Louis Bäck och Anna Christina Wäsström
Make Louis Bäck 1

    Född: 31 Mar 1744 - Leufsta Bruk i Uppland 2
    Döpt: 1 Apr 1744 - Leufsta 3
     Död: 3 Feb 1804 2
   Begravd: 


     Far: Henric Bäck (1701-1773) 4
     Mor: Emerentia Norstedt (1705-1782) 5


  Äktenskap: 2 Maj 1779 - (Death of one spouse) 6

 Annan maka: Maria Charlotta Segercrona (1762-      ) - 19 Jun 1783

Händelser

Han bodde i , Stockholm, Stockholms län. Han arbetade som Banko-Kommissarie.
Maka Anna Christina Wäsström

    Född: Efter 1747 7
    Döpt: 
     Död: 23 Sep 1781 - , Stockholm, Stockholms län 8
   Begravd: 27 Sep 1781 - Hammarby 9


     Far: Petter Wäsström (      -      ) 10
     Mor: Anna Maria Nordstedt (      -      ) 11
Barn
1 M Pehr Hinric Bäck

    Född: 3 Maj 1781
    Döpt: 
     Död: 20 Sep 1781 - , Stockholm, Stockholms län 9
   Begravd: 27 Sep 1781 - Hammarby 9
Allmänna notiser: Make - Louis Bäck

Enl. Bäcks... sid 12: 1804 d. 3 Februarii afgeck med döden, 59 år 10 m:g:-(10 månader gammal)
Louis lämnade efter sig en lös lapp, 4 sidor, med anteckningar om giftermål och alla barnens födelse, dop och ev. tidiga död. Den börjar 1783, med bröllopet, och slutar 1790 med Elisabets dop. Lappen låg i Carl Henrik Bäcks anteckningsbok, men ligger nu i ett brunt kuvert. Margareta Hartelius 20/10-96
Ytterligare en lös lapp, skriven av Henric Bäck, Louis far, ligger i samma kuvert. Louis har fortsatt skriva på samma lapp. På den har Henric skrivit: A.o 1744 d. 31 Martii välsignade gud vårt äktenskap med en efterlängtad (?) son Louis föddes vid Leufsta Bruk. Nya Stylen 11 April. Louis Bäck. (Ma)
Enl. en senare notering på sid 5 i C.H. Bäcks Annotationsbok "närslutna notifikationskort och notifikationsbref angifva Louis Bäck vara född d. 14/26 Apr. 1745, afliden d. 3 Febr. 1804, nära 61 år gammal." Enl. handstilen och stavningen borde denna anteckning vara gjord betydligt senare, under 1800-talet. Ma
På sid 11 i C.H. Bäcks annotationsbok står det om Louis Bäck igen, bl.a. -
1760 blev han engagerad i Riksens (Nämdens?) Banco och den 15 okt blef antagen till Extraordinarie.
1762 d. 19 Junii vedhölt han der städes den för sin lön, ? 100 RD årligen och blef Contoirs Skrifvare.
1771 d. 11 Januarii blef Contoirs Skrifvare med 125 RD lön.
1772 d. 25 November blef Bokhållare i ?(leuna?) Banquen med 150 RD lön.
1773 d. 21 Julii fick lönen 200 RD med (fulla summan blev?).
1802 d. 22 Julii blef utnämd till Banco Commissarie.
I Kaj Hartelius pärm nr 1, Bäck, finns även dessa uppgifter + dokument (Ma)
Dokument i Kajs pärm Bäck nr 1: 1. Wisa Från Danskan Insändt. Av Louis Bäck. No 74 Extra Posten 3 april 1793
2. Sedel signerad 1802, 16 schillingar specie
3. sedel signerad 1802, 16 schillingar specie
4. Tillkännagifves at Banko-Commissarien Herr Lovis Baeck afled i Stockholm den 3 Februarii 1804...
5. dito liten


Allmänna notiser: Maka - Anna Christina Wäsström

Blev begravd den 27 september 1781 på Hammarby kyrkogård i vår grav med uthuggna P H Bäck (resten går inte att läsa, Ma) enligt lös lapp, där Louis och Henrik Bäck har skrivit.
I Kajs pärm Bäck nr 1 står hennes namn som A.C. Wesström


Louis Bäck och Maria Charlotta Segercrona
Make Louis Bäck 12

    Född: 31 Mar 1744 - Leufsta Bruk i Uppland 2
    Döpt: 1 Apr 1744 - Leufsta 3
     Död: 3 Feb 1804 2
   Begravd: 


     Far: Henric Bäck (1701-1773) 13
     Mor: Emerentia Norstedt (1705-1782) 5


  Äktenskap: 19 Jun 1783

 Annan maka: Anna Christina Wäsström (Efter 1747-1781) - 2 Maj 1779 (Death of one spouse) 6

Händelser

Han bodde i , Stockholm, Stockholms län. Han arbetade som Banko-Kommissarie.
Maka Maria Charlotta Segercrona

    Född: 27 Jun 1762 14
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: M. Segercrona (      -Före 1795)
     Mor: 
Barn
1 K Emerentia Charlotta Bäck

    Född: 14 Apr 1784 - , Stockholm, Stockholms län 6
    Döpt: 16 Apr 1784 - S:T Jacobi Församling 14
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Ingel Fahlstedt (1769-1849) 15
   Äktensk: 31 Dec 1808 16


2 M Jean Louis Bäck

    Född: 7 Jun 1786 - Stockholm, Stockholms län
    Döpt: 8 Jun 1786 - S:T Jacobi Församling 14
     Död: 15 Apr 1849
   Begravd: 
    Maka: Aurora Charlotta Sahlin (1797-1853)
   Äktensk: 14 Aug 1813 17


3 M Carl Crispin Bäck

    Född: 24 Aug 1787 - , Stockholm, Stockholms län 14
    Döpt: 25 Aug 1787 - S:T Jacobi Församling 14
     Död: 25 Feb 1820
   Begravd: 4 M Fredrik Magnus Bäck

    Född: 26 Okt 1788 - , Stockholm, Stockholms län 18
    Döpt: 27 Okt 1788 - St Klara Församling 14
     Död: 23 Feb 1838
   Begravd: 5 K Sofia Lovisa Bäck

    Född: 11 Jul 1790 - , Stockholm, Stockholms län 14
    Döpt: 18 Jul 1790 - S:T Jacobi Församling
     Död: 13 Okt 1790 - , Stockholm, Stockholms län 14
   Begravd: 15 Okt 1790 - S:T Jacobi6 K Elin Maria Bäck

    Född: 25 Jul 1792 - , Stockholm, Stockholms län 14
    Döpt: 26 Jul 1792 - S:T Jacobi Församling 14
     Död: 4 Sep 1793 - , Stockholm, Stockholms län 14
   Begravd: 7 K Johanna Elisabet Bäck

    Född: 22 Aug 1794 - , Stockholm, Stockholms län 14
    Döpt: 24 Aug - S:T Jacobi Församling 14
     Död: 23 Feb 1838
   Begravd: 
    Make: ? Antonsson (      -      )
   Äktensk: 20 Okt 1811 19Allmänna notiser: Make - Louis Bäck

Enl. Bäcks... sid 12: 1804 d. 3 Februarii afgeck med döden, 59 år 10 m:g:-(10 månader gammal)
Louis lämnade efter sig en lös lapp, 4 sidor, med anteckningar om giftermål och alla barnens födelse, dop och ev. tidiga död. Den börjar 1783, med bröllopet, och slutar 1790 med Elisabets dop. Lappen låg i Carl Henrik Bäcks anteckningsbok, men ligger nu i ett brunt kuvert. Margareta Hartelius 20/10-96
Ytterligare en lös lapp, skriven av Henric Bäck, Louis far, ligger i samma kuvert. Louis har fortsatt skriva på samma lapp. På den har Henric skrivit: A.o 1744 d. 31 Martii välsignade gud vårt äktenskap med en efterlängtad (?) son Louis föddes vid Leufsta Bruk. Nya Stylen 11 April. Louis Bäck. (Ma)
Enl. en senare notering på sid 5 i C.H. Bäcks Annotationsbok "närslutna notifikationskort och notifikationsbref angifva Louis Bäck vara född d. 14/26 Apr. 1745, afliden d. 3 Febr. 1804, nära 61 år gammal." Enl. handstilen och stavningen borde denna anteckning vara gjord betydligt senare, under 1800-talet. Ma
På sid 11 i C.H. Bäcks annotationsbok står det om Louis Bäck igen, bl.a. -
1760 blev han engagerad i Riksens (Nämdens?) Banco och den 15 okt blef antagen till Extraordinarie.
1762 d. 19 Junii vedhölt han der städes den för sin lön, ? 100 RD årligen och blef Contoirs Skrifvare.
1771 d. 11 Januarii blef Contoirs Skrifvare med 125 RD lön.
1772 d. 25 November blef Bokhållare i ?(leuna?) Banquen med 150 RD lön.
1773 d. 21 Julii fick lönen 200 RD med (fulla summan blev?).
1802 d. 22 Julii blef utnämd till Banco Commissarie.
I Kaj Hartelius pärm nr 1, Bäck, finns även dessa uppgifter + dokument (Ma)
Dokument i Kajs pärm Bäck nr 1: 1. Wisa Från Danskan Insändt. Av Louis Bäck. No 74 Extra Posten 3 april 1793
2. Sedel signerad 1802, 16 schillingar specie
3. sedel signerad 1802, 16 schillingar specie
4. Tillkännagifves at Banko-Commissarien Herr Lovis Baeck afled i Stockholm den 3 Februarii 1804...
5. dito liten


Allmänna notiser: Maka - Maria Charlotta Segercrona

I Kajs pärm Bäck nr 1 kallas hon för Maj-Charlot Segercrona


Allmänna notiser för barn - Emerentia Charlotta Bäck

Louis Bäcks svårtydda dubbelvikta lösa papper: 1784 d. 14 April ... blev min k. dotter Emerentia Charlotta född. 16 April döpt i St Jacobi församling. Dess faddrar voro Mats (?) ? Segercrona, ? Segercrona, Gerhard Arpes(?), Mademoiselle Hedvig Westrot (?), Directeuren Carl Hinr. Bäck


Allmänna notiser för barn - Jean Louis Bäck

Louis svårlästa lösa papper: 1786 d. 7 Junii blev min son Jean Louis född. 8/6 döpt i St Jacobi församling. Dess faddrar voro grevinnan de Geer f. Hoiken (Hopken?), krigsrådet Emanuel de Geer. Fru grevinnan Euven (?) född Ribbing,
?? Baron ?, fröken Charlotta de Geer, ? Baron Gabr. Ribbing
I C.H. Bäcks Annotationsbok s. 12 kallas han för Johan Ludvig. "? och revisor i krigs Colleg. Kammarskrivare ? Contoiret, gift..
2. egenhändigt skriven meritförteckning 1825
3. sorgebrev
4. sorge"papper"
5. krigscollegii inventering av anförtrodda handlingar 1849 3 maj
6. bouppteckning 9 maj 1849
7.dito, tillägg (?)
8. sterbhusets auktion 18 maj 1849
9. -"- , återköp
10. -"- 19 maj 1849
11. -"- , återköp


Allmänna notiser för barn - Carl Crispin Bäck

Louis lösa svåra papper: 1787 24 aug 3/4 til 12 om middagen blef min son Carl Crispin född och den 25 Aug döpt i St Jacobi församling. Dess faddrar voro min syster, Inspectoren Westrells fader, emot ? von Spången, Hofkamrer Perh(s?)-
onnes fru emot häradshövding Dan Rydstedt, Mademoiselle Rydstedt emot Pehr Engelhardt.
Dokument i Kaj Hartelius pärm Bäck nr 2, med gravinskription, både vid huvudet och fötterna. En kort dikt vid huvudet, en lång vid fötterna. Ma


Allmänna notiser för barn - Fredrik Magnus Bäck

Louis lösa svårlästa papper: 1788 d. 26 Oct blef min son Fredrik Magnus född och 27 Oct döpt i St Haga (?) församling. Dess faddrar voro Fru Rydstedt emot ?
? Engelhardt. Directour Bäcks Fru emot HäradsHövdingen Sten. Mademoiselle Lovisa Engelhardt mot Secr. Carl Personne
Enl. Kaj Hartelius pärm nr 2,Bäck, dog han 4/6 1823. Ma

4/5-00
Ett litet tecknat porträtt, ett pojkhuvud, föreställer Fredrik Bäck. Det ligger bland "Portraiter af Reuterborg tillhöriga Aurore Bäck. Fredrik B. var Aurores farbror. Om det är dessa personer, men det verkar troligt.


