver de rika dekorationerna och husets skönhet. Fasaden får inte ändras, säger länsstyrelsen och framhåller att huset har stort kulturhistoriskt värde och står betydelse för miljön kring Stora Hamnkanalen.

Hus med hiskliga historier
Ingrid Wirsin
Tre böcker
1997
. .... Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 117f. Malm, Johan Maximilian (Max) Fredrik
Handlande. Född 14/10 1838 i Gbg (Krist.), son av grossh. Wilhelm Malm och Sofia Charlotta Banck; död 30 12 1886 i Gbg (Krist,).
Stud. vid Gbgs handelsinstitut 1855. Anställd i järn- och trävaruexportfirman Fr. Malm & Co, Gbg, 1856-65; delägare i samma firma 1865-86; agent i Gbg för Phoenix Assurance Co.,, Ltd, London, 1882-86. Led. av styr. för Gbgs och Bohus Läns Sparbank 1884-86.
Led. av stadsfullm. 1883-86, av fattigvårdsstyrelsen 1884-86 och av hälsovårdsnämnden 1885-86; revisor för Holtermanska legatfonden 1872-73 och för Elise Rubenson, född Jacobson, donationsfond för behövande sjuka samt Agnes Philipsons donationsfond 1885-86.
Gift 28/5 1872 i Gbg (Domk.) med Augusta Wilhelmina Juliana Möller, född 19/6 1853 i Flo (Skarab.), dotter av godsäg. Petter Möller och Augusta Cneiff (gift 2. 23/1 1888 i Sthm med major Sten Edvard Gleerup, född 13/6 1860 i Chicago, USA, död 16/12 1928 i Lund; äktenskapet upplöst 29/12 1893); död 31/1 1935 i Sthm (Engebr.).

128 Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, se Max Malm.

129 Hedvig Eleonora fsg, Flyttningsbetyg för Lotty Bäck, Dick S-C född 14/2 1887 i Frillestads fsg i Malmöhus län
Lotty Bäck född 27/5 1898 o Domkyrko fsg Göteborg
Gifta 31/1 1924
Äktenskapet upplöst 15/16 1944 (felavskrivet 15/6?). ändringar tillskrivna efteråt. Bland Inger Nieuborgs papper

130 uhart. .... Hedvig Eleonora fsg, Flyttningsbetyg för Lotty Bäck, Dick S-C född 14/2 1887 i Frillestads fsg i Malmöhus län
Lotty Bäck född 27/5 1898 o Domkyrko fsg Göteborg
Gifta 31/1 1924
Äktenskapet upplöst 15/16 1944 (felavskrivet 15/6?).

131 Konfirmationsbevis, Walter Hartelius
född den 31 Maj 1889 i Göteborg har konfirmerats i Göteborg Kristine kyrka den 31 Mars 1906 samt denna dag begått Herrens Heliga Nattvard.
Göteborg den 1 April 1906 Johan Florén.

132 Volmar Hartelius släktmapp.

133 Vem är Vem, Stockhomsdelen, 1945 (1945), Christian *Richard* Saabye-Christiansen, försäljningschef, Sthlm, f. 14/2 1887 i Frillestads fsg, Malmöh. l. av godsägare J. R. C. o. Marie v. Saabye. G. m. Lotty Bäck,. ... numera försäljningschef i Graningeverken AB, Sthlm. .... Margaretas faster Mona, Secrett, Mona, Samtal sommaren 1999:
Dick o. Lotty skilde sig ca 1937-1938.
Dicks mormor var engelska, hette ev. Bildt.
Dicks fars släkt var dansk-tysk och militärer.
Dick hade många syskon. bl. a.
Ellen gift Kark ( kom ej överens med Dick, döttrar Annika och Stina );
Lilly ogift H-borg ( kom bra överens med Dick );
Dagny gift Andersson;
.... ( flicka ), fick barn ogift, for till USA;
Hugo;. .... Christiansens Familjebibel, Födda. Spalt 1:
Jörgen Richard Christiansen 1819
Anna Nissen 1819 vigdes
Spalt 2:
Ove Christian Fredrik von Saabye född 10/2 1816
Agnes Anna Bilton född 22 augusti 1840
vigde 19 maj 1859
Gemensam spalt:
Richard Jörgen Christiansen Agnes Sara Marie Christiansen
f. i Zierköping i Skåne 1854 9 juli f. v. Saabye i Rendsborg 1860 28/2
vigde 2 april 1880
Lilly 18/1 1881 tisdag kl. 3 förmiddag. Började sin livsgärning som Sofiasyster.
Olga 10/7 1882 måndag kl. 2 em. Vigd juli 1911 med Georg Böös.
Ellen 22 okt 1883 söndag kl. 9 fm. Vigd d. 20 nov. 1920 m. Carl Henrik Kark.
Edith 9 nov 1884 söndag kl 6 em. (kors)
Hugo 12 dec. 1885 lördag kl. 8 fm. Vigd.
Chr. Richard 14/2 1887 måndag kl 11 fm. Dick vigd 4/(saknas) 1924 Lotty.
William 25 juni 1888 måndag 3 1/2 em. (kors)
Martha 10 juli 1889 onsdag 3 fm. (kors)
Harriet 23 nov. 1890 söndag 11 3/4 em.
Winnie 29 jun 1892 onsdag 9 em. Winnie vigd 9 aug 1918 Johannes Carlsson.
Henry 28 juli 1894 lördag 5 1/2 morgon. (kors)
Daisÿ 27 feb. 1896 torsdag 5 1/2 morgon. Vigd 16 dec. 1924 m. Gunnar Andersson.
Walther Saabÿe 10 sept 1901 tisdag 3 em. Dorés Familjebibel, Tryckt 1885, Svenska Familje-Journalens Förlags-Expedition .... Christiansens Familjebibel, Döda. Edith d. 14 jan 1885
William d. 25 sept 1888
Martha d. 3 aug 1889
Henry d. 29 Juli 1894