Allmänna notiser för barn - Sofia Lovisa Bäck

Louis svårlästa lösa papper: 1790 d. 11 juli blef min dotter Sophia Lovisa född 1/4 före 4 om mårgon och döpt 18 juli i St Jacobi församling. Dess faddrar voro Assessor Ohdelius emot Häradshövding Stens Fru, Hofkamereraren Personne mot Enkefru ?. Hofnot. ? hållaren ? Wärner Lagerson (?) mot Enkefru Mar. von Spången.
1790 d. 13 Oct. blef min k. dotter Sophia Lovisa död kl 3/4 til 5 om mårgonen och begravdes i St Jacobi nya graf. d. 15 derpå följande; ? ? för alltid stå orubbad.


Ludvig *Christoffer* Bäck och Johanna Carolina 'Lina' Malmström
Make Ludvig *Christoffer* Bäck

    Född: 20 Aug 1816 - Sankta Klara, Stockholm
    Döpt: 11 Sep 1816 - Sankta Klara, Stockholm 20
     Död: 15 Jun 1899 21
   Begravd: 21 Jun 1899 - Clara Kyrka, Stockholm 19


     Far: Jean Louis Bäck (1786-1849)
     Mor: Aurora Charlotta Sahlin (1797-1853)


  Äktenskap: 19 Jun 1861 22

Händelser

Han konfirmerades den 11 Sep 1816 i Clara Förs., Storkyrkan. Han arbetade som Protokollsekreterare. Han bodde i , Stockholm, Stockholms län. Dödsorsak: arterioscleros 15 Jun 1899, Stockholm. Han blev begravd på Solna kyrkogård den 21 Jun 1899 i Solna.
Maka Johanna Carolina 'Lina' Malmström

    Född: 19 Feb 1838 23
    Döpt: 
     Död: 12 Jun 1931 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 24
   Begravd: 16 Jun 1931 25


     Far: Johan Malmström (      -1853)
     Mor: Carolina Christina Björling (1805-1899) 26


Händelser

Hon blev begravd på Östra Begravningsplatsen i , Göteborg, Göteborgs och Bohus län.


Barn
1 M Christoffer Bäck 27
    Född: 12 Jun 1862
    Döpt: 28 Jun 1862
     Död: 29 Mar 1914 - Linelund, Aringsås Socken, Allbo Härad 19
   Begravd: 2 M Bror Bäck

    Född: 6 Okt 1863
    Döpt: 21 Okt 1863
     Död: 11 Mar 1916 - Göteborg 19
   Begravd: 16 Mar 1916 - Göteborg 253 M Knut Bäck 28

    Född: 22 Apr 1868 - Stockholm Nicolai förs, Stockholms län 29
    Döpt: 9 Maj 1868 - Stockholm
     Död: 27 Okt 1953 - Göteborg, , Västra Götaland, Sweden 30
   Begravd: 31 Okt 1953 31
    Maka: Dagmar Charlotta Augusta Malm (1873-1959) 32
   Äktensk: 10 Jun 1897 33Allmänna notiser: Make - Ludvig *Christoffer* Bäck

Enl. sv biogr. lex.: Protokollsekreterare på Jernkontoret
Genomgick Sthms gymn. feb. 1832- juni 1834. Ingick i dec 1835, efter i Upsala tagen kameralexamen, i Jernkontoret, och i juni 1837 efter tagen Cansli-examen (?) i Finansexpeditionen af Kongl. Majts kansli. 1853 i dec kamererare i Jernkontoret, då han samtidigt lemnade Finans Dep o Expeditionen, nämndes han till protokollsekreterare i Kongl. Majts Cansli. 1863 Riddare af Wasaorden;
1873 af Nordstjerneorden. - Gift d. 19 Juni 1861 med Johanna Carolina Malmström, dotter af godsägaren (possessionist), Hofkamereraren Johan Malmström och hans hustru Carolina Christina Björling.
Dokument se Kaj Hartelius pärm 2, 3 och 5 Bäck.
Dokument: Förteckning på studerande ynglingar vid Stockholms gymnasium hösttermin år 1833. Då gick han i öfre ringen, superiorer.

-----------------
SVERIGE. Stockholm. F. d. kamreraren i järnkontoret Ludvig Christoffer Bäck afled den 15 jan. i hufviulstaden.
Notis i Texas Posten '97 13 July 1899 http://www.elephind.com/?fes=1&a=q&r=821&o=20&results=1&sf=byDA&puq=TXJODNIAWK


Allmänna notiser för barn - Christoffer Bäck

Dokument med faddrar se Kajs pärm onumr. Andra dokument i Kajs pärm nr 5:
1. Försäljning av tomt, eller snarare frälseräntan, 1909, Henja mellangården, Anderstorps sn i Vestbo härad i Jönköpings län.
2. Testamente 14/12 1913.
3. Bouppteckning 3/ 1914.
4. Testamente protokollfört 14/4 1914
5. -"- lagfört -"-
6. Kvitto på mottagna 750 kr. till häradshövding Modée, Smålands Enskilda Bank 8 juni 1914.
7. Sterbhusets försäljning av tomt (lägenhet) i Aringsås sn, Allbo härad, 20/11 1914.
8. Kvitto för nr 7 ovan.
9. Brev från Häradsh. Modée om nr 7 ovan, 14/2 1915.
10. Brev -"- 14/4 1915.
11. Dito 3/5 1915.
12. Dito 18/5 1915.


Allmänna notiser för barn - Bror Bäck

Enligt bouppteckning: Fil kand

Dokument i Kajs pärm Bäck nr 5: 1. Bouppteckning 11/3 1916
2. Avräkning för sterbhuset 16 juni 1916
3. Kallelse okända borgenärer 19 juni 1916
4. Arvsskifte 28 aug. 1916
5. Kallelse okända borgenärer 2 juli 1917


Allmänna notiser för barn - Knut Bäck

Studenstex. 1986, stud. piano o tonsättn. hos bl.a. Rich. Andersson, Emil Sjögren, Joh. Lindegren, H. Barth, M. Bruch. Omfattande pianoped. verksamhet sedan 96. Musikkrit. i Gbg-Posten sedan 1931. Giv. kammarmusiksoareer, komp. sång- pianost. o körverk. Utg. skr.: Tema m. variation f. piano (95), V.Rydbergs Tomten f. baryton o ork. (96), sång. o pianostycken. RVO, LMA. (Vem är vem 1948)
Dokument i Kajs pärm Bäck nr 5: 1. terminsbetyg Beskowska skolan, Sthm, 1876-85
2. konfirmationsintyg 11/5 1884
3. afgångsexamen f.d. Beskowska skolan, Sthm, 15 maj 1886
4. inskrivning Upsala universitet 1888
5. betyg från Kungl. Preussiska musikaliska akademien 1892
6. foto på Knut Bäck o Wilhelm Stenhammar (unga)
7. fullmakt för bevakning av arvsskifte efter L.Chr. Bäck 31 dec. 1899
8. ungdomsporträtt på Knut Bäck
9. möbler från fru Malms dödsbo april 1900 (?)
10. fullmakt från Nils Malm arvsskifte efter Ebbe Malm 1901
11. foto Knut Bäck
12. kvitto försäljn. av tomt i Örgryte 1927
13. brev från poliskammaren i Gbg 1938
14. program Gbgs Orkesterförening 1948-49, Knut Bäcks dödsannons
15. begravningspapperet 31 okt. 1953
16, 17, 18, 19, 20 Minnesord från div. tidn.


Hans Stensson From och Margareta Jakobsdotter Bäck
Make Hans Stensson From 34

    Född: Ca 1668 35
    Döpt: 
     Död: 25 Feb 1707 35
   Begravd: 


     Far: Sten Matsson Harlösa (      -      ) 36
     Mor: 


  Äktenskap: 

 Annan maka: Elsa Möllenstedt (      -1732) 37 - 21 Jul 1703 - Norra Mellby fsg, Kristianstads län 38Maka Margareta Jakobsdotter Bäck 39

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Christina From 40

    Född: 
    Döpt: 13 Mar 1692 - Östra Nöbbelöv, Kristianstads län 40
     Död: 
   Begravd: 19 Apr 1695 - , Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 402 K Elisabet Maria From 40

    Född: 14 Maj 1694 - , Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 40
    Döpt: 16 Maj 1694 - , Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 40
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Thomas Thomæus (      -      ) 41


3 K Elna Christina From 40

    Född: 3 Okt 1696 - , Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 40
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 4 M Sten From 40

    Född: 
    Döpt: 2 Nov 1698 - , Simrishamn, Kristianstads län, Sweden 40
     Död: 
   Begravd: 1 Sep 1712 - S:ta Maria förs, Ystad, Malmöhus län 40

Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: *Ivar* Börje Jonsson (1913-1995)
     Mor: *Svea* Elisabet Ottoson (1923-1980) Annan make: Levande


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Paul Claeson Bäck och Maria Spaak
Make Paul Claeson Bäck 42

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Postmästare. Han bodde i Uddevalla, Bohuslän.
Maka Maria Spaak 43

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Regina Elisabeth Bäck 44

    Född: 1734 45
    Döpt: 
     Död: 25 Mar 1810 - Göteborg, Kristine förs. 46
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Olof Melin (1727-1804) 47
   Äktensk: 1756 48
Olof Melin och Regina Elisabeth Bäck
Make Olof Melin 47

    Född: 1727 - Marbäck, Västergötland 49
    Döpt: 
     Död: 25 Maj 1804 - Göteborg, Kristine förs. 50
   Begravd: 
  Äktenskap: 1756 48

Händelser

Han arbetade som Handelsman. Han arbetade som Godsägare Risa Gård i Örsås Sn, Älvsb. Län.
Maka Regina Elisabeth Bäck 45

    Född: 1734 45
    Döpt: 
     Död: 25 Mar 1810 - Göteborg, Kristine förs. 46
   Begravd: 


     Far: Paul Claeson Bäck (      -      ) 51
     Mor: Maria Spaak (      -      ) 43
Barn
1 M Johan Lorentz Melin 52

    Född: 1759 53
    Döpt: 
     Död: 1830 53
   Begravd: 2 M Olof Melin 54

    Född: 1763 54
    Döpt: 
     Död: 1834 55
   Begravd: 
    Maka: Elisabeth Stockman (1773-1815) 56
   Äktensk: 1796 57
    Maka: Maria Sofia Fålling (1792-1834)


3 K Margareta Maria Melin 58

    Född: 19 Sep 1766 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 59
    Döpt: 
     Död: 1848 - Getinge 59
   Begravd: 
    Make: Gudmund Andreas Bökman (1761-1821) 59
   Äktensk: 6 Aug 1796 - Göteborg, Kristine förs. 59


4 M Paul Richard Melin 60

    Född: 1769 53
    Döpt: 
     Död: 1849 53
   Begravd: 
    Maka: Sophia Henrietta Hellsten (1785-1874) 61
   Äktensk: 1802 61
Wäsström och Sara Bäck
Make Wäsström 62

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Adress: Hudiksvall. Han arbetade som Organist.
Maka Sara Bäck
    Född: 22 Maj 1696 - Uppsala
    Döpt: 23 Maj 1696 - Uppsala, Domkyrkoförs. 63
     Död: 23 Okt 1765
   Begravd: 


     Far: Lorents Bäck (1663-1717) 62
     Mor: Brita Hindricsdotter (1667-1716)
Barn


*Hans* Bäckström och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

 Annan make: Levande


Barn
1 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

N J Bödker och Margareta Carney
Make N J Bödker 64

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Tullnär år 1755 i , Malmö, Malmöhus län.
Maka Margareta Carney 64

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Maria Elisabeth Bödker 65

    Född: 12 Jun 1755 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 65
    Döpt: 13 Jun 1755 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 66
     Död: 
   Begravd: 18 Aug 1755 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 67

Philip Oterdahl och Johanna Christina Böker
Make Philip Oterdahl 68

    Född: Okänt
    Döpt: 
     Död: 1753 55
   Begravd: 


     Far: Philip Otterdahl (      -1731) 69
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Handlande.
Maka Johanna Christina Böker 70
    Född: 1703 71
    Döpt: 
     Död: 8 Jan 1786 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 72
   Begravd: 


Barn
1 M Anders Oterdahl 73

  Alt. namn: Andreas Philipson
    Född: 1726 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 50
    Döpt: 
     Död: 15 Jun 1804 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 74
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Dorothea Matzen (1737-1763) 75
   Äktensk: 28 Nov 1755 - Göteborg, Kristine förs. 76


2 M Johan Otto Oterdahl 77

    Född: 28 Feb 1744 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 48
    Döpt: 
     Död: 17 Mar 1801 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 48
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Catarina Margareta Strandberg (1770-1799) 78
    Maka: Hedvig Charlotta Munck (1760-1823) 79
   Äktensk: 16 Nov 1800 - Göteborg, Amiralitetsförs. 80
    Maka: Anna Elisabet Hoving (1765-1791) 81
   Äktensk: 3 Apr 1788 82
    Maka: Catarina Christina Jönsson (1755-1786)
   Äktensk: 20 Okt 1775 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 83
    Maka: Brigitta Catarina Brinck (1762-1795) 84
   Äktensk: 28 Sep 1794 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 85


3 M Aron Oterdahl 86

    Född: 1738 87
    Döpt: 
     Död: 16 Feb 1809 - Göteborg , Sweden 88
   Begravd: 4 M Friedrich Otterdahl 89

  Alt. namn: Fredrik
    Född: 1727 90
    Döpt: 
     Död: 1810 91
   Begravd: 
    Maka: Elsa Caisa Wesenberg (1737-      ) 92
   Äktensk: 25 Feb 1770 - Göteborg, Kristine förs. 93


5 M Lars Oterdahl 69

    Född: 1737 90
    Döpt: 
     Död: 1762 90
   Begravd: 6 M Philip Oterdahl 94

    Född: 1739 90
    Döpt: 
     Död: 1802 90
   Begravd: 
Allmänna notiser: Maka - Johanna Christina Böker

CONF! Det finns en lars Böker omnämnd o Gbg förr o nu 3, s 110. Rådman i Gbg, Gbgs förste akademiker. Dog 1696. Släkt? Står även om honom i Fröding, Berättelser ur Gbgs historia under frihetstiden, kap. De nya männen. ENDCONF1


Allmänna notiser för barn - Johan Otto Oterdahl

0016. Oterdahl, Johan Otto, handlande, 1744-1801, b 22 <http://www.bachelors.se/matrikel/> f 45 <http://www.bachelors.se/matrikel/> sl 69 <http://www.bachelors.se/matrikel/> (Filip Oterdahl o Johanna Christina Böker) g Katarina Kristina Jönsson
Marathon Matrikel 1769-


Allmänna notiser för barn - Aron Oterdahl

Marathon Matrikel 1769-
0022. Oterdahl, Aron, handelsbokhållare, rentier, 1738-1809, b 16 <http://www.bachelors.se/matrikel/> fb 45 <http://www.bachelors.se/matrikel/> sl 69 <http://www.bachelors.se/matrikel/> (Filip Oterdahl o Johanna Christina Böker)


Gudmund Andreas Bökman och Margareta Maria Melin
Make Gudmund Andreas Bökman 59

    Född: 1 Mar 1761 - Surteby 59
    Döpt: 
     Död: 2 Maj 1821 59
   Begravd: 
  Äktenskap: 6 Aug 1796 - Göteborg, Kristine förs. 59Maka Margareta Maria Melin 58

    Född: 19 Sep 1766 - Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län 59
    Döpt: 
     Död: 1848 - Getinge 59
   Begravd: 


     Far: Olof Melin (1727-1804) 47
     Mor: Regina Elisabeth Bäck (1734-1810) 45


Händelser

Margareta blev döpt den 20 Sep 1766 i Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län.


Barn


Mikael Bökman och Märta Pernilla Magirus
Make Mikael Bökman 95

    Född: 17 Jun 1698 - Varberg, Hallands Län 96
    Döpt: 
     Död: 9 Mar 1744 - Slättåkra 96
   Begravd: 
  Äktenskap: 

 Annan maka: Annica Erynander (      -      ) 97 - Efter 1732

Händelser

Han arbetade som kyrkoherde år 1724-1744 i Slättåkra.
Maka Märta Pernilla Magirus

    Född: 26 Sep 1720 - Slättåkra
    Döpt: 27 Sep 1720 - Slättåkra 98
     Död: 
   Begravd: 3 Jun 1732 - Slättåkra 99


     Far: Olaus Magirus (1680-1722) 100
     Mor: Märta Halgerus (      -      ) 101
Barn


Mikael Bökman och Annica Erynander
Make Mikael Bökman 95

    Född: 17 Jun 1698 - Varberg, Hallands Län 96
    Döpt: 
     Död: 9 Mar 1744 - Slättåkra 96
   Begravd: 
  Äktenskap: Efter 1732

 Annan maka: Märta Pernilla Magirus (1720-1732)

Händelser

Han arbetade som kyrkoherde år 1724-1744 i Slättåkra.
Maka Annica Erynander 97

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Eskil Eliasson och *Svea* Amalia Börjesson
Make Eskil Eliasson

    Född: 23 Jan 1914 - Hajom, Västergötland 102
    Döpt: 
     Död: 21 Jun 2000 - Förlanda, Halland 103
   Begravd: 5 Jul 2000 - Förlanda, Halland 103


     Far: Anders Emil Eliasson (1876-      )
     Mor: Klara ? (1875-      )


  Äktenskap: 18 Nov 1945 - Förlanda, Halland 102

Händelser

Han anställdes i Entreprenör.
Maka *Svea* Amalia Börjesson 104

    Född: 2 Apr 1917 - Förlanda, Halland
    Döpt: 
     Död: 23 Aug 1993 - Förlanda, Halland
   Begravd: 


     Far: Börje Pettersson (1875-Omkr 1927)
     Mor: Johanna Albertina Johansson (1876-1945)


Händelser

Hon arbetade som Poststationsföreståndare. Adress 1993: Bosgården, Förlanda, 430 33 Fjärås.


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Levande


2 K Avliden

    Född: 27 Okt 1951 - Förlanda, Halland
    Döpt: 
     Död: 18 Jul 2005 - Landberga, Frillesås, Halland 105
   Begravd: 26 Jul 2005 - Landa Kyrka, Halland
   Status: född inom äktenskapet
    Make: LevandeKällor


1 Bäckska arkivet : Diverse dokument, Sorgebrev om Ludvig Bäck. Tillkännagifves: At Banko-Commissarien Herr Lovis Bäck Afled i Stockholm den 3 Februarii 1804, näts 61 år gammal. Han var född den 1/2 4/6 April 1743. Sorgebesök undanbedes. Det är adresserat till Wälborne Herrn Herr Ffax af Darelli (?) å Wangsjöberg. Olika dokument, de flesta handskrivna .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. 1744, 1 April, Inspector Hindrick Bäck Madame Nordstedt, Luovis (senare ditskrivet Banco Comiss. d. 1804), faddrar: Grev Lovis DeGeer, Insp. Korning, Hr Jacob Graver, Hr Livelius (?), Fru Ribbing, Mam. Nordstedt, Mad. Graver, Jungru Westbeck.

2 Bäcks släktträd/familjearkivet.

3 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 sid 54.

4 Hartelius familjearkiv, CHBäcks ant.bok. se noten till Henric B. Allt bör kontrolleras mot källa. MH .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 1/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3.

5 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. Stavningen av hennes efternamn skiftar i födelse- och dopboken mellan Norstedt, Nordstet, Nordstedt. Det sista är det vanligaste. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3. 1782/ 16 / 21 / Emerentia Nordstedt uti Leufsta Bruk / 77 1/4 (år gammal)/ Född i Sahlberga af Fadren Rådman Nordstedt och Modren / Enkefru efter Inspectorn Henric Bäck vid Leufsta Bruk / Ålderdomsbräckligheter, som henne i flera år besvärat. .... (AD online), hfl AI:4 1724-35 sid 6. Rådman Anders Norstedt
hustrun
dotter Britta
Jfr Emerentia.

6 Hartelius familjearkiv, Hartelius familjearkiv. Kajs pärm Bäck nr 1.

7 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se fadern.

8 Hartelius familjearkiv, Hartelius familjearkiv. Kajs pärm Bäck nr 1. .... (AD), C1:2 (1768-1838) bild 160.

9 (AD), C1:2 bild 160.

10 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), E:1 1/5. 1747 Marti 8 ?mästaren Petter Wäsström och Jungfru Anna Maria Nordstedt.

11 Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), se maken.

12 Bäckska arkivet : Diverse dokument, Sorgebrev om Ludvig Bäck. Tillkännagifves: At Banko-Commissarien Herr Lovis Bäck Afled i Stockholm den 3 Februarii 1804, näts 61 år gammal. Han var född den 1/2 4/6 April 1743. Sorgebesök undanbedes. Det är adresserat till Wälborne Herrn Herr Ffax af Darelli (?) å Wangsjöberg. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2. 1744, 1 April, Inspector Hindrick Bäck Madame Nordstedt, Luovis (senare ditskrivet Banco Comiss. d. 1804), faddrar: Grev Lovis DeGeer, Insp. Korning, Hr Jacob Graver, Hr Livelius (?), Fru Ribbing, Mam. Nordstedt, Mad. Graver, Jungru Westbeck.

13 Hartelius familjearkiv, CHBäcks ant.bok. se noten till Henric B. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), C:2 1/3. .... Kyrkböcker: Österlövsta (C:2, födelse och dopböcker år 1727-1768, Län 03), F:1 1/3.