R.J. Christiansen 2/9 1897
Anna Christiansen f. Nissen 13/1 1907
Ove Christian Fredrik von Saabye 24/3 1899
Julie Alexandra Hermann f. Saaby d. 24/9 1906
Ove William Michael Saaby 10/10 1910
Zessies hand. Karsten Tuxén jan 1914. .... Skånes Demografiska Databas, Födelsebok för Frillestad. Datum:1887-02-14Datum avser:f
Barnets namn:Christian Richard ejAntal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:6
Kön:mDödfödd:e
Moderns namn:Maria Saabye ålder/födelseår:27
titel:ort:
Faderns namn:Richard Christiansenort:Bunketofta
titel:arrendator
Övrigt:Faderns ålder 32 år Gifta i 6 år.

134 Christiansens Familjebibel, Se make Dick S-C. .... Bouppteckning för Dick S-C, Bland Inger Ns papper. Bland Inger N.s papper

135 Hartelius familjearkiv, Carl Henrik Bäcks anteckningsblad

ej hittad i kyrkboken, Gävle Heliga Trefaldighet.

136 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. Mats Mårtensson g m Pernilla Larsdotter
Arrendator till Albäck och Kålkärr gårdar i Danmark
f. 1663 sonen Lorens Bäck.

137 Hartelius familjearkiv, se maken.

138 (AD), Ca:1 Ver:a 1693-1706 Bild 270.

139 (AD), Ca:1 Ver:a bild 270.

140 (AD), Ca:1 Ver:a 1693-1706 bild 440.

141 (AD), hel Tref. CI:1 sid 162.

142 (AD), Ca:1 Ver:abild 620 1693-1706.

143 (AD), Ca:1 Ver:a bild 960 1693-1706.

144 Carl Henrik Bäcks anteckningsblad (Handskriven släktbok förd från Henric Bäck till sista anteckningen Knut Bäcks födelse.), ej funnen i kyrkböcker i Lövsta
. .... (AD), C:3 sid 173 döda.

145 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1. se hustrun. .... Hartelius familjearkiv, CHBäcks ant.bok. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 2/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1. 1736 Feb 22 Organisten Bengt Norin samt Jungfrun Anna Greta Bäck. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1 5/5. 1737 11 Sept. Bengt Norins sp (späda?) son. 9 månader gl. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3. 1783 / mån./17/ 20/ Bengt Norin uti Skerplinge /Organisten uti Elfkarleby Anders Norin, född i Upsala/ organist i Löfsta uti 42 år. Var efven till en tid Betjent (kontorist) vid Loton / Wattusot. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), AI:1 sid 117 hfl.

146 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2, 1/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2, 2/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1 5/5. 1736 L. Bruk Organisten Herr Bäcks späda dotter 1 dygn.

147 Hartelius familjearkiv, Carl Henrik Bäcks anteckningsbok.

148 (AD), Hel. Trefaldighet C:1 sid 175 1695-1711.

149 "AD," database, ÄrentunaL1a:1.

150 "AD," database, se dotterns dop.

151 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 (1769-1812) bild 63. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:3 1/4 födda 1769-1779.

152 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. se fadern.

153 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se namnet.

154 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se mannen.