14 Louis Bäcks papperslapp i Carl Henrik Bäcks anteckningsbok. Nu lagd i ett särskilt kuvert..

15 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Enligt SBL heter han Ingel i förnamn. Felläsning från Kaj, förmodar jag. Kolla. High

16 Carl Henric Bäcks Annotationer, 1784 d. 14 Aprill födda deras dotter Emerentia Charlotta gift: med Byggm Fahlstedt d 31/12 1808.

17 Hartelius familjearkiv, Hartelius familjearkiv. Bäck pärm 1.

18 Louis Bäcks papperslapp i Carl Henrik Bäcks anteckningsbok. Nu lagd i ett särskilt kuvert.. .... (AD), CIb:6 bild 81.

19 Kaj Hartelius pärmar.

20 (AD), Klara CIb:7 sid 214.

21 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 2.

22 Bäcks släktträd/familjearkivet, I pärm 3 av Kajs pärmar om fam Bäck. .... Bäcks släktträd/familjearkivet, I Kajs pärm 3, om Bäck vigselattest.

23 Gravstenen på Ö. kyrkogården, Lina Bäck f. 19/2 1838
d. 12/6 1931.

24 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 2. .... Gravstenen på Ö. kyrkogården, se namnet.

25 Grafbrev nr 7012.

26 (Peter Björlings hemsida), Björling, Anders
1768-
Inspektor på Hulterstad, Mjölby (E). Född 1768-07-09 i Björsäter (E).

Anders Björling. Född 1768-07-09 i Björsäter (E). Inspektor på Hulterstad, Mjölby (E).
Biografi
Flyttade 1800 från Björsäter (E) till Mjölby (E).

Gifte och barn
Gustava Roswall. Född 1777-09-18 i Viby (E).
Gift 1804
Carolina Christina Björling. Född 1805-09-24 på Hulterstad, Mjölby (E). Döpt 1805-09-25 i Mjölby (E). Död 1899-01-26 i Stockholms domkyrkoförs (AB).
Lovisa Björling. Född 1807-06-28 på Hulterstad, Mjölby (E). Döpt 1807-06-28 i Mjölby (E).
Carl Anders Björling. Född 1812-09-27 på Hulterstad, Mjölby (E). Döpt 1812-09-27 i Mjölby (E). Död 1815-02-21 på Hulterstad, Mjölby (E). Begravd 1815-02-26 i Mjölby (E).
Brita Cajsa (Brita Stina) Björling. Född 1815-12-22 på Hulterstad, Mjölby (E). Döpt 1815-12-23 i Mjölby (E).
. Kolla.

27 Kaj Hartelius pärmar, nr "6" onumrerad. papper med Staffan Bäcks faddrar:
+ P.H. Malmström - Mormor
Ch. Em Hagdahl - M. Möhnhjelm (?) +
Fr. Richter - Sofie Uggla
+ G.D. af Wåhlberg - Fru S. Degeuer (?) +
And. Sandberg - Aur. (?) Sandberg
Lw. Fleetwood - Ida Fleetwood +
+ Th. Gradman - Hilma Gradman
+Aug, v. Schwerin - Ebba v. Schwerin
Hj. Vitre - Hilma Vitre +
+ C.G. Uggla - Emelie Uggla
+ C. A (?). Westerstrand - Agnes Poppius
Christ. Sahlin - Emma Sahlin. .... Kaj Hartelius pärmar, se notes.

28 Norlind, Tobias (Tobias Norlind
Allmänt musiklexikon. Andra omarb. upplagan. Första delen. W&W Sthm 1927.), s 192. Bäck, Knut, f. 22.4.1868 i Sthlm; pianopedagog, pianist och komp; elev av Rich. Andersson och H. Barth i Berlin; i komp. elev av J. Lindegren, V. Sjögren, A. Hallén o M. Bruch i Berlin; har sedan 1896 utövat en omfattande pianopedagogisk verksamhet i Gbg. B. har framträtt som kompositör med flera pst och solosgr. Mus. Konstför. tryckte: Tema m. var. f. p. och ”Tomten” f. bar. o ork. (uppf. fg å 1. Mkfesten i Sthlm 1906). Av sgr ha tryckts: ”To folkeviser”, ”Tindrande klar stjärna” (Sv. Sg); därjämte ”Lyriska melodier o studier f. p.”. - B. är gift med Dagmar Malm, f 7.3.1873 i Göteborg; hon har även utövat en omfattande verksamhet som pianolärarinna.
. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Bäck, Knut, f. 22 apr. 1868 i Stockholm. Föräldrar: protokollssekreteraren i järnkontoret Ludvig Kristoffer Bäck och Johanna Karolina Malmström. Elev vid Beskowska skolan ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes maj 1886; studerade pianospel hos Richard Andersson i Stockholm 1885-91 och hos H. Barth i Berlin 1891-94, harmoni och komposition hos E. Sjögren 1886-88, kontrapunkt hos J. Lindegren 1888-90, instrumentation hos A. Hallén 1890-91 samt komposition i Meisterschule der musik i Berlin för M. Bruch 1891-94. Pianist och pianopedagog i Göteborg från ht. 1896; har tillika givit kammarmusikkonserter. LMA 1912. .... Sveriges Statskalender 1927, 772. & 846 Kungl Musikaliska Akademien...
Svenska ledamöter.
Bäck, Knut. Tonsättare, f. 68; 12 (ledamot av K.M.A. sedan 1912).

29 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Svenskt Biografiskt Lexikon. .... Knut Bäcks konfirmationsintyg, född ... i Nicolai fsg ....

30 Begravningskort, Knut Bäck. "Slutledning pga begr. datum"/MWJ. .... Göteborgs-Posten, GP 29 okt 1953. Minnesartiklar om Knur Bäck. I ett kuvert i arkivet.

31 Grafbrev nr 7012.. .... Begravningskort, Knut Bäck. 31 oktober 1953.

32 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Gift 10 juni 1897 med pianolärarinnan Dagmar Charlotta Augusta Malm, f. 7 mars 1873 dotter till grosshandlaren Johan Maximilian Fredrik Malm i Göteborg.

33 Sv. Biogr. Lex. 1927.

34 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Serie II Biografier 9, Albo och Järrestads samt Ingelstads kontrakt - Österlens kontrakt. SIMRIS OCH ÖSTRA NÖBBELÖV - KYRKOHERDAR
6 . HANS STENSSON FROM (lat. Johannes Sthenonis Frommius).
H. F. var f. o 1668, son av S. 4 [=Sten Matsson Harlösa] och icke, som Cavallin1) och Sjöström uppge, av kh. Hans From i Ö. Vemmerlöv (jfr ovan, s. 116); elev i Ystads skola, student 1688 (dep. i Fil. fak. 30/1; Sk. nat. april s.å.), avlade ex. theol. nov 1691, prv. 1693 28/7 till medhj. hos styvfadern S. 5 [=Nils Bertilsson] och 1695 9/9 av CE tilldelad klockareinkomsterna mot att hålla substitut. Hdsprosten D. Floræus skriver 1699 22/5 3) , att H. F. "i 6 år tjent här såssom sin stijffaders adjutor och suttit i slätta wilkor medh många barn, icke wiliande tränga sin sahl. stijffader alt för hårdt, emedhan lijtet war att tillgåå och barnen många, som hans syskion äro"; han intygar, att H. F. "är en wacker och skickelig prästman både i sitt embetes förrättande så wäl som i sitt lefwerne, huushåld och omgänge". CE har behjärtat omständigheterna 4), och sedan H. F. förvaltat tjänste- och nådåret samt 1700 varit opponens vid prm., blev han 1701 inst. som kh. Han avled emellertid redan 1707 25/2, "39 år"; det gäldbundna huset (bouppt. Järrestad s.å. 4/11 tillg. 446:-, sk. 1.472:-), som H. F. under sin korta tjänstetid icke kunnat förkovra "i dessa besvärliga tider", rekommenderades varmt av hdsprosten Floræus 5). Ur det griftekläde, som den 9-årige sonen Sten anges som förf. till, kan citeras ett par rader, som läggas i hans styvmors mun: "Nu gitter jag ej mer til Naëmi at svara, Ty Herren har mig giort til en bedröfwad Mara. /Full är jag kommen hijt, nu sitter jag här toom,/ Ty borta är min skatt, min wän, min maka From."
G. 1:o m. Margareta Jakobsdotter Bäck. - Barn: Christina, dpt i Ö. N 1692 13/3, begr. i S. 1695 19/4. - Elisabet Maria, f. i S. (enl. dödsnot.) 1694 14/5, dpt 16/5, g. m. kh. i Hjärsås, prosten Thomas Thomæus. - Elna Christina, f. i S. 1696 3/10, levde vid faderns bouppt. 1707 14/11, sederm. icke antr; om en "Christina From" se ovan, s. 167. - Sten, dpt i S. 1698 2/11, begr. Ystads M. 1712 1/9. -2:o i N. Mellby 1703 21/7 m. Elsa Möllenstedt, fadder i Osby 1694 18/9, död i Glemminge° 1732 16/4 (enl. bouppt. Ingelstad 1733 27/6), dotter av kh. i N. Mellby, hdsprosten David M. och Elsa Olofsdotter, i hennes 1:a gifte (g. 2:o m S. 7), 3:o 1724, före 26/12, m. häradshövd. i Ingelstad, Järrestad, Herrestad och Ljunits Mårten Bulich, död i Glemminge° 1732 7/6 enl. nämnda bouppt., i hans 2:a gifte, g. 1:o m. Brita Törne, se Örnberg,11, s. 117).
1) 4, s. 48. 2) Sjm Sk. 128. 3) AC. 4) Skrivelser från CE 1699. Gen-guv:s ark. LLA. 5) D. F till CE 1707 27/2. AC.
.

35 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se namn.

36 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se son Hans Froms namn.

37 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make Hans Froms namn.

38 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se makes namn.

39 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se make Hans Froms namn.

40 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fars namn.

41 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka Elisabeth Marias fars namn.

42 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se svärsonen OM. Utdrag ur Gbgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790

43 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se svärsonen.

44 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se maken. Av marginellt faktamässigt värde. Kulturhistoriskt rolig o intressant dock.

45 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se maken.

46 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se maken. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken.

47 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 869 bd 1. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 20. .... Göteborgs Allehanda 1795, Den 1 May.

48 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se namnet.

49 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se fadern.

50 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se namnet. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se namnet.

51 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se svärsonen OM.

52 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 869. .... Förteckning över Gbg Kristine fsg kyrkoarkiv (418/1952), hfl 1812. Register övwer Christine församlings Ledamöter som hafva hushåll eller äro sina egna, upprättadt af undertecknad i Dec. 1812 och som alt framgent kommer att föras af pastor.
Sv. Helander
Svensk kyrkoherde wid fsg. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), B:1 Confirmationsungdom.

53 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.).

54 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 869 bd 1.

55 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se namnet.

56 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.). .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 183.

57 Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 183.

58 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 40.

59 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915).

60 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 869 bd 1. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 125.

61 Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 89.

62 Hartelius familjearkiv, Kaj Hartelius pärm nr 1.

63 (AD), Ca:1 Ver:a bild 270.

64 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dotters födelse 1755.

65 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Se dop.

66 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri CI:3 (1746-1766) Bild 1820 / sid 349. 1755, Junii
13 Hemma döptes Tullnärens herr N: J:
Bödkers barn wid N: Maria Elisabeth
född d 12 Moderns N: Margareta Carney
Wittnen.
herr Baron Capitain Bilds(ten)
.. Sjö...en Hr David Carney herr
Inspectoren Rosenborg, Fru Öfverst
Lieutenantskan Adlerbielke bar barnet
Fru Probstinnan Tauson stod hos,
Mademoiselle Lovisa Hegartdt.
Embetet förättade herr Magister
Jöns Peter Herslow.