155 Konfirmationsbevis. .... Göteborgs Domkyrkoförsamling (AD), C:17 sid 23.

156 Göteborgs Domkyrkoförsamling (AD), se födelse.

157 Begravningsinbjudan.

158 Kyrkböcker, Emmitslöf, C:3 3/5. Födda år 1848.
September 1 föddes i Nymölla o d 8 döptes Arrendatoren Svante Hartelius och dess hustru Adolphina H. Ljunghs son Julius Alexander Waldemar.
Susc. Löjtnantskan Pauline Appeltoft i Broby.
Test. Torparen Nils Månsson i Lönneberga och dess hustru Wanita (?) samt bodbetjänten U.G. Widesog (?) i Broby och Dem. Sophia Maria Lindell från Öhrevad. .... Kyrkböcker, Broby, B:3 5/6. Utflyttad 1862 22/11 (hfl 8) Gossen JAW Hartelius, till Christianstad.

159 uhart.

160 (Lånat från Ingrid Hartelius), Utdrag ur dombok. Utdrag ur domboken, hållen hos Göteborgs Rådhusrätt, å första avdelningen, den 6 oktober 1922.
§ 504.
I egenskap av befullmäktigat ombud för änkan Anna Fürst, född Bolm, ingav skatteuppbördsmannen Anders Benktander en ansökan, så lydande:
"Till Rådhusrätten i Göteborg
I och för bouppteckning efter min sin sjökaptenen John Ragnar Fürst får jag vördsamt anhålla att Rätten måtte förordna mig till förmyndare för denne avlidnes dotter Marta Louise, född den 7 januari 1906 i sedermera upplösta äktenskapet med Kaoli Manase.
Göteborg den 4 oktober 1919.
Anna Fürst
änkefru, född Bolm.
Bostad: Vallgatan 17."

Med bifall till ansökningen förordade Rådhusrätten Anna Fürst, född Bolm, att vara förmyndare för ifrågavarande omyndiga.
Som ovan.
Agronom Henrik Fürst p. b. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000),

Hartelius, Martha Louise

Parkg 8B
411 38 Göteborg

Död 28/6 1982.

Kyrkobokförd (1974) i Domkyrkoförs i Göteborg, Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län. Mantalsskriven (1974) på samma ort.

Född 7/1 1906 i USA.

Änka (4/7 1953).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Domkyrkoförs i Göteborg, Göteborgs kn, Västra Götalands län

Födelseförsamling i källan:
US

Källor:
SPAR 90, RTB 82.

161 Hedvig Eleonora fsg, Flyttningsbetyg för Lotty Bäck, Dick S-C född 14/2 1887 i Frillestads fsg i Malmöhus län
Lotty Bäck född 27/5 1898 o Domkyrko fsg Göteborg
Gifta 31/1 1924
Äktenskapet upplöst 15/16 1944 (felavskrivet 15/6?).

162 Vem är Vem, Stockhomsdelen, 1945 (1945), Christian *Richard* Saabye-Christiansen, försäljningschef, Sthlm, f. 14/2 1887 i Frillestads fsg, Malmöh. l. av godsägare J. R. C. o. Marie v. Saabye. G. m. Lotty Bäck,. ... numera försäljningschef i Graningeverken AB, Sthlm. .... Margaretas faster Mona, Secrett, Mona, Samtal sommaren 1999:
Dick o. Lotty skilde sig ca 1937-1938.
Dicks mormor var engelska, hette ev. Bildt.
Dicks fars släkt var dansk-tysk och militärer.
Dick hade många syskon. bl. a.
Ellen gift Kark ( kom ej överens med Dick, döttrar Annika och Stina );
Lilly ogift H-borg ( kom bra överens med Dick );
Dagny gift Andersson;
.... ( flicka ), fick barn ogift, for till USA;
Hugo;. .... Christiansens Familjebibel, Födda. Spalt 1:
Jörgen Richard Christiansen 1819
Anna Nissen 1819 vigdes
Spalt 2:
Ove Christian Fredrik von Saabye född 10/2 1816
Agnes Anna Bilton född 22 augusti 1840
vigde 19 maj 1859
Gemensam spalt:
Richard Jörgen Christiansen Agnes Sara Marie Christiansen
f. i Zierköping i Skåne 1854 9 juli f. v. Saabye i Rendsborg 1860 28/2
vigde 2 april 1880
Lilly 18/1 1881 tisdag kl. 3 förmiddag. Började sin livsgärning som Sofiasyster.
Olga 10/7 1882 måndag kl. 2 em. Vigd juli 1911 med Georg Böös.
Ellen 22 okt 1883 söndag kl. 9 fm. Vigd d. 20 nov. 1920 m. Carl Henrik Kark.
Edith 9 nov 1884 söndag kl 6 em. (kors)
Hugo 12 dec. 1885 lördag kl. 8 fm. Vigd.
Chr. Richard 14/2 1887 måndag kl 11 fm. Dick vigd 4/(saknas) 1924 Lotty.
William 25 juni 1888 måndag 3 1/2 em. (kors)
Martha 10 juli 1889 onsdag 3 fm. (kors)
Harriet 23 nov. 1890 söndag 11 3/4 em.
Winnie 29 jun 1892 onsdag 9 em. Winnie vigd 9 aug 1918 Johannes Carlsson.
Henry 28 juli 1894 lördag 5 1/2 morgon. (kors)
Daisÿ 27 feb. 1896 torsdag 5 1/2 morgon. Vigd 16 dec. 1924 m. Gunnar Andersson.
Walther Saabÿe 10 sept 1901 tisdag 3 em. .... Christiansens Familjebibel, Döda. Edith d. 14 jan 1885
William d. 25 sept 1888
Martha d. 3 aug 1889
Henry d. 29 Juli 1894