67 Kyrkböcker, Malmö S.t Petri, Malmö Sankt Petri FI:2 (1728-1788) Bild 1160 / sid 221. 1755 August.
18
herr Tullnär Bödkers dott: 2 månader, beg: i S: Petri ....

68 Arkeologi Västsverige 2 (Göteborgs arkeologiska museum 1986.), s 104. Handelsmän vid Norra Hamngatan
Ut mot Hamngatorna bodde främst välbeställda handelsmän....Öster om Jernstedt bodde änkan efter handelsman Philip Otterdahl. Hon hade fyra minderåriga barn. Två drängar och två pigor, Lena och Kersti, var anställda hos henne. Hon hade överlämnat mannens rörelse till sonen Anders, som bodde i moderns fastighet. Han var änkeman med fyra minderåriga barn. Att handelsrörelsen var inbringande vittnar Anders skatteförmåga om, då han betalade 150 dsmt i skatt till staden. Här arbetade också pigorna Anna-Stina, Lena och Greta.
... .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 871. Oterdahl (Otterdahl)
Philip (d 1753), handlande, g m Johanna Christina Böker (d 1786)
Son: Andreas ... .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), bd 2 s 610. ...En Filip Oterdahl var köpman i början av 1700-talet och hans son Anders Filip O. beskrives såsom mycket rik, bruksägare och ordförande i Borgerskapets äldste.... .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), bd 2 s 610. Där beskrivs huset som Aron O. bodde i , Ö.Hamng.11. Han tillhörde den gamla Gbgssläkten O....Har ej hittat någon Aron än. Ma. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 21. ...
Släkten Oterdahl förefanns, efter allt att döma, i Göteobrg redan vid 1600-talets mitt, ehuru släktnamnet antagits först något senare. Ovannämnde Anders och Johan Otto Oterdahl voro bröder, söner till handlanden Filip Oterdahl och Johanna Christina Böker. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), s71. År 1718
8/9 Philip Otterdahl, skomakare. Fick borgarskap. Skrifter utgifna af personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter .... Red. Kristina Söderpalm (Göteborgs Stadsmuseum, tryckt år 2000.), s 265 bil 5. Petter/Philip Otterdahl var en av köparna vid auktionen 1733, när ett skepp kom in. .... Maja Kjellin (Gbgs Hembygsförb. skriftserie VIII 1973), s 213f. Norra Hamngatan 24 - Köpmansgatan 13
5 roten tomt nr 65 och 6 roten nr 9, 10 kv. Kronobageriet nr 8.
...Olof Larsson Häger... bouppt. 1736...
Oterdahlska gården
Efter Olof Hägers död såldes gården till handelsman Philip Oterdahl, som hade fått burskap 1718 men gjorde cession 1731. Vid hans bouppt. 1753 upptages dock som hans egendom hus o gård vid Stora hamnen med tapeter i rummen samt ett varulager av salt, sill, stockfisk, fläsk, kött, malt, gryn m.m. Den övertogs av hans änka Johanna Christina Böker, avliden 1786.
Deras son Andreas Oterdahl, som hade varit handelsbokhållare, fick 1756 eget burskap o gick i bolag med modern samt blev mycket förmögen. Hans bouppteckning 1804 slutar på 220.000 rdr bo och bland hans ägodelar märkes gården vid Stora hamnen, som sedan såldes för 5.813:16 rdr bo, säteriet Säro, värt 20.000 rdr bo samt Forsbacka och Persby järnbruk jämte del av Kallskogs masugn.
Redan 1804 köpte handelsmannen Gustaf Johansson Billqvist den Oterdahlska gården... .... (Läst hos Landsarkivet i Gbg), SSK 1967

Oterdahl
(från Göteborg)

Den äldste kände stamfadern Anders Olsson var åldermani Göteborgs skomakarämbete 1653-70. Hans hustru hette Anna Greta Schipping. Deras barn tog namnet Otterdahl efter Otterhällan i Göteborg. Den äldste av sönerna Olaus Andreae, f 1653, d 1710, blev lektor vid Göteborgs gymnasium samt kyrkoherde i Slättåkra, Hallands län. Han var g m Maria Starkera, d 1720. Denna äldre gren av släkten är ännu inte helt genomforskad. Yngre syskon till Olaus Andreae var Börje (Birger), f omkr. 1661, kapten vid Nerikes och Vermlands tremänningsregemente, tillfångatagen efter Poltava, krigsfånge i Tobolsk 1709-22, major efter hemkomsten, d 1733 och begravd i Rolfstorp; Anna Margareta, d 1736, g m Otto Kröger, adlad Sjöstierna, amiral, f 1653, d 1709, samt Philip, skomakaremästare i Göteborg, d 1731. från dennes yngste son Philip, handlande i Göteborg, d 1753, och hans hustru Johanna Christina Böker, d 1766, vilken som änka ägde och bebodde Särö säteri, stammar nedanstående yngre gren av släkten. Makarna hade åtta till mogen ålder komna barn, men endast i fråga om de efterkommande till äldste sonens Andreas Philipsson (se nedan) föreligger fullständiga uppgifter. En bror till honom, Fredrik, f 1727, d 1810, handlande i Göteborg, var g m Elsa Catharina Wesenberg. De hade inga barn. Övriga bröder var Lars, f 1737, d 1762, om vilken närmare uppgifter saknas, Philip, f 1739, d 1802, som ägde Särö Säteri och Aron, f 1740, d 1801, handlande i Göteborg, vilka båda var ogifta sant den yngste Johan Otto, f 1742, d 1801, handlande i Göteborg. Denne hade i sina fem äktenskap många barn. Deras avkomlingar bildar en släktgren, som ännu inte är fullständigt utredd.

Källor och litteratur: C G Weibull, Göteborgs släkter under 1700-talets senare del, Gbg 1915; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, Sthm 1921; Släktarkiv hos överste J A Oterdahl, Sthm, samt släkthandlingar hos direktör Stig Kempe, Örnsköldsvik.
.

69 (Läst hos Landsarkivet i Gbg), SSK 1967

Oterdahl
(från Göteborg)

Den äldste kände stamfadern Anders Olsson var åldermani Göteborgs skomakarämbete 1653-70. Hans hustru hette Anna Greta Schipping. Deras barn tog namnet Otterdahl efter Otterhällan i Göteborg. Den äldste av sönerna Olaus Andreae, f 1653, d 1710, blev lektor vid Göteborgs gymnasium samt kyrkoherde i Slättåkra, Hallands län. Han var g m Maria Starkera, d 1720. Denna äldre gren av släkten är ännu inte helt genomforskad. Yngre syskon till Olaus Andreae var Börje (Birger), f omkr. 1661, kapten vid Nerikes och Vermlands tremänningsregemente, tillfångatagen efter Poltava, krigsfånge i Tobolsk 1709-22, major efter hemkomsten, d 1733 och begravd i Rolfstorp; Anna Margareta, d 1736, g m Otto Kröger, adlad Sjöstierna, amiral, f 1653, d 1709, samt Philip, skomakaremästare i Göteborg, d 1731. från dennes yngste son Philip, handlande i Göteborg, d 1753, och hans hustru Johanna Christina Böker, d 1766, vilken som änka ägde och bebodde Särö säteri, stammar nedanstående yngre gren av släkten. Makarna hade åtta till mogen ålder komna barn, men endast i fråga om de efterkommande till äldste sonens Andreas Philipsson (se nedan) föreligger fullständiga uppgifter. En bror till honom, Fredrik, f 1727, d 1810, handlande i Göteborg, var g m Elsa Catharina Wesenberg. De hade inga barn. Övriga bröder var Lars, f 1737, d 1762, om vilken närmare uppgifter saknas, Philip, f 1739, d 1802, som ägde Särö Säteri och Aron, f 1740, d 1801, handlande i Göteborg, vilka båda var ogifta sant den yngste Johan Otto, f 1742, d 1801, handlande i Göteborg. Denne hade i sina fem äktenskap många barn. Deras avkomlingar bildar en släktgren, som ännu inte är fullständigt utredd.

Källor och litteratur: C G Weibull, Göteborgs släkter under 1700-talets senare del, Gbg 1915; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, Sthm 1921; Släktarkiv hos överste J A Oterdahl, Sthm, samt släkthandlingar hos direktör Stig Kempe, Örnsköldsvik.
.

70 Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1762-1780, Trol. med på Sven Bökers dop jan 1764
Trol. qsf vid Coecila Schales dop apr 1764. .... Maja Kjellin (Gbgs Hembygsförb. skriftserie VIII 1973), s213f. Norra Hamngatan 24 - Köpmansgatan 13
5 roten tomt nr 65 och 6 roten nr 9, 10 kv. Kronobageriet nr 8.
...Olof Larsson Häger... bouppt. 1736...
Oterdahlska gården
Efter Olof Hägers död såldes gården till handelsman Philip Oterdahl, som hade fått burskap 1718 men gjorde cession 1731. Vid hans bouppt. 1753 upptages dock som hans egendom hus o gård vid Stora hamnen med tapeter i rummen samt ett varulager av salt, sill, stockfisk, fläsk, kött, malt, gryn m.m. Den övertogs av hans änka Johanna Christina Böker, avliden 1786.
Deras son Andreas Oterdahl, som hade varit handelsbokhållare, fick 1756 eget burskap o gick i bolag med modern samt blev mycket förmögen. Hans bouppteckning 1804 slutar på 220.000 rdr bo och bland hans ägodelar märkes gården vid Stora hamnen, som sedan såldes för 5.813:16 rdr bo, säteriet Säro, värt 20.000 rdr bo samt Forsbacka och Persby järnbruk jämte del av Kallskogs masugn.
Redan 1804 köpte handelsmannen Gustaf Johansson Billqvist den Oterdahlska gården...
. .... Arkeologi Västsverige 2 (Göteborgs arkeologiska museum 1986.), s 104. Handelsmän vid Norra Hamngatan
Ut mot Hamngatorna bodde främst välbeställda handelsmän....Öster om Jernstedt bodde änkan efter handelsman Philip Otterdahl. Hon hade fyra minderåriga barn. Två drängar och två pigor, Lena och Kersti, var anställda hos henne. Hon hade överlämnat mannens rörelse till sonen Anders, som bodde i moderns fastighet. Han var änkeman med fyra minderåriga barn. Att handelsrörelsen var inbringande vittnar Anders skatteförmåga om, då han betalade 150 dsmt i skatt till staden. Här arbetade också pigorna Anna-STina, Lena och Greta.
...
. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se mannen. .... Heyman, Klas, Heyman, Klas, Särö genom tiderna (Tre Böcker 1991), s. 17: "1772 Enkefru Johanna Christina Otterdahl blir ny ägare (till Särö säteri). Under hennes era uppföres ett flertal byggnader runt säteriet. Enkefru Otterdahl gick ur tiden 1786, men Särö förblev i släktens ägo till 1847."
s 22: " 1787 Osäkerhet råder om arvsskiftet efter Christina Otterdahl. Hennes ogifte sonson handlanden Philip Otterdahl brukar emellertid Särö.". .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 35. trollig Qsf till Cecilia Schale, se henne. .... SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD), Otterdahl Filip, handelsman, M. Johanna Christina Böker 83 år, 8/1 1786.

71 SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD).

72 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se mannen. .... SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD).

73 Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1762-1780, Trol. med på Sven Bökers dop jan 1764. Se vidare anteckn. i blocket. 25/1 04. .... Maja Kjellin (Gbgs Hembygsförb. skriftserie VIII 1973), s 212f. Norra Hamngatan 24 - Köpmansgatan 13
5 roten tomt nr 65 och 6 roten nr 9, 10 kv. Kronobageriet nr 8.
...Olof Larsson Häger... bouppt. 1736...
Oterdahlska gården
Efter Olof Hägers död såldes gården till handelsman Philip Oterdahl, som hade fått burskap 1718 men gjorde cession 1731. Vid hans bouppt. 1753 upptages dock som hans egendom hus o gård vid Stora hamnen med tapeter i rummen samt ett varulager av salt, sill, stockfisk, fläsk, kött, malt, gryn m.m. Den övertogs av hans änka Johanna Christina Böker, avliden 1786.
Deras son Andreas Oterdahl, som hade varit handelsbokhållare, fick 1756 eget burskap o gick i bolag med modern samt blev mycket förmögen. Hans bouppteckning 1804 slutar på 220.000 rdr bo och bland hans ägodelar märkes gården vid Stora hamnen, som sedan såldes för 5.813:16 rdr bo, säteriet Säro, värt 20.000 rdr bo samt Forsbacka och Persby järnbruk jämte del av Kallskogs masugn.
Redan 1804 köpte handelsmannen Gustaf Johansson Billqvist den Oterdahlska gården...
. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CI:3 2/4. 1751
19 Aug.
...Hr Joh. Echt... Töchterlein Maria
Gewatten
Hr Andreas Damm Hr Commiss. Grills fru
Hr Carl August Berg Hr Joh. Georg Johanssons fru
Hr Andreas Otterdahl J. Norman
. .... Sören Skarback. (Tre Böcker 1996.), s 258. Vattenledning från Kallebäck till Kungsporten i Gbg...
Till styrelse för ledningsbygget sattes förnäma o betrodda invånare som dir. Martin Törngren o David af Sandeberg, grossh. Hans JOhan Beckman, Anders Ph:son Oterdahl och Bernhad Wohlfart, kopparslagaren Hans Wohlfart, herrarna Henry Greig o Johan Peter Holterman samt överste Wachtmeister, i den mån han var närv. i staden. Magistratens repr. i styrelsen blev bormästare Pettersson o rådman Carl Habicht.... .... Arkeologi Västsverige 2 (Göteborgs arkeologiska museum 1986.), s 104. Handelsmän vid Norra Hamngatan
Ut mot Hamngatorna bodde främst välbeställda handelsmän....Öster om Jernstedt bodde änkan efter handelsman Philip Otterdahl. Hon hade fyra minderåriga barn. Två drängar och två pigor, Lena och Kersti, var anställda hos henne. Hon hade överlämnat mannens rörelse till sonen Anders, som bodde i moderns fastighet. Han var änkeman med fyra minderåriga barn. Att handelsrörelsen var inbringande vittnar Anders skatteförmåga om, då han betalade 150 dsmt i skatt till staden. Här arbetade också pigorna Anna-STina, Lena och Greta.
...
. .... Register till Göteborgs Domkyrkoförsamlings Födelse- och dopböcker (1 februari 1762-1844), Oterdahl, Anders, handlande Matsen Dorotea son Niklas 1763 13/5. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 871. Andreas (1726-1804), grosshandlare, g m Dorothea Matzen (1731-1763), se Matzen.
Barn: Johan Philip (1757-1798) handlande
Ingeborg (Inga) (1761-1804), g m landskamreraren i Göteborgs och Bohus län Fredrik Magnus Åkerman (1754-1830)
Niclas (1763-1844), grosshandlare, brukspatron, g m Charlotta Åkerman (1782-1827). .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), År 1756 17/9 blev Anders Oterdahl, handelsman, borgare i Gbg. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 868. Matzen
Dorothea (1737- 1763) g m handlanden Andreas Philipsson Otterdahl (1726-1804)
se Oterdahl. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), bd 2 s 610. ..En Filip Oterdahl var köpman i början av 1700-talet och hans son Anders Filip O. beskrives såsom mycket rik, bruksägare och ordförande i Borgerskapets äldste.... .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 21. Av släkten Oterdahl:
Anders Oterdahl, f omkr 1725 i Gbg; handlande o direktör i grönländska komp., d i Gbg 1804 15/6, 79 år gammal.- Gift 1755 28/11 i Gbgs Krist. förs. med Dorotea Matsen, döpt där 1737 1/6, d i Gbg 1763 25/5, dotter av handlanden Miklas Matsen o Ingeborg Schale. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 50. trol msf till Marg. Elis. Björnberg, 1769 20/12, se denna. .... SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD), Otterdahl, Anders, h Dorotea Mattson, 26 år, 25/5 1763
" " , d. Johanna Christina 4 år 9 mån. 11/11 1763
" " ,direktör, M., 79 år 15/6 1804. .... (Läst hos Landsarkivet i Gbg), SSK 1967

Oterdahl
(från Göteborg)

Den äldste kände stamfadern Anders Olsson var åldermani Göteborgs skomakarämbete 1653-70. Hans hustru hette Anna Greta Schipping. Deras barn tog namnet Otterdahl efter Otterhällan i Göteborg. Den äldste av sönerna Olaus Andreae, f 1653, d 1710, blev lektor vid Göteborgs gymnasium samt kyrkoherde i Slättåkra, Hallands län. Han var g m Maria Starkera, d 1720. Denna äldre gren av släkten är ännu inte helt genomforskad. Yngre syskon till Olaus Andreae var Börje (Birger), f omkr. 1661, kapten vid Nerikes och Vermlands tremänningsregemente, tillfångatagen efter Poltava, krigsfånge i Tobolsk 1709-22, major efter hemkomsten, d 1733 och begravd i Rolfstorp; Anna Margareta, d 1736, g m Otto Kröger, adlad Sjöstierna, amiral, f 1653, d 1709, samt Philip, skomakaremästare i Göteborg, d 1731. från dennes yngste son Philip, handlande i Göteborg, d 1753, och hans hustru Johanna Christina Böker, d 1766, vilken som änka ägde och bebodde Särö säteri, stammar nedanstående yngre gren av släkten. Makarna hade åtta till mogen ålder komna barn, men endast i fråga om de efterkommande till äldste sonens Andreas Philipsson (se nedan) föreligger fullständiga uppgifter. En bror till honom, Fredrik, f 1727, d 1810, handlande i Göteborg, var g m Elsa Catharina Wesenberg. De hade inga barn. Övriga bröder var Lars, f 1737, d 1762, om vilken närmare uppgifter saknas, Philip, f 1739, d 1802, som ägde Särö Säteri och Aron, f 1740, d 1801, handlande i Göteborg, vilka båda var ogifta sant den yngste Johan Otto, f 1742, d 1801, handlande i Göteborg. Denne hade i sina fem äktenskap många barn. Deras avkomlingar bildar en släktgren, som ännu inte är fullständigt utredd.

Källor och litteratur: C G Weibull, Göteborgs släkter under 1700-talets senare del, Gbg 1915; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, Sthm 1921; Släktarkiv hos överste J A Oterdahl, Sthm, samt släkthandlingar hos direktör Stig Kempe, Örnsköldsvik.
.

74 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se namnet. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se nament.

75 Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1762-1780, Trol. med på Engela E. Schales dop. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se maken. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), trolig qvinnofadder vid Engela Elisabeth Schales dop, se henne. .... SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD), Mattsson, Dorothea, Madame, Anders Oterdahls h., 26 år 1763 25/8. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 födda. 1737
d 1 Junii
Tausten D.N. für ...Evang. Collegen H Nic. Mattsons Töchterlein Dorothea
gew.
H Rat... Lorentz Bagge H E. Nissens fr
H Peter Böcker H Christopher Suhrs fr
H Lorentz Tengren H Jensens fr.

76 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), Ao 1755
d 28 November
Copulirte Dn Hempe Hr Andr. Otterdahl mit J. Dorothea Matzen.

77 Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1781-1806, Trol. msf vid Carl Lefflers dop maj 1781. se ant.blocket. .... Maja Kjellin (Gbgs Hembygsförb. skriftserie VIII 1973), s 227. Norra Hamngatan 34 - Köpmansgatan 25
5 roten tomt nr 72 och 6 roten nr 2, 10 kv. Kronobageriet nr 14.
...Omkring 1762 blev handelsman
Jacob Karstedt ägare till detsamma, men han avled skuldsatt före 1781 o fastigheten såldes av hans arvingar på utmätningsauktion samma år till handelsman Johan Otto Oterdahl. Vid dennes död 1786 var det värderat till 4.500 rdr specie. Av Johan Otto Oterdahls sterbhus köpte grosshandlare Gabriel Green år 1801 det gamla trähuset...
. .... (Från landsarkivet i Gbg. Allehanda.), EIIIA:39. Blad 7-10/15
Johan Otto Oterdahl 1801
Summa Inventarier 97949.20.11

Skulder Banco Riksgäld

Joh. A. Oterdahl 2130
Johanna Chr. Oterdahl 2000 558
Jacob Oterdahl 2291.39
Eleonora El. Oterdahl 2191.09
Joh. Otto Oterdahl 3500
Jacob O Howing i 2115
Stockholm med…
Sophia E Howing 2415
Catharina Wetterlings
Bruksgård…. 500
Kjöpmannen A Lamberg 54.38.6
A. Chommel i Varberg 8.10.1
Johan Spindler d.y. 61.47.8
Marschall Christie 551.4
Pettersson & Schultz 225.36
O. Nyberg med… 2235


Summa på Skulder 8660 22635.18.1

…edligen…
(undertecknat) Hedvig Charlotta Oterdahl

Philip Oterdahl

Lars Göök (?)

Joh. A. Oterdahl
Garl Gustaf Oterdahl
Johan Sahlsten
Å Demois. Johanna C. Oterdahls wägnar Andreas Andersson
Å omyndige Jacob Oterdahls wägnar Peter Pettersson

Enkan Hedvig Charlotta Munck

Catharina Christina Jönsson

Philip, Carl Gustaf, Johan Andreas, dottern Johanna Christina

Anna Elisabeth Howing, omyndige sonen Jacob 19 år och dottern Eleonora 10 år
Brita Catharina Brink……Oterdahl
…dottern Catharina Margareta Strandberg… John Otto…Fasta ägodelar
Hus o gård i… 5:te Roten…i 6:e Roten 6000
En…bod…tomt No 26 250
En dito i 10:e Roten No 25 100
Gård …i Norrköping 1500 7850
…Torpa….. 7850

Å Torslanda socken
…….
……. 41333.16

Skärgårdshemman (?) flera st. 1200 3600
Skeppsandelar 4000
Aktier 1774.24
Contante Penningar 2309.11
Jouveler och Guld 136.36
Silver (6,5 sidor) 1818,38

Osv
FruntimmersGångkläder (5,5 sid) 105.36.2
Meubler och Husgeråd 2137.33.10
(rum för rum, fast. för fast.)
Porcellaine (15 sid) 344.1
Böcker (11 sid.) 34.1
Kreatur 40
Kärror Redskap 335.18
Diverse Handelswaror 1099.1
Copas
Chokolad
Carduer Tobak

Waror på Andra Orter
Winer 258.8
Winer 6.11
Diverse (20 sid) 234.43

Följande inventarier, Persedlar befinnes på Trankokerierna Cathrineberg och Rörholmen
2173.47.5

På Rörholmen 2065.19.2
På Lerviken 1637.25
På Carlsholmen 2317.16.9

Inventarier på Lösa Ägendomar som befinnes på Sateriet Torpa uti stora Byggningen (44 sid)
381.6.4.