R.J. Christiansen 2/9 1897
Anna Christiansen f. Nissen 13/1 1907
Ove Christian Fredrik von Saabye 24/3 1899
Julie Alexandra Hermann f. Saaby d. 24/9 1906
Ove William Michael Saaby 10/10 1910
Zessies hand. Karsten Tuxén jan 1914. .... Skånes Demografiska Databas, Födelsebok för Frillestad. Datum:1887-02-14Datum avser:f
Barnets namn:Christian Richard ejAntal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:6
Kön:mDödfödd:e
Moderns namn:Maria Saabye ålder/födelseår:27
titel:ort:
Faderns namn:Richard Christiansenort:Bunketofta
titel:arrendator
Övrigt:Faderns ålder 32 år Gifta i 6 år.

163 Christiansens Familjebibel, Se make Dick S-C. .... Bouppteckning för Dick S-C, Bland Inger Ns papper.

164 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Hartelius, Ulf Valdemar

Box 10230
434 23 Kungsbacka

Död 23/9 1997.

Folkbokförd i Kungsbacka, Kungsbacka kn, Hallands län.

Född 25/9 1920 i Vasa (Västra Götalands, f d Göteborgs och Bohus län).

Frånskild man (11/11 1975).
--------------
Födelseförsamling i källan:
VASA (Göteborgs och Bohus län)

Källor:
RTB 97, SPAR 92.

165 Volmar Hartelius släktmapp. .... Bouppteckning för Dick S-C, Bland Inger Ns papper.

166 Walter & Lottys gästbok.

167 Hartelius Familjegrav. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Hartelius, Kaj Svante

Uplo Egendom, pl 2376
466 00 Sollebrunn

Död 13/8 1989.

Kyrkobokförd (1987) i Magra, Alingsås kn, Älvsborgs län. Mantalsskriven (1987) på samma ort.

Född 30/4 1922 i Vasa (Västra Götalands, f d Göteborgs och Bohus län).

Gift man (24/2 1951).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Magra, Alingsås kn, Västra Götalands län

Födelseförsamling i källan:
VASA (Göteborgs och Bohus län)

Källor:
SPAR 90, RTB 89.

168 Papper från begravningen.

169 Vem är Vem, Stockhomsdelen, 1945 (1945).

170 Bouppteckning för Dick S-C.

171 Rudolf Böös, Böös släktpärm (Malmö i Juli 1987), se svärsonen. se även http://welcome.to/boos .... Christiansens Familjebibel, Se son Dick S-C. .... Skånes Demografiska Databas, se fadern. .... Skånes Demografiska Databas, Flyttningslängd Frillestad. Datum:1880-11-22Datum avser:
Namn: Görgen Richard ChristianssenKön: m
Titel: drFödelsedatum:
Flyttar från: RisekatslösaFlyttar till:Bunketofta
Maka/make namn:Agnes Sara Marie Saabye
Antal flyttande: 1
Övrigt:Hustru flyttat från Svendborg i Danmark.

172 Christiansens Familjebibel, Se son Dick S-C.

173 Folkbokföringen via allmän terminal, Datum 970718. 02/10/1924, Nieuborg, Nicolaas Antoon, död 10/01/1993, Sollentuna fsg


.

174 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Se makes död.

175 Margaretas faster Mona, Secrett, Mona, Samtal sommaren 99:
Kens föräldrar heter Arthur Edward Secrett och Mary Elisabeth Bates.

176 Enligt Evy H.-Carlsson. .... Bouppteckning för Dick S-C.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se