Osv.
. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 21. Johan Otto Oterdahl, f 1744 28/2 i Gbg; handlande i Gbg, d där 1801 17/3. - Gift 1:o 1775 20/10 i Gbg med Catarina Christina Jönsson, f omkr 1755 i Gbg, d där 1786 23/9, 31 år gammal; 2:o 1788 3/4 Anna Elisabet Hoving, f 1765 13/2, d i Gbg 1791 25/6, dotter av tobaksfabrikören i Sthm Jacob Hoving och Sara Elisabet Björkman; 3:o 1794 28/9 i Gbg med Brigitta Catarina Brinck, f omkr 1762, d i Gbg 1795 24/4, 33 år gammal; 4:o med Catarina Margareta Strandberg, f omkr 1770, d i Gbg 1799 21/1, 29 år gammal, 5:o med Hedvig Charlotta Munck i hennes första gifte, f 1760, d 1823 29/9. .... SVAR, Göteborgs Domkyrkoförs. Döda (AD), Otterdahl, Johan Otto, d. Johanna Christina, 1 tim. 1778 15/8
" " " handelsman, s Olof 3 mån 1/5 1782
" " " " , dödfödd son 27/10 1784
" " " " , d. Anna Maria 1 år 6 mån 18/12 1784
" " " " , h. Catarina Christina Jönsson 31 år 23/9 1786
" " " " , h. Anna Elisabet Howing, 26 år 25/6 1791
" " " " , d. Birgitta Catarina, 1 dag 23/3 1795
" " " " , h. Birgitta Catarina Brink, 33 år 24/4 1795
" " " " , h. Catarina Margareta Strandberg 29 år 26/1 1799
" " " , g. 57 år 17/3 1801. .... Göteborgs Domkyrka lysningsbok 1762-1776, E:1. a/o 1775
Then 1 Oct. i Frölunda för hr Joh. Otto Oterdahl samt jfru Catharina Christina Jönsson. Bägge födde och upf. vid Gust. Nullo etc. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), s 112. År 1772
30/10 Johan Otto Otterdahl, handlande. .... (Läst hos Landsarkivet i Gbg), SSK 1967

Oterdahl
(från Göteborg)

Den äldste kände stamfadern Anders Olsson var åldermani Göteborgs skomakarämbete 1653-70. Hans hustru hette Anna Greta Schipping. Deras barn tog namnet Otterdahl efter Otterhällan i Göteborg. Den äldste av sönerna Olaus Andreae, f 1653, d 1710, blev lektor vid Göteborgs gymnasium samt kyrkoherde i Slättåkra, Hallands län. Han var g m Maria Starkera, d 1720. Denna äldre gren av släkten är ännu inte helt genomforskad. Yngre syskon till Olaus Andreae var Börje (Birger), f omkr. 1661, kapten vid Nerikes och Vermlands tremänningsregemente, tillfångatagen efter Poltava, krigsfånge i Tobolsk 1709-22, major efter hemkomsten, d 1733 och begravd i Rolfstorp; Anna Margareta, d 1736, g m Otto Kröger, adlad Sjöstierna, amiral, f 1653, d 1709, samt Philip, skomakaremästare i Göteborg, d 1731. från dennes yngste son Philip, handlande i Göteborg, d 1753, och hans hustru Johanna Christina Böker, d 1766, vilken som änka ägde och bebodde Särö säteri, stammar nedanstående yngre gren av släkten. Makarna hade åtta till mogen ålder komna barn, men endast i fråga om de efterkommande till äldste sonens Andreas Philipsson (se nedan) föreligger fullständiga uppgifter. En bror till honom, Fredrik, f 1727, d 1810, handlande i Göteborg, var g m Elsa Catharina Wesenberg. De hade inga barn. Övriga bröder var Lars, f 1737, d 1762, om vilken närmare uppgifter saknas, Philip, f 1739, d 1802, som ägde Särö Säteri och Aron, f 1740, d 1801, handlande i Göteborg, vilka båda var ogifta sant den yngste Johan Otto, f 1742, d 1801, handlande i Göteborg. Denne hade i sina fem äktenskap många barn. Deras avkomlingar bildar en släktgren, som ännu inte är fullständigt utredd.

Källor och litteratur: C G Weibull, Göteborgs släkter under 1700-talets senare del, Gbg 1915; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, Sthm 1921; Släktarkiv hos överste J A Oterdahl, Sthm, samt släkthandlingar hos direktör Stig Kempe, Örnsköldsvik.
. enl SSK född 1743, enl. Weibull 1744.

78 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken.

79 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maekn.

80 födda döpta vigda döda (Genline, Kba bibl.
AD), Sammanwigde 1800-1804. 1800 November
2/11 9/11 16/11 16/11 Grosshandl. Hr Johan Otto Otterdahl
Jungfru Dygdädla Hedvig Charlotta Munck 40 år.

81 Maja Kjellin. (Tre Tryckare, Gbg 1959.), s 49. Södra Hamngatan 33
5 Roten nr 21, del av 15 kv. Frimuraren 12.
...
Peter Petersson var gift med Maria Charlotta Hoving från Stockholm. Hennes syster, Sophia Jacobina, bodde även i Kvarteret Frimuraren, sedan hon gift sig med kapten Carl Johan Krusell och ytterligare en syster, Anna Elisabeth, gift med grosshandlare Johan Otto Oterdahl, var bosatt i Göteborg.
...
. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken.

82 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se mannen.

83 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Otterdahl, Johan Otto, herr, g.m. Jönsson Katarina Kristina jungfru 1775 20/10.

84 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken. .... Göteborgs Allehanda 1795, Den 28 April. Slägt och Wänner tilkännagifwes, at Hr Johan Otto Oterdahls kära Maka, Fru Birgitta Catharina Brink saligen afled d. 24 dennes uti dess 33 ålders år; och anhåles ödmjukeligen om benägen ursäkt hos dem, som wid förra Notificationen kunnat blifwa förbigångne. Sorgens beklagande undanbedes.

85 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken. .... Göteborgs Domkyrkoförsamlings vigselboksregister 1762-1844, Otterdahl, Johan Otto, grossh., g.m. Brink, Birgitta Katarina jungfru 1794 28/9.

86 Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1781-1806, 1789
Maiius född 9 döpt 11 Jacob
Fadr. Handelsman Joh. Otto Oterdahl Modr. Anna Elisabeth Howing
Msf Handelsman Jacob Jacobsson Howing
" Peter Petersson
" Aron Oterdahl
Qsf Fru Maria Elisabeth Gahm
Fru Elsa Catharina Oterdahl
Jungfru Dorothea Oterdahl
. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se art. där i bd 1 o 2 om Oterdahlska huset, sjukhus på Ö Hamng. .... (Utg. av GP, Gbgs stadsmuseum, Kulturförv., Gbg & Co., 2001.), se art. där om Oterdahlska huset på Ö Hamng. .... (Läst hos Landsarkivet i Gbg), SSK 1967

Oterdahl
(från Göteborg)

Den äldste kände stamfadern Anders Olsson var åldermani Göteborgs skomakarämbete 1653-70. Hans hustru hette Anna Greta Schipping. Deras barn tog namnet Otterdahl efter Otterhällan i Göteborg. Den äldste av sönerna Olaus Andreae, f 1653, d 1710, blev lektor vid Göteborgs gymnasium samt kyrkoherde i Slättåkra, Hallands län. Han var g m Maria Starkera, d 1720. Denna äldre gren av släkten är ännu inte helt genomforskad. Yngre syskon till Olaus Andreae var Börje (Birger), f omkr. 1661, kapten vid Nerikes och Vermlands tremänningsregemente, tillfångatagen efter Poltava, krigsfånge i Tobolsk 1709-22, major efter hemkomsten, d 1733 och begravd i Rolfstorp; Anna Margareta, d 1736, g m Otto Kröger, adlad Sjöstierna, amiral, f 1653, d 1709, samt Philip, skomakaremästare i Göteborg, d 1731. från dennes yngste son Philip, handlande i Göteborg, d 1753, och hans hustru Johanna Christina Böker, d 1766, vilken som änka ägde och bebodde Särö säteri, stammar nedanstående yngre gren av släkten. Makarna hade åtta till mogen ålder komna barn, men endast i fråga om de efterkommande till äldste sonens Andreas Philipsson (se nedan) föreligger fullständiga uppgifter. En bror till honom, Fredrik, f 1727, d 1810, handlande i Göteborg, var g m Elsa Catharina Wesenberg. De hade inga barn. Övriga bröder var Lars, f 1737, d 1762, om vilken närmare uppgifter saknas, Philip, f 1739, d 1802, som ägde Särö Säteri och Aron, f 1740, d 1801, handlande i Göteborg, vilka båda var ogifta sant den yngste Johan Otto, f 1742, d 1801, handlande i Göteborg. Denne hade i sina fem äktenskap många barn. Deras avkomlingar bildar en släktgren, som ännu inte är fullständigt utredd.

Källor och litteratur: C G Weibull, Göteborgs släkter under 1700-talets senare del, Gbg 1915; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, Sthm 1921; Släktarkiv hos överste J A Oterdahl, Sthm, samt släkthandlingar hos direktör Stig Kempe, Örnsköldsvik.
.

87 (Läst hos Landsarkivet i Gbg), Enl. SSK 67 född 1740, enl. gravsten född 1738.

88 Anders Lindgren, Grafskrifter på Göteborgs Stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser (MediaPrint, Uddevalla AB, 1993), s 136. Örgryte kyrkogård
Häll:
Här under
hvilar stoftet af
Herr ARON OTTERDAHL
föd 1738, död d. 16 febr. 1809.
-
Tänk på mig min Gud till det bästa.
Neh. 13:31. Faxsimil.
Orginal: Tryckte hos Anders Lindgren, 1869
Innehåller avskrifter av gravinskrifter från Gbg's gamla begravningsplatser.

89 Göteborgs Domkyrkoförsamling (AD), Domkyrkans räkenskaper. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), se bröllopet. .... Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), s 110. År 1770
11/5 Friedrich Otterdahl, handlande. .... Sven Gulin, Om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan (1977.), s 200. Kungsgatan 25 - Västra Hamngatan 13
2 roten, 37
...
Gunilla Larsdotter ...sålde gården den 15/6 1733 till skeppskapten Christian Wesenberg. Han var född 1681 i Rostock, gick till sjöss 1701, var 1709 i holändsk tjänst och från 1716 svensk kaparkapten. Från 1720 till 1742 var han kofferdikapten. Sedan slog han sig till ro och öppnade bodhandel i Göteborg. Han avled 1766 och hans änka, Elisabeth Dorothea Rolofsson, 1769. Gården övertogs av mågen, handelsman Fredric Oterdahl, som biträtt sin mor och sin äldre bror Anders, innan han själv vann burskap 11/5 1770. <hos honom bodde 1787 svågern, handelsman Caspar Wesenberg (buskap 19/6 1767), samt engelske expediten John Tarras. Caspar Wesenberg förestod i många år faderns handelsrörelse. Fredric Oterdahl figte sig 28/2 1770 (efter svärföräldrarnas död) med Elisabeth Catharina Wesenberg.
. .... (Läst hos Landsarkivet i Gbg), SSK 1967

Oterdahl
(från Göteborg)

Den äldste kände stamfadern Anders Olsson var åldermani Göteborgs skomakarämbete 1653-70. Hans hustru hette Anna Greta Schipping. Deras barn tog namnet Otterdahl efter Otterhällan i Göteborg. Den äldste av sönerna Olaus Andreae, f 1653, d 1710, blev lektor vid Göteborgs gymnasium samt kyrkoherde i Slättåkra, Hallands län. Han var g m Maria Starkera, d 1720. Denna äldre gren av släkten är ännu inte helt genomforskad. Yngre syskon till Olaus Andreae var Börje (Birger), f omkr. 1661, kapten vid Nerikes och Vermlands tremänningsregemente, tillfångatagen efter Poltava, krigsfånge i Tobolsk 1709-22, major efter hemkomsten, d 1733 och begravd i Rolfstorp; Anna Margareta, d 1736, g m Otto Kröger, adlad Sjöstierna, amiral, f 1653, d 1709, samt Philip, skomakaremästare i Göteborg, d 1731. från dennes yngste son Philip, handlande i Göteborg, d 1753, och hans hustru Johanna Christina Böker, d 1766, vilken som änka ägde och bebodde Särö säteri, stammar nedanstående yngre gren av släkten. Makarna hade åtta till mogen ålder komna barn, men endast i fråga om de efterkommande till äldste sonens Andreas Philipsson (se nedan) föreligger fullständiga uppgifter. En bror till honom, Fredrik, f 1727, d 1810, handlande i Göteborg, var g m Elsa Catharina Wesenberg. De hade inga barn. Övriga bröder var Lars, f 1737, d 1762, om vilken närmare uppgifter saknas, Philip, f 1739, d 1802, som ägde Särö Säteri och Aron, f 1740, d 1801, handlande i Göteborg, vilka båda var ogifta sant den yngste Johan Otto, f 1742, d 1801, handlande i Göteborg. Denne hade i sina fem äktenskap många barn. Deras avkomlingar bildar en släktgren, som ännu inte är fullständigt utredd.

Källor och litteratur: C G Weibull, Göteborgs släkter under 1700-talets senare del, Gbg 1915; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, Sthm 1921; Släktarkiv hos överste J A Oterdahl, Sthm, samt släkthandlingar hos direktör Stig Kempe, Örnsköldsvik.
.

90 (Läst hos Landsarkivet i Gbg).

91 Sven Gulin, Om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan (1977.), s 200. .... (Läst hos Landsarkivet i Gbg).

92 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), se bröllopet. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 födda. 1737
d 29 Julii
H Wesenbergs Töchterlein Elsa Catharina.

93 Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), ao 1770
d 25 febr: copulirte Dn Müller den H Handelsman Friedrich Otterdahl und Jungfer Elsa Caisa Wesenberg. .... Sven Gulin, Om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan (1977.), s 200. Kungsgatan 25 - Västra Hamngatan 13
2 roten, 37
...
Gunilla Larsdotter ...sålde gården den 15/6 1733 till skeppskapten Christian Wesenberg. Han var född 1681 i Rostock, gick till sjöss 1701, var 1709 i holändsk tjänst och från 1716 svensk kaparkapten. Från 1720 till 1742 var han kofferdikapten. Sedan slog han sig till ro och öppnade bodhandel i Göteborg. Han avled 1766 och hans änka, Elisabeth Dorothea Rolofsson, 1769. Gården övertogs av mågen, handelsman Fredric Oterdahl, som biträtt sin mor och sin äldre bror Anders, innan han själv vann burskap 11/5 1770. <hos honom bodde 1787 svågern, handelsman Caspar Wesenberg (buskap 19/6 1767), samt engelske expediten John Tarras. Caspar Wesenberg förestod i många år faderns handelsrörelse. Fredric Oterdahl figte sig 28/2 1770 (efter svärföräldrarnas död) med Elisabeth Catharina Wesenberg.
.

94 Erland Långström, Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864 (Elanders boktr. AB, Gbg 1926), s 103. .... (Läst hos Landsarkivet i Gbg), SSK 1967

Oterdahl
(från Göteborg)

Den äldste kände stamfadern Anders Olsson var åldermani Göteborgs skomakarämbete 1653-70. Hans hustru hette Anna Greta Schipping. Deras barn tog namnet Otterdahl efter Otterhällan i Göteborg. Den äldste av sönerna Olaus Andreae, f 1653, d 1710, blev lektor vid Göteborgs gymnasium samt kyrkoherde i Slättåkra, Hallands län. Han var g m Maria Starkera, d 1720. Denna äldre gren av släkten är ännu inte helt genomforskad. Yngre syskon till Olaus Andreae var Börje (Birger), f omkr. 1661, kapten vid Nerikes och Vermlands tremänningsregemente, tillfångatagen efter Poltava, krigsfånge i Tobolsk 1709-22, major efter hemkomsten, d 1733 och begravd i Rolfstorp; Anna Margareta, d 1736, g m Otto Kröger, adlad Sjöstierna, amiral, f 1653, d 1709, samt Philip, skomakaremästare i Göteborg, d 1731. från dennes yngste son Philip, handlande i Göteborg, d 1753, och hans hustru Johanna Christina Böker, d 1766, vilken som änka ägde och bebodde Särö säteri, stammar nedanstående yngre gren av släkten. Makarna hade åtta till mogen ålder komna barn, men endast i fråga om de efterkommande till äldste sonens Andreas Philipsson (se nedan) föreligger fullständiga uppgifter. En bror till honom, Fredrik, f 1727, d 1810, handlande i Göteborg, var g m Elsa Catharina Wesenberg. De hade inga barn. Övriga bröder var Lars, f 1737, d 1762, om vilken närmare uppgifter saknas, Philip, f 1739, d 1802, som ägde Särö Säteri och Aron, f 1740, d 1801, handlande i Göteborg, vilka båda var ogifta sant den yngste Johan Otto, f 1742, d 1801, handlande i Göteborg. Denne hade i sina fem äktenskap många barn. Deras avkomlingar bildar en släktgren, som ännu inte är fullständigt utredd.

Källor och litteratur: C G Weibull, Göteborgs släkter under 1700-talets senare del, Gbg 1915; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, Sthm 1921; Släktarkiv hos överste J A Oterdahl, Sthm, samt släkthandlingar hos direktör Stig Kempe, Örnsköldsvik.
.

95 C.W. Skarstedt (Caritas förl. Gbg 1948).

96 C.W. Skarstedt (Caritas förl. Gbg 1948), se namnet.

97 C.W. Skarstedt (Caritas förl. Gbg 1948), se maken.

98 genline, genline. Slättåkra 1720
Barnadop
September d 26 om Måndags Affton bleff kÿrkioherdens doter föd och Christnades d 27 dito wid namn Märta Pernilla.

99 genline, genline. 1721 Junij d 21 begrofs kÿrkioherdens hustrus doter wid N:a Märta Pärnilla.

100 C.W. Skarstedt (Caritas förl. Gbg 1948), div. pers. Bökman, CMO

Mikeal Bökman, född i Varberg 17/6 1698, trädgårdsmästarson. Stud i Upsala 1713. Pv 1716. En tid krigspräst. Kh här (Slättåkra) 1724. Död 9/3 1744.
Ville 1722 konservera änkan här ”med så mycket större nöje, som jag med samma enka från min barndom uppfödd är.” G m 1.Märta Magirus
2. Annica Erynander.
Barn: Märta Suenonia gm kh Peter Wetterberg i Värö.
Joh. Casten kungl. sekr.,
Carl Magnus militär.

Bro, Brastad. Lyse och Lysekil
Carl Magnus Otterdahl. Född i Grimeton 1775, länsmansson. Stud i Lund 1795. Pv 1880. Komminister 1801. Högeligen älskad av åhörarna, som för att få o behålla honom köpte Lassehaga, ½ hemman, sedan dess kaplansboställe. Dog 17/5 1808 av vådaskott.
G m Helena Fredrika Svenberg, kh-dtr från Tossene.
Barn: Jonas, reste till Amerika
Juliana, gm häradshövding Bunsen till Holme.


Skarstedt, Gbgs stifts herdaminne
. rätt spridda o avlägsna jag kanske för in sedan. Ma. .... Carl Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669-1906
Biografiska och genealogiska antecknigar jemte historik
(Lund 1907), 1700
254 Olof Magirus, son av kh Petrus M., f i Snöstorp mars 1680, kh i Slättåkra 1711, död 26 aug 1722.
Broder till 301.
Gift 1/ m Catharina Otherdahl
2/ Märta Halgerus
Svärsöner 554 och 659. .... C.W. Skarstedt (Caritas förl. Gbg 1948), Olaus Petri Magirus, son av kh i Snöstorp. Studerade i Kristianstad. I Lund 1700, för fattigdom gratis intagen i nationen. Kh här (Slättåkra) 1710. Död 26/8 1722. 42 år gammal.
G m 1. Catharina Otterdahl, företr. dotter.
2. Märtha Halgerus, khdtr från Gällared.
Döttrar: Märta gm eftertr. Catharina gm kh Sven Linderoth i Tvååker.
.

101 Carl Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669-1906
Biografiska och genealogiska antecknigar jemte historik
(Lund 1907), 1700
254 Olof Magirus, son av kh Petrus M., f i Snöstorp mars 1680, kh i Slättåkra 1711, död 26 aug 1722.
Broder till 301.
Gift 1/ m Catharina Otherdahl
2/ Märta Halgerus
Svärsöner 554 och 659.
. Barnadop 1716
Februari D 9 torsdag ....körkiaherdens dotter föd Patr Oloo Magiro, Mater Anika Svensdtr (?) döpter d 26 dito wid nampn Beata (Berta?)
Kolla.

102 Inga-Britt.

103 Dödsannons i NHV.

104 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), !CONF
19170402-4601
!ENDCONF
Eliasson, Svea Amalia

Bosgården, Förlanda
430 33 Fjärås

Död 23/8 1993.

Folkbokförd (1974) i Förlanda, Kungsbacka kn, Hallands län.

Född 2/4 1917 i Förlanda (Hallands län).

Gift kvinna (18/11 1945).
--------------
Födelseförsamling i källan:
FÖRLANDA (Hallands län)

Källor:
SPAR 95, RTB 93, SPAR 92.

105 Dödsannons, Norra Halland 22 Juli 2005. Min älskade Maka
Vår kära Mamma, Svärmor, Mormor och Farmor Inga-Britt Hartelius
* 27/10 1951
har idag lämnat oss i stor sorg och saknad. Landberga den 18 juli 2005 WALTER
Maria och Patrik Alexander, Gustav Mikael och Jenny Emil, Ina Emelie

Att få ha en Mamma som
Du är mvcket få förunnat
Det finns inget jag ej hade gjort
För att ha Dig här om jag kunnat
Vad livet än lade framför
Dig Du vände till nåt gott
Du inspirerat fler än mig
Att älska stort som smått
För mig var Du allt, både Mamma och Vän
Du till himlen och stjärnorna farit
Du skall veta att vi älskar
Dig Du oersättlig är och har varit
Som förebild helt oslagbar
Som drivkraft bäst av allt
Mamma, Du finns i mitt hjärta kvar
Jag älskar Dig tusenfalt
För mig finns Du alltid Maria

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen den 26 juli k110.30 i Landa kyrka. Proces­sionen upplöses vid graven. Enligt Inga-Britts önskan mottages tacksamt en gåva till Cancerfonden Pg. 901951-4 eller tel. 020-781 179. Ljus klädsel. Ett varmt tack till Onkologen och Palliativa teamet på Var­bergs sjukhus samt hemsjuk­vården, Kungsbacka.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se